Jump to content

Windows Defender slutat funka.


agakhan

Recommended Posts

Kan Malou tyda detta?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:57:35, on 2009-02-22

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

c:\PROGRA~2\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default....;l=sv&s=gen

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/ig?hl=sv&source=iglk

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer erhållet från Dell

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\PROGRA~2\mcafee\msk\mskapbho.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~2\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files (x86)\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {01A88BB1-1174-41EC-ACCB-963509EAE56B} (SysProWmi Class) - http://support.euro.dell.com/systemprofiler/SysPro.CAB

O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.se/s/v/45.14/uploader2.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader5.cab

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O23 - Service: Andrea RT Filters Service (AERTFilters) - Unknown owner - C:\Windows\system32\AERTSr64.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~2\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~2\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~2\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~2\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\MSK\MskSrver.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SiSoftware Deployment Agent Service (SandraAgentSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2009.SP2\RpcAgentSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 8205 bytes

Link to comment
Share on other sites

Kan Malou tyda detta?

Det kan hon säkert, men tyvärr så tänkte jag inte på att du kör 64-bitars system. Jag upptäckte det nu när jag såg att alla tjänster stämplas med (file missing). Tyvärr så fungerar varken HJT eller Malwarebytes riktigt som dom skall i 64-bitars, så det här var en återvändsgränd. Sorry för det!

För att gå vidare med själva problemet så kan jag just nu inte se någon annan lösning än att försöka reparera systemet med hjälp av Vista-skivan. Har du en riktig installations-dvd eller en s.k. recovery-cd?

Edit:

Du kanske inte har någon skiva alls, utan en återställningspartition på hårddisken?

Hur som helst... stoppa i Vista-skivan (om du har någon), starta kommandotolken som Administratör, och skriv sfc /scannow , samt vänta tills den har jobbat klart! Efter en eventuell reparation (om några reparabla fel hittas) måste du köra windows update igen!

Edited by e-son
Link to comment
Share on other sites

Det kan hon säkert, men tyvärr så tänkte jag inte på att du kör 64-bitars system. Jag upptäckte det nu när jag såg att alla tjänster stämplas med (file missing). Tyvärr så fungerar varken HJT eller Malwarebytes riktigt som dom skall i 64-bitars, så det här var en återvändsgränd. Sorry för det!

För att gå vidare med själva problemet så kan jag just nu inte se någon annan lösning än att försöka reparera systemet med hjälp av Vista-skivan. Har du en riktig installations-dvd eller en s.k. recovery-cd?

Edit:

Du kanske inte har någon skiva alls, utan en återställningspartition på hårddisken?

Jag märkte att något var fel för det funkade inte som beskrevs!!

Jag har:1. Op. syst. DVD för Reinstallation av Windows Vista Home Premium 64 BIT SP1. Var installerat på DELL PC´n från början.(Jan 2009-01)

2. DVD för Drivers and utilities för Dell Studio XPS 435 MT. Även denna förinstallerad på PC`n.

Link to comment
Share on other sites

Jag märkte att något var fel för det funkade inte som beskrevs!!

Jag har:1. Op. syst. DVD för Reinstallation av Windows Vista Home Premium 64 BIT SP1. Var installerat på DELL PC´n från början.(Jan 2009-01)

2. DVD för Drivers and utilities för Dell Studio XPS 435 MT. Även denna förinstallerad på PC`n.

Stoppa i DVD nr1 och gör som jag skrev i förra inläggets Edit:

Link to comment
Share on other sites

Nu hittade jag kommandotolken den "farliga svarta DOS rutan" som jag är livrädd för att skriva i !!!

Nu tar jag en pause och lite vin och får se om jag vågar göra något i de svarta rutan sedan.

Skål!

Det är inte så farligt som det ser ut...! ;)

Bara sfc /scannow ...och tryck Enter! Sen sköter det sig självt! Missa inte mellanslaget mellan sfc och /scannow!

Link to comment
Share on other sites

Hur mycket försvinner från datorn?Program ,certifikat etc.

Ingenting av dina personliga filer försvinner, men om några skadade systemfiler ersätts så kommer berörda uppdateringar från MS update att tas bort! Bara att uppdatera igen! Något enstaka program kan behövas installeras om i sällsynta fall!

