Jump to content
alltomwindows.se fyller 20 år! ×

Seg PC trots dubblering av utrymmet på disk C


VladAr

Recommended Posts

Vågar inte rensa bort Windows download temp files utan konsultation med någon i forumet som är kunnigare i frågan än jag.

ASUS eeePC, 1½ år gammal, hårddisk 12GB SSD, OS XP Home Edition, Version 5.1.2600 SP3.

Två användare (jag administratör).

C: ledigt utrymme, just nu, 193MB av totalstorlek 3,72GB.

D: ledigt utrymme, just nu, 6,47GB av totalstorlek 7,50GB.

Har flyttat allt utom W O/S till "disk" D: Allt nytt, nödvändigt, installeras på D:.

Senaste månaderna har automatiska uppdateringar installerats nästan dagligen. Datorn har dagligen varnat för brist på utrymme på disk C:. Med CCleaner har jag i början klarat hålla ledigt utrymme runt 295MB. Det har dagligen succesivt minskat med växande datortröghet för att senaste dagar ligga runt 190MB tack vare CCleaner varje kvart under arbetet med datorn för att inte hamna under 150MB, dvs behålla datortröghet vid "smärtgränsen".

Har slutat köra defragmentering efter första och enda gång (år 2009) pga rekommendation att SSD av ovan storlek skall icke defragmenteras. .

Partition av SSD avrådes bestämt i amerikanska forum.

ASUS Troubleshooter föreslår följande:

Problem:

The capacity of Drive C: of Eee PC 901 is too small.

Answer:

For this problem, you can use the Eee PC Shrinker Utility to remove some unnecessary programs or files to make more free capacity of Driver C:

The download link of Eee PC Shrinker Utility is:

http://dlsvr.asus.com/pub/ASUS/EeePC/EeePC901/EeePC_Shrinker.zip

Har gjort det och fått förslaget:

EeePC Shrinker 1.3,

Please delete the selected temporary files to release more disc spaces: Windows download temp files 224,40MB .

Space used 3,4GB

Space available 0,2GB

Skall jag göra enligt ovan (EeePC Shrinker 1.3)?

Tacksam för svar. Även vad göra ytterligare (om det nu går) eftersom MS kommer med sina ständiga uppdateringar att proppa igen allt jag vinner i utrymme.

Link to comment
Share on other sites

Utrymmet för Temporära Internetfiler i Internet Explorer är ibland extremt högt satt som standard. Så du kan ju gå in bland inställningarna i Internet Explorer och kolla om du behöver sätta ner det så håller den det automatiskt bättre i styr så du inte behöver rensa dem manuellt lika ofta. 32 megabyte bör duga bra. Använder du någon annan webbläsare kan du såklart kolla motsvarande i den.

Link to comment
Share on other sites

Även vad göra ytterligare (om det nu går) eftersom MS kommer med sina ständiga uppdateringar att proppa igen allt jag vinner i utrymme.

Kan det vara uppdateringar för Windows Defender? För vanliga MS-uppdateringar kommer ju bara en gång i månaden.

Jag vet inte om XPs diskrensning tar bort något mer än CCleaner men du kan ju pröva. Högerklicka på C: och välj Egenskaper så har du diskrensning på fliken Allmänt.

Det vore ju bra att slå ihop de två partitionerna men det är en riskfylld operation som kan sluta med att Windows måste installeras om.

En del program behöver inte installeras utan kan läggas på ett USB-minne, om du kan tänka dig att ha ett sådant anslutet. Sådana program brukar kallas Portable applications http://portableapps.com

Link to comment
Share on other sites

Utrymmet för Temporära Internetfiler i Internet Explorer är ibland extremt högt satt som standard. Så du kan ju gå in bland inställningarna i Internet Explorer och kolla om du behöver sätta ner det så håller den det automatiskt bättre i styr så du inte behöver rensa dem manuellt lika ofta. 32 megabyte bör duga bra. Använder du någon annan webbläsare kan du såklart kolla motsvarande i den.

