Jump to content

Fått virus genom SubPreview.exe - Hjälp med HJT-logg


Guest yassin_2999

Recommended Posts

Guest yassin_2999

*********************************************

2009-01-07:

Tråden är nu låst.

Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta

Malou

*********************************************

Hej!

Jag har klantat mig med en fil. Skulle ta hem en textfil som var WinRar och det innehöll en fil som heter: Subpreview.exe. Det var virus så klart.

De åtgärder jag har gjort:

  • [li]Städat med CCleaner[/li]
    [li]Skannat med Anti-Malware, och fick bort två filer som var ohyra.[/li]
    [li]Kört en HJT-logg enligt Malou's guide, som jag behöver lite hjälp med.[/li]

Det som kvarstår: är att varje gång jag startar dator så får jag upp en dialogruta.

2ytqj5l.png

Analys-resultat på filen: http://www.virustotal.com/sv/analisis/cdae...992b30048d25350

Hur får jag bort dialogrutan??  ::)

Tack för all hjälp på förhand  :)

*********************HJT-LOGG*********************

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:18:05, on 2008-12-05

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSSYSTEM32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramTGTSoftStyleXPStyleXPService.exe

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:WINDOWSExplorer.exe

C:windowssystemhpsysdrv.exe

C:WINDOWSsystem32hphmon06.exe

C:HPKBDKBD.EXE

C:ProgramCreativeSBAudigy2ZSDVDAudioCTDVDDet.EXE

C:ProgramDelade filerLogiShrdLComMgrCommunications_Helper.exe

C:ProgramDelade filerLogiShrdLComMgrLVComSX.exe

C:ProgramHPHP Software UpdateHPWuSchd2.exe

C:ProgramAdobeAcrobat 9.0AcrobatAcrotray.exe

C:WINDOWSCTHELPER.EXE

C:WINDOWSsystem32RUNDLL32.EXE

C:ProgramJavajre6binjusched.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:ProgrameBoostreBoostrCP.exe

C:ProgramLogitechSetPointSetPoint.exe

C:ProgramDelade filerLogishrdKHAL2KHALMNPR.EXE

C:ProgramBonjourmDNSResponder.exe

C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityAddOnsNorton AddOn

PackEngine3.1.0.7ccProxy.exe

C:WINDOWSsystem32CTSvcCDA.EXE

C:ProgramCreativeShared FilesCTDevSrv.exe

C:ProgrameBoostrEBstrSvc.exe

C:ProgramJavajre6binjqs.exe

c:ProgramDelade filerLightScribeLSSrvc.exe

C:ProgramDelade filerNeroNero BackItUp 4NBService.exe

C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityEngine16.1.0.33ccSvcHst.exe

C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

C:WINDOWSsystem32HPZipm12.exe

C:WINDOWSsystem32MsPMSPSv.exe

C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityEngine16.1.0.33ccSvcHst.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramInternet Exploreriexplore.exe

C:WINDOWSsystem32NOTEPAD.EXE

C:ProgramTrend MicroHijackThisRensare.exe

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Bar =

http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&a...&pf=desktop

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page =

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.yahoo.com/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL =

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL =

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page =

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page =

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant =

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch =

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Länkar

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe "C:Documents and SettingsHP_ÄgarenSkrivbordSub

Preview.exe"

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:WINDOWSsystem32userinit.exe,"C:Documents and

SettingsHP_ÄgarenSkrivbordSub Preview.exe",

O1 - Hosts: 127.0.0.2 alltomxp.se.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.4 images.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 ctxt.tribalfusion.com

O1 - Hosts: 127.0.0.6 tribal.us.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.7 jupiter.us.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.8 itxt.vibrantmedia.com

O1 - Hosts: 127.0.0.9 freecodecs.us.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.20 sprintusers.us.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.21 afterdawn.us.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.22 softpedia.uk.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.23 freewarepalm.uk.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.24 date.ventivmedia.com

O1 - Hosts: 127.0.0.25 kona.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.26 kona2.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.27 kona3.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.28 kona4.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.29 kona5.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.30 kona6.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.31 kona7.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.32 kona8.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.33 pages.etology.com

