Jump to content

Hamnar på andrasidor när jag ska gå in på t.ex. svt.se el. alltomxp.se


Recommended Posts

*********************************************

2009-01-08:

Tråden är nu låst.

Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta

Malou

*********************************************

Kanske inte den bästa rubriken kanske men de får gå  ::)

Jo när jag ska gå in på en sida vilken som helst så skriver jag in tex alltomxp.se  men hammar någon helt annanstans jag hammnar på  http://www.ask.com/web?o=101762&l=dis&...e&qsrc=2870 hur får jag bort detta rätt iriterande men skriver jag in www.svt.se då funkar de nått tips hur jag kommer till rätta med detta /Master_812

Link to comment
Share on other sites

Ja börjar tro de jag me  lika bra att malou får titta lite  :D

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:32:46, on 2008-11-09

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32csrss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

C:ProgramSuperAdBlocker.comSuper Ad BlockerSABSVC.EXE

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:Programa-squared Anti-Malwarea2service.exe

C:ProgramSymantecLiveUpdateAluSchedulerSvc.exe

C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

C:ProgramTeliaSupportassistentbinsprtsvc.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32MsPMSPSv.exe

C:WINDOWSSystem32alg.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:WINDOWSSOUNDMAN.EXE

C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:ProgramWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe

C:ProgramGoGoData.comGoGoData ToolbarGoGoTray.exe

C:ProgramSecretmakersecretmaker.exe

C:ProgramLogitechSetPointSetPoint.exe

C:ProgramGoGoData.comGOGODA~1ADBUST~1.EXE

C:ProgramDelade filerLogishrdKHAL2KHALMNPR.EXE

c:programwinampwinamp.exe

C:Programinternet exploreriexplore.exe

C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedWindows LiveWLLoginProxy.exe

C:ProgramTrend MicroHijackThisHijackThis.exe

C:WINDOWSsystem32wbemwmiprvse.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.startsidan.telia.se/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://global.acer.com/

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: DefaultSearchHook Class - {C94E154B-1459-4A47-966B-4B843BEFC7DB} - C:ProgramAskSearchbinDefaultSearch.dll

O2 - BHO: SuperAdBlockerBHO Class - {00000000-6C30-11D8-9363-000AE6309654} - C:ProgramSuperAdBlocker.comSuper Ad BlockerSABBHO.dll

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: GoGoData AdBuster  - {3EB9C349-7473-48AC-A59B-42F31751974B} - C:ProgramGoGoData.comGOGODA~1TOMAHA~1.DLL

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:ProgramSPYBOT~1SDHelper.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:ProgramDelade filerSymantec SharedcoSharedBrowser2.0coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:ProgramDELADE~1SYMANT~1IDSIPSBHO.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:ProgramJavajre1.6.0_07binssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: IeHelper Class - {A491D208-B353-490F-B81A-A8A3DC97042D} - C:WINDOWSsystem32smiehlp.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:programgooglegoogletoolbar2.dll

O2 - BHO: (no name) - {F880A4A8-C436-4AC4-AFD1-AA0BDC9552DD} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:programgooglegoogletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: PopUpCop - {DB43E4E6-FF8A-4018-8C8E-F68587A44A73} - C:PROGRAMPOPUPCOPPopUpCop.dll

O3 - Toolbar: Visa Norton-verktygsfältet - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:ProgramDelade filerSymantec SharedcoSharedBrowser2.0CoIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Super Ad Blocker Toolbar - {B4B3001E-0F56-4E51-8250-BDE11547EC55} - C:ProgramSuperAdBlocker.comSuper Ad Blockersabtb.dll

O3 - Toolbar: GoGoData AdBuster  - {3EB9C349-7473-48AC-A59B-42F31751974B} - C:ProgramGoGoData.comGOGODA~1TOMAHA~1.DLL

O4 - HKLM..Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..Run: [updReg] C:WINDOWSUpdReg.EXE

O4 - HKLM..Run: [ccApp] "C:ProgramDelade filerSymantec SharedccApp.exe"

O4 - HKLM..Run: [osCheck] "C:ProgramNorton Internet SecurityosCheck.exe"

O4 - HKLM..Run: [a-squared] "C:PROGRAMA-SQUARED ANTI-MALWAREa2guard.exe" /d=60

O4 - HKCU..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [CursorXP] "C:Program FilesCursorXPCursorXP.exe" -s

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:ProgramWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [GoGoTray.exe] C:ProgramGoGoData.comGoGoData ToolbarGoGoTray.exe

