Jump to content

Virus eller annat otyg


Recommended Posts

*********************************************

2009-01-07:

Tråden är nu låst.

Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta

Malou

*********************************************

Den här datorns ägare lämnade denna hos mig och bad om hjälp med ord att den är nog full av virus och annat.

Jag rensade bort nästan 300 MB skräp med CCleaner att börja med.

TM HJT logga (namnbyte på filen vill inte):

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:26:47, on 2008-12-22

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:Windowssystem32Dwm.exe

C:Windowssystem32taskeng.exe

C:WindowsExplorer.EXE

C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe

C:WindowsRtHDVCpl.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

C:Program FilesTOSHIBAConfigFreeNDSTray.exe

C:Program FilesMcAfee.comAgentmcagent.exe

C:Program FilesTOSHIBAToshiba Online Product InformationTOPI.exe

C:Program FilesGoogleGoogle Desktop SearchGoogleDesktop.exe

C:Program FilesIDMDesktop SMSDesktopSMS.exe

C:Program FilesCamera Assistant Software for Toshibatraybar.exe

C:Program FilesTOSHIBAPower SaverTPwrMain.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECore-StaticMOM.EXE

C:Program FilesTOSHIBASmoothViewSmoothView.exe

C:Program FilesTOSHIBAFlashCardsTCrdMain.exe

C:Program FilesTOSHIBARegistrationToshibaRegistration.exe

C:Program FilesiTunesiTunesHelper.exe

C:Program FilesLogMeInx86LogMeInSystray.exe

C:Program FilesLogMeInx86LMIGuardian.exe

C:WindowsWindowsMobilewmdSync.exe

C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe

C:Program FilesTOSHIBATOSCDSPDTOSCDSPD.exe

C:Program FilesWindows LiveMessengermsnmsgr.exe

C:Program FilesWindows Media Playerwmpnscfg.exe

C:Program FilesCamera Assistant Software for ToshibaCEC_MAIN.exe

C:Program FilesGoogleGoogle Desktop SearchGoogleDesktop.exe

C:Program FilesTOSHIBAConfigFreeCFSwMgr.exe

C:Program FilesWindows MailWinMail.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPHelper.exe

C:Windowssystem32conime.exe

c:PROGRA~1mcafeemscmcuimgr.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECore-StaticCCC.exe

C:Program FilesPaltalk Messengerpaltalk.exe

C:Program FilesInternet Explorerieuser.exe

C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe

C:Windowshelppane.exe

C:Windowssystem32wuauclt.exe

C:Program FilesAdobeReader 8.0ReaderAcroRd32.exe

C:Program FilesTrend MicroHijackThisHijackThis.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://my.safeappsoftware.com/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://www.google.se

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant =

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch =

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:Program FilesAskBarDisbarbinaskBar1.dll

O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:PROGRA~1mcafeemskmcapbho.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre1.6.0_07binssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:PROGRA~1mcafeeVIRUSS~1scriptsn.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:Program FilesAskBarDisbarbinaskBar1.dll

O4 - HKLM..Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%Windows DefenderMSASCui.exe -hide

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe"

O4 - HKLM..Run: [startCCC] C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECore-StaticCLIStart.exe

O4 - HKLM..Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..Run: [synTPEnh] C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

O4 - HKLM..Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM..Run: [mcagent_exe] C:Program FilesMcAfee.comAgentmcagent.exe /runkey

O4 - HKLM..Run: [topi] C:Program FilesTOSHIBAToshiba Online Product Informationtopi.exe -startup

O4 - HKLM..Run: [Google Desktop Search] "C:Program FilesGoogleGoogle Desktop SearchGoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM..Run: [Desktop SMS] C:Program FilesIDMDesktop SMSDesktopSMS.exe /auto

O4 - HKLM..Run: [Camera Assistant Software] "C:Program FilesCamera Assistant Software for Toshibatraybar.exe" /start

O4 - HKLM..Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%TOSHIBAPower SaverTPwrMain.EXE

O4 - HKLM..Run: [smoothView] %ProgramFiles%ToshibaSmoothViewSmoothView.exe

O4 - HKLM..Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%TOSHIBAFlashCardsTCrdMain.exe

O4 - HKLM..Run: [Toshiba Registration] C:Program FilesToshibaRegistrationToshibaRegistration.exe

O4 - HKLM..Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM..Run: [QuickTime Task] "C:Program FilesQuickTimeQTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..Run: [iTunesHelper] "C:Program FilesiTunesiTunesHelper.exe"

O4 - HKLM..Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:Program FilesAdobeReader 8.0ReaderReader_sl.exe"

O4 - HKLM..Run: [LogMeIn GUI] "C:Program FilesLogMeInx86LogMeInSystray.exe"

O4 - HKLM..Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%WindowsMobilewmdSync.exe

O4 - HKCU..Run: [sidebar] C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe

O4 - HKCU..Run: [TOSCDSPD] TOSCDSPD.EXE

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:Program FilesWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [Registry Helper] "C:Program FilesRegistry HelperLaunchRegistryHelper.Exe" "C:Program FilesRegistry HelperRegistryHelper.Exe" /boot

O4 - HKCU..Run: [Disk Cleaner] "C:Program FilesDisk CleanerLaunchDiskCleaner.Exe" "C:Program FilesDisk CleanerDiskCleaner.Exe" /boot

O4 - HKCU..Run: [WMPNSCFG] C:Program FilesWindows Media PlayerWMPNSCFG.exe

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [Picasa Media Detector] C:Program FilesPicasa2PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [Picasa Media Detector] C:Program FilesPicasa2PicasaMediaDetector.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:Program FilesTOSHIBATRDCReminderTRDCReminder.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: PalTalk.lnk = C:Program FilesPaltalk Messengerpaltalk.exe

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll/search.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~1JavaJRE16~2.0_0binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~1JavaJRE16~2.0_0binssv.dll

O9 - Extra button: PalTalk - {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - C:Program FilesPaltalk MessengerPaltalk.exe

O9 - Extra button: Tradera - Köp och sälj - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/7206-44921-9400-2 (file missing)

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/redire...1&site=home (file missing)

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:ProgramsPartyGamingPartyPokerRunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:ProgramsPartyGamingPartyPokerRunApp.exe

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {3B36B017-7E49-426B-95B0-B5CECD83C2E2} (IfolorUploader Control) - http://fika-web.ifolor.net/OrderingGeneral...loader_fika.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:PROGRA~1GoogleGOOGLE~3GOEC62~1.DLL

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:Program FilesCommon FilesAppleMobile Device SupportbinAppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:Windowssystem32Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:Program FilesBonjourmDNSResponder.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:Program FilesTOSHIBAConfigFreeCFSvcs.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:Program FilesGoogleGoogle Desktop SearchGoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:Program FilesiPodbiniPodService.exe

O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:Program FilesLogMeInx86RaMaint.exe

O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:Program FilesLogMeInx86LogMeIn.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:PROGRA~1McAfeeMSCmcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:PROGRA~1COMMON~1mcafeemnamcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:PROGRA~1McAfeeVIRUSS~1mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:PROGRA~1COMMON~1mcafeemcproxymcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:PROGRA~1McAfeeVIRUSS~1mcshield.exe

O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:PROGRA~1McAfeeVIRUSS~1mcsysmon.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:Program FilesMcAfeeMPFMPFSrv.exe

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:Program FilesMcAfeeMSKMskSrver.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:Program FilesTOSHIBATOSHIBA DVD PLAYERTNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:Windowssystem32TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - c:Program FilesTOSHIBAPower SaverTosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA SMART Log Service - TOSHIBA Corporation - c:Program FilesTOSHIBASMARTLogServiceTosIPCSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:Program FilesCommon FilesUlead SystemsDVDULCDRSvr.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:Windowssystem32DRIVERSxaudio.exe

--

End of file - 11722 bytes

//Mickilina

Link to comment
Share on other sites

Hej Mickilina!

