Jump to content

virus eller?


Recommended Posts

  • Replies 97
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Hej igen Andcar!

Vi börjar lite försiktigt med nedanstående procedur.

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ Instruktionerna mycket noga

Öppna TM HJT => klicka på Do a system scan only-knappen => Bocka för nedanstående detaljer => Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\twex.exe,

R3 - URLSearchHook: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file)

Då du gjort ovanstående:

Starta om datorn till felsäkert läge (tryck F8-Tangenten upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge):

Visa dolda filer och mappar Windows XP och Windows Vista:

Windows XP-Användare:

1: Högerklicka på Start-knappen

2: Välj Utforska

3: I verktygsfältet klicka på => Verktyg => Mappalternativ

4: Välj fliken => Visning sätt en bock i => Visa dolda filer och mappar

5: Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

6: Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

Sök/Leta reda på:

Navigera dig fram enligt nedanstående sökväg och deleta filerna

C:\WINDOWS\system32\twex.exe,<=Deleta filen

c:\windows\system32\wdmaud.drv<=Deleta filen

Vidare:

Fortfarande felsäkert läge:

Gå till Start => Kör => Skriv sen i Kör fältet cleanmgr => Klicka Ok-knappen

Bocka i de här nedanstående och putsa bort dem. Kontrollera så att där inte finns bockar i övriga rutor om det finns så bocka bort dem.

Recycle Bin = Papperskorgen

Temporary Files = Temporära Filer

Temporary Internet Files = Temporära "Tillfälliga" Internetfiler

t_ZMAcdIReP.gif

Nu:

Starta om datorn till normalläge igen:

Hämta hem Malwarebytes Anti-Malware om du inte redan har den och den fungerar. Om du redan har den och den fungerar gå vidare då med steg 2

http://www.malwarebytes.org/index.php

Steg 1:

1: Spara installationsfilen till skrivbordet

2: För att påbörja installationen dubbelklicka på mbam-setup.exe

3: Bocka för nedanstående

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

4: Klicka på Slutför

Om där finns uppdateringar kommer dessa att installeras.

Då ovanstående är gjort gå vidare med nedanstående procedur:

Steg 2:

1: När programmet startar så välj Utför snabb scanning

2: Klicka på knappen Scanna

3: Scanningen kommer nu att ta en stund

3: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat

4: Bocka för allt och klicka på Remove Selected

5: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.

6: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur den ser ut.

7: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej

jag har tatt bort följande som du beskrev

Öppna TM HJT => klicka på Do a system scan only-knappen => Bocka för nedanstående detaljer => Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\twex.exe,

R3 - URLSearchHook: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file)

Har även sparat det du skrev o lagt det på skrivbordet

jag kan ju inte starta om datorn. så skall jag stänga av den via knappen på burken eller?

Hoppas den startar sedan

jo jag vet. jag är trög ;)

Link to comment
Share on other sites

Hej Andcar!

Tror inte att du är trög ;)

jag har tatt bort följande som du beskrev

Har även sparat det du skrev o lagt det på skrivbordet

Mycket bra

jag kan ju inte starta om datorn. så skall jag stänga av den via knappen på burken eller?

Hoppas den startar sedan

Du har inte provat att starta om datorn över huvudtaget?

Vi måste schansa helt enkelt på att den skall starta upp igen sedan. Men gör ett försök med att stänga av den och sedan starta upp den och välja felsäkert läge innan du kommer in i själva Windows. Felsäkert läge brukar i regel inte vara några problem med att komma in i.

Vi håller alla tummar

MVH/malou

Link to comment
Share on other sites

Hej!

jag har lyckats få orning på datorn. :rolleyes: nu är det"bara" de gamla vanliga felen :unsure:

Malware klickar jag på sedan kommer det upp kör, men inget händer. den startar ej

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:28:07, on 2009-01-22

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\anders scan\Anders HijackThis\This.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [smcService] C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O15 - Trusted Zone: http://www.adobe.com

O15 - Trusted Zone: http://www.lunarstorm.se

O16 - DPF: {0B79F48A-E8D6-11DB-9283-E25056D89593} (F-Secure Online Scanner 3.1) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/196b2af035ab75...ip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.se/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/...lscbase6662.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftu...b?1230987003140

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownlo.../sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftu...b?1230986939281

O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownlo...iaSmartScan.cab

O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.0 Control) - https://ssl.extrafilm.org/upload/activex/ImageUploader3.cab

O16 - DPF: {B1E2B96C-12FE-45E2-BEF1-44A219113CDD} (SABScanProcesses Class) - http://www.superadblocker.com/activex/sabspx.cab

O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F725B5B2-C8C6-4299-9A49-AC36782EA4BD}: NameServer = 208.67.220.220 208.67.222.222

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

--

End of file - 8575 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej Andcar!