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag scannat med skivan se ovan log.

När jag går in för att läsa loggen på C:\windows\Logs\CBS\CBS. log så nekas jag tillträde.

Defendern funkar fortfarande inte. Samma fel skylt kommer upp som tidigare.

Ok... för att kunna öppna CBS.log kan du kopiera filen till din vanliga dokumentmapp och där öppna den med anteckningar... du får godkänna kopieringen i UAC för att det skall fungera. Eftersom skanningsresultatet visar att du har ett antal skadade systemfiler som inte kan repareras med en allmän sfc, så behöver vi veta vilka filer det handlar om, för att eventuellt kunna ersätta dom! Leta reda på scanningsresultatet i loggfilen och klistra in det här.... det finns i slutet på loggen!

Link to comment
Share on other sites

2009-02-23 15:00:22, Info CSI 00000277 Repair results created:

POQ 96 starts:

0: Move File: Source = [l:192{96}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\a9f63d11bf95c901c12b0000a407640a._0000000000000000.cdf-ms", Destination = [l:104{52}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\_0000000000000000.cdf-ms"

1: Move File: Source = [l:162{81}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\a9f63d11bf95c901c22b0000a407640a.$$.cdf-ms", Destination = [l:74{37}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\$$.cdf-ms"

2: Move File: Source = [l:204{102}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\09584011bf95c901c32b0000a407640a.$$_inf_3f581daba4c8c835.cdf-ms", Destination = [l:116{58}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\$$_inf_3f581daba4c8c835.cdf-ms"

3: Move File: Source = [l:286{143}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\69b94211bf95c901c42b0000a407640a.$$_inf_windows_workflow_foundation_3.0.0.0_0000_c87be1b3a75f787b.cdf-ms", Destination = [l:198{99}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\$$_inf_windows_workflow_foundation_3.0.0.0_0000_c87be1b3a75f787b.cdf-ms"

4: Move File: Source = [l:228{114}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\c91a4511bf95c901c52b0000a407640a.program_files_x86__676bbe2c7241b694.cdf-ms", Destination = [l:140{70}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\program_files_x86__676bbe2c7241b694.cdf-ms"

5: Move File: Source = [l:318{159}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\c91a4511bf95c901c62b0000a407640a.program_files_x86_reference_assemblies_mic

rosoft_framework_v3.0_1dfad1527dc1078c.cdf-ms", Destination = [l:230{115}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\program_files_x86_reference_assemblies_microsoft_framework_v3.0_1dfad1527dc

1078c.cdf-ms"

6: Move File: Source = [l:224{112}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\49ab6111bf95c901c72b0000a407640a.$$_microsoft.net_3296b36dbe4c7fa3.cdf-ms", Destination = [l:136{68}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\$$_microsoft.net_3296b36dbe4c7fa3.cdf-ms"

7: Move File: Source = [l:244{122}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\49ab6111bf95c901c82b0000a407640a.$$_microsoft.net_framework_83386eac0379231b.cdf-ms", Destination = [l:156{78}

2009-02-23 15:00:22, Info CSI ]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\$$_microsoft.net_framework_83386eac0379231b.cdf-ms"

8: Move File: Source = [l:262{131}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\a90c6411bf95c901c92b0000a407640a.$$_microsoft.net_framework_v3.0_wpf_b56a2354fbfa0c31.cdf-ms", Destination = [l:174{87}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\$$_microsoft.net_framework_v3.0_wpf_b56a2354fbfa0c31.cdf-ms"

9: Move File: Source = [l:274{137}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\096e6611bf95c901ca2b0000a407640a.$$_microsoft.net_framework_v3.0_wpf_en-us_22092b638fc9de75.cdf-ms", Destination = [l:186{93}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\$$_microsoft.net_framework_v3.0_wpf_en-us_22092b638fc9de75.cdf-ms"

10: Move File: Source = [l:214{107}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\29926d11bf95c901cb2b0000a407640a.$$_syswow64_21ffbdd2a2dd92e0.cdf-ms", Destination = [l:126{63}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\$$_syswow64_21ffbdd2a2dd92e0.cdf-ms"

