Jump to content

Problem att installera Internet Explorer


bobcat

Recommended Posts

Kan du klistra in (alt bifoga) ie7.log eller heter den ie7_main.log tro... (tror den ska vara i Windows Mappen, så ska vi se vad det kan vara för fel.

Har haft liknande problem på 2 datorer nyligen då var det en registernyckel.

Link to comment
Share on other sites

Kan du klistra in (alt bifoga) ie7.log eller heter den ie7_main.log tro... (tror den ska vara i Windows Mappen, så ska vi se vad det kan vara för fel.

Har haft liknande problem på 2 datorer nyligen då var det en registernyckel.

Du får nog förklara lite mer ingående var jag hittar loggen.Någon log ie7 main hittar (finns inte) jag inte.

tar

Link to comment
Share on other sites

efter att Ie7 installationen lyckats eller misslyckats så ska det finnas en fli i Windows Mappen (c:\Windows") som heter ie7.log (var nog ute och cyklade med main där tror jag).

Skulle vilja att du bifogade den:)

Om du inte har någon så om du kan prova köra IE installationen igen och se om du får en sådan fil då.

Link to comment
Share on other sites

efter att Ie7 installationen lyckats eller misslyckats så ska det finnas en fli i Windows Mappen (c:\Windows") som heter ie7.log.

00:00.000: ====================================================================

00:00.078: Started: 2009/02/13 (Y/M/D) 09:10:25.937 (local)

00:00.140: Time Format in this log: MM:ss.mmm (minutes:seconds.milliseconds)

00:00.171: Command line: d:\bda77aed1b5421ae1fa60e618ed8\update\iesetup.exe /WU

00:00.343: INFO: Acquired Package Installer Mutex

00:00.375: INFO: Operating System: Windows Workstation: 5.1.2600 (Service Pack 2)

00:00.765: INFO: Checking version for C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe: 6.0.2900.2180

00:00.796: INFO: C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe version: 6.0.2900.2180

00:00.812: INFO: Checking if iexplore.exe's current version is between 7.0.0.0...

00:00.859: INFO: ...and 7.1.0.0...

00:00.875: INFO: Maximum version on which to run IEAK branding is: 7.1.0.0...

00:00.890: INFO: iexplore.exe version check success. Install can proceed.

00:09.265: INFO: EULA Accepted

00:10.531: INFO: Options selected:

00:10.578: INFO: [X] Download & install updates and MRT

00:10.750: INFO: |Initialize >>> >[bEGIN]------------------------------

00:10.796: INFO: |Initialize >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

00:10.875: INFO: |Initialize >>> SKIP[FALSE]>>Result: RUNNING This Phase

00:10.921: INFO: |Initialize >>> Calculating bytes needed to install.

00:10.984: INFO: |Initialize >>> 74172864 bytes needed to install.

00:11.046: INFO: |Initialize >>> Diskspace Required: 74172864, Diskpace Available 725975040

00:11.312: INFO: |Initialize >>> <[END]--------------------------------

00:11.328: INFO: |Uninstall Prev. >>> >[bEGIN]------------------------------

00:11.359: INFO: |Uninstall Prev. >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

00:11.375: INFO: |Uninstall Prev. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

00:11.406: INFO: |Uninstall Prev. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [TRUE ] Condition: !g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

00:11.421: INFO: |Uninstall Prev. >>> SKIP[TRUE ]>>Result: SKIPPING This Phase

00:11.453: INFO: |Uninstall Prev. >>> <[END]--------------------------------

00:11.468: INFO: |WU Download >>> >[bEGIN]------------------------------

00:11.484: INFO: |WU Download >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

00:11.515: INFO: |WU Download >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

00:11.531: INFO: |WU Download >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetOptShouldUpdate()

00:11.562: INFO: |WU Download >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()==IEAK_BRANDING

00:11.578: INFO: |WU Download >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

00:11.609: INFO: |WU Download >>> SKIP[FALSE]>>Result: RUNNING This Phase

00:11.625: INFO: Setting Windows Update Registry Keys: LookingForUpdates=0x00 - ForcePostUpdateDownload=0x00 - ForcePostUpdateInstall=0x00

00:11.640: INFO: Setting Windows Update Registry Keys: LookingForUpdates=0x01 - ForcePostUpdateDownload=0x01 - ForcePostUpdateInstall=0x00

00:11.671: INFO: WindowsUpdate>>Search: Search criteria: 'IsInstalled=0 and Type='Software' and CategoryIDs contains 'CB263E3F-6C5A-4B71-88FA-1706F9549F51''

00:11.703: INFO: |WU Download >>> Looking for Internet Explorer updates...

