Jump to content

Hijackthis log - misstanke om youtube virus


Recommended Posts

*********************************************

2009-01-08:

Tråden är nu låst.

Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta

Malou

*********************************************

Hej,

jag klantade till det och klickade på/installerade den falska flashplayern häromdagen. Mitt panda antivirus hittar ingenting men ändå säger windows att det har blockerat något program från att autostarta varje gång jag sätter igång datorn.

Tänkte kopiera in min Hijackthis log. När loggen gjordes var windows defender inaktiverat och en CC regclean nyss gjord. Tack på förhand!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:38:35, on 2008-10-09

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:Windowssystem32taskeng.exe

C:Windowssystem32Dwm.exe

C:WindowsExplorer.EXE

C:Program FilesWindows DefenderMSASCui.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

C:WindowsSystem32rundll32.exe

C:WindowsRtHDVCpl.exe

C:Program FilesLaunch ManagerLManager.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeAudioeAudio.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSLoader.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

C:Program FilesPanda Antivirus 2008ApVxdWin.exe

C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe

C:Program FilesWindows LiveMessengermsnmsgr.exe

C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier1.2.1128.5462GoogleToolbarNotifier.exe

C:Program FilesWindows Media Playerwmpnscfg.exe

C:Program FilesuTorrentuTorrent.exe

C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe

C:Program FilesAcerAcer VCMAcerVCM.exe

C:Windowssystem32wbemunsecapp.exe

C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe

C:UsersOscarAppDataLocalTempRtkBtMnt.exe

C:Program FilesPanda Antivirus 2008WebProxy.exe

C:Program FilesAcerAcer VCMVC.exe

C:Program FilesAcerAcer VCMacp2HID.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPHelper.exe

C:Windowssystem32conime.exe

C:Program FilesInternet Explorerieuser.exe

C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe

C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWLLoginProxy.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyNotificationCenterFramework.NotificationCenter.exe

C:Program FilesTrend MicroHijackThisoscar.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant =

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch =

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre1.6.0_07binssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogletoolbar2.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:PROGRA~1FlashFXPIEFlash.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar2.dll

O4 - HKLM..Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%Windows DefenderMSASCui.exe -hide

O4 - HKLM..Run: [synTPEnh] C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

O4 - HKLM..Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:Program FilesAdobeReader 8.0ReaderReader_sl.exe"

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:Windowssystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:Windowssystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM..Run: [LManager] C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

O4 - HKLM..Run: [eAudio] "C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeAudioeAudio.exe"

O4 - HKLM..Run: [eDataSecurity Loader] C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSloader.exe

O4 - HKLM..Run: [ePower_DMC] C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

O4 - HKLM..Run: [APVXDWIN] "C:Program FilesPanda Antivirus 2008APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe"

O4 - HKLM..Run: [Windows Updater] updater.com

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:Program FilesWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [DAEMON Tools Lite] "C:Program FilesDAEMON Tools Litedaemon.exe" -autorun

O4 - HKCU..Run: [swg] C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier1.2.1128.5462GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..Run: [WMPNSCFG] C:Program FilesWindows Media PlayerWMPNSCFG.exe

O4 - HKCU..Run: [uTorrent] "C:Program FilesuTorrentuTorrent.exe"

O4 - HKCU..Run: [sidebar] C:Program Fileswindows sidebarsidebar.exe /autoRun

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Global Startup: Acer VCM.lnk = ?

O7 - HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem, DisableRegedit=1

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~1JavaJRE16~1.0_0binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~1JavaJRE16~1.0_0binssv.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD44/JSCDL/jd...ows-i586-jc.cab

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:Windowssystem32agrsmsvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5ClientAgentsvc.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSService.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyServiceETService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - Unknown owner - c:PROGRA~1COMMON~1mcafeemnamcnasvc.exe (file missing)

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:AcerMobility CenterMobilityService.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:Windowssystem32nvvsvc.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:Program FilesCommon FilesPanda SoftwarePavShldpavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008pavsrvx86.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008PskSvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:Program FilesCyberLinkShared FilesRichVideo.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:Program FilesAcerAcer VCMRS_Service.exe

--

End of file - 9338 bytes

Mvh Oscar

Link to comment
Share on other sites

Hej Oscar!

Windows Defender skall vara fortsatt inaktiverad tills vi är klara.

Är det du som har installerat Yahoo! Toolbar?

Är det här din startsida => http://sv.intl.acer.yahoo.com

jag klantade till det och klickade på/installerade den falska flashplayern häromdagen.

Mottogs denna länk via Messenger?

Strax klar med din TM HJT-logga

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej Oscar!

Ser ut som att du har råkat ut för ett MSN Virus/Trojan därav min tidigare fråga.

Hämta hem  MSN_Fix och spara den till Skrivbordet:

http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip

1: Packa upp filen => Starta MSNFix.bat genom att =>

=> 1 a: Dubbelklicka på den om du kör Windows XP

=> 1 b: Högerklicka välj Kör som administratör om du kör Windows Vista

2: För att välja språk tryck på motsvarande bokstav.

3: För att starta scanningen tryck R

4: Om något hittas tryck på valfri tangent för att starta borttagningen

5: Klistra in loggan som kommer upp i ditt svar

6: Om texfilen (loggan) mot förmodan inte dyker upp så bör du hitta den i den mappen där programmet ligger. Namnet på textfilen (loggan) innehåller datum och klockslag för körningen.

Om inte så titta under C:WINDOWS om du kan hitta MSN-loggan där.

7: Gör en TM HJT-logga, kopiera in även den i ditt svar

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen!

Tack så hemskt mycket för din tid, jag är oerhört tacksam! Här kommer loggan från msnfix och sedan Hijack.

MSNFix 1.749 

C:UsersOscarDesktopMSNFix

Sokningen var klar pa 2008-10-09 - 23:52:33,87 By Oscar

normalt lage   

   

************************ Kollar filer     

   

... C:Windowsupdater.com

... C:Windowssystem32ACER.exe

************************ Kollar mappar     

Inga Mappar Funna

************************ Tar bort virus filer     

   

.. OK ... C:UsersOscarAppDataLocalTempwinlogon.exe

.. OK ... C:UsersOscarAppDataLocalTempservices.exe

.. OK ... C:Windowssystem32cftmon.exe

.. OK ... C:Windowsupdater.com 

.. OK ... C:Windowssystem32ACER.exe 

************************ Rensar registret 

************************ Hostsclean

Cleanhosts v 0.1.0.7  By Laurent

-- Backup : C:Windowssystem32driversetchosts-20081010000854

-- original size 0.74 Kb / 20 lines

-- Start cleaning Hosts file ....

-- final size 0.74 Kb / 20 lines

-- entry Found : 0  /  Entry check : 310

End .............................. 16.52 Secondes

Resten av filerna tas bort efter omstart

Inga Filer Funna

************************ Hostsclean

Cleanhosts v 0.1.0.7  By Laurent

-- Backup : C:Windowssystem32driversetchosts-20081010083745

-- original size 0.74 Kb / 20 lines

-- Start cleaning Hosts file ....

-- final size 0.74 Kb / 20 lines

-- entry Found : 0  /  Entry check : 310

End .............................. 9.69 Secondes

(Jag startade om datorn och avslutade rensningen).

Nu kommer Hijack this loggen

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 08:47:18, on 2008-10-10

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:Windowssystem32taskeng.exe

C:Windowssystem32Dwm.exe

C:WindowsExplorer.EXE

C:Windowssystem32conime.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyNotificationCenterFramework.NotificationCenter.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

C:WindowsSystem32rundll32.exe

C:WindowsRtHDVCpl.exe

C:Program FilesLaunch ManagerLManager.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeAudioeAudio.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSLoader.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

C:Program FilesPanda Antivirus 2008ApVxdWin.exe

C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe

C:Program FilesWindows LiveMessengermsnmsgr.exe

C:Program FilesDAEMON Tools Litedaemon.exe

C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier1.2.1128.5462GoogleToolbarNotifier.exe

C:Program FilesWindows Media Playerwmpnscfg.exe

C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe

C:Program FilesAcerAcer VCMAcerVCM.exe

C:Windowssystem32wbemunsecapp.exe

C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe

C:UsersOscarAppDataLocalTempRtkBtMnt.exe

C:Program FilesAcerAcer VCMacp2HID.exe

C:Program FilesPanda Antivirus 2008WebProxy.exe

C:Program FilesAcerAcer VCMVC.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPHelper.exe

C:Program FilesInternet Explorerieuser.exe

C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe

C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWLLoginProxy.exe

C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe

C:Program FilesTrend MicroHijackThisoscar.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant =

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch =

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre1.6.0_07binssv.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar2.dll

O4 - HKLM..Run: [synTPEnh] C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

O4 - HKLM..Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:Program FilesAdobeReader 8.0ReaderReader_sl.exe"

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:Windowssystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:Windowssystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM..Run: [LManager] C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

O4 - HKLM..Run: [eAudio] "C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeAudioeAudio.exe"

O4 - HKLM..Run: [eDataSecurity Loader] C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSloader.exe

O4 - HKLM..Run: [ePower_DMC] C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

O4 - HKLM..Run: [APVXDWIN] "C:Program FilesPanda Antivirus 2008APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe"

O4 - HKLM..Run: [Windows Updater] updater.com

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:Program FilesWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [DAEMON Tools Lite] "C:Program FilesDAEMON Tools Litedaemon.exe" -autorun

O4 - HKCU..Run: [swg] C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier1.2.1128.5462GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..Run: [WMPNSCFG] C:Program FilesWindows Media PlayerWMPNSCFG.exe

O4 - HKCU..Run: [uTorrent] "C:Program FilesuTorrentuTorrent.exe"

O4 - HKCU..Run: [sidebar] C:Program Fileswindows sidebarsidebar.exe /autoRun

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Global Startup: Acer VCM.lnk = ?