Tack för tipset Nicklas. Detta kände jag inte till. Nu, efter att ha kört EeePC Shrinker, finns det nästan 500MB ledigt utrymme på C: Tycker att datorn är lite seg ändå. Den är, ofta efter olika automatiska uppdateringar (mest Microsoft), mycket snabb för att dagen därpå slöa till.

Link to comment
Share on other sites

Kan det vara uppdateringar för Windows Defender? För vanliga MS-uppdateringar kommer ju bara en gång i månaden.

Jag vet inte om XPs diskrensning tar bort något mer än CCleaner men du kan ju pröva. Högerklicka på C: och välj Egenskaper så har du diskrensning på fliken Allmänt.

Det vore ju bra att slå ihop de två partitionerna men det är en riskfylld operation som kan sluta med att Windows måste installeras om.

En del program behöver inte installeras utan kan läggas på ett USB-minne, om du kan tänka dig att ha ett sådant anslutet. Sådana program brukar kallas Portable applications http://portableapps.com

Tack för tipset Cecilia. Nu, efter att ha kört EeePC Shrinker, finns det nästan 500MB ledigt utrymme på C: Tycker att datorn är lite seg ändå. Den är, ofta efter olika automatiska uppdateringar (mest Microsoft), mycket snabb för att dagen därpå slöa till. Har slutat använda MSs diskrensning pga upptäckten att CCleaner rensar lite till trots att stunden innan har MSs diskrensning gjort rensjobbet. I båda har jag kryssat för samma åtgärd. På tal om kryssade åtgärder, vilka får jag inte kryssa för? Nu ska jag på längre resa utomlands med datorn. Vågar inte göra några avancerade ingrepp innan resan.

Link to comment
Share on other sites

Vad är det för uppdatering du får så ofta från Microsoft? Är det någon uppdatering som inte blir installerad och därför återkommer varje dag?

Jag har räknat dem för att kunna svara dig.

Totalt är det 22 uppdateringar (bara från MS),

Jan.1st, feb. 10st, mar 3st, apr.8 (t.o.m.14/4).

Uppdateringarna är 1st MOS, 3st.IE8, 18st.XP.

JAVA 1st.

Kanske har jag missat ytterligare några till pga brådskan.

Vet ej om ngt program återkommer. Har ej sett/fått några meddelanden om det.

MS programet Fix It var jag tvungen att avinstallera pga att .Net.Framework skulle följa med (89MB). Det har jag inte plats för. Fast vore bra att ha det när det blir problem på resan (reser ofta och länge). Har inte hunnit kolla om det kan installeras på USB och ha med mig. Kan man ha .NetFramework på externtminne?

Link to comment
Share on other sites

Det där låter ju som de vanliga uppdateringarna som kommer en gång i månaden. Microsofts uppdateringar kommer normalt andra tisdagen i varje månad. Jag tyckte det verkade som att du fick någon uppdatering i stort sett varje dag under april, men har det inte kommit någon på två veckor så är det ju inte något sådant problem.

.Net Framework måste installeras på C: för den lägger nog in sig i Windows-mappar i huvudsak.

Jag antar att du har koll på vilka program som startas automatiskt. Men har du kollat upp om där finns någon tjänst som kan stängas av? Påverkar ju inte diskutrymmet men kan ju göra datorn lite snabbare.

Du har väl inte något jätteprogram som Adobe Reader installerat?

Link to comment
Share on other sites

Det där låter ju som de vanliga uppdateringarna som kommer en gång i månaden. Microsofts uppdateringar kommer normalt andra tisdagen i varje månad. Jag tyckte det verkade som att du fick någon uppdatering i stort sett varje dag under april, men har det inte kommit någon på två veckor så är det ju inte något sådant problem.

.Net Framework måste installeras på C: för den lägger nog in sig i Windows-mappar i huvudsak.

Jag antar att du har koll på vilka program som startas automatiskt. Men har du kollat upp om där finns någon tjänst som kan stängas av? Påverkar ju inte diskutrymmet men kan ju göra datorn lite snabbare.

Du har väl inte något jätteprogram som Adobe Reader installerat?

Jo, jag fick ju 8st. på 14dgr t.o.m. 14 april.

Tråkigt med .NetFramework.

