Jump to content

Microsoft's Essentials uppdatering fungerar inte längre


Recommended Posts

Nu står min Essential's och tuggar,, tuggar efter uppdatering,, se gärna bild!

Dessutom får jag tom ruta då jag startar Windows Update, som dessutom inte går att stänga ner annat än med Aktivitetshanteraren,, men däremot går det bra att öppna Kontrollpanelen som verkar använda samma "läsare" som Windows Update.

Någon annan som 'råkat' ut för något liknande??

post-7397-1269464338,27_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Tycker att systemet betett sig skumt ett par dar nu.

Går det att se på den här loggen om det finns nåt som inte borde vara där??

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:48:46, on 2010-03-24

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\Trend Micro\RUBotted\TMRUBottedTray.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\KHAL3\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\dpupdchk.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.23\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files\ClipCache\clipc.exe

C:\Program Files\tclocklight-040702-3\tclock.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\AntiLogger\Inshlpr.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

c:\PROGRA~1\MIF707~1\msseces.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Spotify\spotify.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=041d&s=2&o=vp32&d=0909&m=aspire_5536

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=041d&s=2&o=vp32&d=0909&m=aspire_5536

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=041d&s=2&o=vp32&d=0909&m=aspire_5536

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: QuickStores-Toolbar - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - mscoree.dll (file missing)

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Web Accelerator Helper - {69A87B7D-DE56-4136-9655-716BA50C19C7} - C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.4723.1820\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: WOT Helper - {C920E44A-7F78-4E64-BDD7-A57026E7FEB7} - C:\Program Files\WOT\WOT.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: ChromeFrame BHO - {ECB3C477-1A0A-44BD-BB57-78F9EFE34FA7} - C:\Program Files\Google\Chrome Frame\Application\5.0.342.0\npchrome_frame.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Foxit Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Google Web Accelerator - {DB87BFA2-A2E3-451E-8E5A-C89982D87CBF} - C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll

O3 - Toolbar: WOT - {71576546-354D-41c9-AAE8-31F2EC22BF0D} - C:\Program Files\WOT\WOT.dll

O3 - Toolbar: QuickStores-Toolbar - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - mscoree.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -k

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [TMRUBottedTray] "C:\Program Files\Trend Micro\RUBotted\TMRUBottedTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSSE] "c:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [00PCTFW] "C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EvtMgr6] C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe /launchGaming

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKLM\..\Run: [AntiLogger] "C:\Program Files\AntiLogger\AntiLogger.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Lokal tjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Lokal tjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Nätverkstjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Nätverkstjänst')

O4 - Startup: ClipCache Pro.lnk = C:\Program Files\ClipCache\clipc.exe

O4 - Startup: tclock - genväg.lnk = C:\Program Files\tclocklight-040702-3\tclock.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk.disabled

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Skicka bild till &Bluetooth-enhet... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Skicka sida till &Bluetooth-enhet... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {9191F686-7F0A-441D-8A98-2FE3AC1BD913} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: gcf - {9875BFAF-B04D-445E-8A69-BE36838CDE3E} - C:\Program Files\Google\Chrome Frame\Application\5.0.342.0\npchrome_frame.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wot - {C2A44D6B-CB9F-4663-88A6-DF2F26E4D952} - C:\Program Files\WOT\WOT.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GO36F4~1.DLL

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: AMD Fusion Utility Service (AMDFusionSVC) - Advanced Micro Devices - C:\Program Files\AMD\AMD Fusion Utility for Desktops\FusionSVC.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CLHNService - Unknown owner - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: Google Desktop-hanteraren 5.9.911.3589 (GoogleDesktopManager-110309-193829) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

O23 - Service: Trend Micro RUBotted Service (RUBotted) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\RUBotted\TMRUBotted.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: Yahoo! Updater (YahooAUService) - Yahoo! Inc. - C:\Program Files\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe

--

End of file - 13546 bytes

Link to comment
Share on other sites

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: Foxit Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

De ska man ju inte ha. Avinstallera Foxit Toolbar och Ask om den finns. Starta sedan om datorn och klistra in en ny HijackThis-logg.