O7 - HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem, DisableRegedit=1

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~1JavaJRE16~1.0_0binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~1JavaJRE16~1.0_0binssv.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD44/JSCDL/jd...ows-i586-jc.cab

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:Windowssystem32agrsmsvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5ClientAgentsvc.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSService.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyServiceETService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - Unknown owner - c:PROGRA~1COMMON~1mcafeemnamcnasvc.exe (file missing)

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:AcerMobility CenterMobilityService.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:Windowssystem32nvvsvc.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:Program FilesCommon FilesPanda SoftwarePavShldpavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008pavsrvx86.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008PskSvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:Program FilesCyberLinkShared FilesRichVideo.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:Program FilesAcerAcer VCMRS_Service.exe

--

End of file - 9053 bytes

Förresten, angående din tidigare fråga om så är http://sv.intl.acer.yahoo.com inte min startsida, det är www.google.se som är det.. och jag har för mig att jag aldrig installerat yahoo toolbar.

Tack!

Mvh Oscar

Link to comment
Share on other sites

Hej Oscar!

Varsegod och tack själv för att vi får hjälpa.

Förresten, angående din tidigare fråga om så är http://sv.intl.acer.yahoo.com inte min startsida, det är www.google.se som är det.. och jag har för mig att jag aldrig installerat yahoo toolbar.

Ok då fixar vi detta lite senare. Först måste vi rensa rent från otygen.

MSNFix har hittat samt åtgärdat. Mycket bra.

Din TM HJT-logga är jag däremot inte nöjd med. Så vi går vidare med ytterligare åtgärder.

Windows Defender skall vara fortsatt inaktiverad tills vi är klara.

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna noga:

Hämta hem Malwarebytes Anti-Malware:

http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

1: Spara installationsfilen till skrivbordet

2: För att påbörja installationen dubbelklicka på mbam-setup.exe

3: Bocka för nedanstående

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

4: Klicka på Slutför

Om där finns uppdateringar kommer dessa att installeras.

Då ovanstående är gjort gå vidare med nedanstående procedur:

1: När programmet startar så välj Utför snabb scanning

2: Klicka på knappen Scanna

3: Scanningen kommer nu att ta en stund

3: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat

4: Bocka för allt och klicka på Remove Selected

5: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.

6: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur den ser ut.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Nya tag!  :)

här kommer Malwarebytes' Anti-Malware log:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.28

Databasversion: 1248

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

2008-10-10 13:43:18

mbam-log-2008-10-10 (13-43-18).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 40283

Förfluten tid: 1 minute(s), 43 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 3

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

C:UsersDefaultMy DocumentsMy MusicMy Music.url (Trojan.Zlob) -> Delete on reboot.

C:UsersDefaultMy DocumentsMy PicturesMy Pictures.url (Trojan.Zlob) -> Delete on reboot.

C:UsersDefaultMy DocumentsMy VideosMy Video.url (Trojan.Zlob) -> Delete on reboot.

Obs: dessa 3 filer finns fortfarande kvar om jag kör om snabb scan efter omstart. :(

Här är den nya HJT-loggen:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:12:27, on 2008-10-10

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:Windowssystem32taskeng.exe

C:Windowssystem32Dwm.exe

C:WindowsExplorer.EXE

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

C:Program FilesAdobeReader 8.0Readerreader_sl.exe

C:WindowsSystem32rundll32.exe

C:WindowsRtHDVCpl.exe

C:Program FilesLaunch ManagerLManager.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeAudioeAudio.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSLoader.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

C:Program FilesPanda Antivirus 2008ApVxdWin.exe

C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe

C:Program FilesWindows LiveMessengermsnmsgr.exe

C:Program FilesDAEMON Tools Litedaemon.exe

C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier1.2.1128.5462GoogleToolbarNotifier.exe

C:Program FilesWindows Media Playerwmpnscfg.exe

C:Program FilesuTorrentuTorrent.exe

C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe

C:Program FilesAcerAcer VCMAcerVCM.exe

C:Windowssystem32wbemunsecapp.exe

C:UsersOscarAppDataLocalTempRtkBtMnt.exe

C:Program FilesPanda Antivirus 2008WebProxy.exe

C:Program FilesAcerAcer VCMacp2HID.exe

C:Program FilesAcerAcer VCMVC.exe

C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPHelper.exe

C:Program FilesTrend MicroHijackThisoscar.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant =

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch =

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre1.6.0_07binssv.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar2.dll

O4 - HKLM..Run: [synTPEnh] C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

O4 - HKLM..Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:Program FilesAdobeReader 8.0ReaderReader_sl.exe"

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:Windowssystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:Windowssystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM..Run: [LManager] C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

O4 - HKLM..Run: [eAudio] "C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeAudioeAudio.exe"

O4 - HKLM..Run: [eDataSecurity Loader] C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSloader.exe

O4 - HKLM..Run: [ePower_DMC] C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

O4 - HKLM..Run: [APVXDWIN] "C:Program FilesPanda Antivirus 2008APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe"

O4 - HKLM..Run: [Windows Updater] updater.com

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:Program FilesWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [DAEMON Tools Lite] "C:Program FilesDAEMON Tools Litedaemon.exe" -autorun

O4 - HKCU..Run: [swg] C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier1.2.1128.5462GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..Run: [WMPNSCFG] C:Program FilesWindows Media PlayerWMPNSCFG.exe

O4 - HKCU..Run: [uTorrent] "C:Program FilesuTorrentuTorrent.exe"

O4 - HKCU..Run: [sidebar] C:Program Fileswindows sidebarsidebar.exe /autoRun

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Global Startup: Acer VCM.lnk = ?

O7 - HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem, DisableRegedit=1

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~1JavaJRE16~1.0_0binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~1JavaJRE16~1.0_0binssv.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD44/JSCDL/jd...ows-i586-jc.cab

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:Windowssystem32agrsmsvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5ClientAgentsvc.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSService.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyServiceETService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - Unknown owner - c:PROGRA~1COMMON~1mcafeemnamcnasvc.exe (file missing)

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:AcerMobility CenterMobilityService.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:Windowssystem32nvvsvc.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:Program FilesCommon FilesPanda SoftwarePavShldpavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008pavsrvx86.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008PskSvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:Program FilesCyberLinkShared FilesRichVideo.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:Program FilesAcerAcer VCMRS_Service.exe

--

End of file - 8800 bytes

Kommer tillbaks online först senare ikväll tyvärr, tack igen!

Mvh Oscar

Link to comment
Share on other sites

Hej Oscar!

OBS: Windows Defender måste vara avstängd/avaktiverad under pågående procedurer. Detta är mycket viktigt.

Obs: dessa 3 filer finns fortfarande kvar om jag kör om snabb scan efter omstart.

Och detta beror på att du inte har följt instruktionerna ang Malwarebytes' Anti-Malware.

Du har med andra ord inte tillåtit Malwarebytes' Anti-Malware att åtgärda eftersom det står Delete on reboot bakom det upphittade.

Då du är tillbaka ikväll igen så gör så här.

1: Starta om datorn

2: Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware (Mycket viktigt).

Vidare:

1: När du startar programmet så välj Utför snabb scanning

2: Klicka på knappen Scanna

3: Scanningen kommer nu att ta en stund

3: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat

4: Bocka för allt och klicka på Remove Selected

5: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.

6: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur den ser ut.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej,

jag har från början helt stängt/inaktiverat alla funktioner av Windows defender. Den här gången inaktiverade jag även windows firewall. Trots detta blockeras Malwarebytes' Anti-Malware att starta upp och göra sista cleanen av de tre trojanerna efter omstart utav Windows. Citat: "Windows har blockerat ett eller flera program från att starta automatiskt." (Windows syftar här på Malwarebytes). Jag väljer då att tillåta/köra programmet via den lilla ikonen med text som dyker upp i nedre, högra hörnet av skärmen. Ändå finns virusen kvar vid nästa scan.

Jag har kört fast här och vet inte riktigt hur jag skall gå tillväga. Tycker mig ha följt Era instruktioner punktvis exakt.

Mvh Oscar

Link to comment
Share on other sites

Hej Oscar!

Ok då är där något som ligger och hindrar eventuellt otygen.

Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så går vi vidare med andra metoder.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen,

här kommer Hjt-loggan:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 08:26:14, on 2008-10-11

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:Windowssystem32taskeng.exe

C:Windowssystem32Dwm.exe

C:WindowsExplorer.EXE

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

C:Program FilesAdobeReader 8.0Readerreader_sl.exe

C:WindowsSystem32rundll32.exe

C:WindowsRtHDVCpl.exe

C:Program FilesLaunch ManagerLManager.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeAudioeAudio.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSLoader.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

C:Program FilesPanda Antivirus 2008ApVxdWin.exe

C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe

C:WindowsPLFSetI.exe

C:Program FilesWindows LiveMessengermsnmsgr.exe

C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier1.2.1128.5462GoogleToolbarNotifier.exe

C:Program FilesWindows Media Playerwmpnscfg.exe

C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe

C:Program FilesAcerAcer VCMAcerVCM.exe

C:Windowssystem32wbemunsecapp.exe

C:UsersOscarAppDataLocalTempRtkBtMnt.exe

C:Program FilesAcerAcer VCMacp2HID.exe

C:Program FilesAcerAcer VCMVC.exe

C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe

C:Program FilesInternet Explorerieuser.exe

C:Windowssystem32conime.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPHelper.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyNotificationCenterFramework.NotificationCenter.exe

C:Program FilesTrend MicroHijackThisoscar.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant =

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch =

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre1.6.0_07binssv.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar2.dll

O4 - HKLM..Run: [synTPEnh] C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

O4 - HKLM..Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:Program FilesAdobeReader 8.0ReaderReader_sl.exe"

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:Windowssystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:Windowssystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM..Run: [LManager] C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

O4 - HKLM..Run: [eAudio] "C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeAudioeAudio.exe"

O4 - HKLM..Run: [eDataSecurity Loader] C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSloader.exe

O4 - HKLM..Run: [ePower_DMC] C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

O4 - HKLM..Run: [APVXDWIN] "C:Program FilesPanda Antivirus 2008APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe"

O4 - HKLM..Run: [Windows Updater] updater.com

O4 - HKLM..Run: [WarReg_PopUp] C:Program FilesAcerWR_PopUpWarReg_PopUp.exe

O4 - HKLM..Run: [PLFSetI] C:WindowsPLFSetI.exe

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:Program FilesWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [DAEMON Tools Lite] "C:Program FilesDAEMON Tools Litedaemon.exe" -autorun

O4 - HKCU..Run: [swg] C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier1.2.1128.5462GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..Run: [WMPNSCFG] C:Program FilesWindows Media PlayerWMPNSCFG.exe

O4 - HKCU..Run: [uTorrent] "C:Program FilesuTorrentuTorrent.exe"

O4 - HKCU..Run: [sidebar] C:Program Fileswindows sidebarsidebar.exe /autoRun

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Global Startup: Acer VCM.lnk = ?

