Jump to content

Olmarik Trojan!


Recommended Posts

Hej! Jag fick ett virus och säkert några trojaner för några dagar sen. Allt jag har tagit bort med ESET förutom Olmarik. Jag har försökt med ESET och SPYWAREfighter.Kan starta internet en gång sen måste de ladda minst tio minuter. Så de skulle vara väldigt vänligt om någon kunde hjälpa mig.

Link to comment
Share on other sites

Hej! Jag fick ett virus och säkert några trojaner för några dagar sen. Allt jag har tagit bort med ESET förutom Olmarik. Jag har försökt med ESET och SPYWAREfighter.Kan starta internet en gång sen måste de ladda minst tio minuter. Så de skulle vara väldigt vänligt om någon kunde hjälpa mig.

Den här tråden ang. en tidigare borrtagning av olmarik trojan kan kanske vara något. http://www.alltomxp.se/forum/index.php/topic/20409-win32olmarik-trojan/page__hl__olmarik

Men en början är väl att köra Malwarebytes och försöka.

Posta loggen i din tråd här, (klistra in den!).

Sedan invänta hjälp av de som kan!

Mvh

Mats H

Edited by Mats H
Link to comment
Share on other sites

Min gissning är att du drabbats av Malware Defense eftersom den har varit så vanlig de sista veckorna. I så fall kan du börja med nedanstående beskrivning. Däremot så behöver datorn inte vara helt ren efter att du har följt beskrivningen så du behöver återkomma för kompletteringar.

Fungerar engelska för dig?

I så fall följ anvisningarna på

http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/remove-malware-defense

Annars så kommer en här en översättning men titta gärna på bilderna i den engelska guiden samtidigt.

Läs igenom noga och fråga om det är något som känns oklart.

Det är bra om du kan skriva ut det här också, åtminstone från punkt 11 då du måste stänga av webbläsaren.

3. I Internet Explorer välj Internet-alternativ i Verktygsmenyn.

4. Välj fliken Anslutningar

5. Tryck på LAN-inställningar

6. Ta bort bocken före "Använd en proxyserver".

Tryck på OK.

7. Spara RKill av Grinler på Skrivbordet. Ladda ner det från den första av dessa länkar:

http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.com

http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.pif

http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.scr

http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.exe

Om du inte kan ladda ner RKill så upprepa punkt 3-6 och det kan behöva göras flera gånger innan det fastnar. Om du inte lyckas efter 5 försök så säg till.

8. Starta Rkill (i Vista och Windows 7 genom att högerklicka på filen och välj Kör som administratör om det valet finns).

Det blir ett svart fönster en stund om programmet lyckades köra.

Om det inte blev något svart fönster så ta bort den RKill-varianten och upprepa med nästa RKill.

Om du får ett meddelande om att RKill är skadligt så bry dig inte om det. Det är det skadliga programmen som inte vill bli stoppat. Lämna kvar varningen på skärmen och kör RKill en gång till.

Kör RKill flera gånger efter varandra tills du inte ser till det skadliga programmet längre, dock max 10 gånger. Fortsätt med resten sedan.

Om inte någon av program-varianterna kan köra så berätta det.

9.Spara MBAM på nytt från en av dessa länkar

http://download.bleepingcomputer.com/malwarebytes/mbam-setup.exe

http://download.cnet.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html?part=dl-10804572&subj=dl&tag=button

Spara filen på Skrivbordet.

10. Högerklicka på den nedladdade filen mbam-setup och väj "Byt namn". Byt namn till explorer.exe.

11. Stäng av alla program du ser inklusive Internet Explorer.

12. Dubbelklicka på ikonen som är installationsfilen för MBAM och som du bytte namn på. Installationen av MBAM börjar.

13. Ändra inte standardinställningarna under installationen. Se till i slutet av installationen att det INTE är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det kommer upp något om att du ska starta om datorn så gör INTE det.

Om det blir ett felmeddelande som ser ut som bilden under punkt 13 i den engelska guiden så tryck bara på OK.

14. Spara denna fil:

http://mbam.malwarebytes.org/program/random.php

Välj att spara den i mappen:

C:\program\Malwarebytes' Anti-Malware

Ändra inte det föreslagna filnamnet! Men skriv ner det.

15. Öppna mappen "C:\program\Malwarebytes' Anti-Malware" och leta reda på det filnamn som du skrev ner i punkt 14. MBAM startar nu.

16. Välj fliken Uppdatera och där trycker du på knappen för att uppdatera. När det kommer upp ett meddelande så tryck på OK.

17. Välj fliken Skanna (eller något liknande ord). Välj "Utför fullständig skanning" och därefter trycker du på Skanna.

18. MBAM kommer att söka igenom datorn. Beroende på hur mycket filer du har så kan det ta några timmar. Lämna datorn ifred under tiden.