Link to comment
Share on other sites

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: Foxit Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

De ska man ju inte ha. Avinstallera Foxit Toolbar och Ask om den finns. Starta sedan om datorn och klistra in en ny HijackThis-logg.

Tack Cecilia!

Jag lyckas inte få bort de två du uppger.

Skickar med en bild på hur det ser ut då jag precis startat HijackThis,, kan jag ha ett problem där?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:48:46, on 2010-03-24

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\Trend Micro\RUBotted\TMRUBottedTray.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\KHAL3\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\dpupdchk.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.23\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files\ClipCache\clipc.exe

C:\Program Files\tclocklight-040702-3\tclock.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\AntiLogger\Inshlpr.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

c:\PROGRA~1\MIF707~1\msseces.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Spotify\spotify.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=041d&s=2&o=vp32&d=0909&m=aspire_5536

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=041d&s=2&o=vp32&d=0909&m=aspire_5536

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=041d&s=2&o=vp32&d=0909&m=aspire_5536

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: QuickStores-Toolbar - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - mscoree.dll (file missing)

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Web Accelerator Helper - {69A87B7D-DE56-4136-9655-716BA50C19C7} - C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.4723.1820\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: WOT Helper - {C920E44A-7F78-4E64-BDD7-A57026E7FEB7} - C:\Program Files\WOT\WOT.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: ChromeFrame BHO - {ECB3C477-1A0A-44BD-BB57-78F9EFE34FA7} - C:\Program Files\Google\Chrome Frame\Application\5.0.342.0\npchrome_frame.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Foxit Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Google Web Accelerator - {DB87BFA2-A2E3-451E-8E5A-C89982D87CBF} - C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll

O3 - Toolbar: WOT - {71576546-354D-41c9-AAE8-31F2EC22BF0D} - C:\Program Files\WOT\WOT.dll

O3 - Toolbar: QuickStores-Toolbar - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - mscoree.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -k

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [TMRUBottedTray] "C:\Program Files\Trend Micro\RUBotted\TMRUBottedTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSSE] "c:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [00PCTFW] "C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EvtMgr6] C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe /launchGaming

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKLM\..\Run: [AntiLogger] "C:\Program Files\AntiLogger\AntiLogger.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Lokal tjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Lokal tjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Nätverkstjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Nätverkstjänst')

O4 - Startup: ClipCache Pro.lnk = C:\Program Files\ClipCache\clipc.exe

O4 - Startup: tclock - genväg.lnk = C:\Program Files\tclocklight-040702-3\tclock.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk.disabled

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Skicka bild till &Bluetooth-enhet... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Skicka sida till &Bluetooth-enhet... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {9191F686-7F0A-441D-8A98-2FE3AC1BD913} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: gcf - {9875BFAF-B04D-445E-8A69-BE36838CDE3E} - C:\Program Files\Google\Chrome Frame\Application\5.0.342.0\npchrome_frame.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wot - {C2A44D6B-CB9F-4663-88A6-DF2F26E4D952} - C:\Program Files\WOT\WOT.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GO36F4~1.DLL

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: AMD Fusion Utility Service (AMDFusionSVC) - Advanced Micro Devices - C:\Program Files\AMD\AMD Fusion Utility for Desktops\FusionSVC.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CLHNService - Unknown owner - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: Google Desktop-hanteraren 5.9.911.3589 (GoogleDesktopManager-110309-193829) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

O23 - Service: Trend Micro RUBotted Service (RUBotted) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\RUBotted\TMRUBotted.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: Yahoo! Updater (YahooAUService) - Yahoo! Inc. - C:\Program Files\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe

--

End of file - 13546 bytes

post-7397-1269476199,35_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: Foxit Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

De ska man ju inte ha. Avinstallera Foxit Toolbar och Ask om den finns. Starta sedan om datorn och klistra in en ny HijackThis-logg.

Jag fann AskBarDis under Program,, hittade en uninstall.exe där; avinstallerade,, alla filer är borta nu men systemet tillåter mig inte att ta bort mapparna trots att jag ligger inne som admin men,, är väl ingen fara med det kanske eftersom filerna nu ändå är borta (??)