O7 - HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem, DisableRegedit=1

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~1JavaJRE16~1.0_0binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~1JavaJRE16~1.0_0binssv.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD44/JSCDL/jd...ows-i586-jc.cab

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:Windowssystem32agrsmsvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5ClientAgentsvc.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSService.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyServiceETService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - Unknown owner - c:PROGRA~1COMMON~1mcafeemnamcnasvc.exe (file missing)

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:AcerMobility CenterMobilityService.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:Windowssystem32nvvsvc.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:Program FilesCommon FilesPanda SoftwarePavShldpavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008pavsrvx86.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008PskSvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:Program FilesCyberLinkShared FilesRichVideo.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:Program FilesAcerAcer VCMRS_Service.exe

--

End of file - 8995 bytes

Mvh Oscar

Link to comment
Share on other sites

Hej igen Oscar!

Ser att du har en detalj i TM HJT som har med  => McAfee Network Agent <= är detta något som är avinstallerat och inte används längre?

Vi börjar lite försiktigt med nedanstående i första hand

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna mycket noga:

Hämta hem Avenger från någon av nedanstående länkar:

http://swandog46.geekstogo.com/avenger.exe

http://swandog46.geekstogo.com/avenger2/download.php

1: Spara ner den till skrivbordet

2: Öppna Anteckningar (Använd INGEN ANNAN texteditor)

3: Kopiera in nedanstående "Fetmarkerade Text" i Anteckningar inklusive rubriken Files to delete:

Files to delete:

C:Windowsupdater.com 

4: Kontrollera noga att varje filnamn står på endast en rad och inte har delats upp på två rader.

5: Starta Avenger

6: I den stora textboxen klistrar du nu in texten som finns i Anteckningar.

7: Bocka i rutan Scan for rootkits om den inte redan är ibockad.

6: Tryck på Execute för att starta Avenger.

8: Datorn kommer nu att starta om (Kan eventuellt starta om två gånger).

9: Efter en liten stund så kommer loggan (C:avenger.txt) upp, klistra in den loggan hit till din tråd.

10: Gör en ny TM HJT-logga, kopiera in även den

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej,

=> McAfee Network Agent <= trodde jag var avinstallerat och borttaget. :)

Vad gäller Avenger följde jag instruktioner exakt och kopierade in:

Files to delete:

C:Windowsupdater.com

i textrutan, inget annat. Jag körde execute och fick startat om datorn enl. instruktion. Så långt allt väl, jag fick dock inte upp någon logga med avenger (C:avenger.txt). Den finns inte heller om jag söker efter filen. Bifogar iaf en ny HJT-logga återigen.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:04:51, on 2008-10-11

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:Windowssystem32Dwm.exe

C:Windowssystem32taskeng.exe

C:WindowsExplorer.EXE

C:Windowssystem32conime.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

C:WindowsSystem32rundll32.exe

C:WindowsRtHDVCpl.exe

C:Program FilesLaunch ManagerLManager.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeAudioeAudio.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSLoader.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

C:Program FilesPanda Antivirus 2008ApVxdWin.exe

C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe

C:WindowsPLFSetI.exe

C:Program FilesDAEMON Tools Litedaemon.exe

C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier1.2.1128.5462GoogleToolbarNotifier.exe

C:Program FilesWindows Media Playerwmpnscfg.exe

C:UsersOscarAppDataLocalTempRtkBtMnt.exe

C:Windowssystem32wbemunsecapp.exe

C:Program FilesAcerAcer VCMAcerVCM.exe

C:Program FilesAcerAcer VCMacp2HID.exe

C:Program FilesPanda Antivirus 2008WebProxy.exe

C:Program FilesInternet Explorerieuser.exe

C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPHelper.exe

C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWLLoginProxy.exe

C:Windowssystem32NOTEPAD.EXE

C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe

C:Program FilesTrend MicroHijackThisoscar.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant =

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch =

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre1.6.0_07binssv.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar2.dll

O4 - HKLM..Run: [synTPEnh] C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

O4 - HKLM..Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:Program FilesAdobeReader 8.0ReaderReader_sl.exe"

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:Windowssystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:Windowssystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM..Run: [LManager] C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

O4 - HKLM..Run: [eAudio] "C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeAudioeAudio.exe"

O4 - HKLM..Run: [eDataSecurity Loader] C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSloader.exe

O4 - HKLM..Run: [ePower_DMC] C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

O4 - HKLM..Run: [APVXDWIN] "C:Program FilesPanda Antivirus 2008APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe"

O4 - HKLM..Run: [Windows Updater] updater.com

O4 - HKLM..Run: [WarReg_PopUp] C:Program FilesAcerWR_PopUpWarReg_PopUp.exe

O4 - HKLM..Run: [PLFSetI] C:WindowsPLFSetI.exe

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:Program FilesWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [DAEMON Tools Lite] "C:Program FilesDAEMON Tools Litedaemon.exe" -autorun

O4 - HKCU..Run: [swg] C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier1.2.1128.5462GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..Run: [WMPNSCFG] C:Program FilesWindows Media PlayerWMPNSCFG.exe

O4 - HKCU..Run: [uTorrent] "C:Program FilesuTorrentuTorrent.exe"

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Global Startup: Acer VCM.lnk = ?

O7 - HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem, DisableRegedit=1

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~1JavaJRE16~1.0_0binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~1JavaJRE16~1.0_0binssv.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD44/JSCDL/jd...ows-i586-jc.cab

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:Windowssystem32agrsmsvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5ClientAgentsvc.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSService.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyServiceETService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - Unknown owner - c:PROGRA~1COMMON~1mcafeemnamcnasvc.exe (file missing)

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:AcerMobility CenterMobilityService.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:Windowssystem32nvvsvc.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:Program FilesCommon FilesPanda SoftwarePavShldpavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008pavsrvx86.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008PskSvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:Program FilesCyberLinkShared FilesRichVideo.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:Program FilesAcerAcer VCMRS_Service.exe

--

End of file - 8880 bytes

Tack igen, Mvh Oscar

Link to comment
Share on other sites

Hej Oscar!

=> McAfee Network Agent <= trodde jag var avinstallerat och borttaget.

Nej den ligger och kör som en service i bakgrunden ser jag i din TM HJT-logga.

Men vi tar med även den med det andra (Yahoo Toolbar samt detaljen startsidan) som jag undrade över tidigare.

Avenger vill inte vara med på noterna alls verkar det som. Då tar vi till ett ännu skarpare verktyg i kampen mot otyget. För nu skall den bort

Hämta hem ComboFix från nedanstående länk:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

1: Spara ComboFix till skrivbordet:

OBS:

Dra ur Internetanslutningen => stäng av/avaktivera antivirusprogram/antispionprogram.

Gå nu vidare med nedanstående:.

1: Dubbelklicka på ComboFix för att starta den

2: Följ anvisningarna som visas på skärmen.

3: När den är färdig så skall en text-logg komma upp, kopiera och klistra in den här

Kan även hittas här => (C:ComboFix.txt)

4: Gör en ny TM HJT-logg, kopiera även in den.

VIKTIGT! Klicka INTE på Combofix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

OBS:

Kontrollera att antivirusprogram/antispionprogram mm är återaktiverade innan du ansluter till Internet.

OBSERVERA:

Verktyget/Programmet kan ge problem med uppkopplingen (tex trådlös).

Om problem uppstår prova då nedanstående.

Gå till => Kontrollpanelen => Nätverksanslutningar => högerklicka på din Internetanslutning => välj Reparera

ELLER

Starta om datorn.

VARNING!:

ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn. Det kan bli problem t ex om du har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej,

skickar två inlägg då de båda loggarna innehåller för många tecken.

Combofix:

ComboFix 08-10-11.01 - Oscar 2008-10-11 22:50:21.1 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista Home Premium  6.0.6001.1.1252.1.1053.18.1974 [GMT 2:00]

Running from: C:UsersOscarDesktopComboFix.exe

* Created a new restore point

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Find3M Report  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-10-11 16:52 84 ----a-w C:Program Filesqtsh.txt

2008-10-10 06:58 --------- d--h--w C:Program FilesInstallShield Installation Information

2008-10-10 06:57 --------- d-----w C:Program FilesAcer GameZone

2008-09-15 15:44 --------- d-----w C:ProgramDataCyberLink

2008-09-14 08:37 --------- d-----w C:Program FilesVistaCodecPack

2008-09-14 08:36 --------- d-----w C:ProgramDataVistaCodecs

2008-09-13 01:18 28,728 ----a-w C:Windowssystem32driversmsahci.sys

2008-09-13 01:18 21,560 ----a-w C:Windowssystem32driversatapi.sys

2008-09-12 13:36 --------- d-----w C:Program FilesMicrosoft Works

2008-09-12 13:12 --------- d-----w C:Program FilesWindows Mail

2008-09-12 10:49 --------- d-----w C:ProgramDataMicrosoft Help

2008-09-12 10:05 --------- d-----w C:ProgramDataMcAfee

2008-09-12 10:05 --------- d-----w C:Program FilesAcer

2008-09-12 09:51 --------- d-----w C:Program FilesYahoo!

