Jump to content

Smittad eller?


Recommended Posts

Hej,

för ett par dagar sedan fick jag upp ett meddelande om att ett program försökte komma åt internet, googlade på pgm-namnet och konstatderade att det var ett virus. Laddade då ner ett antal program för att söka igenom hårddisken men fick inget meddelande om att något togs bort.

Nyligen hittade jag info på den här sajten om Spyware. Jag har kört Malwarebytes Anti-Malware(inget hittades står det i loggen) och Hijack This. Vore kalas om någon kan utläsa om datorn fortfarande är infekterad.

/Aake

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 5:21:45 PM, on 1/3/2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:Windowssystem32taskeng.exe

C:Windowssystem32Dwm.exe

C:Program FilesASUS Security CenterASUS Security Protect ManagerBinAsGHost.exe

C:WindowsExplorer.EXE

C:Windowssystem32taskeng.exe

C:Program FilesASUSSmartLogonsensorsrv.exe

C:Program FilesASUSASUS Live UpdateALU.exe

C:Program FilesWindows DefenderMSASCui.exe

C:Program FilesATK HotkeyHControlUser.exe

C:Program FilesATKOSD2ATKOSD2.exe

C:WindowsRtHDVCpl.exe

C:Program FilesMotorolaSMSERIALsm56hlpr.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

C:Program FilesASUSATK MediaDMedia.exe

C:Program FilesP4PP4P.exe

C:WindowsAsScrPro.exe

C:Program FilesZone LabsZoneAlarmzlclient.exe

C:Program FilesWinampwinampa.exe

C:Program FilesAVGAVG8avgtray.exe

C:Program FilesNeroNero 7Nero BackItUpNBKeyScan.exe

C:Program FilesJavajre6binjusched.exe

C:Program FilesSpyware DoctorpctsTray.exe

C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe

C:Program FilesCommon FilesLightScribeLightScribeControlPanel.exe

C:Program FilesCommon FilesAheadLibNMBgMonitor.exe

C:WindowsSystem32mobsync.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECore-StaticMOM.exe

C:Program FilesWindows Media Playerwmpnscfg.exe

C:Program FilesDAEMON Tools Litedaemon.exe

C:Program FilesWIDCOMMBluetooth SoftwareBTTray.exe

C:Program FilesPersonalbinPersonal.exe

C:Program FilesCommon FilesAheadLibNMIndexStoreSvr.exe

C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPHelper.exe

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECore-StaticCCC.exe

C:Program FilesInternet Explorerieuser.exe

C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe

C:WindowsSystem32notepad.exe

C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe

C:Program FilesTrend MicroHijackThisHijackThis.exe

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://www.asus.com

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.se/ig?hl=sv

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://www.asus.com

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant =

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch =

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:Program FilesWinamp Toolbarwinamptb.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:Program FilesWinamp Toolbarwinamptb.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:Program FilesAVGAVG8avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:PROGRA~1SPYBOT~1SDHelper.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre6binssv.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:PROGRA~1AVGAVG8AVGTOO~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre6binjp2ssv.dll

O2 - BHO: ASUS Security Protect Manager - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:Program FilesASUS Security CenterASUS Security Protect ManagerBinItIEAddIn.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:Program FilesWinamp Toolbarwinamptb.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:PROGRA~1AVGAVG8AVGTOO~1.DLL

O4 - HKLM..Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%Windows DefenderMSASCui.exe -hide

O4 - HKLM..Run: [HControlUser] "C:Program FilesATK HotkeyHcontrolUser.exe"

O4 - HKLM..Run: [ATKOSD2] "C:Program FilesATKOSD2ATKOSD2.exe"

O4 - HKLM..Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..Run: [sMSERIAL] C:Program FilesMotorolaSMSERIALsm56hlpr.exe

O4 - HKLM..Run: [synTPEnh] C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe

O4 - HKLM..Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:PROGRA~1ASUSSE~1ASUSSE~1BinASTSVCC.dll,RegisterModule