Link to comment
Share on other sites

Har du startat om datorn efter avinstallationen? Om inte så gör det och klistra in en ny HijackThis-logg

Uppmärksammade efter systemstarten att mapparna var försvunna,, borde jag kanske ha fattat :mellow:

Nu håller jag på att backa upp mina dokument och annat behövligt,, ska göra en re-install av systemet som har börjat uppföra sig oerhört konstigt de senaste dagarna;

* Essential vill inte uppdatera-står bara och stampar på halva gröna linan hela hela tiden;

* Windows Update vill inte framträda på skärmen-bara själva programramen med tomt innehåll-igår som idag;

* programinstallationer som initieras vägrar att låta sig installeras-antingen så poppar det inte upp någon startruta, eller också står intallationsprosessen och stampar på samma fläck ungefär som med Essentials uppdatering som jag här ovan skrev om

* systemet stänger inte av sig då jag väljer att antingen stänga av datorn eller starta om systemet, det står och stampar på fläcken: "loggar ut" så då finns det bara kvar att dra ut elkabeln

* att ställa tillbaka systemet med systemåterställning har lyckats under förutsättning om jag gått in i felsäkert läge, annars gick det inte - trots återställningarna, till en början nära i tiden och därefter längre och längre bort i tiden, så fanns/finns alla problemen kvar

HiJackThis-loggfilen ser likadan ut som senast tycks det som: (..men det spelar kanske inte så stor roll just nu eftersom jag ju ändå håller på med att installera om systemet på nytt..)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:56:24, on 2010-03-25

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\Trend Micro\RUBotted\TMRUBottedTray.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\KHAL3\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\dpupdchk.exe

C:\Program Files\AntiLogger\AntiLogger.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Advanced SystemCare 3\Sup_SmartRAM.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.23\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccWarden.exe

C:\Program Files\Google\Web Accelerator\googlewebaccclient.exe

C:\Program Files\ClipCache\clipc.exe

C:\Program Files\tclocklight-040702-3\tclock.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Groove.exe

C:\Program Files\Speccy\Speccy.exe

C:\Program Files\Revo Uninstaller\revouninstaller.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=041d&s=2&o=vp32&d=0909&m=aspire_5536

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=041d&s=2&o=vp32&d=0909&m=aspire_5536

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=041d&s=2&o=vp32&d=0909&m=aspire_5536

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://localhost:9100/proxy.pac

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: QuickStores-Toolbar - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - mscoree.dll (file missing)

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll (file missing)

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Web Accelerator Helper - {69A87B7D-DE56-4136-9655-716BA50C19C7} - C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.4723.1820\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: WOT Helper - {C920E44A-7F78-4E64-BDD7-A57026E7FEB7} - C:\Program Files\WOT\WOT.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: ChromeFrame BHO - {ECB3C477-1A0A-44BD-BB57-78F9EFE34FA7} - C:\Program Files\Google\Chrome Frame\Application\5.0.342.0\npchrome_frame.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Foxit Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Google Web Accelerator - {DB87BFA2-A2E3-451E-8E5A-C89982D87CBF} - C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll

O3 - Toolbar: WOT - {71576546-354D-41c9-AAE8-31F2EC22BF0D} - C:\Program Files\WOT\WOT.dll

O3 - Toolbar: QuickStores-Toolbar - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - mscoree.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -k

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [TMRUBottedTray] "C:\Program Files\Trend Micro\RUBotted\TMRUBottedTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSSE] "c:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [00PCTFW] "C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EvtMgr6] C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe /launchGaming

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\Run: [AntiLogger] "C:\Program Files\AntiLogger\AntiLogger.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Roger\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [smartRAM] "C:\Program Files\Advanced SystemCare 3\Sup_SmartRAM.exe" /m

O4 - HKCU\..\Run: [Total CMA Pack] C:\Program Files\Total Commander\Total CMA Pack.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Lokal tjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Lokal tjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Nätverkstjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Nätverkstjänst')

