JoWa

Recommended Posts

XMedia Recode är ett konverteringsprogram för video- och ljudfiler. Det stöder en mängd format, inklusive VP8, VP9, AVC/H.264, HEVC/H.265, Theora, Opus, Vorbis, AAC. Profiler (redigerbara) för en mängd bärbara enheter finns. Man kan förlustfritt flytta video och ljud från en behållare till en annan (t.ex. konvertera WebM till Matroška (.mkv, .mka) utan omkodning). På så sätt kan man också extrahera ljud ur en videofil, utan omkodning av ljudet. Enklare redigering kan utföras, t.ex. bildbeskärning, bortklippning av partier i början och slutet av filen.
Programmet kan installeras eller köras portabelt. Svensk språkfil medföljer.

Utvecklare: Sebastian Dörfler
Versionshistorik: https://www.xmedia-recode.de/en/version.html
Nedladdning: https://www.xmedia-recode.de/en/download.html
Recension: http://www.softpedia...ew-163891.shtml

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • 3 months later...

XMedia Recode använder fritt tillgängliga kodare för video och ljud. Många format kodas och avkodas av libavcodec ”the leading audio/video codec library” från FFmpeg. Detta innebär att kvaliteten kan variera en del mellan olika format. Här skall jag kommentera några av dem som jag finner mer intressanta (och även några mindre intressanta).

Video
För det populära formatet Advanced Video Coding (H.264/MPEG-4 AVC) används kodaren x264, som är ett VideoLAN-projekt och således öppen källkod. x264-projektet startade 2003 och är sedan flera år den bästa AVC-kodare som finns att tillgå, en ständig testvinnare. YouTube använder x264. Man kan välja mellan olika profiler: Baseline, Main och High, där High ger bäst kvalitet till priset av långsam kodning och avkodning. Vill man nå bästa möjliga resultat och är beredd att vänta på det, kan man använda 2-passkodning. Medan långsam kodning innebär att kodningen tar längre tid, innebär långsam avkodning att uppspelningen kan bli hackig på en mindre kraftfull dator, eller att videon blir i det närmaste ospelbar. Det påverkar förstås även strömförbrukningen, så för uppspelning i batteridrivna enheter kan profilen Main vara ett lämpligt alternativ. Det finns också en rad olika optimeringar under Tune. De flesta har rätt transparenta benämningar, medan ett par kan behöva förklaras. PSNR (peak signal-to-noise ratio) handlar om brusnivå. Många kodare är som standard PSNR-optimerade, men x264 är det ej, och förlorar därför jämförelser av PSNR gjorda utan att aktivera PSNR-optimering i x264. En optimering som anses ge bättre perceptuell kvalitet är SSIM (structural similarity). SSIM-jämförelser används också som (ett mer relevant) alternativ till PSNR som kvalitetsjämförelse av olika format och kodare. För en animerad video med upplösningen 1280×720 (16:9) och 25 bilder/sekund, använder YouTube 1 658 kbps och profilen High. Också vid 1 000 kbps och profilen High ger AVC högre visuell kvalitet (särskilt med alternativet Långsam eller Mycket långsam kodning) än de flesta testade format vid 2 000. Undantaget är VP8.
https://www.videolan.org/developers/x264.html

XMedia Recode inkluderade tidigt en VP8-kodare, från och med 16 juni 2010. För VP8 finns än så länge endast referenskodaren libvpx att tillgå. Utvecklingen av libvpx är intensiv och det är därför av vikt att senaste versionen används, vilket med kort fördröjning också XMedia Recode gör. Bland inställningarna finns val av kvalitet/fart: Realtid, Bra och Bäst. Realtid ger snabbast kodning och lägst kvalitet. Bra är det alternativ som vanligen används och som rekommenderas här. Bäst ger bäst kvalitet men är mycket långsammare än Bra. Man kan välja konstant eller variabelt dataflöde och kodning i ett eller två pass. Variabelt dataflöde är att föredra, och har man tid kan man få jämnare kvalitet med 2-passkodning. Dessutom kan man (från och med version 3.0.0.0) välja att optimera för PSNR eller SSIM. SSIM-optimering introducerades med libvpx 0.9.6 och är ett område där stora förbättringar kan väntas i kommande versioner av libvpx. För närvarande krävs generellt något högre dataflöde för VP8 än för AVC (High) för att uppnå en viss kvalitet, och så görs också på YouTube. Dock följer YouTube utvecklingen av libvpx, och betydligt lägre dataflöde används i dag, än före version 0.9.5 av libvpx som släpptes 28 oktober 2010 (aktuell version är 1.3.0). För den tidigare nämnda animerade videon använder YouTube 1 906 kbps (248 mer än för AVC). Tidigare användes hela 4 631 kbps för samma video! Med psykovisuella optimeringar och andra förbättringar i kommande versioner kan dataflödet minskas ytterligare med bibehållen visuell kvalitet.

https://www.webmproject.org/

Från och med version 3.1.7.9, 7 februari 2014, har XMedia Recode en VP9-kodare, i form av libvpx. VP9 är en vidareutveckling av VP8, och skall kunna ge samma kvalitet vid halva dataflödet. Den första officiella versionen av VP9-kodaren, libvpx 1.3.0, kan dock inte leverera detta, och är dessutom närmast oanvändbart långsam. Med libvpx 1.4.0 tog kodaren ett stort steg framåt, med både snabbare och effektivare kodning. VP9 samma kvalitet som VP8 vid ungefär halva dataflödet. VP9 ger kvalitet jämngod med HEVC/H.265, kodad med x265.

https://www.webmproject.org/

En äldre släkting till VP8 är Theora, som är en vidareutveckling av VP3 (liksom VP8 utvecklat av On2 Technologies). För Theora används referenskodaren libTheora från Xiph.Org. Det som har gjort att Theora trots sin ålder ännu används, är att det är öppet och fritt från patent och licensavgifter. Sedan det mycket modernare och effektivare VP8 släpptes som öppet format har Theora blivit mindre intressant, men används ännu i t.ex. Wikipedia, och libTheora utvecklas och förbättras ständigt. XMedia Recode erbjuder rätt få inställningar, och den enda inställning man i flesta fall behöver bry sig om är dataflödet, som behöver vara något högre än för VP8 för att ge samma kvalitet. Med genomsnittligt dataflöde (enda alternativet i XMedia Recode) på ca 2000 kbps är kvaliteten sämre än inte bara VP8, utan även samtliga mpeg-4-kodare som jag har testat, men inte sämre än mpeg-2 med variabelt dataflöde och 1-passkodning. Kodningen är något långsammare än mpeg-4/Xvid (1-pass). En ny version (1.2.x, nu alfa) av libTheora är under utveckling, med bättre kvalitet och prestanda än 1.1.1.
https://www.theora.org/