11: Move File: Source = [l:234{117}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\e9547211bf95c901cc2b0000a407640a.$$_syswow64_xpsviewer_149ef6d505d300ff.cdf-ms", Destination = [l:146{73}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\$$_syswow64_xpsviewer_149ef6d505d300ff.cdf-ms"

12: Move File: Source = [l:246{123}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\49b67411bf95c901cd2b0000a407640a.$$_syswow64_xpsviewer_en-us_aed55de981661e63.cdf-ms", Destination = [l:158{79}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\$$_syswow64_xpsviewer_en-us_aed55de981661e63.cdf-ms"

13: Move File: Source = [l:226{113}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\a9177711bf95c901ce2b0000a407640a.$$_syswow64_en-us_9e576ab077991fe8.cdf-ms", Destination = [l:138{69}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\$$_syswow64_en-us_9e576ab077991fe8.cdf-ms"

14: Move File: Source = [l:286{143}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\69da7b11bf95c901cf2b0000a407640a.$$_inf_windows_workflow_foundation_3.0.0.0_0409_c87be95da75f6cc6.cdf-ms", Destination = [l:198{99}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\$$_inf_windows_workflow_foundation_3.0.0.0_0409_c87be95da75f6cc6.cdf-ms"

15: Move File: Sou

2009-02-23 15:00:22, Info CSI rce = [l:252{126}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\89fe8211bf95c901d02b0000a407640a.program_files_x86_common_files_dfa3680ec22

8c528.cdf-ms", Destination = [l:164{82}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\program_files_x86_common_files_dfa3680ec228c528.cdf-ms"

16: Move File: Source = [l:286{143}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\89fe8211bf95c901d12b0000a407640a.program_files_x86_common_files_microsoft_s

hared_635c287ec97ec0a5.cdf-ms", Destination = [l:198{99}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\program_files_x86_common_files_microsoft_shared_635c287ec97ec0a5.cdf-ms"

17: Move File: Source = [l:294{147}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\89fe8211bf95c901d22b0000a407640a.program_files_x86_common_files_microsoft_s

hared_ink_9d0caff456d5ade1.cdf-ms", Destination = [l:206{103}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\program_files_x86_common_files_microsoft_shared_ink_9d0caff456d5ade1.cdf-ms"

18: Move File: Source = [l:302{151}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\49c18711bf95c901d32b0000a407640a.program_files_x86_common_files_microsoft_s

hared_ink_1.7_5645b3ea0c764951.cdf-ms", Destination = [l:214{107}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\program_files_x86_common_files_microsoft_shared_ink_1.7_5645b3ea0c764951.cd

f-ms"

19: Move File: Source = [l:240{120}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\49c18711bf95c901d42b0000a407640a.$$_microsoft.net_authman_27829e1b3df01691.cdf-ms", Destination = [l:152{76}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\$$_microsoft.net_authman_27829e1b3df01691.cdf-ms"

20: Move File: Source = [l:324{162}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\c951a411bf95c901d52b0000a407640a.program_files_x86_reference_assemblies_mic

rosoft_framework_v3.0_sv_cbb2ceaa95696413.cdf-ms", Destination = [l:236{118}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\program_files_x86_reference_assemblies_microsoft_framework_v3.0_sv_cbb2ceaa

95696413.cdf-ms"

21: Move File: Source = [l:268{134}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\e975ab11bf95c901d62b0000a407640a.$$_microsoft.net_framework_v3.0_wpf_sv_389aa4e5979d50d6.cdf-ms", Destination = [l:

2009-02-23 15:00:22, Info CSI 180{90}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\$$_microsoft.net_framework_v3.0_wpf_sv_389aa4e5979d50d6.cdf-ms"

22: Move File: Source = [l:274{137}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\49d7ad11bf95c901d72b0000a407640a.$$_microsoft.net_framework_v3.0_wpf_sv-se_3ca39a1b67e23937.cdf-ms", Destination = [l:186{93}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\$$_microsoft.net_framework_v3.0_wpf_sv-se_3ca39a1b67e23937.cdf-ms"

