Tillbehör i högerklicksmenyn


1 Screenshot

About This File

Dom verktyg som inte kommit med i tidigare menyer. Alla utom Flip 3D återfinns i startmenyns "Tillbehör".

Hacket gäller för Windows 7 och det finns som vanligt en återställningsfil.

tillbehor.png?psid=1


What's New in Version 12/13/2010 10:24 AM   See changelog

Released

No changelog available for this version.

 Share