Jump to content

Grunder i subnetting [Nätverk]


Recommended Posts

Översikt:

Ett subnät är ett fysiskt segment i en TCP/IP miljö som använder Ipadresser från ett enda nätverksID. Ex: En organisation får ett ID från InterNIC .

För att kunna dela ett nätverk i fler subnät krävs det att varje segment har ett eget nätverk ID eller subnät ID. Följande exempel visar hur ett unikt subnät ID skapas till varje segment genom att dela bits i Host ID i två delar, En del används för att identifiera segmentet som ett unikt nätverk, och den andra delen används för att identifiera hosts. Detta kallas subnetting . Subnetting är inte nödvändigt i privata nätverk.

ex-1.jpg

Det finns fler fördelar med subnetting

• Blanda olika topologier, Eathernet och Token Ring

• Överbrygga begränsningar i nuvarande teknik, t.ex öka det maximala antalet hoster per segment

• Minska trafikstockningen genom minskad trafik och minskad broadcast

Notera: Subnetting är definierad i RFC-950 Edit: uppdaterad länk

Implementera Subetting

Innan man kan implementera subnetting måste man veta de nuvarande förutsättningarna och framtida förutsättningar, enl följande guide.

1. Bestämma antalet fysiska segment i nätverket.

2. Bestämma antalet nödvändiga host adresser för varje fysiskt segment. Varje TCP/IP host behöver minst en IP-adress.

3. Baserat på dina krav,

• En subnätmask för hela nätverket

• Ett unikt subnät ID för varje fysiskt segment.

• Ett spann av host Ids för varje subnät

Submask Bits

Innan du definierar en subnätmask ska du bestämma antalet segment och antalet hosts per segment som du kommer att behöva i framtiden.

När fler bits används till submasken desto fler subnät är tillgängligt, men färre antal hosts per subnät.

Ex:

Klass B nät som visar förhållandet mellan antalet bits , subnät och hosts:

*************************************

3 bits = 6 subnät = 8000 hosts per subnät.

8 bits = 254 subnät = 254 hosts per subnät.

*************************************

Om du använder fler bits än vad som behövs, så tillåter det en tillväxt i antalet subnät men begränsar tillväxten av antalet hosts. Om du använder färre bits än vad som behövs, tillåter det en tillväxt av hosts men begränsar antalet subnät.

Definiera en submask

Att definiera en submask är en trestegsprocess enl följande.

1. När man har bestämt antalet fysiska segment i nätverket, konvertera detta nummer till binärt format.

2. Räkna antalet bits du behöver för att reresentera det antal fysiska segment i biär form, ex: om man behöver 6 subnät, det binära värdet är 110. För att skriva 6 i binär form krävs 3 bits.

3. Konvertera antalet bits till decimal form från vänster till höger. Ex: om 3 bits behövs konfigurera de första 3 bitsen av host ID som subnät ID. Decimalvärdet för biär 11100000 = 224. Submasken är då 255.255.224.0 för en klass B adress.

ex-2.jpg

Angränsande Bits

Eftersom subnäten definieras genom subnätsmasken är det inget som hindrar en administratör från att använda underordnade bits för att bestämma subnäts ID. När subnät definierades från början i RFC-950 rekommenderades det att subnät Ids hämtades från hög-order bits. Idag rekommenderas det att använda låg-order eller non-order bits i subnäts Ids. Det är även ett krav idag att subnät ID använder angränsande high-order bits i den lokala adress delen av submasken.

Subnät med fler än en octet

Hittils har vi bara använt en octet för att definiera en submask. Ibland kan det vara en fördel att använda fler än en octet, eller fler än 8 bits. Fördelen är en större flexibiltet med adresserna.

Ex:

Tänk dig att du konfigurerar ett intranät åt ett stort företag. Företaget vill att deras kontor som är spridda över Europa USA och Asien. Det ger en total på ungefär 30 geografiska platser med nästan 1000 subnät och ett medeltal på 750 hosts per subnät.

Det är möjligt att använda flera klass B nätverks Ids och dela dem i fler subnät. För att klara kraven per subnät med en klass B nätverksadress, behöver man använda en submask som 255.255.252.0 lägg sedan till vad vi behöver i subnät, så krävs det minst 16 klass B adresser.

Det finns en enklare lösning på problemet.

Eftersom datorerna som används är på intranät, kan man använda privata nätverk Om man väljer att tilldela klass A nätverks ID, 10.0.0.0 kan man planera tillväxt och och tillmötesgå kraven för 1000 subnät.

Om du subnätar både den andra octeten och en del av den tredje octeten, kan du tillmötesgå alla krav med ett enda nätverks ID.

Ex:

*****************************************************************

Nätverks ID Submask Submask (binärt) -----------------------------------------------------------------------------------

10.0.0.0 255.255.248.0 11111111 11111111 11111000 00000000

*****************************************************************

Genom att använda 13 bits för subnäts ID i en klass A adress, klarar du alla kraven med flexibilitet och tillväxt.

ex-3.jpg

Boson.com finns det utförligare material samt ett gratis hjälpmedel för att beräkna subnät.

Edited by Venoms
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...