Jump to content

Problem med IE8 - sida med https fungerar men ej sidor med http


Berane

Recommended Posts

Hej!

På min dotters dator (EeePC, Windows XP Home SP3) finns IE 8 installerat men sedan en tid fungerar den inte som tänkt. Jag har testat datorn här hemma där jag har ett trådlöst nätverk. När man går in på "Aftonbladet" t.ex. så får man felmeddelandet "Webbsidan kan inte visas". En av hennes "Favoriter" fungerar däremot, "Färdtjänsten" - https://www.ftjn.sll.se/minasidor/login.htm;jsessionid=4A548E2D52E02D9A0F6ECC88B48F075B - vilket är märkligt.

Inledningsvis testade jag med att installera Firefox 3.6 och det fungerade direkt utan problem. OK, tänkte jag, då avinstallerar jag IE8 vilket jag gjorde (via "Kontrollpanelen" och "Lägga till eller ta bort program"). Så snart jag gjort det kom det i Systemfönstret upp en "Uppdateringsikon" - gällde IE8! Jag installerade den igen men problemet kvarstod.

OK - då testar vi med Microsoft FixIt. Jag laddade ned filen ("Microsoft FixIt Center") men den gick inte att installera pga felmeddelande när "PowerShell.." skulle laddas ner: "Error: Det gick inte att göra en anslutning eftersom måldatorn nekade det 127.0.0.1:5555".

Windowsbrandväggen är aktiverad och dessutom körs "Microsoft Security Essentials".

Tacksam för tips!

Link to comment
Share on other sites

"Error: Det gick inte att göra en anslutning eftersom måldatorn nekade det 127.0.0.1:5555".
Det där skulle kunna betyda att datorn är, eller har varit, infekterad, för det finns en del skadliga program som stoppar in en proxy-server på den porten. Har det märkts av att datorn skulle vara infekterad?

Vi kan se vad DDS visar till att börja med. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

Link to comment
Share on other sites

Cecilia!

Tack för ditt tips - här kommer resultatet. Hoppas det funkar med zip-filen.

************************************************************************************************

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Karolina at 8:34:02,79 on 2010-05-10

Internet Explorer: 8.0.6001.18702

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.1015.523 [GMT 2:00]

AV: avast! Antivirus *On-access scanning enabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

AV: Microsoft Security Essentials *On-access scanning enabled* (Updated) {BCF43643-A118-4432-AEDE-D861FCBCFCDF}

============== Running Processes ===============

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

svchost.exe

svchost.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

svchost.exe

C:\Program\Delade filer\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\Program\Elantech\ETDCtrl.exe

C:\Program\EeePC\ACPI\AsTray.exe

C:\Program\EeePC\ACPI\AsAcpiSvr.exe

C:\Program\EeePC\ACPI\AsEPCMon.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe

C:\Program\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\McAfee Security Scan\1.0.150\SSScheduler.exe

C:\Program\ASUS\EeePC\Super Hybrid Engine\SuperHybridEngine.exe

C:\Program\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Karolina\Mina dokument\Hämtade filer\dds.scr

============== Pseudo HJT Report ===============

uStart Page = hxxp://www.spray.se/mail

uInternet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:5555

uInternet Settings,ProxyOverride = <local>

BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program\delade filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll

BHO: Skype add-on (mastermind): {22bf413b-c6d2-4d91-82a9-a0f997ba588c} - c:\program\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll

BHO: BitComet Helper: {39f7e362-828a-4b5a-bcaf-5b79bfdfea60} - c:\program\bitcomet\tools\BitCometBHO_1.3.1.15.dll

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: SSVHelper Class: {761497bb-d6f0-462c-b6eb-d4daf1d92d43} - c:\program\java\jre6\bin\ssv.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program\delade filer\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program\google\googletoolbarnotifier\5.5.4723.1820\swg.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

TB: {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - No File

uRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRun: [swg] "c:\program\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

uRun: [msnmsgr] "c:\program\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background

mRun: [igfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe

mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe

mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe

mRun: [ETDWare] c:\program\elantech\ETDCtrl.exe

mRun: [AsusTray] c:\program\eeepc\acpi\AsTray.exe

mRun: [AsusACPIServer] c:\program\eeepc\acpi\AsAcpiSvr.exe

mRun: [AsusEPCMonitor] c:\program\eeepc\acpi\AsEPCMon.exe

mRun: [Windows Defender] "c:\program\windows defender\MSASCui.exe" -hide

mRun: [HP Software Update] c:\program\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe

mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

mRun: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

mRun: [avast5] c:\program\alwils~1\avast5\avastUI.exe /nogui

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

dRun: [DWQueuedReporting] "c:\program\delade~1\micros~1\dw\dwtrig20.exe" -t

StartupFolder: c:\docume~1\karolina\start-~1\program\autost~1\openof~1.lnk - c:\program\openoffice.org 3\program\quickstart.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\hpdigi~1.lnk - c:\program\hp\digital imaging\bin\hpqtra08.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\hpphot~1.lnk - c:\program\hp\digital imaging\bin\hpqthb08.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\mcafee~1.lnk - c:\program\mcafee security scan\1.0.150\SSScheduler.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\superh~1.lnk - c:\program\asus\eeepc\super hybrid engine\SuperHybridEngine.exe

