Jump to content

Hjälp! hur tar man bort en trojan?


Recommended Posts

Scannade min dator för några dagar sedan med AVG

och fann då en trojan vid namnet "Trojan horse Generic2_c.BDRQ".

Har försökt med alla möjliga olika scanners men ingen tycks ta bort den.

den tycks byta "gömställe" efter varje scanning! jag har fixat HijackThis men är ingen

hejare på tyda resultaten men för er som kan läsa det lägger jag upp hijackthis loggen. Om den

är till nytta dvs.

//Simon

Link to comment
Share on other sites

Scannade min dator för några dagar sedan med AVG

och fann då en trojan vid namnet "Trojan horse Generic2_c.BDRQ".

Har försökt med alla möjliga olika scanners men ingen tycks ta bort den.

den tycks byta "gömställe" efter varje scanning! jag har fixat HijackThis men är ingen

hejare på tyda resultaten men för er som kan läsa det lägger jag upp hijackthis loggen. Om den

är till nytta dvs.

//Simon

du skriver att du försökt med alla möjliga olika scanners? har du prövat med Hitman Pro 3.6 ?

Link to comment
Share on other sites

Lägg gärna upp hijackthis loggan, men ett andra steg kan vara att progva malware antibytes om du inte testat detta.

Finns att hämta här: http://www.malwarebytes.org/mbam.php

Om inte det hjälper så kommer det snart dyka upp personer med större kunskap och mera avancerade verktyg och guider ganska snabbt, finns några här på forumet som är specialiserade på virus.

Link to comment
Share on other sites

Hit man pro har jag inte testat, är programmet gratis?

Här kommer hijackthis loggen.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:40:57, on 2010-09-17

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Documents and Settings\Simon\My Documents\Hämtade filer\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - *{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1151601.exe -Update -1151601 -"Mozilla/5.0_(Windows;_U;_Windows_NT_5.1;_sv-SE;_rv:1.9.1.8)_Gecko/20100202_Firefox/3.5.8_(.NET_CLR_3.5.30729)" -"http://cc.porsche.com/icc_euro/ui/pva/application/bpModules/interior_3D.jsp?pluginsInstalled=true&RT=1267181325916"

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O22 - SharedTaskScheduler: PaconspePyt - {1BC61D34-C2A1-4146-8139-C47166786611} - (no file)

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 7720 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej,

ser att du fått flera bra förslag redan, något som fungerat?

Annars är följande en bra början på rensning av din dator.

Beskriv noga vad du har för problem med datorn, varför du tror eller vet att det finns skadliga program i datorn.

Om något antivirus- eller antispionprogram har hittat något skadligt så klistra in en logg där det framgår vad som har hittats och vilka filer och mappar som är inblandade.

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i.

Mvh

Mats H

Edited by Mats H
Link to comment
Share on other sites

Nu har jag kört AVG igen och denna gång fann den ingen trojansk häst,

iaf inte vad jag såg.

men nu är det 33 "Warnings" som inte blir removed och datorn går

fortfarande relativt trögt jämfört med någon månad sen.

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Simon at 15:52:54,96 on 2010-09-17

Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 1.6.0_21

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1033.18.2046.999 [GMT 2:00]

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

============== Running Processes ===============

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WudfServiceGroup

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgui.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Documents and Settings\Simon\Desktop\dds.scr

============== Pseudo HJT Report ===============

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uURLSearchHooks: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

uURLSearchHooks: H - No File

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: AVG Safe Search: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - c:\program files\avg\avg9\avgssie.dll

BHO: Spybot-S&D IE Protection: {53707962-6f74-2d53-2644-206d7942484f} - c:\progra~1\spybot~1\SDHelper.dll

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program files\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program files\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: AVG Security Toolbar: {ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

TB: DAEMON Tools Toolbar: {32099aac-c132-4136-9e9a-4e364a424e17} -

uRun: [MSMSGS] "c:\program files\messenger\msmsgs.exe" /background

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRunOnce: [shockwave Updater] c:\windows\system32\adobe\shockwave 11\SwHelper_1151601.exe -Update -1151601 -"Mozilla/5.0_(Windows;_U;_Windows_NT_5.1;_sv-SE;_rv:1.9.1.8)_Gecko/20100202_Firefox/3.5.8_(.NET_CLR_3.5.30729)" -"http://cc.porsche.com/icc_euro/ui/pva/application/bpModules/interior_3D.jsp?pluginsInstalled=true&RT=1267181325916"

mRun: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

mRun: [nwiz] nwiz.exe /install

mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [AVG9_TRAY] c:\progra~1\avg\avg9\avgtray.exe

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

dRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

dRunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\micros~1.lnk - c:\program files\microsoft office\office10\OSA.EXE

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office10\EXCEL.EXE/3000

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - c:\progra~1\spybot~1\SDHelper.dll