Underbart att höra att du fått ordning på datorn ;)

Gick det bra att starta om datorn?

Uppstod där några problem?

Avinstallera även Malware via kontrollpanelen lägg till/ta bort.

Nu går vi vidare med att rensa rent från diverse verktyg som jag bett dig att ladda ner så det blir rent och snyggt från dessa (så inget gammalt ligger och stör samt utgågna verktyg då dessa är en färskvara).

Nedanstående verktyg har förmågan att kunna ta bort/deleta filer/mappar/genvägar från de fix-program som vi har använt oss av (Dock ej TM HJT).

Skriv ut eller kopiera nedanstående till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ Instruktionerna noga:

Hämta hem avinstallationsprogrammet OTCleanIt:

http://download.bleepingcomputer.com/oldtimer/OTCleanIt.exe

1: Spara ner den till skrivbordet

2: Starta programmet/verktyget genom att dubbelklicka på OTCleanIt.exe

(För Vista => Högerklicka på verktyget och välj => Kör som Admin)

3: Klicka på CleanUp! knappen.

4: Om du får varningar från dina skyddsprogram så ge OTCleanIt tillåtelse att få tillgång till Internet.

5: De olika fix-program som du har laddat ner kommer att avinstalleras, inkl. detta program, efter en omstart av datorn.

Gå vidare med nedanstående:

Om du inte har CCleaner så hämta hem den och gör en fil och registerstädning.

=> CCleaner (Nerladdning/Instruktioner)

Då du gjort ovanstående:

Gör en ny TM HJT-logga så går vi vidare utifrån denna med diverse verktyg om så behövs ;)

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

hej!

jag kunde inte starta om så jag stängde av datorn. sedan funkade det som vanligt :)

Nu har jag gjort som du sa. google är knepigt ännu. hotmail=går att öppna men inte att läsa mina mejl. tradera tar minst 5 min att logga in på :-/

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:20:43, on 2009-01-22

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\anders scan\Anders HijackThis\This.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [smcService] C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O15 - Trusted Zone: http://www.adobe.com

O15 - Trusted Zone: http://www.lunarstorm.se

O16 - DPF: {0B79F48A-E8D6-11DB-9283-E25056D89593} (F-Secure Online Scanner 3.1) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/196b2af035ab75...ip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.se/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/...lscbase6662.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftu...b?1230987003140

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownlo.../sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftu...b?1230986939281

O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownlo...iaSmartScan.cab

O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.0 Control) - https://ssl.extrafilm.org/upload/activex/ImageUploader3.cab

O16 - DPF: {B1E2B96C-12FE-45E2-BEF1-44A219113CDD} (SABScanProcesses Class) - http://www.superadblocker.com/activex/sabspx.cab

O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F725B5B2-C8C6-4299-9A49-AC36782EA4BD}: NameServer = 208.67.220.220 208.67.222.222

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

--

End of file - 8542 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej Andcar!

jag kunde inte starta om så jag stängde av datorn. sedan funkade det som vanligt smile.gif

Ok.

Underbart att det fungerar som vanligt igen ;)

Nu har jag gjort som du sa. google är knepigt ännu. hotmail=går att öppna men inte att läsa mina mejl. tradera tar minst 5 min att logga in på:-/

Ok.

Förhoppningsvis så kommer detta att lösa sig vart eftersom. Vilken webbläsare använder du?

Är det du som lagt nedanstående som Trusted Zone?

O15 - Trusted Zone: http://www.adobe.com

O15 - Trusted Zone: http://www.lunarstorm.se

Ser att du har Lavasoft Ad-Aware installerad.

Är det gratis/betalversionen?

Se till att Windows Defender är avaktiverad/avstängd (mycket viktigt).

Se till att tillåta nedanstående verktyg få tillåtelse att köras om brandvägg/antivirusprogram poppar upp med en förfrågan.

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet.

Läs/Följ instruktionerna mycket noga:

Hämta hem SDFix:

=> SDFix

1: Spara SDFix.exe till skrivbordet

2: Klicka på SDFix.exe

3: SDFixen packas upp här => C:\SDFix.