19. När skanningen är klar så kommer det upp ett meddelande och då trycker du på OK.

20. Tryck på "Visa resultat".

21. Allt som MBAM hittade visas. Se till att alla hittade filer är förbockade. Tryck på knappen "Ta bort markerade". Om det kommer upp ett meddelande om att datorn ska startas om så låt datorn göra det.

22. När MBAM har tagit bort allt så kommer det upp en logg i Anteckningar. Kopiera loggen och klistra in i ditt svar här.

23. Avsluta MBAM.

Link to comment
Share on other sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.43

Databasversion: 3508

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

Internet Explorer 6.0.2900.2180

2010-01-07 19:02:14

mbam-log-2010-01-07 (19-02-09).txt

Skanningstyp: Fullständig skanning (C:\|)

Antal skannade objekt: 214981

Förfluten tid: 34 minute(s), 23 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 1

Infekterade registernycklar: 1

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 1

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 2

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

\\?\globalroot\systemroot\system32\H8SRTasaxnfbedp.dll (Trojan.Vundo) -> No action taken.

Infekterade registernycklar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Malware Defense (Rogue.MalwareDefense) -> No action taken.

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

\\?\globalroot\systemroot\system32\H8SRTasaxnfbedp.dll (Trojan.Vundo) -> No action taken.

C:\WINDOWS\system32\krl32mainweq.dll (Trojan.DNSChanger) -> No action taken.

Sådär, en del trojaner försvann tack vare MBAM! Tack så mycket. Men hur kan jag kolla så att Olmarik är borta? Scanna med ESET?

Link to comment
Share on other sites

Nu står det No action taken överallt i MBAM-loggen. Har du låtit MBAM ta bort det den hittade? Om inte så får du upprepa körningen.

Om MBAM tog bort det den hittade så starta om datorn och skanna med MBAM en gång till, men denna gång räcker det med en snabbskanning. Klistra in den loggen om något hittas.

Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in de två loggarna DSS.txt och Attach.txt.

Link to comment
Share on other sites

DDS (Ver_09-12-01.01) - NTFSx86

Run by Compaq_garen at 19:25:20,81 on 2010-01-07

Internet Explorer: 6.0.2900.2180 BrowserJavaVersion: 1.6.0_13

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.46.1053.18.1982.1464 [GMT 1:00]

AV: ESET NOD32 Antivirus 4.0 *On-access scanning enabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

FW: Norton Internet Worm Protection *disabled* {990F9400-4CEE-43EA-A83A-D013ADD8EA6E}

============== Running Processes ===============

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\{BC9FCCF7-E686-494B-8C9B-55C9A39A7CA9}\Ad-AwareInstallation.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\WINDOWS\system32\MsiExec.exe

C:\Documents and Settings\Compaq_Ägaren\Skrivbord\dds.scr

============== Pseudo HJT Report ===============

uStart Page = hxxp://www.ask.com/?o=101764&l=dis

uSearch Page = hxxp://www.google.com

uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie

mDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&p=%s

mSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uURLSearchHooks: DefaultSearchHook Class: {c94e154b-1459-4a47-966b-4b843befc7db} - c:\program\asksearch\bin\DefaultSearch.dll

BHO: AcroIEHlprObj Class: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program\adobe\acrobat 7.0\activex\AcroIEHelper.dll

BHO: {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - No File

BHO: Spybot-S&D IE Protection: {53707962-6f74-2d53-2644-206d7942484f} - c:\program\spybot - search & destroy\SDHelper.dll

BHO: {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - No File

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program\delade filer\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - No File

BHO: {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - No File

BHO: McAfee SiteAdvisor BHO: {b164e929-a1b6-4a06-b104-2cd0e90a88ff} - c:\program\mcafee\sitead~1\mcieplg.dll

BHO: {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - No File

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: McAfee SiteAdvisor Toolbar: {0ebbbe48-bad4-4b4c-8e5a-516abecae064} - c:\program\mcafee\sitead~1\mcieplg.dll

