Jump to content

Blå skärm vista Trojan/virus? (UAC)


Recommended Posts

*********************************************

2009-06-06:

Tråden är låst då problemet är löst.

Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta

Malou

*********************************************

Hejsan! Ingen hejare på dator men måste göra ett försök!! Har skaffat en ny disk (raptor) så jag installera VISTA 64 med mina nya minnen! (2x2)(biosen är uppdaterad) uppdatera chip å grafik kort! sen börja prb, ibland räckte det med och trycka på ett prg å installera så blev det blå skärm, föröka flytta på en map/fil funka inte heller ibland, öppna 1kb txt dokument funka inte heller ibland så blev det blå skärm, dc++ fick jag fel medd. i systemlogen! så jag byte tillbaks till mina gamla minnen (2x1) men samma fel där!! Installera Vista på ny disk å samma fel där med båda minnena!! så då har man ju uteslutet troligtvis att det är inga fel på minnen å disken!! Så jag testa inaktivera UAC å allt verkar funka då!! dc++ funkar perfekt, å flytta mappar å öppna filer å sånt går än utan blå skärm!! testade och aktivera UAC igen å då blev det blå skärm igen efter några min när man skulle öppna en fil, av aktivera UAC igen å nu funkar det igen!! har iaf inte kommit blå skärm!! så kan det vara någon trojan/virus som stör?? lite info om det är till nån nytta

CPU typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+

Moderkortsnamn Asus M2N-SLI Deluxe

detta fel medd. kom alltid i VISTA

Ytterligare information om problemet:

BCCode: 1a

BCP1: 0000000000041790

BCP2: FFFFFA800114B5B0

BCP3: 000000000000FFFF

BCP4: 0000000000000000

OS Version: 6_0_6001

Service Pack: 1_0

Product: 256_1

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:52:48, on 2009-05-02

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\PROGRAM FILES (X86)\PANDA SECURITY\PANDA GLOBAL PROTECTION 2009\WebProxy.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Global Protection 2009\ApVxdWin.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Global Protection 2009\PavBckPT.exe

C:\Program Files (x86)\AirDC\AirDC.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Global Protection 2009\avciman.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\ZpaRoW.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Global Protection 2009\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Global Protection 2009\Inicio.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Security, S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Global Protection 2009\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Global Protection 2009\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Panda Security\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda On-Access Anti-Malware Service (PAVSRV) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Global Protection 2009\pavsrvx86.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - c:\program files (x86)\panda security\panda global protection 2009\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Security S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Global Protection 2009\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Global Protection 2009\PskSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: Print Spooler (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Global Protection 2009\TPSrvWow.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 7029 bytes

Malwarebytes' Anti-Malware 1.36

Databasversion: 2067

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

2009-05-02 08:31:06

mbam-log-2009-05-02 (08-31-06).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 59377

Förfluten tid: 2 minute(s), 14 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 1

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoActiveDesktopChanges (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64

Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.

Loading Dump File [C:\Users\Zparow\Desktop\minne\MEMORY.DMP]

Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available

Symbol search path is: SRV*C:\mappfördinasymbolfiler*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Executable search path is:

Windows Server 2008/Windows Vista Kernel Version 6001 (Service Pack 1) MP (2 procs) Free x64

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS

Built by: 6001.18226.amd64fre.vistasp1_gdr.090302-1506

Machine Name:

Kernel base = 0xfffff800`01a1d000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`01be2db0

Debug session time: Fri May 1 09:49:07.691 2009 (GMT+2)

System Uptime: 0 days 0:05:48.596

Loading Kernel Symbols

...............................................................

................................................................

......................

Loading User Symbols

PEB is paged out (Peb.Ldr = 000007ff`fffdb018). Type ".hh dbgerr001" for details

Loading unloaded module list

.....

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

Use !analyze -v to get detailed debugging information.