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: SECRETMAKER.lnk = C:ProgramSecretmakersecretmaker.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:ProgramLogitechSetPointSetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - ?p=ZSfox000

O8 - Extra context menu item: (PopUpCop) Allow images... - res://C:PROGRAMPOPUPCOPPopUpCop.dll/allowimages

O8 - Extra context menu item: (PopUpCop) Block images... - res://C:PROGRAMPOPUPCOPPopUpCop.dll/blockimages

O8 - Extra context menu item: (PopUpCop) Open In New Window - res://C:PROGRAMPOPUPCOPPopUpCop.dll/imagenew

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.6.0_07binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.6.0_07binssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {7B6E4BB4-8464-47CF-9A5B-F82F6B408A6E} - C:ProgramGoGoData.comGOGODA~1TOMAHA~1.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: GoGoData AdBuster  - {7B6E4BB4-8464-47CF-9A5B-F82F6B408A6E} - C:ProgramGoGoData.comGOGODA~1TOMAHA~1.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:ProgramSPYBOT~1SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:ProgramSPYBOT~1SDHelper.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://global.acer.com/

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedC...bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/...b?1180715377812

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedC...n/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdat...b?1219911903109

O16 - DPF: {8F48147B-78D9-40F9-ACC0-BDDE59B246F4} - http://www.tele2mail.com/static/apps/utils/AccountHelper.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://212.181.20.125/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://194.17.153.250/activex/AMC.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:ProgramLogitechDesktop Messenger8876480ProgramGAPlugProtocol-8876480.dll

O20 - Winlogon Notify: !SABWinLogon - C:ProgramSuperAdBlocker.comSuper Ad BlockerSABWINLO.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:ProgramSUPERAntiSpywareSASWINLO.DLL

O23 - Service: a-squared Anti-Malware Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - C:Programa-squared Anti-Malwarea2service.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:ProgramSymantecLiveUpdateAluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedVAScannercomHost.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:ProgramGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:ProgramDelade filerLogitechBluetoothLBTServ.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:ProgramSymantecLiveUpdateLuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:ProgramDelade filerAheadLibNMIndexingService.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

O23 - Service: Super Ad Blocker Service (SABSVC) - SuperAdBlocker.com - C:ProgramSuperAdBlocker.comSuper Ad BlockerSABSVC.EXE

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:ProgramPC Connectivity SolutionServiceLayer.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:ProgramTeliaSupportassistentbinsprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:ProgramDelade filerSupportSoftbinssrc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:ProgramDELADE~1SYMANT~1CCPD-LCsymlcsvc.exe

--

End of file - 10854 bytes

Link to comment
Share on other sites

Guest DimensionX
R3 - URLSearchHook: DefaultSearchHook Class - {C94E154B-1459-4A47-966B-4B843BEFC7DB} - C:ProgramAskSearchbinDefaultSearch.dll

Kan denna vara boven?

Samma saker som jag också hittade. :D

En sån där searchhook.

Ask Search har blivit taget som spyware dessutom läste jag.

Link to comment
Share on other sites

R3 - URLSearchHook: DefaultSearchHook Class - {C94E154B-1459-4A47-966B-4B843BEFC7DB} - C:ProgramAskSearchbinDefaultSearch.dll

Kan denna vara boven?

Troligen...! Och den hänger förmodligen ihop med GoGoData Toolbar! Avinstallera skiten till att börja med, så kan du rensa vidare utifrån ny HJT-log efteråt!

Link to comment
Share on other sites

Guest DimensionX

En bekant till mig fick in en sån där seachhook och hans dator uppförde sig likadant tills vi tog bort den med HijackThis.

Link to comment
Share on other sites

Hej Master_812!

Ser att du har fått mycket god hjälp  ;)

Avvakta med att hämta hem/installera IE7 tills vi är klara.

Du har inte döpt om filen som det rekommenderas

C:ProgramTrend MicroHijackThisHijackThis.exe

Gå in på nedanstående sida och följ instruktionerna som finns att hitta där bla döpa om filen.

=> Trend Micro HiJack This (Nerladdning/Instruktioner):

Då du gjort så:

Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så skall vi ta itu med bla Ask Jeewes Toolbar som för övrigt kan vara mycket svår att avinstallera på sedvanligt sätt då den tyvärr biter sig fast i systemet.