4: Starta om datorn till felsäkert läge (tryck F8-Tangenten upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge):

5: Navigera dig fram till => C:\SDFix => Klicka på runthis.bat => Välj Y.

6: När scanningen är klar så tryck på valfri tangent för att starta om datorn.

7: När det står finished så tryck på valfri tangent. En logg kommer automatiskt att visas, kopiera in loggan hit till din tråd.

Gör även en ny TM HJT-logga, kopiera in den hit.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hello Malou

så här bidde det

Checking Files :

No Trojan Files Found

Removing Temp Files

ADS Check :

Final Check :

catchme 0.3.1361.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-01-22 15:27:43

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden services & system hive ...

disk error: C:\WINDOWS\system32\config\system, 0

scanning hidden registry entries ...

disk error: C:\WINDOWS\system32\config\software, 0

disk error: C:\Documents and Settings\Nubben\ntuser.dat, 0

scanning hidden files ...

disk error: C:\WINDOWS\

please note that you need administrator rights to perform deep scan

Remaining Services :

Authorized Application Key Export:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\\Program\\DC++\\DCPlusPlus.exe"="C:\\Program\\DC++\\DCPlusPlus.exe:*:Enabled:DC++"

"C:\\Program\\Call of Duty Game of the Year Edition\\CoDMP.exe"="C:\\Program\\Call of Duty Game of the Year Edition\\CoDMP.exe:*:Enabled:CoDMP"

"C:\\Program\\Fildelningsprogram\\paranoia.exe"="C:\\Program\\Fildelningsprogram\\paranoia.exe:*:Enabled:paranoia"

"C:\\Program\\Microsoft Games\\Age of Empires II\\EMPIRES2.ICD"="C:\\Program\\Microsoft Games\\Age of Empires II\\EMPIRES2.ICD:*:Enabled:Age of Empires II"

"C:\\Program\\Grisoft\\AVG Free\\avginet.exe"="C:\\Program\\Grisoft\\AVG Free\\avginet.exe:*:Enabled:avginet.exe"

"C:\\Program\\Grisoft\\AVG Free\\avgamsvr.exe"="C:\\Program\\Grisoft\\AVG Free\\avgamsvr.exe:*:Enabled:avgamsvr.exe"

"C:\\Program\\Grisoft\\AVG Free\\avgcc.exe"="C:\\Program\\Grisoft\\AVG Free\\avgcc.exe:*:Enabled:avgcc.exe"

"C:\\Program\\uTorrent\\utorrent.exe"="C:\\Program\\uTorrent\\utorrent.exe:*:Enabled:æTorrent"

"C:\\Program\\Activision\\Empires Dawn of the Modern World\\Empires_DMW.exe"="C:\\Program\\Activision\\Empires Dawn of the Modern World\\Empires_DMW.exe:*:Enabled:Empires_DMW"

"D:\\battlefield\\BF1942.exe"="D:\\battlefield\\BF1942.exe:*:Enabled:BF1942"

"D:\\Db\\Db\\Skins\\Anders\\DC++\\DCPlusPlus.exe"="D:\\Db\\Db\\Skins\\Anders\\DC++\\DCPlusPlus.exe:*:Enabled:DC++"

"D:\\Battlefield 1942 Secret Weapons of WWII Demo\\BF1942.exe"="D:\\Battlefield 1942 Secret Weapons of WWII Demo\\BF1942.exe:*:Enabled:BF1942"

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\\Documents and Settings\\Nubben\\Skrivbord\\Panzer General 2-rip\\panzer2\\PANZER2.EXE"="C:\\Documents and Settings\\Nubben\\Skrivbord\\Panzer General 2-rip\\panzer2\\PANZER2.EXE:*:Enabled:PANZER2"

"D:\\Db\\Db\\Skins\\Anders\\Fildelningsprogram\\paranoia.exe"="D:\\Db\\Db\\Skins\\Anders\\Fildelningsprogram\\paranoia.exe:*:Disabled:paranoia"

"C:\\Program\\Azureus\\Azureus.exe"="C:\\Program\\Azureus\\Azureus.exe:*:Enabled:Azureus"

"D:\\andcar\\BF1942.exe"="D:\\andcar\\BF1942.exe:*:Enabled:BF1942"

