Jump to content

Eventuellt drabbad av någon infektion (okänt än så länge):


Recommended Posts

*********************************************

2009-04-13:

Tråden är låst då problemet är löst.

Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta

Malou

*********************************************

Hej

Är det någon som har ett förslag å hur jag ska gå till väga? Detta har hänt: jag kom hem efter 3 veckors semester och startade upp datorerna den som jag använder funkar nu och har varit avstängd men "den andra" som har använts av ungdomar gick det inte att starta IE på utan fick felmeddelande om att sökvägen inte var rätt (vilket den förstås var), försökte installera om IE, blev inte bättre sökte vidare och hittade något med msn (som jag aldrig har aktiverat på någon av datorerna) scannade med malwarebytes hittade inget, scannade men msn-fix och då hände det saker.. Nu får jag inte igång en hel del tjänster som av vad jag förstår måste vara igång. Jag får t.ex inte igång trådlöst nätverk (ingen nätverksanslutning över huvudtaget), ingen kontakt med rpc-servern?, ikernel.exe skanas , det går inte att kopiera och klista in en logg till ett usb-minne, på aktivitetsfältet blir det heller inga ikoner, systemåterställning fungerar inte heller...

Går jag in på tjänster så är vissa inaktiverade och går ej att starta ej heller att visa egenskaper, har oxå provat via msconfig... Nu har jag slut på ideer, förslag mottages tacksamt.. Ominstallation kanske..

Micke

Edited by Malou
Förtydligat Rubriken/Ämnesraden
Link to comment
Share on other sites

Hej Ovan!

Ojojojoj :blink: Låter inte alls vidare bra detta.

scannade men msn-fix och då hände det saker..

Tror du att du kan kopiera in denna logga hit?

Vilket operativsystem använder du?

Se om du lyckas göra nedanstående procedur.

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt och för att komma igång med att rensa rent från diverse otyg/otrevligheter så rekommenderar vi att du läser/följer nedanstående instruktioner mycket noga:

=> Trend Micro HiJack This (Nerladdning/Instruktioner):

OBS: Starta ingen ny tråd i ämnet utan fortsätt posta här i din tråd

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej Malou

Problemet är att det inte går att kopiera och klistra in... har testat.. Det går inte att scanna längre med malwarebytes heller längre fick något annat felmeddelande). operativ är XP med alla uppdateringar tom dec..... Finns det något kör-kommando för att "tvinga" igång div tjänster..

micke

Link to comment
Share on other sites

Hej

Jag körde hjt direkt från ett usb så loggen sparades direkt på minnet

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:48:40, on 2009-02-01

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

C:\Program\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\a-squared Free\a2service.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program\Norman\Npf\BIN\NPFSVICE.EXE

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\Program\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

C:\Program\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

C:\Program\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\Program\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Wireless 11Mbps Network\XPFix.exe

C:\Program\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE

C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Program\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\Program\Norman\Npf\BIN\npfmsg2.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

H:\htj\micke.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alice] C:\Program\Wireless 11Mbps Network\XPFix.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/vers...vex-2.2.4.1.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/...lscbase5036.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupd...b?1211119208327

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftu...b?1211119315914

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Program\Norman\Npf\BIN\NPFSVICE.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Program\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 7025 bytes

Micke

Link to comment
Share on other sites

Hej Ovan!

H:\htj\micke.exe

TM HJT är installerad på fel enhet skall installeras på c:enheten. Men utgår ifrån att detta kan vara för att du använder USB ;) Så vi låter detta vara så här tilsvidare.

Problemet är att det inte går att kopiera och klistra in... har testat.. Det går inte att scanna längre med malwarebytes heller längre fick något annat felmeddelande). operativ är XP med alla uppdateringar tom dec..... Finns det något kör-kommando för att "tvinga" igång div tjänster..

Ok.

I detta läge så finns där troligen inga kör-kommandon. Men vi provar nedanstående så får vi se om vi kommer någonstans ;)

Windows XP-Instruktioner:

1: Gå till Start => Kör

2: Skriv/Kopiera in devmgmt.msc i körfältet => klicka Ok-knappen

Se Skärmdump:

t_dlPfMjCtx.gif

3: Gå till Visa i menyn => bocka för Visa dolda enheter => Klicka på +Tecknet framför Icke-Plug and Play-drivrutiner

Se Skärmdump:

t_qVVlooLGl.gift_UBWKMVOeD.gif

Leta upp nedanstående (Rödmarkerade) filer i listan

UACd

TDSSserv

UAComxjecpx

UACuwjqbouq

UACd.sys

TDSSserv.sys

UACuwjqbouq.sys

UAComxjecpx.sys

t_NxabDSaPj.gif

Se Skärmdump:

4: Om någon/några hittas => Högerklicka på varje fil => Välj => Inaktivera

5: Då du är klar med ovanstående => Starta om datorn

6: Återkom och berätta oavsett hur det har gått

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej

Hittade ingen av dina rödmärkta men däremot någon som heter serial som har ett utropstecken i en gul ring..

Hjt var jag tvungen att installera och köra från usb därav sökvägen till H:

micke

Link to comment
Share on other sites

Hej Ovan!

Hjt var jag tvungen att installera och köra från usb därav sökvägen till H:

Förstod nästan detta ;)

Hittade ingen av dina rödmärkta men däremot någon som heter serial som har ett utropstecken i en gul ring..

Ok.

Hmmm kan du uppge vad detta var/är för något?

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen Ovan!