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

Handler: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

Handler: cdo - {CD00020A-8B95-11D1-82DB-00C04FB1625D} - c:\program files\common files\microsoft shared\web folders\PKMCDO.DLL

Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg9\avgpp.dll

Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

STS: PaconspePyt: {1bc61d34-c2a1-4146-8139-c47166786611} - PaconspePyt.Paconspe

Hosts: 127.0.0.1 www.spywareinfo.com

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - c:\docume~1\simon\applic~1\mozilla\firefox\profiles\07lsd12p.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.live.com/results.aspx?FORM=IEFM1&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Live Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.se/

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://se.yhs.search.yahoo.com/avg/search?fr=yhs-avg&type=yahoo_avg_hs2-tb-web_se&p=

FF - prefs.js: network.proxy.type - 4

FF - component: c:\program files\avg\avg9\firefox\components\avgssff.dll

FF - component: c:\program files\avg\avg9\toolbar\firefox\avg@igeared\components\IGeared_tavgp_xputils2.dll

FF - component: c:\program files\avg\avg9\toolbar\firefox\avg@igeared\components\IGeared_tavgp_xputils3.dll

FF - component: c:\program files\avg\avg9\toolbar\firefox\avg@igeared\components\IGeared_tavgp_xputils35.dll

FF - component: c:\program files\avg\avg9\toolbar\firefox\avg@igeared\components\xpavgtbapi.dll

FF - plugin: c:\program files\divx\divx plus web player\npdivx32.dll

FF - plugin: c:\program files\google\google earth\plugin\npgeplugin.dll

FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.23\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files\java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program files\microsoft\office live\npOLW.dll

FF - plugin: c:\program files\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - plugin: c:\program files\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0012-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.lu", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.nu", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.nz", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--p1ai", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbayh7gpa", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.tel", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.proxy.type", 5);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.buffer.cache.count", 24);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.buffer.cache.size", 4096);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("dom.ipc.plugins.timeoutSecs", 45);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accelerometer.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", "");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.nptest.dll", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npswf32.dll", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npctrl.dll", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npqtplugin.dll", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20);

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2009-9-25 216400]

R1 AvgMfx86;AVG Free On-access Scanner Minifilter Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2009-9-25 29584]

R1 AvgTdiX;AVG Free Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2009-9-25 243024]

R2 avg9wd;AVG Free WatchDog;c:\program files\avg\avg9\avgwdsvc.exe [2010-7-20 308136]

R2 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys [2009-7-19 54752]

S0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\lbd.sys --> c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [?]

S2 gupdate;Tjänsten Google Update (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-2-8 135664]

S3 AVG Security Toolbar Service;AVG Security Toolbar Service;c:\program files\avg\avg9\toolbar\ToolbarBroker.exe [2010-5-23 430152]

S3 fsssvc;Tjänsten Windows Live Family Safety;c:\program files\windows live\family safety\fsssvc.exe [2009-8-5 704864]

=============== Created Last 30 ================

2010-09-15 11:12:57 58880 ------w- c:\windows\system32\dllcache\spoolsv.exe

2010-09-15 11:12:56 293376 ------w- c:\windows\system32\dllcache\winsrv.dll

2010-09-15 11:12:52 406016 ------w- c:\windows\system32\dllcache\usp10.dll

2010-09-13 11:12:06 0 d-----w- c:\docume~1\simon\applic~1\Malwarebytes

2010-09-13 11:11:59 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-09-13 11:11:58 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Malwarebytes

2010-09-13 11:11:57 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-09-13 11:11:57 0 d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-08-31 17:55:24 0 d--h--w- c:\windows\PIF

==================== Find3M ====================

2010-09-17 12:12:38 46 ----a-w- c:\documents and settings\simon\jagex_runescape_preferences.dat

2010-09-17 12:08:55 99 ----a-w- c:\documents and settings\simon\jagex_runescape_preferences2.dat

2010-08-17 13:17:06 58880 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2010-07-27 06:28:54 8463360 ------w- c:\windows\system32\dllcache\shell32.dll

2010-07-22 15:49:15 590848 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

2010-07-22 15:49:15 590848 ------w- c:\windows\system32\dllcache\rpcrt4.dll

2010-07-22 05:57:20 5120 ----a-w- c:\windows\system32\xpsp4res.dll

2010-07-20 20:38:01 243024 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

2010-07-20 20:37:53 12536 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2010-07-20 20:36:12 216400 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2010-07-17 03:00:04 423656 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2010-06-30 12:23:55 149504 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2010-06-30 12:23:55 149504 ------w- c:\windows\system32\dllcache\schannel.dll

2010-06-24 15:51:58 11077120 ------w- c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll

2010-06-24 12:22:03 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-06-24 12:22:03 916480 ------w- c:\windows\system32\dllcache\wininet.dll

2010-06-24 12:22:03 12800 ------w- c:\windows\system32\dllcache\xpshims.dll

2010-06-24 12:22:02 1210368 ------w- c:\windows\system32\dllcache\urlmon.dll

2010-06-24 12:22:01 611840 ----a-w- c:\windows\system32\dllcache\mstime.dll

2010-06-24 12:22:01 5951488 ------w- c:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll

2010-06-24 12:22:01 206848 ----a-w- c:\windows\system32\dllcache\occache.dll

2010-06-24 12:21:59 599040 ----a-w- c:\windows\system32\dllcache\msfeeds.dll

2010-06-24 12:21:59 55296 ----a-w- c:\windows\system32\dllcache\msfeedsbs.dll

2010-06-24 12:21:59 25600 ------w- c:\windows\system32\dllcache\jsproxy.dll

2010-06-24 12:21:58 247808 ------w- c:\windows\system32\dllcache\ieproxy.dll

2010-06-24 12:21:58 1986560 ------w- c:\windows\system32\dllcache\iertutil.dll

2010-06-24 12:21:58 184320 ------w- c:\windows\system32\dllcache\iepeers.dll

2010-06-24 12:21:56 743424 ------w- c:\windows\system32\dllcache\iedvtool.dll

2010-06-24 12:21:55 387584 ------w- c:\windows\system32\dllcache\iedkcs32.dll

2010-06-24 02:14:38 1861120 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2010-06-24 02:14:38 1861120 ------w- c:\windows\system32\dllcache\win32k.sys

2010-06-23 12:08:09 173056 ------w- c:\windows\system32\dllcache\ie4uinit.exe

2010-06-21 14:18:51 354304 ------w- c:\windows\system32\dllcache\srv.sys

2009-04-13 17:36:28 32768 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\local settings\history\history.ie5\index.dat

2009-01-26 18:18:15 32768 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\local settings\history\history.ie5\mshist012009012620090127\index.dat

2009-04-13 17:36:28 32768 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\local settings\temporary internet files\content.ie5\index.dat

============= FINISH: 15:53:13,87 ===============

Attach.txt

Link to comment
Share on other sites

Kan du få fram någon logg eller liknande som visar vad det var för fil som AVG ansåg vara en "Trojan horse Generic2_c.BDRQ" och i vilken mapp den filen fanns? Likaså vad det är för varningar den rapporterar om nu?

Kan du se om du i datorn kan hitta någon fil som heter antingen PaconspePyt eller Paconspe?

Link to comment
Share on other sites

Hej,

kan du ladda upp följande filer på Virustotal:

c:\windows\system32\spoolsv.exe

c:\windows\system32\dllcache\spoolsv.exe

c:\windows\system32\dllcache\winsrv.dll

c:\windows\system32\dllcache\usp10.dll

Tryck på fliken Upload File, använd Bläddraknappen för att leta reda på filen, tryck Send File.

Återkom med svarslänkar, färdiganalyserade, här i din tråd.

(Klistra in länkarna).

Virustotal hittar du här: http://www.virustotal.com/index.html

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Kan du få fram någon logg eller liknande som visar vad det var för fil som AVG ansåg vara en "Trojan horse Generic2_c.BDRQ" och i vilken mapp den filen fanns? Likaså vad det är för varningar den rapporterar om nu?

Kan du se om du i datorn kan hitta någon fil som heter antingen PaconspePyt eller Paconspe?

Hej cecilia!

Jag fann ingen fil vid namn PaconspePyt eller Paconspe tyvär.

Här kopierade jag loggtexten från AVG (då AVG fortfarande fann trojanen vid scenningen)

"Infection";"Trojan horse Generic2_c.BDRQ";"C:\Documents and Settings\Simon\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\33\608553a1-2d0b4f6d";"";"2010-08-31, 17:47:07"

När jag scannar Med AVG idag så dyker ingen Trojansk häst upp på loggen, vilket är underligt när jag inte tagit bort den.

Biofogar även loggen från Regcure som inte tycks kunna ta bort något under namnet COMActiveX.

regcure.bmp

regcure2.bmp

Link to comment
Share on other sites

Hej,

kan du ladda upp följande filer på Virustotal:

c:\windows\system32\spoolsv.exe

c:\windows\system32\dllcache\spoolsv.exe

c:\windows\system32\dllcache\winsrv.dll

c:\windows\system32\dllcache\usp10.dll

Tryck på fliken Upload File, använd Bläddraknappen för att leta reda på filen, tryck Send File.

Återkom med svarslänkar, färdiganalyserade, här i din tråd.

(Klistra in länkarna).

Virustotal hittar du här: http://www.virustotal.com/index.html

Mvh

Mats H

Hej Mats!

körde igenom de filer du lade upp och här kommer länkar till resultaten.

c:\windows\system32\spoolsv.exe

http://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=e0b07f08e60ffbad36c2e58180f4b2a16dca47716044cbe0213df7b74d742f1f-1284923413

c:\windows\system32\dllcache\spoolsv.exe

http://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=e0b07f08e60ffbad36c2e58180f4b2a16dca47716044cbe0213df7b74d742f1f-1284923685

c:\windows\system32\dllcache\winsrv.dll

http://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=2b3d44451afb46179f1f841c45265465a8d668d76e19150dade96accd7291779-1284923856

c:\windows\system32\dllcache\usp10.dll

http://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=55da924168c44f33fea38e84df66ed285c7f2c226e6d70caaa3a305d6014173c-1284923989

Mvh Simon

Link to comment
Share on other sites

Hej,

bra att dessa filer ej var infekterade.