Din väns TM HJT-logga ser inte så farlig ut. Riktigt ren och fin trots allt  ;)

Stäng av/Avaktivera Spybot S&D (Teatimer) / Windows Defender (Svensk) under pågående rensningsprocedurer (Mycket viktigt): Då dessa är aktiverade förhindrar de eventuella borttagningar/förändringar som sker i systemet:

Windows Defender (Svensk):

1: Öppna Windows Defender

2: Klicka på "Verktyg"

3: Klicka på "Alternativ" (Kugghjulet) under Inställningar

4: Scrolla ner till "Alternativ för Realtidsskydd"

5: Bocka av (Ta bort bocken) "Avaktivera Realtidsskydd (recommended)"

6: Klicka "Spara"

7: Stäng ner Windows Defender

8: Starta om datorn.

Vidare:

Gå till kontrollpanelen lägg till/ta bort och avinstallera

AskBar / Ask Jeewes eller liknande

Vidare:

Ser att du har en äldre version av Javan installerad (en säkerhetsrisk). Den nyare heter Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 11.

=> Java Runtime Environment: (Avinstallation/Installation):

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ Instruktionerna mycket noga

Öppna TM HJT => klicka på Do a system scan only-knappen => Bocka för nedanstående detaljer => Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:

O13 - Gopher Prefix:

Vidare:

Gå till Start => Kör => Skriv sen i Kör fältet cleanmgr => Klicka  Ok-knappen

Bocka i de här nedanstående och putsa bort dem. Kontrollera så att där inte finns bockar i övriga rutor om det finns så bocka bort dem.

Recycle Bin = Papperskorgen

Temporary Files = Temporära Filer

Temporary Internet Files = Temporära "Tillfälliga" Internetfiler

t_ZMAcdIReP.gif

Nu:

Starta om datorn:

Hämta hem Malwarebytes Anti-Malware:

http://www.malwarebytes.org/index.php

1: Spara installationsfilen till skrivbordet

2: För att påbörja installationen dubbelklicka på mbam-setup.exe

3: Bocka för nedanstående

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

4: Klicka på Slutför

Om där finns uppdateringar kommer dessa att installeras.

Då ovanstående är gjort gå vidare med nedanstående procedur:

1: När programmet startar så välj Utför snabb scanning

2: Klicka på knappen Scanna

3: Scanningen kommer nu att ta en stund

3: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat

4: Bocka för allt och klicka på Remove Selected

5: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.

6: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur den ser ut.

7: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem

Är nedanstående program något som den här användaren själv har installerat?

PartyPoker

Och hur är det med dessa nedanstående program.

iPod

Bonjour

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen Mickilina!

Ett litet tillägg till mitt ovanstående inlägg  ;)

Gör en scanning med nedanstående scanner så får vi se vad den säger för något.

Gå till nedanstående sida:

http://www.virustotal.com/

t_LgwChUDoT.gif

1: Kopiera/Klistra in följande filnamn i text-fältet bredvid Bläddra-knappen

(ELLER använd Bläddra-knappen och navigera dig fram enligt nedanstående sökväg/sökvägar)

C:Windowshelppane.exe

t_SyNnkiqad.gif

2: Klicka på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd).

3: Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen (inkl. filstorlek) här till din tråd (dock ej Övrig information)

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej Malou!

Ang Win Defender, jag får meddelande att den har inaktiverats  ???

Spybot bör inte finnas, hittar iaf inte

Men vet inte om jag är totalt blind, men hittar inte Lägg till/Ta bort i Kontrollpanelen, ska det heta så i Vista. Där finns ju massor med andra.

Java har jag inte hunnit med än, ska jag ta den och 013-raden med HJT först och allt annat i ditt första inlägget, eller ska jag köra helppane.exe filen i virustotal först?

//Mickilina

Link to comment
Share on other sites

Hej Mickilina!

Ang Win Defender, jag får meddelande att den har inaktiverats  Huh?

Spybot bör inte finnas, hittar iaf inte

Fick med lite för mycket information gällande Avaktivering så SpyBot behöver du inte bry dig om  ;) och jag la med endast procedur då för Windows Defender  ;)

Om du får meddelandet att Windows defender har inaktiverats så är det helt ok.

Java har jag inte hunnit med än, ska jag ta den och 013-raden med HJT först och allt annat i ditt första inlägget, eller ska jag köra helppane.exe filen i virustotal först?

Följ först första proceduren (javan/013 etc...) i det första inlägget.

Sedan gå vidare med inlägg nr 2 ang virustotal. Precis så som jag har skrivit  ;)

Men vet inte om jag är totalt blind, men hittar inte Lägg till/Ta bort i Kontrollpanelen, ska det heta så i Vista. Där finns ju massor med andra.

Tyvärr så vet jag inte vad det heter i Vista  ???

Edit:

Hittade information som kanske kan vara dig till hjälp gällande Avinstallation av program etc.. i Vista

http://windowshelp.microsoft.com/Windows/s...2f56ca1053.mspx

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej vännen!

Då fortsätter jag ett tag till enl dina instruktioner, och resten får bli för imorgon.

Du måste ju också sova några timmar  ;), så tack för kvällen och hjälpen hittills. Det finns en dag i morgon också!

//Mickilina

Link to comment
Share on other sites

Hej vännen Mickilina!

Varsegod och tack själv för att vi får hjälpa  ;)

Visst finns det en dag även imorgon  ;)

Gör det du hinner/orkar/kan resterande tar vi itu med imorgon.

God natt och sov gott

Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest Lasseska
Men vet inte om jag är totalt blind, men hittar inte Lägg till/Ta bort i Kontrollpanelen, ska det heta så i Vista. Där finns ju massor med andra.

//Mickilina

I vista heter det "Program och funktioner"

Link to comment
Share on other sites

Hej Malou!

Fixad Javan, tagit bort 2 gamla versioner

AskBar/Ask Jeevers avinstallerad

013-rad fixad

Men... Hittar ingen *Kör*funktion, antagligen ett annat namn/annan sökväg... får bli senare

MBAM hittade lite och åtgärdade också

Logga från virustotal är kanske onödigt lång... men då bör allt vara med  :D

Är nedanstående program något som den här användaren själv har installerat?

PartyPoker

Med all säkerhet är det han

Och hur är det med dessa nedanstående program.

iPod

Förmodligen grabben som har installerad, men ska ringa och höra om det också eftersom jag tycker att Bonjour verkar för mig lite tveksamt.

Återkommer ang dessa på dagtid.

