Jump to content

Windows 2008 server, krashar :(


zvx

Recommended Posts

Tjenare folket!

Har tidigare haft problem med min ena SATA disk. Gick inte att överföra filer till den utan att hårddisken bara försvann och sedan sade att den var oåtkomlig. Formaterade för att testa och då fungerade det fint att flytta över filer till den konstigt nog. Men nu till mitt andra problem som inte blivit löst än :/

När jag överför störrefilmängder, i detta senaste fall (40gb) så när ungefär 10-20gb är överfört så stannar allt och datorn startar om. När jag sedan loggar in på servern igen kommer detta upp som jag bifogar nedan. har själv ingen som helst aning om vad felet är :/ har tittat på de filerna datorn nämner, men det säger mig inget. Bara massa "ord" som inte är till någon nytta (för min del :/)

Är detta något någon av er har någon erfarenhet över? Samma problem gäller till en annan disk också så det är inget diskfel.

Problem signature:

Problem Event Name: BlueScreen

OS Version: 6.0.6001.2.1.0.274.10

Locale ID: 1053

Additional information about the problem:

BCCode: a

BCP1: 823FFFE8

BCP2: 00000002

BCP3: 00000000

BCP4: 818EE0DA

OS Version: 6_0_6001

Service Pack: 1_0

Product: 274_3

Files that help describe the problem:

C:WindowsMinidumpMini041808-01.dmp

C:UsersAdministratorAppDataLocalTemp2WER-40332529-0.sysdata.xml

C:UsersAdministratorAppDataLocalTemp2WERA3BA.tmp.version.txt

I hope someone can help me :)

/Mvh

André

Link to comment
Share on other sites

Efter att ha kört debugg så får jag fram detta. Någon som kan tyda detta? :) vore väldigt tacksam!

1: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

*                                                                            *

*                        Bugcheck Analysis                                    *

*                                                                            *

*******************************************************************************

IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)

An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an

interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually

caused by drivers using improper addresses.

If a kernel debugger is available get the stack backtrace.

Arguments:

Arg1: 823fffe8, memory referenced

Arg2: 00000002, IRQL

Arg3: 00000000, bitfield :

bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation

bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)

Arg4: 818ee0da, address which referenced memory

Debugging Details:

------------------

READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from 8196c6d8

Unable to read MiSystemVaType memory at 8194d2e0

823fffe8

CURRENT_IRQL:  2

FAULTING_IP:

nt!MiRemoveStandbyPage+56

818ee0da 8b06            mov    eax,dword ptr [esi]

CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1

DEFAULT_BUCKET_ID:  DRIVER_FAULT_SERVER_MINIDUMP

BUGCHECK_STR:  0xA

PROCESS_NAME:  System

TRAP_FRAME:  8073cafc -- (.trap 0xffffffff8073cafc)

ErrCode = 00000000

eax=0004e014 ebx=ffffffff ecx=00000004 edx=00000000 esi=823fffe8 edi=8194e1a0

eip=818ee0da esp=8073cb70 ebp=8073cba4 iopl=0        nv up ei pl zr na pe nc

cs=0008  ss=0010  ds=0023  es=0023  fs=0030  gs=0000            efl=00010246

nt!MiRemoveStandbyPage+0x56:

818ee0da 8b06            mov    eax,dword ptr [esi]  ds:0023:823fffe8=????????

Resetting default scope

LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 818ee0da to 8189acb4

STACK_TEXT: 

8073cafc 818ee0da badb0d00 00000000 00000801 nt!KiTrap0E+0x2ac

8073cb78 818b710c 824e9130 83ff1008 83f20450 nt!MiRemoveStandbyPage+0x56

8073cba4 81882b18 0000003f 00000000 83fd97d8 nt!MiRemoveAnyPage+0x247

8073cc28 819d81c9 83fd97d8 00000001 00000000 nt!MiPfPutPagesInTransition+0x5c5

8073cc4c 8186ece1 02500000 00000000 00200000 nt!MmPrefetchForCacheManager+0x60

8073ccf4 81876705 83d3aea0 db7e83aa 819388c0 nt!CcPerformReadAhead+0x1fe

8073cd44 8189b6be 82fc4550 00000000 82fbfad0 nt!CcWorkerThread+0x13e

8073cd7c 819e86ad 82fc4550 db7e832e 00000000 nt!ExpWorkerThread+0xfd

8073cdc0 818cf686 8189b5c1 00000000 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x9d

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x16

STACK_COMMAND:  kb

FOLLOWUP_IP:

nt!MiRemoveStandbyPage+56

818ee0da 8b06            mov    eax,dword ptr [esi]

SYMBOL_STACK_INDEX:  1

SYMBOL_NAME:  nt!MiRemoveStandbyPage+56

FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner

MODULE_NAME: nt

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  47918b0a

IMAGE_NAME:  memory_corruption

FAILURE_BUCKET_ID:  0xA_nt!MiRemoveStandbyPage+56

BUCKET_ID:  0xA_nt!MiRemoveStandbyPage+56

Followup: MachineOwner

---------

Link to comment
Share on other sites

IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)

IRQL betyder ungefär att det är feladresserat minne i kernel, som i sin tur kan tyda på felaktig drivrutin.