O1 - Hosts: 127.0.0.34 content.yieldmanager.edgesuite.net

O1 - Hosts: 127.0.0.35 ad.yieldmanager.com

O1 - Hosts: 127.0.0.36 clicktorrent.info

O1 - Hosts: 127.0.0.37 www.clicktorrent.info

O1 - Hosts: 127.0.0.38 pagead.googlesyndication.com

O1 - Hosts: 127.0.0.39 pagead1.googlesyndication.com

O1 - Hosts: 127.0.0.40 pagead2.googlesyndication.com

O1 - Hosts: 127.0.0.41 pagead3.googlesyndication.com

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:ProgramDelade

filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:ProgramNorton Internet

SecurityNorton Internet SecurityEngine16.1.0.33coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} -

C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityEngine16.1.0.33IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -

C:ProgramJavajre6binssv.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -

C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} -

C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -

C:ProgramJavajre6binjp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} -

C:ProgramJavajre6libdeployjqsiejqs_plugin.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:ProgramDelade

filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: HP-vy - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:ProgramHPDigital

ImagingbinHPDTLK02.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:ProgramNorton

Internet SecurityNorton Internet SecurityEngine16.1.0.33coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:ProgramDelade

filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM..Run: [hpsysdrv] c:windowssystemhpsysdrv.exe

O4 - HKLM..Run: [HPHUPD06] c:ProgramHP{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}hphupd06.exe

O4 - HKLM..Run: [HPHmon06] C:WINDOWSsystem32hphmon06.exe

O4 - HKLM..Run: [KBD] C:HPKBDKBD.EXE

O4 - HKLM..Run: [Recguard] C:WINDOWSSMINSTRECGUARD.EXE

O4 - HKLM..Run: [PS2] C:WINDOWSsystem32ps2.exe

O4 - HKLM..Run: [CTDVDDET] C:ProgramCreativeSBAudigy2ZSDVDAudioCTDVDDet.EXE

O4 - HKLM..Run: [updReg] C:WINDOWSUpdReg.EXE

O4 - HKLM..Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM..Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM..Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:ProgramDelade

filerLogiShrdLComMgrCommunications_Helper.exe"

O4 - HKLM..Run: [LVCOMSX] "C:ProgramDelade filerLogiShrdLComMgrLVComSX.exe"

O4 - HKLM..Run: [HP Software Update] C:ProgramHPHP Software UpdateHPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..Run: [QuickTime Task] "C:ProgramQuickTimeQTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:ProgramAdobeAcrobat 9.0

AcrobatAcrobat_sl.exe"

O4 - HKLM..Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:ProgramAdobeAcrobat 9.0AcrobatAcrotray.exe"

O4 - HKLM..Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:ProgramJavajre6binjusched.exe"

O4 - HKCU..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [sTYLEXP] C:ProgramTGTSoftStyleXPStyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU..Run: [msnmsgr] "C:ProgramWindows LiveMessengermsnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU..PoliciesExplorerRun: [Painty] C:Documents and SettingsHP_ÄgarenSkrivbordSub

Preview.exe

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [setDefaultMIDI] MIDIDef.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUSS-1-5-18..RunOnce: [setDefaultMIDI] MIDIDEF.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [setDefaultMIDI] MIDIDef.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..RunOnce: [setDefaultMIDI] MIDIDEF.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk.disabled

O4 - Global Startup: eBoostr Control Panel.lnk = C:ProgrameBoostreBoostrCP.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:ProgramLogitechSetPointSetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:ProgramDelade

filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - res://C:ProgramDelade

filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://C:ProgramDelade

filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:ProgramDelade

filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:ProgramMICROS~2

Office12REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} -

C:WINDOWSPCHEALTHHELPCTRVendorsCN=Hewlett-

Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=USIEButtonsupport.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} -

C:WINDOWSPCHEALTHHELPCTRVendorsCN=Hewlett-

Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=USIEButtonsupport.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork

Diagnosticxpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} -

C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -

C:ProgramMessengerMSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -

C:ProgramMessengerMSMSGS.EXE

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} -

C:WINDOWSPCHEALTHHELPCTRVendorsCN=Hewlett-

Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=USIEButtonsupport.htm (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} -

C:WINDOWSPCHEALTHHELPCTRVendorsCN=Hewlett-

Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=USIEButtonsupport.htm (HKCU)

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) -

http://www.nvidia.com/content/DriverDownlo.../sysreqlab3.cab

O16 - DPF: {6C269571-C6D7-4818-BCA4-32A035E8C884} (Creative Software AutoUpdate) -

http://www.creative.com/softwareupdate/su/...101/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -

http://www.update.microsoft.com/microsoftu.../muweb_site.cab?

1195300132406

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package)

- http://www.creative.com/softwareupdate/su/...15106/CTPID.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:ProgramSUPERAntiSpywareSASWINLO.dll

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple

Computer, Inc. - C:ProgramBonjourmDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:ProgramNorton

Internet SecurityNorton Internet SecurityAddOnsNorton AddOn PackEngine3.1.0.7ccProxy.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd -

C:WINDOWSsystem32CTSvcCDA.EXE

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd -

C:ProgramCreativeShared FilesCTDevSrv.exe

O23 - Service: eBoostr Service (EBOOSTRSVC) - eBoostr.com - C:ProgrameBoostrEBstrSvc.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:ProgramDelade

filerMacrovision SharedFLEXnet PublisherFNPLicensingService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. -

C:ProgramJavajre6binjqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:ProgramDelade

filerLogitechBluetoothLBTServ.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-

Packard Company - c:ProgramDelade filerLightScribeLSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation -

C:ProgramSymantecLiveUpdateLuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:ProgramDelade filerNeroNero

BackItUp 4NBService.exe

O23 - Service: Norton Internet Security - Symantec Corporation - C:ProgramNorton Internet

SecurityNorton Internet SecurityEngine16.1.0.33ccSvcHst.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSsystem32

nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:WINDOWSsystem32HPZipm12.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner -

C:ProgramCyberLinkShared filesRichVideo.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware -

C:ProgramSiSoftwareSiSoftware Sandra Pro Home 2007.SP1Win32RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:ProgramSiSoftwareSiSoftware

Sandra Pro Home 2007.SP1RpcSandraSrv.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:ProgramTGTSoftStyleXPStyleXPService.exe

--

End of file - 13986 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej yassin_2999!

Din TM HJT-logga är en aningen svår att tyda då du inte har satt Automatiskt radbyte i Anteckningar.

Öppna Anteckningar => välj Format => bocka i Automatiskt radbyte.

*******************************************************************

Ser att du har en massa 01-Detaljer som då har med Hosts att göra. Är det du själv som har satt alla dessa som Hosts File?

Vidare:

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ Instruktionerna mycket noga

Öppna TM HJT => klicka på Do a system scan only-knappen => Bocka för nedanstående detaljer => Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe "C:Documents and SettingsHP_ÄgarenSkrivbordSubPreview.exe"

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:WINDOWSsystem32userinit.exe,"C:Documents and SettingsHP_ÄgarenSkrivbordSubPreview.exe",

O4 - HKCU..PoliciesExplorerRun: [Painty] C:Documents and SettingsHP_ÄgarenSkrivbordSubPreview.exe

Då du gjort ovanstående:

Starta om datorn till felsäkert läge (tryck F8-Tangenten upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge):

För att hitta det du nu skall leta upp gör nedanstående:

Ställ in Utforskaren så du kan se alla filer:

1: Högerklicka på Start-knappen

2: Välj Utforska

3: I verktygsfältet klicka på => Verktyg => Mappalternativ

4: Välj fliken => Visning sätt en bock i => Visa dolda filer och mappar

5: Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

6: Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

Sök/Leta reda på:

Navigera dig fram enligt nedanstående sökväg och deleta filen

C:Documents and SettingsHP_ÄgarenSkrivbordSubPreview.exe <=Deleta filen

Vidare:

Fortfarande felsäkert läge:

Gå till Start => Kör => Skriv sen i Kör fältet cleanmgr => Klicka  Ok-knappen

Bocka i de här nedanstående och putsa bort dem. Kontrollera så att där inte finns bockar i övriga rutor om det finns så bocka bort dem.

