Jump to content

Blåskärm


Guest rebom

Recommended Posts

Guest rebom

Hej

Under den här månaden har jag fått blåskärn några gg men jag har inte bryt mig om det mycket tills idag fick jag nog efterson jag försökte ladda ner en fil från bf2142.se och 99% var klart och fick skiten (Blåskärm) och alla andra gg som jag har fått blåskärm har det varit under nedladdning.

så snälla kan ni hjälpa mig hur jag ska förklara va felet är min engelska är ursel va jag förstår av allt den säger är att jag ska avinstallera den senaste program eller hårdvara men jag har inte installerat något.eller inaktivera minnes kontrollnågot sånt.

Och sen startar inte om datorn utan jag måste stänga av eller starta om den själv ???

s5030051vt7.th.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest rebom

Hmmm jag är för dum för att fatta den här ;D lite hjälp stenis tack:'(

DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL (c5)

An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an

interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is

caused by drivers that have corrupted the system pool.  Run the driver

verifier against any new (or suspect) drivers, and if that doesn't turn up

the culprit, then use gflags to enable special pool.

Arguments:

Arg1: 0000001a, memory referenced

Arg2: 00000002, IRQL

Arg3: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation

Arg4: 820e7fc5, address which referenced memory

Debugging Details:

------------------

BUGCHECK_STR:  0xC5_2

CURRENT_IRQL:  2

FAULTING_IP:

nt!ExFreePoolWithTag+45b

820e7fc5 0fb74ffa        movzx  ecx,word ptr [edi-6]

CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1

DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_RC

PROCESS_NAME:  System

TRAP_FRAME:  94b7f55c -- (.trap ffffffff94b7f55c)

ErrCode = 00000000

eax=00000000 ebx=00000000 ecx=00000000 edx=00000000 esi=00000020 edi=00000020

eip=820e7fc5 esp=94b7f5d0 ebp=94b7f628 iopl=0        nv up ei pl nz na po nc

cs=0008  ss=0010  ds=0023  es=0023  fs=0030  gs=0000            efl=00010202

nt!ExFreePoolWithTag+0x45b:

820e7fc5 0fb74ffa        movzx  ecx,word ptr [edi-6]    ds:0023:0000001a=????

Resetting default scope

LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 820e7fc5 to 8208fc44

STACK_TEXT: 

94b7f55c 820e7fc5 badb0d00 00000000 00000165 nt!KiTrap0E+0x2ac

94b7f628 820acc25 00000020 00000000 8472aee0 nt!ExFreePoolWithTag+0x45b

94b7f65c 8c8705f5 85a2e238 8736b110 86ffa660 nt!IopfCompleteRequest+0x227

94b7f674 8c8cc3fc 0272af20 00000000 00000800 tdx!TdxReceiveConnectionTlRequestComplete+0xdd

94b7f730 8c9082d6 01a2e238 85a2e324 94b7f7a8 tcpip!TcpSatisfyReceiveRequests+0x154

94b7f774 8c90896a 00000001 85a2e324 94b7f7a8 tcpip!TcpDeliverDataToClient+0x56

94b7f798 8c907457 85a2e238 85a2e324 86ffa660 tcpip!TcpDeliverReceive+0x71

94b7f7d8 8c9075b0 85a2e238 94b7f7f8 94b7f824 tcpip!TcpTcbFastDatagram+0x2d0

94b7f82c 8c9046e2 86f9c470 00a2e238 94b7f870 tcpip!TcpTcbReceive+0xe0

94b7f864 8c9045c8 86f9c470 86f95000 00000000 tcpip!TcpMatchReceive+0xff

94b7f8ac 8c9093e4 86f9c470 86f95000 86f95010 tcpip!TcpPreValidatedReceive+0x2b0

94b7f8c8 8c90960b 86f9c470 86f95000 94b7f904 tcpip!TcpReceive+0x32

94b7f8d8 8c8fb124 94b7f8ec c000023e 00000000 tcpip!TcpNlClientReceiveDatagrams+0x12

94b7f904 8c8faef4 8c94cbac 94b7f960 c000023e tcpip!IppDeliverListToProtocol+0x49

94b7f924 8c8fae23 8c94c9c8 00000006 94b7f960 tcpip!IppProcessDeliverList+0x2a

94b7f978 8c8f64de 8c94c9c8 00000006 00000000 tcpip!IppReceiveHeaderBatch+0x1da

94b7fa08 8c8fa74a 86ff9708 00000000 86f07401 tcpip!IpFlcReceivePackets+0xc06

94b7fa84 8c8fa063 86ff0848 86ffa660 00000000 tcpip!FlpReceiveNonPreValidatedNetBufferListChain+0x6db

94b7faac 81fc30b0 86ff0848 86ffa660 00000000 tcpip!FlReceiveNetBufferListChain+0x104

94b7fae0 81fb58a2 00fec5f8 86ffa660 00000000 ndis!ndisMIndicateNetBufferListsToOpen+0xab

94b7fb08 81fb5819 00000000 86ff0308 844a81e8 ndis!ndisIndicateSortedNetBufferLists+0x4a

94b7fc84 81efd526 867220e8 00000000 00000000 ndis!ndisMDispatchReceiveNetBufferLists+0x129

94b7fca0 81f26c1c 867220e8 86ffa660 00000000 ndis!ndisMTopReceiveNetBufferLists+0x2c

94b7fcbc 81f26bf3 86fef6a8 86ffa660 00000000 ndis!ndisFilterIndicateReceiveNetBufferLists+0x20

94b7fcd8 8b656023 86fef6a8 86ffa660 00000000 ndis!NdisFIndicateReceiveNetBufferLists+0x1b

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 klim6+0x2023

STACK_COMMAND:  kb

FOLLOWUP_IP:

tdx!TdxReceiveConnectionTlRequestComplete+dd

8c8705f5 5f              pop    edi

SYMBOL_STACK_INDEX:  3

SYMBOL_NAME:  tdx!TdxReceiveConnectionTlRequestComplete+dd

FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner

MODULE_NAME: tdx

IMAGE_NAME:  tdx.sys

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4549b2fe

FAILURE_BUCKET_ID:  0xC5_2_tdx!TdxReceiveConnectionTlRequestComplete+dd

BUCKET_ID:  0xC5_2_tdx!TdxReceiveConnectionTlRequestComplete+dd

Followup: MachineOwner

Link to comment
Share on other sites

Här finns det lite mer info som har med tdx.sys att göra, http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/934611

Det är ockcå intressant att se om alla blåskärmar hänsvisar till samma fel och fil för i såfall är det ju ngot som inte är som det ska med mjukvaran. Om det är olika fel varje gång så är det troligtvis minnesfel. Har du bytt nätverksdrivrutiner eller installerat något program som installerar egna nätverksdrivare?

Link to comment
Share on other sites

Guest rebom

Tack Stenis tog kontakt med Microsoft via din länk och dem hade hot fix och nu är den installerad så hoppas att det var det som var felet. ;D

TACK

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...