Gå vidare med nedanstående så håller vi tummarna ;)

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna mycket noga:

Hämta hem Avenger från nedanstående länk:

http://swandog46.geekstogo.com/avenger.exe

1: Spara ner den till skrivbordet

2: Starta Avenger genom att dubbelklicka på den.

(För Vista-användare: Högerklicka och välj Kör som Administratör:)

kärmdumpen är klickbar för större format:

t_DrSNQgZdv.gif

3: Bocka i rutan Scan for rootkits om den inte redan är ibockad.

4: Klicka på Execute för att starta det.

5: Datorn startar nu om (Kan eventuellt starta om två gånger).

6: Efter en liten stund så dyker en text-logga upp, om inte så finns den att hitta här => (C:\avenger.txt)

7: Kopiera och Klistra in Avenger-loggan hit till din tråd.

8: Gör en ny TM HJT-logga, kopiera in även den

9: Berätta/Tala om hur datorn mår.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Ok.

Hmmm kan du uppge vad detta var/är för något?

Hej återigen

Det går inte att öppna egenskaper på serial, det händer inget.. :-( .....

Suck en ominstallation i sikte på denna oxå.... tur att det inte finns några viktiga grejer på denna dator....

micke

Link to comment
Share on other sites

Hej Ovan!

Det går inte att öppna egenskaper på serial, det händer inget.. :-( .....

Ok inget att göra.

Gör ett försök med Avenger som jag postade i mitt ovanstående inlägg så får vi se om vi kan komma någonstans ;)

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej

Problemet är att jag inte kan kopiera/klistra/flytta filer utan jag måste köra filerna från usb-minnet, jag provar så får vi se resultatet sen..

micke

Helt ok att prova med USB-minnet ;) Huvudsaken är att vi kommer någonstans så får vi gå vidare sedan då du kan göra saker igen från datorn.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

avenger

Logfile of The Avenger Version 2.0, © by Swandog46

http://swandog46.geekstogo.com

Platform: Windows XP

*******************

Script file opened successfully.

Script file read successfully.

Backups directory opened successfully at C:\Avenger

*******************

Beginning to process script file:

Rootkit scan active.

No rootkits found!

Completed script processing.

*******************

Finished! Terminate.

Link to comment
Share on other sites

Det gick att spara hjt-loggfilen på usbminnet efter installation på det riktiga ställe, här är den

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:48:00, on 2009-02-01

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

C:\Program\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\a-squared Free\a2service.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program\Norman\Npf\BIN\NPFSVICE.EXE

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\Program\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

C:\Program\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

C:\Program\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\Program\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Wireless 11Mbps Network\XPFix.exe

C:\Program\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE

C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Program\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\Program\Norman\Npf\BIN\npfmsg2.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\micke.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alice] C:\Program\Wireless 11Mbps Network\XPFix.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/vers...vex-2.2.4.1.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/...lscbase5036.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupd...b?1211119208327

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftu...b?1211119315914

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Program\Norman\Npf\BIN\NPFSVICE.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Program\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 7052 bytes

micke

Link to comment
Share on other sites

Hej micke "Ovan"!

Avenger hittar inget som jag hade hoppats på.

Det gick att spara hjt-loggfilen på usbminnet efter installation på det riktiga ställe, här är den

Underbart ;)

Men den visar inte på något otrevligt i nuläge.

Så tar vi nedanstående verktyg till hjälp och ser om vi kan hitta något eventuellt otrevligt i den loggan.

Nedanstående verktyg åtgärdar inget gör enbart en genomsökning. Om där hittas något i loggan så får vi åtgärda manuellt.

Hämta hem RSIT från nedanstående länk

http://images.malwareremoval.com/random/RSIT.exe

1: Spara den till skrivbordet

2: Dubbelklicka på verktyget för att starta RSIT

(För Vista => Högerklicka på verktyget och välj => Kör som Admin)

3: Då den scannat klart produceras en textfil (log.txt) i Anteckningar automatiskt. Om där mot förmodan inte dyker upp en textfil finns den att hitta här => I mappen C:\rsit => log.txt <=

4: Kopiera in den loggan hit till din tråd

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej

Det gick inget bra, om det beror på att jag kör från usb eller inte så får jag ett felmeddelande som säger : Autolt error med texten Line -1 Error: incorrect number of parameters in funtion call. vad det nu innebär...

Link to comment
Share on other sites

Hej

Det gick inget bra, om det beror på att jag kör från usb eller inte så får jag ett felmeddelande som säger : Autolt error med texten Line -1 Error: incorrect number of parameters in funtion call. vad det nu innebär...

Ok och det går inte att installera/lägga över RSIT till hårddisken?

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej Micke "Ovan"!

Det finns bara ett konto, och det går att starta i felsäkert läge men det har inte hjålpt med det jag har försökt men du kanske har andra ideer

Det var bra att där enbart finns ett konto (Admin) och att det går att starta i felsäkert läge.

Vad är det du har försökt med i felsäkert läge?

Prova med att gå in i felsäkert läge och se om du då kan lägga över RSIT och sedan göra en scanning.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej Micke "ovan"!

Inget att be om ursäkt för ;)

Jag har provat "allt" i felsäkert läge men det är lika där som vanligt läge, går inte att kopiera osv..

Ok.

Då är det en fullständig formatering med nyinstallation som gäller eller om du vill göra en reparation av systemet istället. Du bestämmer naturligtvis själv ;) Det finns inte så mycket mer vi kan göra tyvärr :(

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...