Jump to content

 • Log in with Facebook Log in with Twitter Log In with Google      Logga in   
 • Registrera konto


Foto
- - - - -

Falska varningsmeddelanden


Den här tråden har arkiverats. Det innebär att du inte längre kan svara på inlägg i tråden. Vänligen starta en ny tråd vid behov.
23 svar i den här tråden

#1 MaPe

MaPe
 • Medlem
 • PipPip
 • 47 inlägg

Skrivet 14 februari 2010 - 17:03

Hej!

Skulle vara tacksam för hjälp att tolka TM HJT-loggen o råd om/vad jag ska göra.

I början av veckan blev datorskrivbordet plötsligt bombarderat med olika varningar om att datorn var utsatt för virusangrepp och infiltrationsförsök. Efter en stund startade en sk "demoversion" (vars ikon smugit sig ner på verktygsmenyn, i närheten av NOD32-ikonen). Det såg ut som om Antivirus Soft började skanna datorn. Detta gick att avbryta, men varningsmeddelandena fortsatte att komma.
Inget program, förutom webbläsaren, gick att starta. Men eftersom jag har mobilt bredband, kunde jag inte använda mjukvaran som behövs för att ansluta till internet.

Det gick att stänga av datorn, men alla procedurer började igen, nästan omgående efter varje uppstart av datorn. Emellertid visade det sig, att om jag var snabb, gick det att starta Windows XP:s återställningsfunktion. Dock fanns det bara en återställningspunkt - samtidigt som datorn fick problem. Återställningarna hade ingen större effekt på varningsmeddelandena, men mjukvaran för anslutning till internet hann arbeta färdigt en gång direkt efter att återställningen var klar. Så snart jag bröt anslutningen var det kört igen.

Men så i em, när jag startade upp datorn (tänkte reinstallera Windows XP) - då kom inte ett enda varningsmeddelande, ingen låsning av program!? Varför?

Jag passade på ladda ner Trend Micro Hight-jack This, CCleaner och Malwarebytes' Anti-Malware. Har städat och gjort en TM HJT-logg. Ska jag nu gå vidare med Malwarebytes' Anti-Malware eller något annat?

Hälsningar
mape


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 15:28:27, on 2010-02-14
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe
C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe
C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\ACEngSvr.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtBty.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe
C:\Program Files\3\3Connect\AutoUpdateSrv.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosBtProc.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\mape.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.asus.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.asus.com/
O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Live Update] C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 2] C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ABLKSR] C:\WINDOWS\ABLKSR\ABLKSR.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Power_Gear] C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1
O4 - HKLM\..\Run: [ACMON] C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
O4 - HKLM\..\Run: [EOUApp] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avhdlbpt] C:\Documents and Settings\Magnus Petterson\Local Settings\Application Data\wjnwiq\sivasftav.exe
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [avhdlbpt] C:\Documents and Settings\Magnus Petterson\Local Settings\Application Data\wjnwiq\sivasftav.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Registration Heroes of Might & Magic 5.LNK = C:\Program Files\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V\registration\RegistrationReminder.exe
O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Visa eller dölj HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.asus.com
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.mi...b?1256894838109
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.mi...b?1256895652843
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.ad...Plus/1.6/gp.cab
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

--
End of file - 9357 bytes


ANNONS:

#2 Cecilia

Cecilia
 • Hedersmedlem
 • 5 389 inlägg

Skrivet 14 februari 2010 - 17:16

Loggen ser inte bra ut. Det ser ut som att du redan har installerat MBAM. Innan du kör MBAM skulle jag vilja se en logg som visar mer av hur det ser ut i datorn än vad HijackThis gör.

Spara DDS på Skrivbordet.
http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.
Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.
I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

#3 MaPe

MaPe
 • Medlem
 • PipPip
 • 47 inlägg

Skrivet 14 februari 2010 - 19:09

Hej!

Ja, jag installerade MBAM medan jag kom ut på nätet för att kunna uppdatera, eftersom jag inte visste hur länge anslutningen skulle fungera.

Ett förtydligande till uppgiften i loggen att licensen på NOD32 har gått ut: ja den gick ut i söndags och sista virussignaturen heter "4845 (20100207)". Det ser inte bra ut, anledningen är att jag var osäker på om jag skulleförnya eller prova ett annat program. Sen kom detta emellan.

Hälsningar
MaPeDDS (Ver_09-12-01.01) - NTFSx86
Run by Magnus Petterson at 18:40:08,21 on 2010-02-14
Internet Explorer: 8.0.6001.18702
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1033.18.2047.1383 [GMT 1:00]

AV: ESET NOD32 Antivirus 3.0 *On-access scanning enabled* (Outdated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

============== Running Processes ===============

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch
svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
svchost.exe
svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k hpdevmgmt
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HPZ12
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HPZ12
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe
C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe
C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\ACEngSvr.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtBty.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe
C:\Program Files\3\3Connect\AutoUpdateSrv.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosBtProc.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Magnus Petterson\Desktop\dds.scr