TB: {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - No File

uRun: [steam] "c:\program\steam\steam.exe" -silent

uRun: [MsnMsgr] "c:\program\windows live\messenger\MsnMsgr.Exe" /background

uRun: [skype] "c:\program\skype\phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

uRun: [VOIPlay] "c:\program\voiplay\voiplay.exe"

uRun: [DAEMON Tools] "c:\program\daemon tools\daemon.exe" -lang 1033

uRun: [bitTorrent DNA] "c:\program\dna\btdna.exe"

uRun: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "c:\program\delade filer\ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

uRun: [spybotSD TeaTimer] c:\program\spybot - search & destroy\TeaTimer.exe

mRun: [ftutil2] rundll32.exe ftutil2.dll,SetWriteCacheMode

mRun: [Recguard] c:\windows\sminst\RECGUARD.EXE

mRun: [PCDrProfiler]

mRun: [HPBootOp] "c:\program\hewlett-packard\hp boot optimizer\HPBootOp.exe" /run

mRun: [Reminder] "c:\windows\creator\Remind_XP.exe"

mRun: [HP Software Update] c:\program\hp\hp software update\HPwuSchd2.exe

mRun: [QuickTime Task] "c:\program\quicktime\qttask.exe" -atboottime

mRun: [NeroFilterCheck] c:\windows\system32\NeroCheck.exe

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program\java\jre6\bin\jusched.exe"

mRun: [egui] "c:\program\eset\eset nod32 antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

IE: {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - c:\windows\pchealth\helpctr\vendors\cn=hewlett-packard,l=cupertino,s=ca,c=us\iebutton\support.htm

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

IE: {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - c:\program\spybot - search & destroy\SDHelper.dll

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0005-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_05-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

Handler: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\program\mcafee\sitead~1\McIEPlg.dll

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program\delade~1\skype\SKYPE4~1.DLL

Notify: AtiExtEvent - Ati2evxx.dll

Hosts: 94.232.248.66 browser-security.microsoft.com

Hosts: 94.232.248.66 antivirprotection.com

Hosts: 94.232.248.66 www.antivirprotection.com

Hosts: 255.255.255.255 easyanticheat.se # misleading site

Hosts: 255.255.255.255 www.easyanticheat.se # misleading site

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - c:\docume~1\compaq~1\applic~1\mozilla\firefox\profiles\fcuc7gwy.default\

FF - component: c:\program\mcafee\siteadvisor\components\McFFPlg.dll

FF - plugin: c:\program\ahnlab\asp\mykeydefense 2.5\npmkd25aos.dll

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [2009-9-29 108792]

R1 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\drivers\epfwtdir.sys [2009-9-29 96408]

R2 ekrn;ESET Service;c:\program\eset\eset nod32 antivirus\ekrn.exe [2009-9-29 735960]

R2 McAfee SiteAdvisor Service;McAfee SiteAdvisor Service;c:\program\mcafee\siteadvisor\McSACore.exe [2009-5-23 210216]

R3 Mkd2Nadr;Mkd2Nadr;c:\windows\system32\drivers\Mkd2Nadr.sys [2009-5-5 79104]

S3 AVFSFilter;AVFSFilter;c:\windows\system32\drivers\avfsfilter.sys --> c:\windows\system32\drivers\avfsfilter.sys [?]

S3 Mkd2kfNt;Mkd2kfNt;c:\windows\system32\drivers\Mkd2kfNT.sys [2009-5-5 131072]

S3 npggsvc;nProtect GameGuard Service;c:\windows\system32\gamemon.des -service --> c:\windows\system32\GameMon.des -service [?]

=============== Created Last 30 ================

2010-01-07 17:31:59 0 d--h--w- c:\windows\PIF

2010-01-07 17:26:12 0 d-----w- c:\docume~1\compaq~1\applic~1\Malwarebytes

2010-01-07 17:26:09 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-01-07 17:26:07 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-01-07 17:26:07 0 d-----w- c:\program\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-01-07 17:26:07 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Malwarebytes

2010-01-07 17:08:55 0 dc-h--w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\~0

2010-01-07 17:08:40 0 d-----w- c:\program\Lavasoft

2010-01-01 16:56:57 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\clp

2010-01-01 16:49:07 0 d-----w- c:\docume~1\compaq~1\applic~1\Fighters

2009-12-31 17:05:26 0 d-----w- c:\program\Spybot - Search & Destroy

2009-12-31 14:50:38 0 d-----w- c:\program\ESET

2009-12-31 00:58:11 40960 ----a-w- c:\windows\system32\H8SRTsfnlskkdrb.dll

2009-12-31 00:58:05 40448 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\H8SRTjdjnaqglkk.sys

2009-12-31 00:58:05 244 ----a-w- c:\windows\system32\H8SRTtqlmyoqleb.dat

2009-12-31 00:58:05 23040 ----a-w- c:\windows\system32\H8SRTyrulxtlrpj.dll

2009-12-30 02:26:14 0 d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2009-12-30 02:12:40 36864 ----a-w- c:\windows\system32\H8SRTtymfoegehh.dll

2009-12-30 02:12:39 131 ----a-w- c:\windows\system32\srcr.dat

2009-12-30 02:12:36 39936 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\H8SRTrvipkawuyy.sys