Recycle Bin = Papperskorgen

Temporary Files = Temporära Filer

Temporary Internet Files = Temporära "Tillfälliga" Internetfiler

t_ZMAcdIReP.gif

Nu:

Starta om datorn till normalläge igen:

Gör en ny scanning med Malwarebytes' Anti-Malware (uppdatera den först).

1: Kopiera in loggan du får fram från Malwarebytes'

2: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur det ser ut.

3: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest yassin_2999

Hej Malou...och tack för det snabba svaret :)

1. Ska gå igenom dina steg så återkommer jag med ett positivt svar...hoppas jag.

2. Angående HOST filen, så är det jag själv som har lagt till dessa adresser för att dölja en massa reklam. (Jag känner till IEPro som gör samma sak, men jag väljer ut den reklam som jag brukar stöta på ofta.)

Sorry för den automatiska radbrytningen  ;)

MVH

Yassin

Link to comment
Share on other sites

Hej yassin_2999!

Varsegod  ;)

1. Ska gå igenom dina steg så återkommer jag med ett positivt svar...hoppas jag.

Håller tummarna!

2. Angående HOST filen, så är det jag själv som har lagt till dessa adresser för att dölja en massa reklam. (Jag känner till IEPro som gör samma sak, men jag väljer ut den reklam som jag brukar stöta på ofta.)

Då är det helt ok och då lämnar vi dem  ;)

Sorry för den automatiska radbrytningen  Wink

Ingen fara. Sådant som händer oss alla  ;)

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest yassin_2999

Hej igen!

Nu är det klart och inga konstiga filer längre.

Här kommer loggarna :)

************* ANTI-MALWARE LOGG **************

Malwarebytes' Anti-Malware 1.31

Databasversion: 1463

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2008-12-05 17:54:58

mbam-log-2008-12-05 (17-54-58).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 56825

Förfluten tid: 5 minute(s), 25 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

******************* HJT LOGG **********************

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:00:26, on 2008-12-05

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSSYSTEM32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramTGTSoftStyleXPStyleXPService.exe

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:windowssystemhpsysdrv.exe

C:WINDOWSsystem32hphmon06.exe

C:HPKBDKBD.EXE

C:ProgramCreativeSBAudigy2ZSDVDAudioCTDVDDet.EXE

C:ProgramDelade filerLogiShrdLComMgrCommunications_Helper.exe

C:ProgramDelade filerLogiShrdLComMgrLVComSX.exe

C:ProgramHPHP Software UpdateHPWuSchd2.exe

C:ProgramAdobeAcrobat 9.0AcrobatAcrotray.exe

C:WINDOWSCTHELPER.EXE

C:WINDOWSsystem32RUNDLL32.EXE

C:ProgramJavajre6binjusched.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:ProgrameBoostreBoostrCP.exe

C:ProgramLogitechSetPointSetPoint.exe

C:ProgramDelade filerLogishrdKHAL2KHALMNPR.EXE

C:ProgramBonjourmDNSResponder.exe

C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityAddOnsNorton AddOn PackEngine3.1.0.7ccProxy.exe

C:WINDOWSsystem32CTSvcCDA.EXE

C:ProgramCreativeShared FilesCTDevSrv.exe

C:ProgrameBoostrEBstrSvc.exe

C:ProgramJavajre6binjqs.exe

c:ProgramDelade filerLightScribeLSSrvc.exe

C:ProgramDelade filerNeroNero BackItUp 4NBService.exe

C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityEngine16.1.0.33ccSvcHst.exe

C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

C:WINDOWSsystem32HPZipm12.exe

C:WINDOWSsystem32MsPMSPSv.exe

C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityEngine16.1.0.33ccSvcHst.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramInternet Exploreriexplore.exe

C:ProgramSony EricssonSony Ericsson PC SuiteSEPCSuite.exe

C:ProgramTrend MicroHijackThisRensare.exe

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&a...&pf=desktop

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.yahoo.com/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant =

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch =

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Länkar

O1 - Hosts: 127.0.0.2 alltomxp.se.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.4 images.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 ctxt.tribalfusion.com

O1 - Hosts: 127.0.0.6 tribal.us.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.7 jupiter.us.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.8 itxt.vibrantmedia.com

O1 - Hosts: 127.0.0.9 freecodecs.us.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.20 sprintusers.us.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.21 afterdawn.us.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.22 softpedia.uk.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.23 freewarepalm.uk.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.24 date.ventivmedia.com

O1 - Hosts: 127.0.0.25 kona.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.26 kona2.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.27 kona3.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.28 kona4.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.29 kona5.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.30 kona6.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.31 kona7.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.32 kona8.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.33 pages.etology.com

O1 - Hosts: 127.0.0.34 content.yieldmanager.edgesuite.net

O1 - Hosts: 127.0.0.35 ad.yieldmanager.com

O1 - Hosts: 127.0.0.36 clicktorrent.info

O1 - Hosts: 127.0.0.37 www.clicktorrent.info

O1 - Hosts: 127.0.0.38 pagead.googlesyndication.com

O1 - Hosts: 127.0.0.39 pagead1.googlesyndication.com

O1 - Hosts: 127.0.0.40 pagead2.googlesyndication.com

O1 - Hosts: 127.0.0.41 pagead3.googlesyndication.com

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityEngine16.1.0.33coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityEngine16.1.0.33IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:ProgramJavajre6binssv.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:ProgramJavajre6binjp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:ProgramJavajre6libdeployjqsiejqs_plugin.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: HP-vy - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:ProgramHPDigital ImagingbinHPDTLK02.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityEngine16.1.0.33coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM..Run: [hpsysdrv] c:windowssystemhpsysdrv.exe

O4 - HKLM..Run: [HPHUPD06] c:ProgramHP{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}hphupd06.exe

O4 - HKLM..Run: [HPHmon06] C:WINDOWSsystem32hphmon06.exe

O4 - HKLM..Run: [KBD] C:HPKBDKBD.EXE

O4 - HKLM..Run: [Recguard] C:WINDOWSSMINSTRECGUARD.EXE

O4 - HKLM..Run: [PS2] C:WINDOWSsystem32ps2.exe

O4 - HKLM..Run: [CTDVDDET] C:ProgramCreativeSBAudigy2ZSDVDAudioCTDVDDet.EXE

O4 - HKLM..Run: [updReg] C:WINDOWSUpdReg.EXE

O4 - HKLM..Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM..Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM..Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:ProgramDelade filerLogiShrdLComMgrCommunications_Helper.exe"

O4 - HKLM..Run: [LVCOMSX] "C:ProgramDelade filerLogiShrdLComMgrLVComSX.exe"

O4 - HKLM..Run: [HP Software Update] C:ProgramHPHP Software UpdateHPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..Run: [QuickTime Task] "C:ProgramQuickTimeQTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:ProgramAdobeAcrobat 9.0AcrobatAcrobat_sl.exe"

O4 - HKLM..Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:ProgramAdobeAcrobat 9.0AcrobatAcrotray.exe"

O4 - HKLM..Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:ProgramJavajre6binjusched.exe"

O4 - HKCU..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [sTYLEXP] C:ProgramTGTSoftStyleXPStyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU..Run: [msnmsgr] "C:ProgramWindows LiveMessengermsnmsgr.exe" /background

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [setDefaultMIDI] MIDIDef.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUSS-1-5-18..RunOnce: [setDefaultMIDI] MIDIDEF.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [setDefaultMIDI] MIDIDef.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..RunOnce: [setDefaultMIDI] MIDIDEF.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk.disabled

O4 - Global Startup: eBoostr Control Panel.lnk = C:ProgrameBoostreBoostrCP.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:ProgramLogitechSetPointSetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - res://C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:ProgramMICROS~2Office12REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:WINDOWSPCHEALTHHELPCTRVendorsCN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=USIEButtonsupport.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:WINDOWSPCHEALTHHELPCTRVendorsCN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=USIEButtonsupport.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengerMSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengerMSMSGS.EXE