Jag tror inte jag har koll vilka program som startas automatiskt. Bör titta på det I botten fältet ligger ikoner till

- Super Hybrid Engine VS.1.2.1008,

- Realtek HD Audio Manager,

- Anslutning lokalt nätverk 3,

- Trådlösnätverksanslutning,

- Avast Realtidsskydd, 7 tjänster totalt, 6 igång,

- Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Mobile.

Förmodar att Avast kostar en hel del men har litat på den hittills mer än på MS virusskydd.

Ja, jag har Adobe Reader 8.1.4. (100,00MB) i Kontrollpanelen. Den är på C: Har kollat Egenskaper, Allmänt, och där står det Storlek 2,12kB och Storlek på disk 4,00kB.Hur hänger det ihop med storleken i Kontrollpanelen vet jag icke. Kan man flytta den till D: och hur? Tacksam för din tid och hjälp..

.

Link to comment
Share on other sites

Min mapp med Adobe Reader tar upp 275 MB på hårddisken, visserligen version 9 och inte 8 så inte direkt jämförbart men stor är den. Avinstallera Adobe Reader och installera sedan ett litet enkelt program för att läsa PDF-filer. Jag använder Sumatra PDF men det finns några andra också. Du kan ladda ner Sumatra PDF som en zip-fil som du packar upp till vilken mapp du vill på D:.

När det gäller vad som startas automatiskt så har du möjlighet att styra det med CCleaner om jag kommer ihåg rätt. Men för att vi andra ska se vad som startas så vore det bra med en logg från HijackThis.

http://go.trendmicro.com/free-tools/hijackthis/HiJackThis.exe

Starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat) och klistra in i ditt svar.

När det gäller tjänster så kontrollerar du dem i Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster och det här är en bra guide för vad som kan stängas av utan att orsaka problem: http://www.theeldergeek.com/services_guide.htm

Link to comment
Share on other sites

Tack Cecilia! Återkommer så snart jag är klar.

Edit: Nu är det klart. Tacksam för råd om åtgärd.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 09:55:47, on 2010-04-28

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

D:\Program\EeePC\ACPI\AsTray.exe

D:\Program\EeePC\ACPI\AsAcpiSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

D:\Program\EeePC\ACPI\AsEPCMon.exe

D:\Program\Elantech\ETDCtrl.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe

D:\Program\Elantech\ETDDect.exe

D:\program\ASUS\AiGuru U1\AiGuru_U1usb.exe

D:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\program\Personal\bin\Personal.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\program\ASUS\EeePC\Super Hybrid Engine\SuperHybridEngine.exe

D:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

D:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program\Windows Live\Mail\wlmail.exe

D:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

D:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Documents and Settings\Vladimir Arandjelovi\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\AU83NR9Q\HiJackThis[1].exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=22028

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Lexmark Verktygsfält - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - D:\Program\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - D:\program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)

O2 - BHO: UrlHelper Class - {474597C5-AB09-49d6-A4D5-2E8D7341384E} - D:\Program\iMesh Applications\MediaBar\DataMngr\IEBHO.dll (file missing)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - D:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - D:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - D:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Lexmark Verktygsfält - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - D:\Program\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - D:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AsusTray] D:\Program\EeePC\ACPI\AsTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AsusACPIServer] D:\Program\EeePC\ACPI\AsAcpiSvr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AsusEPCMonitor] D:\Program\EeePC\ACPI\AsEPCMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ETDWare] D:\Program\Elantech\ETDCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ETDWareDetect] D:\Program\Elantech\ETDDect.exe

O4 - HKLM\..\Run: [u1_USB] D:\program\ASUS\AiGuru U1\AiGuru_U1usb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: AutoRun OSCleaner.lnk = ?

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = D:\program\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: SuperHybridEngine.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Skicka till &Bluetooth-enhet... - D:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Skicka till Bluetooth - D:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - D:\program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - D:\program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - D:\program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - D:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - D:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {01614D85-E2FC-40AC-BAB5-24CE29E94DB4} (Viewer Control) - http://192.168.0.102/img/Viewer.cab

O16 - DPF: {4B321170-A623-403F-9EF3-F0B439A30644} (AlertCfg Control) - http://192.168.0.102/adm/AlertCfg.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs:

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Unknown owner - D:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe (file missing)

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - D:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe (file missing)

--

End of file - 8891 bytes

Edited by VladAr
Link to comment
Share on other sites

Expertmedlem Cecilia sa:

"När det gäller vad som startas automatiskt så har du möjlighet att styra det med CCleaner om jag kommer ihåg rätt. Men för att vi andra ska se vad som startas så vore det bra med en logg från HijackThis".

