Jump to content

Hantera "MySearch"


Sandstone50

Recommended Posts

Har efter otaliga försök i "HANTERA TILLÄGG", fortfarande misslyckats med att få bort detta eländigt störande program - eller vad det nu är ?? Vet inte hur det kom sej in i min dator ??

Nån som har ett supertips ??

 

Med vänlig hälsning

Dessis mattepost-10030-0-93597400-1377715247_thumb.j

Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

Vi kan ju se om AdwCleaner kan fixa problemet.

Spara AdwCleaner av Xplode på Skrivbordet: http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/finish/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner

Stäng alla program, inklusive webbläsare.
Dubbelklicka på AdwCleaner för att starta programmet.

Klicka på Scan-knappen.
Vänta tills sökningen är klar.
Klicka på Report-knappen.
En rapport kommer upp, kopiera innehållet och klistra in i ditt svar.
Om rapporten inte kommer upp, så finns den även som C:\AdwCleaner[R0].txt

Link to comment
Share on other sites

Klistrar in loggen så att det lätt går att jämföra med den sen.

# AdwCleaner v3.001 - Report created 29/08/2013 at 00:12:31

# Updated 24/08/2013 by Xplode

# Operating System : Windows 8 Pro with Media Center (64 bits)

# Username : Ingegerd Norman - INGEGERDNORMAN

# Running from : C:\Users\Ingegerd Norman\Desktop\adwcleaner.exe

# Option : Scan

 

***** [ Services ] *****

 

Service Found : BackupStack

Service Found : DefaultTabSearch

Service Found : DefaultTabUpdate

Service Found : Update lucky leap

 

***** [ Files / Folders ] *****

 

File Found : C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iLivid.lnk

File Found : C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\MyPC Backup.lnk

File Found : C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vwr8vgzd.default\\invalidprefs.js

File Found : C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vwr8vgzd.default\Extensions\addon@defaulttab.com.xpi

File Found : C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vwr8vgzd.default\Extensions\firefox@luckyleap.net.xpi

File Found : C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vwr8vgzd.default\searchplugins\Babylon.xml

File Found : C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vwr8vgzd.default\searchplugins\Mysearchdial.xml

File Found : C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vwr8vgzd.default\searchplugins\softonic.xml

File Found : C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vwr8vgzd.default\user.js

File Found : C:\Users\Ingegerd Norman\Desktop\iLivid.lnk

File Found : C:\Users\Ingegerd Norman\Desktop\MyPC Backup.lnk

File Found : C:\Users\Public\Desktop\MySearchDial.url

File Found : C:\WINDOWS\System32\roboot64.exe

Folder Found : C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eiimolhnbbbdagljikeckdkldgemmmlj

Folder Found : C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\elchiiiejkobdbblfejjkbphbddgmljf

Folder Found : C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kdidombaedgpfiiedeimiebkmbilgmlc

Folder Found : C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff

Folder Found : C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vwr8vgzd.default\Extensions\ffxtlbr@babylon.com

Folder Found : C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vwr8vgzd.default\Extensions\ffxtlbra@softonic.com

Folder Found C:\Program Files (x86)\DefaultTab

Folder Found C:\Program Files (x86)\lucky leap

Folder Found C:\Program Files (x86)\MyPC Backup

Folder Found C:\Program Files (x86)\MyPC Backup

Folder Found C:\Program Files (x86)\Softonic

Folder Found C:\Program Files (x86)\VideoDownloadConverter_4z

Folder Found C:\Program Files (x86)\WinZip Registry Optimizer

Folder Found C:\ProgramData\Babylon

Folder Found C:\ProgramData\IBUpdaterService

Folder Found C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Local\Ilivid

Folder Found C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\LocalLow\delta

Folder Found C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\LocalLow\Mysearchdial

Folder Found C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\LocalLow\Softonic

Folder Found C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\Babylon

Folder Found C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\DefaultTab

Folder Found C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MyPC Backup

Folder Found C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MyPC Backup

Folder Found C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\Mysearchdial

Folder Found C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\OpenCandy

Folder Found C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\pdfforge

Folder Found C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\PerformerSoft

 

***** [ Shortcuts ] *****

 

 

***** [ Registry ] *****

 

Key Found : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider

Key Found : HKCU\Software\AppDataLow\Software\DefaultTab

Key Found : HKCU\Software\BabSolution

Key Found : HKCU\Software\BI

Key Found : HKCU\Software\Cr_Installer

Key Found : HKCU\Software\d558b8cb13bea49

Key Found : HKCU\Software\DataMngr

Key Found : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar

Key Found : HKCU\Software\Default Tab

Key Found : HKCU\Software\DefaultTab

Key Found : HKCU\Software\Delta

Key Found : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff

Key Found : HKCU\Software\ilivid

Key Found : HKCU\Software\InstallCore

Key Found : HKCU\Software\lucky leap

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D77AA852-DEF3-43CB-A3F5-BD679DE72F32}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D77AA852-DEF3-43CB-A3F5-BD679DE72F32}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68}

