dressinen

Medlem
  • Posts

    1
  • Joined

  • Last visited

dressinen's Achievements

(1/8)

  1. När jag startat Vista kommer en ruta upp som anger: Windows-Värdprocess (Rundll32) har slutat att fungera. Detta gör att jag ej kan ansluta till internet. Hur åtgärdar man detta felet? Erik