Jump to content

Prestanda alternativen återställs efter omstart


__087

Recommended Posts

Hej, efter varje gång jag startar om/startar datorn ändras mina prestandainställningar. Jag ställer in dom på "välj automatist det som passar bäst för den här datorn" men när jag bootar om datorn så har datorn själv ändrat till "justera för bästa prestanda" kan det vara något otyg i datorn som gör detta? Har självklart tryckt verkställ och sedan ok ett antal gånger. Mvh // __087

Link to comment
Share on other sites

det är just "bästa utseende, egna" den ställer om sig till och sen är det mesta urbockat ur listan :angry:

men allt i listan är inte i bockat så vissa detaljer och sånt fungerar inte. Jag får i princip ändra varje gång jag startar om datorn. Vad kan vara problemet eftersom datorn inte sparar dom inställningarna?

Link to comment
Share on other sites

Någon kanske kan ta sig en titt på min HJT logga, vettefan om jag har något skit på datorn kanske. Aja, här kommer den :)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:48:16, on 2009-06-17

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\FeedReader30\feedreader.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\Program\FlashFXP\IEFlash.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [feedreader.exe] "C:\Program\FeedReader30\feedreader.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program\http debugger pro\mfnsp32.dll' missing

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/srl_b...sreqlab_srl.cab

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownlo...sreqlab_nvd.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdat...b?1240748596328

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Messe...nt.cab56907.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O20 - AppInit_DLLs:

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe (file missing)

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TeamViewer 4 (TeamViewer4) - TeamViewer GmbH - C:\Program\TeamViewer\Version4\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: WinFtp Server Service (WinFTP Server Service) - Unknown owner - C:\Program\WinFtp Server\WFTPSRV.exe (file missing)

--

End of file - 6954 bytes

Link to comment
Share on other sites

Ser väl helt okej ut..

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program\http debugger pro\mfnsp32.dll' missing

O23 - Service: WinFtp Server Service (WinFTP Server Service) - Unknown owner - C:\Program\WinFtp Server\WFTPSRV.exe (file missing)

kan du ju kasta ut

Link to comment
Share on other sites

Ser väl helt okej ut..

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program\http debugger pro\mfnsp32.dll' missing

O23 - Service: WinFtp Server Service (WinFTP Server Service) - Unknown owner - C:\Program\WinFtp Server\WFTPSRV.exe (file missing)

kan du ju kasta ut

aa ok, tack så mycket

EDIT: dom gick inte att deleta, fick upp något felmeddelande och då prövade jag igen. Då kom inte felmeddelandet upp och ändå finns dom kvar :/

Link to comment
Share on other sites

Det räcker inte för att hindra RUNDLL32.EXE från att gå igång... man måste i så fall också stänga av tjänsten nvsvc.

aa ok, hur stänger jag den då? Har kollat på "Tjänster" men där fanns den inte och inte i msconfig heller. Sen skulle ja vilja veta hur jag går till vidare med att lösa detta problem jag har

Link to comment
Share on other sites

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Där har du tjänsten så det är NVIDIA Display Driver Service du ska leta efter i "Tjänster".

tackar, ställde den på manuellt. Hur går ja vidare på mitt andra problem då?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...