Service Pack 2

Här hör alla problem som rör installationen av Service Pack 2 men även problem som uppstår i samband med att du installerat Service Pack 2.