Hoppas jag har inte hoppat över någon fråga  ;)

Malwarebytes' Anti-Malware 1.31

Databasversion: 1533

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

2008-12-23 03:07:31

mbam-log-2008-12-23 (03-07-31).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 45939

Förfluten tid: 8 minute(s), 56 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 1

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 1

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMozillaMSFox (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

C:WindowsSystem32ieupdates.exe.tmp (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Loggen från virustotal:

Antivirus Version Senaste Uppdatering Resultat

AhnLab-V3 2008.12.19.3 2008.12.19 -

AntiVir 7.9.0.45 2008.12.19 -

Authentium 5.1.0.4 2008.12.18 -

Avast 4.8.1281.0 2008.12.18 -

AVG 8.0.0.199 2008.12.19 -

BitDefender 7.2 2008.12.19 -

CAT-QuickHeal 10.00 2008.12.19 -

ClamAV 0.94.1 2008.12.19 -

Comodo 781 2008.12.19 -

DrWeb 4.44.0.09170 2008.12.19 -

eSafe 7.0.17.0 2008.12.18 -

eTrust-Vet 31.6.6268 2008.12.18 -

Ewido 4.0 2008.12.19 -

F-Prot 4.4.4.56 2008.12.18 -

F-Secure 8.0.14332.0 2008.12.19 -

Fortinet 3.117.0.0 2008.12.19 -

GData 19 2008.12.19 -

Ikarus T3.1.1.45.0 2008.12.19 -

K7AntiVirus 7.10.557 2008.12.18 -

Kaspersky 7.0.0.125 2008.12.19 -

McAfee 5468 2008.12.18 -

McAfee+Artemis 5468 2008.12.18 -

Microsoft 1.4205 2008.12.19 -

NOD32 3705 2008.12.19 -

Norman 5.80.02 2008.12.18 -

Panda 9.0.0.4 2008.12.19 -

PCTools 4.4.2.0 2008.12.19 -

Prevx1 V2 2008.12.19 -

Rising 21.08.42.00 2008.12.19 -

SecureWeb-Gateway 6.7.6 2008.12.19 -

Sophos 4.37.0 2008.12.19 -

Sunbelt 3.2.1801.2 2008.12.11 -

Symantec 10 2008.12.19 -

TheHacker 6.3.1.4.191 2008.12.17 -

TrendMicro 8.700.0.1004 2008.12.19 -

VBA32 3.12.8.10 2008.12.18 -

ViRobot 2008.12.19.1527 2008.12.19 -

VirusBuster 4.5.11.0 2008.12.18 -

Övrig information

File size: 498176 bytes

MD5...: 3708ccee4878eb0b9e7b92355a631853

SHA1..: fb2b64805e8ef1afa11439589a172603a881dd3f

SHA256: 6ca3c86da704eb113c48ab7ac4583ab8d532d63f9d7331a4744a081b102621f5

SHA512: a0924ab6e699b3fd9a0db8883470ebc3c6345b286c00e88238c7fb58f9d1de7e

baaa31df5206cbe14368a86d40260d76ed7fd8bad63d337b4f229344a17902ae

ssdeep: 6144:yQyBIHUtHJyCzXxEObsUCtOfEE17TKf76UrgXB2bSCTKwjn29VF65WcQ5zi

y3a:yw2XxHbsJtE317EcCTKdVF65dQ5i6a

PEiD..: -

TrID..: File type identification

Windows OCX File (68.1%)

Win32 Executable MS Visual C++ (generic) (20.7%)

Win32 Executable Generic (4.7%)

Win32 Dynamic Link Library (generic) (4.1%)

Generic Win/DOS Executable (1.1%)

PEInfo: PE Structure information

( base data )

entrypointaddress.: 0x1034e70

timedatestamp.....: 0x4791945e (Sat Jan 19 06:10:38 2008)

machinetype.......: 0x14c (I386)

( 4 sections )

name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5

.text 0x1000 0x5b6ce 0x5b800 6.13 c563c17705c552121332f55fdeae0864

.data 0x5d000 0x31f4 0x2800 4.62 3888d530636e63256aefaaf87fa8c36c

.rsrc 0x61000 0x14128 0x14200 5.53 531be2c775f3f4dd0e04037213bb4dd4

.reloc 0x76000 0x72f2 0x7400 5.84 7348bd46c4f39b3f5684ac85bc242cc4

( 10 imports )

> ADVAPI32.dll: RegDeleteKeyW, RegDeleteValueW, RegCloseKey, RegCreateKeyExW, RegOpenKeyExW, RegSetValueExW, RegQueryInfoKeyW, RegEnumKeyExW, SetEntriesInAclW, InitializeSecurityDescriptor, SetSecurityDescriptorDacl, FreeSid, RegQueryValueExA, RegSetValueExA, RegQueryValueExW, RegOpenKeyW, RegCreateKeyW, AllocateAndInitializeSid

> KERNEL32.dll: GetSystemDirectoryW, RegisterApplicationRestart, HeapSetInformation, LoadLibraryExW, GetModuleHandleW, LocalFree, FormatMessageW, WaitForMultipleObjects, ResumeThread, CreateThread, Sleep, MulDiv, GetUserDefaultUILanguage, LoadLibraryA, SetCurrentDirectoryW, ReleaseMutex, lstrcmpiW, CreateMutexW, ExpandEnvironmentStringsW, GetSystemInfo, GetExitCodeThread, TerminateThread, ResetEvent, CreateEventW, CreateIoCompletionPort, GetSystemWindowsDirectoryW, GetFileMUIPath, GetBinaryTypeW, OutputDebugStringA, UnhandledExceptionFilter, TerminateProcess, GetModuleFileNameW, GetTickCount, QueryPerformanceCounter, GetModuleHandleA, SetUnhandledExceptionFilter, GetStartupInfoW, VirtualAlloc, VirtualFree, lstrlenA, WideCharToMultiByte, GetProcessHeap, HeapSize, HeapReAlloc, HeapFree, HeapAlloc, HeapDestroy, GetVersionExA, DelayLoadFailureHook, GetCurrentProcessId, MultiByteToWideChar, DeleteCriticalSection, InitializeCriticalSection, lstrlenW, LoadLibraryW, FreeLibrary, SetEvent, GetQueuedCompletionStatus, InterlockedExchange, WaitForSingleObject, CloseHandle, GetLastError, PostQueuedCompletionStatus, FindResourceExW, FindResourceW, LoadResource, LockResource, SizeofResource, GetVersionExW, InitializeCriticalSectionAndSpinCount, FileTimeToSystemTime, SystemTimeToFileTime, GetSystemTime, GetUserDefaultLCID, LocalAlloc, OpenEventW, GetProcAddress, InterlockedCompareExchange, SetLastError, GetCurrentThreadId, GetCurrentProcess, FlushInstructionCache, LeaveCriticalSection, EnterCriticalSection, RaiseException, InterlockedIncrement, InterlockedDecrement, GetSystemTimeAsFileTime

> GDI32.dll: CreateFontIndirectW, GetDeviceCaps, CreateDIBSection, CreateCompatibleDC, GetStockObject, DeleteObject, GetObjectW, SelectObject, GetTextExtentPoint32W, DeleteDC, SetBkMode, SetTextColor

> USER32.dll: MonitorFromPoint, GetMonitorInfoW, GetProcessDefaultLayout, LoadCursorW, SetCursor, GetFocus, TrackMouseEvent, MonitorFromRect, LoadAcceleratorsW, GetMessageW, TranslateAcceleratorW, TranslateMessage, DispatchMessageW, CharNextW, IsWindow, PostMessageW, LoadStringW, InvalidateRect, EnableMenuItem, EnumChildWindows, DestroyMenu, GetKeyState, SetActiveWindow, GetClassNameW, GetWindowThreadProcessId, DestroyWindow, IsIconic, IsZoomed, GetWindowRect, GetWindowPlacement, SetWindowPlacement, LockWindowUpdate, PostQuitMessage, GetActiveWindow, LoadIconW, GetSysColor, ShowWindow, DeleteMenu, ReleaseDC, SystemParametersInfoW, GetDlgItem, EnableWindow, IsDlgButtonChecked, CheckDlgButton, BringWindowToTop, GetSysColorBrush, UnregisterClassA, GetSystemMetrics, RegisterWindowMessageW, FindWindowExW, KillTimer, SetTimer, SetWindowTextW, CharLowerBuffW, LoadMenuW, GetSubMenu, CheckMenuRadioItem, TrackPopupMenuEx, GetParent, ClientToScreen, CreateWindowExW, GetClassInfoExW, SetForegroundWindow, RegisterClassExW, DefWindowProcW, SetFocus, GetDC, AdjustWindowRectEx, IsWindowEnabled, IsWindowVisible, GetClientRect, SetWindowPos, MoveWindow, GetMenu, SendMessageW, GetWindowLongW, SetWindowLongW, CallWindowProcW, SwitchToThisWindow

