Jump to content

Utökad högerklicksmeny i "Den här datorn"


e-son

Recommended Posts

Det här tipset är INTE enbart för Windows 7, men jag hittar faktiskt ingen bättre forumkategori att lägga det i!

När man högerklickar på "Den här datorn" eller "Dator" , som det heter i Vista/W7, så dyker det upp en ganska tom och fattig meny. Enda egentliga valet är faktiskt "Hantera"! Varför inte lägga några fler nyttiga genvägar i den menyn... genvägar till systemverktyg som man kanske inte använder så ofta men som är ganska bökiga att få fram när man väl behöver dom. Själv har jag valt att utöka menyn med genvägar till Enhetshanteraren, Systemkonfiguration (msconfig) och Loggboken. Här kommer ett lite större urval... bara att välja! Dom här tilläggen fungerar från XP och uppåt! Naturligtvis går dom att ta bort igen, om man skulle ångra sig, återställare finns i nedladdningen. Jag har den här gången valt att packa alla .reg-filer i en enda .zip-fil... inte så smidigt att sitta och ladda upp 20 separata filer. :rolleyes:

computer.zip

computercontextmenu.png

Kontrollpanelen

ComputerContextMenuCtrlPanel.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell]
@="none"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Kontrollpanelen]
@=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
 00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,\
 68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,\
 00,30,00,34,00,38,00,38,00,00,00
"Icon"=hex(2):63,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,2e,00,65,00,78,00,65,\
 00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Kontrollpanelen\command]
@="rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL"

Enhetshanteraren

ComputerContextMenuDeviceMgr.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell]
@="none"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Enhetshanteraren]
@=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
 00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,64,00,\
 65,00,76,00,6d,00,67,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,34,00,00,\
 00
"SuppressionPolicy"=dword:4000003c
"HasLUAShield"=""
"Icon"=hex(2):64,00,65,00,76,00,6d,00,67,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,\
 00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Enhetshanteraren\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
 00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,\
 63,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,53,00,79,00,73,\
 00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,\
 74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,64,00,65,00,76,00,6d,00,67,00,6d,00,74,\
 00,2e,00,6d,00,73,00,63,00,00,00

Diskrensning

ComputerContextMenuDiskCleanup.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell]
@="none"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Diskrensning]
@="Run Cleanup on this system"
"Icon"=hex(2):63,00,6c,00,65,00,61,00,6e,00,6d,00,67,00,72,00,2e,00,65,00,78,\
 00,65,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Diskrensning\Command]
@="cleanmgr.exe"

Loggboken

ComputerContextMenuEventView.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell]
@="none"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Loggboken]
@=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
 00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,65,00,\
 6c,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,31,00,31,00,30,00,00,00
"Icon"=hex(2):65,00,76,00,65,00,6e,00,74,00,76,00,77,00,72,00,2e,00,65,00,78,\
 00,65,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Loggboken\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
 00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,\
 63,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,53,00,79,00,73,\
 00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,\
 74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,65,00,76,00,65,00,6e,00,74,00,76,00,77,\
 00,72,00,2e,00,6d,00,73,00,63,00,00,00

Internetegenskaper

ComputerContextMenuInetCpl.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell]
@="none"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Internetegenskaper]
"Icon"=hex(2):69,6e,65,74,63,70,6c,2e,63,70,6c

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Internetegenskaper\command]
@="control inetcpl.cpl"

Systemkonfiguration

ComputerContextMenuMSConfig.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell]
@="none"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Systemkonfiguration]
"Icon"=hex(2):6d,00,73,00,63,00,6f,00,6e,00,66,00,69,00,67,00,2e,00,65,00,78,\
 00,65,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Systemkonfiguration\command]
@="msconfig.exe"

Lägg till/Ta bort Program

ComputerContextMenuPrograms.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell]
@="none"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Program]
@=hex(2):50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,73,00,00,00
"Icon"=hex(2):77,00,65,00,78,00,74,00,72,00,61,00,63,00,74,00,2e,00,65,00,78,\
 00,65,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Program\command]
@="rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,0"

Registereditorn

ComputerContextMenuRegEdit.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell]
@="none"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Registereditorn]
@=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
 00,25,00,5c,00,72,00,65,00,67,00,65,00,64,00,69,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,\
 65,00,2c,00,2d,00,31,00,36,00,00,00
"HasLUAShield"=""
"Icon"=hex(2):72,00,65,00,67,00,65,00,64,00,69,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,\
 00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Registereditorn\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
 00,5c,00,72,00,65,00,67,00,65,00,64,00,69,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,\
 00,00

Tjänster

ComputerContextMenuServices.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell]
@="none"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Tjänster]
@=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
 00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,\
 68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,32,\
 00,32,00,30,00,35,00,39,00,00,00
"SuppressionPolicy"=dword:4000003c
"HasLUAShield"=""
"Icon"=hex(2):66,00,69,00,6c,00,65,00,6d,00,67,00,6d,00,74,00,2e,00,64,00,6c,\
 00,6c,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Tjänster\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
 00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,\
 63,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,53,00,79,00,73,\
 00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,\
 74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,\
 00,73,00,2e,00,6d,00,73,00,63,00,00,00

Windows Update

ComputerContextMenuWinUpdate.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell]
@="none"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Windows Update]
"Icon"=hex(2):77,00,75,00,63,00,6c,00,74,00,75,00,78,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
 00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Windows Update\command]
@="wuapp.exe"

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...