Jump to content

Hjälp med en hijack-log, Smitfraud-infektion


Recommended Posts

*********************************************

2009-01-08:

Tråden är nu låst.

Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta

Malou

*********************************************

Hej,

Jag skulle behöva hjälp med att få bort ngt form av virus, worm eller liknande. Fick det när jag installerade en dum fil jag trodde var ngt ofarligt på en kompis dator, och nu står det "virus alert" hela tiden och aktivitetshanteraren är avaktiverad. Jobbigt, för jag hade inte frågat om jag fick låna datorn.

Efter googlat en del har jag förstått att vissa kan analysera dessa hijack-loggfiler, och att man på så sätt kan se vilka filer man sen måste ta bort i felsäkert läge. Har jag förstått rätt att man sedan bara går in i felsäkert läge och radera dessa filer från systemmappen eller liknande?

Jag har oxå läst att alla automatiska analyserare som finns inte är så tillförlitliga, och att det alltid är bäst med lite expertis-hjälp.

Så då tänkte jag att jag prova be er om den hjälpen.

Jag har följt instruktionerna för hur man installerar/använder hijack.

Tack på förhand!

Här kommer loggen:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:39: VIRUS ALERT!, on 2008-10-26

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSetMgr.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccEvtMgr.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}PIFSvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSNDSrvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSPBBCSPBBCSvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedCCPD-LCsymlcsvc.exe

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:AcerEmpowering TechnologyePerformanceMemCheck.exe

C:Program FilesSymantecLiveUpdateALUSchedulerSvc.exe

c:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebinbtwdins.exe

C:WINDOWSeHomeehRecvr.exe

C:WINDOWSeHomeehSched.exe

C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

C:Program FilesNorton AntiVirusnavapsvc.exe

C:Program FilesNorton AntiVirusIWPNPFMntor.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32wbemwmiapsrv.exe

C:WINDOWSehomeehtray.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:WINDOWSRTHDCPL.EXE

C:WINDOWSeHomeehmsas.exe

C:AcerEmpowering TechnologyeDataSecurityeDSloader.exe

C:AcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

C:AcerEmpowering TechnologyeRecoveryeRAgent.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccApp.exe

C:WINDOWSVM305_STI.EXE

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECLI.EXE

C:Program FilesJavajre1.6.0_03binjusched.exe

C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe

C:WINDOWSsystem32rundll32.exe

C:WINDOWSsystem32dllhost.exe

C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe

C:Documents and SettingsMattias BergströmApplication DataAdobePlayer.exe

C:WINDOWSsystem32wbemunsecapp.exe

C:AcerEmpowering TechnologyAcer.Empowering.Framework.Launcher.exe

C:Program FilesWIDCOMMBluetooth SoftwareBTTray.exe

C:Program FilesNikonPictureProjectNkbMonitor.exe

C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSecurity ConsoleNSCSRVCE.EXE

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:Program FilesJavajre1.6.0_03binjucheck.exe

C:WINDOWSsystem32msiexec.exe

C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

C:Program FilesTrend MicroHijackThislinus.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.hotmail.com/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet Connection Wizard,ShellNext = http://sv.intl.acer.yahoo.com/

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesAdobeAcrobat 7.0ActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: QXK Olive - {156A3BCD-1A0B-4C53-9610-CB487AFF4A8E} - C:WINDOWSaetlsrknavf.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:SPYBOT~1SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre1.6.0_03binssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:Program FilesNorton AntiVirusNavShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier3.1.807.1746swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:WINDOWSsystem32eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:Program FilesNorton AntiVirusNavShExt.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: bkqxdons - {EC21D037-F4B2-477B-8D46-BA927BDD5EA9} - C:WINDOWSbkqxdons.dll

O4 - HKLM..Run: [ehTray] C:WINDOWSehomeehtray.exe

O4 - HKLM..Run: [AzMixerSel] C:Program FilesRealtekInstallShieldAzMixerSel.exe

O4 - HKLM..Run: [ntiMUI] C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI CD & DVD-Maker 7ntiMUI.exe

O4 - HKLM..Run: [Acer ePresentation HPD] C:AcerEmpowering TechnologyePresentationePresentation.exe

O4 - HKLM..Run: [iMJPMIG8.1] "C:WINDOWSIMEimjp8_1IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM..Run: [MSPY2002] C:WINDOWSsystem32IMEPINTLGNTImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM..Run: [PHIME2002ASync] C:WINDOWSsystem32IMETINTLGNTTINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM..Run: [PHIME2002A] C:WINDOWSsystem32IMETINTLGNTTINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM..Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM..Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..Run: [eDataSecurity Loader] C:AcerEmpowering TechnologyeDataSecurityeDSloader.exe 1

O4 - HKLM..Run: [ePower_DMC] C:AcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

O4 - HKLM..Run: [boot] C:AcerEmpowering TechnologyePowerBoot.exe

O4 - HKLM..Run: [synTPEnh] C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

O4 - HKLM..Run: [LManager] C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

O4 - HKLM..Run: [ATICCC] "C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECLIStart.exe"

O4 - HKLM..Run: [eRecoveryService] C:AcerEmpowering TechnologyeRecoveryeRAgent.exe

O4 - HKLM..Run: [ccApp] "C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccApp.exe"

O4 - HKLM..Run: [bigDog305] C:WINDOWSVM305_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0305)

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:Program FilesJavajre1.6.0_03binjusched.exe"

O4 - HKLM..Run: [GrooveMonitor] "C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM..Run: [QuickTime Task] "C:Program FilesQuickTimeqttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..Run: [YUR8.exe] C:Windowssystem32YUR8.exe

O4 - HKLM..Run: [YUR9.exe] C:Windowssystem32YUR9.exe

O4 - HKLM..Run: [YURB.exe] C:Windowssystem32YURB.exe

O4 - HKLM..Run: [YURC.exe] C:Windowssystem32YURC.exe

O4 - HKLM..Run: [YUR2.exe] C:Windowssystem32YUR2.exe

O4 - HKLM..Run: [YUR1.exe] C:Windowssystem32YUR1.exe

O4 - HKLM..Run: [YUR3.exe] C:Windowssystem32YUR3.exe

O4 - HKLM..Run: [YUR4.exe] C:Windowssystem32YUR4.exe

O4 - HKLM..Run: [symantec PIF AlertEng] "C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}PIFSvc.exe" /a /m "C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}AlertEng.dll"

O4 - HKCU..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:Program FilesMSN MessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [swg] C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..Run: [Player] C:Documents and SettingsMattias BergströmApplication DataAdobePlayer.exe

O4 - HKCU..Run: [YUR8.exe] C:Windowssystem32YUR8.exe

O4 - HKCU..Run: [YUR9.exe] C:Windowssystem32YUR9.exe

O4 - HKCU..Run: [YURB.exe] C:Windowssystem32YURB.exe

O4 - HKCU..Run: [YURC.exe] C:Windowssystem32YURC.exe

O4 - HKCU..Run: [YUR2.exe] C:Windowssystem32YUR2.exe

O4 - HKCU..Run: [YUR1.exe] C:Windowssystem32YUR1.exe

O4 - HKCU..Run: [YUR3.exe] C:Windowssystem32YUR3.exe

O4 - HKCU..Run: [YUR4.exe] C:Windowssystem32YUR4.exe

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [Picasa Media Detector] C:Program FilesPicasa2PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Acer Empowering Technology.lnk = C:AcerEmpowering TechnologyAcer.Empowering.Framework.Launcher.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:Program FilesNikonPictureProjectNkbMonitor.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:Program FilesAdobeAcrobat 7.0Readerreader_sl.exe

O6 - HKCUSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions present

O7 - HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:PROGRA~1MICROS~2Office12EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Skicka till &Bluetooth-enhet... - c:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebtsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:Program FilesWindows Live ToolbarComponentssv-semsntabres.dll.mui/229?8543bdd187e14a409a4bce25c896c274

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:Program FilesWindows Live ToolbarComponentssv-semsntabres.dll.mui/230?8543bdd187e14a409a4bce25c896c274

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:Program FilesJavajre1.6.0_03binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:Program FilesJavajre1.6.0_03binssv.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:PROGRA~1MICROS~2Office12ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:PROGRA~1MICROS~2Office12ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:PROGRA~1MICROS~2Office12REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:SPYBOT~1SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:SPYBOT~1SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {5F8469B4-B055-49DD-83F7-62B522420ECC} (Facebook Photo Uploader Control) - http://upload.facebook.com/controls/Facebo...otoUploader.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveSystemServices.dll

O21 - SSODL: vwnskbot - {7A7504D3-036F-4CF8-A68A-E03AB0D2FFF5} - C:WINDOWSvwnskbot.dll

O21 - SSODL: qnflkotm - {51B889A7-82FD-420D-BBC9-7B02C84B8293} - C:WINDOWSqnflkotm.dll

O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:AcerEmpowering TechnologyePerformanceMemCheck.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:Program FilesSymantecLiveUpdateALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - c:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebinbtwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSetMgr.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:Program FilesCommon FilesInstallShieldDriver11Intel 32IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:PROGRA~1SymantecLIVEUP~1LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}PIFSvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:Program FilesNorton AntiVirusnavapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:Program FilesNorton AntiVirusIWPNPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSecurity ConsoleNSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:Program FilesNorton AntiVirusSAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSNDSrvc.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSPBBCSPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedCCPD-LCsymlcsvc.exe

O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - file:///C:WINDOWSprivacy_dangerindex.htm

--

End of file - 14813 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej l_lefty!