============== Pseudo HJT Report ===============

uStart Page = hxxp://www.asus.com/
uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://www.asus.com/
BHO: HP Print Enhancer: {0347c33e-8762-4905-bf09-768834316c61} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_printenhancer.dll
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll
BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program files\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
BHO: HP Smart BHO Class: {ffffffff-cf4e-4f2b-bdc2-0e72e116a856} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_BHO.dll
TB: {0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7} - No File
EB: HP Smart Web Printing: {555d4d79-4bd2-4094-a395-cfc534424a05} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_bho.dll
uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe
uRun: [Skype] "c:\program files\skype\phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
uRun: [MSMSGS] "c:\program files\messenger\msmsgs.exe" /background
uRun: [avhdlbpt] c:\documents and settings\magnus petterson\local settings\application data\wjnwiq\sivasftav.exe
mRun: [HControl] c:\windows\atk0100\HControl.exe
mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
mRun: [nwiz] nwiz.exe /install
mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
mRun: [ehTray] c:\windows\ehome\ehtray.exe
mRun: [SMSERIAL] c:\windows\sm56hlpr.exe
mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
mRun: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
mRun: [ASUS Live Update] c:\program files\asus\asus live update\ALU.exe
mRun: [Wireless Console 2] c:\program files\wireless console 2\wcourier.exe
mRun: [ATKMEDIA] c:\program files\asus\atk media\DMEDIA.EXE
mRun: [SynTPEnh] c:\program files\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe
mRun: [ABLKSR] c:\windows\ablksr\ABLKSR.exe
mRun: [RemoteControl] "c:\program files\asustek\asusdvd\PDVDServ.exe"
mRun: [NeroFilterCheck] c:\windows\system32\NeroCheck.exe
mRun: [Power_Gear] c:\program files\asus\power4 gear\BatteryLife.exe 1
mRun: [ACMON] c:\program files\asus\splendid\ACMON.exe
mRun: [IntelZeroConfig] "c:\program files\intel\wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
mRun: [IntelWireless] "c:\program files\intel\wireless\bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
mRun: [EOUApp] "c:\program files\intel\wireless\bin\EOUWiz.exe"
mRun: [egui] "c:\program files\eset\eset nod32 antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
mRun: [HP Software Update] c:\program files\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe
mRun: [hpqSRMon] c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpqSRMon.exe
mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"
mRun: [avhdlbpt] c:\documents and settings\magnus petterson\local settings\application data\wjnwiq\sivasftav.exe
mRunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] c:\program files\malwarebytes' anti-malware\mbamgui.exe /install /silent
dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE
StartupFolder: c:\docume~1\magnus~1\startm~1\programs\startup\regist~1.lnk - c:\program files\ubisoft\heroes of might and magic v\registration\RegistrationReminder.exe
StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\blueto~1.lnk - c:\program files\toshiba\bluetooth toshiba stack\TosBtMng1.exe
StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\hpdigi~1.lnk - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpqtra08.exe
StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\window~1.lnk - c:\program files\windows desktop search\WindowsSearch.exe
IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office11\EXCEL.EXE/3000
IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office11\REFIEBAR.DLL
IE: {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_BHO.dll
DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1256894838109
DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} - hxxp://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1256895652843
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab
DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
SEH: Windows Desktop Search Namespace Manager: {56f9679e-7826-4c84-81f3-532071a8bcc5} - c:\program files\windows desktop search\MSNLNamespaceMgr.dll

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R1 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\drivers\epfwtdir.sys [2007-11-14 30728]
R2 ekrn;Eset Service;c:\program files\eset\eset nod32 antivirus\ekrn.exe [2007-11-14 455936]
R2 McrdSvc;Media Center Extender Service;c:\windows\ehome\mcrdsvc.exe [2005-8-5 99328]
R3 SynMini;ASUS WebCam, 1.3M, USB2.0, FF;c:\windows\system32\drivers\SynMini.sys [2006-1-20 841110]
R3 SynScan;ASUS WebCam Still Image;c:\windows\system32\drivers\SynScan.sys [2006-1-2 8278]

=============== Created Last 30 ================

2010-02-14 14:08:13 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2010-02-14 14:08:09 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2010-02-14 14:08:07 0 d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2010-02-14 14:05:53 0 d-----w- c:\program files\CCleaner
2010-02-12 15:34:27 0 d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository
2010-02-11 22:39:53 0 d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware(2)
2010-02-10 23:50:41 0 d-----w- c:\docume~1\magnus~1\applic~1\Malwarebytes
2010-02-10 23:50:36 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Malwarebytes
2010-02-10 22:19:20 0 d-----w- c:\program files\Trend Micro
2010-02-07 19:30:57 173056 --sha-r- c:\windows\system32\senscfgr.dll