BugCheck 1A, {41790, fffffa800160a9a0, ffff, 0}

Page 5108f not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details

PEB is paged out (Peb.Ldr = 000007ff`fffdb018). Type ".hh dbgerr001" for details

PEB is paged out (Peb.Ldr = 000007ff`fffdb018). Type ".hh dbgerr001" for details

Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+1d093 )

Followup: MachineOwner

---------

1: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

MEMORY_MANAGEMENT (1a)

# Any other values for parameter 1 must be individually examined.

Arguments:

Arg1: 0000000000041790, The subtype of the bugcheck.

Arg2: fffffa800160a9a0

Arg3: 000000000000ffff

Arg4: 0000000000000000

Debugging Details:

------------------

Page 5108f not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details

PEB is paged out (Peb.Ldr = 000007ff`fffdb018). Type ".hh dbgerr001" for details

PEB is paged out (Peb.Ldr = 000007ff`fffdb018). Type ".hh dbgerr001" for details

BUGCHECK_STR: 0x1a_41790

DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT

PROCESS_NAME: Symconsent.exe

CURRENT_IRQL: 0

LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80001a501b1 to fffff80001a71650

STACK_TEXT:

fffffa60`07665868 fffff800`01a501b1 : 00000000`0000001a 00000000`00041790 fffffa80`0160a9a0 00000000`0000ffff : nt!KeBugCheckEx

fffffa60`07665870 fffff800`01aad842 : fffff6fb`7dbed011 00000000`1c013fff fffffa80`00000000 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x1d093

fffffa60`07665a00 fffff800`01d0e4ce : 00000000`1c000000 0007ffff`00000000 00000000`00000000 fffffa80`076b8040 : nt!MiRemoveMappedView+0xd2

fffffa60`07665b20 fffff800`01d0e297 : 00000000`00000000 00000000`1c000000 fffffa80`00000001 fffffa80`01e60450 : nt!MiUnmapViewOfSection+0x18e

fffffa60`07665be0 fffff800`01a710f3 : ffffffff`ffffffff fffffa60`07665ca0 fffffa80`076b8040 000007fe`00000004 : nt!NtUnmapViewOfSection+0x5b

fffffa60`07665c20 00000000`77765d1a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13

00000000`001218a8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x77765d1a

STACK_COMMAND: kb

FOLLOWUP_IP:

nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+1d093

fffff800`01a501b1 cc int 3

SYMBOL_STACK_INDEX: 1

SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+1d093

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: nt

IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 49ac93e1

FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1a_41790_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+1d093

BUCKET_ID: X64_0x1a_41790_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+1d093

Followup: MachineOwner

---------

1: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

MEMORY_MANAGEMENT (1a)

# Any other values for parameter 1 must be individually examined.

Arguments:

Arg1: 0000000000041790, The subtype of the bugcheck.

Arg2: fffffa800160a9a0

Arg3: 000000000000ffff

Arg4: 0000000000000000

Debugging Details:

------------------

Page 5108f not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details

PEB is paged out (Peb.Ldr = 000007ff`fffdb018). Type ".hh dbgerr001" for details

PEB is paged out (Peb.Ldr = 000007ff`fffdb018). Type ".hh dbgerr001" for details

BUGCHECK_STR: 0x1a_41790

DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT

PROCESS_NAME: Symconsent.exe

CURRENT_IRQL: 0

LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80001a501b1 to fffff80001a71650

STACK_TEXT:

fffffa60`07665868 fffff800`01a501b1 : 00000000`0000001a 00000000`00041790 fffffa80`0160a9a0 00000000`0000ffff : nt!KeBugCheckEx

fffffa60`07665870 fffff800`01aad842 : fffff6fb`7dbed011 00000000`1c013fff fffffa80`00000000 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x1d093

fffffa60`07665a00 fffff800`01d0e4ce : 00000000`1c000000 0007ffff`00000000 00000000`00000000 fffffa80`076b8040 : nt!MiRemoveMappedView+0xd2

fffffa60`07665b20 fffff800`01d0e297 : 00000000`00000000 00000000`1c000000 fffffa80`00000001 fffffa80`01e60450 : nt!MiUnmapViewOfSection+0x18e

fffffa60`07665be0 fffff800`01a710f3 : ffffffff`ffffffff fffffa60`07665ca0 fffffa80`076b8040 000007fe`00000004 : nt!NtUnmapViewOfSection+0x5b

fffffa60`07665c20 00000000`77765d1a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13