O4 - Startup: ClipCache Pro.lnk = C:\Program Files\ClipCache\clipc.exe

O4 - Startup: tclock - genväg.lnk = C:\Program Files\tclocklight-040702-3\tclock.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk.disabled

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O4 - Global Startup: Run Google Web Accelerator.lnk = C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccWarden.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Skicka bild till &Bluetooth-enhet... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Skicka sida till &Bluetooth-enhet... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {9191F686-7F0A-441D-8A98-2FE3AC1BD913} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: gcf - {9875BFAF-B04D-445E-8A69-BE36838CDE3E} - C:\Program Files\Google\Chrome Frame\Application\5.0.342.0\npchrome_frame.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wot - {C2A44D6B-CB9F-4663-88A6-DF2F26E4D952} - C:\Program Files\WOT\WOT.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GO36F4~1.DLL

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: AMD Fusion Utility Service (AMDFusionSVC) - Advanced Micro Devices - C:\Program Files\AMD\AMD Fusion Utility for Desktops\FusionSVC.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CLHNService - Unknown owner - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: Google Desktop-hanteraren 5.9.911.3589 (GoogleDesktopManager-110309-193829) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

O23 - Service: Trend Micro RUBotted Service (RUBotted) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\RUBotted\TMRUBotted.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: Yahoo! Updater (YahooAUService) - Yahoo! Inc. - C:\Program Files\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe

--

End of file - 14707 bytes

Tack Cecilia för all hjälp så här långt!

//Rogge

Link to comment
Share on other sites

Om du har tänkt dig att installera om så spelar det ingen roll att det finns en registerrad kvar av Ask, men en är borta nu. När du tänker installera Foxit Reader nästa gång så se till att avbocka toolbaren, som är från Ask.

Du kan ju pröva om datorn fungerar bättre om du inaktiverar dessa två:

C:\Program Files\Trend Micro\RUBotted\TMRUBottedTray.exe

C:\Program Files\AntiLogger\Inshlpr.exe

i Start - msconfig - Autostart

Sedan ställer jag ju mig väldigt tveksam till ett sådant här program

O4 - HKCU\..\Run: [smartRAM] "C:\Program Files\Advanced SystemCare 3\Sup_SmartRAM.exe" /m

i Windows 7. Det lär ju inte orsaka de problem du har men jag tror nog att Windows 7 fungerar bäst om det får hantera minnet på egen hand.

Link to comment
Share on other sites

Om du har tänkt dig att installera om så spelar det ingen roll att det finns en registerrad kvar av Ask, men en är borta nu. När du tänker installera Foxit Reader nästa gång så se till att avbocka toolbaren, som är från Ask.

Du kan ju pröva om datorn fungerar bättre om du inaktiverar dessa två:

C:\Program Files\Trend Micro\RUBotted\TMRUBottedTray.exe

C:\Program Files\AntiLogger\Inshlpr.exe

i Start - msconfig - Autostart

Sedan ställer jag ju mig väldigt tveksam till ett sådant här program

O4 - HKCU\..\Run: [smartRAM] "C:\Program Files\Advanced SystemCare 3\Sup_SmartRAM.exe" /m

i Windows 7. Det lär ju inte orsaka de problem du har men jag tror nog att Windows 7 fungerar bäst om det får hantera minnet på egen hand.

Tack Cecilia.

Jag gjorde som du föreslog, inaktiverade; TMRUBottedTray.exe och Inshlpr.exe i mscinfig.

Ang. "Advanced SystemCare" så läste jag flera inlägg här på detta forum där många tyckte/tycker att programmet är ett utmärkt program i sin gengre, därför tog jag in det i systemet.. är det enbart "SmartRAM" du tycker är onödig eller hela programmet? ..jo jag uppmärksammade att du avsåg att SmartRAM.exe är onödigt pga att W7 funkar bäst utan hjälp "utifrån" men.. vad gäller Advanced SystemCare i övrigt.. inget som du har emot där.. eller(?)..dig veterligen alltså..(?)