==================== Find3M ====================

2009-12-31 16:50:03 353792 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys
2009-12-31 16:50:03 353792 ------w- c:\windows\system32\dllcache\srv.sys
2009-12-21 13:19:18 173056 ------w- c:\windows\system32\dllcache\ie4uinit.exe
2009-12-16 18:43:27 343040 ----a-w- c:\windows\system32\mspaint.exe
2009-12-16 18:43:27 343040 ------w- c:\windows\system32\dllcache\mspaint.exe
2009-12-16 18:01:06 19545 ----a-w- c:\windows\hpqins13.dat
2009-12-14 07:08:23 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll
2009-12-14 07:08:23 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv(2)(2).dll
2009-12-14 07:08:23 33280 ------w- c:\windows\system32\dllcache\csrsrv.dll
2009-12-08 09:23:28 474112 ----a-w- c:\windows\system32\shlwapi(2)(2).dll
2009-12-08 09:23:28 474112 ------w- c:\windows\system32\dllcache\shlwapi.dll
2009-12-04 18:22:22 455424 ------w- c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys
2009-11-27 17:11:44 17920 ----a-w- c:\windows\system32\msyuv.dll
2009-11-27 17:11:44 17920 ------w- c:\windows\system32\dllcache\msyuv.dll
2009-11-27 17:11:44 1291776 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll
2009-11-27 17:11:44 1291776 ------w- c:\windows\system32\dllcache\quartz.dll
2009-11-27 16:07:35 8704 ----a-w- c:\windows\system32\tsbyuv.dll
2009-11-27 16:07:35 8704 ------w- c:\windows\system32\dllcache\tsbyuv.dll
2009-11-27 16:07:35 28672 ----a-w- c:\windows\system32\msvidc32.dll
2009-11-27 16:07:35 28672 ------w- c:\windows\system32\dllcache\msvidc32.dll
2009-11-27 16:07:34 84992 ----a-w- c:\windows\system32\avifil32.dll
2009-11-27 16:07:34 84992 ------w- c:\windows\system32\dllcache\avifil32.dll
2009-11-27 16:07:34 48128 ----a-w- c:\windows\system32\iyuv_32.dll
2009-11-27 16:07:34 48128 ------w- c:\windows\system32\dllcache\iyuv_32.dll
2009-11-27 16:07:34 11264 ----a-w- c:\windows\system32\msrle32.dll
2009-11-27 16:07:34 11264 ------w- c:\windows\system32\dllcache\msrle32.dll
2009-11-27 04:26:08 98304 ----a-w- c:\windows\system32\CmdLineExt.dll
2009-11-21 15:51:04 471552 ------w- c:\windows\system32\dllcache\aclayers.dll

============= FINISH: 18:40:28,86 ===============

Bifogade fil(er)#4 Cecilia

Cecilia
 • Hedersmedlem
 • 5 389 inlägg

Skrivet 14 februari 2010 - 19:50

Nu när jag har sett det så kan du köra MBAM. När du har startat programmet så se till att uppdatera det innan du gör något mer.

Välj att göra en snabbskanning.
Skanningen tar ett tag.
När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".
Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.
När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.
Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.
Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.
Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar.

#5 MaPe

MaPe
 • Medlem
 • PipPip
 • 47 inlägg

Skrivet 14 februari 2010 - 20:42

Då var det gjort - loggen + en ny TMHJT-logg.
MaPe


Malwarebytes' Anti-Malware 1.44
Databasversion: 3739
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702

2010-02-14 20:26:05
mbam-log-2010-02-14 (20-26-05).txt

Skanningstyp: Snabb skanning
Antal skannade objekt: 124058
Förfluten tid: 5 minute(s), 37 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0
Infekterade minnesmoduler: 0
Infekterade registernycklar: 0
Infekterade registervärden: 2
Infekterade registerdataposter: 0
Infekterade mappar: 0
Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\avhdlbpt (Trojan.FakeAlert.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\avhdlbpt (Trojan.FakeAlert.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade registerdataposter:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:
(Inga illasinnade poster hittades)


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 20:30:39, on 2010-02-14
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe
C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe
C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\ACEngSvr.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtBty.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe
C:\Program Files\3\3Connect\AutoUpdateSrv.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosBtProc.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\mape.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.asus.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.asus.com/
O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Live Update] C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 2] C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ABLKSR] C:\WINDOWS\ABLKSR\ABLKSR.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Power_Gear] C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1
O4 - HKLM\..\Run: [ACMON] C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
O4 - HKLM\..\Run: [EOUApp] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Registration Heroes of Might & Magic 5.LNK = C:\Program Files\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V\registration\RegistrationReminder.exe
O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Visa eller dölj HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.asus.com
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.mi...b?1256894838109
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.mi...b?1256895652843
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.ad...Plus/1.6/gp.cab
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

--
End of file - 9094 bytes

#6 Cecilia

Cecilia
 • Hedersmedlem
 • 5 389 inlägg

Skrivet 14 februari 2010 - 22:49

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:
Verktyg - Mappalternativ - Visning
Välj Visa dolda filer och mappar
Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper
Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

Kan du då se filen c:\windows\system32\senscfgr.dll med Den här datorn eller Utforskaren?

På sidan http://www.virustotal.com trycker du på Bläddra-knappen och klistrar in c:\windows\system32\senscfgr.dll i rutan, tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen (inte Övrig information) eller en länk till resultatet här.

#7 MaPe

MaPe
 • Medlem
 • PipPip
 • 47 inlägg

Skrivet 15 februari 2010 - 01:11

Jo, jag hittade filen, men det är nog tänkt att den ska stanna kvar där ...