Det mesta av det du tar upp stämmer alldeles utmärkt  ;)

Ser ut som att du råkat ut för en Smitfraud infektion.

Nedanstående görs i normalläge för att se om där finns någon smitta:

Hämta hem SmitfraudFix (av S!Ri) från nedanstående länk

http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.exe 

Spara ner den till skrivbordet.

Öppna SmitfraudFix mappen och dubbelklicka på smitfraudfix.cmd

Välj altenativ Search = klicka 1 och Enter

Kopiera loggan som du får och klistra in den här i din tråd.

OBS: VIKTIGT: Kör INTE några andra  allternativ förrän du blir tillbedd att göra så!

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej l_lefty!

Varsegod  ;)

Mitt virusprogram -  Avira Antivir, hittar virus i de smittfraud-Fix-filer jag försökt

ladda ner.

Är det mitt virusprogram som är lite knasigt kanske?

Antivirusprogrammen klassar SmitfraudFix som en Hacker Tool och detta är normalt.

Du måste ge tillåtelse för att SmitfraudFix skall få köras.

Så ta bort SmitfraudFix från datorn. Gör sedan om proceduren med att hämta hem verktyget igen och gör en scanning med SmitfraudFix enligt instruktionen jag gav i mitt tidigare inlägg  ;)

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Okej, tänkte nästan det var nått sånt.

Så nu har jag kört smittfraudFix. Och loggen är längst ner.

Men jag tror oxå jag gjort ngt dumt. Eller inte.

Men jag tänkte inte på "OBS: VIKTIGT: Kör INTE några andra  allternativ förrän du blir tillbedd att görMena så!" ... utan installerade anti-malware-proget som jag innan såg du rekommenderat till ngn annan, och körde det. Och det hittade en massa krafs som jag sen tog bort. Var det dumt? Jag fick tillbaka min startmeny iaf och aktivitetshanterare!

Kanske är jag botat`?

Loggen iaf:

SmitFraudFix v2.366

Scan done at 12:45:08,73, 2008-10-26

Run from D:SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is FAT32

Fix run in normal mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSetMgr.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccEvtMgr.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}PIFSvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSNDSrvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSPBBCSPBBCSvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedCCPD-LCsymlcsvc.exe

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:AcerEmpowering TechnologyePerformanceMemCheck.exe

C:Program FilesSymantecLiveUpdateALUSchedulerSvc.exe

c:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebinbtwdins.exe

C:WINDOWSeHomeehRecvr.exe

C:WINDOWSeHomeehSched.exe

C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

C:Program FilesNorton AntiVirusnavapsvc.exe

C:Program FilesNorton AntiVirusIWPNPFMntor.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32wbemwmiapsrv.exe

C:WINDOWSehomeehtray.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:WINDOWSRTHDCPL.EXE

C:WINDOWSeHomeehmsas.exe

C:AcerEmpowering TechnologyeDataSecurityeDSloader.exe

C:AcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

C:AcerEmpowering TechnologyeRecoveryeRAgent.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccApp.exe

C:WINDOWSVM305_STI.EXE

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECLI.EXE

C:Program FilesJavajre1.6.0_03binjusched.exe

C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe

C:WINDOWSsystem32rundll32.exe

C:WINDOWSsystem32dllhost.exe

C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe

C:WINDOWSsystem32wbemunsecapp.exe

C:AcerEmpowering TechnologyAcer.Empowering.Framework.Launcher.exe

C:Program FilesWIDCOMMBluetooth SoftwareBTTray.exe

C:Program FilesNikonPictureProjectNkbMonitor.exe

C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSecurity ConsoleNSCSRVCE.EXE

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:Program FilesJavajre1.6.0_03binjucheck.exe

C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSSoftwareDistributionDownloadfd0264849c01086f3c6b505dc02dbd44updateupdate.exe

C:Program FilesSymantecLiveUpdateAUpdate.exe

C:PROGRA~1SymantecLIVEUP~1LUCOMS~1.EXE

C:Program FilesSymantecLiveUpdateLuCallbackProxy.exe

C:Program FilesSymantecLiveUpdateLuCallbackProxy.exe

C:Program FilesSymantecLiveUpdateLuCallbackProxy.exe

C:WINDOWSsystem32cmd.exe

C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

hosts file corrupted !

127.0.0.1 www.legal-at-spybot.info

127.0.0.1 legal-at-spybot.info

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:WINDOWS

C:WINDOWSvwnskbot.dll FOUND !

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:WINDOWSsystem

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:WINDOWSWeb

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:WINDOWSsystem32

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:WINDOWSsystem32LogFiles

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:Documents and SettingsMattias Bergstrm

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:Documents and SettingsMattias BergstrmApplication Data

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:DOCUME~1MATTIA~1FAVORI~1

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:Program Files

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerDesktopComponents0]

"SubscribedURL"=""

"FriendlyName"="Privacy Protection"

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerDesktopComponents1]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="My Current Home Page"

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» o4Patch

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

o4Patch

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

IEDFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

VACFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

404Fix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AntiXPVSTFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

AntiXPVSTFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWindows]

"AppInit_DLLs"=""

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]

"Userinit"="C:WINDOWSsystem32userinit.exe,"

"System"=""

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

Description: Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC - Packet Scheduler Miniport

DNS Server Search Order: 192.168.1.1

HKLMSYSTEMCCSServicesTcpip..{9110DABF-D8FC-44B7-9484-A7720D4FA007}: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLMSYSTEMCS1ServicesTcpip..{9110DABF-D8FC-44B7-9484-A7720D4FA007}: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLMSYSTEMCCSServicesTcpipParameters: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLMSYSTEMCS1ServicesTcpipParameters: DhcpNameServer=192.168.1.1

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning for wininet.dll infection

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

Link to comment
Share on other sites

Hej l_lefty!

Men jag tror oxå jag gjort ngt dumt. Eller inte.

Men jag tänkte inte på "OBS: VIKTIGT: Kör INTE några andra  allternativ förrän du blir tillbedd att görMena så!" ... utan installerade anti-malware-proget som jag innan såg du rekommenderat till ngn annan, och körde det.

Det jag menar med => "OBS: VIKTIGT: Kör INTE några andra  allternativ förrän du blir tillbedd att gör så!" <= är i själva verktyget SmitFraudFix  ;)

Mycket bra att du hämtade hem/installerade Malwarebytes Anti-Malware för detta hade jag ändå kommit att be dig att göra  ;)

Men först till SmitFraudFix:

Ser att den har hittat en del och som vi nu skall åtgärda med steg 2 i SmitFraudFix.

Skriv ut nedanstående instruktioner eller kopiera dem till ett textdokument och spara dem till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna mycket noga:

OBS:

Nedanstående procedurer skall utföras i den ordning de är skrivna:

Logga ut från Internet/Dra ur nätverkskabeln:

Starta om datorn till felsäkert läge (trycka F8-Tangenten upprepade gånger under uppstarten och välj Felsäkert läge i menyn):

Varning: Att köra nedanstående allternativ #2 på en icke infekterad dator kan resultera i att din skrivbordsbakgrund deletas (tas bort):

QcWzBOajn.png

1: Dubbelklicka på smitfraudfix Iconen som du sparade ner till skrivbordet.

GRyOKItqk.png

2: Välj altenativ #2 Clean => klicka 2 => och Enter

3: Vänta tills den jobbar klart.