OBS: Skapa ingen ny tråd i ämnet utan fortsätt att posta här i din tråd  ;)

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Bättre så  ;)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:36:29, on 2008-11-09

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32csrss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

C:ProgramSuperAdBlocker.comSuper Ad BlockerSABSVC.EXE

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:ProgramSymantecLiveUpdateAluSchedulerSvc.exe

C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

C:ProgramTeliaSupportassistentbinsprtsvc.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32MsPMSPSv.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:WINDOWSSystem32alg.exe

C:WINDOWSSOUNDMAN.EXE

C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:ProgramWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe

C:ProgramGoGoData.comGoGoData ToolbarGoGoTray.exe

C:ProgramSecretmakersecretmaker.exe

C:ProgramLogitechSetPointSetPoint.exe

C:ProgramGoGoData.comGOGODA~1ADBUST~1.EXE

C:ProgramDelade filerLogishrdKHAL2KHALMNPR.EXE

C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe

C:Programinternet exploreriexplore.exe

C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedWindows LiveWLLoginProxy.exe

C:HijackthisMaster_812.exe

C:WINDOWSsystem32wbemwmiprvse.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.startsidan.telia.se/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://global.acer.com/

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: DefaultSearchHook Class - {C94E154B-1459-4A47-966B-4B843BEFC7DB} - C:ProgramAskSearchbinDefaultSearch.dll

O2 - BHO: SuperAdBlockerBHO Class - {00000000-6C30-11D8-9363-000AE6309654} - C:ProgramSuperAdBlocker.comSuper Ad BlockerSABBHO.dll

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: GoGoData AdBuster  - {3EB9C349-7473-48AC-A59B-42F31751974B} - C:ProgramGoGoData.comGOGODA~1TOMAHA~1.DLL

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:ProgramSPYBOT~1SDHelper.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:ProgramDelade filerSymantec SharedcoSharedBrowser2.0coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:ProgramDELADE~1SYMANT~1IDSIPSBHO.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:ProgramJavajre1.6.0_07binssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: IeHelper Class - {A491D208-B353-490F-B81A-A8A3DC97042D} - C:WINDOWSsystem32smiehlp.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:programgooglegoogletoolbar2.dll

O2 - BHO: (no name) - {F880A4A8-C436-4AC4-AFD1-AA0BDC9552DD} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:programgooglegoogletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: PopUpCop - {DB43E4E6-FF8A-4018-8C8E-F68587A44A73} - C:PROGRAMPOPUPCOPPopUpCop.dll

O3 - Toolbar: Visa Norton-verktygsfältet - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:ProgramDelade filerSymantec SharedcoSharedBrowser2.0CoIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Super Ad Blocker Toolbar - {B4B3001E-0F56-4E51-8250-BDE11547EC55} - C:ProgramSuperAdBlocker.comSuper Ad Blockersabtb.dll

O3 - Toolbar: GoGoData AdBuster  - {3EB9C349-7473-48AC-A59B-42F31751974B} - C:ProgramGoGoData.comGOGODA~1TOMAHA~1.DLL

O4 - HKLM..Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..Run: [updReg] C:WINDOWSUpdReg.EXE

O4 - HKLM..Run: [ccApp] "C:ProgramDelade filerSymantec SharedccApp.exe"

O4 - HKLM..Run: [osCheck] "C:ProgramNorton Internet SecurityosCheck.exe"

O4 - HKCU..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [CursorXP] "C:Program FilesCursorXPCursorXP.exe" -s

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:ProgramWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [GoGoTray.exe] C:ProgramGoGoData.comGoGoData ToolbarGoGoTray.exe

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: SECRETMAKER.lnk = C:ProgramSecretmakersecretmaker.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:ProgramLogitechSetPointSetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - ?p=ZSfox000

O8 - Extra context menu item: (PopUpCop) Allow images... - res://C:PROGRAMPOPUPCOPPopUpCop.dll/allowimages

O8 - Extra context menu item: (PopUpCop) Block images... - res://C:PROGRAMPOPUPCOPPopUpCop.dll/blockimages

O8 - Extra context menu item: (PopUpCop) Open In New Window - res://C:PROGRAMPOPUPCOPPopUpCop.dll/imagenew

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.6.0_07binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.6.0_07binssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {7B6E4BB4-8464-47CF-9A5B-F82F6B408A6E} - C:ProgramGoGoData.comGOGODA~1TOMAHA~1.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: GoGoData AdBuster  - {7B6E4BB4-8464-47CF-9A5B-F82F6B408A6E} - C:ProgramGoGoData.comGOGODA~1TOMAHA~1.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:ProgramSPYBOT~1SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:ProgramSPYBOT~1SDHelper.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://global.acer.com/