2008-09-12 09:47 319,456 ----a-w C:WindowsDIFxAPI.dll

2008-09-12 09:47 315,392 ----a-w C:WindowsHideWin.exe

2008-09-12 09:44 --------- d-----w C:ProgramDataSiteAdvisor

2008-09-12 09:35 --------- d-sh--w C:ProgramDataStart-meny

2008-09-12 09:35 --------- d-sh--w C:ProgramDataSkrivbord

2008-09-12 09:35 --------- d-sh--w C:ProgramDataMallar

2008-09-12 09:35 --------- d-sh--w C:ProgramDataFavoriter

2008-09-12 09:35 --------- d-sh--w C:ProgramDataDokument

2008-09-12 09:35 --------- d-sh--w C:Program FilesDelade filer

2008-08-02 03:26 36,864 ----a-w C:WindowsSystem32cdd.dll

2008-07-31 03:32 460,288 ----a-w C:WindowsAppPatchAcSpecfc.dll

2008-07-31 03:32 28,160 ----a-w C:WindowsSystem32Apphlpdm.dll

2008-07-31 03:32 2,154,496 ----a-w C:WindowsAppPatchAcGenral.dll

2008-07-31 03:32 173,056 ----a-w C:WindowsAppPatchAcXtrnal.dll

2008-07-31 01:13 4,240,384 ----a-w C:WindowsSystem32GameUXLegacyGDFs.dll

2008-01-21 02:43 174 --sha-w C:Program Filesdesktop.ini

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Reg Loading Points  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiersegisPSDP]

@="{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}"

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{30A0A3F6-38AC-4C53-BB8B-0D95238E25BA}]

2008-03-04 23:38 121392 --a------ C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86PSDProtect.dll

[HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun]

"MsnMsgr"="C:Program FilesWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe" [2007-10-18 5724184]

"DAEMON Tools Lite"="C:Program FilesDAEMON Tools Litedaemon.exe" [2008-08-08 490952]

"swg"="C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier1.2.1128.5462GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-09-14 171448]

"WMPNSCFG"="C:Program FilesWindows Media PlayerWMPNSCFG.exe" [2008-01-21 202240]

"uTorrent"="C:Program FilesuTorrentuTorrent.exe" [2008-10-08 270128]

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun]

"SynTPEnh"="C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe" [2008-02-22 1037608]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:Program FilesAdobeReader 8.0ReaderReader_sl.exe" [2007-03-08 40048]

"NvCplDaemon"="C:Windowssystem32NvCpl.dll" [2008-04-03 13535776]

"NvMediaCenter"="C:Windowssystem32NvMcTray.dll" [2008-04-03 92704]

"LManager"="C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe" [2008-04-01 793096]

"eAudio"="C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeAudioeAudio.exe" [2008-03-07 544768]

"eDataSecurity Loader"="C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSloader.exe" [2008-03-04 526896]

"ePower_DMC"="C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe" [2008-04-30 397312]

"APVXDWIN"="C:Program FilesPanda Antivirus 2008APVXDWIN.EXE" [2007-10-04 455984]

"SunJavaUpdateSched"="C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe" [2008-06-10 144784]

"WarReg_PopUp"="C:Program FilesAcerWR_PopUpWarReg_PopUp.exe" [2008-01-29 303104]

"PLFSetI"="C:WindowsPLFSetI.exe" [2007-10-23 200704]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2008-04-25 C:WindowsRtHDVCpl.exe]

"Skytel"="Skytel.exe" [2007-11-21 C:WindowsSkyTel.exe]

C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup

Acer VCM.lnk - C:Program FilesAcerAcer VCMAcerVCM.exe [2008-09-12 1216512]

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciessystem]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindows ntcurrentversionwinlogonnotifyavldr]

2007-02-15 19:02 50736 C:WindowsSystem32avldr.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindows ntcurrentversiondrivers32]

"msacm.divxa32"= divxa32.acm

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSafeBootMinimalPskSvcRetail]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregBkupTray]

--a------ 2008-04-06 22:42 34040 C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5BkupTray.exe

[HKLM~servicessharedaccessparametersfirewallpolicyDomainProfileAuthorizedApplicationsList]

"C:Program FilesFlashFXPFlashFXP.exe"= C:Program FilesFlashFXPFlashFXP.exe:*:Enabled:FlashFXP v3

[HKLM~servicessharedaccessparametersfirewallpolicyFirewallRules]

"{A215901A-51B1-4665-BA62-23DA081A624E}"= UDP:C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5ClientAgentsvc.exe:AgentSvc.exe

"{CDD4D48D-02D1-41B7-B7F0-C8A0DE41A02C}"= UDP:C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5BackupSvc.exe:BackupSvc.exe

"{5570B819-9047-4F7D-AD41-EB39B072550A}"= TCP:C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5ClientAgentsvc.exe:AgentSvc.exe

"{0DC5CBE2-0F88-4983-8265-8081B1BDC877}"= TCP:C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5BackupSvc.exe:BackupSvc.exe

"{10D2D61F-0799-4BDB-B88E-0AF97ED2A52F}"= UDP:C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5SchedulerSvc.exe:SchedulerSvc.exe

"{F658716A-E3BB-46E9-825D-BBF74177B3DD}"= TCP:C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5SchedulerSvc.exe:SchedulerSvc.exe

"{398233E2-5388-4CFD-897E-48B852FE7EB0}"= c:Program FilesCyberlinkPowerDirectorPDR.EXE:CyberLink PowerDirector

"{72D2556D-FCD1-4723-A05D-660DDD2BD85D}"= C:Program FilesAcerAcer VCMVC.exe:Acer VCM

"{614194BE-186C-4788-B433-84D170115FB2}"= C:Program FilesAcer Arcade DeluxeAcer Arcade DeluxeAcer Arcade Deluxe.exe:_this_program_will_be_deleted

"{1D731B58-17E7-4F8B-89EA-3AD4DEAE6450}"= C:Program FilesAcer Arcade DeluxeHomeMediaHomeMedia.exe:Acer HomeMedia

"{662456CB-37D0-457C-B57F-4A339AEB4C25}"= UDP:C:Program FilesuTorrentuTorrent.exe:µTorrent (TCP-In)

"{2F45CF1D-95B9-4131-9163-F6BFD96702DE}"= TCP:C:Program FilesuTorrentuTorrent.exe:µTorrent (UDP-In)

"{8B7D4F9F-6E32-4C9E-B2B3-23EA8D6657A0}"= C:Program FilesWindows LiveMessengerlivecall.exe:Windows Live Messenger (Phone)

"TCP Query User{A9272C38-6B5F-4B4E-A078-971682AF2ADC}C:program filesutorrentutorrent.exe"= UDP:C:program filesutorrentutorrent.exe:µTorrent

"UDP Query User{22E79620-AFFC-4A64-ABA4-FEAE2F9E1C0A}C:program filesutorrentutorrent.exe"= TCP:C:program filesutorrentutorrent.exe:µTorrent

"{4CB61E6B-D6A7-479E-970A-7F8F9A86A9F1}"= UDP:C:Program FilesAcer Arcade DeluxeAcer Arcade DeluxeAcer Arcade Deluxe.exe:_this_program_will_be_deleted

"TCP Query User{8D13F410-8DB1-420D-9F89-5EDDEC1EAB0D}C:program filesjavajre1.6.0_07binjavaw.exe"= UDP:C:program filesjavajre1.6.0_07binjavaw.exe:Java Platform SE binary

"UDP Query User{B50B64EC-FAFD-4419-A830-D5846FD7F7C5}C:program filesjavajre1.6.0_07binjavaw.exe"= TCP:C:program filesjavajre1.6.0_07binjavaw.exe:Java Platform SE binary

"{51F761AD-F0F7-4D4F-A6DF-485F1B052ACB}"= UDP:C:Program FilesReClockConfig.exe:Configure ReClock

"{9BE143BC-B396-4DCC-9992-A229859C0949}"= TCP:C:Program FilesReClockConfig.exe:Configure ReClock

"TCP Query User{CD4FB210-0862-43DB-8D28-7959CB4F8A25}C:installerade spelempires2.exe"= UDP:C:installerade spelempires2.exe:Age of Empires II

"UDP Query User{BBF2F156-3A1B-4586-B3A5-C0983ACE591A}C:installerade spelempires2.exe"= TCP:C:installerade spelempires2.exe:Age of Empires II

"TCP Query User{0FCE1DF2-3764-460B-B8E7-BE736B515E5B}C:windowssystem32dplaysvr.exe"= UDP:C:windowssystem32dplaysvr.exe:Hjälpprogram för Microsoft DirectPlay

"UDP Query User{B617AD64-75C8-45EB-A93A-98A29FA265EB}C:windowssystem32dplaysvr.exe"= TCP:C:windowssystem32dplaysvr.exe:Hjälpprogram för Microsoft DirectPlay

"{AB8FDE28-2BB5-4349-A373-0FC7F5009998}"= UDP:C:Installerade spelciv4Colonization.exe:Sid Meier's Civilization IV Colonization

"{D8996808-ED49-475A-9582-0CF5A1D5F0C5}"= TCP:C:Installerade spelciv4Colonization.exe:Sid Meier's Civilization IV Colonization

"TCP Query User{1A414370-856A-42AB-A3D7-980AF4EF3D60}C:program filesmircmirc.exe"= UDP:C:program filesmircmirc.exe:mIRC

"UDP Query User{46FA3D1B-82BC-4654-AFBC-17C6B3CD9FA0}C:program filesmircmirc.exe"= TCP:C:program filesmircmirc.exe:mIRC