23: Move File: Source = [l:246{123}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\891fbc11bf95c901d82b0000a407640a.$$_syswow64_xpsviewer_sv-se_aef164f980e7ff45.cdf-ms", Destination = [l:158{79}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\$$_syswow64_xpsviewer_sv-se_aef164f980e7ff45.cdf-ms"

24: Move File: Source = [l:226{113}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\e980be11bf95c901d92b0000a407640a.$$_syswow64_sv-se_b8f1d9684fb17aaa.cdf-ms", Destination = [l:138{69}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\$$_syswow64_sv-se_b8f1d9684fb17aaa.cdf-ms"

25: Move File: Source = [l:286{143}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\09a5c511bf95c901da2b0000a407640a.$$_inf_windows_workflow_foundation_3.0.0.0_041d_c87be94fa75f6cb4.cdf-ms", Destination = [l:198{99}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\$$_inf_windows_workflow_foundation_3.0.0.0_041d_c87be94fa75f6cb4.cdf-ms"

26: Move File: Source = [l:302{151}]"\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\a94ed611bf95c901db2b0000a407640a.program_files_x86_common_files_microsoft_s

hared_ink_1.0_5645a6a00c765d40.cdf-ms", Destination = [l:214{107}]"\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\program_files_x86_common_files_microsoft_shared_ink_1.0_5645a6a00c765d40.cd

f-ms"

POQ 96 ends.

2009-02-23 15:00:22, Info CSI 00000278 [sR] Verify complete

2009-02-23 15:00:23, Info CSI 00000279 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2009-02-23 15:00:23, Info CSI 0000027a [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2009-02-23 15:00:27, Info CSI 0000027b Repair results created:

POQ 97 starts:

POQ 97 ends.

2009-02-23 15:00:27, Info CSI 0000027c [sR] Verify complete

2009-02-23 15:00:27, Info CSI 0000027d [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2009-02-23 15:00:27, Info CSI 0000027e [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2009-02-23 15:00:30, Info CSI 0000027f Repair results created:

POQ 98 starts:

POQ 98 ends.

2009-02-23 15:00:30, Info CSI 00000280 [sR] Verify complete

2009-02-23 15:00:31, Info CSI 00000281 [sR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components

2009-02-23 15:00:31, Info CSI 00000282 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2009-02-23 15:00:35, Info CSI 00000283 Repair results created:

POQ 99 starts:

POQ 99 ends.

2009-02-23 15:00:35, Info CSI 00000284 [sR] Verify complete

2009-02-23 15:00:35, Info CSI 00000285 [sR] Verifying 36 (0x0000000000000024) components

2009-02-23 15:00:35, Info CSI 00000286 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2009-02-23 15:00:36, Info CSI 00000287 Repair results created:

POQ 100 starts:

POQ 100 ends.

2009-02-23 15:00:36, Info CSI 00000288 [sR] Verify complete

2009-02-23 15:00:36, Info CSI 00000289 [sR] Repairing 1 components

2009-02-23 15:00:36, Info CSI 0000028a [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2009-02-23 15:00:36, Info CSI 0000028b Hashes for file member \SystemRoot\WinSxS\amd64_microsoft-windows-p..rtmonitor-tcpmonini_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_2e976e2e5fa70844\tcpmon.ini do not match actual file [l:20{10}]"tcpmon.ini" :

Found: {l:32 b:as3OOcx5px0XiJa7f7s9BVvlW/FFlKR4NMU/T+UP/Kg=} Expected: {l:32 b:ENtKeUct91LKlHclgfWTvnCdCOHHwDe+SYrPzZTTezU=}

2009-02-23 15:00:36, Info CSI 0000028c [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"tcpmon.ini" of Microsoft-Windows-Printing-StandardPortMonitor-TCPMonINI, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2009-02-23 15:00:36, Info CSI 0000028d Hashes for file member \SystemRoot\WinSxS\amd64_microsoft-windows-p..rtmonitor-tcpmonini_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_2e976e2e5fa70844\tcpmon.ini do not match actual file [l:20{10}]"tcpmon.ini" :

Found: {l:32 b:as3OOcx5px0XiJa7f7s9BVvlW/FFlKR4NMU/T+UP/Kg=} Expected: {l:32 b:ENtKeUct91LKlHclgfWTvnCdCOHHwDe+SYrPzZTTezU=}