Vill kolla med ComboFix också. Spara ComboFix på Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara ja.

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

När den är färdig så ska en logg komma upp, klistra in den i ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Hej,

bra att dessa filer ej var infekterade.

Vill kolla med ComboFix också. Spara ComboFix på Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara ja.

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

När den är färdig så ska en logg komma upp, klistra in den i ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

Mvh

Mats H

Hej!

Nu har jag följt anvisningarna och det tycks ha gått bra (inget upphakande av datorn iaf).

ComboFix 10-09-19.03 - Simon 2010-09-20 13:00:59.3.1 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1033.18.2046.1096 [GMT 2:00]

Körs från: c:\documents and settings\Simon\Desktop\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning disabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Andra raderingar ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\documents and settings\Simon\Recent\Thumbs.db

c:\windows\system32\spool\prtprocs\w32x86\msonpppr.dll

.

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2010-08-20 till 2010-09-20 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-09-15 11:12 . 2010-08-17 13:17 58880 ------w- c:\windows\system32\dllcache\spoolsv.exe

2010-09-15 11:12 . 2010-06-18 17:43 293376 ------w- c:\windows\system32\dllcache\winsrv.dll

2010-09-15 11:12 . 2010-04-16 15:36 406016 ------w- c:\windows\system32\dllcache\usp10.dll

2010-09-13 11:12 . 2010-09-13 11:12 -------- d-----w- c:\documents and settings\Simon\Application Data\Malwarebytes

2010-09-13 11:11 . 2010-09-13 11:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2010-09-13 11:11 . 2010-09-20 10:48 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-08-31 17:55 . 2010-08-31 17:55 -------- d--h--w- c:\windows\PIF

2010-08-26 16:14 . 2010-08-26 16:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\Simon\Local Settings\Application Data\Help

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-09-20 10:31 . 2010-05-24 12:11 0 ----a-w- c:\documents and settings\Simon\Local Settings\Application Data\prvlcl.dat

2010-09-19 22:08 . 2009-01-26 20:33 46 ----a-w- c:\documents and settings\Simon\jagex_runescape_preferences.dat

2010-09-19 21:34 . 2009-09-02 13:08 99 ----a-w- c:\documents and settings\Simon\jagex_runescape_preferences2.dat

2010-09-16 09:01 . 2009-12-21 20:55 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight

2010-08-18 21:18 . 2009-01-26 19:17 -------- d-----w- c:\documents and settings\Simon\Application Data\uTorrent

2010-08-17 20:17 . 2009-01-26 19:17 -------- d-----w- c:\program files\uTorrent

2010-08-17 13:17 . 2008-04-14 04:42 58880 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2010-08-14 17:56 . 2010-04-20 09:41 -------- d-----w- c:\program files\DIALux

2010-08-10 12:20 . 2010-06-04 01:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Norton

2010-08-10 12:10 . 2009-03-01 14:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\NOS

2010-08-04 15:55 . 2010-06-05 12:10 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Symantec Shared

2010-07-31 17:44 . 2010-07-31 17:44 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2010-07-31 17:44 . 2010-07-31 17:44 503808 ----a-w- c:\documents and settings\Simon\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\46\f84c6ae-44dd46d7-n\msvcp71.dll

2010-07-31 17:44 . 2010-07-31 17:44 12800 ----a-w- c:\documents and settings\Simon\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\50\5535ab32-46003649-n\decora-d3d.dll

2010-07-31 17:43 . 2010-07-31 17:43 61440 ----a-w- c:\documents and settings\Simon\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\50\5535ab32-46003649-n\decora-sse.dll

2010-07-31 17:43 . 2010-07-31 17:43 499712 ----a-w- c:\documents and settings\Simon\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\46\f84c6ae-44dd46d7-n\jmc.dll

2010-07-31 17:43 . 2010-07-31 17:43 348160 ----a-w- c:\documents and settings\Simon\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\46\f84c6ae-44dd46d7-n\msvcr71.dll

2010-07-31 17:43 . 2009-03-19 15:34 -------- d-----w- c:\program files\Java

2010-07-30 20:20 . 2009-02-07 19:09 -------- d-----w- c:\documents and settings\Simon\Application Data\dvdcss

2010-07-22 15:49 . 2008-04-14 04:42 590848 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

2010-07-22 05:57 . 2009-04-15 12:50 5120 ----a-w- c:\windows\system32\xpsp4res.dll

