Jump to content

Datorn halkar efter (laggar)


__087

Recommended Posts

Hej, när jag sitter vid datorn t.ex surfar etc så dröjjer de några sekunder innan datorn reagerar. T.ex ifall jag skrollar på en sida tar de nån sekund innan den börjar, om jag skriver så tar de ibland några sekunder innan detta visas på skärmen. Enligt Aktivitetshanteraren används mellan 12-30% Tänkte ifall jag fått in något satyg i datorn, någon som kan ta sig en titt på min HJT-logga? Ber om ursäkt ifall jag postat fel, får gärna flytta tråden i såfall

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:29:50, on 2009-11-21

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

H:\www\apache\bin\httpd.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

H:\www\mysql\bin\mysqld.exe

C:\Program\EA Games\Need for Speed Undercover\PB\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

H:\www\apache\bin\httpd.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

H:\www\xampp-control.exe

C:\Program\mIRC\mirc.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\Program\FlashFXP\IEFlash.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1254955510843

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\guard32.dll C:\Program\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: Apache2.2 - Apache Software Foundation - H:\www\apache\bin\httpd.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Desktop-hanteraren 5.9.909.30391 (GoogleDesktopManager-093009-130223) - Google - C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program\Delade filer\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: mysql - Unknown owner - H:\www\mysql\bin\mysqld.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PunkBuster (PnkBstrA) - Unknown owner - C:\Program\EA Games\Need for Speed Undercover\PB\PnkBstrA.exe

--

End of file - 5672 bytes

Edited by __087
Link to comment
Share on other sites

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

Den raden kan du läsa om på http://www.systemlookup.com/Startup/596-ALCMTR_EXE.html

Skanna med HijackThis och bocka för:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearsh...ar.html?src=ssb

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearsh...ar.html?src=ssb

O2 - BHO: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - (no file)

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

Starta om datorn.

Du ska ta bort ovanstående bearshare-rader pga det som står här om bearshare:

http://www.mywot.com/sv/scorecard/search.bearshare.com

Har du något från bearshare i Firefox också?

Ovanstående är det som syns i loggen men jag vet inte om det kan orsaka dina problem, så blev det någon förbättring?

Link to comment
Share on other sites

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

Den raden kan du läsa om på http://www.systemlookup.com/Startup/596-ALCMTR_EXE.html

Skanna med HijackThis och bocka för:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearsh...ar.html?src=ssb

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearsh...ar.html?src=ssb

O2 - BHO: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - (no file)

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

Starta om datorn.

Du ska ta bort ovanstående bearshare-rader pga det som står här om bearshare:

http://www.mywot.com/sv/scorecard/search.bearshare.com

Har du något från bearshare i Firefox också?

Ovanstående är det som syns i loggen men jag vet inte om det kan orsaka dina problem, så blev det någon förbättring?

Hej, jag har nu gjort som du sa så egentligen är de väl bara vänta en stund och se hur datorn reagerar på detta. Återkommer :)

Link to comment
Share on other sites

Tänk att så lite kan få sådana effekter! :wacko:

Nu återstår bara en sista städomgång.

1. Ta bort samtliga systemåterställningspunkter eftersom dessa kan vara infekterade. Du gör det genom att stänga av systemåterställningsfunktionen, starta om datorn och så slå på funktionen igen. Skapa sedan en ny punkt.

Systemåterställningsfunktionen slår man av och på här:

XP: Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Systemåterställning

Vista: Högerklick på Datorn - Egenskaper - Avancerade systeminställningar - Systemskydd

Avbocka resp. sätt tillbaks bockar för alla hårddiskar (kom ihåg hur det såg ut innan)

2. Ta bort alla tillfälliga filer genom att spara ATF-Cleaner på Skrivbordet:

http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1

Stäng av alla andra program, särskilt webbläsare.

Dubbelklicka på ATF-Cleaner.exe för att starta programmet.

Bocka i Select All. Tryck på Empty Selected.

Om du använder Firefox: Tryck på Firefox och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

Om du använder Opera: Tryck på Opera och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

Tryck på Exit i Main-menyn för att stänga programmet.

Obs! Detta kommer att ta bort alla cookies, om du har cookies som du vill ha kvar så får du antingen spara undan dem innan eller låta bli att välja Select All och i stället markera allt annat.

3. Byt alla lösenord som du använder i datorn och på internet eftersom dessa kan ha kommit i orätta händer.

http://mnin.blogspot.com/2009/02/why-i-enjoyed-tiggersyzor.html beskriver ett skadligt program som spionerar genom att ta skärmbilder, logga tangentbordsnedtryckningar och läsa lösenord som är lagrade i webbläsare, epostprogram etc.

4. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator. http://ceblstockholm.googlepages.com/home

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...