Jump to content

Värdprocess för Windows-tjänster slutade fungera och avslutades?


Oompf

Recommended Posts

När msn och uTorrent körs igång så går det en kort stund och jag får meddelandet Värdprocess för Windows-tjänster slutade fungera och avslutades även ett meddelande som säger att IP helper har avslutats dyker upp.

Bifogar en Hijackthis-log.

Tack för hjälp på förhand!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:42:26, on 2008-10-19

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:Program Files (x86)Common FilesMicrosoft SharedInkTabTip32.exe

C:Mina_ProgramSystemMy Lockboxflockbox.exe

C:UsersJohanAppDataLocalGoogleUpdateGoogleUpdate.exe

C:Program Files (x86)Common FilesNeroLibNMIndexStoreSvr.exe

C:Program Files (x86)Javajre1.6.0_07binjusched.exe

C:Mina_ProgramSystemObjectDockObjectDock.exe

C:Program Files (x86)Panda SecurityPanda Internet Security 2008apvxdwin.exe

C:Mina_ProgramOpenOfficeprogramsoffice.exe

C:Program Files (x86)RazerLachesisrazerhid.exe

C:Program Files (x86)AdobeAcrobat 8.0Acrobatacrotray.exe

C:Program Files (x86)RazerLachesisOSD.exe

C:Program Files (x86)Net iDiid.exe

C:Program Files (x86)Common FilesRealUpdate_OBrealsched.exe

C:Program Files (x86)RazerLachesisrazertra.exe

C:Program Files (x86)RazerLachesisrazerofa.exe

C:Mina_ProgramOpenOfficeprogramsoffice.BIN

C:Mina_ProgramLjudiTunesiTunesHelper.exe

C:Program Files (x86)Panda SecurityPanda Internet Security 2008SRVLOAD.EXE

C:Program Files (x86)Panda SecurityPanda Internet Security 2008WebProxy.exe

C:Program Files (x86)Panda SecurityPanda Internet Security 2008PavBckPT.exe

C:Mina_ProgramInternetMozillafirefox.exe

C:UsersJohanProgram Files (x86)uTorrentuTorrent.exe

C:UsersJohanDesktopHiJackThis.exe

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant =

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch =

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program Files (x86)Common FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ContributeBHO Class - {074C1DC5-9320-4A9A-947D-C042949C6216} - C:Program Files (x86)Adobe/Adobe Contribute CS3/contributeieplugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program Files (x86)Javajre1.6.0_07binssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:Program Files (x86)AdobeAcrobat 8.0AcrobatAcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:Program Files (x86)AdobeAcrobat 8.0AcrobatAcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Contribute Toolbar - {517BDDE4-E3A7-4570-B21E-2B52B6139FC7} - C:Program Files (x86)Adobe/Adobe Contribute CS3/contributeieplugin.dll

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:Program Files (x86)Javajre1.6.0_07binjusched.exe"

O4 - HKLM..Run: [APVXDWIN] "C:Program Files (x86)Panda SecurityPanda Internet Security 2008APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..Run: [sCANINICIO] "C:Program Files (x86)Panda SecurityPanda Internet Security 2008Inicio.exe"

O4 - HKLM..Run: [Lachesis] "C:Program Files (x86)RazerLachesisrazerhid.exe"

O4 - HKLM..Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:Program Files (x86)AdobeAcrobat 8.0AcrobatAcrotray.exe"

O4 - HKLM..Run: [Adobe_ID0EYTHM] C:PROGRA~2COMMON~1AdobeADOBEV~1ServerbinVERSIO~2.EXE

O4 - HKLM..Run: [Net iD] "C:Program Files (x86)Net iDiid.exe"

O4 - HKLM..Run: [TkBellExe] "C:Program Files (x86)Common FilesRealUpdate_OBrealsched.exe"  -osboot

O4 - HKLM..Run: [QuickTime Task] "C:Program Files (x86)QuickTimeQTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..Run: [AppleSyncNotifier] C:Program Files (x86)Common FilesAppleMobile Device SupportbinAppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM..Run: [iTunesHelper] "C:Mina_ProgramLjudiTunesiTunesHelper.exe"

O4 - HKLM..Run: [NBKeyScan] "C:Mina_ProgramSystemNeroNero8Nero BackItUpNBKeyScan.exe"