2009-12-30 02:12:36 23040 ----a-w- c:\windows\system32\H8SRTboykvjkvot.dll

2009-12-30 02:12:36 201 ----a-w- c:\windows\system32\H8SRTkyiyegskpn.dat

2009-12-26 15:26:02 0 d-----w- c:\docume~1\compaq~1\applic~1\Spotify

2009-12-26 15:25:58 0 d-----w- c:\program\Spotify

2009-12-21 17:43:19 0 d-----w- C:\ijji

2009-12-21 17:20:52 87472 ----a-w- c:\windows\system32\ijjiChannelingPlugin.dll

2009-12-21 17:20:52 710064 ----a-w- c:\windows\system32\ijjiSetup.exe

2009-12-21 17:20:52 64000 ----a-w- c:\windows\system32\uc_sfighters_launching.dll

2009-12-21 17:20:52 61440 ----a-w- c:\windows\system32\uc_atlantica_launching.dll

2009-12-21 17:20:52 58800 ----a-w- c:\windows\system32\ijjiProcessRestarter.exe

2009-12-21 17:20:52 58800 ----a-w- c:\windows\system32\ijjiPlugin2.dll

2009-12-21 17:20:52 53248 ----a-w- c:\windows\system32\uc_luminary_launching.dll

2009-12-21 17:20:51 0 d-----w- c:\program\ijji

2009-12-15 16:21:32 427008 ----a-w- c:\windows\system32\uc_wepic_launching.dll

==================== Find3M ====================

2010-01-07 18:23:46 23855104 ----a-w- c:\documents and settings\compaq_ägaren\ntuser.dat

2009-10-25 10:27:14 74702 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2009-10-25 10:27:14 405646 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

============= FINISH: 19:25:39,20 ===============

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

DDS (Ver_09-12-01.01)

Microsoft Windows XP Home Edition

Boot Device: \Device\HarddiskVolume1

Install Date: 2008-10-06 20:14:15

System Uptime: 2010-01-07 19:21:56 (0 hours ago)

Motherboard: MSI | | AMETHYST-M

Processor: AMD Athlon 64 Processor 3500+ | Socket 939 | 2188/200mhz

==== Disk Partitions =========================

C: is FIXED (NTFS) - 145 GiB total, 23,06 GiB free.

D: is FIXED (FAT32) - 4 GiB total, 0,876 GiB free.

E: is CDROM (CDFS)

F: is Removable

G: is Removable

H: is Removable

I: is Removable

J: is CDROM ()

==== Disabled Device Manager Items =============

Class GUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}

Description: USB HID (Human Interface Device)

Device ID: USB\VID_045E&PID_009D&MI_00\6&3A4DBDED&0&0000

Manufacturer: (Standardsystemenheter)

Name: USB HID (Human Interface Device)

PNP Device ID: USB\VID_045E&PID_009D&MI_00\6&3A4DBDED&0&0000

Service: HidUsb

==== System Restore Points ===================

RP278: 2010-01-07 18:08:33 - Systemkontrollpunkt

==== Installed Programs ======================

Adobe Flash Player 10 Plugin

Adobe Flash Player ActiveX

Adobe Reader 7.0.5 - Svenska

Adobe Shockwave Player 11

AhnLab Online Security

Apple Mobile Device Support

Apple Software Update

ATI Display Driver

ATI Kontrollpanel

µTorrent

BitTorrent

Bonjour

BufferChm

Condition Zero

Counter-Strike

CP_AtenaShokunin1Config

CP_CalendarTemplates1

cp_LightScribeConfig

cp_OnlineProjectsConfig

CP_Package_Basic1

CP_Package_Variety1

CP_Package_Variety2

CP_Package_Variety3

CP_Panorama1Config

cp_PosterPrintConfig

cp_UpdateProjectsConfig

CueTour

DC++ 0.698

Dedicated Server

Destinations

DeviceManagementQFolder

DNA

Enhanced Multimedia Keyboard Solution

ESET NOD32 Antivirus

FullDPAppQFolder

High Definition Audio - KB888111

HP Boot Optimizer

HP DVD Play 2.1

HP Imaging Device Functions 7.0

HP Photosmart Premier Software 6.5

HP Software Update

HPPhotoSmartExpress

HpSdpAppCoreApp

Icy Tower v1.4

ijji - Gunz

ijji REACTOR

InstantShareDevices

Internet-tjänster

iTunes

J2SE Runtime Environment 5.0 Update 5

Java 6 Update 13

Kundupplevelseförbättringar

Malwarebytes' Anti-Malware

McAfee SiteAdvisor

Microsoft .NET Framework 1.1

Microsoft .NET Framework 1.1 Swedish Language Pack

Microsoft .NET Framework 2.0

Microsoft Application Error Reporting

Microsoft Choice Guard

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022

Microsoft Works

mIRC

Mozilla Firefox (3.0.3)