EmEaMeoom.png

4: Disk Cleanup kommer nu att starta upp. Disk Cleanup kommer att ta bort/Deleta Temp, Temporary Internet Files, och andra filer som kan ha blivit kvar från den här infektionen.

5: På frågan "Registry cleaning - Do you want to clean the registry ?"

svara Yes med att klicka Y och Enter

6: OM wininet.dll är infekterad får du frågan "Replace infected file ?"

Svara Yes med att klicka Y och Enter.

7:SmitfraudFix är klar kommer du att få upp en röd meddelanderuta Computer will reboot now. Close all applications.. Låt datorn få göra detta.

Om du har problem med din bakgrundsbild:

Du borde nu kunna ställa in det som du vill ha det i Bildskärmsegenskaperna.

1: Ta fram Kontrollpanelen

2: Bildskärm

3: Skrivbord

4: Anpassa skrivbordet

5: Webb

6: Avbocka Security Info / privacy protection eller liknande om det finns.

I ditt svar så klistrar du in:

1: Loggan från SmitfraudFix => C:rapport.txt.

2: Gör även en TM HJT-logga (scannad i normalläge), kopiera in den.

3: Samt skriver/talar om hur datorn mår.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen!

... och tack igen! Nu verkar datorn vara frisk! Du är ju hur grym som helst.

Ikoner mm är tillbaka och det ser bra ut.

...Det kommer iofs fortfarande upp en ruta av Norton nere till höger ibland där det står ngt om 1 issue som need to be fixed. Vet inte om den kom upp tidigare oxå eller om den är ny. Det är en gammal version av Norton, men jag ska snacka med min polare när han kommer hem.

Men jag har gjort ytterligare en HiJack analys, och en SmittfraudFix som jag skulle. Klistra in HJTs filen först:

SMFF-rapporten verkar dock vara för lång. Provar att klistra in den i ett seperat svar.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:11:51, on 2008-10-27

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSetMgr.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccEvtMgr.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}PIFSvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSNDSrvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSPBBCSPBBCSvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedCCPD-LCsymlcsvc.exe

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:AcerEmpowering TechnologyePerformanceMemCheck.exe

C:Program FilesSymantecLiveUpdateALUSchedulerSvc.exe

c:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebinbtwdins.exe

C:WINDOWSeHomeehRecvr.exe

C:WINDOWSeHomeehSched.exe

C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

C:Program FilesNorton AntiVirusnavapsvc.exe

C:Program FilesNorton AntiVirusIWPNPFMntor.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32wbemwmiapsrv.exe

C:WINDOWSsystem32dllhost.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:WINDOWSehomeehtray.exe

C:WINDOWSeHomeehmsas.exe

C:WINDOWSRTHDCPL.EXE

C:AcerEmpowering TechnologyeDataSecurityeDSloader.exe

C:AcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

C:AcerEmpowering TechnologyeRecoveryeRAgent.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccApp.exe

C:WINDOWSVM305_STI.EXE

C:Program FilesJavajre1.6.0_03binjusched.exe

C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe

C:WINDOWSsystem32rundll32.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECLI.EXE

C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe

C:Documents and SettingsMattias BergströmApplication DataAdobePlayer.exe

C:WINDOWSsystem32wbemunsecapp.exe

C:AcerEmpowering TechnologyAcer.Empowering.Framework.Launcher.exe

C:Program FilesWIDCOMMBluetooth SoftwareBTTray.exe

C:Program FilesNikonPictureProjectNkbMonitor.exe

C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe

C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSecurity ConsoleNSCSRVCE.EXE

C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

C:Program FilesTrend MicroHijackThislinus.exe

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet Connection Wizard,ShellNext = http://sv.intl.acer.yahoo.com/

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesAdobeAcrobat 7.0ActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre1.6.0_03binssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:Program FilesNorton AntiVirusNavShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier3.1.807.1746swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:WINDOWSsystem32eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:Program FilesNorton AntiVirusNavShExt.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar3.dll

O4 - HKLM..Run: [ehTray] C:WINDOWSehomeehtray.exe

O4 - HKLM..Run: [AzMixerSel] C:Program FilesRealtekInstallShieldAzMixerSel.exe

O4 - HKLM..Run: [ntiMUI] C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI CD & DVD-Maker 7ntiMUI.exe

O4 - HKLM..Run: [Acer ePresentation HPD] C:AcerEmpowering TechnologyePresentationePresentation.exe

O4 - HKLM..Run: [iMJPMIG8.1] "C:WINDOWSIMEimjp8_1IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM..Run: [MSPY2002] C:WINDOWSsystem32IMEPINTLGNTImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM..Run: [PHIME2002ASync] C:WINDOWSsystem32IMETINTLGNTTINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM..Run: [PHIME2002A] C:WINDOWSsystem32IMETINTLGNTTINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM..Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM..Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..Run: [eDataSecurity Loader] C:AcerEmpowering TechnologyeDataSecurityeDSloader.exe 1

O4 - HKLM..Run: [ePower_DMC] C:AcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

O4 - HKLM..Run: [boot] C:AcerEmpowering TechnologyePowerBoot.exe

O4 - HKLM..Run: [synTPEnh] C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

O4 - HKLM..Run: [LManager] C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

O4 - HKLM..Run: [ATICCC] "C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECLIStart.exe"

O4 - HKLM..Run: [eRecoveryService] C:AcerEmpowering TechnologyeRecoveryeRAgent.exe

O4 - HKLM..Run: [ccApp] "C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccApp.exe"

O4 - HKLM..Run: [bigDog305] C:WINDOWSVM305_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0305)

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:Program FilesJavajre1.6.0_03binjusched.exe"

O4 - HKLM..Run: [GrooveMonitor] "C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM..Run: [QuickTime Task] "C:Program FilesQuickTimeqttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..Run: [symantec PIF AlertEng] "C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}PIFSvc.exe" /a /m "C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}AlertEng.dll"

O4 - HKCU..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:Program FilesMSN MessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [swg] C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..Run: [Player] C:Documents and SettingsMattias BergströmApplication DataAdobePlayer.exe

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [Picasa Media Detector] C:Program FilesPicasa2PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Acer Empowering Technology.lnk = C:AcerEmpowering TechnologyAcer.Empowering.Framework.Launcher.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:Program FilesNikonPictureProjectNkbMonitor.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:Program FilesAdobeAcrobat 7.0Readerreader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:PROGRA~1MICROS~2Office12EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Skicka till &Bluetooth-enhet... - c:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebtsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:Program FilesWindows Live ToolbarComponentssv-semsntabres.dll.mui/229?8543bdd187e14a409a4bce25c896c274

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:Program FilesWindows Live ToolbarComponentssv-semsntabres.dll.mui/230?8543bdd187e14a409a4bce25c896c274

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:Program FilesJavajre1.6.0_03binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:Program FilesJavajre1.6.0_03binssv.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:PROGRA~1MICROS~2Office12ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:PROGRA~1MICROS~2Office12ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:PROGRA~1MICROS~2Office12REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {5F8469B4-B055-49DD-83F7-62B522420ECC} (Facebook Photo Uploader Control) - http://upload.facebook.com/controls/Facebo...otoUploader.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveSystemServices.dll

O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:AcerEmpowering TechnologyePerformanceMemCheck.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:Program FilesSymantecLiveUpdateALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - c:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebinbtwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSetMgr.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:Program FilesCommon FilesInstallShieldDriver11Intel 32IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:PROGRA~1SymantecLIVEUP~1LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}PIFSvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:Program FilesNorton AntiVirusnavapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:Program FilesNorton AntiVirusIWPNPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSecurity ConsoleNSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:Program FilesNorton AntiVirusSAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSNDSrvc.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSPBBCSPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedCCPD-LCsymlcsvc.exe

--

End of file - 12543 bytes

__________________________________

Link to comment
Share on other sites

Hej l_lefty!

Varsegod och tack för dina vänliga ord  ;)

Härligt att höra att datorn numera mår bra igen och att allt är som det skall igen.

Det kommer iofs fortfarande upp en ruta av Norton nere till höger ibland där det står ngt om 1 issue som need to be fixed. Vet inte om den kom upp tidigare oxå eller om den är ny. Det är en gammal version av Norton, men jag ska snacka med min polare när han kommer hem.

Kan kanske vara någonting som ligger i dess karantän. Har du kontrollerat?

Kan också vara att det är SmittfraudFix den inte gillar.