Det gick inte att ladda upp filen till Virustotal, inte heller att bifoga den i ett mail till dem. När jag tittade på filens egenskaper visade det sig att båda rutorna under attribut var markerade. Rutan Dold var dessutom gråfärgad och gick därmed inte att ändra alls. Rutan Skrivskydd gick att avmarkera, men när jag skulle verkställa åtgärden fick jag beskedet att jag inte hade behörighet att utföra detta. Jag hade heller inte behörighet att kopiera eller flytta filen.

Hur gör jag nu?

#8 Cecilia

Cecilia
 • Hedersmedlem
 • 5 389 inlägg

Skrivet 15 februari 2010 - 11:00

Vi kan se om det går att göra en kopia med hjälp av något program.

Spara ComboFix på Skrivbordet:
http://download.blee...Bs/ComboFix.exe

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.
Hur? Se http://www.bleepingc...opic114351.html
Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.
Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara ja.

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

När den är färdig så ska en logg komma upp, klistra in den i ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

Om du får problem med att komma ut på internet:
Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar
högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

#9 MaPe

MaPe
 • Medlem
 • PipPip
 • 47 inlägg

Skrivet 15 februari 2010 - 13:12

Tyvärr är det det sistnämnda som gäller, för närvarande endast mobilt bredband via USB-modem.

#10 Cecilia

Cecilia
 • Hedersmedlem
 • 5 389 inlägg

Skrivet 15 februari 2010 - 13:36

Har du möjlighet att installera om program/drivrutin för modemet?

#11 MaPe

MaPe
 • Medlem
 • PipPip
 • 47 inlägg

Skrivet 15 februari 2010 - 14:29

Det ska inte vara några problem. Du tänker att jag ska göra enligt tidigare instruktion och när allt är klart installerar jag om modemet?

Du skrev att automatisk uppspelning förhindrades av ComboFix, det innebär att man istället får gå via Den här datorn och manuellt aktivera den önskade enheten?

#12 Cecilia

Cecilia
 • Hedersmedlem
 • 5 389 inlägg

Skrivet 15 februari 2010 - 14:43

Det är inte alltid som modemet behöver installeras om men det är bra att vara beredd på det.

Svaret är "ja" på den andra frågan. Det är farligt när något automatiskt får börja köra på t ex ett USB-minne.

#13 MaPe

MaPe
 • Medlem
 • PipPip
 • 47 inlägg

Skrivet 16 februari 2010 - 01:19

Här kommer ComboFix-loggen. Frågan om installation av återställningskonsolen kom upp, så det gjorde jag. Jag behövde inte installera om mitt USB-modem, inga problem i övrigt.
MaPe


ComboFix 10-02-12.01 - Magnus Petterson 2010-02-16 0:53.1.2 - x86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1033.18.2047.1497 [GMT 1:00]
Körs från: c:\documents and settings\Magnus Petterson\Desktop\ComboFix.exe
AV: ESET NOD32 Antivirus 3.0 *On-access scanning disabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Andra raderingar ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\documents and settings\Magnus Petterson\Local Settings\Application Data\wjnwiq
c:\documents and settings\Magnus Petterson\Local Settings\Application Data\wjnwiq\sivasftav.exe

.
(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2010-01-15 till 2010-02-15 ))))))))))))))))))))))))))))))
.

2010-02-14 14:08 . 2010-01-07 15:07 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2010-02-14 14:08 . 2010-01-07 15:07 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2010-02-14 14:08 . 2010-02-14 14:08 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2010-02-14 14:05 . 2010-02-14 14:05 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner
2010-02-12 15:34 . 2010-02-12 15:34 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository
2010-02-11 22:39 . 2010-02-12 15:33 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware(2)
2010-02-10 23:50 . 2010-02-10 23:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\Magnus Petterson\Application Data\Malwarebytes
2010-02-10 23:50 . 2010-02-10 23:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
2010-02-10 22:19 . 2010-02-10 22:19 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro
2010-02-07 19:45 . 2010-02-07 19:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\Magnus Petterson\Local Settings\Application Data\ESET
2010-02-07 19:38 . 2010-02-07 19:38 -------- d-----w- c:\windows\system32\config\systemprofile\Application Data\HPAppData
2010-02-07 19:30 . 2010-02-07 19:30 173056 --sha-r- c:\windows\system32\senscfgr.dll