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:WINDOWSPCHEALTHHELPCTRVendorsCN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=USIEButtonsupport.htm (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:WINDOWSPCHEALTHHELPCTRVendorsCN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=USIEButtonsupport.htm (HKCU)

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownlo.../sysreqlab3.cab

O16 - DPF: {6C269571-C6D7-4818-BCA4-32A035E8C884} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/...101/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftu...b?1195300132406

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/...15106/CTPID.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:ProgramSUPERAntiSpywareSASWINLO.dll

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:ProgramBonjourmDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityAddOnsNorton AddOn PackEngine3.1.0.7ccProxy.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:WINDOWSsystem32CTSvcCDA.EXE

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:ProgramCreativeShared FilesCTDevSrv.exe

O23 - Service: eBoostr Service (EBOOSTRSVC) - eBoostr.com - C:ProgrameBoostrEBstrSvc.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:ProgramDelade filerMacrovision SharedFLEXnet PublisherFNPLicensingService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:ProgramJavajre6binjqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:ProgramDelade filerLogitechBluetoothLBTServ.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:ProgramDelade filerLightScribeLSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:ProgramSymantecLiveUpdateLuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:ProgramDelade filerNeroNero BackItUp 4NBService.exe

O23 - Service: Norton Internet Security - Symantec Corporation - C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityEngine16.1.0.33ccSvcHst.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:WINDOWSsystem32HPZipm12.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:ProgramCyberLinkShared filesRichVideo.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:ProgramSiSoftwareSiSoftware Sandra Pro Home 2007.SP1Win32RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:ProgramSiSoftwareSiSoftware Sandra Pro Home 2007.SP1RpcSandraSrv.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:ProgramTGTSoftStyleXPStyleXPService.exe

--

End of file - 13674 bytes

;D ;D ;D TACK MALOU  ;D ;D ;D

Link to comment
Share on other sites

Hej yassin_2999!

Varsegod och tack själv för att vi fick hjälpa  ;)

Underbart härligt att det gick så smidigt att få bort problemet. Loggarna är rena och fina. Kan inte hitta några otrevligheter eller andra konstigheter längre. Du har gjort ett bra jobb  ;)

Hur mår datorn nu?

Kvarstår där några problem?

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej yassin_2999!

Underbart härligt att höra  ;)

SLUTORD:

För att inte riskera att återtälla datorn till någon/några tidigare tidpunkter då eventuella otrevligheter förekom (detta då med tanke på att där finns/fanns otyg i din restore-mapp) så läs gärna igenom nedanstående information samt instruktion för hur man går tillväga med att rensa rent i restore-mappen m.m.

OBS: Välj instruktionen för det Operativsystem just du använder:

=> Systemåterställning: (Så här Inaktiverar/Aktiverar du):

Och här kommer mina sedvanliga rekommendationer:

Hämta hem/installera ALLA SÄKERHETSUPPDATERINGAR/PATCHAR M.M.

Hämta hem/installera SP1/SP3 för det Operativsystem som används

(Windows XP/Windows Vista).

Finns att hämta hem från Windows Update/Microsoft Update.

Allt hittas på nedanstående sida under fliken Lite Tips & Råd för en säkrare dator:

Läs gärna även informationen under fliken Hur blev jag infekterad?

=>Dator&IT-Säkerhet:

Då ovanstående är gjort.

Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så vi får se att allt är fortsatt rent och fint

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest yassin_2999

Hej Malou!

Ännu en gång....tack för all support. ** A true spyhunter...you are ***

Jag har gjort en rensning av Restore Data enligt dina instruktioner.