Kan även vara att där finns skräp i restoremappen.

Gå in i dess karantän och kontrolera om du hittar något där. Om du gör så skriv ner vad som står och återkom och berätta.

Om du behöver ett nytt säkerhetsskydd så finns det en del olika alternativ av Antivirusprogram samt brandväggar.

Gratis Antivirusprogram och Brandväggar:

http://www.alltomxp.se/forum/index.php?topic=2354.0

SMFF-rapporten verkar dock vara för lång.

Den vill jag inte ha. Vill endast ha

1: Loggan från SmitfraudFix => C:rapport.txt.

Ser att du har en äldre version av Javan installerad (en säkerhetsrisk). Den nyare heter Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 10.

=> Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 10

Är det du som har installerat nedanstående?

Yahoo Toolbar

Återkommer alldeles strax då jag är klar med dina loggar  ;)

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen l_lefty!

Såg att du postat SmittfraudFix som bifogade filer.

Av säkerhetsskäl så laddar jag inte ner bifogade filer och öppnar upp dem här i min privata dator. Vill inte få min dator besudlad dessutom så tar det extra tid att sitta och ladda ner/öppna upp och lägga in dem i ditt inlägg.

Kopiera in rapporten direkt in i inlägget.

Dela upp den i flera delar och skapa nya inlägg för varje del i din tråd.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen l_lefty!

Hittade en liten elaking i din TM HJT-logga och den skall åtgärdas med hjälp av SDFix.

Hämta hem SDFix:

OBS: Du måste även godkänna/tillåta att detta verktyg också får köras av ditt antivirusprogram.

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet.

Läs/Följ instruktionerna mycket noga:

Hämta hem SDFix:

=> SDFix

1: Spara SDFix.exe till skrivbordet

2: Klicka på SDFix.exe

3: SDFixen packas upp här => C:SDFix.

4: Starta om datorn till felsäkert läge (tryck F8-Tangenten upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge):

5: Navigera dig fram till => C:SDFix  => Klicka på runthis.bat  => Välj Y.

6: När scanningen är klar så tryck på valfri tangent för att starta om datorn.

7: När det står finished så tryck på valfri tangent. En logg kommer automatiskt att visas, kopiera in loggan hit till din tråd.

Gör även en ny TM HJT-logga, kopiera in den hit.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Go kväll!

Nu har jag gjort det du sa. Installerat nya Java, enligt instruktionerna,

och kört SDfix och sparat en log.

Jag tror att Issuen som Norton varnar om bara handlar om att det inte är en ny update

som är installerad. Och eftersom det inte är min dator så låter jag det vara tills han kommer hem.

Jag har oxå gjort en ny HJT-log som jag klistrar in nedan. Under den klistrar jag oxå in SDfix-loggen.

Sen försöker jag göra några till inlägg med SmitFraudFix-loggen uppdelad.

Shit, den här datorn kommer ju vara friskare än någonsin efter det här!

Jätte tacksamma hälsningar, L

Link to comment
Share on other sites

SD-fix log:

SDFix: Version 1.238

Run by Mattias  on 2008-10-27 at 18:57

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

Running From: C:SDFix

Checking Services :

Restoring Default Security Values

Restoring Default Hosts File

Rebooting

Checking Files :

Trojan Files Found:

C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoftNetworkDownloaderqmgr0.dat - Contains Links to Malware Sites! - Deleted

C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoftNetworkDownloaderqmgr1.dat - Contains Links to Malware Sites! - Deleted

C:Documents and SettingsMattias BergstrmApplication DataAdobecrc.dat - Deleted

C:Documents and SettingsMattias BergstrmApplication DataAdobePlayer.exe.bak - Deleted

C:WINDOWSantiv.exe - Deleted

Removing Temp Files

ADS Check :

                                Final Check :

catchme 0.3.1361.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-10-27 19:04:53

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 FAT NTAPI

scanning hidden processes ...

scanning hidden services ...

scanning hidden autostart entries ...

HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun

  BigDog305 = C:WINDOWSVM305_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0305)???????????????????0?????????@??????????????

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 0

Remaining Services :

Authorized Application Key Export:

[HKEY_LOCAL_MACHINEsystemcurrentcontrolsetservicessharedaccessparametersfirewallpolicystandardprofileauthorizedapplicationslist]

"%windir%system32sessmgr.exe"="%windir%system32sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:Program FilesMessengerMSMSGS.EXE"="C:Program FilesMessengerMSMSGS.EXE:*:Enabled:Windows Messenger"

"C:Program FilesMSN Messengermsncall.exe"="C:Program FilesMSN Messengermsncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"

"C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12OUTLOOK.EXE"="C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12OUTLOOK.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Outlook"

"C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GROOVE.EXE"="C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GROOVE.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Groove"

"C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12ONENOTE.EXE"="C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12ONENOTE.EXE:*:Enabled:Microsoft Office OneNote"

"C:Program FilesMSN Messengermsnmsgr.exe"="C:Program FilesMSN Messengermsnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"

"C:Program FilesMSN Messengerlivecall.exe"="C:Program FilesMSN Messengerlivecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

"C:Program FilesBonjourmDNSResponder.exe"="C:Program FilesBonjourmDNSResponder.exe:*:Enabled:Bonjour"

[HKEY_LOCAL_MACHINEsystemcurrentcontrolsetservicessharedaccessparametersfirewallpolicydomainprofileauthorizedapplicationslist]

"%windir%system32sessmgr.exe"="%windir%system32sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:Program FilesMSN Messengermsncall.exe"="C:Program FilesMSN Messengermsncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"

"C:Program FilesMSN Messengermsnmsgr.exe"="C:Program FilesMSN Messengermsnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"

"C:Program FilesMSN Messengerlivecall.exe"="C:Program FilesMSN Messengerlivecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

Remaining Files :

File Backups: - C:SDFixbackupsbackups.zip

Files with Hidden Attributes :

Mon 26 Jun 2006        1,024 ...HR --- "C:WINDOWSsystem32NTICDMK7.dll"

Mon 26 Jun 2006        1,024 ...HR --- "C:WINDOWSsystem32NTIMP3.dll"

Mon 26 Jun 2006        1,024 ...HR --- "C:WINDOWSsystem32NTIMPEG2.dll"

Mon 26 Jun 2006        1,024 ...HR --- "C:WINDOWSsystem32NTIFCD3.dll"

Mon 26 Jun 2006        1,024 ...HR --- "C:WINDOWSsystem32NTIBUN4.dll"

Tue 22 Jan 2008    6,219,320 A..H. --- "C:Program FilesPicasa2setup.exe"

Wed 23 May 2007        23,040 ...H. --- "C:Documents and SettingsMattias BergstrmDesktop~WRL0005.tmp"

Tue  9 Jan 2007            0 A.SH. --- "C:Documents and SettingsAll UsersDRMCacheIndiv01.tmp"

Thu  7 Dec 2006    3,096,576 A..H. --- "C:Documents and SettingsMattias BergstrmApplication DataU3tempLaunchpad Removal.exe"

Finished!

Link to comment
Share on other sites

HiJackThis-loggen:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:19:46, on 2008-10-27

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSetMgr.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccEvtMgr.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}PIFSvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSNDSrvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSPBBCSPBBCSvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedCCPD-LCsymlcsvc.exe

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:AcerEmpowering TechnologyePerformanceMemCheck.exe

C:Program FilesSymantecLiveUpdateALUSchedulerSvc.exe

c:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebinbtwdins.exe

C:WINDOWSeHomeehRecvr.exe

C:WINDOWSeHomeehSched.exe

C:Program FilesJavajre6binjqs.exe

C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

C:Program FilesNorton AntiVirusnavapsvc.exe

C:Program FilesNorton AntiVirusIWPNPFMntor.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32wbemwmiapsrv.exe

C:WINDOWSsystem32wscntfy.exe

C:WINDOWSsystem32dllhost.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:WINDOWSehomeehtray.exe

C:WINDOWSeHomeehmsas.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSRTHDCPL.EXE

C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe

C:AcerEmpowering TechnologyeDataSecurityeDSloader.exe

C:AcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

C:AcerEmpowering TechnologyeRecoveryeRAgent.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccApp.exe

C:WINDOWSVM305_STI.EXE

C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe

C:WINDOWSsystem32rundll32.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECLI.EXE