För mpeg-2 (H.262) används kodaren libavcodec. Någon annan öppen kodare finns mig veterligt inte att tillgå. Vid test visade den sig vara överraskande bra med extrema inställningar (mycket långsam kodning). De som utvecklar x264 har dock börjat arbeta på en mpeg-2-kodare kallad x262. mpeg-2 är en senior från 1996 och en vidareutveckling av mpeg-1. I dag är formatet intressant endast för gammaldags DVD Video (och förgångaren Super Video CD) som är låst till detta format. Det används dock även i kameror som spelar in HD-video på DV-kassett. Standarden kallas HDV (High Definition Video) och finns i tre varianter: 1280×720 progressiv (~18,3 mbps), 1440×1080 (avlånga pixlar, ~25 mbps) progressiv eller sammanflätad. XMedia Recode erbjuder en mängd inställningar för detta format, bl.a. kodning i två pass, vilket man bör använda för att pressa så hög kvalitet som möjligt ur detta åldrade format.
https://www.ffmpeg.org/

mpeg-1 är det första mpeg-formatet, lanserat 1993. Också för mpeg-1 används libavcodec. Den primära användningen var Video CD (352×288 pixlar i PAL-version). Formatet stöder dock upp till 4096×4096 pixlar och 100 mbps. Komprimeringen är inte särskilt effektiv jämfört med moderna alternativ, så det är svårt att motivera dess användning. Om möjligt bör man istället använda mpeg-2, som är en förfinad variant av mpeg-1, och där man kan välja 2-passkodning. För sin ålder är det dock respektabelt.
https://www.ffmpeg.org/

För H.263/H.263+ används än en gång libavcodec. H.263 lanserades 1996 och H.263+, som ger högre kvalitet, 1998. Kodningen (H.263+) tar dubbelt så lång tid som för Xvid, och resultatet är visuellt sämre. Detta format är knappast intressant i dag, men användes tidigare i Flash Video.
https://www.ffmpeg.org/

För mpeg-4 (MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Visual) andvänds återigen libavcodec. mpeg-4 är ett format från 1999 och åldern tar ut sin rätt. Det är lättare (snabbare) att koda och avkoda än efterföljaren Part 10 (AVC), men till priset av högre dataflöde och större filer. FFmpeg är rätt snabb och ger ett bra resultat. Vid ett test av kodning av animering slog denna kodare både Microsofts WMV9 (VC-1) Advanced Profile och Apples AVC-kodare Main Profile, 2-pass! Varken FFmpeg eller Xvid (se nedan) kan koda min testvideo med tillfredsställande kvalitet vid 2 000 kbps. Konstant kvantisering med kvalitet 80 (i det aktuella fallet 2 058 kbps) ger något högre kvalitet, men ändå klart lägre än AVC och VP8.
https://www.ffmpeg.org/

Xvid är, liksom DivX, inte ett format utan en kodare för MPEG-4 Part 2. Såväl Xvid som DivX utgår från en kodare kallad encore2 (ursprungligen baserad på Microsofts kodare), men de har utvecklats vidare av olika utvecklare och Xvid är en kodare med öppen källkod (liksom libavcodec och till skillnad mot DivX). Man kan i XMedia Recode välja mellan profilerna Simple Profile (SP) och Advanced Simple Profile (ASP). ASP är att föredra då den kan ge högre kvalitet. Det finns också ett läge som är optimerat för tecknad film. 2-passkodning kan väljas. Konstant kvantisering ger vid mitt test klart bättre visuell kvalitet, och inställningen 5.8, som för min testvideo ger ett genomsnittligt dataflöde på 1 980 kbps, gör att även de svårare sekvenserna i videon ser bra ut. Xvid är en fin mpeg-4-kodare och ett test visade att den på visst material kan mäta sig med de sämre AVC-kodarna, medan såväl x264 (som väntat) som VP8 (version 0.9.0!) var bättre. Xvid ger högre kvalitet än Theora.
https://www.xvid.org/

Digital Video (DV) hanteras av libavcodec. DV är ett mjpeg-baserat videoformat som används DV-kameror och -bandspelare. Standard-DV har upplösningen 720×576 (PAL) eller 720×480 (NTSC) pixlar, och 25 respektive 29,97 bilder per sekund. Dessa två varianter kallas även 576i respektive 480i, där i står för interlaced (sammanflätad). Såväl 4:3- som 16:9-proportioner stöds, och då antalet pixlar alltid är detsamma innebär det att pixelproportionerna varieras. Dataflödet för DV är 24,4 mbps och det kallas därför även DV25 (proffsvarianter med högre dataflöde finns).
https://www.ffmpeg.org/

mjpeg (Motion JPEG) kodas av libavcodec och är ett mycket enkelt format. Det består av jpeg-komprimerade stillbilder som lagras i sin helhet, oavsett om bildinnehållet är rörligt eller helt stillastående. Detta innebär förstås att dataflödet blir högt och filerna stora. Att ha alla bilder kompletta är dock värdefullt vid redigering.
https://www.ffmpeg.org/

Flash Video är egentligen Sorenson H.263 och kodas av libavcodec. Vid genomsnittligt dataflöde på 2 000 kbps är kvaliteten på min testvideo bedrövligt dålig.
https://www.ffmpeg.org/

HuffYUV är ett förlustfritt videoformat som kodas av libavcodec. Formatet använder Huffman-kodning.
https://www.ffmpeg.org/

Animation är ett format utvecklat av Apple. I XMedia Recode är det libavcodec som kodar och avkodar det. Animation använder Run Length Encoding (RLE) för förlustfri komprimering. Dataflödet blev för min testvideo hela 202 mbps!
https://www.ffmpeg.org/

Windows Media Video kan kodas med libavcodec, men endast version 7 och 8. För WMV 9 finns ingen öppen kodare att tillgå. WMV 8 och genomsnittligt dataflöde på 2 000 kbps ger lägre kvalitet än någon av de testade mpeg-4-kodarna. Någon anledning att använda WMV 7 eller 8 kan jag inte se.
https://www.ffmpeg.org/

Ljud
Medan x264 inte lämnar något övrigt att önska, gäller det motsatta för kodaren för ljudformatet Advanced Audio Coding (AAC), som AVC-video vanligen kombineras med. Det finns två fria, öppna AAC-kodare, libavcodec och faac. Av dessa är faac den mindre dåliga, men den når långt ifrån upp till de fina kodarna från Nero och Apple. Det är faac som används i XMedia Recode. Psykoakustiska optimeringar saknas helt i faac, och det är förklaringen till den låga ljudkvaliteten. För ljudet (musik) till den ovan nämnda animerade videon, använder YouTube 151 (max 180) kbps och LC-profil. Vill man konvertera till AAC med XMedia Recode, bör man välja ett högre dataflöde, t.ex. 192 eller 224 kbps. Bäst är att välja kvalitetsbaserad inställning. Skalan är 10–500, där 500 ger högst kvalitet. Vid lägre kvalitet/dataflöde kan det vara lämpligt att ställa in en lågpassfrekvens, så att frekvenser över den inställda skärs bort. På så sätt tilldelas det frekvensområde som blir kvar mer data och den upplevda kvaliteten blir högre. 16 000 Hz kan vara en rimlig lågpassfrekvens. Man kan välja mellan profilerna Main och LC (Low Compexity). Däremot saknas HE (High Efficiency), som ger förbättrad diskantåtergivning vid riktigt låga dataflöden (under 100 kbps). För avkodning används faad, en uppdaterad och riktigt bra AAC-avkodare. Den används också av t.ex. foobar2000.
http://www.audiocoding.com/faac.html
http://www.audiocoding.com/faad2.html