> msvcrt.dll: _controlfp, _onexit, _lock, __dllonexit, _unlock, _errno, realloc, _except_handler4_common, _terminate@@YAXXZ, __1type_info@@UAE@XZ, __set_app_type, __p__fmode, __p__commode, _adjust_fdiv, __setusermatherr, _amsg_exit, _initterm, _wcmdln, _XcptFilter, _exit, _cexit, __wgetmainargs, calloc, _ftol2, _itoa, _ltow, wcschr, exit, swprintf_s, __0exception@@QAE@XZ, __0exception@@QAE@ABV0@@Z, __1exception@@UAE@XZ, _what@exception@@UBEPBDXZ, __0exception@@QAE@ABQBD@Z, wcsncpy_s, iswspace, _wsplitpath_s, wcsncat_s, _beginthreadex, _wtoi, memmove_s, _itow, _wcsicmp, memcpy_s, memset, _wcsnicmp, __RTDynamicCast, wcsstr, _ultow_s, wcsrchr, iswdigit, _vscwprintf, vswprintf_s, _strlwr_s, _ultoa_s, wcsnlen, strncmp, _msize, wcsncmp, _itoa_s, _i64toa_s, _ui64toa_s, _gcvt_s, _get_errno, _set_errno, _fpclass, _wcstoi64, _wcstoui64, _HUGE, wcstod, swscanf, _vsnwprintf, wcspbrk, memcpy, _wcslwr, memmove, _purecall, _resetstkoflw, _ftol2_sse, wcscat_s, wcscpy_s, free, malloc, _CxxThrowException, __CxxFrameHandler3, _callnewh

> COMCTL32.dll: ImageList_LoadImageW, -, -, InitCommonControlsEx, ImageList_Destroy, ImageList_Add, ImageList_Draw, ImageList_GetIconSize, ImageList_Create, ImageList_GetImageCount, PropertySheetW

> ole32.dll: StringFromCLSID, CoGetClassObject, CreateStreamOnHGlobal, OleGetClipboard, OleInitialize, CoInitializeSecurity, CoResumeClassObjects, OleUninitialize, CoTaskMemFree, CoRegisterClassObject, CoRevokeClassObject, CoTaskMemRealloc, CoTaskMemAlloc, CoUninitialize, CoInitialize, CoCreateInstance

> OLEAUT32.dll: -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -

> SHLWAPI.dll: UrlEscapeW, UrlUnescapeW

> RPCRT4.dll: UuidCreate, UuidCreateNil, RpcStringFreeA, UuidToStringA, UuidIsNil, UuidFromStringA

( 0 exports )

Och nu ska jag göra natt här

//Mickilina

Link to comment
Share on other sites

Men... Hittar ingen *Kör*funktion, antagligen ett annat namn/annan sökväg... får bli senare

Högerklick på Startknappen och välj Egenskaper / Startmenyn / Anpassa... bocka i "Kommandot kör", så får du den i startmenyn som vanligt!

Link to comment
Share on other sites

Hej Mickilina!

Ser att du har fått god hjälp med en del saker  ;)

Förmodligen grabben som har installerad, men ska ringa och höra om det också eftersom jag tycker att Bonjour verkar för mig lite tveksamt.

Återkommer ang dessa på dagtid.

iPod och Bonjour har troligen blivit installerade via QuickTime uppdateringen likaså gällande den här => Apple Mobile <=.

Om de inte används och datorägaren inte vill ha dem så är det bara till att avinstallera dessa på sedvanligt sätt  ;)

Fixad Javan, tagit bort 2 gamla versioner

AskBar/Ask Jeevers avinstallerad

013-rad fixad

Underbart  ;)

MBAM hittade lite och åtgärdade också

Logga från virustotal är kanske onödigt lång...

Ser att MBAN har hittat samt åtgärdat. Scannaingen av filen via Virustotal är ren. Mycket bra.

Hur mår datorn nu?

Vi gör en extrakontroll med hjälp av nedanstående verktyg.

Nedanstående verktyg åtgärdar inget gör enbart en genomsökning. Om där hittas något i loggan så får vi åtgärda manuellt.

Hämta hem RSIT från nedanstående länk

http://images.malwareremoval.com/random/RSIT.exe

1: Spara den till skrivbordet

2: Dubbelklicka på verktyget för att starta RSIT

(För Vista => Högerklicka på verktyget och välj => Kör som Admin)

3: Då den scannat klart produceras en textfil (log.txt) i Anteckningar automatiskt. Om där mot förmodan inte dyker upp en textfil finns den att hitta här => I mappen C:rsit => log.txt <=

4: Kopiera in den loggan hit till din tråd

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej Malou!

Citat

Fixad Javan, tagit bort 2 gamla versioner

AskBar/Ask Jeevers avinstallerad

013-rad fixad

Underbart  Wink

Trodde jag  :-[ AskBar verkar inte vara så lätt att avliva: Hittar den I HJT, men inte på den delen var går att fixa.

Har inte fått tag i ägaren, men Bonjour har jag avinstallerad på eget bevåg, lika bra att iPod får ta samma väg  :D

Hur mår datorn nu?

Datorn mår betydligt bättre, fast det finns lite kvar för önskan  ;) (om den var min alltså)

Har rensat bort en del från Autostart, men värre är med dom som körs som service (023-rader). Där finns säkert mycket att avaktivera/sätta på manuell, men jag vet ju inget om Vistas behov.

Ska köra RSIT

Återkommer sen

//Mickilina

Link to comment
Share on other sites

Hej Mickilina!

Trodde jag  Embarrassed AskBar verkar inte vara så lätt att avliva: Hittar den I HJT, men inte på den delen var går att fixa.

Ok men då fixar vi detta med hjälp av TM HJT lite senare (om nu denna detalj finns kvar)  ;)

Har rensat bort en del från Autostart, men värre är med dom som körs som service (023-rader). Där finns säkert mycket att avaktivera/sätta på manuell, men jag vet ju inget om Vistas behov.

Ok.

Men detta med 023-detaljerna skall vi vara försiktiga med så vi inte avaktiverar eller annat som är nödvändigt. Men vi tar detta lite senare  ;)

Har inte fått tag i ägaren, men Bonjour har jag avinstallerad på eget bevåg, lika bra att iPod får ta samma väg 

Ok lika bra att passa på då du har tillfällighet att röja runt  :D

Avinstallera då även denna => Apple Mobile <= den kommer också med QuickTime uppdateringen.