C:Program FilesJavajre6binjusched.exe

C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe

C:WINDOWSsystem32wbemunsecapp.exe

C:AcerEmpowering TechnologyAcer.Empowering.Framework.Launcher.exe

C:Program FilesWIDCOMMBluetooth SoftwareBTTray.exe

C:Program FilesNikonPictureProjectNkbMonitor.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSecurity ConsoleNSCSRVCE.EXE

C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

C:Program FilesTrend MicroHijackThislinus.exe

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet Connection Wizard,ShellNext = http://sv.intl.acer.yahoo.com/

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesAdobeAcrobat 7.0ActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre6binssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:Program FilesNorton AntiVirusNavShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier3.1.807.1746swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre6binjp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:Program FilesJavajre6libdeployjqsiejqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:WINDOWSsystem32eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:Program FilesNorton AntiVirusNavShExt.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar3.dll

O4 - HKLM..Run: [ehTray] C:WINDOWSehomeehtray.exe

O4 - HKLM..Run: [AzMixerSel] C:Program FilesRealtekInstallShieldAzMixerSel.exe

O4 - HKLM..Run: [ntiMUI] C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI CD & DVD-Maker 7ntiMUI.exe

O4 - HKLM..Run: [Acer ePresentation HPD] C:AcerEmpowering TechnologyePresentationePresentation.exe

O4 - HKLM..Run: [iMJPMIG8.1] "C:WINDOWSIMEimjp8_1IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM..Run: [MSPY2002] C:WINDOWSsystem32IMEPINTLGNTImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM..Run: [PHIME2002ASync] C:WINDOWSsystem32IMETINTLGNTTINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM..Run: [PHIME2002A] C:WINDOWSsystem32IMETINTLGNTTINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM..Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM..Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..Run: [eDataSecurity Loader] C:AcerEmpowering TechnologyeDataSecurityeDSloader.exe 1

O4 - HKLM..Run: [ePower_DMC] C:AcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

O4 - HKLM..Run: [boot] C:AcerEmpowering TechnologyePowerBoot.exe

O4 - HKLM..Run: [synTPEnh] C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

O4 - HKLM..Run: [LManager] C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

O4 - HKLM..Run: [ATICCC] "C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECLIStart.exe"

O4 - HKLM..Run: [eRecoveryService] C:AcerEmpowering TechnologyeRecoveryeRAgent.exe

O4 - HKLM..Run: [ccApp] "C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccApp.exe"

O4 - HKLM..Run: [bigDog305] C:WINDOWSVM305_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0305)

O4 - HKLM..Run: [GrooveMonitor] "C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM..Run: [QuickTime Task] "C:Program FilesQuickTimeqttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..Run: [symantec PIF AlertEng] "C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}PIFSvc.exe" /a /m "C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}AlertEng.dll"

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:Program FilesJavajre6binjusched.exe"

O4 - HKCU..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:Program FilesMSN MessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [swg] C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [Picasa Media Detector] C:Program FilesPicasa2PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Acer Empowering Technology.lnk = C:AcerEmpowering TechnologyAcer.Empowering.Framework.Launcher.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:Program FilesNikonPictureProjectNkbMonitor.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:Program FilesAdobeAcrobat 7.0Readerreader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:PROGRA~1MICROS~2Office12EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Skicka till &Bluetooth-enhet... - c:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebtsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:Program FilesWindows Live ToolbarComponentssv-semsntabres.dll.mui/229?8543bdd187e14a409a4bce25c896c274

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:Program FilesWindows Live ToolbarComponentssv-semsntabres.dll.mui/230?8543bdd187e14a409a4bce25c896c274

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:PROGRA~1MICROS~2Office12ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:PROGRA~1MICROS~2Office12ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:PROGRA~1MICROS~2Office12REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {5F8469B4-B055-49DD-83F7-62B522420ECC} (Facebook Photo Uploader Control) - http://upload.facebook.com/controls/Facebo...otoUploader.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveSystemServices.dll

O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:AcerEmpowering TechnologyePerformanceMemCheck.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:Program FilesSymantecLiveUpdateALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - c:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebinbtwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSetMgr.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:Program FilesCommon FilesInstallShieldDriver11Intel 32IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:Program FilesJavajre6binjqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:PROGRA~1SymantecLIVEUP~1LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}PIFSvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:Program FilesNorton AntiVirusnavapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:Program FilesNorton AntiVirusIWPNPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSecurity ConsoleNSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:Program FilesNorton AntiVirusSAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSNDSrvc.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSPBBCSPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedCCPD-LCsymlcsvc.exe

--

End of file - 12558 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej igen,

Nu har jag försökt dela upp SmitFraud-loggen men det skulle bli sjukt mga inlägg. Jag improviserar

lite och tar bara med första och sista delen, för där emellan är det bara en jättemga rader

: 127.0.0.1 www.00hq.com

SmitFraudFix v2.366

Scan done at 16:55:54,95, 2008-10-27

Run from D:SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is FAT32

Fix run in safe mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

127.0.0.1      localhost

127.0.0.1 www.007guard.com

..........

..

127.0.0.1 zxlinks.com

127.0.0.1 www.zxlinks.com

127.0.0.1 zyban-zocor-levitra.com

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix

VACFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winsock2 Fix

S!Ri's WS2Fix: LSP not Found.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

GenericRenosFix by S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix

IEDFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix

404Fix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AntiXPVSTFix

AntiXPVSTFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

HKLMSYSTEMCCSServicesTcpip..{9110DABF-D8FC-44B7-9484-A7720D4FA007}: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLMSYSTEMCS1ServicesTcpip..{9110DABF-D8FC-44B7-9484-A7720D4FA007}: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLMSYSTEMCS2ServicesTcpip..{9110DABF-D8FC-44B7-9484-A7720D4FA007}: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLMSYSTEMCCSServicesTcpipParameters: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLMSYSTEMCS1ServicesTcpipParameters: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLMSYSTEMCS2ServicesTcpipParameters: DhcpNameServer=192.168.1.1

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]

"System"=""

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

Registry Cleaning done.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

Link to comment
Share on other sites

Hej l_lefty!

Jag tror att Issuen som Norton varnar om bara handlar om att det inte är en ny update

som är installerad. Och eftersom det inte är min dator så låter jag det vara tills han kommer hem.

Ok.

Då lämnar vi över detta till din kompis  ;)

Shit, den här datorn kommer ju vara friskare än någonsin efter det här!

Det måste väl kännas underbart.

Sen försöker jag göra några till inlägg med SmitFraudFix-loggen uppdelad.

Det är bara det att jag måste få tillgång till hela loggan för att kunna tyda den fullt ut.

Men vi gör så här.

Öppna SmitfraudFix mappen och dubbelklicka på smitfraudfix.cmd

Välj altenativ Search = klicka 1 och Enter

Kopiera loggan som du får och klistra in den här i din tråd.

OBS: VIKTIGT: Kör INTE några andra  allternativ förrän du blir tillbedd att göra så!

Nu har jag gjort det du sa. Installerat nya Java, enligt instruktionerna,

och kört SDfix och sparat en log.

Jag har oxå gjort en ny HJT-log som jag klistrar in nedan. Under den klistrar jag oxå in SDfix-loggen.

Mycket bra.

Ser att SDFix hittade och åtgärdade det jag ville men den hittade även lite mer som den också åtgärdade. Underbart  ;)

Och så vill jag väldigt gärna få svar på nedanstående fråga för vi behöver fixa lite i TM HJT för att ta bort skräp och då är det bra om vi kan få med även denna.

Är det du som har installerat nedanstående?

Yahoo Toolbar

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Hej,

Förlåt jag varit frånvarande så länge utan skrivit ngt, eller ens tackat ordentligt. Min vän kom hem och stack med datorn igen ett bra tag. Nu är han dock tillbaka å säger att datorn fortfarande buggar lite.

Så då fick jag tillbaka den för att försöka lösa det, så nu ber jag om hjälp igen. Jag har läst igenom tråden och i det senaste inlägget fick jag lite fler instruktioner jag aldrig kunde slutfölja. Men nu har jag

fixat och gjort en SmittFraudFix-logga som jag klistrar in nedan. Jag har oxå frågat om yahoo och min polare har inget minne av att installerat ngt sådant.

Jag har även gjort en TM HJT-log som jag klistrar in.

Ett problem med datorn säger min polare är att en windows security alert ruta ständigt kommer upp med en varningstext. I den står det: Do you want to block this suspicious software?

Name: Trojan-Keylogger Win32 Fung

Risk level: High

Description: Fung is a spyware program that records Keystrokes and take screen shots of the computer, stealing personal financial information

Är tacksam för all hjälp jag kan få.