[HKLM~servicessharedaccessparametersfirewallpolicyStandardProfileAuthorizedApplicationsList]

"C:Program FilesFlashFXPFlashFXP.exe"= C:Program FilesFlashFXPFlashFXP.exe:*:Enabled:FlashFXP v3

"C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSfsu.exe"= C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSfsu.exe:*:Enabled:eDSfsu

"C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86encryption.exe"= C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86encryption.exe:*:Enabled:encryption

"C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86decryption.exe"= C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86decryption.exe:*:Enabled:decryption

"C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSMgr.exe"= C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSMgr.exe:*:Enabled:eDSMgr

"C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDStbmngr.exe"= C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDStbmngr.exe:*:Enabled:eDStbmngr

"C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx64eDSfsu.exe"= C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx64eDSfsu.exe:*:Enabled:eDSfsu

"C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx64encryption.exe"= C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx64encryption.exe:*:Enabled:encryption

"C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx64decryption.exe"= C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx64decryption.exe:*:Enabled:decryption

"C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx64eDSMgr.exe"= C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx64eDSMgr.exe:*:Enabled:eDSMgr

"C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx64eDStbmngr.exe"= C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx64eDStbmngr.exe:*:Enabled:eDStbmngr

R0 pavboot;pavboot;C:Windowssystem32driverspavboot.sys [2008-06-19 28544]

R1 ShldDrv;Panda File Shield Driver;C:Windowssystem32DRIVERSShlDrv51.sys [2007-05-23 38968]

R2 AmFSM;AmFSM;C:Windowssystem32DRIVERSamm8660.sys [2007-09-28 46648]

R2 BUNAgentSvc;NTI Backup Now 5 Agent Service;C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5ClientAgentsvc.exe [2008-03-03 16384]

R2 ETService;Empowering Technology Service;C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyServiceETService.exe [2008-03-21 24576]

R2 NTIBackupSvc;NTI Backup Now 5 Backup Service;C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5BackupSvc.exe [2008-04-06 50424]

R2 NTISchedulerSvc;NTI Backup Now 5 Scheduler Service;C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5SchedulerSvc.exe [2008-04-04 131072]

R2 PavProc;Panda Process Protection Driver;C:Windowssystem32DRIVERSPavProc.sys [2007-07-12 178872]

R2 PskSvcRetail;Panda PSK service;C:Program FilesPanda Antivirus 2008PskSvc.exe [2007-03-21 27696]

R2 RS_Service;Raw Socket Service;C:Program FilesAcerAcer VCMRS_Service.exe [2008-01-10 233472]

R3 NETw5v32;Kortdrivrutin för Windows Vista 32-bitars för Intel® Wireless WiFi Link;C:Windowssystem32DRIVERSNETw5v32.sys [2008-04-28 3658752]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;C:Windowssystem32driversnvhda32v.sys [2008-04-03 43552]

R3 yukonwlh;NDIS6.0 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;C:Windowssystem32DRIVERSyk60x86.sys [2008-02-21 299008]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;C:Windowssystem32DRIVERSb57nd60x.sys [2008-01-21 179712]

S3 JMCR;JMCR;C:Windowssystem32DRIVERSjmcr.sys [2008-04-12 84240]

S4 ErrDev;Microsoft Hardware Error Device Driver;C:Windowssystem32driverserrdev.sys [2008-01-21 6656]

S4 MegaSR;MegaSR;C:Windowssystem32driversmegasr.sys [2008-01-21 386616]

*Newly Created Service* - PROCEXP90

.

- - - - ORPHANS REMOVED - - - -

HKLM-Run-eRecoveryService - (no file)

.

------- Supplementary Scan -------

.

R0 -: HKCU-Main,Start Page = hxxp://www.google.se/

R0 -: HKLM-Main,Start Page = hxxp://sv.intl.acer.yahoo.com

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-10-11 22:53:45

Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-10-11 22:54:29

ComboFix-quarantined-files.txt  2008-10-11 20:54:19

Pre-Run: 79 756 001 280 byte ledigt

Post-Run: 79,515,049,984 byte ledigt

293 --- E O F --- 2008-10-07 16:00:14

Link to comment
Share on other sites

HJT-log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:36:12, on 2008-10-12

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:Windowssystem32Dwm.exe

C:Windowssystem32taskeng.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

C:WindowsSystem32rundll32.exe

C:WindowsRtHDVCpl.exe

C:Program FilesLaunch ManagerLManager.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeAudioeAudio.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSLoader.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe

C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier1.2.1128.5462GoogleToolbarNotifier.exe

C:Program FilesWindows Media Playerwmpnscfg.exe

C:Windowssystem32wbemunsecapp.exe

C:Program FilesAcerAcer VCMAcerVCM.exe

C:Program FilesAcerAcer VCMacp2HID.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPHelper.exe

C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyNotificationCenterFramework.NotificationCenter.exe

C:Windowssystem32conime.exe

C:WindowsExplorer.exe

C:Program FilesPanda Antivirus 2008Apvxdwin.exe

C:Program FilesPanda Antivirus 2008WebProxy.exe

C:Program FilesInternet Explorerieuser.exe

C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe

C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWLLoginProxy.exe

C:Program FilesWindows LiveMessengermsnmsgr.exe

C:Program FilesAcerAcer VCMVC.exe

C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe

C:Program FilesTrend MicroHijackThisoscar.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre1.6.0_07binssv.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar2.dll

O4 - HKLM..Run: [synTPEnh] C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

O4 - HKLM..Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:Program FilesAdobeReader 8.0ReaderReader_sl.exe"

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:Windowssystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:Windowssystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM..Run: [LManager] C:PROGRA~1LAUNCH~1LManager.exe

O4 - HKLM..Run: [eAudio] "C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeAudioeAudio.exe"

O4 - HKLM..Run: [eDataSecurity Loader] C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSloader.exe

O4 - HKLM..Run: [ePower_DMC] C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyePowerePower_DMC.exe

O4 - HKLM..Run: [APVXDWIN] "C:Program FilesPanda Antivirus 2008APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe"

O4 - HKLM..Run: [WarReg_PopUp] C:Program FilesAcerWR_PopUpWarReg_PopUp.exe

O4 - HKLM..Run: [PLFSetI] C:WindowsPLFSetI.exe

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:Program FilesWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [DAEMON Tools Lite] "C:Program FilesDAEMON Tools Litedaemon.exe" -autorun

O4 - HKCU..Run: [swg] C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier1.2.1128.5462GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..Run: [WMPNSCFG] C:Program FilesWindows Media PlayerWMPNSCFG.exe

O4 - HKCU..Run: [uTorrent] "C:Program FilesuTorrentuTorrent.exe"

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Global Startup: Acer VCM.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~1JavaJRE16~1.0_0binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~1JavaJRE16~1.0_0binssv.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD44/JSCDL/jd...ows-i586-jc.cab

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:Windowssystem32agrsmsvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5ClientAgentsvc.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyeDataSecurityx86eDSService.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyServiceETService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - Unknown owner - c:PROGRA~1COMMON~1mcafeemnamcnasvc.exe (file missing)

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:AcerMobility CenterMobilityService.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:Program FilesNewTech InfosystemsNTI Backup Now 5SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:Windowssystem32nvvsvc.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:Program FilesCommon FilesPanda SoftwarePavShldpavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008pavsrvx86.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Software International - C:Program FilesPanda Antivirus 2008PskSvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:Program FilesCyberLinkShared FilesRichVideo.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:Program FilesAcerAcer VCMRS_Service.exe

--

End of file - 8648 bytes

Mvh oscar

Link to comment
Share on other sites

Hej Oscar!

Är det här hela loggan från ComboFix?

Det saknas två rubriker som skall finnas med namnen

Other Deletions

Files Created from <=> här skall det då även finns datum etc.....

Ovanstående skall då finnas för denna rubrik => Find3M Report

Anledningen till varför jag undrar är att jag inte längre ser till detaljen i din TM HJT-logga

O4 - HKLM..Run: [Windows Updater] updater.com

Så frågan är om ComboFix har hittat och åtgärdat den?

Kan du gå in i utforskaren och se om du hittar nedanstående fil

C:Windowsupdater.com 

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej,

updater.MSNFix är den filen som finns med liknande namn under C:Windows.

Det som saknades i Combofix:

ComboFix 08-10-11.01 - Oscar 2008-10-11 22:50:21.1 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista Home Premium  6.0.6001.1.1252.1.1053.18.1974 [GMT 2:00]

Running from: C:UsersOscarDesktopComboFix.exe

* Created a new restore point

.