2010-07-21 12:29 . 2010-06-03 22:52 57344 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\RunAsUser\RUNASUSERPROCESS.dll

2010-07-21 12:29 . 2010-07-21 12:29 57715 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\Player\Uninstaller.exe

2010-07-21 12:29 . 2010-07-21 12:29 56765 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\DivXPlusShortcuts\Uninstaller.exe

2010-07-21 12:28 . 2010-07-21 12:28 84054 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\TransferWizard\Uninstaller.exe

2010-07-21 12:28 . 2010-07-21 12:28 54153 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\DFXPlugin\Uninstaller.exe

2010-07-21 12:24 . 2010-06-03 22:51 1062184 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\Setup\Resource.dll

2010-07-21 12:24 . 2010-06-03 22:51 895256 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\Setup\DivXSetup.exe

2010-07-20 20:38 . 2009-09-25 21:02 243024 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

2010-07-20 20:37 . 2010-07-20 20:37 12536 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2010-07-20 20:36 . 2009-09-25 21:02 216400 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2010-07-17 03:00 . 2010-07-31 17:43 423656 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2010-06-30 12:23 . 2009-01-08 19:11 149504 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2010-06-24 12:22 . 2008-10-16 19:38 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-06-24 02:14 . 2009-01-08 19:14 1861120 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

.

------- Sigcheck -------

[-] 2009-01-08 . 5AE1C2695F6523AD98B948F2887D8C5E . 361600 . . [5.1.2600.5649] . . c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

[-] 2009-01-08 . 362BC5AF8EAF712832C58CC13AE05750 . 1614848 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\sfcfiles.dll

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}"= "c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll" [2010-04-19 2117704]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}]

2010-04-19 08:25 2117704 ----a-w- c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll" [2010-04-19 2117704]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

"{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll" [2010-04-19 2117704]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"Shockwave Updater"="c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1151601.exe" [2009-07-21 468408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2009-01-26 577536]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2009-01-15 13680640]

"nwiz"="nwiz.exe" [2009-01-15 1657376]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2009-01-15 86016]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2009-01-05 413696]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-06-20 35760]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-06-09 976832]

"AVG9_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG9\avgtray.exe" [2010-07-20 2065760]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"_nltide_2"="shell32" [X]

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\

Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-2-13 83360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]

2010-07-20 20:37 12536 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

path=

backup=

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^BankID Security Application.lnk]

backup=c:\windows\pss\BankID Security Application.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Simon^Start Menu^Programs^Startup^Free Music Zilla.lnk]

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DivXUpdate]

2010-06-03 00:50 1144104 ----a-w- c:\program files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

2009-04-02 14:11 342312 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\Free Music Zilla\\FMZilla.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG9\\avgupd.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG9\\avgnsx.exe"=

"c:\\Program Files\\Steam\\steamapps\\baileys_boy15@hotmail.com\\counter-strike\\hl.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"3389:TCP"= 3389:TCP:@xpsp2res.dll,-22009

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2009-09-25 216400]

R1 AvgTdiX;AVG Free Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2009-09-25 243024]

R2 avg9wd;AVG Free WatchDog;c:\program files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe [2010-07-20 308136]

S0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\DRIVERS\Lbd.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\Lbd.sys [?]

S2 gupdate;Tjänsten Google Update (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-08 135664]

S3 AVG Security Toolbar Service;AVG Security Toolbar Service;c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\ToolbarBroker.exe [2010-05-23 430152]

S4 sptd;sptd;c:\windows\system32\Drivers\sptd.sys --> c:\windows\system32\Drivers\sptd.sys [?]

.

Innehållet i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

2010-07-22 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 11:34]

2010-09-18 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-08 11:00]

2010-09-19 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-08 11:00]

2010-09-20 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{5F672323-F82B-4270-B21F-20C416B04789}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2009-01-08 02:31]

.

.

------- Extra genomsökning -------

.

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

Handler: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Simon\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07lsd12p.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.live.com/results.aspx?FORM=IEFM1&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Live Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.se/

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://se.yhs.search.yahoo.com/avg/search?fr=yhs-avg&type=yahoo_avg_hs2-tb-web_se&p=

FF - prefs.js: network.proxy.type - 4

FF - component: c:\program files\AVG\AVG9\Firefox\components\avgssff.dll

FF - component: c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\Firefox\avg@igeared\components\IGeared_tavgp_xputils2.dll

FF - component: c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\Firefox\avg@igeared\components\IGeared_tavgp_xputils3.dll

FF - component: c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\Firefox\avg@igeared\components\IGeared_tavgp_xputils35.dll

FF - component: c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\Firefox\avg@igeared\components\xpavgtbapi.dll

FF - plugin: c:\program files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll

FF - plugin: c:\program files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

FF - plugin: c:\program files\Google\Update\1.2.183.23\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll

FF - plugin: c:\program files\Personal\bin\np_prsnl.dll

FF - plugin: c:\program files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

---- FIREFOX POLICY ----

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);

.