Du är välkommen med en logga från RSIT då du kan.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Loggan från RSIT:

Logfile of random's system information tool 1.05 (written by random/random)

Run by User at 2008-12-23 14:52:01

Microsoft® Windows Vista Home Premium  Service Pack 1

System drive C: has 80 GB (67%) free of 119 GB

Total RAM: 2941 MB (74% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:52:05, on 2008-12-23

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:Windowssystem32taskeng.exe

C:Windowssystem32Dwm.exe

C:WindowsExplorer.EXE

C:Program FilesLogMeInx86LogMeInSystray.exe

C:Program FilesLogMeInx86LMIGuardian.exe

C:Program FilesWindows DefenderMSASCui.exe

C:WindowsRtHDVCpl.exe

C:WindowsWindowsMobilewmdSync.exe

C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe

C:Program FilesWindows LiveMessengermsnmsgr.exe

C:Program FilesWindows Media Playerwmpnscfg.exe

C:Program FilesPaltalk Messengerpaltalk.exe

C:Program FilesInternet Explorerieuser.exe

C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe

C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWLLoginProxy.exe

C:UsersUserDesktopRSIT.exe

C:Program Filestrend microUser.exe

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://www.google.se

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant =

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch =

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre6binssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre6binjp2ssv.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll

O4 - HKLM..Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%Windows DefenderMSASCui.exe -hide

O4 - HKLM..Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM..Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%WindowsMobilewmdSync.exe

O4 - HKCU..Run: [sidebar] C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:Program FilesWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [WMPNSCFG] C:Program FilesWindows Media PlayerWMPNSCFG.exe

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [Picasa Media Detector] C:Program FilesPicasa2PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [Picasa Media Detector] C:Program FilesPicasa2PicasaMediaDetector.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:Program FilesTOSHIBATRDCReminderTRDCReminder.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: PalTalk.lnk = C:Program FilesPaltalk Messengerpaltalk.exe

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll/search.htm

O9 - Extra button: PalTalk - {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - C:Program FilesPaltalk MessengerPaltalk.exe

O9 - Extra button: Tradera - Köp och sälj - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/7206-44921-9400-2 (file missing)

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/redire...1&site=home (file missing)

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:ProgramsPartyGamingPartyPokerRunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:ProgramsPartyGamingPartyPokerRunApp.exe

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {3B36B017-7E49-426B-95B0-B5CECD83C2E2} (IfolorUploader Control) - http://fika-web.ifolor.net/OrderingGeneral...loader_fika.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:PROGRA~1GoogleGOOGLE~3GOEC62~1.DLL

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:Program FilesCommon FilesAppleMobile Device SupportbinAppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:Windowssystem32Ati2evxx.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:Program FilesTOSHIBAConfigFreeCFSvcs.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:Program FilesGoogleGoogle Desktop SearchGoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:Program FilesiPodbiniPodService.exe

O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:Program FilesLogMeInx86RaMaint.exe

O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:Program FilesLogMeInx86LogMeIn.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:Program FilesTOSHIBATOSHIBA DVD PLAYERTNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:Windowssystem32TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - c:Program FilesTOSHIBAPower SaverTosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA SMART Log Service - TOSHIBA Corporation - c:Program FilesTOSHIBASMARTLogServiceTosIPCSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:Program FilesCommon FilesUlead SystemsDVDULCDRSvr.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:Windowssystem32DRIVERSxaudio.exe

--

End of file - 6787 bytes

013 Gopher Prefix återkommer gång på gång i HJT

Anteckningar verkar strula också med HJT, får inte fram den aktuella loggan, utan nåon gammal  :-[

Tog bort McAfee, kan jag installera redan F-Secure?

Ipod fanns inte i Lägg till/Ta bort, utan fixade den i HJT

Har jag glömt bort något?

//Mickilina

edit: ser att iPod är envist kvar  >:D

Link to comment
Share on other sites

Hej Mickilina!

Tog bort McAfee, kan jag installera redan F-Secure?

Ipod fanns inte i Lägg till/Ta bort, utan fixade den i HJT

Ok

Bara till att installera F-Secure  ;)

Är det där hela loggan från RSIT?

013 Gopher Prefix återkommer gång på gång i HJT

Anteckningar verkar strula också med HJT, får inte fram den aktuella loggan, utan nåon gammal

Eftersom du använder Vista så måste du högerklicka på verktygen RSIT och/eller TM HJT och välja Kör som Admin. Har för mig att jag nämnde detta  ;)

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hade inte kopierat hela loggan, förlåt. Här kommer resten:

======Scheduled tasks folder======

C:WindowstasksKontrollera uppdateringar för Windows Live Toolbar.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}]

Länkhjälp till Adobe PDF Reader - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll [2006-10-22 62080]

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

SSVHelper Class - C:Program FilesJavajre6binssv.dll [2008-12-23 320920]

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045}]

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live inloggningshjälpen - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll [2007-09-20 328752]

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll [2008-03-04 2411584]

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}]

Windows Live Toolbar Helper - C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll [2007-10-19 546320]

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:Program FilesJavajre6binjp2ssv.dll [2008-12-23 34816]

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerToolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - &Google - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll [2008-03-04 2411584]

{BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - Windows Live Toolbar - C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll [2007-10-19 546320]

[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun]

"Windows Defender"=C:Program FilesWindows DefenderMSASCui.exe [2008-01-18 1008184]

"RtHDVCpl"=C:WindowsRtHDVCpl.exe [2008-01-29 4911104]

"Skytel"=C:WindowsSkytel.exe [2007-11-20 1826816]

"Windows Mobile-based device management"=C:WindowsWindowsMobilewmdSync.exe [2006-11-02 215552]

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun]

"Sidebar"=C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe [2008-01-18 1233920]

"MsnMsgr"=C:Program FilesWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe [2007-10-18 5724184]

"WMPNSCFG"=C:Program FilesWindows Media PlayerWMPNSCFG.exe [2008-01-18 202240]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupreg00TCrdMain]

C:Program FilesTOSHIBAFlashCardsTCrdMain.exe [2008-01-22 712704]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregAdobe Reader Speed Launcher]

C:Program FilesAdobeReader 8.0ReaderReader_sl.exe [2008-01-11 39792]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregCamera Assistant Software]

C:Program FilesCamera Assistant Software for Toshibatraybar.exe [2007-10-25 413696]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregDesktop SMS]

C:Program FilesIDMDesktop SMSDesktopSMS.exe [2007-06-18 1507328]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregDisk Cleaner]

C:Program FilesDisk CleanerLaunchDiskCleaner.Exe [2008-06-26 31328]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregGoogle Desktop Search]

C:Program FilesGoogleGoogle Desktop SearchGoogleDesktop.exe [2008-03-04 1836544]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregiTunesHelper]

C:Program FilesiTunesiTunesHelper.exe [2008-09-08 289576]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregLogMeIn GUI]

C:Program FilesLogMeInx86LogMeInSystray.exe [2008-07-24 63048]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregNDSTray.exe]

NDSTray.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregQuickTime Task]

C:Program FilesQuickTimeQTTask.exe [2008-09-06 413696]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregRegistry Helper]

C:Program FilesRegistry HelperLaunchRegistryHelper.Exe [2008-06-26 25912]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregSmoothView]

C:Program FilesToshibaSmoothViewSmoothView.exe [2008-01-25 509816]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregStartCCC]

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECore-StaticCLIStart.exe [2006-11-10 90112]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregSunJavaUpdateSched]

C:Program FilesJavajre6binjusched.exe [2008-12-23 136600]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregSynTPEnh]

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe [2007-12-06 1029416]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregtopi]

C:Program FilesTOSHIBAToshiba Online Product Informationtopi.exe [2007-07-10 581632]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregTOSCDSPD]

TOSCDSPD.EXE []

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregToshiba Registration]

C:Program FilesToshibaRegistrationToshibaRegistration.exe [2007-05-04 571024]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregTPwrMain]

C:Program FilesTOSHIBAPower SaverTPwrMain.EXE [2008-01-17 431456]

C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup

PalTalk.lnk - C:Program FilesPaltalk Messengerpaltalk.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWindows]

"AppInit_DLLS"="C:PROGRA~1GoogleGOOGLE~3GOEC62~1.DLL"

[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableUIADesktopToggle"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINEsystemcurrentcontrolsetservicessharedaccessparametersfirewallpolicystandardprofileauthorizedapplicationslist]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsystemcurrentcontrolsetservicessharedaccessparametersfirewallpolicydomainprofileauthorizedapplicationslist]