MSVCRT

Nero 7 Demo

OptionalContentQFolder

PC-Doctor 5 for Windows

PhotoGallery

Python 2.2 pywin32 extensions (build 203)

Python 2.2.3

QuickTime

RandMap

Segoe UI

SkinsHP1

Skype 3.8

SlideShow

SlideShowMusic

Snabbkorrigering för Windows XP (KB893357)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB906569)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 10 (KB911565)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896358)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896422)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896424)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB901214)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB902400)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB904706)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB905915)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB908519)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB912919)

Sonic Express Labeler

Sonic MyDVD Plus

Sonic RecordNow Audio

Sonic RecordNow Copy

Sonic RecordNow Data

Sonic Update Manager

Sonic_PrimoSDK

Spotify

Spybot - Search & Destroy

Steam

Tasker v4.20

Tibia

Tibia MULTI-ip changer

Unload

Uppdatering för Windows XP (KB898461)

Uppdatering för Windows XP (KB912945)

WebFldrs XP

Ventrilo Client

VentriloMIX

Windows Installer 3.1 (KB893803)

Windows Live Communications Platform

Windows Live Essentials

Windows Live inloggningsassistenten

Windows Live Messenger

Windows Live Upload Tool

Windows Media Format Runtime

Windows Media Player 10

Windows XP Hotfix - KB873339

Windows XP Hotfix - KB883667

Windows XP Hotfix - KB885250

Windows XP Hotfix - KB885835

Windows XP Hotfix - KB885836

Windows XP Hotfix - KB887472

Windows XP Hotfix - KB887742

Windows XP Hotfix - KB888113

Windows XP Hotfix - KB888239

Windows XP Hotfix - KB890175

Windows XP Hotfix - KB891781

Windows XP Hotfix - KB892050

Windows XP Hotfix - KB893066

WinRAR archiver

Visual C++ 2008 x86 Runtime - (v9.0.30729)

Visual C++ 2008 x86 Runtime - v9.0.30729.01

VLC media player 0.9.4

World of Warcraft

==== End Of File ===========================

Ja, jag tog bort allt. Har en fråga, vet inte om ni kan svara på den men då jag trycker CTRL+ALT+DELETE så ser jag att de finns en sak i SYSTEM.

erkn.exe heter den. Är de från något program eller är de nå bakterie?

Link to comment
Share on other sites

Har en fråga, vet inte om ni kan svara på den men då jag trycker CTRL+ALT+DELETE så ser jag att de finns en sak i SYSTEM.

erkn.exe heter den. Är de från något program eller är de nå bakterie?

Ett tips, googla alltid på det som du är osäker på, så får du svaret direkt. Men nu är jag snäll, den tillhör tydligen ESET Smart Security (NOD32). :)

Edited by Frezze
Link to comment
Share on other sites

Tack för tipset ;). Jag har märkt dom senaste 3 dagarna att mitt internet är väldigt segt. Har testat på en annan dator där går de perfekt. Men om jag stänger ner internet/firefox så tar de efter ett tag 10 minuter att starta. Är de något virus? Väldigt irriterande för jag måste starta om datorn varje gång jag ska surfa. Tror nog att de har något med Olmarik att göra.

Link to comment
Share on other sites

Hej,

kunde inte undgå att se att du bör kanske uppdatera dessa program!

Mozilla Firefox (3.0.3) - Nu 3.5.7

Adobe Reader 7.0.5 - Svenska Nu. 9.2.0

Java 6 Update 13 Nu 6 Update 17

Skype™ 3.8 Nu 4.2

VLC media player 0.9.4 Nu 1.0.3

Alltid bra att vara uppdaterad.

Mvh

Mats H

Edited by Mats H
Link to comment
Share on other sites

Tack för tipset ;). Jag har märkt dom senaste 3 dagarna att mitt internet är väldigt segt. Har testat på en annan dator där går de perfekt. Men om jag stänger ner internet/firefox så tar de efter ett tag 10 minuter att starta. Är de något virus? Väldigt irriterande för jag måste starta om datorn varje gång jag ska surfa. Tror nog att de har något med Olmarik att göra.

Nemas problemas! Nu är jag verkligen inget proffs alls, men det känns verkligen inte som ett friskt beteende om vi säger så. Kolla gärna genom aktivitetshanteraren för att se hur cpun arbetar och om där är något särskilt program som tar mycket kraft under den tiden. Om du har Firefox igång, stänger ner Firefox, kan du då starta Internet Explorer? Isåfall är det något fel på Firefox, och det som gör att det tar tid att starta upp det igen är för att det tydligen tar tid att avslutas helt? Det kan ju vara så att dina filer har blivit skadade av "skiten" du haft i datorn och kanske behövs repareras?