- - - - FÖRÄLDRALÖSA POSTER SOM TAGITS BORT - - - -

SharedTaskScheduler-{1BC61D34-C2A1-4146-8139-C47166786611} - (no file)

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2010-09-20 13:05

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Sluttid: 2010-09-20 13:08:15

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-09-20 11:07

ComboFix2.txt 2009-11-06 15:53

Före genomsökningen: 17 349 648 384 bytes free

Efter genomsökningen: 17 691 598 848 bytes free

- - End Of File - - FCD78AFD5CA5D1923CEECD99DB60D673

//Simon

Link to comment
Share on other sites

Hej,

Här finns i det rester av Norton eller?

avinstallera, prova med detta verktyg,

http://www.symantec.com/norton/support/kb/web_view.jsp?wv_type=public_web&docurl=20080710133834EN&ln=en_US

c:\documents and settings\All Users\Application Data\Norton

c:\documents and settings\All Users\Application Data\NOS

c:\program files\Common Files\Symantec Shared

Kan du ladda upp denna fil på Virutotal.

c:\windows\system32\sfcfiles.dll

I Firefox, inaktivera alla Javatillägg utom Java 6 Udate 21, se Verktyg och Tillägg.

Återkom med en ny DDS efter detta.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Hej,

Här finns i det rester av Norton eller?

avinstallera, prova med detta verktyg,

http://www.symantec.com/norton/support/kb/web_view.jsp?wv_type=public_web&docurl=20080710133834EN&ln=en_US

c:\documents and settings\All Users\Application Data\Norton

c:\documents and settings\All Users\Application Data\NOS

c:\program files\Common Files\Symantec Shared

Kan du ladda upp denna fil på Virutotal.

c:\windows\system32\sfcfiles.dll

I Firefox, inaktivera alla Javatillägg utom Java 6 Udate 21, se Verktyg och Tillägg.

Återkom med en ny DDS efter detta.

Mvh

Mats H

Hej!

Försökte så gott jag kunde med att ta bort norton vilket jag inte visste att jag hade något kvar av. Kommer inte ihåg vilket norton det var men det var en gratis version iaf.

Avaktivireade alla java tillägg utom java 6 21.

c:\windows\system32\sfcfiles.dll

http://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=8b9ef2f37266e7dcb4ebfc0e3f0065f6f5cc0d9555d7589ce8b5ca42cd158fc4-1285334233

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Simon at 15:45:29,23 on 2010-09-24

Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 1.6.0_21

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1033.18.2046.1098 [GMT 2:00]

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

============== Running Processes ===============

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WudfServiceGroup

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Documents and Settings\Simon\Desktop\dds.scr

============== Pseudo HJT Report ===============

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uURLSearchHooks: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

uURLSearchHooks: H - No File

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: AVG Safe Search: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - c:\program files\avg\avg9\avgssie.dll

BHO: Spybot-S&D IE Protection: {53707962-6f74-2d53-2644-206d7942484f} - c:\progra~1\spybot~1\SDHelper.dll

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program files\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program files\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: AVG Security Toolbar: {ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

TB: DAEMON Tools Toolbar: {32099aac-c132-4136-9e9a-4e364a424e17} -

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRunOnce: [shockwave Updater] c:\windows\system32\adobe\shockwave 11\SwHelper_1151601.exe -Update -1151601 -"Mozilla/5.0_(Windows;_U;_Windows_NT_5.1;_sv-SE;_rv:1.9.1.8)_Gecko/20100202_Firefox/3.5.8_(.NET_CLR_3.5.30729)" -"http://cc.porsche.com/icc_euro/ui/pva/application/bpModules/interior_3D.jsp?pluginsInstalled=true&RT=1267181325916"

mRun: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

mRun: [nwiz] nwiz.exe /install

mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [AVG9_TRAY] c:\progra~1\avg\avg9\avgtray.exe

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

dRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

dRunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\micros~1.lnk - c:\program files\microsoft office\office10\OSA.EXE

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office10\EXCEL.EXE/3000

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - c:\progra~1\spybot~1\SDHelper.dll

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

Handler: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

Handler: cdo - {CD00020A-8B95-11D1-82DB-00C04FB1625D} - c:\program files\common files\microsoft shared\web folders\PKMCDO.DLL

Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg9\avgpp.dll

Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - c:\docume~1\simon\applic~1\mozilla\firefox\profiles\07lsd12p.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.live.com/results.aspx?FORM=IEFM1&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Live Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.se/

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://se.yhs.search.yahoo.com/avg/search?fr=yhs-avg&type=yahoo_avg_hs2-tb-web_se&p=

FF - prefs.js: network.proxy.type - 4

FF - component: c:\program files\avg\avg9\firefox\components\avgssff.dll

FF - component: c:\program files\avg\avg9\toolbar\firefox\avg@igeared\components\IGeared_tavgp_xputils2.dll

