datorn har plötsligt blivit långsam


ron2011

Recommended Posts

Min dator och när jag surfar på nätet har blivit långsamt. Jag har sökt efter virus med f-secure men hittade inget.

Finns det något här som kan ha gjort datorn långsamt.

Hjack loggen

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:16:24, on 2011-08-13

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE

C:\Program\com hem security\Common\FSM32.EXE

C:\Program\BitTorrent\BitTorrent.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\com hem security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\com hem security\Common\FSHDLL32.EXE

C:\Program\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\com hem security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Documents and Settings\Administratör\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Administratör\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\mmc.exe

C:\WINDOWS\system32\DfrgNtfs.exe

C:\Documents and Settings\Administratör\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program\Trend Micro\HiJackThis\cleaner.exe

C:\Documents and Settings\Administratör\Mina dokument\Downloads\rcpsetup_onlyad3.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOKALA~1\Temp\is-HOL4N.tmp\rcpsetup_onlyad3.tmp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.6406.1642\swg.dll

O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program\com hem security\NRS\iescript\baselitmus.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program\com hem security\NRS\iescript\baselitmus.dll

O4 - HKLM\..\Run: [smapp] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DrvLsnr] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link AirPlus G] C:\Program\D-Link\AirPlus G\AirGCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenuEx] C:\Program\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program\DellTPad\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\com hem security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\com hem security\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent] "C:\Program\BitTorrent\BitTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Administratör\Lokala inställningar\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_70C5B381380DB17F.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {4B54A9DE-EF1C-4EBE-A328-7C28EA3B433A} (BitDefender QuickScan Control) - http://quickscan.bitdefender.com/qsax/qsax.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scanner/sources/en/scan8/oscan8.cab

O20 - AppInit_DLLs:

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Alpha Networks Inc. - C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\com hem security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\com hem security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program\com hem security\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Unknown owner - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.0.0.128\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

--

End of file - 8847 bytes

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ringer direkt varningsklockor om att det kan vara något på dessa...

C:\Documents and Settings\Administratör\Mina dokument\Downloads\rcpsetup_onlyad3.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOKALA~1\Temp\is-HOL4N.tmp\rcpsetup_onlyad3.tmp

Och blir lite fundersam på varför Defrag ligger i bakgrunden och körs?

C:\WINDOWS\system32\DfrgNtfs.exe

Ser att du har bit-torrent igång, gör det något skillnad om du avslutar detta?

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Om du inte vet vad de två första filerna som si3rra tar upp är för något kan du undersöka dem så här:

På sidan http://www.virustotal.com klickar du på Bläddra -knappen och klistrar in ett av följande filnamn i rutan, klicka på Öppna och sedan på Skicka Fil. Vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in länken till resultatet här. Upprepa med nästa filnamn.

C:\Documents and Settings\Administratör\Mina dokument\Downloads\rcpsetup_onlyad3.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOKALA~1\Temp\is-HOL4N.tmp\rcpsetup_onlyad3.tmp

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Arkiverat

Detta ämne är nu arkiverat och det går inte längre svara i det.

 • Liknande innehåll

  • Av Lugnagatan
   Hej!
   Önska någon kan hjälpa mig med mitt problem det är nämligen så att min dator är 2 månader gammal.
   Det är en Acer e1-570g, vid nyköp gick det fint att surfa men nu på senare tid går det (extremt) väldigt långsamt att surfa med tanke på datorns prestanda och minne blir jag väldigt skeptiskt. Jag har endast bytt virusskydd eftersom det tidigare var utgående men även med det tidigare installerat gick det långsamt.
   För övrigt fungerar internet hastigheten som det skall från leverantören.
   Speciellt långsam blir datorn när man har öppen flera flikar samtidigt.   Bifogar screenshot från aktivitetshanteran.
  • Av amiletto
   Efter att PC:n uppdaterats till windows 8 funkar inte firefox.
   Enligt netguard så kopplar det upp,
   men ingen sida laddas i browsern.
   Hastigheten på uppkopplingen är
   också OK enligt netgear.
   Proxy är avmarkerat.
   Något annat som brukar fela efter
   uppdatering?

   Skickat från min HTC Desire S via Tapatalk 2
  • Av Sandstone50
   gomorron. VAD KAN DET VARA FÖR GALET MED MIN NYASTE LAPTOP SOM 3 MOBILA BREDBANDET INTE FUNGERAR PÅ?? jo, DET FUNGERAR EN STUND, MEN KOPPLAR SEDAN NER SEJ SJÄLV.
   OJ DÅ, SORRY....
   ALLTSÅ Jag byter "pinne " mellan datorerna men det är ändå bara den gamla datorn som fungerar med det mobila bredbandet.
   Har kontaktat 3 med dom vet ingen råd. Den gamla datorn fungerar ju med båda modemen, så det måste ju vara nån inställning i datorn ??
   Var kan jag leta efter den inställningsmöjligheten.
   Går inte det, var kan jag köpa en billig och ENKELT installerad router för att komma ifrån detta elände ??? OM nu det skulle kunna lösa mitt problem ??
  • Av salala
   I samband med att min leverantör moderniserade tekniken fick jag plötsligt halva hastigheten av vad jag hade före. Enligt min leverantör måste felet finnas på den här sidan av modemet. Kört felsökning och svaret blir den här enheten fungerar Status för enheten ser ni på bilden. Finns ju en hel del inställningar, vad jag vet så har jag inte ändrat något. Har också avaktiverat och aktivera, sökt efter ny drivrutin, den bästa är redan installerad blir svaret. Några tips?


   Fakta: ADSL 12/24,Enligt bredbandsleverantören har jag 22 mb fram till modemet. Enligt bredbandstestet stannar hastigheten vid ungefär 10 mb.(före problemet ca. 17 mb) Testat med nytt modem med samma låga hastighet som resultat.

  • Av Wooolie
   Jag har problem med få den hastigheten jag betalar för. Jag kommer nämligen inte ens i närheten. Jag bor i comhem hus och betalar för 50/100 mbit. Men senast jag gjorde ett test på både bredbandskollen och speedtest fick jag endast 0.5 mbit för ned. Jag har testat med att stänga av NAT, och hastigheten ökade rejält. Men dock har vi andra enheter som använder nätet, så detta är ingen möjlighet. Finns det något annat sätt för att förbättra hastigheten? Jag fick ett sånt här NetGear CG3100
  • Av NickHaywood
   Hej. Har precis köpt en ny router , en Asus RT-N56U.
   Problemet är att min dator inte hittar routern samtidigt som min polare hittade det direkt och kunde börja surfa. Han har Vista och jag Windows 7. Någon som vet vad det kan vara för fel?
   Ber om ursäkt om jag postat i fel tråd då kan ni flytta den. Tack på förhand.