(((((((((((((((((((((((((  Files Created from 2008-09-11 to 2008-10-11  )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-10-10 13:36 . 2008-10-10 13:36 <KAT> d-------- C:UsersAll UsersMalwarebytes

2008-10-10 13:36 . 2008-10-10 13:36 <KAT> d-------- C:ProgramDataMalwarebytes

2008-10-10 13:36 . 2008-10-10 13:37 <KAT> d-------- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malware

2008-10-10 13:36 . 2008-09-10 00:04 38,528 --a------ C:WindowsSystem32driversmbamswissarmy.sys

2008-10-10 13:36 . 2008-09-10 00:03 17,200 --a------ C:WindowsSystem32driversmbam.sys

2008-10-09 19:34 . 2008-10-09 19:34 <KAT> d-------- C:Program FilesTrend Micro

2008-10-09 19:29 . 2008-10-09 19:29 <KAT> d-------- C:Program FilesCCleaner

2008-10-09 09:46 . 2008-10-09 09:46 <KAT> d-------- C:Program FilesmIRC

2008-10-05 11:56 . 2008-10-05 11:56 <KAT> d-------- C:Program FilesPanda Security

2008-10-05 11:56 . 2008-06-19 17:24 28,544 --a------ C:WindowsSystem32driverspavboot.sys

2008-10-04 21:10 . 2008-10-04 21:10 49,152 --a------ C:Windowsupdater.MSNFix

2008-09-27 11:52 . 2008-10-02 09:53 <KAT> d-------- C:Installerade spel

2008-09-18 12:05 . 2008-09-18 12:05 14,336 --a------ C:WindowsSystem32driversPN31Snoop.sys

2008-09-18 09:45 . 2008-07-19 07:09 1,811,656 --a------ C:WindowsSystem32wuaueng.dll

2008-09-18 09:45 . 2008-07-19 05:44 1,524,736 --a------ C:WindowsSystem32wucltux.dll

2008-09-18 09:45 . 2008-07-19 07:09 563,912 --a------ C:WindowsSystem32wuapi.dll

2008-09-18 09:45 . 2008-07-18 22:08 163,904 --a------ C:WindowsSystem32wuwebv.dll

2008-09-18 09:45 . 2008-07-19 05:44 83,456 --a------ C:WindowsSystem32wudriver.dll

2008-09-18 09:45 . 2008-07-19 07:10 53,448 --a------ C:WindowsSystem32wuauclt.exe

2008-09-18 09:45 . 2008-07-19 07:10 45,768 --a------ C:WindowsSystem32wups2.dll

2008-09-18 09:45 . 2008-07-19 07:10 36,552 --a------ C:WindowsSystem32wups.dll

2008-09-18 09:45 . 2008-07-18 20:44 31,232 --a------ C:WindowsSystem32wuapp.exe

2008-09-17 20:14 . 2008-09-17 20:14 0 --ah----- C:WindowsSystem32driversMsft_User_WpdFs_01_00_00.Wdf

2008-09-14 19:11 . 2008-09-25 17:20 <KAT> d-------- C:UsersOscar.crossftp

2008-09-14 19:05 . 2008-09-14 19:05 <KAT> d-------- C:UsersAll UsersGoogle

2008-09-14 19:05 . 2008-09-14 21:29 <KAT> d-------- C:Program FilesGoogle

2008-09-14 19:03 . 2008-09-14 19:04 <KAT> d-------- C:Program FilesJava

2008-09-14 19:01 . 2008-09-14 19:01 <KAT> d-------- C:Program FilesCommon FilesJava

2008-09-14 10:52 . 2008-09-16 14:34 <KAT> d-------- C:Program FilesReClock

2008-09-14 10:37 . 2008-09-14 10:37 <KAT> d-------- C:Program FilesVistaCodecPack

2008-09-14 10:36 . 2008-09-14 10:36 <KAT> d-------- C:UsersAll UsersVistaCodecs

2008-09-14 10:36 . 2008-09-14 10:36 <KAT> d-------- C:ProgramDataVistaCodecs

2008-09-14 10:13 . 2008-09-14 10:14 <KAT> d-------- C:Program FilesMediaplayer classic

2008-09-13 20:31 . 2008-09-14 19:47 <KAT> d-------- C:Program FilesCoreCodec

2008-09-13 20:28 . 2008-09-13 20:28 <KAT> d-------- C:Program FilesRealMedia

2008-09-13 20:28 . 2008-09-13 20:28 <KAT> d-------- C:Program FilesOpenSource Flash Video Splitter

2008-09-13 20:28 . 2008-09-13 20:28 <KAT> d-------- C:Program FilesDSP-worx

2008-09-13 20:28 . 2008-09-13 20:28 <KAT> d-------- C:Program FilesDScaler5

2008-09-13 20:28 . 2008-09-13 20:28 <KAT> d-------- C:Program FilesDirectVobSub

2008-09-13 09:59 . 2008-09-13 09:59 <KAT> d-------- C:UsersAll Userssentinel

2008-09-13 09:59 . 2008-09-13 09:59 <KAT> d-------- C:ProgramDatasentinel

2008-09-13 09:58 . 2008-09-13 09:59 <KAT> d-------- C:WindowsSystem32PAV

2008-09-13 09:58 . 2008-10-11 22:33 <KAT> d-------- C:Program FilesPanda Antivirus 2008

2008-09-13 09:58 . 2007-03-15 17:38 54,832 --a------ C:WindowsSystem32pavcpl.cpl

2008-09-13 09:58 . 2007-02-15 19:02 50,736 --a------ C:WindowsSystem32avldr.dll

2008-09-13 09:58 . 2007-09-28 13:24 46,648 --a------ C:WindowsSystem32driversamm8660.sys

2008-09-13 09:58 . 2008-09-13 09:58 218 --a------ C:WindowsSystem32PavCPL.dat

2008-09-13 09:56 . 2008-09-13 09:56 <KAT> d-------- C:Program FilesCommon FilesPanda Software

2008-09-13 09:56 . 2007-07-12 13:49 178,872 --a------ C:WindowsSystem32driversPavProc.sys

2008-09-13 09:56 . 2007-05-23 15:40 38,968 --a------ C:WindowsSystem32driversShlDrv51.sys

2008-09-13 09:41 . 2008-09-13 09:41 <KAT> d-------- C:Program FilesDAEMON Tools Lite

2008-09-13 03:20 . 2008-05-06 20:10 749,568 --a------ C:WindowsAcerStore.exe

2008-09-13 03:20 . 2008-06-13 03:29 2,479 --ahs---- C:Patch.rev

2008-09-13 03:20 . 2008-09-13 03:20 1,300 --a------ C:WindowsAceStore.cfg

2008-09-13 03:19 . 2008-01-10 21:44 199,176 --a------ C:WindowsGVUni.exe

2008-09-13 03:18 . 2008-09-13 03:18 <KAT> d-------- C:WindowsUsers

2008-09-13 03:18 . 2008-04-28 16:29 3,658,752 --a------ C:WindowsSystem32driversNETw5v32.sys

2008-09-13 03:18 . 2008-04-19 02:09 2,756,608 --a------ C:WindowsSystem32NETw5r32.dll

2008-09-13 03:18 . 2008-04-19 02:08 659,456 --a------ C:WindowsSystem32NETw5c32.dll

2008-09-13 03:18 . 2007-12-04 01:11 207,368 --a------ C:WindowsUNINST32.EXE

2008-09-13 03:18 . 2006-11-03 07:29 21,264 --a------ C:WindowsSystem32driversDKbFltr.sys

2008-09-13 03:18 . 2008-09-13 03:18 1,276 --a------ C:WindowsSystem32AcerScre.cfg

2008-09-12 17:33 . 2008-04-03 22:56 1,079,840 --a------ C:WindowsSystem32nvcpluir.dll

2008-09-12 17:33 . 2008-04-03 22:56 768,544 --a------ C:WindowsSystem32nvcplui.exe

2008-09-12 17:33 . 2008-04-03 22:56 442,368 --a------ C:WindowsSystem32nvuninst.exe

2008-09-12 17:33 . 2008-04-03 22:56 420,384 --a------ C:WindowsSystem32nvcpl.cpl

2008-09-12 17:33 . 2008-04-03 22:56 313,888 --a------ C:WindowsSystem32nvexpbar.dll

2008-09-12 16:24 . 2008-09-12 16:24 <KAT> d-------- C:EGIS_Drive

2008-09-12 16:20 . 2008-09-12 16:21 <KAT> d-------- C:Program FilesFlashFXP

2008-09-12 16:00 . 2008-09-23 14:53 <KAT> dr------- C:UsersOscarVideos

2008-09-12 15:41 . 2008-09-12 15:41 717,296 --a------ C:WindowsSystem32driverssptd.sys

2008-09-12 15:23 . 2008-09-12 15:23 <KAT> d-------- C:WindowsPCHEALTH

2008-09-12 15:20 . 2008-09-12 15:20 <KAT> d-------- C:UsersAll UsersWLInstaller

2008-09-12 15:20 . 2008-09-12 15:20 <KAT> d-------- C:ProgramDataWLInstaller

2008-09-12 15:20 . 2008-09-12 15:23 <KAT> d-------- C:Program FilesWindows Live

2008-09-12 15:20 . 2008-09-12 15:23 <KAT> d--hsc--- C:Program FilesCommon FilesWindowsLiveInstaller

2008-09-12 15:10 . 2008-07-16 03:32 2,048 --a------ C:WindowsSystem32tzres.dll

2008-09-12 15:08 . 2007-11-08 11:04 11,967,524 --a------ C:WindowsSystem32korwbrkr.lex

2008-09-12 12:39 . 2008-09-12 12:39 <KAT> d-------- C:Program FilesMSXML 4.0

2008-09-12 12:36 . 2008-06-26 03:45 12,240,896 --a------ C:WindowsSystem32NlsLexicons0007.dll

2008-09-12 12:35 . 2008-09-12 12:35 <KAT> d-------- C:Program FilesuTorrent

2008-09-12 12:33 . 2008-04-26 10:08 1,314,816 --a------ C:WindowsSystem32quartz.dll

2008-09-12 12:12 . 2008-09-12 12:12 <KAT> d-------- C:UsersOscarOption

2008-09-12 12:05 . 2008-09-12 12:05 0 --a------ C:WindowsAcerStore.TAG

2008-09-12 12:02 . 2008-09-12 12:02 <KAT> d-------- C:Program FilesAcer Inc

2008-09-12 12:02 . 2008-09-12 12:02 92 --a------ C:WindowsGridV.UNI

2008-09-12 11:59 . 2008-09-15 17:46 <KAT> d-------- C:Program FilesAcer Arcade Deluxe

2008-09-12 11:55 . 2008-09-12 11:55 <KAT> d-------- C:UsersAll UserseSobi

2008-09-12 11:55 . 2008-09-12 11:55 <KAT> d-------- C:ProgramDataeSobi

2008-09-12 11:55 . 2008-10-10 08:58 <KAT> d-------- C:Program FileseSobi

2008-09-12 11:54 . 2008-02-25 16:28 238,080 --a------ C:WindowsSystem32ITEIO_64.dll

2008-09-12 11:54 . 2008-02-25 16:29 14,544 --a------ C:WindowsSystem32driversTVicPort.sys