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2010-02-15 23:40 . 2009-11-05 23:22 -------- d-----w- c:\documents and settings\Magnus Petterson\Application Data\HPAppData
2010-01-25 11:35 . 2009-11-14 15:22 -------- d-----w- c:\documents and settings\Magnus Petterson\Application Data\HpUpdate
2010-01-17 22:33 . 2009-11-14 15:59 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe
2009-12-31 16:50 . 2006-09-18 15:07 353792 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys
2009-12-21 19:14 . 2006-09-18 15:07 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
2009-12-16 18:43 . 2006-12-26 21:20 343040 ----a-w- c:\windows\system32\mspaint.exe
2009-12-16 18:01 . 2009-12-16 17:54 19545 ----a-w- c:\windows\hpqins13.dat
2009-12-14 07:08 . 2006-09-18 15:07 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll
2009-12-14 07:08 . 2006-09-18 15:07 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv(2)(2).dll
2009-12-08 09:23 . 2006-09-18 15:07 474112 ----a-w- c:\windows\system32\shlwapi(2)(2).dll
2009-12-04 18:22 . 2006-09-18 15:07 455424 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
2009-11-27 17:11 . 2006-09-18 15:07 1291776 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll
2009-11-27 17:11 . 2004-08-03 23:56 17920 ----a-w- c:\windows\system32\msyuv.dll
2009-11-27 16:07 . 2006-09-18 15:07 28672 ----a-w- c:\windows\system32\msvidc32.dll
2009-11-27 16:07 . 2001-08-17 21:36 8704 ----a-w- c:\windows\system32\tsbyuv.dll
2009-11-27 16:07 . 2006-09-18 15:07 11264 ----a-w- c:\windows\system32\msrle32.dll
2009-11-27 16:07 . 2006-09-18 15:07 84992 ----a-w- c:\windows\system32\avifil32.dll
2009-11-27 16:07 . 2004-08-03 23:56 48128 ----a-w- c:\windows\system32\iyuv_32.dll
2009-11-27 04:26 . 2009-11-27 04:26 98304 ----a-w- c:\windows\system32\CmdLineExt.dll
2009-11-21 15:51 . 2006-09-18 15:07 471552 ----a-w- c:\windows\AppPatch\aclayers.dll
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2006-03-13 19543592]
"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"HControl"="c:\windows\ATK0100\HControl.exe" [2006-04-17 110592]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-03-16 7561216]
"nwiz"="nwiz.exe" [2006-03-16 1519616]
"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-03-16 86016]
"ehTray"="c:\windows\ehome\ehtray.exe" [2005-08-05 64512]
"SMSERIAL"="c:\windows\sm56hlpr.exe" [2006-03-21 544768]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-05-03 16206848]
"ASUS Live Update"="c:\program files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe" [2006-02-21 180224]
"Wireless Console 2"="c:\program files\Wireless Console 2\wcourier.exe" [2005-10-17 987136]
"ATKMEDIA"="c:\program files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE" [2006-02-15 49152]
"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-05-25 786521]
"ABLKSR"="c:\windows\ABLKSR\ABLKSR.exe" [2006-01-02 61440]
"RemoteControl"="c:\program files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 32768]
"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]
"Power_Gear"="c:\program files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe" [2006-03-14 90112]
"ACMON"="c:\program files\ASUS\Splendid\ACMON.exe" [2006-02-21 17920]
"IntelZeroConfig"="c:\program files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe" [2006-04-14 667718]
"IntelWireless"="c:\program files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" [2006-04-14 602182]
"EOUApp"="c:\program files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe" [2006-04-14 569413]
"egui"="c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" [2007-11-14 1410304]
"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-10-14 49152]
"hpqSRMon"="c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe" [2008-08-20 150016]
"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2009-12-11 948672]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\Magnus Petterson\Start Menu\Programs\Startup\
Registration Heroes of Might & Magic 5.LNK - c:\program files\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V\registration\RegistrationReminder.exe [2009-11-27 868352]

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Bluetooth Manager.lnk - c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng1.exe [2005-6-16 49152]
HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-10-14 214360]
Windows Search.lnk - c:\program files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2008-5-26 123904]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]
"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2009-05-24 304128]

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqcopy2.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpiscnapp.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqgpc01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWUCli.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Smart Web Printing\\SmartWebPrintExe.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqpse.exe"=
"c:\\Program Files\\Common Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqPhotoCrm.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqsudi.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqpsapp.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R1 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\drivers\epfwtdir.sys [2007-11-14 30728]
R2 ekrn;Eset Service;c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe [2007-11-14 455936]
R3 SynMini;ASUS WebCam, 1.3M, USB2.0, FF;c:\windows\system32\drivers\SynMini.sys [2006-01-20 841110]
R3 SynScan;ASUS WebCam Still Image;c:\windows\system32\drivers\SynScan.sys [2006-01-02 8278]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc
.
Innehållet i mappen 'Schemalagda aktiviteter':
.
.
------- Extra genomsökning -------
.
uStart Page = hxxp://www.asus.com/
uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://www.asus.com/
IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
.
- - - - FÖRÄLDRALÖSA POSTER SOM TAGITS BORT - - - -

AddRemove-HijackThis - c:\program files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2010-02-16 00:56
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
--------------------- LÅSTA REGISTERNYCKLAR ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\€–€|ÿÿÿÿÀ•€|ù•A~*]
"D140211900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"
.
Sluttid: 2010-02-16 00:58:30
ComboFix-quarantined-files.txt 2010-02-15 23:58

Före genomsökningen: 33 539 063 808 bytes free
Efter genomsökningen: 33 524 412 416 bytes free

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-SVE.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows XP Media Center Edition" /noexecute=optin /fastdetect

- - End Of File - - 3066E8EC1363E9936DEC4F8394DB9B5B

#14 Cecilia

Cecilia
 • Hedersmedlem
 • 5 389 inlägg

Skrivet 16 februari 2010 - 01:36

Bra att du fick dit återställningskonsolen också. Starta återställningskonsolen genom att trycka på nedåtpilstangenten och Enter när menyn med den kommer upp när datorn startar. I konsolen skriver du:

copy c:\windows\system32\senscfgr.dll c:\senscfgr.dll.bad
avsluta sedan konsolen.