Nu är det klart. Tacksam för råd om åtgärd.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 09:55:47, on 2010-04-28

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

D:\Program\EeePC\ACPI\AsTray.exe

D:\Program\EeePC\ACPI\AsAcpiSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

D:\Program\EeePC\ACPI\AsEPCMon.exe

D:\Program\Elantech\ETDCtrl.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe

D:\Program\Elantech\ETDDect.exe

D:\program\ASUS\AiGuru U1\AiGuru_U1usb.exe

D:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\program\Personal\bin\Personal.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\program\ASUS\EeePC\Super Hybrid Engine\SuperHybridEngine.exe

D:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

D:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program\Windows Live\Mail\wlmail.exe

D:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

D:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Documents and Settings\Vladimir Arandjelovi\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\AU83NR9Q\HiJackThis[1].exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft....k/?LinkId=22028

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Lexmark Verktygsfält - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - D:\Program\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - D:\program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)

O2 - BHO: UrlHelper Class - {474597C5-AB09-49d6-A4D5-2E8D7341384E} - D:\Program\iMesh Applications\MediaBar\DataMngr\IEBHO.dll (file missing)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - D:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - D:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - D:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Lexmark Verktygsfält - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - D:\Program\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - D:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AsusTray] D:\Program\EeePC\ACPI\AsTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AsusACPIServer] D:\Program\EeePC\ACPI\AsAcpiSvr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AsusEPCMonitor] D:\Program\EeePC\ACPI\AsEPCMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ETDWare] D:\Program\Elantech\ETDCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ETDWareDetect] D:\Program\Elantech\ETDDect.exe

O4 - HKLM\..\Run: [u1_USB] D:\program\ASUS\AiGuru U1\AiGuru_U1usb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: AutoRun OSCleaner.lnk = ?

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = D:\program\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: SuperHybridEngine.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Skicka till &Bluetooth-enhet... - D:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Skicka till Bluetooth - D:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - D:\program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - D:\program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - D:\program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - D:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - D:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {01614D85-E2FC-40AC-BAB5-24CE29E94DB4} (Viewer Control) - http://192.168.0.102/img/Viewer.cab

O16 - DPF: {4B321170-A623-403F-9EF3-F0B439A30644} (AlertCfg Control) - http://192.168.0.102/adm/AlertCfg.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs:

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Unknown owner - D:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe (file missing)

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - D:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe (file missing)

--

End of file - 8891 bytes

Edited by VladAr
Link to comment
Share on other sites

Vet inte riktigt om jag missat något... men du letar efter sätt att rensa upp C-disken för att få mer utrymme? Ändå efter rensning så upplever du datorn som seg? Att ha en hårddisk på mindre än 4 gb i ett XP-system är nästan i underkant. Med tanke på att du sedan måste ha en växlingsfil som inte är för liten så borde du ha en systempartition som är betydligt större än 4 gb. Även om du plockar bort tempfiler osv så kommer nog datorn kännas ganska seg iallafall.

Hade jag varit dig hade jag sett till att ha backup på alla viktiga filer och sen partionerat och formaterat om hårddisken. Ta en titt på dina garantier osv så du inte plockar bort partitioner som måste finnas för återställning. Att rekommendera är naturligtvis en XP-skiva... och naturligtvis en skiva med drivrutiner för din dator om det finns en sådan.

// Manneman

Link to comment
Share on other sites

Vet inte riktigt om jag missat något... men du letar efter sätt att rensa upp C-disken för att få mer utrymme? Ändå efter rensning så upplever du datorn som seg? Att ha en hårddisk på mindre än 4 gb i ett XP-system är nästan i underkant. Med tanke på att du sedan måste ha en växlingsfil som inte är för liten så borde du ha en systempartition som är betydligt större än 4 gb. Även om du plockar bort tempfiler osv så kommer nog datorn kännas ganska seg iallafall.