F.ö. tänker jag att vi mindre vana användare kanske överdriver säkerhetstänkandet och installerar allt för många s.k. säkerhetsprogram,, att finna en lagom balans är kanske inte så lätt, trots allt.. jo jag vet.. vet att det finns en bra sida här på forumet, signerat dig, som tar upp den detaljen, ska nog kika mer på den när jag ominstallerat os:et

Go'kväll så länge

Ps. Till saken hör, Cecilia, att jag avinstallerat Advanced SystemCare 3, och även det där AntiLogger(inte bara avaktiverat det) glömde säga det,, ska nu boota om o se hur det går nu, är det väl bäst att säga, funkar det bra nu så avvaktar jag förståss med ominstallationen av os:et!

/R

Edited by swerogge
Link to comment
Share on other sites

Nu känner jag inte till just Advanced System Care och det verkar ju ha väldigt många olika funktioner varav en del säkert kan vara bra, t ex defragmentering. Jag anser dock att registerstädnings- och optimeringsprogram i allmänhet ställer till mer skada än nytta och inte alls håller vad de lovar. http://www.reghardware.co.uk/2009/10/08/review_pc_tune_up_sofware_vista/ se diagrammen på följande sidor av artikeln

Microsoft har lagt ner en massa tid på att få en väldigt bra användning av minnet i Windows 7 så jag tror knappast ett tilläggsprogram förbättrar det. Den här tråden http://forums.iobit.com/showthread.php?t=743 är visserligen gammal men där verkar det som att SmartRAMs huvudsakliga syfte är att se till att det finns ledigt minne. Min åsikt är att minne är till för att användas och inte vara ledigt för då kunde man lika gärna köpa en dator med mindre minne.

Man ska välja sina säkerhetsprogram så att de kompletterar varandra och installera ett i taget så man märker om det senast installerade orsakar problem i datorn. Är det betal- eller gratisvarianten av MBAM du har? Med betalvarianten så skulle jag tro att RUBooted och Ad-aware inte tillför någon ytterligare säkerhet att tala om.

Link to comment
Share on other sites

Nu känner jag inte till just Advanced System Care och det verkar ju ha väldigt många olika funktioner varav en del säkert kan vara bra, t ex defragmentering. Jag anser dock att registerstädnings- och optimeringsprogram i allmänhet ställer till mer skada än nytta och inte alls håller vad de lovar. http://www.reghardware.co.uk/2009/10/08/review_pc_tune_up_sofware_vista/ se diagrammen på följande sidor av artikeln

Microsoft har lagt ner en massa tid på att få en väldigt bra användning av minnet i Windows 7 så jag tror knappast ett tilläggsprogram förbättrar det. Den här tråden http://forums.iobit.com/showthread.php?t=743 är visserligen gammal men där verkar det som att SmartRAMs huvudsakliga syfte är att se till att det finns ledigt minne. Min åsikt är att minne är till för att användas och inte vara ledigt för då kunde man lika gärna köpa en dator med mindre minne.

Man ska välja sina säkerhetsprogram så att de kompletterar varandra och installera ett i taget så man märker om det senast installerade orsakar problem i datorn. Är det betal- eller gratisvarianten av MBAM du har? Med betalvarianten så skulle jag tro att RUBooted och Ad-aware inte tillför någon ytterligare säkerhet att tala om.

Mycket intressant att ta del av de här länkarna. Att dubbelt så mkt minne t.o.m. kan försämra prestandan beroende på vilken dator och på vilket innehåll den har var minst sagt överraskande, för mig iallafall.

Din invändning mot att man ska använda hela sitt minne istället för att försöka se till att hålla minne ledigt är ju också en tankeställare. Anar att många med mig hitintills tänkt att ju mer minne som finns ledigt desto mer minne finns det över till kommande arbeten i systemet,, ungefär som att det är bra att ha en buffert på banken inför kommande svåra tider som kan vara svåra att klara av utan denna buffert,, ungefär så har i vart fall jag tänkt mig ram-minnets uppgift men jag får kanske helt enkelt tänka om.