IE: &D&ownload &with BitComet - c:\program\bitcomet\BitComet.exe/AddLink.htm

IE: &D&ownload all video with BitComet - c:\program\bitcomet\BitComet.exe/AddVideo.htm

IE: &D&ownload all with BitComet - c:\program\bitcomet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

IE: &Windows Live Search - c:\program\windows live toolbar\msntb.dll/search.htm

IE: Google Sidewiki... - c:\program\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html

IE: Skicka till &Bluetooth-enhet... - c:\program\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie_ctx.htm

IE: Skicka till Bluetooth - c:\program\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie.htm

IE: {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://c:\program\bitcomet\tools\BitCometBHO_1.3.1.15.dll/206

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

IE: {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBC} - c:\program\java\jre6\bin\jp2iexp.dll

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - c:\program\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll

DPF: {0742B9EF-8C83-41CA-BFBA-830A59E23533} - hxxps://support.microsoft.com/Dcode/ActiveX/MSDcode.cab

DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} - hxxp://gfx1.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab

DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} - hxxp://www.extrafilm.se/ImageUploader5.cab

DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1232648762500

DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} - hxxp://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1232648753531

DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - hxxp://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_03-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_07-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} - hxxp://gfx1.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program\delade~1\skype\SKYPE4~1.DLL

Notify: igfxcui - igfxdev.dll

SEH: Microsoft AntiMalware ShellExecuteHook: {091eb208-39dd-417d-a5dd-7e2c2d8fb9cb} - c:\program\wifd1f~1\MpShHook.dll

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - c:\docume~1\karolina\applic~1\mozilla\firefox\profiles\15ln6jr9.default\

FF - plugin: c:\documents and settings\karolina\lokala instã¤llningar\application data\unity\webplayer\loader\npUnity3D32.dll

FF - plugin: c:\program\google\update\1.2.183.23\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program\viewpoint\viewpoint media player\npViewpoint.dll

FF - plugin: c:\program\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("html5.enable", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", "");

c:\program\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20);

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2010-5-9 164048]

R1 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;c:\windows\system32\drivers\MpFilter.sys [2009-12-2 149040]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2010-5-9 19024]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program\alwil software\avast5\AvastSvc.exe [2010-5-9 40384]

R2 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys [2009-2-23 54752]

R3 avast! Mail Scanner;avast! Mail Scanner;c:\program\alwil software\avast5\AvastSvc.exe [2010-5-9 40384]

R3 avast! Web Scanner;avast! Web Scanner;c:\program\alwil software\avast5\AvastSvc.exe [2010-5-9 40384]

S2 gupdate;Tjänsten Google Update (gupdate);c:\program\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-1-28 135664]

S2 WinDefend;Windows Defender;c:\program\windows defender\MsMpEng.exe [2006-11-3 13592]

S3 fsssvc;Tjänsten Windows Live Family Safety;c:\program\windows live\family safety\fsssvc.exe [2009-8-5 704864]

S3 hwusbfake;Huawei DataCard USB Fake;c:\windows\system32\drivers\ewusbfake.sys [2009-7-25 102656]

=============== Created Last 30 ================

2013-01-07 12:08:10 5504 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\MSTEE.sys

2013-01-07 12:08:06 85248 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\NABTSFEC.sys

2013-01-07 12:08:04 11136 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SLIP.sys

2013-01-07 12:08:02 19200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\WSTCODEC.SYS

2013-01-07 12:06:54 10240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\compbatt.sys

2013-01-07 12:06:53 14208 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\battc.sys

2013-01-07 12:06:53 13952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\CmBatt.sys

2013-01-07 12:06:46 5504 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\intelide.sys

2013-01-07 12:06:38 75264 ----a-w- c:\windows\system32\usbui.dll

2013-01-07 12:05:17 0 d-----w- c:\program\delade filer\ODBC

2013-01-07 12:05:15 0 d-----w- c:\program\delade filer\SpeechEngines

2013-01-07 12:04:55 0 d--h--w- c:\documents and settings\all users\Mallar

2013-01-07 12:04:55 0 d-----w- c:\documents and settings\all users\Skrivbord

2013-01-07 12:04:55 0 d-----w- c:\documents and settings\all users\Favoriter

2013-01-07 12:04:55 0 d-----r- c:\documents and settings\all users\Start-meny

2013-01-07 12:04:55 0 d-----r- c:\documents and settings\all users\Dokument

2013-01-07 12:04:54 8599 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\IASNT4.CAT