För mp3 (MPEG-1/2 Audio Layer III) används kodaren Lame, som är ett projekt med öppen källkod och dessutom en mycket bra kodare som fortfarande utvecklas. Med variabelt (och inte allt för lågt) dataflöde (VBR) kan Lame vara ett bättre alternativ än faac.
http://lame.sourceforge.net/

För det nya, öppna och högeffektiva Opus används referenskodaren libopus. Opus är en kombination Silk, utvecklat av Skype och optimerat för tal vid mycket låga dataflöden, och CELT, utvecklat av Xiph.org, och avsett för musik. I XMedia Recode kan man välja optimering för musik eller tal. Stereo eller mono kan väljas. Samplingsfrekvensen 44,1 kHz, som bl.a. används på CDDA, stöds inte. Istället används 48 kHz. Valbara dataflöden är 16–510 kbps. Bandbredd, från 4 kHz till 20 kHz (se dokumentation). Opus är tillgängligt för behållarna ”Opus”, som egentligen är Ogg-behållaren med namntillägget .opus (kan ändras till .ogg), och OGV (Ogg Video, .ogv). Opus kan även kapslas in i WebM och MKA.

http://www.opus-codec.org/

Som Vorbis-kodare används referenskodaren libVorbis från Xiph.Org. En mycket fin kodare, men något sämre vid lägre dataflöden än aoTuV från Aoyumi, och den näst bästa (efter Opus) av de förstörande kodare som XMedia Recode erbjuder. I första hand rekommenderar jag alternativet Konstant kvalitet, som ger kvaliteter från q1 till q10 att välja på. q5 (~160 kbps) är i flesta fall ett bra val för musik, medan q4 eller q3 kan räcka för mindre krävande innehåll. YouTube använder 192 kbps, motsvarande q6, för högupplösta WebM-videor. För lågupplösta används nu 128 kbps (motsv. q4). Tidigare användes 128 kbps för högupplösta och 96 kbps för lågupplösta videor.
Vill man använda aoTuV istället för libVorbis kan man hämta libvorbis.dll using aoTuVb6.03 här och ersätta libvorbis.dll i XMedia Recode-mappen.
http://www.vorbis.com/

För Flac (Free Lossless Audio Codec) används libavcodec. Nivå 8 ger kraftigast komprimering, men tar något längre tid att koda än de lägre nivåerna. Skillnaden i dataflöde och filstorlek mellan filer kodade med libavcodec och med libFLAC är helt försumbar. Användbara behållare: Flac, Ogg, Matroska.
https://www.ffmpeg.org/
Om formatet och referenskodaren libFLAC: https://flac.sourceforge.net/

ALAC (Apple Lossless Audio Codec) är en förlustfri kodare som hanteras av libavcodec. Kodaren från FFmpeg ger något högre dataflöde/större filer än Apples kodare (iTunes/QuickTime). I Xmedia Recode kan två komprimeringsnivåer (1 och 2) väljas. Nivå 2 ger något smärre filer. Behållare: MOV (QuickTime). ALAC är ett passande format att använda ihop med den förlustfira videokodeken Animation.

För mp2 (MPEG-1/2 Audio Layer II) används libavcodec. mp2 är ett gammalt och ineffektivt format (jämfört med AAC och Vorbis). I XMedia Recode erbjuds endast konstant dataflöde. På grund av formatets ineffektivitet bör högsta dataflöde, 320 kbps, användas. Formatet är intressant (nåja) endast i DVD Video-sammanhang, där dock AC-3 är ett bättre val.

För AC-3 (Dolby Digital) används libavcodec. Hur den står sig mot andra AC-3-kodare har jag inte undersökt, men den är helt klart ett intressant alternativ till mp2 för ljud på DVD Video. Man kan också använda högre dataflöde, upp till 640 kbps.

Windows Media Audio, version 7 och 8 kan kodas med libavcodec. Dessa gamla versioner av WMA är dock sämre än mp3 (Lame) och kan med fördel undvikas.

Behållare
En behållare (eng. container) är filen som innehåller ljud- och/eller videodata, samt eventuellt metadata. I XMedia Recode kallas detta Format, och måste väljas innan ljud- och/eller videoformat kan väljas. Här skall några valbara behållare presenteras.

Ogg (.ogg, .oga, .ogv) är ett öppet format utvecklat av Xiph.Org. Det används mest för ljud i Vorbis-format. Filändelsen kan då vara .ogg (vanligast) eller .oga (där a = audio). Ogg kan även innehålla ljud i Flac-format (oftast .oga), men detta stöds ej av XMedia Recode. Ogg (.ogv) är även den primära behållaren för video i Theora-format, med eller utan Flac- eller Vorbis-kodat ljud.
https://www.xiph.org/ogg/

Matroska Audio, Video (.mka, .mkv) är ett öppet och mycket mångsidigt multimedieformat. Det kan innehålla alla betydande video- och ljudformat, undertexter, kapitel och menyer. Vill man skapa en komplett kopia i en fil av en DVD Video, är Matroska Video det perfekta valet.
https://matroska.org/

WebM (Web Media, .webm) är baserat på Matroska Video, men till skillnad mot sin flexibla förälder är WebM avsiktligt begränsat till VP8- och VP9-video och Vorbis- och Opus-ljud. WebM är primärt avsett för video på Internet i html5, men kan användas närhelst man vill skapa en fil med VP8- eller VP9-video (och Vorbis- eller Opus-ljud), men ej behöver övriga finesser som Matroska erbjuder.
https://www.webmproject.org/

Flac (Free Lossless Audio Codec, .flac) är den ursprungliga behållaren för den förlustfria ljudkodeken med samma namn. Den är också förstahandsvalet för Flac utan video.

MPEG-4 (.mp4, .m4v, .m4a) är den aktuella ljud- och video-behållaren från MPEG-gruppen (ej att förväxla med MPEG LA!). Den är baserad på, och en vidareutveckling av, QuickTime. Behållaren är begränsad till mpeg-4-formaten, inklusive AVC och AAC (mpeg-4-varianten), m.fl.