00:14.968: WARNING: WindowsUpdate>>EXCPT: Exceptions encountered while searching for updates

00:15.000: INFO: WindowsUpdate>>Number of updates found: 3

00:15.031: INFO: WindowsUpdate>>UPD: Update #0

00:15.046: INFO: WindowsUpdate>>UPD: ID='ab6644cb-015b-4df7-81ac-34d38c43ea58'

00:15.078: INFO: WindowsUpdate>>UPD: Title='Verktyget Ntverksdiagnostik (KB914440)'

00:15.109: INFO: WindowsUpdate>>UPD: Description='Verktyget Ntverksdiagnostik fr Windows XP analyserar information om din ntverksanslutning och hjlper dig att felska ntverksrelaterade problem i datorn. Vanligtvis gr du detta tillsammans med supportpersonal, antingen ver telefon eller Internet. Nr installationen r klar kan du behva starta om datorn.'

00:15.125: INFO: WindowsUpdate>>UPD: Update #1

00:15.187: INFO: WindowsUpdate>>UPD: ID='66ee9b62-c685-47b4-8ad5-387f377503ba'

00:15.203: INFO: WindowsUpdate>>UPD: Title='Cumulative Security Update for Internet Explorer 7 Dynamic Installer for Windows XP (KB956390)'

00:15.265: INFO: WindowsUpdate>>UPD: Description='Security issues have been identified that could allow an attacker to compromise a system that is running Microsoft Internet Explorer and gain control over it. You can help protect your system by installing this update from Microsoft. After you install this item, you may have to restart your computer.'

00:15.328: INFO: WindowsUpdate>>UPD: Update #2

00:15.359: INFO: WindowsUpdate>>UPD: ID='522eea6d-e288-41b3-8578-8b14223c3aed'

00:15.421: INFO: WindowsUpdate>>UPD: Title='Cumulative Security Update for Internet Explorer 7 Dynamic Installer for Windows XP (KB961260)'

00:15.453: INFO: WindowsUpdate>>UPD: Description='Security issues have been identified that could allow an attacker to compromise a computer running Microsoft Internet Explorer and gain control over it. You can help protect your computer by installing this update from Microsoft. After you install this item, you may have to restart your computer.'

00:15.796: INFO: |WU Download >>> Updates for Internet Explorer were found. Downloading...

00:17.187: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 00%

00:17.234: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 00%

00:17.734: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 00%

00:17.750: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 00%

00:17.859: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 00%

00:18.375: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 00%

00:18.687: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 00%

00:18.968: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 02%

00:20.609: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:21.046: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:21.140: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:21.390: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:21.906: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:22.421: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:22.937: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:23.453: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:23.968: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:24.484: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:25.000: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:25.515: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:26.031: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:26.546: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:27.062: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:27.578: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:28.093: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:28.609: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:29.125: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:29.656: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:30.156: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:30.671: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:31.187: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:31.703: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:31.781: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 03%

00:32.328: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 35%

00:41.015: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:41.359: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:41.453: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:41.468: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:41.515: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:42.031: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:42.546: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:43.062: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:43.578: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:44.093: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:44.609: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:45.125: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:45.656: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:46.156: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:46.671: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:47.187: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:47.703: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:48.218: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:48.734: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:49.250: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:49.765: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:50.281: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:50.796: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:51.312: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:51.828: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:51.906: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 51%

00:52.437: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 83%

00:59.640: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 100%

00:59.703: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 100%

00:59.718: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer updates were downloaded successfully

00:59.734: INFO: |WU Download >>> <[END]--------------------------------

00:59.796: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> >[bEGIN]------------------------------

00:59.828: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

00:59.843: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

00:59.875: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetOptShouldUpdate()

00:59.890: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetResultPreIEUpdateState()!=WU_COULD_DOWNLOAD

00:59.921: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()==IEAK_BRANDING

00:59.937: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

00:59.968: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> SKIP[FALSE]>>Result: RUNNING This Phase

00:59.984: INFO: Setting Windows Update Registry Keys: LookingForUpdates=0x01 - ForcePostUpdateDownload=0x00 - ForcePostUpdateInstall=0x00

01:00.031: INFO: WindowsUpdate>>Refreshing update collection before installation.

01:00.046: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> Waiting for Pre-IE updates install to complete...