Link to comment
Share on other sites

CPUN fungerar som vanligt. De måste nog vara "skiten" som har förstört något. Vet bara inte hur jag ska fixa de. Defragmentera? Ominstallera datorn? De är inte någon koppling till internet eller nåt så de måste vara datorn som har gått sönder lite.

Link to comment
Share on other sites

CPUN fungerar som vanligt. De måste nog vara "skiten" som har förstört något. Vet bara inte hur jag ska fixa de. Defragmentera? Ominstallera datorn? De är inte någon koppling till internet eller nåt så de måste vara datorn som har gått sönder lite.

Okej, så pass. Sådana extrema metoder behöver vi inte använda oss utav direkt (som att lösa konflikter med atombomber). ;) Som Cecilia sa, ta det lugnt, vänta lite, hjälper det inte, får du helt enkelt stoppa in Windows CDn och reparera. Meeeen! Gör det EFTER Cecilia inte kan hjälpa dig längre. :P

Edited by Frezze
Link to comment
Share on other sites

TeaTimer-funktionen i Spybot S&D är väldigt bra, men just nu så kan den störa de nödvändiga förändringarna i registret så du behöver stänga av den. Kom ihåg att sätta på den när datorn är ren men inte förrän dess. Om det då kommer upp frågor om ändringar ska tillåtas så välj att tillåta dem.

Starta Spybot S&D

Välj Advanced i Mode-menyn

Till vänster välj Tools - Resident

Ta bort bocken för TeaTimer

Avsluta programmet.

Om någon fråga kommer upp gällande om en ändring ska tillåtas så acceptera ändringen.

Starta om datorn.

Ladda ner ResetTeaTimer.exe till Skrivbordet.

http://home.hetnet.nl/~stefsmeenk/ResetTeaTimer.exe

Kör den.

Gör en snabbskanning med MBAM och klistra in loggen från den körningen.

Starta om datorn.

Spara ComboFix på Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara ja.

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

När den är färdig så ska en logg komma upp, bifoga den till ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

Link to comment
Share on other sites

ComboFIX

ComboFix 10-01-04.01 - Compaq_Ägaren 2010-01-07 21:14:40.1.1 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.46.1053.18.1982.1595 [GMT 1:00]

Körs från: c:\documents and settings\Compaq_Ägaren\Skrivbord\ComboFix.exe

AV: ESET NOD32 Antivirus 4.0 *On-access scanning enabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

FW: Norton Internet Worm Protection *disabled* {990F9400-4CEE-43EA-A83A-D013ADD8EA6E}

* Resident AV is active

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Andra raderingar ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\program\AskSearch\bin\DeFAultsearch.dll

c:\recycler\S-1-5-21-1757981266-1123561945-725345543-1003

c:\windows\system32\SIntf16.dll

c:\windows\system32\srcr.dat

D:\Autorun.inf

.

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2009-12-07 till 2010-01-07 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-01-07 17:31 . 2010-01-07 17:31 -------- d--h--w- c:\windows\PIF

2010-01-07 17:26 . 2009-12-30 13:55 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-01-07 17:26 . 2010-01-07 17:26 -------- d-----w- c:\program\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-01-07 17:26 . 2010-01-07 17:26 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2010-01-07 17:26 . 2009-12-30 13:54 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-01-07 17:08 . 2010-01-07 18:25 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft

2010-01-07 17:08 . 2010-01-07 17:08 -------- d-----w- c:\program\Lavasoft

2010-01-01 16:56 . 2010-01-01 16:56 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\clp

2009-12-31 17:05 . 2009-12-31 17:05 -------- d-----w- c:\program\Spybot - Search & Destroy

2009-12-31 14:50 . 2009-12-31 14:50 -------- d-----w- c:\program\ESET

2009-12-31 14:50 . 2009-12-31 14:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ESET

2009-12-30 02:26 . 2009-12-30 02:26 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2009-12-26 15:25 . 2009-12-26 15:25 -------- d-----w- c:\program\Spotify

2009-12-21 17:43 . 2009-12-24 23:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\Compaq_garen

2009-12-21 17:43 . 2010-01-01 00:39 -------- d-----w- C:\ijji

2009-12-21 17:20 . 2009-07-02 23:34 710064 ----a-w- c:\windows\system32\ijjiSetup.exe

2009-12-21 17:20 . 2009-07-02 23:34 58800 ----a-w- c:\windows\system32\ijjiProcessRestarter.exe

2009-12-21 17:20 . 2009-07-02 23:34 58800 ----a-w- c:\windows\system32\ijjiPlugin2.dll

2009-12-21 17:20 . 2009-07-01 09:25 61440 ----a-w- c:\windows\system32\uc_atlantica_launching.dll