MPEG-2 (.mpeg, .mp2, .m2v, .m2a) är behållaren för mpeg-1- och mpeg-2-video, samt ljudformaten mp2, mp3, AAC (mpeg-2-varianten), AC-3 samt dts (Digital Theater System). Av dessa kan XMedia Recode skapa alla utom dts. Däremot kan man vid konvertering av video välja att behålla (Kopiera) dts-ljudet.

MPEG-1 är föregångaren till mpeg-2. Kan användas för mpeg-1-video och mp2-ljud.

VOB (Video Object, .vob) är ett mpeg-2-baserat format som används för DVD Video. Förutom ljud (flera alternativa ljudströmmar stöds) och video kan det innehålla undertexter, kapitel och menyer. För DVD Video är videor uppdelade på flera vob-filer à max 0,99 GB.

AVI (Audio Video Interleave, .avi) är en verkligt mångsidig klassiker, lanserad redan 1992. AVI kan innehålla fler format än någon annan behållare, men dess ålder gör att behållaren själv är tekniskt underlägsen modernare behållare som Matroska. AVI är standardformatet för DV och DivX. Om man inte måste använda AVI, bör man välja någon modernare behållare.

QuickTime (.qt, .mov) är Apples behållarformat som först lanserades redan 1991. I dag finns sällan anledning att använda QuickTime, utan det modernare mpeg-4 är oftast att föredra. Dock stöder QuickTime några format som inte ingår i mpeg-4, t.ex. Apples eget videoformat Animation och det förlustfria ljudformatet Apple Lossless Audio Codec (ALAC). Också DV kan lagras i en QuickTime-behållare.
https://support.apple.com/kb/SP521

Flash (.flv, .f4v, .f4a) utvecklades ursprungligen av Macromedia, som sedermera förvärvades av Adobe. Det används mest på Internet, och spelas där upp med Adobe Flash Player. Det kan dock även spelas upp av mediespelare som VLC. Som videoformat används nu vanligen AVC, men även VP6 (föregångare till VP8) förekommer. I XMedia Recode kan Flash Video" (Sorenson H.263) och AVC väljas. Som ljudformat används oftast AAC, men även mp3 (ihop med VP6) används.

2-passkodning
Att koda i två pass innebär att programmet först analyser hela filens innehåll och lagrar information om innehållets komplexitet vid olika tidpunkter. Baserat på denna information fördelas sedan i det andra passet (själva kodningen) dataflödet så att jämn kvalitet uppnås. 2-passkodning ger högre kvalitet, särskilt i komplexa partier, till priset av att kodningen tar längre tid.

Förlustfri konvertering och extrahering
En av XMedia Recodes trevliga funktioner är att man kan konvertera förlustfritt. Med det menar jag inte konvertera till ett förlustfritt format, utan att man kan byta behållare utan att koda om video- och ljudinnehållet. Det är också möjligt att behålla ursprungligt videoformat och konvertera ljudet, eller omvänt. På liknande sätt kan man extrahera ljud eller video från en fil som innehåller båda.
Exempel: För att konvertera en AVI-fil innehållande AVC + AAC till mp4. Öppna AVI-filen i XMedia Recode. I fliken Format, välj MP4. Som videokodek, välj MPEG-4 AVC/H.264. Som ljudkodek, välj AAC. På fliken Video, markera Videokopia. På fliken Ljudspår x, vid Modus, välj Kopiera. Tryck på Lägg till och sist på Konvertera.
Exempel: För att konvertera en WebM-fil (VP8 + Vorbis) till en Ogg-fil med endast ljud. Öppna Webm-filen i XMedia Recode. I fliken Format, välj OGG. Under Utdatatyp, välj Endast audio (enda tillgängliga alternativ för Ogg). Som ljudkodek, välj Vorbis. På fliken Ljudspår x, vid Modus, välj Kopiera. Tryck på Lägg till och sist på Konvertera.

Redigering
XMedia Recode erbjuder enklare redigeringsmöjligheter. Dessa finner man under Filter/Förhandsgranskning. Genom att ändra start- och slutbild kan videons inledande och/eller avslutande partier tas bort. Detta kan tillämpas även vid förlustfri konvertering (se ovan). Andra justeringar är beskärning, upplösning, ljus- och färgjusteringar, minskning av blockartefakter, brusreducering, skärpeökning, inverterade färger, konvertering till gråskala, samt avflätning (se nedan).

Sammanflätning
Sammanflätning (eng. interlacing) är en teknik för att ersätta en bild med två halva bilder på så sätt att delbild 1 innehåller varannan horisontell linje och delbild 2 innehåller de linjer som delbild 1 ej innehåller. Tekniken utvecklades 1930 och syftet var att minska bandbredden vid TV-sändning. Endast bildrör kan visa sammanflätade bilder, och endast från en traditionell videokälla. Datorers grafik är alltid progressiv, motsatsen till sammanflätad. Tyvärr släpptes sammanflätning in i den digitala videovärlden, vilket innebär att allt material från DV-kameror, TV-sändningar (DVB) och DVD Video måste avflätas vid uppspelning. Inte bara i dator, utan även för visning på LCD-, LED- och plasmaskärmar i alla sammanhang. Förutom att detta är en resurskrävande process vid uppspelning av sammanflätat material, kan resultatet aldrig bli perfekt. Två delbilder kan nämligen inte helt enkelt läggas ihop till en hel bild, p.g.a. tidsskillnaden mellan delbilderna. Någon form av interpolation måste därför tillämpas. I XMedia Recode finns under Filter/Förhandsgranskning, Ingen sammanflätning fyra metoder samt Ingen att välja på. Vilken av dessa metoder som ger bäst resultat tycks vara olika för olika källor. Bäst är således att använda förhandsgranskningen och bedöma de olika metodernas resultat innan man konverterar. Theora, VP8 och mpeg-1 stöder ej sammanflätning.

Vad bör jag välja?
Ja, det är en fråga med många svar. Många faktorer påverkar val av format och behållare. Om man utvecklar frågan något blir det lättare att finna vettiga svar. Här kommer några.

Om jag vill ha maximal ljud- och bildkvalitet vid minimalt dataflöde? Då är bästa kombinationen VP9 och Opus med konstant kvalitet. Som behållare väljer man då Matroska Video eller WebM.

Om jag skall visa video (med ljud) på min webbsida (html5)? Då var WebM (VP8 + Vorbis) tidigare förstahandsvalet. Hög video- och ljudkvalitet, stöds av Firefox, Opera, Chromium (Chrome m.fl.) utan insticksprogram samt Internet Explorer 9+ (om avkodare är installerad). I dag ät WebM med VP9 och Opus är ett bättre val, som tidigare hölls tillbaka av den långsamma kodaren (och avkodaren), som heller inte gav den effektivitet som formatet har förutsättningar för. Formatet stöds av Chromium (Chrome, Opera, Vivaldi, Brab m.fl.), Firefox och Microsoft Edge. Vill man erbjuda en alternativ video för Safari, blir det AVC eller HEVC + AAC i en mp4-behållare.