[HKEY_CURRENT_USERsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorermountpoints2D]

shellAutoRuncommand - D:AutoRun.exe

[HKEY_CURRENT_USERsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorermountpoints2{71c5f769-63aa-11dd-9838-806e6f6e6963}]

shellAutoRuncommand - D:AutoRun.exe

[HKEY_CURRENT_USERsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorermountpoints2{71c5f79d-63aa-11dd-9838-001b9ee6c7a7}]

shellAutoRuncommand - D:AutoRun.exe

[HKEY_CURRENT_USERsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorermountpoints2{fc0601ab-631d-11dd-84f8-806e6f6e6963}]

shellAutoRuncommand - D:AutoRun.exe

======List of files/folders created in the last 1 months======

2008-12-23 14:52:01 ----D---- C:rsit

2008-12-23 02:54:16 ----D---- C:UsersUserAppDataRoamingMalwarebytes

2008-12-23 02:54:05 ----D---- C:ProgramDataMalwarebytes

2008-12-23 02:54:04 ----D---- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malware

2008-12-23 02:23:41 ----A---- C:Windowssystem32mshtml.dll

2008-12-23 01:54:13 ----SHD---- C:Config.Msi

2008-12-23 01:44:19 ----A---- C:Windowssystem32javaws.exe

2008-12-23 01:44:19 ----A---- C:Windowssystem32deploytk.dll

2008-12-23 01:44:18 ----A---- C:Windowssystem32javaw.exe

2008-12-23 01:44:18 ----A---- C:Windowssystem32java.exe

2008-12-22 23:25:13 ----D---- C:Program FilesTrend Micro

2008-12-22 23:14:16 ----D---- C:Program FilesCCleaner

2008-12-12 03:03:57 ----A---- C:Windowssystem32tzres.dll

2008-12-11 05:09:04 ----A---- C:Windowssystem32gdi32.dll

2008-12-11 05:08:55 ----A---- C:Windowssystem32Apphlpdm.dll

2008-12-11 05:08:52 ----A---- C:Windowssystem32GameUXLegacyGDFs.dll

2008-12-11 05:08:41 ----A---- C:Windowssystem32shell32.dll

2008-12-11 05:08:20 ----A---- C:Windowsexplorer.exe

2008-12-11 05:08:11 ----A---- C:Windowssystem32urlmon.dll

2008-12-11 05:08:11 ----A---- C:Windowssystem32ieframe.dll

2008-12-11 05:08:10 ----A---- C:Windowssystem32wininet.dll

2008-12-11 05:08:09 ----A---- C:Windowssystem32mstime.dll

2008-12-11 05:08:06 ----A---- C:Windowssystem32iertutil.dll

2008-12-11 05:08:04 ----A---- C:Windowssystem32jsproxy.dll

2008-12-11 05:07:54 ----A---- C:Windowssystem32mf.dll

2008-12-11 05:07:53 ----A---- C:Windowssystem32WMVCORE.DLL

2008-12-11 05:07:51 ----A---- C:Windowssystem32WMNetMgr.dll

2008-12-11 05:07:51 ----A---- C:Windowssystem32logagent.exe

2008-12-04 02:58:51 ----A---- C:Windowssystem32WIN.INI

2008-12-04 02:58:51 ----A---- C:Windowssystem32SYSTEM.INI

2008-12-04 02:58:51 ----A---- C:Windowssystem32PROTOCOL.INI

2008-12-04 02:58:48 ----D---- C:Program FilesYadu Digital

2008-12-04 02:57:59 ----D---- C:WindowsDownloaded Installations

2008-11-26 13:21:31 ----A---- C:Windowssystem32PortableDeviceApi.dll

2008-11-26 13:21:27 ----A---- C:Windowssystem32PhotoMetadataHandler.dll

2008-11-26 13:21:26 ----A---- C:Windowssystem32WindowsCodecsExt.dll

2008-11-26 13:21:26 ----A---- C:Windowssystem32WindowsCodecs.dll

2008-11-26 13:21:22 ----A---- C:Windowssystem32connect.dll

2008-11-26 13:11:21 ----A---- C:Windowssystem32wups2.dll

2008-11-26 13:11:20 ----A---- C:Windowssystem32wucltux.dll

2008-11-26 13:11:20 ----A---- C:Windowssystem32wuaueng.dll

2008-11-26 13:11:20 ----A---- C:Windowssystem32wuauclt.exe

2008-11-26 13:10:47 ----A---- C:Windowssystem32wups.dll

2008-11-26 13:10:47 ----A---- C:Windowssystem32wudriver.dll

2008-11-26 13:10:47 ----A---- C:Windowssystem32wuapi.dll

2008-11-26 13:10:35 ----A---- C:Windowssystem32wuwebv.dll

2008-11-26 13:10:34 ----A---- C:Windowssystem32wuapp.exe

2008-11-24 23:23:05 ----D---- C:Program FilesuTorrent

2008-11-24 23:22:33 ----D---- C:UsersUserAppDataRoaminguTorrent

======List of files/folders modified in the last 1 months======

2008-12-23 14:52:05 ----D---- C:WindowsPrefetch

2008-12-23 14:52:04 ----D---- C:WindowsTemp

2008-12-23 14:42:09 ----D---- C:Windowsinf

2008-12-23 14:42:09 ----AD---- C:WindowsSystem32

2008-12-23 14:42:09 ----A---- C:Windowssystem32PerfStringBackup.INI

2008-12-23 14:28:37 ----D---- C:ProgramDataMcAfee

2008-12-23 14:28:19 ----RD---- C:Program Files

2008-12-23 14:28:17 ----D---- C:Program FilesCommon Files

2008-12-23 14:27:45 ----D---- C:Windows

2008-12-23 14:26:18 ----D---- C:WindowsTasks

2008-12-23 14:26:06 ----D---- C:Windowssystem32drivers

2008-12-23 11:40:49 ----SHD---- C:WindowsInstaller

2008-12-23 11:40:24 ----SHD---- C:System Volume Information

2008-12-23 11:28:13 ----D---- C:Windowstracing

2008-12-23 11:17:45 ----SD---- C:WindowsDownloaded Program Files

2008-12-23 02:54:05 ----HD---- C:ProgramData

2008-12-23 02:24:15 ----D---- C:Windowswinsxs

2008-12-23 02:24:00 ----D---- C:Windowssystem32catroot

2008-12-23 01:52:17 ----D---- C:Program FilesJava

2008-12-23 00:02:24 ----D---- C:Program FilesLogMeIn

2008-12-22 23:19:52 ----D---- C:WindowsDebug

2008-12-19 16:09:37 ----D---- C:WindowsModemLogs

2008-12-13 03:06:10 ----A---- C:Windowssystem32MRT.INI

2008-12-12 03:35:41 ----D---- C:Windowsrescache

2008-12-12 03:18:07 ----D---- C:Windowssystem32catroot2

2008-12-12 03:14:36 ----D---- C:Program FilesWindows Mail

2008-12-12 03:14:35 ----D---- C:WindowsAppPatch

2008-12-12 03:14:34 ----D---- C:Windowssystem32sv-SE

2008-12-10 00:24:37 ----A---- C:Windowssystem32mrt.exe

2008-12-05 00:42:38 ----A---- C:Windowswin.ini

2008-12-04 02:58:52 ----SD---- C:UsersUserAppDataRoamingMicrosoft

2008-11-26 17:44:03 ----D---- C:Windowssystem32WDI

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R1 RtlProt;Realtke RtlProt WLAN Utility Protocol Driver; C:Windowssystem32DRIVERSrtlprot.sys [2007-04-23 25896]

R2 LMIInfo;LogMeIn Kernel Information Provider; ??C:Program FilesLogMeInx86RaInfo.sys [2008-07-24 12856]

R2 LMIRfsDriver;LogMeIn Remote File System Driver; ??C:Windowssystem32driversLMIRfsDriver.sys [2008-07-24 47640]