2009-12-21 17:20 . 2009-06-23 12:21 64000 ----a-w- c:\windows\system32\uc_sfighters_launching.dll

2009-12-21 17:20 . 2009-03-31 16:43 53248 ----a-w- c:\windows\system32\uc_luminary_launching.dll

2009-12-21 17:20 . 2009-01-29 10:53 87472 ----a-w- c:\windows\system32\ijjiChannelingPlugin.dll

2009-12-21 17:20 . 2009-12-21 17:20 -------- d-----w- c:\program\ijji

2009-12-15 16:21 . 2009-12-15 16:21 427008 ----a-w- c:\windows\system32\uc_wepic_launching.dll

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-01-07 20:09 . 2008-10-14 15:50 -------- d-----w- c:\program\Steam

2010-01-07 20:09 . 2008-12-30 12:50 -------- d-----w- c:\program\DNA

2010-01-07 19:54 . 2009-02-14 13:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy

2010-01-07 18:28 . 2008-10-24 14:46 -------- d-----w- c:\program\DC++

2010-01-06 23:19 . 2008-10-24 14:28 -------- d-----w- c:\program\mIRC

2010-01-01 17:07 . 2008-12-10 15:07 -------- d-----w- c:\program\DAEMON Tools

2009-12-31 16:50 . 2009-02-14 13:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\LocalService\Application Data\SACore

2009-12-21 17:20 . 2008-10-06 16:26 -------- d--h--w- c:\program\InstallShield Installation Information

2009-10-25 10:27 . 2005-12-05 03:48 74702 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2009-10-25 10:27 . 2005-12-05 03:48 405646 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Steam"="c:\program\steam\steam.exe" [2009-10-28 1217808]

"MsnMsgr"="c:\program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" [2009-07-26 3883840]

"Skype"="c:\program\Skype\Phone\Skype.exe" [2008-09-23 21755688]

"DAEMON Tools"="c:\program\DAEMON Tools\daemon.exe" [2007-04-03 165784]

"BitTorrent DNA"="c:\program\DNA\btdna.exe" [2009-11-13 323392]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program\Delade filer\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe" [2005-10-28 94208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ftutil2"="ftutil2.dll" [2004-06-07 106496]

"Recguard"="c:\windows\SMINST\RECGUARD.EXE" [2005-07-22 237568]

"HPBootOp"="c:\program\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" [2006-02-15 249856]

"Reminder"="c:\windows\Creator\Remind_XP.exe" [2004-12-13 663552]

"HP Software Update"="c:\program\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe" [2005-02-16 49152]

"QuickTime Task"="c:\program\QuickTime\qttask.exe" [2008-09-06 413696]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-04-27 148888]

"egui"="c:\program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" [2009-09-29 2054360]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program\\Steam\\steamapps\\lejontoffla12\\condition zero\\hl.exe"=

"c:\\Program\\Steam\\steamapps\\lejontoffla12\\counter-strike\\hl.exe"=

"c:\\Program\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program\\mIRC\\mirc.exe"=

"c:\\Program\\DC++\\DCPlusPlus.exe"=

"c:\\WINDOWS\\pchealth\\helpctr\\binaries\\HelpCtr.exe"=

"c:\\Program\\Steam\\steamapps\\lejontoffla12\\dedicated server\\hlds.exe"=

"c:\\Program\\Steam\\Steam.exe"=

"c:\\Program\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"c:\\Program\\DNA\\btdna.exe"=

"c:\\Program\\BitTorrent\\bittorrent.exe"=

"c:\\Program\\Spotify\\spotify.exe"=

"c:\\Program\\Ventrilo\\Ventrilo.exe"=

"c:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [2009-09-29 108792]

R1 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\drivers\epfwtdir.sys [2009-09-29 96408]

R2 ekrn;ESET Service;c:\program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe [2009-09-29 735960]

R2 McAfee SiteAdvisor Service;McAfee SiteAdvisor Service;c:\program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe [2009-05-23 210216]

R3 Mkd2Nadr;Mkd2Nadr;c:\windows\system32\drivers\Mkd2Nadr.sys [2009-05-05 79104]

S0 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [2008-12-10 682232]

S3 AVFSFilter;AVFSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\avfsfilter.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\avfsfilter.sys [?]

S3 Mkd2kfNt;Mkd2kfNt;c:\windows\system32\drivers\Mkd2kfNT.sys [2009-05-05 131072]

S3 npggsvc;nProtect GameGuard Service;c:\windows\system32\GameMon.des -service --> c:\windows\system32\GameMon.des -service [?]

.

Innehållet i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

2009-09-02 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 10:34]

.

.