Key Found : HKCU\Software\mysearchdial

Key Found : HKCU\Software\SmartBar

Key Found : HKCU\Software\Softonic

Key Found : [x64] HKCU\Software\BabSolution

Key Found : [x64] HKCU\Software\BI

Key Found : [x64] HKCU\Software\Cr_Installer

Key Found : [x64] HKCU\Software\DataMngr

Key Found : [x64] HKCU\Software\DataMngr_Toolbar

Key Found : [x64] HKCU\Software\Default Tab

Key Found : [x64] HKCU\Software\DefaultTab

Key Found : [x64] HKCU\Software\Delta

Key Found : [x64] HKCU\Software\ilivid

Key Found : [x64] HKCU\Software\InstallCore

Key Found : [x64] HKCU\Software\lucky leap

Key Found : [x64] HKCU\Software\mysearchdial

Key Found : [x64] HKCU\Software\SmartBar

Key Found : [x64] HKCU\Software\Softonic

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B15F118E-AF21-45E8-A809-29FDD7362565}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\DefaultTabBHO.DLL

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{44B50C01-4993-48E2-ADEE-D812BAE2E9A2}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A3E2F089-DDBB-4CBF-B06C-5D44DA316ED3}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A5679AB0-C59E-49E7-83C4-5289F844A6E0}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CA0167C2-6295-41B8-9BDA-704B2F5E4CD9}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D77AA852-DEF3-43CB-A3F5-BD679DE72F32}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\DefaultTabBHO.DefaultTabBrowser

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\DefaultTabBHO.DefaultTabBrowser.1

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\DefaultTabBHO.DefaultTabBrowserActiveX

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\DefaultTabBHO.DefaultTabBrowserActiveX.1

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.mysearchdialESrvc

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.mysearchdialESrvc.1

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{087CDC12-0A11-4D1D-8DCF-44185D7C3496}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{088BF3A9-6AE8-47B9-A3FB-26262F236C79}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2AC7B9EB-3881-4EB9-8DEE-0A731A309FDE}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{349C0469-ACDD-49DF-9B3E-0D82E7C7DC4D}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{41226591-6F7A-4082-B63A-67FE4A0CF7A6}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{55D69CD1-6715-4C40-BF05-9519AC4DC6E6}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66C8FD57-54C4-4D4F-BC95-DCCC763B410A}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{717BAE33-7061-4279-8AE5-6C13BC8AF3F9}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{84F06F7A-F811-48D7-8B34-3F4145183D8F}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{88F6D55F-AA3F-4003-BE69-4AC1998D6492}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DBCDED5-08AD-41A2-9BBC-235D84F4FE06}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A0F66203-1A86-4812-9603-A57E09A4D7A3}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BC39D1B3-4471-41C1-AACA-E097FAF4B7AA}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DEB85542-1311-4EC6-8A32-5372EB27FC94}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\S

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Softonic.dskBnd

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Softonic.dskBnd.1

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Softonic.SoftonicHlpr

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Softonic.SoftonicHlpr.1

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\SoftonicApp.appCore

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\SoftonicApp.appCore.1

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\srv.SoftonicSrvc

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\srv.SoftonicSrvc.1

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{11D9E165-B8C1-4734-A56C-BC4FCACA966B}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{B15F118E-AF21-45E8-A809-29FDD7362565}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C3C45C5F-2F1B-4012-A854-F89DC99F2335}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\d558b8cb13bea49

Key Found : HKLM\Software\DataMngr

Key Found : HKLM\Software\Default Tab

Key Found : HKLM\Software\DefaultTab

Key Found : HKLM\Software\Delta

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\eiimolhnbbbdagljikeckdkldgemmmlj

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\elchiiiejkobdbblfejjkbphbddgmljf

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\kdidombaedgpfiiedeimiebkmbilgmlc

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff

Key Found : HKLM\Software\InstallCore

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{219046AE-358F-4CF1-B1FD-2B4DE83642A8}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9CF034EA-7B46-48D3-8895-8A14B32AE445}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\QuickShare_RASAPI32

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\QuickShare_RASMANCS

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D77AA852-DEF3-43CB-A3F5-BD679DE72F32}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\bi_uninstaller

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DefaultTab

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ilivid

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Softonic

Key Found : HKLM\Software\Softonic

Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}

Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff

Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\lucky leap

Value Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE}]

Value Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}]

Value Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}]

 

***** [ Browsers ] *****

 

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16660

 

 

-\\ Mozilla Firefox v22.0 (sv-SE)

 

[ File : C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vwr8vgzd.default\prefs.js ]

 

Line Found : user_pref("extensions.delta.admin", false);

Line Found : user_pref("extensions.delta.aflt", "babsst");

Line Found : user_pref("extensions.delta.appId", "{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}");

Line Found : user_pref("extensions.delta.autoRvrt", "false");