2009-02-23 15:00:36, Info CSI 0000028e [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"tcpmon.ini" of Microsoft-Windows-Printing-StandardPortMonitor-TCPMonINI, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2009-02-23 15:00:36, Info CSI 0000028f Hashes for file member \??\C:\Windows\System32\tcpmon.ini do not match actual file [l:20{10}]"tcpmon.ini" :

Found: {l:32 b:as3OOcx5px0XiJa7f7s9BVvlW/FFlKR4NMU/T+UP/Kg=} Expected: {l:32 b:ENtKeUct91LKlHclgfWTvnCdCOHHwDe+SYrPzZTTezU=}

2009-02-23 15:00:36, Info CSI 00000290 Hashes for file member \SystemRoot\WinSxS\amd64_microsoft-windows-p..rtmonitor-tcpmonini_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_2e976e2e5fa70844\tcpmon.ini do not match actual file [l:20{10}]"tcpmon.ini" :

Found: {l:32 b:as3OOcx5px0XiJa7f7s9BVvlW/FFlKR4NMU/T+UP/Kg=} Expected: {l:32 b:ENtKeUct91LKlHclgfWTvnCdCOHHwDe+SYrPzZTTezU=}

2009-02-23 15:00:36, Info CSI 00000291 [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:20{10}]"tcpmon.ini"; source file in store is also corrupted

2009-02-23 15:00:36, Info CSI 00000292 Repair results created:

POQ 101 starts:

POQ 101 ends.

2009-02-23 15:00:36, Info CSI 00000293 [sR] Repair complete

2009-02-23 15:00:36, Info CSI 00000294 [sR] Committing transaction

2009-02-23 15:00:36, Info CSI 00000295 Creating NT transaction (seq 1), objectname [6]"(null)"

2009-02-23 15:00:36, Info CSI 00000296 Created NT transaction (seq 1) result 0x00000000, handle @0x274

2009-02-23 15:00:36, Info CSI 00000297@2009/2/23:14:00:36.927 CSI perf trace:

CSIPERF:TXCOMMIT;2

2009-02-23 15:00:36, Info CSI 00000298 [sR] Verify and Repair Transaction completed. All files and registry keys listed in this transaction have been successfully repaired

2009-02-23 15:00:46, Info CBS Scavenge: Package store indicates there is no component to scavenge, skipping.

2009-02-23 15:22:09, Info CBS Loaded Servicing Stack v6.0.6001.18000 with Core: C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_657dfccc7fa7eb9a\cbscore.dll

2009-02-23 15:22:09, Info CSI 00000001@2009/2/23:14:22:09.678 WcpInitialize (wcp.dll version 0.0.0.5) called (stack @0x7fef2c68765 @0x7fef2ec5276 @0x7fef2e93dc1 @0xffa249a8 @0xffa230c9 @0xffa23578)

2009-02-23 15:22:09, Info CSI 00000002@2009/2/23:14:22:09.694 WcpInitialize (wcp.dll version 0.0.0.5) called (stack @0x7fef2c68765 @0x7fef2f0846f @0x7fef2ee2379 @0x7fef2e93edb @0xffa249a8 @0xffa230c9)

2009-02-23 15:22:09, Info CSI 00000003@2009/2/23:14:22:09.694 WcpInitialize (wcp.dll version 0.0.0.5) called (stack @0x7fef2c68765 @0x7fef491836d @0x7fef491849a @0xffa24207 @0xffa23125 @0xffa23578)

2009-02-23 15:22:09, Info CBS NonStart: Checking to ensure startup processing was not required.

2009-02-23 15:22:09, Info CSI 00000004 IAdvancedInstallerAwareStore_ResolvePendingTransactions (call 1) (flags = 00000004, progress = NULL, phase = 0, pdwDisposition = @0x16ff9b0

2009-02-23 15:22:09, Info CBS NonStart: Success, startup processing not required as expected.

2009-02-23 15:22:09, Info CSI 00000005 CSI Store 3935488 (0x00000000003c0d00) initialized

2009-02-23 15:22:09, Info CBS Session: 29988290:484137625 initialized.