R2 mdmxsdk;mdmxsdk; C:Windowssystem32DRIVERSmdmxsdk.sys [2006-06-18 12672]

R2 XAudio;XAudio; C:Windowssystem32DRIVERSxaudio.sys [2007-10-17 8704]

R3 atikmdag;atikmdag; C:Windowssystem32DRIVERSatikmdag.sys [2007-07-27 2929664]

R3 CmBatt;Microsoft ACPI Control Method Battery Driver; C:Windowssystem32DRIVERSCmBatt.sys [2008-01-18 14208]

R3 FwLnk;FwLnk Driver; C:Windowssystem32DRIVERSFwLnk.sys [2006-11-20 7168]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:Windowssystem32DRIVERSGEARAspiWDM.sys [2008-04-17 15464]

R3 HSF_DPV;HSF_DPV; C:Windowssystem32DRIVERSHSX_DPV.sys [2007-11-01 985600]

R3 HSXHWAZL;HSXHWAZL; C:Windowssystem32DRIVERSHSXHWAZL.sys [2007-11-01 208896]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:Windowssystem32driversRTKVHDA.sys [2008-01-30 2058528]

R3 lmimirr;lmimirr; C:Windowssystem32DRIVERSlmimirr.sys [2008-07-24 10144]

R3 RTL8169;Realtek 8169 NT Driver; C:Windowssystem32DRIVERSRtlh86.sys [2007-12-28 104448]

R3 RTL8187B;Realtek RTL8187B trådlös 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 nätverksadapter; C:Windowssystem32DRIVERSRTL8187B.sys [2007-12-26 290304]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:Windowssystem32DRIVERSSynTP.sys [2007-12-06 196400]

R3 tdcmdpst;TOSHIBA Writing Engine Filter Driver; C:Windowssystem32DRIVERStdcmdpst.sys [2006-10-18 16128]

R3 usbvideo;Chicony USB 2.0 Camera; C:WindowsSystem32Driversusbvideo.sys [2008-01-18 134016]

R3 UVCFTR;UVCFTR; C:WindowsSystem32DriversUVCFTR_S.SYS [2007-12-17 18432]

R3 winachsf;winachsf; C:Windowssystem32DRIVERSHSX_CNXT.sys [2007-11-01 661504]

S3 AgereSoftModem;Agere Systems Soft Modem; C:Windowssystem32DRIVERSAGRSM.sys [2006-11-02 983552]

S3 drmkaud;Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler; C:Windowssystem32driversdrmkaud.sys [2008-01-18 5632]

S3 HdAudAddService;Microsoft 1.1 UAA Function Driver for High Definition Audio Service; C:Windowssystem32driversHdAudio.sys [2006-11-02 235520]

S3 HSFHWAZL;HSFHWAZL; C:Windowssystem32DRIVERSVSTAZL3.SYS [2006-11-02 200704]

S3 hwdatacard;Huawei DataCard USB Modem and USB Serial; C:Windowssystem32DRIVERSewusbmdm.sys [2007-08-16 101376]

S3 MSKSSRV;Tjänstproxy för Microsoft-direktuppspelning; C:Windowssystem32driversMSKSSRV.sys [2008-01-18 8192]

S3 MSPCLOCK;Klockproxy för Microsoft-direktuppspelning; C:Windowssystem32driversMSPCLOCK.sys [2008-01-18 5888]

S3 MSPQM;Kvalitetshanteringsproxy för Microsoft-direktuppspelning; C:Windowssystem32driversMSPQM.sys [2008-01-18 5504]

S3 MSTEE;Tee/Sink-to-Sink-konverterare för Microsoft-direktuppspelning; C:Windowssystem32driversMSTEE.sys [2008-01-18 6016]

S3 RTSTOR;Realtek USB 2.0 Card Reader; C:Windowssystem32driversRTSTOR.SYS [2008-02-20 60416]

S3 winusb;WinUSB Service; C:Windowssystem32DRIVERSwinusb.sys [2008-01-18 31616]

S3 WUDFRd;WUDFRd; C:Windowssystem32DRIVERSWUDFRd.sys [2008-01-18 83328]

S4 LMIRfsClientNP;LMIRfsClientNP; C:Windowssystem32driversLMIRfsClientNP.sys []

S4 WmiAcpi;Microsoft Windows Management Interface for ACPI; C:Windowssystem32driverswmiacpi.sys [2006-11-02 11264]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:Program FilesCommon FilesAppleMobile Device SupportbinAppleMobileDeviceService.exe [2008-09-05 116040]

R2 Ati External Event Utility;Ati External Event Utility; C:Windowssystem32Ati2evxx.exe [2007-07-27 610304]

R2 ConfigFree Service;ConfigFree Service; C:Program FilesTOSHIBAConfigFreeCFSvcs.exe [2007-12-25 40960]

R2 LMIMaint;LogMeIn Maintenance Service; C:Program FilesLogMeInx86RaMaint.exe [2008-10-16 116032]

R2 LogMeIn;LogMeIn; C:Program FilesLogMeInx86LogMeIn.exe [2008-07-24 63040]

R2 RapiMgr;@%windir%WindowsMobilerapimgr.dll,-104; C:Windowssystem32svchost.exe [2008-01-18 21504]

R2 TNaviSrv;TOSHIBA Navi Support Service; C:Program FilesTOSHIBATOSHIBA DVD PLAYERTNaviSrv.exe [2008-01-21 83312]

R2 TODDSrv;TOSHIBA Optical Disc Drive Service; C:Windowssystem32TODDSrv.exe [2007-11-21 129632]

R2 TosCoSrv;TOSHIBA Power Saver; c:Program FilesTOSHIBAPower SaverTosCoSrv.exe [2008-01-17 431456]

R2 TOSHIBA SMART Log Service;TOSHIBA SMART Log Service; c:Program FilesTOSHIBASMARTLogServiceTosIPCSrv.exe [2007-12-03 126976]

R2 UleadBurningHelper;Ulead Burning Helper; C:Program FilesCommon FilesUlead SystemsDVDULCDRSvr.exe [2006-08-23 49152]

R2 WcesComm;@%windir%WindowsMobilewcescomm.dll,-40079; C:Windowssystem32svchost.exe [2008-01-18 21504]

R2 XAudioService;XAudioService; C:Windowssystem32DRIVERSxaudio.exe [2007-10-17 386560]

S3 GoogleDesktopManager;GoogleDesktopManager; C:Program FilesGoogleGoogle Desktop SearchGoogleDesktop.exe [2008-03-04 1836544]

S3 gusvc;Google Updater Service; C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe [2008-03-04 138168]

S3 iPod Service;iPod Service; C:Program FilesiPodbiniPodService.exe [2008-09-08 536872]

S3 usnjsvc;Messenger Sharing Folders USN Journal Reader Service; C:Program FilesWindows LiveMessengerusnsvc.exe [2007-10-18 98328]

S3 WLSetupSvc;Windows Live Setup Service; C:Program FilesWindows LiveinstallerWLSetupSvc.exe [2007-10-25 266240]

-----------------EOF-----------------

Link to comment
Share on other sites

Hej Mickilina!

Hade inte kopierat hela loggan,

Ingen fara sådant som händer  ;)

RSIT loggan ser mycket bra ut. Kan inte se till några otrevligheter eller andra konstigheter i den. Mycket bra.

Gör nu en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur det ser ut.

Högerklicka på verktyget och välj Kör som Admin

Hur mår datorn nu?

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej Malou!

