Jump to content

Långsam omstart i xp


Recommended Posts

*********************************************

2009-04-13:

Tråden är låst då problemet är löst.

Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta

Malou

*********************************************

Hej

Har brottats med ett användatkonto i xp pro (Dell laptop) som tar upp emot 10 minuter att starta om.Jag har kört Ad-Aware Spyboot och Malwarebyte för att hitta något men det blev några cookies.Försökte även att köra procmon men programmet klarade inte att läsa sin egen loggfil????? så det gav inget.Undrar om kan få lite hjälp med den hijackthis-filen?

OS=xp pro

hårddisk 42gb ledigt (Defragmenterad)

minne=1gb (lite tunt)

temp-filer borta

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:56:57, on 2009-01-28

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Microsoft Small Business\Business Contact Manager\BcmSqlStartupSvc.exe

C:\Program\Delade filer\GtFlashSwitch\GtFlashSwitch.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

c:\program\delade filer\mcafee\mna\mcnasvc.exe

c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

C:\Program\McAfee\MSK\MskSrver.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

c:\Program\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\UPHClean\uphclean.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

c:\program\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\F-Group\Absolute StartUp\ASMon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Option\Telenor Mobilt Bredband\Telenor Mobilt Bredband.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\program\mcafee\msk\mcapbho.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Absolute StartUp monitor] C:\Program\F-Group\Absolute StartUp\ASMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey

O4 - HKCU\..\Run: [Absolute StartUp monitor] C:\Program\F-Group\Absolute StartUp\ASMon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Global Startup: Telenor Mobilt Bredband.lnk = C:\Program\Option\Telenor Mobilt Bredband\Telenor Mobilt Bredband.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Agensa.local

O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = Agensa.local

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Agensa.local

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Agensa.local

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: ManageEngine EventLog Analyzer 5.0 (eventloganalyzer) - Unknown owner - C:\AdventNet\ME\EventLog\bin\wrapper.exe

O23 - Service: GtFlashSwitch - OptionNV - C:\Program\Delade filer\GtFlashSwitch\GtFlashSwitch.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program\delade filer\mcafee\mna\mcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

O23 - Service: McSysmon - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

O23 - Service: McAfee SpamKiller Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MSK\MskSrver.exe

--

End of file - 7301 bytes

Edited by Malou
Link to comment
Share on other sites

Hej Divanen!

Med tanke på att du har postat här i forumsdelen där vi ägnar oss åt att rensa rent infekterade system så undrar jag.

Misstänker du att ditt system är infekterat?

Om ja vad misstänker du i sådana fall?

Flaggar ditt skyddsprogram upp för något otrevligt?

Om ja kan den åtgärda det upphittade?

Är den här TM HJT-loggan från det misstänkta kontot?

Du har inte döpt om filen som det rekommenderades i instruktionen.

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

=> Trend Micro HiJack This (Nerladdning/Instruktioner):

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej Divanen!

Med tanke på att du har postat här i forumsdelen där vi ägnar oss åt att rensa rent infekterade system så undrar jag.

Misstänker du att ditt system är infekterat?

Om ja vad misstänker du i sådana fall?

Flaggar ditt skyddsprogram upp för något otrevligt?

Om ja kan den åtgärda det upphittade?

Är den här TM HJT-loggan från det misstänkta kontot?

Du har inte döpt om filen som det rekommenderades i instruktionen.

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

=> Trend Micro HiJack This (Nerladdning/Instruktioner):

MVH/Malou

Jag missade det med att byta filnamn!!!!! Men i övrigt har jag följt instruktionerna.

Misstankar,ja jag har en känsla av att dett skapas en del stora loggfiler tex en som heter spitfire.log som jag inte har en aning om vilket program som skapar och som förmodligen (det är en ren gissning) tar en massa tid.Samtidigt är det så att denna laptop loggas in på en domän eméllanåt men jag har avaktiverat nätverkskortet utan resultat.

Byter jag användarkonto (loggar ut och in) till administratör så går det under halvminuten???? Kanske inte så konstigt eftersom man byter profil.Vore det kanske enklast att att få bort profilen från detta konto,om det nu går????Hur gör man det i så fall för det ligger mycket mail och kontakter som man inte vill bli av med.

Eftersom varken Ad-aware eller Spybot säger något blir man fundersam

Link to comment
Share on other sites

Hej Divanen!

Eftersom varken Ad-aware eller Spybot säger något blir man fundersam

Dessa ger jag inte så mycket för då de i regel aldig hittar något. Ad-Aware hittar för det mesta Tracking Cookies. SpyBoot flaggar för det mesta F/P (False/Posetive). Då rekommenderar jag att istället använda Malwarebyte.

Kanske inte så konstigt eftersom man byter profil.Vore det kanske enklast att att få bort profilen från detta konto,om det nu går????Hur gör man det i så fall för det ligger mycket mail och kontakter som man inte vill bli av med.

Profil med detta så menar du då att du har skapat denna för att logga in på istället för att använda ditt Adminkonto?

Har denna profil adminrättigheter?

Jag missade det med att byta filnamn!!!!! Men i övrigt har jag följt instruktionerna.

Ok hoppas du har gjort så nu ;)

Den TM HJT-logga du har gjort är den gjord i Adminkontot?

Om inte så logga in på Adminkontot och gör en ny scanning och kopiera in den nya loggan hit till din tråd. De verktyg/program som vi använder skall alltid köras från Adminkontot.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...