"D:\\andcar\\call of\\MOHAA.exe"="D:\\andcar\\call of\\MOHAA.exe:*:Enabled:Medal of Honor Allied Assault"

"C:\\Program\\mswt kart 2004\\MSWorldTour.exe"="C:\\Program\\mswt kart 2004\\MSWorldTour.exe:*:Disabled:MSWorldTour"

"D:\\Program\\Activision\\Empires Dawn of the Modern World\\Empires_DMW.exe"="D:\\Program\\Activision\\Empires Dawn of the Modern World\\Empires_DMW.exe:*:Enabled:Empires_DMW"

"C:\\Program\\Warcraft III\\Warcraft III.exe"="C:\\Program\\Warcraft III\\Warcraft III.exe:*:Enabled:Warcraft III"

"C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"

"C:\\Program\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

"C:\\Program\\Java\\jre6\\bin\\java.exe"="C:\\Program\\Java\\jre6\\bin\\java.exe:*:Enabled:Java Platform SE binary"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"

"C:\\Program\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

Remaining Files :

Files with Hidden Attributes :

Mon 14 Apr 2008 1,695,232 ..SH. --- "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe"

Fri 22 Jul 2005 32,768 A..H. --- "C:\Program Files\AMV Converter\AmvTransform.dll"

Mon 6 Mar 2006 77,824 A..H. --- "C:\Program Files\AMV Converter\AMV_EncDLL.dll"

Tue 27 Dec 2005 40,960 A..H. --- "C:\Program Files\AMV Converter\net.dll"

Wed 8 Mar 2006 106,496 A..H. --- "C:\Program Files\AMV Converter\transdll.dll"

Mon 15 Sep 2003 4,348 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\DRMv1.bak"

Wed 31 Jan 2007 4,348 ..SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\DRM\DRMv1.bak"

Wed 31 Jan 2007 401 ..SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\DRM\DRMv14.bak"

Tue 28 Aug 2007 0 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\DRM\Cache\Indiv02.tmp"

Thu 23 Jan 2003 1,740 A..HR --- "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Registry Backup\ccReg.reg"

Thu 23 Jan 2003 242,962 A..HR --- "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Registry Backup\CommonClient.reg"

Thu 23 Jan 2003 158,818 A..HR --- "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Registry Backup\IAM.reg"

Wed 14 Aug 2002 65,088 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\3COM 3c556 Packet\3C556.COM"

Wed 14 Aug 2002 12,732 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\3COM 3c509 Packet\3C5X9PD.COM"

Wed 14 Aug 2002 26,424 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\3COM 3c59x Packet\3C59XPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 28,062 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN1207F Packet\EN5251PD.COM"

Wed 14 Aug 2002 10,710 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN1207C Packet\PCIPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 10,083 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN1207D Packet\ACCPKT.COM"

Wed 14 Aug 2002 10,257 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN1207TX Packet\PCIPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 29,499 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN1203 Packet\PCIPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 12,660 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN1204 Packet\VLNWPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 11,031 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN1207 Packet\PCIPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 17,952 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN1200 Packet\EC32PD.COM"

Wed 14 Aug 2002 9,424 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN1208 Packet\1208PD.COM"

Wed 14 Aug 2002 7,825 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN1650 Packet\NWPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 13,673 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN1640 Packet\NWPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 14,438 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN1658 Packet\NWPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 7,825 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN166X Packet\NWPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 7,825 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN1651 Packet\NWPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 7,825 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN1652 Packet\NWPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 7,243 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN1653 Packet\NE2PD.COM"

Wed 14 Aug 2002 24,767 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN2216 Packet\PCMPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 7,463 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN1625 Packet\NEPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 7,825 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN1656 Packet\NWPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 10,286 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN2228 Packet\PCMPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 25,460 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN2218 Packet\PCMPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 28,866 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN2320 Packet\EN5251PD.COM"

Wed 14 Aug 2002 14,438 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\ACCTON EN1657 Packet\NWPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 8,544 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\CATC USB Ethernet\Elndis.sys"

Wed 14 Aug 2002 33,149 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\CATC USB Ethernet\Usbd.sys"

Wed 28 May 2003 51,150 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\ASPI1394.SYS"

Wed 14 Aug 2002 35,340 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\ASPI2DOS.SYS"

Wed 14 Aug 2002 14,378 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\ASPI4DOS.SYS"

Wed 14 Aug 2002 37,984 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\ASPI8DOS.SYS"