2009-02-23 15:22:09, Info CBS Read out cached package applicability for package: WUClient-SelfUpdate-ActiveX~31bf3856ad364e35~amd64~~7.2.6001.788, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:09, Info CBS Session: 29988290:484137625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:09, Info CBS Session: 29988290:484137626 initialized.

2009-02-23 15:22:09, Info CBS Read out cached package applicability for package: WUClient-SelfUpdate-Aux-TopLevel~31bf3856ad364e35~amd64~~7.2.6001.788, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:09, Info CBS Session: 29988290:484137626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:09, Info CBS Session: 29988290:484449625 initialized.

2009-02-23 15:22:09, Info CBS Read out cached package applicability for package: WUClient-SelfUpdate-Core-TopLevel~31bf3856ad364e35~amd64~~7.2.6001.788, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:09, Info CBS Session: 29988290:484449625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:12, Info CBS Session: 29988290:515181625 initialized.

2009-02-23 15:22:12, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB938371~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.27, ApplicableState: 7, CurrentState:8

2009-02-23 15:22:12, Info CBS Session: 29988290:515181625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:13, Info CBS Session: 29988290:517209625 initialized.

2009-02-23 15:22:13, Info CBS Session: 29988290:517209625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:13, Info CBS Session: 29988290:517365625 initialized.

2009-02-23 15:22:13, Info CBS Session: 29988290:517365625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:13, Info CBS Session: 29988290:517365626 initialized.

2009-02-23 15:22:13, Info CBS Session: 29988290:517365626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:13, Info CBS Session: 29988290:517365627 initialized.

2009-02-23 15:22:13, Info CBS Session: 29988290:517365627 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:13, Info CBS Session: 29988290:517365628 initialized.

2009-02-23 15:22:13, Info CBS Session: 29988290:517365628 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:13, Info CBS Session: 29988290:517365629 initialized.

2009-02-23 15:22:13, Info CBS Session: 29988290:517365629 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:639045625 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB958623~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:639045625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:639513625 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~hr-HR~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:639513625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:639669625 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:639669625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:639825625 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB958687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:639825625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:639825626 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB959130~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:639825626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:639981625 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~bg-BG~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:639981625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:639981626 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~sk-SK~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:639981626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640137625 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_1_for_KB925697~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.0.1, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640137625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640137626 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640137626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640293625 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB957388~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640293625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640293626 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB955069~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640293626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640449625 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: ws4-update-TopLevel~31bf3856ad364e35~amd64~~7.0.6001.16503, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640449625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640449626 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB960544~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640449626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640605625 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB950760~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1, ApplicableState: 0, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640605625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640761625 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB953631~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640761625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640761626 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~zh-HK~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640761626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640761627 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB956841~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640761627 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640917625 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~nb-NO~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640917625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640917626 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~uk-UA~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640917626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640917627 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~ar-SA~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:640917627 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641073625 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB958653~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641073625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641073626 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB956147~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641073626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641229625 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~de-DE~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641229625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641229626 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB953155~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641229626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641229627 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~lt-LT~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641229627 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641229628 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: Microsoft-Windows-MediaPlayer-OOB-Package-TopLevel~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.6000.16386, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641229628 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641541625 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB961260~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641541625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641697625 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB950124~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641697625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641697626 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~zh-CN~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641697626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641853625 initialized.

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~sr-LATN-CS~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:25, Info CBS Session: 29988290:641853625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:663225625 initialized.

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB956802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:663225625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:663225626 initialized.

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~nl-NL~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:663225626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:663381625 initialized.

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB955020~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:663381625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666345625 initialized.

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB954459~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666345625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666501625 initialized.

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666501625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666501626 initialized.

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB960715~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666501626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666501627 initialized.

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~el-GR~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666501627 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666657625 initialized.

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB961813~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.1, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666657625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666657626 initialized.

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB957097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666657626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666657627 initialized.

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB950125~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666657627 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666813625 initialized.

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB960763~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666813625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666813626 initialized.

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~pt-BR~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666813626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666813627 initialized.

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~sl-SI~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666813627 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666969625 initialized.

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB959108~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666969625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666969626 initialized.

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB951066~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666969626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666969627 initialized.

