Jump to content

Lång uppstartstid


Guest swedeboy

Recommended Posts

Guest swedeboy

Hjälp!! Min dator har fått fnatt

Det tar jättelång tid att starta upp i XP Pro. All går bra tills bootskärmen dyker upp, sedan dröjer det några minuter innan loginskärmen syns.

Har gjort en viruskontroll, och kört både Spybot och min brandväggs(Outpost Firewall) eget spywareprogram. Men hittar inga problem.

Vad kan ha hänt?

Hoppas någon kan hjälpa mig!

Tack på förhand!

Anders

Link to comment
Share on other sites

Guest swedeboy

Hej,

Har gjort ett antal systemåterställningar, men det hjälpte inte.

Har själv inte installerat några skumma program.

Alla andra program fungerar som dom skall.

Har inte bytt några drivrutiner heller.

Det som är konstig är att uppstarten fungerar som den skall ibland.

Link to comment
Share on other sites

Guest swedeboy

Hej,

Har städat hårddisken och rensat registret med programmet CCleaner.

Har också defragmenterat hårdisken.

Hittar en massa felmeddelanden i loggboken.

Link to comment
Share on other sites

Guest swedeboy

En HijackThis log om det kan va till någon hjälp.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:22:30, on 2006-02-26

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32brsvc01a.exe

C:WINDOWSsystem32brss01a.exe

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:ProgramDELADE~1StardockSDMCP.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:WINDOWSsystem32Brmfrmps.exe

C:ProgramEsetnod32krn.exe

C:ProgramAgnitumOutpost Firewalloutpost.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:ProgramEsetnod32kui.exe

C:ProgramMessengerPlus! 3MsgPlus.exe

C:WINDOWSsystem32RunDll32.exe

C:ProgramATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:ProgramWinToolsRAM Saver Proramsaverpro.exe

C:ProgramLogitechSetPointSetPoint.exe

C:ProgramLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBackWeb-8876480.exe

C:ProgramCursorXPCursorXP.exe

C:ProgramAlfaClockAlfaClock.exe

C:ProgramMSICore CenterCoreCenter.exe

C:ProgramBrotherBrmfcmonBrMfcWnd.exe

C:ProgramBrotherBrmfcmonBrMfcmon.exe

C:ProgramDelade filerLogitechKHALKHALMNPR.EXE

C:ProgramATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:ProgramATI TechnologiesATI.ACEcli.exe

C:ProgramMozilla Firefoxfirefox.exe

C:WINDOWSsystem32dllhost.exe

C:ProgramHijackthisHijackThis.exe

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:ProgramAdobeAcrobat 7.0ActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:ProgramSiber SystemsAI RoboFormroboform.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:ProgramJavajre1.5.0_06binssv.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:ProgramMSN AppsST01.03.0000.1005en-xustmain.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:ProgramMSN AppsMSN Toolbar01.02.5000.1021svmsntb.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:ProgramFlashFXPIEFlash.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:ProgramMSN AppsMSN Toolbar01.02.5000.1021svmsntb.dll

O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:ProgramSiber SystemsAI RoboFormroboform.dll

O4 - HKLM..Run: [OutpostFeedBack] C:ProgramAgnitumOutpost Firewallfeedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM..Run: [Outpost Firewall] C:ProgramAgnitumOutpost Firewalloutpost.exe /waitservice

O4 - HKLM..Run: [nod32kui] "C:ProgramEsetnod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..Run: [MessengerPlus3] "C:ProgramMessengerPlus! 3MsgPlus.exe"

O4 - HKLM..Run: [Genväg till egenskapssida för High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM..Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..Run: [ATICCC] "C:ProgramATI TechnologiesATI.ACEcli.exe" runtime -Delay

O4 - HKCU..Run: [RAMSaverPro] c:ProgramWinToolsRAM Saver Proramsaverpro.exe

O4 - HKCU..Run: [Logitech SetPoint Event Manager (UNICODE)] C:ProgramLogitechSetPointSetPoint.exe

O4 - HKCU..Run: [LDM] C:ProgramLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBackWeb-8876480.exe

