Jump to content

Youtube laggar trotts att den streama klart


__087

Recommended Posts

Hejsan, när jag försöker se youtube stannar klippen till några sekunder med jämna mellanrum. Klippen har laddat klart helt oxå, har senaste drivrutinerna och mitt grafikkort är bara 44 grader.. Vad kan detta bero på? skickar med HJT-logga, ifall svaret finns där. PS. Har haft/har stora problem med min internet uppkoppling // __087

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:21:12, on 2010-02-18

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16981)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\EA Games\Need for Speed Undercover\PB\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program\SpeedFan\speedfan.exe

C:\Program\mIRC\mirc.exe

C:\Program\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\tompa\Skrivbord\HJTInstall.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Subscribe in RSS Bandit - C:\Documents and Settings\tompa\Application Data\RssBandit\iecontext_subscribebandit.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs:

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PunkBuster (PnkBstrA) - Unknown owner - C:\Program\EA Games\Need for Speed Undercover\PB\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: VoddlerNet - Voddler - C:\Program\Voddler\service\voddler.exe

--

End of file - 6381 bytes

Link to comment
Share on other sites

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

Den raden kan du läsa om här: http://www.systemlookup.com/Startup/596-ALCMTR_EXE.html

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe

Jag har för mig att jag någon gång har läst att det programmet kan orsaka en del problem med nätverks/internetanslutningen. Är det något som går att avinstallera? Eller byta ut mot något annat, vad det nu gör?

Om du har problem med internetuppkopplingen så är det ju inte konstigt om det blir problem med YouTube.

Link to comment
Share on other sites

Blev lite fundersam om det är du eller något annat som installerat denna:

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program\WinPcap\rpcapd.exe

Link to comment
Share on other sites

Blev lite fundersam om det är du eller något annat som installerat denna:

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program\WinPcap\rpcapd.exe

WinPcap har jag själv installerat så det är lugnt :)

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

Den raden kan du läsa om här: http://www.systemlookup.com/Startup/596-ALCMTR_EXE.html

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe

Jag har för mig att jag någon gång har läst att det programmet kan orsaka en del problem med nätverks/internetanslutningen. Är det något som går att avinstallera? Eller byta ut mot något annat, vad det nu gör?

Om du har problem med internetuppkopplingen så är det ju inte konstigt om det blir problem med YouTube.

Hur ska jag avinstallera programmet? tar jag bort den försvinner väl drivrutinerna för mitt grafikkort :/

Edited by __087
Link to comment
Share on other sites

Hur ska jag avinstallera programmet? tar jag bort den försvinner väl drivrutinerna för mitt grafikkort :/

Forceware network manager kommer med chipset-drivrutinen för moderkortet och inte med grafikkortet. Vad finns det för något från Nvidia i Lägg till och ta bort program?

Det här ger kanske något:

http://groups.google.com/group/microsoft.public.windowsxp.network_web/browse_thread/thread/47ccfdec52028db3

eller inlägg #12+14 på http://forum.pcmech.com/showthread.php?t=144862

Se till att skapa en systemåterställningspunkt innan du gör något utifall att det är något som slutar fungera (någon fick inte igång sin nätverksanslutning efteråt).

Link to comment
Share on other sites

Forceware network manager kommer med chipset-drivrutinen för moderkortet och inte med grafikkortet. Vad finns det för något från Nvidia i Lägg till och ta bort program?

Det här ger kanske något:

http://groups.google.com/group/microsoft.public.windowsxp.network_web/browse_thread/thread/47ccfdec52028db3

eller inlägg #12+14 på http://forum.pcmech.com/showthread.php?t=144862

Se till att skapa en systemåterställningspunkt innan du gör något utifall att det är något som slutar fungera (någon fick inte igång sin nätverksanslutning efteråt).

När jag avinstallerade Grafiken dog mitt internet totalt vilket ledde till att jag gjorde en systemeåterställning, prövade sen att ladda ner grafik drivrutinerna och nytt och installera. Det verkar fungera nu men jag är ändå sugen att pröva överstående, dock förstår jag inte riktigt och vågar inte riktigt pröva ifall nått pajar. Någon som kan Ge en liten lätt förklaring?

Link to comment
Share on other sites

Vad avinstallerade du för något och hur?

Vad laddade du ner för något som du installerade och varifrån?

Forceware network manager har inget med grafikkort att göra utan hänger ihop med chipset-drivrutinen som är för moderkortet.

Jag var påväg att avinstallera nvidia helt ifrån hårddisken, jag gjorde det genom lägg till ta bort programmet. Förmodligen va det programmet som heter "NVIDIA ForceWare Network Acces Point" som dödade min anslutning. Nya installationen tog jag ifrån nvidia.com

Link to comment
Share on other sites

Förslagen jag tipsade om är betydligt snällare mot datorn än vad du verkar ha gjort.

Var det drivrutin för chipset (nForce) eller för grafikkort (GeForce) du hämtade på Nvidias webbplats?

Såg du till att under installationen av chipsetdrivrutinen välja bort Forceware Network Access Manager?

Link to comment
Share on other sites

Förslagen jag tipsade om är betydligt snällare mot datorn än vad du verkar ha gjort.

Var det drivrutin för chipset (nForce) eller för grafikkort (GeForce) du hämtade på Nvidias webbplats?

Såg du till att under installationen av chipsetdrivrutinen välja bort Forceware Network Access Manager?

Hejsan, ber om ursäkt att jag inte varit aktiv på ett tag. Jag hämtade hem GeForce, nej de missade jag. Ska göra ett nytt försök nu

EDIT: Det gick inte att välja bort då det bara var Next, Next sen installerade den

Edited by __087
Link to comment
Share on other sites

Ledsen, men då vet jag inte. Det är ju inget jag har någon egen erfarenhet av utan bara det jag hittade på webbsidor om andra med Forceware Network Access och problem.

ok, kanske finns ifall jag söker annat källa att ladda nvidia drivers. Måste väl gå att inaktivera programmet på något sett

Link to comment
Share on other sites

Om du högerklickar på videoklippet och väljer "show video info", har du hög drop där?

min drop är på 500 Kbps beroende på vilket klipp jag ser, på magnus betner klipp går den upp emot 1020

här kommer även bilden på speedtest.net och pingtest.net :)

post-5915-1268088474,28_thumb.png

Edited by __087
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...