Om jag har en DVD Video (utan kopieringsskydd!) som jag vill kopiera till en fil och bevara 5.1-ljudet och de sökbara kapitlen, samtidigt som videon gärna får minska i storlek? Då är Matroska Video givet som behållare. För att bevara ljudet intakt, använd alternativet Kopiera som Modus på ljudfliken. För val av videoformat är det mindre självklart. Om inte maximal minskning av filstorlek är ett krav kan Xvid vara ett snabbare alternativ till AVC och VP9. Glöm inte heller att originalet har sammanflätad video. Kolla före konvertering vilken metod som ger snyggast avflätning. Dessutom har videon icke-kvadratiska pixlar. Är det en PAL-video med 16:9.format kan det vara lämpligt att ändra upplösningen från 720×576 till 1024×576 med kvadratiska pixlar. För 4:3 ändrar man till 768×576.

Om jag skall ladda upp en högupplöst video till YouTube? Då bör du välja så hög kvalitet som möjligt. YouTube konverterar alla videor som laddas upp, så det är bra att använda högre dataflöde än videon sedan kommer att kodas om med. För ljudet kan man lämpligen välja det förlustfria Flac, så blir resultatet optimalt. Högre samplingsfrekvens än 44,1 kHz finns det ingen anledning att använda. Min fil samplades ned från 48 till 44,1 kHz. Kommer videon från en DV-kamera eller DVD Video bör den avflätas. Konvertering till kvadratiska pixlar rekommenderas också för korrekta bildproportioner. YouTube stöder endast vissa upplösningar. 1024×576 och 768×576 skalas ned till 720×480 respektive 640×480. Den nedskalningen kan lämpligen göras före uppladdning. För videon är VP9 och AVC bra alternativ. Var inte snål med dataflöde. Är upplösningen 1280×720 vid 25 bilder per sekund kan 3 000 kbps vara rimligt.

Om jag vill spela upp videor på min smarta telefon eller surfplatta? XMedia Recode har färdiga inställningar för en mängd modeller. I flesta fall är det mp4-behållare, och man kan välja mellan mpeg-4 och AVC videoformat. För AVC är den minst effektiva och minst krävande profilen Baseline då förvald. De högre profilerna Main och High ger ger mindre filer för en viss kvalitet, men är tyngre att avkoda. Bli därför inte förvånad om batteriet töms fort. För enheter med operativsystemet Android 2.3 eller senare är WebM ett alternativ, även om XMedia Recode inte har enhetsanpassade profiler för det. Android 4.4 och nyare stöder VP9.

Om jag vill ha små ljudfiler av hög kvalitet i min smarta telefon eller surfplatta? Enhet med Android: Då är Vorbis i Ogg-behållare och konstant kvalitet tveklöst bästa alternativet. Android 5.0+ stöder Opus, som gör det möjligt att minska dataflödet ytterligare, jämfört med Vorbis. Enhet med IOS: Normalt är AAC bästa alternativet här, men p.g.a. den undermåliga AAC-kodaren (faac) i XMedia Recode, är mp3 (VBR) troligen ett bättre val.

Om jag skall skapa ett ljudarkiv? Då är det Flac i Flac-behållare som gäller. För arkivering skall förlustfria eller helt okomprimerade format användas. Okomprimerade wav-filer är ett alternativ, men filerna blir onödigt stora och metadata stöds ej.

Alternativ/komplement till XMedia Recode
Som tidigare har nämnts, har XMedia Recode inte alltid de bästa kodarna för varje format. Inte minst gäller detta AAC-kodaren faac. Det finns även bättre Vorbis-kodare att tillgå. För att koda AAC med högre kvalitet (utan att installera iTunes/QuickTime) kan foobar2000 och Nero AAC Encoder användas. Likaså kan den fina Vorbis-kodaren aoTuV användas ihop med foobar2000. Skillnaden mellan aoTuV och libVorbis är dock mycket mindre än den mellan Nero och faac. Utbudet av ljudformat att konvertera till är också begränsat. För ljudentusiasten är foobar2000 ett bättre alternativ. Fler foobar2000-tips i denna tråd.

Förklaringar
Förlustfri komprimering påminner om zip och andra arkivformat. Datan packas effektivt och vid uppackning/avkodning kan 100 % återställas.
Förstörande komprimering innebär att viss data tas bort och ej kan återställas vid uppackning/avkodning.
kbps = kilobit per sekund, mbps = megabit per sekund. Dataflöde för ljud avser stereo, 16 bit, 44,1 kHz (CD-standard).

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • 3 years later...
 • 8 months later...
XMedia Recode 3.2.2.4
 • Update of ffmpeg
 • Update of vpx (1.4.0) Codec
 • Updated japanese language file
 • Updated czech language file
 • Updated italian language file
 • New profiles ( Samsung, LG, HTC )
Troubleshooting
 • Fixed minor bugs

Uppdatering av libvpx till 1.4.0 innebär väldigt mycket snabbare och bättre VP9-kodningar. Förra versionen (1.3.0) var från november 2013, och mycket har hänt sedan dess.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • 8 months later...
XMedia Recode 3.2.6.8
 • Update of ffmpeg
 • Update of vpx (1.5.0) Codec
 • Update of libass (0.13.1)
 • Updated Japanese language file
 • Updated Italian language file
 • Updated French language file
 • MKV container: Added ‘Apple ProRes’ support
 • MKV container: Added ‘FF HuffYUV’ support
 • MKV container: Added ‘LossLess Codec Library ZLIB’ support
 • MKV container: Added ‘QuickTime Animation (RLE)’ support
Troubleshooting
 • Fixed minor bugs

Ny version (1.5.0) av libvpx innebär snabbare och bättre VP9-kodning.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • 1 month later...
XMedia Recode 3.2.8.4

 • Update of ffmpeg
 • Update of x264 (2638) Codec
 • Update of  Opus Codec 1.1.2
 • VP8/VP9 codec: Added “CBR/VBR bias (0=CBR, 100=VBR)” option
 • VP8/VP9 codec: Added “GOP min bitrate (% of target)” option
 • VP8/VP9 codec: Added “GOP max bitrate (% of target)” option
 • H.264 (Intel Quick Sync) codec: Added “Preset” option
Troubleshooting

 • Fixed minor bugs
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • 3 weeks later...
XMedia Recode 3.2.9.0

 • Update of ffmpeg
 • Update of the Japanese language file
 • Update of the Italian language file
 • Update of the French language file
 • Update of the Czech language file
 • New profiles (Acer, Sony, LG)
 • ASFcontainer: Added ‘H.264’ support
 • ASFcontainer: Added ‘VP8’ support
 • ASFcontainer: Added ‘VP9’ support
 • ASFcontainer: Added ‘AAC’ support
 • ASFcontainer: Added ‘Vorbis’ support
Troubleshooting

 • Fixed minor bugs
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • 2 weeks later...
XMedia Recode 3.3.0.0

 • Update of ffmpeg
 • New profiles ( Huawei, Sony )
 • Supports importing audio CDs
 • ASFcontainer: Added ‘H.263’ support
 • ASFcontainer: Added ‘MPEG-2’ support
 • ASFcontainer: Added ‘MPEG-2’ support
 • ASFcontainer: Added ‘AC-3’ support
 • ASFcontainer: Added ‘DTS’ support
 • ASFcontainer: Added ‘MP2’ support
Troubleshooting

 • Fixed minor bugs
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • 4 months later...
 • 1 month later...