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~fi-FI~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666969627 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:27, Info CBS Session: 29988290:666969628 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB950974~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:666969628 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:667125625 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB955839~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:667125625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:669621625 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB953733~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:669621625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:669621626 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~ro-RO~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:669621626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:669621627 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~tr-TR~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:669621627 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:669777625 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~ko-KR~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:669777625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:669933625 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB925028~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.0.1, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:669933625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:669933626 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~da-DK~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:669933626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:669933627 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~es-ES~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:669933627 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670245625 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~ja-JP~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670245625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670245626 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB946253~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0, ApplicableState: 7, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670245626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670245627 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670245627 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670245628 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~lv-LV~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670245628 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670401625 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB958624~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670401625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670401626 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB957000~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670401626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670401627 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~et-EE~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670401627 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670401628 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~th-TH~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670401628 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670557625 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~pl-PL~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670557625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670557626 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~pt-PT~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670557626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670713625 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Microsoft-Windows-GroupPolicy-Preferences-CSE-Pack-TopLevel~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.6001.18123, ApplicableState: 7, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670713625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670713626 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~it-IT~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670713626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670713627 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB954154~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670713627 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670869625 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB938464~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670869625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670869626 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB951978~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:670869626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671025625 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~zh-TW~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671025625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671025626 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB952069~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671025626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671025627 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB955302~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671025627 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671181625 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB950762~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671181625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671181626 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB952709~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671181626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671181627 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB951698~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671181627 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671181628 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Microsoft-Windows-Media-Format-OOB-Package-TopLevel~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.6000.16386, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671181628 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671337625 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~he-IL~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671337625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671337626 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~sv-SE~6.0.1.18000, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671337626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671493625 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~hu-HU~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671493625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671493626 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~cs-CZ~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671493626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671493627 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB952714~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671493627 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671493628 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB951376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671493628 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671649625 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB952287~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671649625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671649626 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB905866~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.27.2, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671649626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671805625 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB957200~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671805625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671805626 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB957321~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671805626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671961625 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_1_for_KB929399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1, ApplicableState: -17, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671961625 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671961626 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: KB937286~31bf3856ad364e35~amd64~fr-FR~6.0.1.18000, ApplicableState: 0, CurrentState:0

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671961626 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671961627 initialized.

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Read out cached package applicability for package: Package_for_KB958644~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0, ApplicableState: 7, CurrentState:7

2009-02-23 15:22:28, Info CBS Session: 29988290:671961627 finalized. Reboot required: no

2009-02-23 15:32:09, Info CBS Scavenge: Package store indicates there is no component to scavenge, skipping.

Link to comment
Share on other sites

Det var inte lite som var trasigt... i något fall verkar dessutom även källan vara korrupt. Det jag kan se här, är helt enkelt för omfattande för att jag skall kunna bena ut detta. Kanske någon annan kan... annars tycker jag nog att en ominstallation verkar vara enklaste och snabbaste sättet att få ordning på datorn. Jag har mycket svårt att tro att detta har orsakats av någon uppdatering enbart. Min uppfattning är att ditt system har varit skadat redan innan dom uppdateringar som möjligen stoppade Defender. Möjligen skulle du kunna göra en ny systemåterställning, utan att låta windows uppdatera efteråt... sen köra en sfc /scannow medans allt verkar fungera, för att se om den då åtgärdar något. Men som sagt... hade jag haft datorn här, så hade jag installerat om direkt!

Link to comment
Share on other sites

Det var inte lite som var trasigt... i något fall verkar dessutom även källan vara korrupt. Det jag kan se här, är helt enkelt för omfattande för att jag skall kunna bena ut detta. Kanske någon annan kan... annars tycker jag nog att en ominstallation verkar vara enklaste och snabbaste sättet att få ordning på datorn. Jag har mycket svårt att tro att detta har orsakats av någon uppdatering enbart. Min uppfattning är att ditt system har varit skadat redan innan dom uppdateringar som möjligen stoppade Defender. Möjligen skulle du kunna göra en ny systemåterställning, utan att låta windows uppdatera efteråt... sen köra en sfc /scannow medans allt verkar fungera, för att se om den då åtgärdar något. Men som sagt... hade jag haft datorn här, så hade jag installerat om direkt!