Mvh, L

Först SmittfraudFix-log:

SmitFraudFix v2.366

Scan done at 10:58:41,46, 2008-11-07

Run from C:Documents and SettingsMattias BergstrmDesktopDatorFixSmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is FAT32

Fix run in normal mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSetMgr.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccEvtMgr.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}PIFSvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSNDSrvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSPBBCSPBBCSvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedCCPD-LCsymlcsvc.exe

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:AcerEmpowering TechnologyePerformanceMemCheck.exe

C:Program FilesSymantecLiveUpdateALUSchedulerSvc.exe

c:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebinbtwdins.exe

C:WINDOWSeHomeehRecvr.exe

C:WINDOWSeHomeehSched.exe

C:Program FilesJavajre6binjqs.exe

C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

C:Program FilesNorton AntiVirusnavapsvc.exe

C:Program FilesNorton AntiVirusIWPNPFMntor.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32wscntfy.exe

C:WINDOWSsystem32dllhost.exe

C:WINDOWSsystem32wbemwmiapsrv.exe

C:WINDOWSehomeehtray.exe

C:WINDOWSeHomeehmsas.exe

C:WINDOWSRTHDCPL.EXE

C:AcerEmpowering TechnologyeDataSecurityeDSloader.exe

C:AcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

C:AcerEmpowering TechnologyeRecoveryeRAgent.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccApp.exe

C:WINDOWSVM305_STI.EXE

C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe

C:WINDOWSsystem32rundll32.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECLI.EXE

C:Program FilesQuickTimeqttask.exe

C:Program FilesJavajre6binjusched.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:Program FilesMSN MessengerMsnMsgr.Exe

C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe

C:WINDOWSsystem32driverssvchost.exe

C:Documents and SettingsMattias BergströmApplication DataGooglemupd1_2_12916358.exe

C:WINDOWSsystem32wbemunsecapp.exe

C:AcerEmpowering TechnologyAcer.Empowering.Framework.Launcher.exe

C:Program FilesWIDCOMMBluetooth SoftwareBTTray.exe

C:Program FilesNikonPictureProjectNkbMonitor.exe

C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSecurity ConsoleNSCSRVCE.EXE

C:Program FilesWindows Media Playerwmplayer.exe

C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe

C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWLLoginProxy.exe

C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

C:Documents and SettingsMattias BergströmDesktopDatorFixSmitfraudFixPolicies.exe

C:WINDOWSsystem32cmd.exe

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:WINDOWS

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:WINDOWSsystem

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:WINDOWSWeb

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:WINDOWSsystem32

C:WINDOWSsystem32driverssvchost.exe FOUND !

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:WINDOWSsystem32LogFiles

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:Documents and SettingsMattias Bergstrm

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:Documents and SettingsMattias BergstrmApplication Data

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:DOCUME~1MATTIA~1FAVORI~1

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:Program Files

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» o4Patch

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

o4Patch

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

IEDFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

VACFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

404Fix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AntiXPVSTFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

AntiXPVSTFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWindows]

"AppInit_DLLs"=""

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]

"Userinit"="C:WINDOWSsystem32userinit.exe,"

"System"=""

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

Description: Atheros AR5005G Wireless Network Adapter - Packet Scheduler Miniport

DNS Server Search Order: 192.168.1.1

HKLMSYSTEMCCSServicesTcpip..{E95BFD27-4B33-4642-97EA-536DEE4604EB}: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLMSYSTEMCS1ServicesTcpip..{E95BFD27-4B33-4642-97EA-536DEE4604EB}: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLMSYSTEMCS2ServicesTcpip..{E95BFD27-4B33-4642-97EA-536DEE4604EB}: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLMSYSTEMCCSServicesTcpipParameters: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLMSYSTEMCS1ServicesTcpipParameters: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLMSYSTEMCS2ServicesTcpipParameters: DhcpNameServer=192.168.1.1

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning for wininet.dll infection

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

Link to comment
Share on other sites

Och nu senaste TM HJT-loggen:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:48:15, on 2008-11-07

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSetMgr.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccEvtMgr.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}PIFSvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSNDSrvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSPBBCSPBBCSvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedCCPD-LCsymlcsvc.exe

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:AcerEmpowering TechnologyePerformanceMemCheck.exe

C:Program FilesSymantecLiveUpdateALUSchedulerSvc.exe

c:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebinbtwdins.exe

C:WINDOWSeHomeehRecvr.exe

C:WINDOWSeHomeehSched.exe

C:Program FilesJavajre6binjqs.exe

C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

C:Program FilesNorton AntiVirusnavapsvc.exe

C:Program FilesNorton AntiVirusIWPNPFMntor.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32wscntfy.exe

C:WINDOWSsystem32dllhost.exe

C:WINDOWSsystem32wbemwmiapsrv.exe

C:WINDOWSehomeehtray.exe

C:WINDOWSRTHDCPL.EXE

C:WINDOWSeHomeehmsas.exe

C:AcerEmpowering TechnologyeDataSecurityeDSloader.exe

C:AcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

C:AcerEmpowering TechnologyeRecoveryeRAgent.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccApp.exe

C:WINDOWSVM305_STI.EXE

C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe

C:WINDOWSsystem32rundll32.exe

C:Program FilesQuickTimeqttask.exe

C:Program FilesJavajre6binjusched.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECLI.EXE

C:Program FilesMSN MessengerMsnMsgr.Exe

C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe

C:Documents and SettingsMattias BergströmApplication DataGooglemupd1_2_12916358.exe

C:AcerEmpowering TechnologyAcer.Empowering.Framework.Launcher.exe

C:WINDOWSsystem32wbemunsecapp.exe

C:Program FilesWIDCOMMBluetooth SoftwareBTTray.exe

C:Program FilesNikonPictureProjectNkbMonitor.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSecurity ConsoleNSCSRVCE.EXE

C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

C:Program FilesTrend MicroHijackThislinus.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.hotmail.com/

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet Connection Wizard,ShellNext = http://sv.intl.acer.yahoo.com/

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesAdobeAcrobat 7.0ActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre6binssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:Program FilesNorton AntiVirusNavShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier3.1.807.1746swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre6binjp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:Program FilesJavajre6libdeployjqsiejqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:WINDOWSsystem32eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:Program FilesNorton AntiVirusNavShExt.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar3.dll

O4 - HKLM..Run: [ehTray] C:WINDOWSehomeehtray.exe

O4 - HKLM..Run: [AzMixerSel] C:Program FilesRealtekInstallShieldAzMixerSel.exe

O4 - HKLM..Run: [ntiMUI] C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI CD & DVD-Maker 7ntiMUI.exe

O4 - HKLM..Run: [Acer ePresentation HPD] C:AcerEmpowering TechnologyePresentationePresentation.exe

O4 - HKLM..Run: [iMJPMIG8.1] "C:WINDOWSIMEimjp8_1IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM..Run: [MSPY2002] C:WINDOWSsystem32IMEPINTLGNTImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM..Run: [PHIME2002ASync] C:WINDOWSsystem32IMETINTLGNTTINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM..Run: [PHIME2002A] C:WINDOWSsystem32IMETINTLGNTTINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM..Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM..Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..Run: [eDataSecurity Loader] C:AcerEmpowering TechnologyeDataSecurityeDSloader.exe 1

O4 - HKLM..Run: [ePower_DMC] C:AcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

O4 - HKLM..Run: [boot] C:AcerEmpowering TechnologyePowerBoot.exe

O4 - HKLM..Run: [synTPEnh] C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

O4 - HKLM..Run: [LManager] C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

O4 - HKLM..Run: [ATICCC] "C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECLIStart.exe"

O4 - HKLM..Run: [eRecoveryService] C:AcerEmpowering TechnologyeRecoveryeRAgent.exe

O4 - HKLM..Run: [ccApp] "C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccApp.exe"

O4 - HKLM..Run: [bigDog305] C:WINDOWSVM305_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0305)

O4 - HKLM..Run: [GrooveMonitor] "C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM..Run: [QuickTime Task] "C:Program FilesQuickTimeqttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..Run: [symantec PIF AlertEng] "C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}PIFSvc.exe" /a /m "C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}AlertEng.dll"

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:Program FilesJavajre6binjusched.exe"

O4 - HKCU..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:Program FilesMSN MessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [swg] C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..Run: [asus32] "C:Documents and SettingsMattias BergströmApplication DataGooglemupd1_2_12916358.exe"