XMedia Recode 3.3.3.5

 • Update of ffmpeg
 • Update of x265 (2.0 +9) Codec
 • Update of vpx (1.6.0) Codec
 • Update of  Opus Codec 1.1.3
 • Update of the Italian language file

Troubleshooting

 • Fixed minor bugs

Uppdatering av libvpx till 1.6.0 ger snabbare kodning av VP9.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • 2 months later...

XMedia Recode 3.3.5.0

 • Update of ffmpeg
 • Update of x265 (2.1 +20) Codec
 • Update of the Italian language file
 • Update of the Japanese language file
 • Update of the Portuguese language file

Troubleshooting

 • Fixed minor bugs
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • 10 months later...

XMedia Recode 3.3.7.1

Release Date: 01.09.2017

 • Update of libass (0.13.7)
 • Update of libbluray 1.0.1
 • Update of ffmpeg
 • Update of  Opus Codec 1.2.1
 • Update of x264 (2851) Codec
 • Update of x265 (2.5) Codec
 • Update of vpx (1.6.1) Codec
 • Update of the Italian language file
 • Update of the Portuguese language file
 • Add Korean language file

Troubleshooting

 • Fixed minor bugs
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • 1 month later...

XMedia Recode 3.3.7.4

Release Date: 03.10.2017

 • Update of ffmpeg
 • H265 Codec: Added “Dynamic RD” option
 • H265 Codec: Added “SSIM RDO” option
 • H265 Codec: Added “AQ Motion” option
 • H265 Codec: Added “Min CRF” option
 • H265 Codec: Added “Max CRF” option
 • H265 Codec: Added “IP Ratio” option
 • H265 Codec: Added “PB Ratio” option
 • Update of the Czech language file
 • Update of the Italian language file

Troubleshooting

 • Fixed minor bugs
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

XMedia Recode 3.3.9.1 Release Date: 18.01.2018

 • Update of ffmpeg
 • Update of the Japanese language file

Troubleshooting

 • Fixed minor bugs

XMedia Recode 3.3.9.0 Release Date: 11.01.2018

 • Update of ffmpeg
 • Update of  x264 (2851) Codec
 • Update of the Italian language file
 • Support for NVIDIA® CUDA Video Decoder
 • Add video framerates 80, 96, 110, 125, 135, 144, 150, 160, 168,175,180 fps

Troubleshooting

 • Fixed minor bugs

XMedia Recode 3.3.8.6 Release Date: 30.12.2017

 • Update of ffmpeg
 • Update of libass (0.14.0)
 • Update of libbluray 1.0.2
 • Update of x265 (2.6) Codec
 • Update of the Korean language file
 • Update of the Japanese language file
 • Update of the Swedish language file
 • Add video framerates 48, 72, 75, 90, 100 and 120 fps

Troubleshooting

 • Fixed minor bugs

XMedia Recode 3.3.8.0 Release Date: 20.11.2017

 • Update of ffmpeg
 • H264 Codec: Add support for levels 6, 6.1, and 6.2
 • Update of the Korean language file
 • Update of the Japanese language file

Troubleshooting

 • Fixed minor bugs

XMedia Recode 3.3.7.9 Release Date: 11.11.2017

 • Update of ffmpeg
 • H265 Codec: Added “Lookahead Threads” option
 • H265 Codec: Added “Ref Frames” option
 • H265 Codec: Added “CTU Info” option
 • Update of the French language file
 • Update of the Japanese language file

Troubleshooting

 • Fixed minor bugs

XMedia Recode 3.3.7.8 Release Date: 26.10.2017

 • Update of ffmpeg
 • Update of LAME MP3 3.100
 • H265 Codec: Added “QP Step” option
 • H265 Codec: Added “qComp” option
 • H265 Codec: Added “Chroma Cb QP Offset” option
 • H265 Codec: Added “Chroma Cr QP Offset” option
 • H265 Codec: Added “Q Blur” option
 • H265 Codec: Added “Blur Complexity” option
 • H265 Codec: Added “Strict CBR” option
 • Update of the Czech language file
 • Update of the Japanese language file

Troubleshooting

 • Fixed minor bugs

https://www.xmedia-recode.de/en/version.html

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • 3 weeks later...

XMedia Recode 3.4.2.3 Release Date: 08.02.2018

 • Update of ffmpeg
 • Update of  x264 (2901) Codec
 • Update of vpx (1.7.0) Codec
 • New profiles ( HTC, Samsung )
 • AVI container: Added ‘Ut Video Codec’ support
 • MP4 container: Added ‘VP9 Codec’ support
 • Update of the Japanese language file

Troubleshooting

 • Fixed minor bugs
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Arkiverat

Detta ämne är nu arkiverat och det går inte längre svara i det.

 • Liknande innehåll

  • Av Sture Ericson
   Efter installation av W10 går det inte att få igång någon video i youtube. Ett återkommande meddelande är: "Videon kan inte visas, försök igen om 30 min." Jag har också följt instruktioner om att rensa i register, starta om datorn, starta om webläsaren, datera upp operativsystem, webläsare, etc. Ingenting hjälper. Tilläggas bör att youtube fungerade bra före uppdatering till W10.
   /Sture E
    
  • Av JoWa
   MediaInfo visar teknisk information om ljud- och videofiler, t.ex. komprimeringsformat, använd kodare, behållare, dataflöde, samplingsfrekvens, metadata m.m. Det är gratis, och källkoden är öppen (GPL- eller LGPL-licens). Man kan aktivera MediaInfo i högerklicksmenyn, och då vid högerklick på en mediefil öppna MediaInfo och visa information om den aktuella filen. Programmet kan installeras eller köras portabelt, och finns med eller utan användargränssnitt.