2013-01-07 12:03:52 68 ----a-w- c:\windows\system32\$winnt$.inf

2013-01-07 11:11:44 0 d-sh--w- c:\documents and settings\all users\DRM

2013-01-07 11:11:14 0 d--h--w- c:\program\WindowsUpdate

2013-01-07 11:11:09 0 d-----w- c:\program\Onlinetjänster

2013-01-07 11:10:52 0 d-----w- c:\program\delade filer\MSSoap

2013-01-07 11:09:16 0 d-----w- c:\program\Messenger

2013-01-07 11:09:15 0 d-----w- c:\program\MSN Gaming Zone

2013-01-07 11:09:08 0 d-----w- c:\program\Windows NT

2010-05-09 07:06:09 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Alwil Software

2010-05-08 11:26:08 0 d-----w- c:\program\Glary Utilities

2010-05-08 11:14:15 0 d-----w- c:\program\VS Revo Group

2010-05-08 06:52:07 0 d-----w- c:\program\Defraggler

2010-05-08 06:28:01 0 d-----w- c:\docume~1\karolina\applic~1\GlarySoft

2010-05-07 16:53:49 0 d-----w- c:\program\ESET

2010-05-06 18:56:56 0 d-----w- c:\program\Microsoft Security Essentials

==================== Find3M ====================

2013-01-07 11:10:34 21700 ----a-w- c:\windows\system32\emptyregdb.dat

2010-05-06 08:36:38 221568 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2010-05-05 03:40:30 160256 --sha-r- c:\windows\system32\perfwci5.dll

2010-04-04 19:04:22 83608 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2010-04-04 19:04:22 443914 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2010-03-10 06:17:42 420352 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2010-02-25 06:19:40 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-02-17 12:09:32 2190720 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2010-02-16 19:09:30 2067584 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2010-02-12 10:03:03 293376 ------w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2010-02-12 04:35:03 100864 ----a-w- c:\windows\system32\6to4svc.dll

2008-05-07 08:34:00 15523560 ----a-w- c:\program\U1 Setup.exe

============= FINISH: 8:34:57,00 ===============

******************************************************************************************************************

Attach_2010-05-10.zip

Link to comment
Share on other sites

Som Cecilia sa så är du eller har varit smittad.

Här fixar du till IE i alla fall.

Gå in i internet alternativ/anslutningar.

Klicka på LAN inställningar.

Se till att det inte är i kryssat vid Proxyserver.

Då borde IE funka som den ska igen.

Link to comment
Share on other sites

Innan du avbockar på det sätt som Dwarf skriver så ta bort innehållet i fälten för IP-adress och portnummer. Det kan tänkas att du behöver trycka på Avancerat för att se alla möjliga fält.

Hur länge sedan är det som detta problem med http-adresser började? Jag undrar eftersom man bara ser en månad tillbaks i tiden med DDS och har problemet varit längre än kan man kolla med ett annat program i stället.

Det är olämpligt att ha två antivirusprogram i datorn eftersom det ofta leder till konstiga problem. Avinstallera därför MSE, eller möjligen Avast. Komplettera i stället med ett bra antispionprogram som Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) http://www.malwarebytes.org/mbam.php

Installera MBAM, uppdatera och skanna igenom datorn med det. Om något hittas klistra in loggen.

Det är gamla Java-versioner med säkerhetshål i datorn. Installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera följande när inga webbläsare är igång:

Java 6 Update 3

Java 6 Update 7

Där finns gamla programversioner med säkerhetshål i datorn. Låt Secunias Software Inspector kolla upp datorn och fixa de problem som den rapporterar. Om den inte rapporterar VLC så uppdatera den ändå.

Avinstallera Viewpoint Manager och Viewpoint Media Player om det inte är något som används. Det är inte skadliga program men de kommer ofta in tillsammans med något man installerar fast man inte har någon nytta av Viewpoint.

mRun: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

Den raden kan du läsa om på http://www.systemlookup.com/Startup/596-ALCMTR_EXE.html

Link to comment
Share on other sites

Ett stort tack till Cecilia och Dwarf : "You really made my day!"

Efter att ha tillämpat era förslag så fungerade IE8 igen (OK - återstår att avinstallera "Viewpoint Manager" och "Viewpoint Media Player").

Jag misstänkte också att det var något virusangrepp och körde därför "ESET online-scanner" som dock inte hittade något. Det gjorde däremot "Malwarebytes Anti-Malware" (som jag fö kör själv efter tips på Lifehacker.com).

Bra tips det där med Secunia Software Inspector (som jag också kör på min desktop)!

Tack än en gång för att ni delat med er av era kunskaper och erfarenheter!

Avslutningsvis: "Problem solved - case closed".

:)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...