O4 - HKLM..Run: [ATKMEDIA] C:Program FilesASUSATK MediaDMEDIA.EXE

O4 - HKLM..Run: [PowerForPhone] "C:Program FilesP4PP4P.exe"

O4 - HKLM..Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:WindowsAsScrPro.exe

O4 - HKLM..Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:WindowsAsScrProlog.exe

O4 - HKLM..Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:Program FilesAdobeReader 8.0ReaderReader_sl.exe"

O4 - HKLM..Run: [ZoneAlarm Client] "C:Program FilesZone LabsZoneAlarmzlclient.exe"

O4 - HKLM..Run: [WinampAgent] "C:Program FilesWinampwinampa.exe"

O4 - HKLM..Run: [AVG8_TRAY] C:PROGRA~1AVGAVG8avgtray.exe

O4 - HKLM..Run: [NBKeyScan] "C:Program FilesNeroNero 7Nero BackItUpNBKeyScan.exe"

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:Program FilesJavajre6binjusched.exe"

O4 - HKLM..Run: [stxTrayMenu] C:Program FilesSeagateSystemTrayFreeAgentLauncher.exe C:Program FilesSeagateSystemTrayStxMenuMgr.exe

O4 - HKLM..Run: [iSTray] "C:Program FilesSpyware DoctorpctsTray.exe"

O4 - HKLM..Run: [startCCC] "C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECore-StaticCLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM..RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU..Run: [sidebar] C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU..Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU..Run: [lightScribe Control Panel] C:Program FilesCommon FilesLightScribeLightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU..Run: [LDM] C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramLogitechDesktopMessenger.exe

O4 - HKCU..Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:Program FilesCommon FilesAheadLibNMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..Run: [WMPNSCFG] C:Program FilesWindows Media PlayerWMPNSCFG.exe

O4 - HKCU..Run: [DAEMON Tools Lite] "C:Program FilesDAEMON Tools Litedaemon.exe" -autorun

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramLDMConf.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:Program FilesPersonalbinPersonal.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:ProgramDataWinamp ToolbarieToolbarresourcesen-USlocalsearch.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:PROGRA~1MICROS~2OFFICE11EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: ASUS Security Protect Manager e-Wallet - {1009C944-97D5-44A9-9E32-DFF54F498968} - C:Program FilesASUS Security CenterASUS Security Protect ManagerBinASWallet.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ASUS Security Protect Manager e-&Wallet - {1009C944-97D5-44A9-9E32-DFF54F498968} - C:Program FilesASUS Security CenterASUS Security Protect ManagerBinASWallet.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:PROGRA~1MICROS~2OFFICE11REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:PROGRA~1SPYBOT~1SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:PROGRA~1SPYBOT~1SDHelper.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {71C51CB8-6116-44F5-A2DC-575DAE8ADAA4} (ISUploadOCX.Upload) - http://www4.idrottonline.se/ImageStoreNET/...ISUploadOCX.CAB

O18 - Protocol: bw+0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw+0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw-0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw-0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw00 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw00s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw10 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw10s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw20 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw20s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw30 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw30s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw40 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw40s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw50 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw50s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw60 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw60s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw70 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw70s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw80 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw80s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw90 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw90s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwa0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwa0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwb0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwb0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwc0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwc0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwd0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwd0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwe0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwe0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwf0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwf0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramGAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwg0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwg0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwh0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwh0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwi0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwi0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwj0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwj0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwk0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwk0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwl0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwl0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwm0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwm0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwn0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwn0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwo0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwo0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwp0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwp0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwq0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwq0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwr0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwr0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bws0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bws0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwt0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwt0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwu0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwu0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwv0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwv0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bww0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bww0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwx0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwx0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwy0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwy0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwz0 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwz0s - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:Program FilesAVGAVG8avgpp.dll

O18 - Protocol: offline-8876480 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