O4 - HKCU..Run: [CursorXP] "C:ProgramCursorXPCursorXP.exe" -s

O4 - HKCU..Run: [AlfaClock Classic] "C:ProgramAlfaClockAlfaClock.exe" /startup

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:ProgramAdobeAcrobat 7.0Readerreader_sl.exe

O4 - Global Startup: CoreCenter.lnk = C:ProgramMSICore CenterCoreCenter.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:ProgramLogitechDesktop Messenger8876480ProgramLDMConf.exe

O4 - Global Startup: Status Monitor.lnk = C:ProgramBrotherBrmfcmonBrMfcWnd.exe

O8 - Extra context menu item: Anpassa RF menu - file://C:ProgramSiber SystemsAI RoboFormRoboFormComCustomizeIEMenu.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:ProgramMICROS~3OFFICE11EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Fyll i formulär - file://C:ProgramSiber SystemsAI RoboFormRoboFormComFillForms.html

O8 - Extra context menu item: Spara formulär - file://C:ProgramSiber SystemsAI RoboFormRoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.5.0_06binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.5.0_06binssv.dll

O9 - Extra button: Fyll i - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:ProgramSiber SystemsAI RoboFormRoboFormComFillForms.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Fyll i formulär - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:ProgramSiber SystemsAI RoboFormRoboFormComFillForms.html

O9 - Extra button: Spara - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:ProgramSiber SystemsAI RoboFormRoboFormComSavePass.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spara formulär - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:ProgramSiber SystemsAI RoboFormRoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:ProgramSiber SystemsAI RoboFormRoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: RF verktygslist - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:ProgramSiber SystemsAI RoboFormRoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:ProgramMICROS~3OFFICE11REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengermsmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengermsmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://clients.playout.se

O15 - Trusted Zone: http://psswe.playout.se

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdat...b?1139394786781

O16 - DPF: {6E5A37BF-FD42-463A-877C-4EB7002E68AE} (Housecall ActiveX 6.5) - http://housecall65.trendmicro.com/housecal...ivex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMesse...pDownloader.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:ProgramMSNMES~1msgrapp.dll" (file missing)

O20 - AppInit_DLLs: wbsys.dll C:ProgramAgnitumOUTPOS~1wl_hook.dll

O20 - Winlogon Notify: MCPClient - C:ProgramDELADE~1Stardockmcpstub.dll

O20 - Winlogon Notify: WBSrv - C:ProgramStardockObject DesktopWindowBlindswbsrv.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:WINDOWSSYSTEM32WRLogonNTF.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:WINDOWSsystem32ati2sgag.exe

O23 - Service: Brother Popup Suspend service for Resource manager (brmfrmps) - Unknown owner - C:WINDOWSsystem32Brmfrmps.exe" -service (file missing)

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:WINDOWSsystem32brsvc01a.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Unknown owner - C:ProgramDelade filerInstallShieldDriver11Intel 32IDriverT.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset  - C:ProgramEsetnod32krn.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:ProgramAgnitumOutpost Firewalloutpost.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:ProgramTuneUp Utilities 2006WinStylerThemeSvc.exe

Link to comment
Share on other sites

Hej

Massor med lull/lull program............

O4 - HKCU..Run: [RAMSaverPro] c:ProgramWinToolsRAM Saver Proramsaverpro.exe

Funkar det ..........?

O4 - HKCU..Run: [LDM] C:ProgramLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBackWeb-8876480.exe

Smörja......... ;)

C:ProgramMessengerPlus! 3MsgPlus.exe

Utan sponsor ?

O4 - HKCU..Run: [AlfaClock Classic] "C:ProgramAlfaClockAlfaClock.exe" /startup

???

O20 - Winlogon Notify: MCPClient - C:ProgramDELADE~1Stardockmcpstub.dll   

Unknown   

   

O20 - Winlogon Notify: WBSrv - C:ProgramStardockObject DesktopWindowBlindswbsrv.dll   

Unknown   

Kör du med skins..........?

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:ProgramTuneUp Utilities 2006WinStylerThemeSvc.exe

???

Städa upp bland programmen så kanske du hittar vad som felar.

Hittade du nåt i loggboken ?