Vet du hur man zippar (packar) en mapp? I så fall gör det med mappen C:\Qoobox. I den mappen ligger information från ComboFix. Jag skulle vilja ha den plus filen c:\senscfgr.dll.bad för närmare undersökning. Gör som så att du laddar upp en fil i taget på http://sprend.com/ och då kommer du att få en länk tillbaks för varje fil. Skicka de två länkarna till mig i ett PM (meddelande) här i forumet. Man kan bara ladda ner filer från sprend en gång och jag vill inte riskera att någon annan laddar ner dem vilket kan hända om du skriver in länkarna här i tråden.

#15 Cecilia

Cecilia
 • Hedersmedlem
 • 5 389 inlägg

Skrivet 17 februari 2010 - 11:47

Tack för filerna!

Vi försöker så här. Kopiera alla rader i rutan:
Killall::
Rootkit::
c:\windows\system32\senscfgr.dll
och klistra in i Anteckningar.
Spara filen på Skrivbordet med namnet CFScript.

Förbered datorn på samma sätt som tidigare för ComboFix.
Dra CFScript med musen och släpp den ovanpå ComboFix-ikonen på Skrivbordet så startar programmet på ett särskilt sätt.
Klistra in loggen som kommer ut.

#16 MaPe

MaPe
 • Medlem
 • PipPip
 • 47 inlägg

Skrivet 17 februari 2010 - 13:02

Här kommer den nya ComboFix-loggen:

ComboFix 10-02-12.01 - Magnus Petterson 2010-02-17 12:43:26.2.2 - x86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1033.18.2047.1476 [GMT 1:00]
Körs från: c:\documents and settings\Magnus Petterson\Desktop\ComboFix.exe
Använda kommandoväxlar :: c:\documents and settings\Magnus Petterson\Desktop\CFScript.txt
AV: ESET NOD32 Antivirus 3.0 *On-access scanning disabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}
.

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2010-01-17 till 2010-02-17 ))))))))))))))))))))))))))))))
.

2010-02-17 11:48 . 2003-07-29 02:18 3839 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GETPADD.sys
2010-02-16 22:22 . 2010-02-16 22:22 428772 ----a-w- C:\Qoobox.zip
2010-02-14 14:08 . 2010-01-07 15:07 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2010-02-14 14:08 . 2010-01-07 15:07 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2010-02-14 14:08 . 2010-02-14 14:08 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2010-02-14 14:05 . 2010-02-14 14:05 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner
2010-02-12 15:34 . 2010-02-12 15:34 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository
2010-02-11 22:39 . 2010-02-12 15:33 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware(2)
2010-02-10 23:50 . 2010-02-10 23:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\Magnus Petterson\Application Data\Malwarebytes
2010-02-10 23:50 . 2010-02-10 23:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
2010-02-10 22:19 . 2010-02-10 22:19 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro
2010-02-07 19:45 . 2010-02-07 19:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\Magnus Petterson\Local Settings\Application Data\ESET
2010-02-07 19:38 . 2010-02-07 19:38 -------- d-----w- c:\windows\system32\config\systemprofile\Application Data\HPAppData