O20 - AppInit_DLLs: APSHook.dll,avgrsstx.dll

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:Program FilesATK HotkeyASLDRSrv.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:Windowssystem32Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:Program FilesATKGFNEXGFNEXSrv.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:PROGRA~1AVGAVG8avgwdsvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:Program FilesBonjourmDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:Program FilesWIDCOMMBluetooth Softwarebinbtwdins.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:Program FilesCommon FilesMacrovision SharedFLEXnet PublisherFNPLicensingService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:Program FilesNeroNero 7Nero BackItUpNBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:Program FilesCommon FilesAheadLibNMIndexingService.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:Program FilesSpybot - Search & DestroySDWinSec.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:Program FilesSpyware DoctorpctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:Program FilesSpyware DoctorpctsSvc.exe

O23 - Service: Seagate Sync Service - Seagate Technology LLC - C:Program FilesSeagateSyncSeaSyncServices.exe

O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:Program FilesASUSNB ProbeSPMspmgr.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:WindowsSystem32ZoneLabsvsmon.exe

--

End of file - 23030 bytes

Edited by Malou
Tråden/Ämnet är låst:
Link to comment
Share on other sites

Hej aake!

för ett par dagar sedan fick jag upp ett meddelande om att ett program försökte komma åt internet, googlade på pgm-namnet och konstatderade att det var ett virus.

Skulle du vilja söka/leta reda på den här filen i din dator och återkomma med hela sökvägen så får vi ta en titt på den.

Windows Vista-Användare:

1: Öppna Mappalternativ genom att klicka på Start-knappen => Kontrollpanelen => Utseende och anpassning => Mappalternativ.

2: Klicka på fliken Visning.

3: Klicka på Visa dolda filer och mappar under Avancerade inställningar och klicka sedan på OK.

Sök/Leta reda på:

pgm över hela datorn då du hittat den så återkom och tala om hela sökvägen tack.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Programmet var jre-6u11-windows-i586-p-iftw.exe, har sökt på både C och D men kan inte hitta det.

Förhoppningsvis är det ingen fara längre. Du kan inte se om det finns något i loggen vad gäller spyware?

Hälsningar,

Aake

Link to comment
Share on other sites

Hej aake!

Programmet var jre-6u11-windows-i586-p-iftw.exe, har sökt på både C och D men kan inte hitta det.

Denna fil är en uppdatering/installationsfil för Javaprogrammet. Så den är det ingen fara med.

Du kan inte se om det finns något i loggen vad gäller spyware?

Din TM HJT-logga är ren och fin. Kan inte se till några otrevligheter eller andra konstigheter. Där finns en hel del 018-detaljer som har med Logitech att göra.

O18 - Protocol: bw10 - {6AE9D244-B741-41C3-B5EE-C0175669AA39} - C:Program FilesLogitechDesktop Messenger8876480ProgramBWPlugProtocol-8876480.dll

Dessa är inte nödvändiga att ha synliga. Om du vill så kan du bocka/fixa dessa. Men absolut inget måste.

Hur mår datorn för övrigt?

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej aake!

Varsegod och tack själv för att vi fick hjälpa  ;)

Härligt att höra att datorn mår bra.

Något som inte funkar som det ska är att koppla in en extra skärm(=tv) via hdmi, men det får jag ta i annat forum.

Ok den frågan platsar inte här i denna del av forumet  ;)

Prova gärna att posta din fråga i någon annan lämplig forumsel här på forumet så får du med all säkerhet all den hjälp du behöver  ;)

Och här kommer mina sedvanliga rekommendationer:

Hämta hem/installera ALLA SÄKERHETSUPPDATERINGAR/PATCHAR M.M.

Hämta hem/installera SP1/SP3 för det Operativsystem som används

(Windows XP/Windows Vista).

Finns att hämta hem från Windows Update/Microsoft Update.

Allt hittas på nedanstående sida under fliken Lite Tips & Råd för en säkrare dator:

Läs gärna även informationen under fliken Hur blev jag infekterad?

=>Dator&IT-Säkerhet:

Ha det så bra och var rädd om datorn

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...