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [Picasa Media Detector] C:Program FilesPicasa2PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Acer Empowering Technology.lnk = C:AcerEmpowering TechnologyAcer.Empowering.Framework.Launcher.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:Program FilesNikonPictureProjectNkbMonitor.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:Program FilesAdobeAcrobat 7.0Readerreader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:PROGRA~1MICROS~2Office12EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Skicka till &Bluetooth-enhet... - c:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebtsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:Program FilesWindows Live ToolbarComponentssv-semsntabres.dll.mui/229?8543bdd187e14a409a4bce25c896c274

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:Program FilesWindows Live ToolbarComponentssv-semsntabres.dll.mui/230?8543bdd187e14a409a4bce25c896c274

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:PROGRA~1MICROS~2Office12ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:PROGRA~1MICROS~2Office12ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:PROGRA~1MICROS~2Office12REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {5F8469B4-B055-49DD-83F7-62B522420ECC} (Facebook Photo Uploader Control) - http://upload.facebook.com/controls/Facebo...otoUploader.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveSystemServices.dll

O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:AcerEmpowering TechnologyePerformanceMemCheck.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:Program FilesSymantecLiveUpdateALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - c:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebinbtwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSetMgr.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:Program FilesCommon FilesInstallShieldDriver11Intel 32IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:Program FilesJavajre6binjqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:PROGRA~1SymantecLIVEUP~1LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}PIFSvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:Program FilesNorton AntiVirusnavapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:Program FilesNorton AntiVirusIWPNPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSecurity ConsoleNSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:Program FilesNorton AntiVirusSAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSNDSrvc.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSPBBCSPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedCCPD-LCsymlcsvc.exe

--

End of file - 12940 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej l_lefty!

Min vän kom hem och stack med datorn igen ett bra tag. Nu är han dock tillbaka å säger att datorn fortfarande buggar lite.

Så då fick jag tillbaka den för att försöka lösa det,

Det var synd att vi inte hann göra klart allt för då kanske din vän sluppit att komma tillbaka med datorn till dig.

Jag har oxå frågat om yahoo och min polare har inget minne av att installerat ngt sådant.

Då fixar vi detta lite senare  ;)

Den SmittfraudFix du har använt är gammal och utgången (verktyget är en färskvara).

Ta bort den och gör om proceduren nedan.

Nedanstående görs i normalläge för att se om där finns någon smitta:

Hämta hem SmitfraudFix (av S!Ri) från nedanstående länk

http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.exe 

Spara ner den till skrivbordet.

Öppna SmitfraudFix mappen och dubbelklicka på smitfraudfix.cmd

Välj altenativ Search = klicka 1 och Enter

Kopiera loggan som du får och klistra in den här i din tråd.

OBS: VIKTIGT: Kör INTE några andra  allternativ förrän du blir tillbedd att göra så!

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Ja, det var ju lite dumt att det blev så, men men det är inga sura miner.

Jag gjorde som du sa och nedan är den nya varianten:

SmitFraudFix v2.373

Scan done at 15:03:44,68, 2008-11-07

Run from C:Documents and SettingsMattias BergstrmDesktopSmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is FAT32

Fix run in normal mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSetMgr.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccEvtMgr.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}PIFSvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSNDSrvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSPBBCSPBBCSvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedCCPD-LCsymlcsvc.exe

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:AcerEmpowering TechnologyePerformanceMemCheck.exe

C:Program FilesSymantecLiveUpdateALUSchedulerSvc.exe

c:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebinbtwdins.exe

C:WINDOWSeHomeehRecvr.exe

C:WINDOWSeHomeehSched.exe

C:Program FilesJavajre6binjqs.exe

C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

C:Program FilesNorton AntiVirusnavapsvc.exe

C:Program FilesNorton AntiVirusIWPNPFMntor.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32wscntfy.exe

C:WINDOWSsystem32dllhost.exe

C:WINDOWSsystem32wbemwmiapsrv.exe

C:WINDOWSehomeehtray.exe

C:WINDOWSRTHDCPL.EXE

C:WINDOWSeHomeehmsas.exe

C:AcerEmpowering TechnologyeDataSecurityeDSloader.exe

C:AcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

C:AcerEmpowering TechnologyeRecoveryeRAgent.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccApp.exe

C:WINDOWSVM305_STI.EXE

C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe

C:WINDOWSsystem32rundll32.exe

C:Program FilesQuickTimeqttask.exe

C:Program FilesJavajre6binjusched.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECLI.EXE

C:Program FilesMSN MessengerMsnMsgr.Exe

C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe

C:Documents and SettingsMattias BergströmApplication DataGooglemupd1_2_12916358.exe

C:AcerEmpowering TechnologyAcer.Empowering.Framework.Launcher.exe

C:WINDOWSsystem32wbemunsecapp.exe

C:Program FilesWIDCOMMBluetooth SoftwareBTTray.exe

C:Program FilesNikonPictureProjectNkbMonitor.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSecurity ConsoleNSCSRVCE.EXE

C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

C:Documents and SettingsMattias BergströmDesktopSmitfraudFixPolicies.exe

C:WINDOWSsystem32cmd.exe

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:WINDOWS

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:WINDOWSsystem

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:WINDOWSWeb

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:WINDOWSsystem32

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:WINDOWSsystem32LogFiles

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:Documents and SettingsMattias Bergstrm

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:DOCUME~1MATTIA~1LOCALS~1Temp

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:Documents and SettingsMattias BergstrmApplication Data

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:DOCUME~1MATTIA~1FAVORI~1

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:Program Files

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» o4Patch

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

o4Patch

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

IEDFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

VACFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

404Fix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWindows]

"AppInit_DLLs"=""

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]

"Userinit"="C:WINDOWSsystem32userinit.exe,"

"System"=""

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

Description: Atheros AR5005G Wireless Network Adapter - Packet Scheduler Miniport

DNS Server Search Order: 192.168.1.1

HKLMSYSTEMCCSServicesTcpip..{E95BFD27-4B33-4642-97EA-536DEE4604EB}: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLMSYSTEMCS1ServicesTcpip..{E95BFD27-4B33-4642-97EA-536DEE4604EB}: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLMSYSTEMCS2ServicesTcpip..{E95BFD27-4B33-4642-97EA-536DEE4604EB}: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLMSYSTEMCCSServicesTcpipParameters: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLMSYSTEMCS1ServicesTcpipParameters: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLMSYSTEMCS2ServicesTcpipParameters: DhcpNameServer=192.168.1.1

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning for wininet.dll infection

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

Link to comment
Share on other sites

Hej l_lefty!

Ja, det var ju lite dumt att det blev så, men men det är inga sura miner.

Absolut inte några som helst sura miner  ;)

Den nya SmitFraudFixen visar inte på några otrevligheter. Mycket bra.

Ett problem med datorn säger min polare är att en windows security alert ruta ständigt kommer upp med en varningstext. I den står det: Do you want to block this suspicious software?

Name: Trojan-Keylogger Win32 Fung

Risk level: High

Description: Fung is a spyware program that records Keystrokes and take screen shots of the computer, stealing personal financial information

Är det Symantec som flaggar för detta?

Ser i TM HJT att där dykt upp en ny detalj som utger sig för att vara Google. Den får vi titta närmare på.

Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur det ser ut.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej l_lefty!

Gör även det här nedanstående.

Om du redan har programmet så räcker det med att du uppdaterar den och sedan följer instruktionerna som står under =>  Då ovanstående är gjort gå vidare med nedanstående procedur:

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna noga:

Hämta hem Malwarebytes Anti-Malware:

http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

1: Spara installationsfilen till skrivbordet

2: För att påbörja installationen dubbelklicka på mbam-setup.exe

3: Bocka för nedanstående

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

4: Klicka på Slutför

Om där finns uppdateringar kommer dessa att installeras.

Då ovanstående är gjort gå vidare med nedanstående procedur:

1: När programmet startar så välj Utför snabb scanning

2: Klicka på knappen Scanna

3: Scanningen kommer nu att ta en stund

3: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat

4: Bocka för allt och klicka på Remove Selected

5: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.

6: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur den ser ut.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen,

Tror inte det är Symantec som flaggar för Trojan-Keylogger Win32 Fung. Det ser ut som ett windowsfönster och heter windows security alert.