00000000`001218a8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x77765d1a

STACK_COMMAND: kb

FOLLOWUP_IP:

nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+1d093

fffff800`01a501b1 cc int 3

SYMBOL_STACK_INDEX: 1

SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+1d093

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: nt

IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 49ac93e1

FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1a_41790_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+1d093

BUCKET_ID: X64_0x1a_41790_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+1d093

Followup: MachineOwner

---------

tusen tack på förhand!! vet inte om det är bra å köra utan UAC menmen det funkar iaf (hoppas jag)

Mvh Graaf

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej ZpaRoW!

Kan kanske bero på något hårdvarufel/mjukvarufel.

Jag kan inte se till några otrevligheter i din TM HJT-logga. Ser ren och fin ut bortsett från en skräpdetalj. Malwarebytes har hittat samt åtgärdat. Mycket bra.

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ Instruktionerna mycket noga

1: Öppna TM HJT

(För Vista => Högerklicka på verktyget och välj => Kör som Admin)

2: klicka på Do a system scan only-knappen => Bocka för nedanstående detaljer

3: Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:

O13 - Gopher Prefix:

Vidare:

Gå till Start => Kör => Skriv sen i Kör fältet cleanmgr => Klicka Ok-knappen

Bocka i de här nedanstående och putsa bort dem. Kontrollera så att där inte finns bockar i övriga rutor om det finns så bocka bort dem.

Recycle Bin = Papperskorgen

Temporary Files = Temporära Filer

Temporary Internet Files = Temporära "Tillfälliga" Internetfiler

t_ZMAcdIReP.gif

Nu:

Starta om datorn:

Gör en ny scanning med Malwarebytes' Anti-Malware (Uppdatera programmet):

1: Kopiera in loggan du får fram från Malwarebytes'

2: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur det ser ut.

3: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.36

Databasversion: 2067

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

2009-05-02 18:56:43

mbam-log-2009-05-02 (18-56-43).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 59065

Förfluten tid: 2 minute(s), 51 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

har aktiverat UAC nu så får man se om det kommer mer blårutor :)

19:00:49] Fel vid skapandet av dchub registernyckel

[19:00:49] Fel vid skapandet av adc registernyckel

[19:00:49] Fel vid skapandet av magnet registernyckel

redan blivit fel i dc systemlog :( kör ett tag å ser vad som händer!!

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej ZpaRoW!

Malwarebytes loggan är ren och fin. Mycket bra.

Då det verkar vara ett hårdvarufel/mjukvarufel så rekommenderar jag dig att skapa en tråd i nedanstående forumsdel där du kan få bättre hjälp med ditt problem då detta ligger utanför mitt område ;)

Windows Vista

http://www.alltomxp.se/forum/index.php?showforum=59

Ditt system är i vilket fall rent och fint så problemet tyder inte på något otyg som tagit sig in.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej ZpaRoW!

Malwarebytes loggan är ren och fin. Mycket bra.

Då det verkar vara ett hårdvarufel/mjukvarufel så rekommenderar jag dig att skapa en tråd i nedanstående forumsdel där du kan få bättre hjälp med ditt problem då detta ligger utanför mitt område ;)

Windows Vista

http://www.alltomxp.se/forum/index.php?showforum=59

Ditt system är i vilket fall rent och fint så problemet tyder inte på något otyg som tagit sig in.

MVH/Malou

tack för all hjälpen du lagt ner :)!! fick min blå ruta igen när jag var inne i Panda!! och gick jag in som administratör i DC++ så funka dc som det ska :) får väll fråga vidare!! men funderar på som en vän sa att det kan vara att vista 64 inte funkar så bra för mitt modekort är ju inte den nyaste precis även om det står att den stödjer vista64! kanske testa vista32

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...