FF - component: c:\program files\avg\avg9\toolbar\firefox\avg@igeared\components\IGeared_tavgp_xputils3.dll

FF - component: c:\program files\avg\avg9\toolbar\firefox\avg@igeared\components\IGeared_tavgp_xputils35.dll

FF - component: c:\program files\avg\avg9\toolbar\firefox\avg@igeared\components\xpavgtbapi.dll

FF - plugin: c:\program files\divx\divx plus web player\npdivx32.dll

FF - plugin: c:\program files\google\google earth\plugin\npgeplugin.dll

FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.23\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files\java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program files\microsoft\office live\npOLW.dll

FF - plugin: c:\program files\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - plugin: c:\program files\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0012-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.lu", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.nu", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.nz", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--p1ai", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbayh7gpa", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.tel", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.proxy.type", 5);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.buffer.cache.count", 24);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.buffer.cache.size", 4096);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("dom.ipc.plugins.timeoutSecs", 45);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accelerometer.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", "");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.nptest.dll", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npswf32.dll", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npctrl.dll", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npqtplugin.dll", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20);

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2009-9-25 216400]

R1 AvgMfx86;AVG Free On-access Scanner Minifilter Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2009-9-25 29584]

R1 AvgTdiX;AVG Free Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2009-9-25 243024]

R2 avg9wd;AVG Free WatchDog;c:\program files\avg\avg9\avgwdsvc.exe [2010-7-20 308136]

R2 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys [2009-7-19 54752]

S0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\lbd.sys --> c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [?]

S2 gupdate;Tjänsten Google Update (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-2-8 135664]

S3 AVG Security Toolbar Service;AVG Security Toolbar Service;c:\program files\avg\avg9\toolbar\ToolbarBroker.exe [2010-5-23 430152]

S3 fsssvc;Tjänsten Windows Live Family Safety;c:\program files\windows live\family safety\fsssvc.exe [2009-8-5 704864]

=============== Created Last 30 ================

2010-09-15 11:12:57 58880 ------w- c:\windows\system32\dllcache\spoolsv.exe

2010-09-15 11:12:56 293376 ------w- c:\windows\system32\dllcache\winsrv.dll

2010-09-15 11:12:52 406016 ------w- c:\windows\system32\dllcache\usp10.dll

2010-09-13 11:12:06 0 d-----w- c:\docume~1\simon\applic~1\Malwarebytes

2010-09-13 11:11:58 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Malwarebytes

2010-09-13 11:11:57 0 d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-08-31 17:55:24 0 d--h--w- c:\windows\PIF

==================== Find3M ====================

2010-09-24 02:03:19 46 ----a-w- c:\documents and settings\simon\jagex_runescape_preferences.dat

2010-09-24 02:03:18 99 ----a-w- c:\documents and settings\simon\jagex_runescape_preferences2.dat

2010-08-17 13:17:06 58880 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2010-07-27 06:28:54 8463360 ------w- c:\windows\system32\dllcache\shell32.dll

2010-07-22 15:49:15 590848 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

2010-07-22 15:49:15 590848 ------w- c:\windows\system32\dllcache\rpcrt4.dll

2010-07-22 05:57:20 5120 ----a-w- c:\windows\system32\xpsp4res.dll

2010-07-20 20:37:53 12536 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2010-07-17 03:00:04 423656 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2010-06-30 12:23:55 149504 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2010-06-30 12:23:55 149504 ------w- c:\windows\system32\dllcache\schannel.dll

2009-04-13 17:36:28 32768 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\local settings\history\history.ie5\index.dat

2009-01-26 18:18:15 32768 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\local settings\history\history.ie5\mshist012009012620090127\index.dat

2009-04-13 17:36:28 32768 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\local settings\temporary internet files\content.ie5\index.dat

============= FINISH: 15:45:53,54 ===============

Mvh

Simon

Attach123.txt

Link to comment
Share on other sites

Hej,

allt ser nu bra ut.

Några åtgärder kvar:

Uppdatera

VLC media player 0.9.8a till 1.1.4

Inaktivera/Ta bort

AVG Security Toolbar

DAEMON Tools Toolbar

I Mozilla Firefox, inaktivera/ta bort följande gamla Java consoler i Verktyg Tillägg.

Java 6 Update 12

Java 6 Update 13

Java 6 Update 15

Java 6 Update 16

Java 6 Update 17

Java 6 Update 18

Sedan en städomgång.

1. Ta bort samtliga systemåterställningspunkter eftersom dessa kan vara infekterade.

Börja med att skapa en ny systemåterställningspunkt:

XP:

Start - Program- Tillbehör - Systemverktyg - Systemåterställning

Välj att skapa en ny återställningspunkt och tryck på Nästa.

Vista och Windows 7 (?):

Högerklick på Datorn - Egenskaper - Systemskydd

Tryck på Skapa.

Ta sedan bort alla gamla systemåterställningspunkter genom att köra diskrensningsprogrammet.