Wed 14 Aug 2002 44,828 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\ASPI8U2.SYS"

Wed 14 Aug 2002 29,628 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\ASPICD.SYS"

Wed 28 May 2003 52,106 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\ASPIEHCI.SYS"

Wed 14 Aug 2002 49,242 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\ASPIOHCI.SYS"

Wed 14 Aug 2002 50,606 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\ASPIUHCI.SYS"

Wed 14 Aug 2002 161,792 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\BOOTSRV.SYS"

Wed 14 Aug 2002 174,080 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\bootsrv16.sys"

Wed 14 Aug 2002 21,971 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\BTCDROM.SYS"

Wed 14 Aug 2002 30,955 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\BTDOSM.SYS"

Wed 14 Aug 2002 202,517 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\CMDS.EXE"

Wed 14 Aug 2002 374,038 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\CMDS16.EXE"

Wed 14 Aug 2002 22,158 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\COUNTRY.SYS"

Wed 14 Aug 2002 1,608 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\DEVICE.COM"

Wed 14 Aug 2002 15,345 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\DISPLAY.SYS"

Wed 14 Aug 2002 7,840 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\DLSHELP.SYS"

Wed 14 Aug 2002 56,821 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\E.EXE"

Wed 14 Aug 2002 64,425 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\FLASHPT.SYS"

Wed 14 Aug 2002 32,396 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\GUEST.EXE"

Wed 14 Aug 2002 14,160 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\HIMEM.SYS"

Wed 14 Aug 2002 10,898 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\KEYB.COM"

Wed 14 Aug 2002 53,556 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\KEYBOARD.SYS"

Wed 14 Aug 2002 15,777 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\MODE.COM"

Wed 14 Aug 2002 37,681 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\MOUSE.COM"

Wed 14 Aug 2002 354,304 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\msbootsrv16.sys"

Wed 14 Aug 2002 21,180 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\MSCDEX.EXE"

Wed 14 Aug 2002 354,263 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\Net.exe"

Wed 14 Aug 2002 8,513 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\NETBIND.COM"

Wed 14 Aug 2002 41,302 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\OAKCDROM.SYS"

Wed 14 Aug 2002 129,240 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\OHCI.EXE"

Wed 14 Aug 2002 28,439 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\Paralink.com"

Wed 14 Aug 2002 13,770 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\PROTMAN.EXE"

Wed 14 Aug 2002 130,980 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\UHCI.EXE"

Wed 14 Aug 2002 11,854 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\DEC EtherWorks ISA (DE305) Packet\DE305.COM"

Wed 14 Aug 2002 52,715 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\DEC EtherWORKS DE450 Packet\DE450.COM"

Wed 14 Aug 2002 62,391 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\DEC EtherWORKS DE500 Packet\DE500.COM"

Wed 14 Aug 2002 11,491 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\DLink DMF560-TX Packet\Lmpd.com"

Wed 14 Aug 2002 17,791 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\DLink DT620 Packet\Dt620pd.com"

Wed 14 Aug 2002 17,043 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\DLink DE400 Packet\De400pd.com"

Wed 14 Aug 2002 11,786 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\IBM Crystal LAN Packet\Epktisa.com"

Wed 14 Aug 2002 18,300 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\Kingston EtheRx KNE110TX Packet\Ktc110p.com"

Wed 14 Aug 2002 48,224 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\Laneed LD 10-100AL Packet\L100al.com"

Wed 14 Aug 2002 13,360 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\Laneed LD-CDF Packet\Ldcdt.com"

Wed 14 Aug 2002 9,190 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\Laneed LD-PCI2TL Packet\Ldpcil.com"

Wed 14 Aug 2002 12,567 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\Melco LPC2-T\Lpchkat2.com"

Wed 14 Aug 2002 44,640 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\Planex FW-100TX Fast Ethernet Packet\FETPKT.COM"

Wed 14 Aug 2002 56,896 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\Planex FW-100TX Fast Ethernet Packet\Rtspkt.com"

Wed 14 Aug 2002 44,640 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\Planex FNW9x00T - ENW8300T Packet\fetpkt.com"

Wed 14 Aug 2002 9,692 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\PXE Packet Driver\Undipd.com"

Wed 14 Aug 2002 9,537 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\SN 2000p Packet\PNPPD.COM"

Wed 14 Aug 2002 32,484 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\WaveLAN Packet\Wvlan42.com"

Wed 14 Aug 2002 52,225 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\Xircom Ethernet 10-100 + Modem\Cbendis.exe"

