Jump to content

Bluescreen och diverse problem [LÖST]


__087
 Share

Go to solution Solved by Cecilia,

Recommended Posts

Hej, nu var det ett par år sedan jag skrev här. Vet inte riktigt vart jag ska börja, senaste dagarna har min dator börjat dumma sig rejält och det blir bara värre och värre!

 

 

Allting började för några dagar sedan då jag upptäckte att dvd läsaren försvunnit ifrån "Dator". Det jag gjorde precis innan var att köra Windows update (30 uppdateringar laddades ner och installerades). Jag rensade även bort ett par trojaner. Det känns lite grann som datorn gör lite som den vill, jag får bluescreen och datorn startar om sig. Vet inte riktigt vart jag ska börja, Malwarebytes-Anti Malware hittar ingenting längre.

 

Det jag först och främst hoppats på är att få hjälp med min dvd läsare, tror den är roten till problemet. I enhetshanteraren under DVD-/CD-ROM-enheter kategorin är de en gul triangel på CD-ROM-enhet. Jag har försökt uppdaterat men den säger att det bästa drivrutinerna redan är installerade. Jag har provat annan s-ata kabel, samt annan s-ata port på moderkortet. Jag skickar med en hijackthis logg i hopp att det ska göra er lite klokare. Jag ska också tillägga att jag först misstänkte att läsaren var paj så jag köpte en ny billig men de blev samma problem, den får ström för det går att sätta i och plocka ur skiva ur läsaren

 

Min Dator:
Windows 7 64-bit
3x Corsair XMS3 DDR3 1333MHz 4GB CL9 (12 Gb ram)
AMD FX-4100 Quad-Core Processor 3,6 Ghz
Nvidia GeForce GTX650
170 GB SSD (Windows disk)
 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

 

Scan saved at 22:29:07, on 2013-10-11
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)
 
 
Boot mode: Normal
 
Running processes:
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\NvTmru.exe
C:\Program Files (x86)\POP Peeper\POPPeeper.exe
C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
C:\Users\tompa\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Users\tompa\AppData\Local\Facebook\Messenger\2.1.4814.0\FacebookMessenger.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\tompa\Desktop\HijackThis.exe
C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe
 
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.bing.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bing.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local;<local>
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Inloggningshjälp för Microsoft-konto - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: ZeonIEEventHelper Class - {DA986D7D-CCAF-47B2-84FE-BFA1549BEBF9} - C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Professional 7\bin\ZeonIEFavClient.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: Nuance PDF - {E3286BF1-E654-42FF-B4A6-5E111731DF6B} - C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Professional 7\bin\ZeonIEFavClient.dll
O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\Windows\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [P17RunE] RunDll32 P17RunE.dll,RunDLLEntry
O4 - HKCU\..\Run: [POP Peeper] "C:\Program Files (x86)\POP Peeper\POPPeeper.exe" -min
O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\tompa\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver
O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Users\tompa\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe"  /MINIMIZED
O4 - Startup: Dropbox.lnk = tompa\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
 
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
 
 
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {D4B68B83-8710-488B-A692-D74B50BA558E} (Creative Software AutoUpdate Support Package 2) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/15113/CTPIDPDE.cab
O16 - DPF: {E705A591-DA3C-4228-B0D5-A356DBA42FBF} (Creative Software AutoUpdate 2) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su2/ocx/20015/CTSUEng.cab
O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/121022/CTPID.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AppleChargerSrv - Unknown owner - C:\Windows\system32\AppleChargerSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
 
--
End of file - 8399 bytes
Edited by __087
Link to comment
Share on other sites

Hej! Dubbelklicka på DVD-enheten i Enhetshanteraren och berätta vad det står för felkod i statusrutan.

 

Den här maskinvaran kan inte startas eftersom dess konfigurationsinformation i registret är ofullständig eller skadad. (Kod 19)

 

EDIT: Kom på att jag han slänga fram telefonen och ta en dålig bild med kameran på senaste bluescreen meddelandet jag fick (11 Oktober)

http://oi42.tinypic.com/5k3v53.jpg

Edited by __087
Link to comment
Share on other sites

Hej, ber först och främst om ursäkt för dubbelpost. Jag har iallafall lyckats lösa problemet :)

Jag lyckades hitta en guide på microsofts hemsida där man går in i registret och tar bort ett värde som heter "UpperFilters". 
Kan posta guiden här ifall fler får samma problem :) Tack för att du tagit dig tid och försökt hjälpa mig Cecilia. Mvh

 

http://support.microsoft.com/kb/314060/sv

Klicka på StartStart-knappen och sedan på Alla program.
Klicka på Tillbehör och sedan på Kör.
Skriv regedit och klicka sedan på OK. Tillåtelse till kontroll av användarkontoOm du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
I navigeringsfönstret letar du upp och klickar på följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Klicka på UpperFilters i den högra rutan. 

Obs! Registerposten UpperFilters.bak kan också visas. Den posten behöver du inte ta bort. Klicka bara på UpperFilters. Om du inte ser registerposten UpperFilters måste du kanske ta bort registerposten LowerFilters. Gör det genom att gå till steg 8.
Klicka på Ta bort på Redigera-menyn.
Klicka på Ja när du ombeds att bekräfta borttagningen.
Klicka på LowerFilters i den högra rutan.

Obs! Om registerposten LowerFilters inte visas kan du tyvärr inte få någon mer hjälp via det här innehållet. Gå till Nästa steg och läs om hur du hittar andra lösningar eller hjälp på Microsoft-webbplatsen.
Klicka på Ta bort på Redigera-menyn.
Klicka på Ja när du ombeds att bekräfta borttagningen.
Avsluta Registereditorn.
Starta om datorn.
Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

Fint att det fungerar nu.

Så vitt jag kan se har du gjort samma sak som står på sidan jag länkade till, under rubriken "Jag löser det själv".

 

Hehe, ber om ursäkt. Jag laddade bara ner fix filen utan att läsa övrig information på sidan. Tack för all hjälp iallafall :) // Mvh

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...