Hitta filer och dokument snabbt och effektivt i Windows


Sökfunktionen som introducerades med Windows Search 4.0 i samband med Windows Vista lever kvar även i Windows 7, 8 och 8.1 och är kraftfullare än många vet. Förutom att helt enkelt börja skriva ett applikationsnamn eller namn på en fil eller dokument så går det att göra så mycket mer när det gäller att hitta information i dokument, filer eller e-postmeddelanden.

Bakgrunden till att jag skrev ihop den här guiden är att det i ett uppdrag hos en kund kom in en beställning på införande av en ny applikation i plattformen som skulle möjliggöra sökning inuti JAR-filer. Funktionen finns dock redan i Windows men man måste aktivera indexering av innehåll i filer.

Till guiden har jag även lagt en mängd tips om hur man kan söka snabbare och effektivare genom att välja fler termer och attribut att söka efter.

Guide: Så söker du som ett proffs i Windows


Användarrespons

Recommended Comments

Det finns inga kommentarer att visa