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2010-02-17 11:38 . 2009-11-05 23:22 -------- d-----w- c:\documents and settings\Magnus Petterson\Application Data\HPAppData
2010-01-25 11:35 . 2009-11-14 15:22 -------- d-----w- c:\documents and settings\Magnus Petterson\Application Data\HpUpdate
2010-01-17 22:33 . 2009-11-14 15:59 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe
2009-12-31 16:50 . 2006-09-18 15:07 353792 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys
2009-12-21 19:14 . 2006-09-18 15:07 916480 ------w- c:\windows\system32\wininet.dll
2009-12-16 18:43 . 2006-12-26 21:20 343040 ----a-w- c:\windows\system32\mspaint.exe
2009-12-16 18:01 . 2009-12-16 17:54 19545 ----a-w- c:\windows\hpqins13.dat
2009-12-14 07:08 . 2006-09-18 15:07 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll
2009-12-14 07:08 . 2006-09-18 15:07 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv(2)(2).dll
2009-12-08 09:23 . 2006-09-18 15:07 474112 ----a-w- c:\windows\system32\shlwapi(2)(2).dll
2009-12-04 18:22 . 2006-09-18 15:07 455424 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
2009-11-27 17:11 . 2006-09-18 15:07 1291776 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll
2009-11-27 17:11 . 2004-08-03 23:56 17920 ----a-w- c:\windows\system32\msyuv.dll
2009-11-27 16:07 . 2006-09-18 15:07 28672 ----a-w- c:\windows\system32\msvidc32.dll
2009-11-27 16:07 . 2001-08-17 21:36 8704 ----a-w- c:\windows\system32\tsbyuv.dll
2009-11-27 16:07 . 2006-09-18 15:07 11264 ----a-w- c:\windows\system32\msrle32.dll
2009-11-27 16:07 . 2006-09-18 15:07 84992 ----a-w- c:\windows\system32\avifil32.dll
2009-11-27 16:07 . 2004-08-03 23:56 48128 ----a-w- c:\windows\system32\iyuv_32.dll
2009-11-27 04:26 . 2009-11-27 04:26 98304 ----a-w- c:\windows\system32\CmdLineExt.dll
2009-11-21 15:51 . 2006-09-18 15:07 471552 ----a-w- c:\windows\AppPatch\aclayers.dll
.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2010-02-15_23.56.48 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
+ 2010-02-17 11:48 . 2010-02-17 11:48 16384 c:\windows\temp\Perflib_Perfdata_73c.dat
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2006-03-13 19543592]
"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"HControl"="c:\windows\ATK0100\HControl.exe" [2006-04-17 110592]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-03-16 7561216]
"nwiz"="nwiz.exe" [2006-03-16 1519616]
"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-03-16 86016]
"ehTray"="c:\windows\ehome\ehtray.exe" [2005-08-05 64512]
"SMSERIAL"="c:\windows\sm56hlpr.exe" [2006-03-21 544768]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-05-03 16206848]
"ASUS Live Update"="c:\program files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe" [2006-02-21 180224]
"Wireless Console 2"="c:\program files\Wireless Console 2\wcourier.exe" [2005-10-17 987136]
"ATKMEDIA"="c:\program files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE" [2006-02-15 49152]
"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-05-25 786521]
"ABLKSR"="c:\windows\ABLKSR\ABLKSR.exe" [2006-01-02 61440]
"RemoteControl"="c:\program files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 32768]
"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]
"Power_Gear"="c:\program files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe" [2006-03-14 90112]
"ACMON"="c:\program files\ASUS\Splendid\ACMON.exe" [2006-02-21 17920]
"IntelZeroConfig"="c:\program files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe" [2006-04-14 667718]
"IntelWireless"="c:\program files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" [2006-04-14 602182]
"EOUApp"="c:\program files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe" [2006-04-14 569413]
"egui"="c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" [2007-11-14 1410304]
"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-10-14 49152]
"hpqSRMon"="c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe" [2008-08-20 150016]
"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2009-12-11 948672]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\Magnus Petterson\Start Menu\Programs\Startup\
Registration Heroes of Might & Magic 5.LNK - c:\program files\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V\registration\RegistrationReminder.exe [2009-11-27 868352]

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Bluetooth Manager.lnk - c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng1.exe [2005-6-16 49152]
HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-10-14 214360]
Windows Search.lnk - c:\program files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2008-5-26 123904]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]
"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2009-05-24 304128]

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqcopy2.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpiscnapp.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqgpc01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWUCli.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Smart Web Printing\\SmartWebPrintExe.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqpse.exe"=
"c:\\Program Files\\Common Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqPhotoCrm.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqsudi.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqpsapp.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R1 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\drivers\epfwtdir.sys [2007-11-14 30728]
R2 ekrn;Eset Service;c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe [2007-11-14 455936]
R3 SynMini;ASUS WebCam, 1.3M, USB2.0, FF;c:\windows\system32\drivers\SynMini.sys [2006-01-20 841110]
R3 SynScan;ASUS WebCam Still Image;c:\windows\system32\drivers\SynScan.sys [2006-01-02 8278]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc
.
.
------- Extra genomsökning -------
.
uStart Page = hxxp://www.asus.com/
uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://www.asus.com/
IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2010-02-17 12:50
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
--------------------- LÅSTA REGISTERNYCKLAR ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\€–€|ÿÿÿÿÀ•€|ù•A~*]
"D140211900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"
.
--------------------- DLLer som "laddats" under processer som körs ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3928)
c:\windows\system32\WININET.dll
c:\windows\system32\ieframe.dll
c:\windows\system32\webcheck.dll
.
------------------------ Andra processer som körs ------------------------
.
c:\program files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
c:\program files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
c:\windows\eHome\ehRecvr.exe
c:\windows\eHome\ehSched.exe
c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe
c:\windows\system32\nvsvc32.exe
c:\program files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
c:\windows\system32\SearchIndexer.exe
c:\windows\ehome\mcrdsvc.exe
c:\windows\system32\RUNDLL32.EXE
c:\windows\RTHDCPL.EXE
c:\windows\eHome\ehmsas.exe
c:\windows\system32\ACEngSvr.exe
c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe
c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtBty.exe
c:\windows\ATK0100\ATKOSD.exe
c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe
c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosBtProc.exe
c:\windows\system32\dllhost.exe
c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
c:\windows\system32\SearchProtocolHost.exe
c:\windows\system32\SearchFilterHost.exe
.
**************************************************************************
.
Sluttid: 2010-02-17 12:52:09 - datorn startades om.
ComboFix-quarantined-files.txt 2010-02-17 11:52
ComboFix2.txt 2010-02-15 23:58

Före genomsökningen: 33 708 322 816 bytes free
Efter genomsökningen: 33 673 461 760 bytes free

- - End Of File - - 8BDE6FCC976FF13E9A33DD1DF29F3A8B

#17 Cecilia

Cecilia
 • Hedersmedlem
 • 5 389 inlägg

Skrivet 17 februari 2010 - 13:56

Det ser ju bra ut! :)

För en sista kontroll gör en online-skanning:
http://www.kaspersky...kavwebscan.html
Om något hittas så spara loggen och klistra in i ditt svar.