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedC...bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/...b?1180715377812

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedC...n/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdat...b?1219911903109

O16 - DPF: {8F48147B-78D9-40F9-ACC0-BDDE59B246F4} - http://www.tele2mail.com/static/apps/utils/AccountHelper.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://212.181.20.125/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://194.17.153.250/activex/AMC.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:ProgramLogitechDesktop Messenger8876480ProgramGAPlugProtocol-8876480.dll

O20 - Winlogon Notify: !SABWinLogon - C:ProgramSuperAdBlocker.comSuper Ad BlockerSABWINLO.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:ProgramSUPERAntiSpywareSASWINLO.DLL

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:ProgramSymantecLiveUpdateAluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedVAScannercomHost.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:ProgramGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:ProgramDelade filerLogitechBluetoothLBTServ.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:ProgramSymantecLiveUpdateLuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:ProgramDelade filerAheadLibNMIndexingService.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

O23 - Service: Super Ad Blocker Service (SABSVC) - SuperAdBlocker.com - C:ProgramSuperAdBlocker.comSuper Ad BlockerSABSVC.EXE

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:ProgramPC Connectivity SolutionServiceLayer.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:ProgramTeliaSupportassistentbinsprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:ProgramDelade filerSupportSoftbinssrc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:ProgramDELADE~1SYMANT~1CCPD-LCsymlcsvc.exe

--

End of file - 10569 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej Master_812!

Ser att du har en äldre version av Javan installerad (en säkerhetsrisk). Den nyare heter Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 10.

=> Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 10

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ Instruktionerna mycket noga

Öppna TM HJT => klicka på Do a system scan only-knappen => Bocka för nedanstående detaljer => Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:

O2 - BHO: (no name) - {F880A4A8-C436-4AC4-AFD1-AA0BDC9552DD} - (no file)

R3 - URLSearchHook: DefaultSearchHook Class - {C94E154B-1459-4A47-966B-4B843BEFC7DB} - C:ProgramAskSearchbinDefaultSearch.dll

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

Då du gjort ovanstående:

Starta om datorn till felsäkert läge (tryck F8-Tangenten upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge):

För att hitta det du nu skall leta upp gör nedanstående:

Ställ in Utforskaren så du kan se alla filer:

1: Högerklicka på Start-knappen

2: Välj Utforska

3: I verktygsfältet klicka på => Verktyg => Mappalternativ

4: Välj fliken => Visning sätt en bock i => Visa dolda filer och mappar

5: Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

6: Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

Sök/Leta reda på:

Navigera dig fram enligt nedanstående sökväg och deleta mappen

C:ProgramAskSearch <=Deleta hela mappen AskSearch

Vidare:

Fortfarande felsäkert läge:

Gå till Start => Kör => Skriv sen i Kör fältet cleanmgr => Klicka  Ok-knappen

Bocka i de här nedanstående och putsa bort dom

Temporary Files

Temporary Internet Files

Recycle Bin

Nu:

Starta om datorn:

1: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur det ser ut.

2: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Så där ja nu funkar de som de ska och datorn mår som den ska  8)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:23:14, on 2008-11-09

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

C:ProgramSuperAdBlocker.comSuper Ad BlockerSABSVC.EXE

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:ProgramSymantecLiveUpdateAluSchedulerSvc.exe

C:ProgramJavajre6binjqs.exe

C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

C:ProgramTeliaSupportassistentbinsprtsvc.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32MsPMSPSv.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:WINDOWSSOUNDMAN.EXE

C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:ProgramWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe

C:ProgramGoGoData.comGoGoData ToolbarGoGoTray.exe

C:ProgramSecretmakersecretmaker.exe

C:ProgramLogitechSetPointSetPoint.exe

C:ProgramGoGoData.comGOGODA~1ADBUST~1.EXE

C:ProgramDelade filerLogishrdKHAL2KHALMNPR.EXE

C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe

c:programwinampwinamp.exe

C:HijackthisMaster_812.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.startsidan.telia.se/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://global.acer.com/

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: SuperAdBlockerBHO Class - {00000000-6C30-11D8-9363-000AE6309654} - C:ProgramSuperAdBlocker.comSuper Ad BlockerSABBHO.dll

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: GoGoData AdBuster  - {3EB9C349-7473-48AC-A59B-42F31751974B} - C:ProgramGoGoData.comGOGODA~1TOMAHA~1.DLL