Nu har jag uppdaterat Malwarebytes Anti-Malware och kört. Hittade två fel som jag tog bort. Sen körde jag en ny TM HJT och klistrar in den loggen nedan. Men först loggen från malwarebytes anti-malware:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.30

Databasversion: 1371

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

2008-11-07 17:25:20

mbam-log-2008-11-07 (17-25-20).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 70705

Förfluten tid: 8 minute(s), 51 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 1

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 1

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunasus32 (Rogue.PersonalDefender2009) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

C:Documents and SettingsMattias BergströmApplication DataGooglemupd1_2_12916358.exe (Rogue.PersonalDefender2009) -> Delete on reboot.

___________________________________________________________________________________

Å så HJT:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:02:49, on 2008-11-07

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSetMgr.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccEvtMgr.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}PIFSvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSNDSrvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSPBBCSPBBCSvc.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedCCPD-LCsymlcsvc.exe

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:AcerEmpowering TechnologyePerformanceMemCheck.exe

C:Program FilesSymantecLiveUpdateALUSchedulerSvc.exe

c:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebinbtwdins.exe

C:WINDOWSeHomeehRecvr.exe

C:WINDOWSeHomeehSched.exe

C:Program FilesJavajre6binjqs.exe

C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

C:Program FilesNorton AntiVirusnavapsvc.exe

C:Program FilesNorton AntiVirusIWPNPFMntor.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32wscntfy.exe

C:WINDOWSsystem32dllhost.exe

C:WINDOWSsystem32wbemwmiapsrv.exe

C:WINDOWSehomeehtray.exe

C:WINDOWSeHomeehmsas.exe

C:WINDOWSRTHDCPL.EXE

C:AcerEmpowering TechnologyeDataSecurityeDSloader.exe

C:AcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

C:AcerEmpowering TechnologyeRecoveryeRAgent.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccApp.exe

C:WINDOWSVM305_STI.EXE

C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe

C:WINDOWSsystem32rundll32.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECLI.EXE

C:Program FilesQuickTimeqttask.exe

C:Program FilesJavajre6binjusched.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:WINDOWSsystem32wbemunsecapp.exe

C:Program FilesMSN MessengerMsnMsgr.Exe

C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe

C:AcerEmpowering TechnologyAcer.Empowering.Framework.Launcher.exe

C:Program FilesWIDCOMMBluetooth SoftwareBTTray.exe

C:Program FilesNikonPictureProjectNkbMonitor.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe

C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSecurity ConsoleNSCSRVCE.EXE

C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

C:Program FilesTrend MicroHijackThislinus.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.hotmail.com/

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet Connection Wizard,ShellNext = http://sv.intl.acer.yahoo.com/

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesAdobeAcrobat 7.0ActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre6binssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:Program FilesNorton AntiVirusNavShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier3.1.807.1746swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre6binjp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:Program FilesJavajre6libdeployjqsiejqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:WINDOWSsystem32eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:Program FilesNorton AntiVirusNavShExt.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar3.dll

O4 - HKLM..Run: [ehTray] C:WINDOWSehomeehtray.exe

O4 - HKLM..Run: [AzMixerSel] C:Program FilesRealtekInstallShieldAzMixerSel.exe

O4 - HKLM..Run: [ntiMUI] C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI CD & DVD-Maker 7ntiMUI.exe

O4 - HKLM..Run: [Acer ePresentation HPD] C:AcerEmpowering TechnologyePresentationePresentation.exe

O4 - HKLM..Run: [iMJPMIG8.1] "C:WINDOWSIMEimjp8_1IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM..Run: [MSPY2002] C:WINDOWSsystem32IMEPINTLGNTImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM..Run: [PHIME2002ASync] C:WINDOWSsystem32IMETINTLGNTTINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM..Run: [PHIME2002A] C:WINDOWSsystem32IMETINTLGNTTINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM..Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM..Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..Run: [eDataSecurity Loader] C:AcerEmpowering TechnologyeDataSecurityeDSloader.exe 1

O4 - HKLM..Run: [ePower_DMC] C:AcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

O4 - HKLM..Run: [boot] C:AcerEmpowering TechnologyePowerBoot.exe

O4 - HKLM..Run: [synTPEnh] C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

O4 - HKLM..Run: [LManager] C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

O4 - HKLM..Run: [ATICCC] "C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECLIStart.exe"

O4 - HKLM..Run: [eRecoveryService] C:AcerEmpowering TechnologyeRecoveryeRAgent.exe

O4 - HKLM..Run: [ccApp] "C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccApp.exe"

O4 - HKLM..Run: [bigDog305] C:WINDOWSVM305_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0305)

O4 - HKLM..Run: [GrooveMonitor] "C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM..Run: [QuickTime Task] "C:Program FilesQuickTimeqttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..Run: [symantec PIF AlertEng] "C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}PIFSvc.exe" /a /m "C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}AlertEng.dll"

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:Program FilesJavajre6binjusched.exe"

O4 - HKCU..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:Program FilesMSN MessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [swg] C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [Picasa Media Detector] C:Program FilesPicasa2PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Acer Empowering Technology.lnk = C:AcerEmpowering TechnologyAcer.Empowering.Framework.Launcher.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:Program FilesNikonPictureProjectNkbMonitor.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:Program FilesAdobeAcrobat 7.0Readerreader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:PROGRA~1MICROS~2Office12EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Skicka till &Bluetooth-enhet... - c:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebtsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:Program FilesWindows Live ToolbarComponentssv-semsntabres.dll.mui/229?8543bdd187e14a409a4bce25c896c274

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:Program FilesWindows Live ToolbarComponentssv-semsntabres.dll.mui/230?8543bdd187e14a409a4bce25c896c274

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:PROGRA~1MICROS~2Office12ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:PROGRA~1MICROS~2Office12ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:PROGRA~1MICROS~2Office12REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {5F8469B4-B055-49DD-83F7-62B522420ECC} (Facebook Photo Uploader Control) - http://upload.facebook.com/controls/Facebo...otoUploader.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveSystemServices.dll

O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:AcerEmpowering TechnologyePerformanceMemCheck.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:Program FilesSymantecLiveUpdateALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - c:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebinbtwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSetMgr.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:Program FilesCommon FilesInstallShieldDriver11Intel 32IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:Program FilesJavajre6binjqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:PROGRA~1SymantecLIVEUP~1LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedPIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}PIFSvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:Program FilesNorton AntiVirusnavapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:Program FilesNorton AntiVirusIWPNPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSecurity ConsoleNSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:Program FilesNorton AntiVirusSAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSNDSrvc.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSPBBCSPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedCCPD-LCsymlcsvc.exe

--

End of file - 12731 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej l_lefty!

Tror inte det är Symantec som flaggar för Trojan-Keylogger Win32 Fung. Det ser ut som ett windowsfönster och heter windows security alert.

Nej jag hittade information om detta otyg därav anledningen till att jag bad dig köra Malwarebytes' Anti-Malware som har förmågan att hitta och åtgärda denna otrevlighet. Och popupfönstret som du säger är ett windowsfönster som då heter Windows Security Alert.

Och det är då dessa nedanstående som är otyget

HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunasus32

C:Documents and SettingsMattias BergströmApplication DataGooglemupd1_2_12916358.exe

O4 - HKCU..Run: [asus32] "C:Documents and SettingsMattias BergströmApplication DataGooglemupd1_2_12916358.exe"

Jag kan inte längre se till den i TM HJT. Mycket bra.

Malwarebytes' Anti-Malware har hittat den och det krävs en omstart av datorn för att Malwarebytes' Anti-Malware skall kunna åtgärda den helt och hållet.

Starta om datorn

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Gör en ny scaning med programmet låt den ta bort det den hittar

Kopiera in den nya loggan hit

Gör en ny TM HJT-logga kopiera in även den

Berätta tala om hur datorn mår

Utifrån de sista loggarna så går vi då vidare med att rensa rent från bla Yahoo Toolbar

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej

Min vän var tvungen att sticka med datorn igen så nu har jag den inte längre här. Men innan det gjorde jag som du sa, och med en uppdaterad anti-malwere scan och fix så försvann den där rutan.

Kalas!

Men jag ska kanske hälsa på honom snart och kommer då ta en titt på datorn då. Kanske jag kan lägga upp en HJT-log här då.

Men tusen tack Malou för din hjälp. Vet inte hur jag ska kunna tacka dig tillräckligt.

Ska fundera lite på det, så återkommer jag när jag kommit på ngt.

Ha det fint så länge!

Mvh, L

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...