**********Här kommer HJT-loggen***********

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:20:53, on 2008-12-06

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSSYSTEM32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramTGTSoftStyleXPStyleXPService.exe

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:windowssystemhpsysdrv.exe

C:WINDOWSsystem32hphmon06.exe

C:HPKBDKBD.EXE

C:ProgramCreativeSBAudigy2ZSDVDAudioCTDVDDet.EXE

C:ProgramDelade filerLogiShrdLComMgrCommunications_Helper.exe

C:ProgramDelade filerLogiShrdLComMgrLVComSX.exe

C:ProgramHPHP Software UpdateHPWuSchd2.exe

C:ProgramAdobeAcrobat 9.0AcrobatAcrotray.exe

C:WINDOWSCTHELPER.EXE

C:WINDOWSsystem32RUNDLL32.EXE

C:ProgramJavajre6binjusched.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:ProgrameBoostreBoostrCP.exe

C:ProgramLogitechSetPointSetPoint.exe

C:ProgramDelade filerLogishrdKHAL2KHALMNPR.EXE

C:ProgramBonjourmDNSResponder.exe

C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityAddOnsNorton AddOn PackEngine3.1.0.7ccProxy.exe

C:WINDOWSsystem32CTSvcCDA.EXE

C:ProgramCreativeShared FilesCTDevSrv.exe

C:ProgrameBoostrEBstrSvc.exe

C:ProgramJavajre6binjqs.exe

c:ProgramDelade filerLightScribeLSSrvc.exe

C:ProgramDelade filerNeroNero BackItUp 4NBService.exe

C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityEngine16.1.0.33ccSvcHst.exe

C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

C:WINDOWSsystem32HPZipm12.exe

C:WINDOWSsystem32MsPMSPSv.exe

C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityEngine16.1.0.33ccSvcHst.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramRealRealPlayerRealPlay.exe

C:ProgramDelade filerRealUpdate_OBrealsched.exe

C:ProgramInternet Exploreriexplore.exe

C:ProgramTrend MicroHijackThisRensare.exe

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&a...&pf=desktop

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.yahoo.com/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant =

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch =

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Länkar

O1 - Hosts: 127.0.0.2 alltomxp.se.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.3 intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.4 images.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 ctxt.tribalfusion.com

O1 - Hosts: 127.0.0.6 tribal.us.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.7 jupiter.us.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.8 itxt.vibrantmedia.com

O1 - Hosts: 127.0.0.9 freecodecs.us.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.20 sprintusers.us.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.21 afterdawn.us.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.22 softpedia.uk.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.23 freewarepalm.uk.intellitxt.com

O1 - Hosts: 127.0.0.24 date.ventivmedia.com

O1 - Hosts: 127.0.0.25 kona.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.26 kona2.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.27 kona3.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.28 kona4.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.29 kona5.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.30 kona6.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.31 kona7.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.32 kona8.kontera.com

O1 - Hosts: 127.0.0.33 pages.etology.com

O1 - Hosts: 127.0.0.34 content.yieldmanager.edgesuite.net

O1 - Hosts: 127.0.0.35 ad.yieldmanager.com

O1 - Hosts: 127.0.0.36 clicktorrent.info

O1 - Hosts: 127.0.0.37 www.clicktorrent.info

O1 - Hosts: 127.0.0.38 pagead.googlesyndication.com

O1 - Hosts: 127.0.0.39 pagead1.googlesyndication.com

O1 - Hosts: 127.0.0.40 pagead2.googlesyndication.com

O1 - Hosts: 127.0.0.41 pagead3.googlesyndication.com

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityEngine16.1.0.33coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityEngine16.1.0.33IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:ProgramJavajre6binssv.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:ProgramJavajre6binjp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:ProgramJavajre6libdeployjqsiejqs_plugin.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: HP-vy - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:ProgramHPDigital ImagingbinHPDTLK02.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityEngine16.1.0.33coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM..Run: [hpsysdrv] c:windowssystemhpsysdrv.exe

O4 - HKLM..Run: [HPHUPD06] c:ProgramHP{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}hphupd06.exe

O4 - HKLM..Run: [HPHmon06] C:WINDOWSsystem32hphmon06.exe

O4 - HKLM..Run: [KBD] C:HPKBDKBD.EXE

O4 - HKLM..Run: [Recguard] C:WINDOWSSMINSTRECGUARD.EXE

O4 - HKLM..Run: [PS2] C:WINDOWSsystem32ps2.exe

O4 - HKLM..Run: [CTDVDDET] C:ProgramCreativeSBAudigy2ZSDVDAudioCTDVDDet.EXE

O4 - HKLM..Run: [updReg] C:WINDOWSUpdReg.EXE

O4 - HKLM..Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM..Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM..Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:ProgramDelade filerLogiShrdLComMgrCommunications_Helper.exe"

