Jump to content

datorn har plötsligt blivit långsam


ron2011

Recommended Posts

Min dator och när jag surfar på nätet har blivit långsamt. Jag har sökt efter virus med f-secure men hittade inget.

Finns det något här som kan ha gjort datorn långsamt.

Hjack loggen

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:16:24, on 2011-08-13

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE

C:\Program\com hem security\Common\FSM32.EXE

C:\Program\BitTorrent\BitTorrent.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\com hem security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\com hem security\Common\FSHDLL32.EXE

C:\Program\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\com hem security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Documents and Settings\Administratör\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Administratör\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\mmc.exe

C:\WINDOWS\system32\DfrgNtfs.exe

C:\Documents and Settings\Administratör\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program\Trend Micro\HiJackThis\cleaner.exe

C:\Documents and Settings\Administratör\Mina dokument\Downloads\rcpsetup_onlyad3.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOKALA~1\Temp\is-HOL4N.tmp\rcpsetup_onlyad3.tmp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.6406.1642\swg.dll

O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program\com hem security\NRS\iescript\baselitmus.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program\com hem security\NRS\iescript\baselitmus.dll

O4 - HKLM\..\Run: [smapp] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DrvLsnr] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link AirPlus G] C:\Program\D-Link\AirPlus G\AirGCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenuEx] C:\Program\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program\DellTPad\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\com hem security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\com hem security\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent] "C:\Program\BitTorrent\BitTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Administratör\Lokala inställningar\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_70C5B381380DB17F.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {4B54A9DE-EF1C-4EBE-A328-7C28EA3B433A} (BitDefender QuickScan Control) - http://quickscan.bitdefender.com/qsax/qsax.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scanner/sources/en/scan8/oscan8.cab

O20 - AppInit_DLLs:

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Alpha Networks Inc. - C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\com hem security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\com hem security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program\com hem security\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Unknown owner - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.0.0.128\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

--

End of file - 8847 bytes

Link to comment
Share on other sites

Ringer direkt varningsklockor om att det kan vara något på dessa...

C:\Documents and Settings\Administratör\Mina dokument\Downloads\rcpsetup_onlyad3.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOKALA~1\Temp\is-HOL4N.tmp\rcpsetup_onlyad3.tmp

Och blir lite fundersam på varför Defrag ligger i bakgrunden och körs?

C:\WINDOWS\system32\DfrgNtfs.exe

Ser att du har bit-torrent igång, gör det något skillnad om du avslutar detta?

Link to comment
Share on other sites

Om du inte vet vad de två första filerna som si3rra tar upp är för något kan du undersöka dem så här:

På sidan http://www.virustotal.com klickar du på Bläddra -knappen och klistrar in ett av följande filnamn i rutan, klicka på Öppna och sedan på Skicka Fil. Vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in länken till resultatet här. Upprepa med nästa filnamn.

C:\Documents and Settings\Administratör\Mina dokument\Downloads\rcpsetup_onlyad3.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOKALA~1\Temp\is-HOL4N.tmp\rcpsetup_onlyad3.tmp

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...