Jump to content

Utveckling av formeln =antal.om


Recommended Posts

Sitter och gör en mall för analys av en undersökning med svarsalternativen 1-5. Måste sedan sortera på t.ex kön, ålder och antal barn för att få fram hur många i en viss åldersgrupp som har tyckt en viss sak mellan. Hittills har jag använt mig av formeln =antal.om(område; villkor), men eftersom antalet respondenter kommer att variera beroende på vilka frågor det är tal om, skulle jag behöva hjälp med att hantera frågan hur många inom området D1:D200 har svarat 1, 2, 3, 4 respektive 5. Exempelvis har 20 svarat 1, 50 svarat 2 .......... Svaren ska sedan returneras till en på förhand given cell i arket.

Söker desperat efter hjälp

Link to comment
Share on other sites

Varför funkar inte ANTAL.OM(D1:D200;1) eller ANTAL.OM(D1:D200;2) osv?

För att i kollumnen D1:D200 finns t.ex olika åldersgrupper. Det kan vara så att D1:D4 = åldersgrupp 1 och åldersgrupp 2 har täcker in D5:D25 etc etc. Varje åldersrupp ska särredovisas, vilket får till följd att jag blir tvungen att justera ANTAL.OM(D1:D4;1) för åldersgrupp 1 och ANTAL.OM(D5:D25;2) för åldersgrupp 2. Därför går det inte. Eller rättare sagt det hade varit mycket enklare om det fanns ett enklare sätt att hantera materialet på.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...