Excel 2016 / Access 2016 !! (Behöver hjälp)


Recommended Posts

Behöver hjälp med Excel 2016 / Access 2016 !!
Hej på er kunna läsare!
---


Innan jag börjar beskriva min bifogade Excel-fil i detalj är målet att kunna använda Excel-filen som underlag till en databas!
Det mest ultimata är om det går att utföra i Excel och om det inte går kanske det fungerar i Access.

--> Målet är att det skall finnas endast en post per person och sedan skall man kunna se t.ex. vilka nätverk personen är med i och vilka utskick personen har fått
och dessutom skall man kunna komplettera med information smidigt i efterhand för att bygga på registret.

--> I samband med komplettering kan det ju förekomma att en e-mailadress upprepas och då skall man få en fråga om man vill ersätta personposten men ny information
eller komplettera den med ny information.

--> Varför t.ex. innehållet i "Utskick" förekommer i olika ordning är att ett underlag från kollegor kan se väldigt olika ut! Jag hade tänkt att kollegor får
hjälpa till att kategorisera allt som går att kategorisera i en ursprunglig Excel-fil som det sedan skall bli en databas av på något sätt.
Excel-listan i fråga innehåller ca: 3000 rader med olika personer, e-postadresser och dyl. som jag har försökt visa i en liten skala i den bifogade Excel-filen.

--> Oavsett vilken mjukvara som används vore det bra om någon eller några kan förklara hur jag skall göra eller länka till
information i form av text eller video som tydligt visar hur jag skall uppnå mitt mål.


***
I min bifogade fil har jag två flikar och till att börja med fokuserar vi i fliken "Nytt material".

- Hur skall jag göra för att kunna sortera tabellen efter "Nätverk" och "Utskick"
-> Som ni ser kan en person vara med i mer än ett nätverk och ha mottagit mer än ett utskick.
-> Jag vill t.ex. se vilka som är med i nätverket "Europeiska transportförbundet".
-> Jag vill t.ex. se vilka som har fått utskick om "Regionkonferens" och "E3-mässa".

- Som ni ser förekommer "axel.johansson@willys.se" två gånger i fliken med olika innehåll under "Nätverk" och "Utskick".
-> När detta skall sammanfogas till en enda personpost så skall den innehålla komplett information från "Nätverk" och "Utskick" så att man verkligen se all information
om vilka "Nätverk" personen är med i och vilka "Utskick" personen har fått.
Dessutom ser ni att utskicket om "Grönsakskurs" finns i de båda underlagen, men i personposten så skall det ju bara förekomma en gång.
(1 nätverk och 5 olika utskick)

***
I min bifogade fil har jag två flikar och vi fortsätter att fokusera i fliken "Komplettering".

- Ni ser mailadressen "julia.tallgren@kanal5.se" på två ställen och då skall jag få en motfråga när den läggs in i databasen om den skall in på ena stället, det andra stället, båda ställena eller inte alls.
Jag har råkat skriva fel i underlaget och missat att skriva "ulrika.gran@kanal5.se".

- Sedan ser ni en del nya personer som inte förekommit i fliken "Nytt material".

- Sist men inte minst så ser ni att en del personer förekommer i båda flikarna där det i fliken "Nytt material" kompletterats med ytterligare information
som skall läggas till resp. personpost i databasen.

---
Med vänliga hälsningar Alexander Tunegård !!

Databasunderlag.xlsx

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Arkiverat

Detta ämne är nu arkiverat och det går inte längre svara i det.