   Utgivare: MediaArea.net
   Information: https://mediaarea.net/sv/MediaInfo
   Projektsida: http://sourceforge.n...ects/mediainfo/
   Nedladdning: https://mediaarea.net/sv/MediaInfo/Download
   Ändringslogg: https://mediaarea.net/MediaInfo/ChangeLog
  • Av JoWa
   Aktivitetshanterare
   AnVir Task Manager Free Portable (Inkluderar Vista / XP Tweaker.)
   Auslogics Task Manager Portable (Klicka på fliken Portable.)
   Comodo KillSwitch (ingår i Comodo Cleaning Essentials)
   Process Explorer
   Process Hacker

   Antimalware
   Comodo Cleaning Essentials
   Emsisoft Emergency Kit
   AVZ (Kaspersky) v4.30 Tack bäver!
   Hijack Hunter Tack essob!
   Junkware Removal Tool Tack essob!
   McAfee GetSusp Tack essob!
   RootAlyzer Tack essob!
   HouseCall (Trend Micro) Tack essob!
   RKill Tack essob!
   Spybot - Search & Destroy Portable Tack essob!
   SUPERAntiSpyware Tack essob!
   The Cleaner 2012 Tack essob!
   Trend Micro Rescue Disk (USB/CD) Tack essob!
   Vba32 Check (Console scanner) Tack essob!
   WinPatrolToGo Tack essob!
   VIPRE Rescue Program Tack essob!

   Antivirus
   Clamwin hem, Portable här Tack Lasseska!

   Autostartkontrollerare
   AutoRuns
   Comodo Autorun Analyzer (ingår i Comodo Cleaning Essentials)
   Disable Autorun/Autoplay Tack essob!
   Malwarebytes' StartUpLite
   Online Solutions Autorun Manager Tack essob!
   Security AutoRun Tack essob!
   StartupList

   Avinstallerare
   GeekUninstaller (svenska) Tack essob!
   NET Framework Cleanup Tool Tack essob!
   IObit Uninstaller Tack essob!
   Revo Uninstaller

   Backup
   Driver Magician Lite Tack essob!
   MBR Backup (Master Boot Record) Tack essob!
   BootRescue Tack essob!

   Bildvisare/redigerare
   GIMP
   IrfanView Tack bäver!
   Photofiltre bra bildprogram. Hämta French version / zip file + svensk språkfil. Tack Lasseska!
   XnView (ZIP file (Multi-language)) (Softpedia)

   CD/DVD-brännare
   CDBurnerXP (Kräver .Net Framework 2!)
   ImgBurn (språkfiler)
   InfraRecorder Tack LeoniAquila!

   CD-rippare
   CDex
   Se även foobar2000 under Meidespelare!

   Defragmenterare
   Auslogics Disk Defrag
   Defraggler
   JkDefrag
   JkDefrag GUI Grafiskt gränssinitt för ovanstående.
   PageDefrag v2.32 Tack bäver! (Defragmenterar register och växlingsfil. Kan användas separat eller ihop med JkDefrag/JkDefrag GUI.)
   Smart Defrag Portable Tack essob!
   UltraDefrag (svenska) Tack essob!
   WinContig (svenska) Tack essob!

   Diagnosverktyg
   OTL Tack essob!
   Trend Micro™ HijackThis™ Välj HijackThis Zip eller HijackThis Executable.
   Emsisoft HiJackFree (välj Standalone EXE) Tack essob!

   Direktmeddelanden
   Pidgin Portable
   Skype Portable

   E-postarkivering
   MailStore Home Portable Kräver .Net Framework 2.0.

   Extraherare/uppackare
   ExtractNow Tack essob!
   LinuxLive USB Creator (svenska) Tack essob!
   SARDU (svenska) Tack essob!
   UNetbootin (svenska) Tack essob!
   Universal USB Installer Live Linux USB Creator Tack essob!
   UniExtract Binary Archive

   Fildelning
   µTorrent Portable

   Filhanterare
   Advanced Renamer Tack essob!
   FreeCommander
   Moo0 FileMonitor Tack essob!
   NexusFile Välj Download ZIP version.
   Q-Dir Tack essob!
   TheFolderSpy Tack essob!
   Ultra File Search Tack essob!

   Filräddare
   Recuva
   Undelete 360 (svenska) Tack essob!

   FTP-klient
   FileZilla (välj zip)

   Hårddiskanalys
   CrystalDiskInfo (på svenska) Tack essob!
   CrystalDiskMark (på svenska) Tack essob!
   Xinorbis Tack essob!

   Internetradio
   Screamer Radio Portable ZIP (svenska) Tack bäver!
   Radio Sure (Svenska, välj portable version) Tack bäver!

   Intrångsdetektion
   Novell Net Share Monitor (Engelska) Tack bäver!

   IP-filter
   PeerBlock Tack essob!

   Kakhantering
   Cookie Monster Tack essob!
   Flush Flash Cookies Tack essob!

   Kommandon
   Commands in Demand Tack Opptokoppter!

   Komprimering
   7-Zip
   PeaZip Tack essob!

   Kontorsprogram
   AbiWord (ordbehandlare, svenska) Tack essob!
   LibreOffice.org 3.3.0
   Metapad (svensk språkfil) Tack essob!

   Kontrollsummeberäknare
   Quick Checksum Verifier (filintegritet) Tack essob!

   Krypterat anteckningsblock / Lösenordshanterare
   fSekrit Tack Nicklas!

   Layout
   Scribus (Kräver Ghostscript för hantering av PostScript.)

   Ljudredigering
   Audacity Hemsida: http://audacity.sourceforge.net/

   Lösenordshanterare
   Efficient Password Manager (svenska) Tack essob!
   KeePass 1.14-ZIP Package (svensk språkfil finns) Tack bäver!

   Mac-adress
   Mac Makeup 1.95d Tack bäver!

   Mediekonverterare
   XMedia Recode Portable

   Mediespelare
   AIMP (Välj alternativet portable vid installation/extrahering.)
   Evilplayer, liten musikspelare. Hämta RAR-filen. Tack Lasseska!
   foobar2000 har ett portabelt installationsalternativ. Begränsning: Det går ej att associera filtyper inifrån programmet.
   Spider Player (Softpedia, nedladdning och recension)
   Media Player Classic
   UMPlayer (svenska) Tack essob!
   VLC media player

   Minnesdefragmentering
   CleanMem (Engelska, välj Zip file, non setup) Tack bäver!
   Firemin (Firefox) Tack essob!
   RAMRush Tack essob!

   Nätverk
   Advanced Onion Router Tack essob!
   DNS Benchmark Tack essob!
   Dns Jumper (byta DNS, på svenska) Tack essob!
   Moo0 ConnectionWatcher Tack essob!
   namebench (DNS Benchmark) Tack essob!
   NetWorx (Engelska, välj download portable 754K) Tack bäver!
   SoftPerfect Network Scanner Tack essob!
   Wireless Network Watcher Tack essob!
   Wireshark Tack essob!