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:ProgramSPYBOT~1SDHelper.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:ProgramDelade filerSymantec SharedcoSharedBrowser2.0coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:ProgramDELADE~1SYMANT~1IDSIPSBHO.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:ProgramJavajre6binssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: IeHelper Class - {A491D208-B353-490F-B81A-A8A3DC97042D} - C:WINDOWSsystem32smiehlp.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:programgooglegoogletoolbar2.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:ProgramJavajre6binjp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:ProgramJavajre6libdeployjqsiejqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:programgooglegoogletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: PopUpCop - {DB43E4E6-FF8A-4018-8C8E-F68587A44A73} - C:PROGRAMPOPUPCOPPopUpCop.dll

O3 - Toolbar: Visa Norton-verktygsfältet - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:ProgramDelade filerSymantec SharedcoSharedBrowser2.0CoIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Super Ad Blocker Toolbar - {B4B3001E-0F56-4E51-8250-BDE11547EC55} - C:ProgramSuperAdBlocker.comSuper Ad Blockersabtb.dll

O3 - Toolbar: GoGoData AdBuster  - {3EB9C349-7473-48AC-A59B-42F31751974B} - C:ProgramGoGoData.comGOGODA~1TOMAHA~1.DLL

O4 - HKLM..Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..Run: [updReg] C:WINDOWSUpdReg.EXE

O4 - HKLM..Run: [ccApp] "C:ProgramDelade filerSymantec SharedccApp.exe"

O4 - HKLM..Run: [osCheck] "C:ProgramNorton Internet SecurityosCheck.exe"

O4 - HKCU..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [CursorXP] "C:Program FilesCursorXPCursorXP.exe" -s

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:ProgramWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [GoGoTray.exe] C:ProgramGoGoData.comGoGoData ToolbarGoGoTray.exe

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: SECRETMAKER.lnk = C:ProgramSecretmakersecretmaker.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:ProgramLogitechSetPointSetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - ?p=ZSfox000

O8 - Extra context menu item: (PopUpCop) Allow images... - res://C:PROGRAMPOPUPCOPPopUpCop.dll/allowimages

O8 - Extra context menu item: (PopUpCop) Block images... - res://C:PROGRAMPOPUPCOPPopUpCop.dll/blockimages

O8 - Extra context menu item: (PopUpCop) Open In New Window - res://C:PROGRAMPOPUPCOPPopUpCop.dll/imagenew

O9 - Extra button: (no name) - {7B6E4BB4-8464-47CF-9A5B-F82F6B408A6E} - C:ProgramGoGoData.comGOGODA~1TOMAHA~1.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: GoGoData AdBuster  - {7B6E4BB4-8464-47CF-9A5B-F82F6B408A6E} - C:ProgramGoGoData.comGOGODA~1TOMAHA~1.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:ProgramSPYBOT~1SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:ProgramSPYBOT~1SDHelper.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://global.acer.com/

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedC...bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/...b?1180715377812

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedC...n/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdat...b?1219911903109

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=24931

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://212.181.20.125/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://194.17.153.250/activex/AMC.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:ProgramLogitechDesktop Messenger8876480ProgramGAPlugProtocol-8876480.dll

O20 - Winlogon Notify: !SABWinLogon - C:ProgramSuperAdBlocker.comSuper Ad BlockerSABWINLO.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:ProgramSUPERAntiSpywareSASWINLO.DLL

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:ProgramSymantecLiveUpdateAluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedVAScannercomHost.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:ProgramGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:ProgramJavajre6binjqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:ProgramDelade filerLogitechBluetoothLBTServ.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:ProgramSymantecLiveUpdateLuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:ProgramDelade filerAheadLibNMIndexingService.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

O23 - Service: Super Ad Blocker Service (SABSVC) - SuperAdBlocker.com - C:ProgramSuperAdBlocker.comSuper Ad BlockerSABSVC.EXE

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:ProgramPC Connectivity SolutionServiceLayer.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:ProgramTeliaSupportassistentbinsprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:ProgramDelade filerSupportSoftbinssrc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:ProgramDELADE~1SYMANT~1CCPD-LCsymlcsvc.exe

--

End of file - 10157 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej Master_812!

Underbart härligt att höra  ;)

Nu ser din TM HJT-logga genast mycket trevligare ut. Den nya Javaversionen har du också fått på. För övrigt kan jag heller inte hitta några otrevligheter eller andra konstigheter i den. Mycket bra.

Nu är det fritt fram att hämta hem/installera bla IE7 som du tidigare blivit tipsad om  ;)

Ha det så bra och var rädd om datorn.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...