01:00.171: WARNING: WindowsUpdate>>EXCPT: Exceptions encountered while searching for updates

01:00.234: INFO: WindowsUpdate>>Number of updates found: 1

01:00.250: INFO: WindowsUpdate>>UPD: Update #0

01:00.281: INFO: WindowsUpdate>>UPD: ID='ab6644cb-015b-4df7-81ac-34d38c43ea58'

01:00.296: INFO: WindowsUpdate>>UPD: Title='Verktyget Ntverksdiagnostik (KB914440)'

01:00.312: INFO: WindowsUpdate>>UPD: Description='Verktyget Ntverksdiagnostik fr Windows XP analyserar information om din ntverksanslutning och hjlper dig att felska ntverksrelaterade problem i datorn. Vanligtvis gr du detta tillsammans med supportpersonal, antingen ver telefon eller Internet. Nr installationen r klar kan du behva starta om datorn.'

01:00.343: INFO: Released Package Installer Mutex

01:00.375: INFO: WindowsUpdate>>---------------------------------------------------------------------

01:00.390: INFO: WindowsUpdate>>---Starting update installation

01:00.421: INFO: WindowsUpdate>>---Looking-up package 1 of 1...

01:00.437: INFO: WindowsUpdate>>----->Package name: 'Verktyget Ntverksdiagnostik (KB914440)'

01:00.468: INFO: WindowsUpdate>>---->Package contains 1 update(s)...

01:00.500: INFO: WindowsUpdate>>----->Readying package 1, update 1 for installation...

01:00.515: INFO: WindowsUpdate>>----->Readying package for installation

01:00.843: INFO: WindowsUpdate>>----->Running 'C:\DOCUME~1\bobcat\LOKALA~1\Temp\IE737.tmp\update\update.exe /quiet /norestart /er' in directory 'C:\DOCUME~1\bobcat\LOKALA~1\Temp\IE737.tmp\update'

01:00.937: INFO: WindowsUpdate>>----->Process 2132 created.

01:11.906: INFO: WindowsUpdate>>----->Process exited with exit code 3010

01:12.171: INFO: WindowsUpdate>>----->Package installation for 'Verktyget Ntverksdiagnostik (KB914440)' completed successfully, exitcode=0x00000bc2

01:12.203: INFO: Acquired Package Installer Mutex

01:12.218: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> Pre-IE Update Install Progress: 100%

01:12.234: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> Pre-IE Update Install Progress: 100%

01:12.265: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> Pre-IE updates were installed successfully

01:12.281: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> <[END]--------------------------------

01:12.312: INFO: |Running MRT >>> >[bEGIN]------------------------------

01:12.390: INFO: |Running MRT >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

01:12.437: INFO: |Running MRT >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

01:12.468: INFO: |Running MRT >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetOptShouldUpdate()

01:12.484: INFO: |Running MRT >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()==IEAK_BRANDING

01:12.500: INFO: |Running MRT >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

01:12.531: INFO: |Running MRT >>> SKIP[FALSE]>>Result: RUNNING This Phase

01:13.203: INFO: Checking version for C:\WINDOWS\system32\mrt.exe: 2.7.2432.0

01:13.234: INFO: |Running MRT >>> MRT newer version detected.

01:13.265: INFO: |Running MRT >>> Running MRT with following command line: 'mrt.exe /Q /I'

01:13.281: INFO: |Running MRT >>> Waiting for Malicious Software Removal Tool execution to complete...

01:13.343: INFO: Process 2880 created for 'mrt.exe /Q /I', starting in path 'C:\WINDOWS\system32'

02:20.312: INFO: Process 'mrt.exe /Q /I' exited with exit code 0

02:20.328: INFO: |Running MRT >>> Malicious Software Removal Tool execution completed successfully, exitresult=0x00000000, exitcode=0x00000000

02:20.359: INFO: |Running MRT >>> <[END]--------------------------------

02:20.375: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> >[bEGIN]------------------------------

02:20.406: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

02:20.421: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

02:20.437: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()==IEAK_BRANDING

02:20.468: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

02:20.484: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> SKIP[FALSE]>>Result: RUNNING This Phase

02:20.531: INFO: Released Package Installer Mutex

02:20.546: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> Waiting for xmllitesetup.exe execution to complete...

02:20.593: INFO: Process 2900 created for 'xmllitesetup.exe /quiet /norestart /er /log:C:\WINDOWS', starting in path 'd:\bda77aed1b5421ae1fa60e618ed8\update'

02:27.640: INFO: Process 'xmllitesetup.exe /quiet /norestart /er /log:C:\WINDOWS' exited with exit code 0

02:27.687: INFO: Acquired Package Installer Mutex

02:27.718: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> xmllitesetup.exe installation completed successfully, exitresult=0x00000000, exitcode=0x00000000

02:27.796: INFO: Released Package Installer Mutex

02:27.828: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> Waiting for nlsdl.exe execution to complete...