Du kan även kolla om det finns uppdaterat BIOS och chipsetdrivrutiner till ditt moderkort.

Link to comment
Share on other sites

Har nu kört memtest och jag citerar: "Pass complete, no errors, press esc to exit"

Ang BIOS, har försökt uppdatera, kan testa igen dock ifall det blev fel förra gången. Man tycker ju att Windows2k8srv borde ha de flesta drivers tex SATA drivers som fungerar.

Men jag gör ett försökt med BIOS igen.

Finns det ingen som är 100%ig om debuggloggen?

Link to comment
Share on other sites

Om den adresserar minnet fel i kernel, betyder det en felaktig drivrutin. Sedan om den är till moderkortet eller till hårddisken får du prova dig fram till. Om moderkortets SATAportar inte har rätt drivrutin som fungerar med dina diskar, bör du uppdatera CHIPSETdrivar.

Vilket moderkort har du?

Link to comment
Share on other sites

Testade att uppdatera BIOS. Då verkade allt fungera. Kunde överföra ungefär 80GB, sen när jag skulle överföra det sista krashade den igen. Dock får jag en annan "analys" av dumpen nu. Någon som kan tolka var felet ligger nu då? :)

*******************************************************************************

*                                                                            *

*                        Bugcheck Analysis                                    *

*                                                                            *

*******************************************************************************

IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)

An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an

interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually

caused by drivers using improper addresses.

If a kernel debugger is available get the stack backtrace.

Arguments:

Arg1: 823fffe8, memory referenced

Arg2: 00000002, IRQL

Arg3: 00000000, bitfield :

bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation

bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)

Arg4: 818c20da, address which referenced memory

Debugging Details:

------------------

READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from 819406d8

Unable to read MiSystemVaType memory at 819212e0

823fffe8

CURRENT_IRQL:  2

FAULTING_IP:

nt!MiRemoveStandbyPage+56

818c20da 8b06            mov    eax,dword ptr [esi]

CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1

DEFAULT_BUCKET_ID:  DRIVER_FAULT_SERVER_MINIDUMP

BUGCHECK_STR:  0xA

PROCESS_NAME:  explorer.exe

TRAP_FRAME:  95a63c44 -- (.trap 0xffffffff95a63c44)

ErrCode = 00000000

eax=00036b10 ebx=ffffffff ecx=00000000 edx=00000004 esi=823fffe8 edi=819221a0

eip=818c20da esp=95a63cb8 ebp=95a63cec iopl=0        nv up ei pl zr na pe nc

cs=0008  ss=0010  ds=0023  es=0023  fs=0030  gs=0000            efl=00010246

nt!MiRemoveStandbyPage+0x56:

818c20da 8b06            mov    eax,dword ptr [esi]  ds:0023:823fffe8=????????

Resetting default scope

LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 818c20da to 8186ecb4

STACK_TEXT: 

95a63c44 818c20da badb0d00 00000004 0000c081 nt!KiTrap0E+0x2ac

95a63cc0 8188b10c 40000019 00000000 83e17b48 nt!MiRemoveStandbyPage+0x56

95a63cec 81885fcc 00000019 184cb000 0e86b281 nt!MiRemoveAnyPage+0x247

95a63d4c 8186eae4 00000001 184cb000 00000001 nt!MmAccessFault+0x15d7

95a63d4c 77918b14 00000001 184cb000 00000001 nt!KiTrap0E+0xdc

WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.

0457f10c 00000000 00000000 00000000 00000000 0x77918b14

STACK_COMMAND:  kb

FOLLOWUP_IP:

nt!MiRemoveStandbyPage+56

818c20da 8b06            mov    eax,dword ptr [esi]

SYMBOL_STACK_INDEX:  1

SYMBOL_NAME:  nt!MiRemoveStandbyPage+56

FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner

MODULE_NAME: nt

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  47918b0a

IMAGE_NAME:  memory_corruption

FAILURE_BUCKET_ID:  0xA_nt!MiRemoveStandbyPage+56

BUCKET_ID:  0xA_nt!MiRemoveStandbyPage+56

Followup: MachineOwner

---------

Link to comment
Share on other sites

Hur stor pagefile har du?

Om den är statisk bör den vara 3ggr ditt ram, fast helst ska du låta windows sköta storleken.

Och filcache, vilken storlek har du där, CacheLimit?

[HKEY_USERSS-1-5-19SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsCacheContent]
Link to comment
Share on other sites

Hur stor pagefile har du?

Om den är statisk bör den vara 3ggr ditt ram, fast helst ska du låta windows sköta storleken.

Och filcache, vilken storlek har du där, CacheLimit?

[HKEY_USERSS-1-5-19SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsCacheContent]

Jag hittar inte det du menar :/ ser inte ut så på win2k8srv :/

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...