Wed 14 Aug 2002 48,491 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\Xircom RE10BT\Ce3ndis.exe"

Wed 14 Aug 2002 50,405 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\Xircom RE10 - RE100 Packet\Ce3pd.com"

Wed 14 Aug 2002 33,860 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\Xircom PE3-10Bx\Pe3ndis.exe"

Wed 14 Aug 2002 50,175 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\Xircom Re-100Btx + Ce3B-100Btx\Ce3ndis.exe"

Wed 14 Aug 2002 50,795 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\Xircom CBE10-100BTX\Cbendis.exe"

Wed 14 Aug 2002 48,223 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\Xircom CBE10-100BTX Packet\Cbepd.com"

Wed 14 Aug 2002 48,641 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\Xircom Ethernet II PS\Xpsndis.exe"

Wed 14 Aug 2002 49,015 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\Xircom Ethernet II PS Packet\Xpspd.com"

Wed 14 Aug 2002 53,786 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\pcdos\command.com"

Wed 14 Aug 2002 44,240 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\pcdos\IBMBIO.COM"

Wed 14 Aug 2002 42,550 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost\Template\common\pcdos\IBMDOS.COM"

Finished!

________________________________________________________________________________

_________

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:36:16, on 2009-01-22

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program\anders scan\Anders HijackThis\This.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [smcService] C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O15 - Trusted Zone: http://www.adobe.com

O15 - Trusted Zone: http://www.lunarstorm.se

O16 - DPF: {0B79F48A-E8D6-11DB-9283-E25056D89593} (F-Secure Online Scanner 3.1) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/196b2af035ab75...ip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.se/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/...lscbase6662.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftu...b?1230987003140

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownlo.../sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftu...b?1230986939281

O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownlo...iaSmartScan.cab

O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.0 Control) - https://ssl.extrafilm.org/upload/activex/ImageUploader3.cab

O16 - DPF: {B1E2B96C-12FE-45E2-BEF1-44A219113CDD} (SABScanProcesses Class) - http://www.superadblocker.com/activex/sabspx.cab

O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F725B5B2-C8C6-4299-9A49-AC36782EA4BD}: NameServer = 208.67.220.220 208.67.222.222

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

--

End of file - 8542 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej Andcar!

Någonting är fel :blink:

Ser att det står => disk error <=

Har du några problem med din hårddisk?

Har du fler Operativsystem installerade än Windows XP?

Är det nödvändigt att ha dessa fildelningsprogrammen installerade och igång?

DC++/ Azureus/paranoia/uTorrent

Avaktivera/avinstallera ovanstående så de inte ligger och stör då vi försöker åtgärda din dator.

Fick aldrig något svar på mina tidigare frågor som jag ställde.

För att förhoppningsvis kunna gå vidare vänligen besvara frågorna.

Är även lite undrande över nedanstående program.

Symantec är det något som du har installerad och använder?

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej! Hoppar in med ett tips till Andcar som hjälpte mig att hjälpa en kompis där inte heller Malwarebytes gick att köra! Du har inte ett USB-minne där du kan installera en portabel Malwarebytes och köra den därifrån,det funkade på den datorn! Lägger med en länk till Portabel Malwarebytes: http://portableappz.blogspot.com/2009/01/p...alware-133.html

Obs du måste installera programmet på USB-minnet !! Lycka Till/ Mvh MrO

Link to comment
Share on other sites

Hej Andcar!

Då du har gjort det som MrO föreslår så Kopiera och klistrar du in loggan från Malwarebytes hit till din tråd.

Gå sedan vidare med nedanstående procedur.

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna mycket noga:

Hämta hem Avenger från nedanstående länk:

http://swandog46.geekstogo.com/avenger.exe

1: Spara ner den till skrivbordet

2: Starta Avenger genom att dubbelklicka på den.

(För Vista-användare: Högerklicka och välj Kör som Administratör:)

Skärmdumpen är klickbar för större format:

t_DrSNQgZdv.gif

3: Bocka i rutan Scan for rootkits om den inte redan är ibockad.

4: Klicka på Execute för att starta det.

5: Datorn startar nu om (Kan eventuellt starta om två gånger).

6: Efter en liten stund så dyker en text-logga upp, om inte så finns den att hitta här => (C:\avenger.txt).

7: Kopiera och Klistra in Avenger-loggan hit till din tråd.