O4 - HKCU..Run: [sidebar] C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU..Run: [RocketDock] "C:Mina_ProgramSystemRocketDockRocketDock.exe"

O4 - HKCU..Run: [ehTray.exe] C:WindowsehomeehTray.exe

O4 - HKCU..Run: [Google Update] "C:UsersJohanAppDataLocalGoogleUpdateGoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU..Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:Program Files (x86)Common FilesNeroLibNMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU..Run: [WMPNSCFG] C:Program Files (x86)Windows Media PlayerWMPNSCFG.exe

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:Mina_ProgramSystemMagicDiscMagicDisc.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4.lnk = C:Mina_ProgramOpenOfficeprogramquickstart.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:Mina_ProgramSystemObjectDockObjectDock.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:Mina_ProgramAdobeAcrobat_Reader_8Readerreader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:Program Files (x86)AdobeAcrobat 8.0AcrobatAcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:Program Files (x86)AdobeAcrobat 8.0AcrobatAcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:Program Files (x86)AdobeAcrobat 8.0AcrobatAcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:Program Files (x86)AdobeAcrobat 8.0AcrobatAcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:Program Files (x86)AdobeAcrobat 8.0AcrobatAcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:Program Files (x86)AdobeAcrobat 8.0AcrobatAcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:Program Files (x86)AdobeAcrobat 8.0AcrobatAcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:Program Files (x86)AdobeAcrobat 8.0AcrobatAcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:MINA_P~1MICROS~1OFFICE11EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~2JavaJRE16~2.0_0binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~2JavaJRE16~2.0_0binssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:MINA_P~1MICROS~1OFFICE11REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {512FC5A1-7DE1-43F1-BC0C-371622FCB409} (TotalScan Installer Class) - http://www.nanoscan.com/as/cabs/ascstubie.cab

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:Mina_ProgramSystemAd_Awareaawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:Program Files (x86)Common FilesAdobe Systems SharedServiceAdobelmsvc.exe

O23 - Service: Adobe Version Cue CS3 - Adobe Systems Incorporated - C:Program Files (x86)Common FilesAdobeAdobe Version Cue CS3ServerbinVersionCueCS3.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%system32Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:WindowsSystem32alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:Program Files (x86)Common FilesAppleMobile Device SupportbinAppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:Program Files (x86)BonjourmDNSResponder.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:Windowssystem32DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%system32fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:Windowssystem32fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:Program Files (x86)Common FilesMacrovision SharedFLEXnet PublisherFNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:Program Files (x86)Common FilesInstallShieldDriver11Intel 32IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:Program Files (x86)iPodbiniPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:Windowssystem32lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:WindowsSystem32msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:Mina_ProgramSystemNeroNero8Nero BackItUpNBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%System32netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:Windowssystem32lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:Program Files (x86)Common FilesNeroLibNMIndexingService.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:Program Files (x86)Panda SecurityPanda Internet Security 2008PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:Program Files (x86)Panda SecurityPanda Internet Security 2008PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:Program Files (x86)Common FilesPanda SoftwarePavShldpavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:Program Files (x86)Panda SecurityPanda Internet Security 2008pavsrvx86.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:WindowsSysWOW64IoctlSvc.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - C:Program Files (x86)Panda SecurityPanda Internet Security 2008AntiSpampskmssvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%system32psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:Windowssystem32lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - c:program files (x86)panda securitypanda internet security 2008firewallPSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:Program Files (x86)Panda SecurityPanda Internet Security 2008PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Software International - C:Program Files (x86)Panda SecurityPanda Internet Security 2008PskSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%system32Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:Windowssystem32locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%system32samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:Windowssystem32lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%system32SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:Windowssystem32SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%system32snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:WindowsSystem32snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%system32spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:WindowsSystem32spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:Program Files (x86)Common FilesSteamSteamService.exe

O23 - Service: TabletServiceWacom - Unknown owner - C:Windowssystem32Wacom_Tablet.exe (file missing)

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software International - C:Program Files (x86)Panda SecurityPanda Internet Security 2008TPSrvWow.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%system32ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:Windowssystem32UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%system32vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:WindowsSystem32vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%system32vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:Windowssystem32vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%system32wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:Windowssystem32wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%system32wbemwmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:Windowssystem32wbemWmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%Windows Media Playerwmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:Program Files (x86)Windows Media Playerwmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13398 bytes

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...