2008-09-12 11:54 . 2008-02-25 16:29 6,080 --a------ C:WindowsSystem32driverszntport.sys

2008-09-12 11:53 . 2008-10-11 18:55 0 --a------ C:WindowsSystem32LogConfigTemp.xml

2008-09-12 11:52 . 2008-09-12 11:52 <KAT> d-------- C:UsersAll UsersYahoo! Companion

2008-09-12 11:52 . 2008-09-12 11:52 <KAT> d-------- C:ProgramDataYahoo! Companion

2008-09-12 11:52 . 2008-04-30 16:00 204,800 --a------ C:WindowsSystem32SysHook.dll

2008-09-12 11:50 . 2008-09-12 11:50 <KAT> d-------- C:Program FilesLaunch Manager

2008-09-12 11:50 . 2008-09-12 11:50 83 --a------ C:WindowsLManager.UNI

2008-09-12 11:49 . 2008-09-12 11:49 <KAT> d-------- C:Program FilesSuYin

2008-09-12 11:49 . 2007-03-29 16:48 626,688 --a------ C:WindowsImage.dll

2008-09-12 11:49 . 2008-04-25 12:09 506,368 --a------ C:WindowsAcer Crystal Eye webcam.EXE

2008-09-12 11:49 . 2007-04-20 06:30 222,382 --a------ C:WindowsAcer Crystal Eye webcam.ico

2008-09-12 11:49 . 2007-10-23 10:56 200,704 --a------ C:WindowsPLFSetI.exe

2008-09-12 11:49 . 2008-04-22 13:21 9,216 --a------ C:Windowsusbvideo_reg.exe

2008-09-12 11:49 . 2008-02-25 11:13 4,838 --a------ C:WindowsSuyin.reg

2008-09-12 11:49 . 2008-09-12 11:49 125 --a------ C:WindowsxUninstall.bat

2008-09-12 11:49 . 2007-10-29 13:35 36 --a------ C:WindowsPidList.ini

2008-09-12 11:48 . 2008-09-12 11:48 <KAT> d-------- C:WindowsSystem32RTCOM

2008-09-12 11:48 . 2008-09-12 11:48 <KAT> d-------- C:WindowsJMCR_DIR

2008-09-12 11:48 . 2008-03-14 03:48 290,816 --a------ C:WindowsRTKVADDA.EXE

2008-09-12 11:48 . 2008-04-12 03:55 84,240 --a------ C:WindowsSystem32driversjmcr.sys

2008-09-12 11:48 . 2007-10-26 19:26 15,086 --a------ C:WindowsSystem32jmcr_xd.ico

2008-09-12 11:48 . 2007-10-26 18:55 15,086 --a------ C:WindowsSystem32jmcr_ms.ico

2008-09-12 11:48 . 2007-10-26 17:58 15,086 --a------ C:WindowsSystem32jmcr_mmc.ico

2008-09-12 11:48 . 2007-11-15 01:18 553 --a------ C:WindowsUSetup.iss

2008-09-12 11:47 . 2008-09-12 11:47 <KAT> d-------- C:Program FilesRealtek

2008-09-12 11:46 . 2008-09-12 11:46 <KAT> d-------- C:CLSetup

2008-09-12 11:46 . 2008-09-12 11:46 20 --a------ C:Medion.ini

2008-09-12 11:40 . 2008-09-12 12:06 <KAT> d-------- C:UsersAll UsersNVIDIA

2008-09-12 11:40 . 2008-09-12 12:06 <KAT> d-------- C:ProgramDataNVIDIA

2008-09-12 11:39 . 2008-09-12 11:39 <KAT> dr------- C:UsersOscarSearches

2008-09-12 11:39 . 2008-09-12 16:18 <KAT> dr------- C:UsersOscarContacts

2008-09-12 11:39 . 2008-09-14 18:47 <KAT> d--hs---- C:$RECYCLE.BIN

2008-09-12 11:38 . 2008-09-17 20:41 <KAT> dr------- C:UsersOscarSaved Games

Tack igen!

Mvh Oscar

Link to comment
Share on other sites

Hej Oscar!

updater.MSNFix är den filen som finns med liknande namn under C:Windows.

Ok.

Gå till kontrollpanelen lägg till/ta bort och se där om du hittar MSNFix. Om den finns så avinstallera den.

Om den inte finns så deleta den helt enkelt => Töm papperskorgen.

Det som saknades i Combofix:

Tack för en saknad del i ComboFix. Det är mycket viktigt att jag får hela loggar. Annars så kan jag inte hjälpa.

Och den här rubriken finns inte i ComboFix?

Other Deletions

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen Oscar!

Påbörjar en genomgång/sökning av din ComboFix-logga och återkommer då jag är klar med en eventuell procedur. Du får bereda dig på att detta tar en stund innan jag är klar så håll ut så länge.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen Oscar!

Vi börjar med att genomsöka några få filer åt gången för att det inte skall bli så mycket på en gång.

OBS: Notera exakt vilka filerna är som du scannar och uppge detta i ditt inlägg då du postar resultaten från varje scanning.

Gör en scanning med nedanstående scanner så får vi se vad den säger för något.

Gå till nedanstående sida:

http://www.virustotal.com/

1: Klistra in ett av följande filnamn i rutan

C:WindowsSystem32driversjmcr.sys

C:WindowsSystem32jmcr_xd.ico

C:WindowsSystem32jmcr_ms.ico

C:WindowsSystem32jmcr_mmc.ico

C:WindowsSuyin.reg

2: Tryck på Send och vänta tills resultatet är klart (Status blir Finished).

3: Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen (inkl. filstorlek) här till din tråd (dock ej Övrig information)

Upprepa med nästa filnamn

***********************************************

Hur har det gått med den här nedanstående?

C:Windowsupdater.MSNFix

om den finns kvar kan du då tala om m det är en mapp eller en fil?

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej,

C:Windowsupdater.MSNFix är en "msnfix-fil" säger systemet. Den är på 48kb.

Virustotal sökningar:

Fil jmcr.sys mottagen 2008.10.12 13:42:49 (CET)

Resultat: 1/36 (2.78%)

Antivirus Version Senaste Uppdatering Resultat

AhnLab-V3 2008.10.10.1 2008.10.10 -

AntiVir 7.8.1.34 2008.10.11 -

Authentium 5.1.0.4 2008.10.11 -

Avast 4.8.1248.0 2008.10.11 -

AVG 8.0.0.161 2008.10.11 -

BitDefender 7.2 2008.10.12 -

CAT-QuickHeal 9.50 2008.10.11 -

ClamAV 0.93.1 2008.10.12 -

DrWeb 4.44.0.09170 2008.10.12 -

eSafe 7.0.17.0 2008.10.08 -

eTrust-Vet 31.6.6141 2008.10.10 -

Ewido 4.0 2008.10.12 -

F-Prot 4.4.4.56 2008.10.11 -

F-Secure 8.0.14332.0 2008.10.12 -

Fortinet 3.113.0.0 2008.10.12 -

GData 19 2008.10.12 -

Ikarus T3.1.1.34.0 2008.10.12 -

K7AntiVirus 7.10.491 2008.10.11 -

Kaspersky 7.0.0.125 2008.10.12 -

McAfee 5403 2008.10.11 -

Microsoft 1.4005 2008.10.12 -

NOD32 3515 2008.10.11 -

Norman 5.80.02 2008.10.10 -

Panda 9.0.0.4 2008.10.12 -

PCTools 4.4.2.0 2008.10.12 -

Prevx1 V2 2008.10.12 -

Rising 20.65.42.00 2008.10.10 -

SecureWeb-Gateway 6.7.6 2008.10.11 -

Sophos 4.34.0 2008.10.12 -

Sunbelt 3.1.1716.1 2008.10.12 -

Symantec 10 2008.10.12 -

TheHacker 6.3.1.0.108 2008.10.11 -

TrendMicro 8.700.0.1004 2008.10.10 -

VBA32 3.12.8.6 2008.10.12 suspected of Win32.BrokenEmbeddedSignature  (paranoid heuristics)

ViRobot 2008.10.10.1416 2008.10.10 -

VirusBuster 4.5.11.0 2008.10.11 -

Övrig information

File size: 84240 bytes

Fil jmcr_xd.ico mottagen 2008.10.12 13:46:50 (CET)

Resultat: 0/36 (0%)

Antivirus Version Senaste Uppdatering Resultat

AhnLab-V3 2008.10.10.1 2008.10.10 -

AntiVir 7.8.1.34 2008.10.11 -

Authentium 5.1.0.4 2008.10.11 -

Avast 4.8.1248.0 2008.10.11 -

AVG 8.0.0.161 2008.10.11 -

BitDefender 7.2 2008.10.12 -

CAT-QuickHeal 9.50 2008.10.11 -

ClamAV 0.93.1 2008.10.12 -

DrWeb 4.44.0.09170 2008.10.12 -

eSafe 7.0.17.0 2008.10.08 -

eTrust-Vet 31.6.6141 2008.10.10 -

Ewido 4.0 2008.10.12 -

F-Prot 4.4.4.56 2008.10.11 -

F-Secure 8.0.14332.0 2008.10.12 -

Fortinet 3.113.0.0 2008.10.12 -

GData 19 2008.10.12 -

Ikarus T3.1.1.34.0 2008.10.12 -

K7AntiVirus 7.10.491 2008.10.11 -

Kaspersky 7.0.0.125 2008.10.12 -

McAfee 5403 2008.10.11 -

Microsoft 1.4005 2008.10.12 -

NOD32 3515 2008.10.11 -

Norman 5.80.02 2008.10.10 -

Panda 9.0.0.4 2008.10.12 -

PCTools 4.4.2.0 2008.10.12 -

Prevx1 V2 2008.10.12 -

Rising 20.65.42.00 2008.10.10 -

SecureWeb-Gateway 6.7.6 2008.10.11 -

Sophos 4.34.0 2008.10.12 -

Sunbelt 3.1.1716.1 2008.10.12 -

Symantec 10 2008.10.12 -

TheHacker 6.3.1.0.108 2008.10.11 -

TrendMicro 8.700.0.1004 2008.10.10 -

VBA32 3.12.8.6 2008.10.12 -

ViRobot 2008.10.10.1416 2008.10.10 -

VirusBuster 4.5.11.0 2008.10.11 -

Övrig information

File size: 15086 bytes

Fler filer kommer, får inte plats med allt i samma post.