Datorn har blivit piggare i samma takt som jag själv blir trögare/tröttare  ;)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:14:43, on 2008-12-23

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:Windowssystem32taskeng.exe

C:Windowssystem32Dwm.exe

C:WindowsExplorer.EXE

C:Program FilesLogMeInx86LogMeInSystray.exe

C:Program FilesLogMeInx86LMIGuardian.exe

C:Program FilesWindows DefenderMSASCui.exe

C:WindowsRtHDVCpl.exe

C:WindowsWindowsMobilewmdSync.exe

C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe

C:Program FilesWindows LiveMessengermsnmsgr.exe

C:Program FilesWindows Media Playerwmpnscfg.exe

C:Program FilesPaltalk Messengerpaltalk.exe

C:Program FilesInternet Explorerieuser.exe

C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe

C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWLLoginProxy.exe

C:Windowssystem32NOTEPAD.EXE

C:Windowssystem32NOTEPAD.EXE

C:Program FilesWindows Live Toolbarmsn_sl.exe

C:Program FilesTrend MicroHijackThislillajag.exe

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://www.google.se

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant =

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch =

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre6binssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre6binjp2ssv.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll

O4 - HKLM..Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%Windows DefenderMSASCui.exe -hide

O4 - HKLM..Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM..Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%WindowsMobilewmdSync.exe

O4 - HKCU..Run: [sidebar] C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:Program FilesWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [WMPNSCFG] C:Program FilesWindows Media PlayerWMPNSCFG.exe

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [Picasa Media Detector] C:Program FilesPicasa2PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [Picasa Media Detector] C:Program FilesPicasa2PicasaMediaDetector.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:Program FilesTOSHIBATRDCReminderTRDCReminder.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: PalTalk.lnk = C:Program FilesPaltalk Messengerpaltalk.exe

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:Program FilesWindows Live Toolbarmsntb.dll/search.htm

O9 - Extra button: PalTalk - {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - C:Program FilesPaltalk MessengerPaltalk.exe

O9 - Extra button: Tradera - Köp och sälj - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/7206-44921-9400-2 (file missing)

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/redire...1&site=home (file missing)

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:ProgramsPartyGamingPartyPokerRunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:ProgramsPartyGamingPartyPokerRunApp.exe

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {3B36B017-7E49-426B-95B0-B5CECD83C2E2} (IfolorUploader Control) - http://fika-web.ifolor.net/OrderingGeneral...loader_fika.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:PROGRA~1GoogleGOOGLE~3GOEC62~1.DLL

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:Program FilesCommon FilesAppleMobile Device SupportbinAppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:Windowssystem32Ati2evxx.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:Program FilesTOSHIBAConfigFreeCFSvcs.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:Program FilesGoogleGoogle Desktop SearchGoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:Program FilesiPodbiniPodService.exe

O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:Program FilesLogMeInx86RaMaint.exe

O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:Program FilesLogMeInx86LogMeIn.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:Program FilesTOSHIBATOSHIBA DVD PLAYERTNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:Windowssystem32TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - c:Program FilesTOSHIBAPower SaverTosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA SMART Log Service - TOSHIBA Corporation - c:Program FilesTOSHIBASMARTLogServiceTosIPCSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:Program FilesCommon FilesUlead SystemsDVDULCDRSvr.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:Windowssystem32DRIVERSxaudio.exe

--

End of file - 6886 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej Mickilina!

Datorn har blivit piggare i samma takt som jag själv blir trögare/tröttare

Härligt att datorn är piggare  ;) Och du själv får nog ta och vila dig rejält då vi är klara  :D

Ang TM HJT-loggan.

Den ser otroligt ren och fin ut.

Men var är skyddsprogrammet någonstans?

Har du högerklickat på TM HJT och valt att köra som admin?

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej Malou!

Härligt ang HJT loggan.

Jajamen, högerklickade och körde som admin. Vad är på tok!

Säkerhetsprogram liger här bredvid mig. Tyckte mig behöva lite mat i mig och kom på att jag hade lömt bort mina morgonmediciner, därav denna extra dröjning.

//Mickilina

Link to comment
Share on other sites

Hej Mickilina!

Jajamen, högerklickade och körde som admin. Vad är på tok!

Då är det lugnt  ;)

Blev bara undrande över vart säkerhetspaketet tog vägen någonstans. Men då det ligger där bredvid dig så vet jag vart det är någonstans  :D

Och självklart så måste man ha mat i magen samt eventuella mediciner. Mycket viktigt för att orka gå vidare med en Vista-dator  ;D

Stäng av/Avaktivera Windows Defender (Svensk) under pågående rensningsprocedurer (Mycket viktigt): Då dessa är aktiverade förhindrar de eventuella borttagningar/förändringar som sker i systemet:

Windows Defender (Svensk):

1: Öppna Windows Defender

2: Klicka på "Verktyg"

3: Klicka på "Alternativ" (Kugghjulet) under Inställningar

4: Scrolla ner till "Alternativ för Realtidsskydd"

5: Bocka av (Ta bort bocken) "Avaktivera Realtidsskydd (recommended)"

6: Klicka "Spara"

7: Stäng ner Windows Defender

8: Starta om datorn.

***************************************************************************************

Vidare:

Nedanstående verktyg har förmågan att kunna ta bort/deleta filer/mappar/genvägar från de fix-program som vi har använt oss av (Dock ej TM HJT).

Skriv ut eller kopiera nedanstående till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ Instruktionerna noga:

Hämta hem avinstallationsprogrammet OTCleanIt:

http://download.bleepingcomputer.com/oldtimer/OTCleanIt.exe

1: Spara ner den till skrivbordet

2: Starta programmet/verktyget genom att dubbelklicka på OTCleanIt.exe

(För Vista => Högerklicka på verktyget och välj => Kör som Admin)

3: Klicka på CleanUp! knappen.

4: Om du får varningar från dina skyddsprogram så ge OTCleanIt tillåtelse att få tillgång till Internet.

5: De olika fix-program som du har laddat ner kommer att avinstalleras, inkl. detta program, efter en omstart av datorn.

Vidare:

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till något textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna mycket noga:

Starta om datorn till felsäkert läge (tryck F8-Tangenten upprepade gånger):

Gå till Start => Kör => Skriv i Kör fältet services.msc => Klicka Ok-knappen

Leta efter service med namnet

iPod Service - Apple Inc

1: Dubbelklicka på den och sen Stoppa den

(Om inte Stoppa-knappen fungerar gå vidare med steg 2: Inaktiverad)

2: Sen ändra Startmetod till Inaktiverad

3: Klicka Verkställ och sen Ok

Stäng fönstret sen.

1: Öppna TM HJT (För Vista => Högerklicka på verktyget och välj => Kör som Admin)

2: klicka på Scan-knappen => Bocka för nedanstående detaljer

3: Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:

O13 - Gopher Prefix:

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:Program FilesiPodbiniPodService.exe

Vidare:

Fortfarande felsäkert läge:

För att hitta det du nu skall leta upp gör nedanstående:

Ställ in Utforskaren så du kan se alla filer:

1: Högerklicka på Start-knappen

2: Välj Utforska

3: I verktygsfältet klicka på => Verktyg => Mappalternativ

4: Välj fliken => Visning sätt en bock i => Visa dolda filer och mappar

5: Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

6: Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

Sök/Leta reda på:

Navigera dig fram enligt nedanstående sökväg och deleta filen

C:Program FilesiPod <=Deleta hela mappen iPod

Vidare:

Fortfarande felsäkert läge:

Gå till Start => Kör => Skriv sen i Kör fältet cleanmgr => Klicka  Ok-knappen

Bocka i de här nedanstående och putsa bort dom

Temporary Files

Temporary Internet Files

Recycle Bin

Nu:

Starta om datorn till normalläge igen:

Gör en ny TM HJT-logga, kopiera in den hit till din tråd så får vi se hur det ser ut.

(För Vista => Högerklicka på verktyget och välj => Kör som Admin)

Lycka till

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...