   Omstartskonfigurerare
   BootSafe (BootSafe medföljer även vid installation av SuperAntiSpyware.) Endast för Windows XP (ej Vista och 7!)!

   Operativsystem
   Slax för USB (Slax för USB är distribuerad som ett TAR-arkiv. Bara packa upp den till din USB-enhet och kör bootinst.bat (eller bootinst.sh) för att göra den bootbar.) Tack bäver! Tar-filen kan packas upp med t.ex. 7-Zip. Varning: Kör inte Slax från samma enhet som Windows är installerat på!

   Partitionsverktyg
   GParted Tack fredde!

   PDF-verktyg
   Foxit Reader (Välj .zip här: http://www.foxitsoft.../reader40.html.)
   PDF-XChange Viewer Tack LeoniAquila!
   PDFTK Builder (spara PDF-filer som man har splittat, slagit samman eller roterat) Tack LeoniAquila!
   STDU Viewer Tack essob!
   Sumatra PDF PDF-verktyg (väldigt slimmat sådant) Tack Nicklas!

   Portövervakare (TCP/IP- och UDP)
   CurrPorts 1.51 Tack bäver!
   Simple Port Tester (svenska)


   Proxy
   Free Premium Proxy Switcher PortableTack essob!
   Freegate Professional Edition Tack essob!

   Registerbackup/återställning

   ERUNT-Registry Backup and Restore (scrolla ner till "erunt.zip (501KB)") Tack bäver!
   Registry Backup Tack essob!

   Registerdefragmenterare
   Glary Utilities

   Registerrensare/optimerare, samt filstädare
   CCleaner
   BleachBit Tack e-son!
   ERUNTgui Tack essob!
   FCleaner Tack essob!
   Free Window Registry Repair
   Glary Utilities
   NT Registry Optimizer (scrolla ner till "ntregopt.zip (141 KB)") Tack LeoniAquila!
   RegSeeker 1.55 Tack bäver!
   Wise Registry Cleaner Free (på svenska) Tack essob!

   Reparationsprogram
   Dial-a-fix (Windows XP)
   FixWin (Windows Vista & 7) .NET Framework krävs. Tack essob!
   Repair IE (Internet Explorer) Tack essob!

   Skärmdumpare
   Lightscreen var ett bra portabelt program som gör att det går enkelt att ta snabba skärmdumpar. Man slipper öppna Paint och kan dessutom enkelt välja vilket format man vill ha bilderna i. Tack DimensionX!
   Winscrot Tack essob!

   Systemanpassning
   Ultimate Windows Tweaker (Vista & 7) .NET Framework krävs. Tack essob!
   XP Quick Fix Plus Tack essob!

   Systeminformation
   CPU-Z
   HWMonitor
   Kaspersky-GetSystemInfo (>klicka på Download) Tack essob! Direktlänk: http://www.getsystem...tSystemInfo.exe
   Moo0 SystemMonitor Tack essob!
   Speccy Portabel här: http://www.piriform.com/speccy/builds
   System Explorer Tack essob!

   Systemåterställning
   Single Click Restore Point. (Engelska) Tack bäver!

   Sökverktyg
   Everything

   TCP/IP Optimering
   Complete Internet Repair Tack essob!
   SG TCP Optimizer Tack essob!

   Teckenkarta
   BabelMap

   Textredigerare
   BabelPad (Inkluderar teckenkarta motsvarande BabelMap.)

   Uppdatering
   Device Doctor (Drivrutiner) Tack essob!
   Chromium "nightly" Updater (möjlighet att välja Chromium som portabel) Tack essob!
   SysInternalsUpdater Tack essob!

   SUMo Tack essob!

   Upplåsning av låsta filer
   Unlocker Tack essob!


   Urklippshanterare
   Ditto Clipboard Manager Tack Lasseca!

   Verktygslåda
   Advanced SystemCare Free v3 Tack essob!
   BlueScreenView (svensk språkfil) Tack essob!
   Hiren's Boot CD (USB Booting) Tack essob!
   IObit Toolbox Tack essob!
   Re-Enable Tack essob!
   Rizone's Complete Internet Repair Tack essob!
   SSDownloader, nedladdning säkerhetsprogram Tack essob!
   Windows System Control Center (Windows Sysinternals Suite+NirSoft Utilities) Tack essob!
   Windows Repair (All In One) Tack essob!
   Windows Utilities Launcher Kräver NET Framework 3.5 Tack essob!

   Virtuell krypterad disk
   TrueCrypt Ladda ner setupfilen och "kör" den. Efter att man accepterat licensvillkoren och klickat sig framåt kommer man till följande sida där man väljer att installera normalt eller extrahera filerna, vilket man naturligtvis väljer. Vips har man en portabel version av programmet. Tack LionKing!

   Virtuellt skrivbord
   Desktops (Windows Sysinternals) Tack essob!
   Dexpot portable Tack essob!

   Webbläsare
   Avant Browser (på svenska) Tack essob! (Internet Explorer krävs.)
   Browzar Tack essob! (Internet Explorer krävs.)
   Chromium (Spar data i användarmappen.)
   Chromium Portable
   ChromePlus Tack essob!
   Firefox Portable
   Google Chrome Portable
   Opera (välj Fristående installation (USB))
   Opera@USB
   Orca Browser (på svenska) Tack essob!
   Pale Moon Tack essob!
   Private Browsing (applikation för portabel Firefox) Tack essob!
   QtWeb Internet Browser
   SeaMonkey®, Portable Edition
   SRWare Iron

   Windows XP-optimerare
   Safe XP
   Seconfig XP Tack essob!
   xp-AntiSpy (välj packed zip) Tack essob!
  • Av Sandstone50
   Hej
   Har införskaffat en liten USB-radio då jag har så extremt obefintligt ljud i min dator, MEN har ju ingen usb i datorn utan har köpt en sån där liten usb-plugg.
   Ja, den sitter ju där och blinkar och ser ut att fungera, men varför ser man inte i datorn under " den här datorn" att den finns ?? Man ser ju cd - spelaren och modemet för det mobila bredbandet..
   Nu har jag laddat radion som har ett fantastiskt ljud, men när jag sen vill ha den via Bluetooth för att minska på alla sladdar så går jag bet.
   Om jag till ex. spelar en låt från spotify på datorn så kommer inte ett enda ljud. Varken från dator eller den nya lilla radion :-(
   Jag trodde ju att jag i datorn skulle se att den lilla radion var kopplad via Bluetooth... fel alltså ??
  • Av PCGuiden
   Asuslaptop bokstavligen skriker när den startat, trycker man på baksidan så lugnar den ned sig.. Men det är så att man måste dra ur strömmen för att inte få öronproblem.
  • Av Petrax
   Hej! Letade efter en liknande tråd men hittade ingen (kanske jag missat den..?) Jag får inte igång ljudet, får meddelandet "ljudenheten inaktiv i windows". Vad gör jag?