------- Extra genomsökning -------

.

uStart Page = hxxp://www.ask.com/?o=101764&l=dis

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&p=%s

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Compaq_Ägaren\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\fcuc7gwy.default\

FF - component: c:\program\McAfee\SiteAdvisor\components\McFFPlg.dll

FF - plugin: c:\program\AhnLab\ASP\MyKeyDefense 2.5\npmkd25aos.dll

---- FIREFOX POLICY ----

c:\program\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

.

- - - - FÖRÄLDRALÖSA POSTER SOM TAGITS BORT - - - -

BHO-{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - (no file)

HKCU-Run-VOIPlay - c:\program\VOIPlay\voiplay.exe

HKLM-Run-PCDrProfiler - (no file)

AddRemove-Tasker_is1 - c:\program\Tasker\unins000.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2010-01-07 21:20

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\npggsvc]

"ImagePath"="c:\windows\system32\GameMon.des -service"

.

--------------------- DLLer som "laddats" under processer som körs ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(580)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

Sluttid: 2010-01-07 21:21:44

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-01-07 20:21

Före genomsökningen: 46 374 391 808 byte ledigt

Efter genomsökningen: 46 556 286 976 byte ledigt

- - End Of File - - B1D0EA74A45644303101283CE016D636

Malware.

Malwarebytes' Anti-Malware 1.43

Databasversion: 3508

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

Internet Explorer 6.0.2900.2180

2010-01-07 21:05:32

mbam-log-2010-01-07 (21-05-31).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 115649

Förfluten tid: 5 minute(s), 0 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 1

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 9

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\h8srtd.sys (Rootkit.TDSS) -> No action taken.

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

C:\WINDOWS\system32\H8SRTboykvjkvot.dll (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.

C:\WINDOWS\system32\H8SRTsfnlskkdrb.dll (Trojan.Vundo) -> No action taken.

C:\WINDOWS\system32\H8SRTtymfoegehh.dll (Rootkit.TDSS) -> No action taken.

C:\WINDOWS\system32\H8SRTyrulxtlrpj.dll (Trojan.Vundo) -> No action taken.

C:\WINDOWS\system32\drivers\H8SRTjdjnaqglkk.sys (Malware.Packer) -> No action taken.

C:\WINDOWS\system32\drivers\H8SRTrvipkawuyy.sys (Malware.Packer) -> No action taken.

C:\WINDOWS\system32\H8SRTkyiyegskpn.dat (Rootkit.TDSS) -> No action taken.

C:\WINDOWS\system32\H8SRTtqlmyoqleb.dat (Rootkit.TDSS) -> No action taken.

C:\Documents and Settings\Compaq_Ägaren\Lokala inställningar\Temp\H8SRTa9a0.tmp (Rootkit.TDSS) -> No action taken.

Link to comment
Share on other sites

Det ser ut som att MBAM har fått ta bort filerna mm fast det No action taken.

Vet du vilket program dessa mappar och filer hör ihop med?

2009-12-21 17:43 . 2010-01-01 00:39 -------- d-----w- C:\ijji

2009-12-21 17:20 . 2009-07-02 23:34 710064 ----a-w- c:\windows\system32\ijjiSetup.exe

2009-12-21 17:20 . 2009-07-02 23:34 58800 ----a-w- c:\windows\system32\ijjiProcessRestarter.exe

2009-12-21 17:20 . 2009-07-02 23:34 58800 ----a-w- c:\windows\system32\ijjiPlugin2.dll

2009-12-21 17:20 . 2009-07-01 09:25 61440 ----a-w- c:\windows\system32\uc_atlantica_launching.dll

2009-12-21 17:20 . 2009-06-23 12:21 64000 ----a-w- c:\windows\system32\uc_sfighters_launching.dll

2009-12-21 17:20 . 2009-03-31 16:43 53248 ----a-w- c:\windows\system32\uc_luminary_launching.dll

2009-12-21 17:20 . 2009-01-29 10:53 87472 ----a-w- c:\windows\system32\ijjiChannelingPlugin.dll

2009-12-21 17:20 . 2009-12-21 17:20 -------- d-----w- c:\program\ijji

ijji ser lite udda ut. Är det något som behöver kollas upp?

Ta bort mappen c:\program\AskSearch och klistra sedan in nya DDS-loggar.

Link to comment
Share on other sites

Nja, inget fel med Ijji. Bara ett spelprogram. Nyss var jag tvungen att starta om datorn för att firefox inte ville starta. Börjar bli lite irriterad och de är nog inte så bra att starta om den flera gånger om dan. Ska jag fortsätta och scanna? Eller verkar de vara borta?

Link to comment
Share on other sites

Jag kan inte se något som har med något skadligt program i ComboFix-loggen så jag tror att det är fixat men om du har problem så kan vi söka ändå djupare i datorn. Det kan också finnas några rester kvar som syns i DDS-loggarna men inte i ComboFix-loggen.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...