8: Gör en ny TM HJT-logga, kopiera in även den

9: Berätta/Tala om hur datorn mår.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej Malou!

Ser att det står => disk error <=

Har du några problem med din hårddisk?................ svar Nej

Har du fler Operativsystem installerade än Windows XP?.....................svar Nix

DC++/ Azureus/paranoia/uTorrent = det är igång men inte till internet då jag måste godkänna det först för brandväggen

Jag har godkänt dem

O15 - Trusted Zone: http://www.adobe.com

O15 - Trusted Zone: http://www.lunarstorm.se

Tog bort dem nu

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared

Mvh

Anders

Link to comment
Share on other sites

Hej Andcar!

DC++/ Azureus/paranoia/uTorrent = det är igång men inte till internet då jag måste godkänna det först för brandväggen

Dessa skall stängas av/avinstalleras. Med andra ord de får INTE vara igång på några villkor då de ligger och stör de procedurer vi gör här.

Ser att det står => disk error <=

Har du några problem med din hårddisk?................ svar Nej

Har du fler Operativsystem installerade än Windows XP?.....................svar Nix

Tog bort dem nu

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Ghost

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared

Bra.

Jag har godkänt dem

O15 - Trusted Zone: http://www.adobe.com

O15 - Trusted Zone: http://www.lunarstorm.se

Bra då vet jag.

Gör nu det som MrO och jag har postat till dig här ovan i våra inlägg.

Nu är det hårda bud som gäller här.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Jag har inget usb minne.

Dc ++ hittar varken jag eller datorsökningen i C utan det ligger i D .

men är inte igång då det inte kan komma ut på IT om jag inte godkänner det

Logfile of The Avenger Version 2.0, © by Swandog46

http://swandog46.geekstogo.com

Platform: Windows XP

*******************

Script file opened successfully.

Script file read successfully.

Backups directory opened successfully at C:\Avenger

*******************

Beginning to process script file:

Rootkit scan active.

Hidden driver "UACd.sys" found!

ImagePath: \systemroot\system32\drivers\UACuwjqbouq.sys

Start Type: 1 (System)

Rootkit scan completed.

Completed script processing.

*******************

Finished! Terminate.

Link to comment
Share on other sites

Hej Andcar!

Dc ++ hittar varken jag eller datorsökningen i C utan det ligger i D .

men är inte igång då det inte kan komma ut på IT om jag inte godkänner det

Ok då får vi lita på att det inte ligger och kör i bakgrunden ;)

Jag har inget usb minne.

Inget att göra. Förhoppningsvis så kanske vi kan få igång den lite längre fram i procedurerna.

Återkommer om en stund till dig ang Avenger ;)

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej Andcar!

Nu gör enligt nedanstående procedur

1: Starta Avenger genom att dubbelklicka på den.

(För Vista-användare: Högerklicka och välj Kör som Administratör:)

Skärmdumpen är klickbar för större format:

t_vFnLIfSib.gif

2: Bocka i rutan Scan for rootkits och Automatically disable any rootkits found om de inte redan är ibockade.

3: Klicka på Execute för att starta det.

4: Datorn startar nu om (Kan eventuellt starta om två gånger).

5: Efter en liten stund så dyker en text-logga upp, om inte så finns den att hitta här => (C:\avenger.txt).

6: Kopiera och Klistra in Avenger-loggan hit till din tråd.

7: Gör en ny TM HJT-logga, kopiera in även den

8: Berätta/Tala om hur datorn mår.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

jippppi! nu verkar allt funka!!! :D Tack för all hjälp!

Du är en ängel!! <3 ;)

vad är UACd.sys ?

så här blev det....

Logfile of The Avenger Version 2.0, © by Swandog46

http://swandog46.geekstogo.com

Platform: Windows XP

*******************

Script file opened successfully.

Script file read successfully.

Backups directory opened successfully at C:\Avenger

*******************

Beginning to process script file:

Rootkit scan active.

Hidden driver "UACd.sys" found!

ImagePath: \systemroot\system32\drivers\UACuwjqbouq.sys

Driver disabled successfully.

Rootkit scan completed.

Completed script processing.

*******************

Finished! Terminate.

Link to comment
Share on other sites

Hej Andcar!

Härligt att se dig här igen (blev lite orolig) ;)

vad är UACd.sys ?

Det är en elaking (en ny sådan) som bytt skepnad mot att tidigare ha hetat TDSSserv.sys :angry:

Underbart att allt verkar fungera igen.