#18 MaPe

MaPe
 • Medlem
 • PipPip
 • 47 inlägg

Skrivet 17 februari 2010 - 19:05

Kasperskys log:

--------------------------------------------------------------------------------
KASPERSKY ONLINE SCANNER 7.0: scan report
Wednesday, February 17, 2010
Operating system: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (build 2600)
Kaspersky Online Scanner version: 7.0.26.13
Last database update: Wednesday, February 17, 2010 13:04:39
Records in database: 3544318
--------------------------------------------------------------------------------

Scan settings:
scan using the following database: extended
Scan archives: yes
Scan e-mail databases: yes

Scan area - My Computer:
C:\
D:\
E:\
F:\

Scan statistics:
Objects scanned: 56049
Threats found: 1
Infected objects found: 3
Suspicious objects found: 0
Scan duration: 01:43:47


File name / Threat / Threats count
C:\Qoobox\Quarantine\C\Documents and Settings\Magnus Petterson\Local Settings\Application Data\wjnwiq\sivasftav.exe.vir Infected: Trojan.Win32.FraudPack.akyn 1
C:\Qoobox.zip Infected: Trojan.Win32.FraudPack.akyn 1
C:\System Volume Information\_restore{9EB4FAEC-07CE-495B-8BBE-AEECE64D0545}\RP8\A0004650.exe Infected: Trojan.Win32.FraudPack.akyn 1

Selected area has been scanned.

#19 Cecilia

Cecilia
 • Hedersmedlem
 • 5 389 inlägg

Skrivet 17 februari 2010 - 19:19

Bra resultat, inget av det där är ju aktivt.

Den här raden i HijackThis-loggen:
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
kan du läsa om på http://www.systemloo...ALCMTR_EXE.html

Nu återstår bara en sista städomgång:

1. Ta bort samtliga systemåterställningspunkter eftersom dessa är infekterade. Du gör det genom att stänga av systemåterställningsfunktionen, starta om datorn och så slå på funktionen igen. Skapa sedan en ny punkt.
Systemåterställningsfunktionen slår man av och på här:
XP: Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Systemåterställning
Vista: Högerklick på Datorn - Egenskaper - Avanderade systeminställningar - Systemskydd
Avbocka resp. sätt tillbaks bockar för alla hårddiskar (kom ihåg hur det såg ut innan)

2. Ladda ner avinstallationsprogrammet OTC till Skrivbordet.
http://oldtimer.geekstogo.com/OTC.exe
Dubbelklicka på filen för att starta programmet.
Tryck på knappen CleanUp! och de olika fix-program som du har laddat ner kommer att avinstalleras, inkl. detta program, efter en omstart av datorn. Om något fix-program är kvar efter det så fråga hur du ska ta bort det.

3. Ta bort alla tillfälliga filer genom att ladda ner ATF-Cleaner på Skrivbordet:
http://www.atribune..../click.php?id=1
Stäng av alla andra program, särskilt webbläsare.
Dubbelklicka på ATF-Cleaner.exe för att starta programmet.
Bocka i Select All. Tryck på Empty Selected.

Om du använder Firefox: Tryck på Firefox och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

Om du använder Opera: Tryck på Opera och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.
Tryck på Exit i Main-menyn för att stänga programmet.

Obs! Detta kommer att ta bort alla cookies, om du har cookies som du vill ha kvar så får du antingen spara undan dem innan eller låta bli att välja Select All och i stället markera allt annat.

4. Byt alla lösenord som du använder i datorn och på internet eftersom dessa kan ha kommit i orätta händer.
http://mnin.blogspot...iggersyzor.html beskriver ett skadligt program som spionerar genom att ta skärmbilder, logga tangentbordsnedtryckningar och läsa lösenord som är lagrade i webbläsare, epostprogram etc.

5. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator http://sites.google....lstockholm/home
samt se till att installera ett nytt antivirusprogram.

#20 Mats H

Mats H
 • Medlem
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 2 805 inlägg

Skrivet 18 februari 2010 - 14:45

Cecilia, en ?a!
Du rekommenderar alltid den gamla godingen, Soptunnan!, ATF cleaner.
Är den speciellt bra, eller är det så att den är enkel och praktisk, samt att den verkligen, symboliserar soptömning, (Ikonen)?
De flesta har ju typ diskrensning och/ eller CCleaner eller motsvarande, som gör samma jobb.

Hemmabygge, 6Gb med SSD, o annat kul, samt Nexus 4!!!