De sista timmarna igår kväll fungerade mitt system helt plötsligt mycket bättre; jag kom t.o.m. in på windows update men det var efter att systemet sa till mig att det fanns en uppdatering på kö som ville in, det var alltså först därefter som jag kom på windows update; dessutom lyckades Revo uninstaller skapa en återställningspunkt i ett par avinstallationer, vilket Revo inte lyckades med tidigare då systemet nyligen var som värst.. lite snopet ändå när jag stängde av datorn för natten då jag, trots att det funkat bättre, blev tvungen att dra ut elsladden eftersom systemet inte lyckades stänga av på egen hand.

Den närmsa tiden får avgöra om jag orkar agera, leka, servicetekniker tills systemet eventuellt fungerar som det är avsett,, eller om det blir en ominstall av os:et. Visst tycker jag i mångt och mycket att det är intressant och utmanande att försöka se till att få systemet på rätt köl (bl.a. med utmärkt hjälp från dig Cecilia och alla ni andra på det här utmärkta forumet),, men om man som jag har relativt mycket andra uppgifter och tankar med hur den här burken ska användas, mitt arbete t.ex., så ska jag försöka se till att ha systemet "fitt 4 fait" åtminståne till kommande måndag.

Apropå det; trevlig helg!

Link to comment
Share on other sites

Tack detsamma och roligt att datorn blev lite bättre igår kväll! :)

Anar att många med mig hitintills tänkt att ju mer minne som finns ledigt desto mer minne finns det över till kommande arbeten i systemet,, ungefär som att det är bra att ha en buffert på banken inför kommande svåra tider som kan vara svåra att klara av utan denna buffert,, ungefär så har i vart fall jag tänkt mig ram-minnets uppgift men jag får kanske helt enkelt tänka om.
Det är en mycket bra liknelse på fler sätt också. Visst är det bra med en buffert för framtiden, både när det gäller minnet och ens ekonomi, men det påverkar ju också hur datorn/livet fungerar just nu. Det är riktigt att med ledigt minne så går det troligen fortare att starta ett nytt program, men å andra sidan leder det till att de program man faktiskt kör just nu får mindre livsutrymme. Det kan t ex leda till att webbläsaren inte kan hålla innehållet i alla flikar i minnet utan Windows tvingas att lägga visst flikinnehåll på hårddisken, vilket leder till att när du byter flik så ska dess innehåll läsas in från hårddisken (långsamt).

Vista och, troligen ändå mer, Windows 7 är rätt intelligenta när det gäller minneshanteringen och kan t ex använda en del minne till att läsa in i förväg program som du ofta startar. De finns där alltså innan du startar dem och kan därmed starta blixtsnabbt. Det är klart att ibland så gissar Windows fel men man har inte förlorat något på gissningen. Om du då tvingar en del minne att vara outnyttjat så får den funktionen ingen möjlighet att utnyttja minnet och du går då miste om den tidsbesparing som inträffar ibland.

lite snopet ändå när jag stängde av datorn för natten då jag, trots att det funkat bättre, blev tvungen att dra ut elsladden eftersom systemet inte lyckades stänga av på egen hand.
Ibland är det något visst program som trilskas och stänger av sig som det ska. Du kan pröva med att själv stänga av så många program som möjligt själv innan du väljer "Stäng av", t ex antivirusprogram, brandvägg och annat liknande som man brukar låta Windows stänga av.

En sak som jag kom och tänka på är om du råkar ha nekat något bra program att göra något, t ex i PC Tools brandvägg, för det kan leda till konstiga beteenden. Min son råkade för någon vecka ut för att han inte fick upp några UAC-frågor när han startade program som skulle köras som administratör, vilket ledde till att programmen inte startade heller, och detta visade sig bero på att han i ett säkerhetsprogram hade råkat neka svchost att göra en viss sak.

Edited by Cecilia
Link to comment
Share on other sites

Jag återgår lite till titeln och det felet som beskrivs där. Jag har upptäckt den senaste veckan att MSE uppdaterar sig via Windows Update. Förra releasen gjorde det helt fristående, men nu är uppdateringarna (definitionerna) tillbaka via WU. Lite trist att få upp att det finns nya uppdateringar varenda morgon...

// Mange

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...