Hade jag varit dig hade jag sett till att ha backup på alla viktiga filer och sen partionerat och formaterat om hårddisken. Ta en titt på dina garantier osv så du inte plockar bort partitioner som måste finnas för återställning. Att rekommendera är naturligtvis en XP-skiva... och naturligtvis en skiva med drivrutiner för din dator om det finns en sådan.

// Manneman

Du måste ha missat att min ASUS Eee901 levererades från tillverkaren med XP-systemet. Har varit hyggligt snabb med runt 400MB fritt utrymme på C-disken. Nu ligger det på runt 500MB men PCn har segat ner sig som innan rensningen (runt 200MB). Det intressanta i eländet är att efter uppdateringar från MS blir den blixtsnabb för att dagen därpå återgå till mera eller mindre seg.

Har i höstas bett forumet om hjälp och efter rensningstips blev PCn snabb. Eftersom, sedan dess, har endast MS fyllt på C-disken med uppdateringar och jag rensat den och installerat allt nytt på D-disken är jag nu förundrad, varför segare.

Är ingen dataexpert utan lär mig allteftersom nöden driver på. I ett amerikanskt dataforum avråddes bestämt att göra partition på SSD. Så jag vågar mig inte på det än, innan jag hunnit konsultera ASUS.

Har länge haft, utöver MS brandvägg/virusskydd, först Norton v.s., avlöst av AVG v.s., avlöst av Zone-något, slutligen Avast virusskydd (som ligger på D-disken). Kan det vara det som spökar trots att Avast ligger på D-disken. Kan program som ligger på D-disken sega ner PCn, trots att ledigt utrymme på den är flera GB?

Många tunga frågor för mig, en icke expert. Förresten, vad tycker du om tidigare postade Hijackthis-loggen? Tacksam för konstruktiva svar.

Link to comment
Share on other sites

Jodå... jag förstog att den levererades med XP. Jag kontrade med att en hårddisk (oavsett utförande) med en systempartition på 4 gb känns sanslöst litet för XP med SP3. Se det som kritik mot ASUS.

Hur det fungerar med SSD-diskar vet jag egentligen inte, men din disk ÄR ju redan partionerad?. Men hur kan det komma sig att du har så mycket av systemet (även Avast) installerad på D? Är det pga utrymmesbristen?

En tumregel jag alltid följt är att alltid installera systemprogram på samma disk som operativsystemet. Med systemprogram menar jag antivirusprogram, office, chatt, video-filmspelare/redigerare osv osv. Om det påverkar ditt system negativt att ha ett antivirusprogram på en annan disk? Ja, det är nog inget jag ens skulle vilja prova...

Att utläsa loggar är inte riktigt mitt gebit, men jag ser ju något som jag absolut hade avinstallerat... Windows Live Toolbar :P . Allt som har namnet "Toolbar" är bannat från våra datorer.

// Manneman

Link to comment
Share on other sites

När någon redigerar ett inlägg så får man inget bevakningsmejl så jag fick aldrig reda på att du hade klistrat in en logg.

En dator kan bli seg av att det är för lite RAM-minne i förhållande till allt som man kör, dvs som finns lagrat i RAM-minnet.

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

Läs om det programmet på http://www.systemlookup.com/Startup/4558-igfxtray_exe.html Är det något du använder dig av?

Samma sak för:

O4 - HKLM\..\Run: [AsusTray] D:\Program\EeePC\ACPI\AsTray.exe

http://www.systemlookup.com/Startup/19759-AsTray_exe.html

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

Förstår du beskrivningen på http://www.systemlookup.com/Startup/13693-dumprep_0_u.html för hur du får bort den automatiska uppstarten av den?

Har du hittar var du i CCleaner kan stänga av automatiska uppstarter?

I så fall stäng av de som motsvarar dessa rader:

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - Global Startup: AutoRun OSCleaner.lnk = ?

Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster

Leta upp Java Quick Starter i listan, dubbelklicka och välj Startmetod Inaktiverad. Upprepa med Bluetooth Service och NMIndexingService.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...