Link to comment
Share on other sites

Fil jmcr_ms.ico mottagen 2008.10.12 13:50:22 (CET)

Resultat: 0/36 (0%)

Antivirus Version Senaste Uppdatering Resultat

AhnLab-V3 2008.10.10.1 2008.10.10 -

AntiVir 7.8.1.34 2008.10.11 -

Authentium 5.1.0.4 2008.10.11 -

Avast 4.8.1248.0 2008.10.11 -

AVG 8.0.0.161 2008.10.11 -

BitDefender 7.2 2008.10.12 -

CAT-QuickHeal 9.50 2008.10.11 -

ClamAV 0.93.1 2008.10.12 -

DrWeb 4.44.0.09170 2008.10.12 -

eSafe 7.0.17.0 2008.10.08 -

eTrust-Vet 31.6.6141 2008.10.10 -

Ewido 4.0 2008.10.12 -

F-Prot 4.4.4.56 2008.10.11 -

F-Secure 8.0.14332.0 2008.10.12 -

Fortinet 3.113.0.0 2008.10.12 -

GData 19 2008.10.12 -

Ikarus T3.1.1.34.0 2008.10.12 -

K7AntiVirus 7.10.491 2008.10.11 -

Kaspersky 7.0.0.125 2008.10.12 -

McAfee 5403 2008.10.11 -

Microsoft 1.4005 2008.10.12 -

NOD32 3515 2008.10.11 -

Norman 5.80.02 2008.10.10 -

Panda 9.0.0.4 2008.10.12 -

PCTools 4.4.2.0 2008.10.12 -

Prevx1 V2 2008.10.12 -

Rising 20.65.42.00 2008.10.10 -

SecureWeb-Gateway 6.7.6 2008.10.11 -

Sophos 4.34.0 2008.10.12 -

Sunbelt 3.1.1716.1 2008.10.12 -

Symantec 10 2008.10.12 -

TheHacker 6.3.1.0.108 2008.10.11 -

TrendMicro 8.700.0.1004 2008.10.10 -

VBA32 3.12.8.6 2008.10.12 -

ViRobot 2008.10.10.1416 2008.10.10 -

VirusBuster 4.5.11.0 2008.10.11 -

Övrig information

File size: 15086 bytes

Fil jmcr_mmc.ico mottagen 2008.10.12 13:53:00 (CET)

Resultat: 0/36 (0%)

Antivirus Version Senaste Uppdatering Resultat

AhnLab-V3 2008.10.10.1 2008.10.10 -

AntiVir 7.8.1.34 2008.10.11 -

Authentium 5.1.0.4 2008.10.11 -

Avast 4.8.1248.0 2008.10.11 -

AVG 8.0.0.161 2008.10.11 -

BitDefender 7.2 2008.10.12 -

CAT-QuickHeal 9.50 2008.10.11 -

ClamAV 0.93.1 2008.10.12 -

DrWeb 4.44.0.09170 2008.10.12 -

eSafe 7.0.17.0 2008.10.08 -

eTrust-Vet 31.6.6141 2008.10.10 -

Ewido 4.0 2008.10.12 -

F-Prot 4.4.4.56 2008.10.11 -

F-Secure 8.0.14332.0 2008.10.12 -

Fortinet 3.113.0.0 2008.10.12 -

GData 19 2008.10.12 -

Ikarus T3.1.1.34.0 2008.10.12 -

K7AntiVirus 7.10.491 2008.10.11 -

Kaspersky 7.0.0.125 2008.10.12 -

McAfee 5403 2008.10.11 -

Microsoft 1.4005 2008.10.12 -

NOD32 3515 2008.10.11 -

Norman 5.80.02 2008.10.10 -

Panda 9.0.0.4 2008.10.12 -

PCTools 4.4.2.0 2008.10.12 -

Prevx1 V2 2008.10.12 -

Rising 20.65.42.00 2008.10.10 -

SecureWeb-Gateway 6.7.6 2008.10.11 -

Sophos 4.34.0 2008.10.12 -

Sunbelt 3.1.1716.1 2008.10.12 -

Symantec 10 2008.10.12 -

TheHacker 6.3.1.0.108 2008.10.11 -

TrendMicro 8.700.0.1004 2008.10.10 -

VBA32 3.12.8.6 2008.10.12 -

ViRobot 2008.10.10.1416 2008.10.10 -

VirusBuster 4.5.11.0 2008.10.11 -

Övrig information

File size: 15086 bytes

Fil Suyin.reg mottagen 2008.10.12 13:55:27 (CET)

Resultat: 0/36 (0%)

Antivirus Version Senaste Uppdatering Resultat

AhnLab-V3 2008.10.10.1 2008.10.10 -

AntiVir 7.8.1.34 2008.10.11 -

Authentium 5.1.0.4 2008.10.11 -

Avast 4.8.1248.0 2008.10.11 -

AVG 8.0.0.161 2008.10.11 -

BitDefender 7.2 2008.10.12 -

CAT-QuickHeal 9.50 2008.10.11 -

ClamAV 0.93.1 2008.10.12 -

DrWeb 4.44.0.09170 2008.10.12 -

eSafe 7.0.17.0 2008.10.08 -

eTrust-Vet 31.6.6141 2008.10.10 -

Ewido 4.0 2008.10.12 -

F-Prot 4.4.4.56 2008.10.11 -

F-Secure 8.0.14332.0 2008.10.12 -

Fortinet 3.113.0.0 2008.10.12 -

GData 19 2008.10.12 -

Ikarus T3.1.1.34.0 2008.10.12 -

K7AntiVirus 7.10.491 2008.10.11 -

Kaspersky 7.0.0.125 2008.10.12 -

McAfee 5403 2008.10.11 -

Microsoft 1.4005 2008.10.12 -

NOD32 3515 2008.10.11 -

Norman 5.80.02 2008.10.10 -

Panda 9.0.0.4 2008.10.12 -

PCTools 4.4.2.0 2008.10.12 -

Prevx1 V2 2008.10.12 -

Rising 20.65.42.00 2008.10.10 -

SecureWeb-Gateway 6.7.6 2008.10.11 -

Sophos 4.34.0 2008.10.12 -

Sunbelt 3.1.1716.1 2008.10.12 -

Symantec 10 2008.10.12 -

TheHacker 6.3.1.0.108 2008.10.11 -

TrendMicro 8.700.0.1004 2008.10.10 -

VBA32 3.12.8.6 2008.10.12 -

ViRobot 2008.10.10.1416 2008.10.10 -

VirusBuster 4.5.11.0 2008.10.11 -

Övrig information

File size: 4838 bytes

(Jag tog bort msnfix-filen och tömde papperskorgen.

Det ska nog vara allt för den här gången  :)

Mvh Oscar

Link to comment
Share on other sites

=> C:Windowsupdater.MSNFix är en "msnfix-fil" säger systemet. Den är på 48kb. <=

Ok är det en .exe fil så det ser ut så här?

C:Windowsupdater.MSNFix.exe

=> Fler filer kommer, får inte plats med allt i samma post. <=

Det är lugnt jag väntar *ler*

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen Oscar!

=> alla fem filer är scannade och postade ovan nu.

Endast en av filerna var suspekt ser det ut som. <=

Jo jag såg detta.

Får ta en närmare titt på den om en stund.

=> Msnfix-filen var ingen exe-fil såvitt jag kunde se, men den är borttagen nu iaf. <=

Jättebra.

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till något textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna mycket noga:

Starta om datorn till felsäkert läge (tryck F8-Tangenten upprepade gånger):

Gå till Start => Kör => Skriv i Kör fältet services.msc => Klicka Ok-knappen

Leta efter service med namnet

McAfee Network Agent (McNASvc)

1: Dubbelklicka på den och sen Stoppa den

(Om inte Stoppa-knappen fungerar gå vidare med steg 2: Inaktiverad)

2: Sen ändra Startmetod till Inaktiverad

3: Klicka Verkställ och sen Ok

Stäng fönstret sen.

Öppna TM HJT => klicka på Scan-knappen => Bocka för nedanstående detaljer => Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:Program FilesYahoo!CompanionInstallscpnyt.dll

O13 - Gopher Prefix:

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - Unknown owner - c:PROGRA~1COMMON~1mcafeemnamcnasvc.exe (file missing)

Vidare:

Fortfarande felsäkert läge:

För att hitta det du nu skall leta upp gör nedanstående:

Ställ in Utforskaren så du kan se alla filer:

1: Högerklicka på Start-knappen

2: Välj Utforska

3: I verktygsfältet klicka på => Verktyg => Mappalternativ

4: Välj fliken => Visning sätt en bock i => Visa dolda filer och mappar

5: Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

6: Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

Sök/Leta reda på:

Navigera dig fram enligt nedanstående sökväg och deleta mapparna

C:Program FilesYahoo! <=Deleta hela mappen Yahoo!

c:PROGRA~1COMMON~1mcafee <=Deleta hela mappen mcafee

Vidare:

Fortfarande felsäkert läge:

Gå till Start => Kör => Skriv sen i Kör fältet cleanmgr => Klicka  Ok-knappen

Bocka i de här nedanstående och putsa bort dom

Temporary Files

Temporary Internet Files

Recycle Bin

Nu:

Starta om datorn till normalläge igen:

Gör en ny TM HJT-logga, kopiera in den hit till din tråd så får vi se hur det ser ut.

Lycka till

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...