O4 - HKLM..Run: [LVCOMSX] "C:ProgramDelade filerLogiShrdLComMgrLVComSX.exe"

O4 - HKLM..Run: [HP Software Update] C:ProgramHPHP Software UpdateHPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..Run: [QuickTime Task] "C:ProgramQuickTimeqttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:ProgramAdobeAcrobat 9.0AcrobatAcrobat_sl.exe"

O4 - HKLM..Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:ProgramAdobeAcrobat 9.0AcrobatAcrotray.exe"

O4 - HKLM..Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:ProgramJavajre6binjusched.exe"

O4 - HKCU..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [sTYLEXP] C:ProgramTGTSoftStyleXPStyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU..Run: [msnmsgr] "C:ProgramWindows LiveMessengermsnmsgr.exe" /background

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [setDefaultMIDI] MIDIDef.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUSS-1-5-18..RunOnce: [setDefaultMIDI] MIDIDEF.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [setDefaultMIDI] MIDIDef.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..RunOnce: [setDefaultMIDI] MIDIDEF.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk.disabled

O4 - Global Startup: eBoostr Control Panel.lnk = C:ProgrameBoostreBoostrCP.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:ProgramLogitechSetPointSetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - res://C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:ProgramMICROS~2Office12REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:WINDOWSPCHEALTHHELPCTRVendorsCN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=USIEButtonsupport.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:WINDOWSPCHEALTHHELPCTRVendorsCN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=USIEButtonsupport.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengerMSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengerMSMSGS.EXE

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:WINDOWSPCHEALTHHELPCTRVendorsCN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=USIEButtonsupport.htm (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:WINDOWSPCHEALTHHELPCTRVendorsCN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=USIEButtonsupport.htm (HKCU)

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownlo.../sysreqlab3.cab

O16 - DPF: {6C269571-C6D7-4818-BCA4-32A035E8C884} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/...101/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftu...b?1195300132406

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/...15106/CTPID.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:ProgramSUPERAntiSpywareSASWINLO.dll

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:ProgramBonjourmDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityAddOnsNorton AddOn PackEngine3.1.0.7ccProxy.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:WINDOWSsystem32CTSvcCDA.EXE

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:ProgramCreativeShared FilesCTDevSrv.exe

O23 - Service: eBoostr Service (EBOOSTRSVC) - eBoostr.com - C:ProgrameBoostrEBstrSvc.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:ProgramDelade filerMacrovision SharedFLEXnet PublisherFNPLicensingService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:ProgramJavajre6binjqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:ProgramDelade filerLogitechBluetoothLBTServ.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:ProgramDelade filerLightScribeLSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:ProgramSymantecLiveUpdateLuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:ProgramDelade filerNeroNero BackItUp 4NBService.exe

O23 - Service: Norton Internet Security - Symantec Corporation - C:ProgramNorton Internet SecurityNorton Internet SecurityEngine16.1.0.33ccSvcHst.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:WINDOWSsystem32HPZipm12.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:ProgramCyberLinkShared filesRichVideo.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:ProgramSiSoftwareSiSoftware Sandra Pro Home 2007.SP1Win32RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:ProgramSiSoftwareSiSoftware Sandra Pro Home 2007.SP1RpcSandraSrv.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:ProgramTGTSoftStyleXPStyleXPService.exe

--

End of file - 13709 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej yassin_2999!

Varsegod och tack själv för att vi fick hjälpa samt för dina vänliga ord ;)

Jag har gjort en rensning av Restore Data

Underbart.

Din nya TM HJT-logga ser fortsatt ren och fin ut. Kan inte se till några otrevligheter eller andra konstigheter i den. Du har gjort ett bra jobb  ;)

Ha det så bra och var rädd om datorn.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...