Line Found : user_pref("extensions.delta.dfltLng", "sv");

Line Found : user_pref("extensions.delta.excTlbr", false);

Line Found : user_pref("extensions.delta.ffxUnstlRst", true);

Line Found : user_pref("extensions.delta.id", "fcee5768000000000000001e101fbb78");

Line Found : user_pref("extensions.delta.instlDay", "15919");

Line Found : user_pref("extensions.delta.instlRef", "sst");

Line Found : user_pref("extensions.delta.newTab", false);

Line Found : user_pref("extensions.delta.prdct", "delta");

Line Found : user_pref("extensions.delta.prtnrId", "delta");

Line Found : user_pref("extensions.delta.rvrt", "false");

Line Found : user_pref("extensions.delta.smplGrp", "none");

Line Found : user_pref("extensions.delta.tlbrId", "base");

Line Found : user_pref("extensions.delta.tlbrSrchUrl", "");

Line Found : user_pref("extensions.delta.vrsn", "1.8.22.0");

Line Found : user_pref("extensions.delta.vrsni", "1.8.22.0");

Line Found : user_pref("extensions.delta.vrsnTs", "1.8.22.013:54:24");

Line Found : user_pref("extensions.delta_i.babExt", "");

Line Found : user_pref("extensions.delta_i.babTrack", "affID=123884&tsp=4962");

Line Found : user_pref("extensions.delta_i.srcExt", "ss");

Line Found : user_pref("extensions.enabledAddons", "%7Bfdf19f4c-7b61-4a4d-ac6c-f6e6fe53fd61%7D:1.1,ffxtlbra%40softonic.com:1.6.0,%7B972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd%7D:22.0");

Line Found : user_pref("extensions.helperbar.DockingPositionDown", false);

Line Found : user_pref("extensions.helperbar.SmartbarDisabled", false);

Line Found : user_pref("extensions.helperbar.SmartbarStateMinimaized", false);

Line Found : user_pref("extensions.helperbar.Visibility", false);

Line Found : user_pref("extensions.installCache", "[{\"name\":\"winreg-app-global\",\"addons\":{\"FFPDFArchitectConverter@pdfarchitect.com\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Program Files (x86)\\\\PDF Architect\\\\FFPDFArc[...]

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.admin", false);

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.aflt", "SD");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.appId", "{7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D}");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.autoRvrt", "false");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.cntry", "SE");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.dfltLng", "");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.dfltSrch", true);

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.dnsErr", true);

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.dpkLst", "3654782829,1334533236,1121012847,231756876,1895130307,603719297,4288797614,3754950497,426401714,3046281807,752626116,1657571787,3224935090,2597085128,182856413[...]

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.dspFFXOld", "Delta Search");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.excTlbr", false);

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.ffxUnstlRst", false);

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.hdrMd5", "50DECD97B5C2B763925C716D89BB22CC");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.hmpg", true);

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.id", "fcee5768000000000000001e101fb804");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.instlDay", "15923");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.instlRef", "MOY00014");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.lastVrsnTs", "1.8.19.311:27:16");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.newTab", true);

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.prdct", "Softonic");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.prtnrId", "softonic");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.rvrt", "false");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.sg", "none");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.smplGrp", "none");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.srchPrvdr", "Search the web (Softonic)");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.tlbrId", "2013desingbrand");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.vrsn", "1.8.19.3");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.vrsni", "1.8.19.3");

Line Found : user_pref("extensions.Softonic.vrsnTs", "1.8.19.311:27:16");

Line Found : user_pref("browser.search.selectedEngine", "Mysearchdial");

Line Found : user_pref("browser.search.defaultenginename", "Mysearchdial");

 

-\\ Google Chrome v29.0.1547.57

 

[ File : C:\Users\Ingegerd Norman\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

 

Found : homepage

Found : icon_url

Found : search_url

Found : keyword

Found : urls_to_restore_on_startup

Found : homepage

 

*************************

 

AdwCleaner[R0].txt - [18826 octets] - [29/08/2013 00:12:31]

 

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt - [18887 octets] ##########

 

Link to comment
Share on other sites

1. Se om något av detta går att avinstallera i Kontrollpanelens lista över installerade program (ha alla webbläsare avstängda under avinstallationerna):

Mysearchdial

Softonic

DataMngr

Default Tab

Delta

lucky leap

mysearchdial

SmartBar

Babylon

 

Starta om datorn.

 

2. Stäng alla program, inklusive webbläsare.

Dubbelklicka på AdwCleaner för att starta programmet.

Klicka på Scan-knappen.
Vänta tills sökningen är klar.

Klicka på Clean-knappen.
Tryck på OK.
Tryck på OK fler gånger om det kommer upp meddelanden.

Datorn kommer att startas om.
En rapport kommer upp, kopiera innehållet och klistra in i ditt svar.
Om rapporten inte kommer upp, så finns den även som C:\AdwCleaner[s1].txt
 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...