Men vi är inte klara ännu :D

Återkommer om en stund

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen Andcar!

Som du förstår så har Avenger lyckats hitta den nya varianten => "UACd.sys" <= och åtgärdat den. Mycket bra.

Nu kan vi förhoppningsvis gå vidare med resterande och få ordning på allt kvarvarande otyg/skräp etc... som behöver åtgärdas (om där finns något).

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna noga:

Hämta hem Malwarebytes Anti-Malware:

http://www.malwarebytes.org/index.php

1: Spara installationsfilen till skrivbordet

2: För att påbörja installationen dubbelklicka på mbam-setup.exe

3: Bocka för nedanstående

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

4: Klicka på Slutför

Om där finns uppdateringar kommer dessa att installeras.

Då ovanstående är gjort gå vidare med nedanstående procedur:

1: När programmet startar så välj Utför snabb scanning

2: Klicka på knappen Scanna

3: Scanningen kommer nu att ta en stund

3: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat

4: Bocka för allt och klicka på Remove Selected

5: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.

6: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur den ser ut.

7: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen Andcar!

Skulle vilja be dig om att ladda upp nedanstående fil till Malwarebytes Anti-Malware (mbam):

system32\drivers\UACuwjqbouq.sys

Du laddar upp filen genom att gå in på nedanstående sida

http://uploads.malwarebytes.org/

File 1:

1: Klicka på Bläddra-knappen till höger och leta upp filen

2: Då du är klar klickar du på Upload-knappen längst ner

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen :)

Malwarebytes' Anti-Malware 1.33

Databasversion: 1688

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2009-01-24 15:23:04

mbam-log-2009-01-24 (15-23-04).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 66637

Förfluten tid: 10 minute(s), 57 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 1

Infekterade registervärden: 1

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 6

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{85589b5d-d53d-4237-a677-46b82ea275f3} (Unknown.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade registervärden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Network\UID (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

C:\WINDOWS\system32\UACdnaqfmim.dll (Trojan.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\UACtnrnynnk.dll (Trojan.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\UACvjkforlw.dll (Trojan.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\Temp\UAC41d1.tmp (Trojan.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\Temp\UAC5d68.tmp (Trojan.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\Temp\UACa52.tmp (Trojan.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.

________________________________________________________________________________

____

Ht-LOg

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:25:30, on 2009-01-24

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program\MSN Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\anders scan\Anders HijackThis\This.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [smcService] C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O15 - Trusted Zone: http://www.adobe.com

O15 - Trusted Zone: http://www.lunarstorm.se

O16 - DPF: {0B79F48A-E8D6-11DB-9283-E25056D89593} (F-Secure Online Scanner 3.1) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/196b2af035ab75...ip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.se/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/...lscbase6662.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftu...b?1230987003140

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownlo.../sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftu...b?1230986939281

O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownlo...iaSmartScan.cab

O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.0 Control) - https://ssl.extrafilm.org/upload/activex/ImageUploader3.cab

O16 - DPF: {B1E2B96C-12FE-45E2-BEF1-44A219113CDD} (SABScanProcesses Class) - http://www.superadblocker.com/activex/sabspx.cab

O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F725B5B2-C8C6-4299-9A49-AC36782EA4BD}: NameServer = 208.67.220.220 208.67.222.222

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

--

End of file - 8478 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej Andcar!

Såja nu börjar det likna något ;)

Malwarebytes' Anti-Malware har hittat och åtgärdat det upphittade. Underbart.

Fick du laddat upp filen som jag föreslog i mitt tidigare inlägg?

Hur mår datorn?

Nu går vi vidare med en SDFix.

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet.

Läs/Följ instruktionerna mycket noga:

Hämta hem SDFix:

=> SDFix

1: Spara SDFix.exe till skrivbordet

2: Klicka på SDFix.exe

3: SDFixen packas upp här => C:\SDFix.

4: Starta om datorn till felsäkert läge (tryck F8-Tangenten upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge):

5: Navigera dig fram till => C:\SDFix => Klicka på runthis.bat => Välj Y.

6: När scanningen är klar så tryck på valfri tangent för att starta om datorn.

7: När det står finished så tryck på valfri tangent. En logg kommer automatiskt att visas, kopiera in loggan hit till din tråd.

Gör även en ny TM HJT-logga, kopiera in den hit.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...