OK nu har jag gjort som du rekommenderade. Systemåterställning längre bak i tiden. Stoppat automatisk update.Kört sfc /scannow.Vissa filer reparerades men några återstår som inte kunde lagas. Defender funkar och jag har kört den ... inget skadligt hittades där.

Men slutligen så får jag väl göra en ominstallation även om jag helst inte vill. Jag kör några dagar och ser hur den funkar.

Ska jag sätta igång automatiska update igen nu?

Tack så hemskt mycket för din hjälp e-son.Det är mycket värt att få nyttja dina kunskaper.

Link to comment
Share on other sites

OK nu har jag gjort som du rekommenderade. Systemåterställning längre bak i tiden. Stoppat automatisk update.Kört sfc /scannow.Vissa filer reparerades men några återstår som inte kunde lagas. Defender funkar och jag har kört den ... inget skadligt hittades där.

Men slutligen så får jag väl göra en ominstallation även om jag helst inte vill. Jag kör några dagar och ser hur den funkar.

Ska jag sätta igång automatiska update igen nu?

Tack så hemskt mycket för din hjälp e-son.Det är mycket värt att få nyttja dina kunskaper.

Som jag misstänkte, så är systemet skadat redan innan uppdateringarna alltså. Tyvärr så kommer förmodligen samma fel att återuppstå så fort du tar emot uppdateringarna, men du måste ju prova. Du måste naturligtvis också kunna uppdatera datorn i framtiden, så jag ser just nu inget vettigt alternativ till ominstallation. Innan en ominstallation skulle jag dock rekommendera dig att kontrollera vad du har för biosversion och om det inte är den senaste, uppgradera densamma. Detta eftersom datorn är relativt ny, och nya datorer levereras nästan undantagslöst med föråldrad bios, något som väldigt ofta är grunden till problem. Även dom drivrutiner du har fått med på skivan, är troligen föråldrade.... något att tänka på efter ominstallationen. Nya drivrutiner och ny bios finns i så fall att ladda ner från datorns hemsida.

Link to comment
Share on other sites

Har gjort uppdateringarna nu och allt funkar so far.Jag ska göra en BIO/Drive och ominstallation om några dagar.

Hmm... fungerar allt nu plötsligt, så kanske det var så att felet blev reparerat vid senaste sfc /scannow...? Gör en koll på Bios och drivrutiner, samt uppdatera dessa om det finns nyare. Sen tycker jag du kan avvakta med ominstallationen, om inget nytt händer!

Link to comment
Share on other sites

Hmm... fungerar allt nu plötsligt, så kanske det var så att felet blev reparerat vid senaste sfc /scannow...? Gör en koll på Bios och drivrutiner, samt uppdatera dessa om det finns nyare. Sen tycker jag du kan avvakta med ominstallationen, om inget nytt händer!

e-son. Just vad jag tänker göra. Har varit inne på DELL`s support och såg att det fanns en hel del nytt där. Eftersom min dator är ny sedan jan 09 trodde jag i min naivitet att jag inte hade "gammalt skit" i burken. Men som du riktigt påpekade så är verkligheten sådan.

Link to comment
Share on other sites

Hej! Du har väl inte två antivirusprogram installerade på datorn hoppas jag. B)

McAfee SiteAdvisor BHO♦

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

joj. Jag kör med McAfee Security Center som jag köpt.Stängt av Vistas Brandvägg då jag kör med McAfee`s.

Om det finns något mera(flera) antivirusprogram som stör vet jag inte. Jag har mig veterligen inte installerat något. Hur kollar jag detta?

Link to comment
Share on other sites

joj. Jag kör med McAfee Security Center som jag köpt.Stängt av Vistas Brandvägg då jag kör med McAfee`s.

Om det finns något mera(flera) antivirusprogram som stör vet jag inte. Jag har mig veterligen inte installerat något. Hur kollar jag detta?

Inget du behöver fundera över. Du har bara McAffe... HJT-loggen är en av dom renaste jag sett! :)

Möjligen kan du stänga av lite grejer i autostart, för att spara lite resurser och kanske få en snabbare uppstart. McAffe och Sidebar är det enda du behöver ha kvar i autostart... kanske Messenger Live, om du ändå alltid har den igång!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...