Högerklicka på C: i Den här datorn/Utforskaren och välj Egenskaper.

På fliken Allmänt finns det en knapp som heter Diskrensning. Välj den.

Efter några minuter kommer programmet upp och då väljer du en flik som heter Fler alternativ eller något likande. Tryck på den Rensa-knapp som tar bort alla systemåterställningspunkter utom den senaste.

2. Ladda ner avinstallationsprogrammet OTC till Skrivbordet.

http://oldtimer.geekstogo.com/OTC.exe

Dubbelklicka på filen för att starta programmet.

Tryck på knappen CleanUp! och de olika fix-program som du har laddat ner kommer att avinstalleras, inkl. detta program, efter en omstart av datorn. Ta bort DDS-programmet och dess loggar, liksom de olika RKill-filerna. Om något är kvar efter det så fråga hur du ska ta bort det.

3. Ta bort alla tillfälliga filer genom att ladda ner TFC-Cleaner på Skrivbordet:

http://www.geekstogo.com/forum/files/file/187-tfc-temp-file-cleaner-by-oldtimer/

Stäng av alla andra program, särskilt webbläsare.

Dubbelklicka på TFC-Cleaner.exe för att starta programmet.

Alternativt denna sida för ATF cleaner, om OTC fortsatt är off line.

http://www.atribune.org/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=25

4. Byt alla lösenord som du använder i datorn och på internet eftersom dessa kan ha kommit i orätta händer.

http://mnin.blogspot.com/2009/02/why-i-enjoyed-tiggersyzor.html beskriver ett skadligt program som spionerar genom att ta skärmbilder, logga tangentbordsnedtryckningar och läsa lösenord som är lagrade i webbläsare, epostprogram etc.

Besök gärna Cecilias sida för flera tips!

http://sites.google.com/site/ceblstockholm/home

Tack för bra jobb!

Mvh

Mats H

Edited by Mats H
Link to comment
Share on other sites

Hej,

allt ser nu bra ut.

Några åtgärder kvar:

Uppdatera

VLC media player 0.9.8a till 1.1.4

Inaktivera/Ta bort

AVG Security Toolbar

DAEMON Tools Toolbar

I Mozilla Firefox, inaktivera/ta bort följande gamla Java consoler i Verktyg Tillägg.

Java 6 Update 12

Java 6 Update 13

Java 6 Update 15

Java 6 Update 16

Java 6 Update 17

Java 6 Update 18

Sedan en städomgång.

1. Ta bort samtliga systemåterställningspunkter eftersom dessa kan vara infekterade.

Börja med att skapa en ny systemåterställningspunkt:

XP:

Start - Program- Tillbehör - Systemverktyg - Systemåterställning

Välj att skapa en ny återställningspunkt och tryck på Nästa.

Vista och Windows 7 (?):

Högerklick på Datorn - Egenskaper - Systemskydd

Tryck på Skapa.

Ta sedan bort alla gamla systemåterställningspunkter genom att köra diskrensningsprogrammet.

Högerklicka på C: i Den här datorn/Utforskaren och välj Egenskaper.

På fliken Allmänt finns det en knapp som heter Diskrensning. Välj den.

Efter några minuter kommer programmet upp och då väljer du en flik som heter Fler alternativ eller något likande. Tryck på den Rensa-knapp som tar bort alla systemåterställningspunkter utom den senaste.

2. Ladda ner avinstallationsprogrammet OTC till Skrivbordet.

http://oldtimer.geekstogo.com/OTC.exe

Dubbelklicka på filen för att starta programmet.

Tryck på knappen CleanUp! och de olika fix-program som du har laddat ner kommer att avinstalleras, inkl. detta program, efter en omstart av datorn. Ta bort DDS-programmet och dess loggar, liksom de olika RKill-filerna. Om något är kvar efter det så fråga hur du ska ta bort det.

3. Ta bort alla tillfälliga filer genom att ladda ner TFC-Cleaner på Skrivbordet:

http://www.geekstogo.com/forum/files/file/187-tfc-temp-file-cleaner-by-oldtimer/

Stäng av alla andra program, särskilt webbläsare.

Dubbelklicka på TFC-Cleaner.exe för att starta programmet.

Alternativt denna sida för ATF cleaner, om OTC fortsatt är off line.

http://www.atribune.org/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=25

4. Byt alla lösenord som du använder i datorn och på internet eftersom dessa kan ha kommit i orätta händer.

http://mnin.blogspot.com/2009/02/why-i-enjoyed-tiggersyzor.html beskriver ett skadligt program som spionerar genom att ta skärmbilder, logga tangentbordsnedtryckningar och läsa lösenord som är lagrade i webbläsare, epostprogram etc.

Besök gärna Cecilias sida för flera tips!

http://sites.google.com/site/ceblstockholm/home

Tack för bra jobb!

Mvh

Mats H

TAck Mats, min dator är snabbare nu! :)

//Simon

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...