;)

Link to comment
Share on other sites

Guest swedeboy

Hej,

Har avinstallerat RAM Saver Pro och AlfaClock

Har försökt avinstallera Logitech Desktop Messenger, men det går inte.

Får följande meddelande:

Undantag som inte kunde hanteras

Felnummer 0x80040706

Beskrivning Objektreferens ej angiven

Installationen kommer att avbrytas

När det gäller Messenger Plus så är det utan sponsor

Ja jag kör med skins.

Och när det gällde loggboken så hittade jag en hel del felmedddelanden.

Vill du se någon loggfil t.ex?

Link to comment
Share on other sites

Guest swedeboy

Hej,

Testade med att ladda ner och installera senaste versionen av Logitech Desktop Messenger, men fick upp samma meddelande igen.

Undantag som inte kunde hanteras

Felnummer 0x80040706

Beskrivning Objektreferens ej angiven

Installationen kommer att avbrytas

Senaste felmeddelanden från loggboken:

Tjänsten COM+ System Application avslutades oväntat. Den har gjort detta 1 gång(er). Följande åtgärd kommer att utföras om 1000 millisekunder: Starta om tjänsten.

Servern {1BE1F766-5536-11D1-B726-00C04FB926AF} registrerades inte med DCOM inom erforderlig timeout.

Det sista står ett antal gånger i loggboken

Link to comment
Share on other sites

Hej

Här har du svaret......... ;)

http://www.logitech.com.cn/bbs/showthread.php?postid=63380

;D

Googlar man så finns det massor om felkoden men inte rätt.......... ska kolla lite mer.

COM fel kan man ha ändå, hur ser det ut med fel  precis vid start av PCn ?

Du har inte pillrat med några tjänster ?

;)

EDIT

Det här kanske löser problemet för felkoden tyder på en gammal inshield "snurra".

http://consumer.installshield.com/kb.asp?id=Q108322

Här har du nog lösningen:

http://consumer.installshield.com/kb.asp?id=Q108167

Kolla båda.

Link to comment
Share on other sites

Guest swedeboy

Hej,

Ja det svaret förstod man ju mycket av :)..kan tyvärr inte kinesiska

Vid senaste omstart tog det 3 min och 20 sekunder från det att bootskärmen tills loginskärmen kom fram.

När jag kollade i loggboken precis efter starten så kunde jag inte hitta några felmedddelanden.

Och nej jag har inte pillrat med några tjänster

Link to comment
Share on other sites

Hej

Jag körde EDIT på föregående, den sista kb är nog lösningen för att få bort Desktop Messenger.

Kinesiskan var ett skämt, det jag hittade angående Logitech....... ;D

;)

EDIT

Det kan vara Windowsblinds som orsakat den här röran eller nåt annat skins program.

Det är bättre att enbart patcha uxtheme och inte använda "bloatware" som amerikanerna säger

, man rotar ju i Shell anvisningarna med Skinsprogrammen.

Link to comment
Share on other sites

Guest swedeboy

Hej,

Allt verkade vara i sin ordning i registret HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrent VersionExplorerUser Shell Folders.

Och när jag försökte med metoden från länken http://consumer.installshield.com/kb.asp?id=Q108322

Download InstallShieldEngineUpdate1100.exe.....så fick jag upp samma meddelande igen.

Undantag som inte kunde hanteras

Felnummer 0x80040706

Beskrivning Objektreferens ej angiven

Installationen kommer att avbrytas

Link to comment
Share on other sites

Hej

Det var väl "faun"  ....  :P

Kör HijackThis så slänger vi ut programstarten

Bocka i Fixed checked

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:ProgramLogitechDesktop Messenger8876480ProgramLDMConf.exe

Den här skulle jag också ta bort, behövs inte och brukar enbart trassla

O4 - Global Startup: CoreCenter.lnk = C:ProgramMSICore CenterCoreCenter.exe

;)

Link to comment
Share on other sites

Guest swedeboy

Hej

Så var det fixat.

Varför skall det vara så stora problem med att avinstallera just program från Logitech

..förstår inte det.

Har ju inte problem med att avinstallera andra program.

Finns det något sätt att tvångsavinstallera programmen??

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...