02:27.859: INFO: Process 3956 created for 'nlsdl.exe /quiet /norestart /er /log:C:\WINDOWS', starting in path 'd:\bda77aed1b5421ae1fa60e618ed8\update'

02:42.156: INFO: Process 'nlsdl.exe /quiet /norestart /er /log:C:\WINDOWS' exited with exit code 0

02:42.203: INFO: Acquired Package Installer Mutex

02:42.218: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> nlsdl.exe installation completed successfully, exitresult=0x00000000, exitcode=0x00000000

02:42.250: INFO: Released Package Installer Mutex

02:42.281: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> Waiting for idndl.exe execution to complete...

02:42.312: INFO: Process 3908 created for 'idndl.exe /quiet /norestart /er /log:C:\WINDOWS', starting in path 'd:\bda77aed1b5421ae1fa60e618ed8\update'

02:56.015: INFO: Process 'idndl.exe /quiet /norestart /er /log:C:\WINDOWS' exited with exit code 0

02:56.046: INFO: Acquired Package Installer Mutex

02:56.062: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> idndl.exe installation completed successfully, exitresult=0x00000000, exitcode=0x00000000

02:56.078: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> <[END]--------------------------------

02:56.109: INFO: |IEAK Before >>> >[bEGIN]------------------------------

02:56.125: INFO: |IEAK Before >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

02:56.156: INFO: |IEAK Before >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

02:56.171: INFO: |IEAK Before >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetResultCouldInstallPreIEProg()

02:56.203: INFO: |IEAK Before >>> SKIP[FALSE]>> Adding [TRUE ] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()!=IEAK_PACKAGE

02:56.218: INFO: |IEAK Before >>> SKIP[TRUE ]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

02:56.234: INFO: |IEAK Before >>> SKIP[TRUE ]>>Result: SKIPPING This Phase

02:56.265: INFO: |IEAK Before >>> <[END]--------------------------------

02:56.281: INFO: |Inst. IE >>> >[bEGIN]------------------------------

02:56.328: INFO: |Inst. IE >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

02:56.406: INFO: |Inst. IE >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

02:56.515: INFO: |Inst. IE >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetResultCouldInstallPreIEProg()

02:56.546: INFO: |Inst. IE >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()==IEAK_BRANDING

02:56.578: INFO: |Inst. IE >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

02:56.593: INFO: |Inst. IE >>> SKIP[FALSE]>>Result: RUNNING This Phase

02:56.609: INFO: Released Package Installer Mutex

02:56.640: INFO: |Inst. IE >>> Waiting for Internet Explorer installation to complete...

02:56.687: INFO: Process 2736 created for 'update.exe /quiet /norestart /er /log:C:\WINDOWS', starting in path 'd:\bda77aed1b5421ae1fa60e618ed8\update'

02:59.703: INFO: Process 'update.exe /quiet /norestart /er /log:C:\WINDOWS' exited with exit code 1013

02:59.734: INFO: Acquired Package Installer Mutex

02:59.750: ERROR: |Inst. IE >>> Internet Explorer installation completed with errors, exitresult=0x00000000, exitcode=0x000003f5

02:59.781: INFO: |Inst. IE >>> <[END]--------------------------------

02:59.796: INFO: |IEAK After IE >>> >[bEGIN]------------------------------

02:59.828: INFO: |IEAK After IE >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

02:59.843: INFO: |IEAK After IE >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

02:59.859: INFO: |IEAK After IE >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetResultCouldInstallPreIEProg()

02:59.890: INFO: |IEAK After IE >>> SKIP[FALSE]>> Adding [TRUE ] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()!=IEAK_PACKAGE

02:59.906: INFO: |IEAK After IE >>> SKIP[TRUE ]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

02:59.937: INFO: |IEAK After IE >>> SKIP[TRUE ]>>Result: SKIPPING This Phase

02:59.953: INFO: |IEAK After IE >>> <[END]--------------------------------

02:59.984: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> >[bEGIN]------------------------------

03:00.000: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

03:00.015: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

03:00.046: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetOptShouldUpdate()

03:00.062: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetResultCouldInstallPreIEProg()

03:00.093: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [TRUE ] Condition: !g_pApp->GetState()->GetResultCouldInstallIE()

03:00.109: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> SKIP[TRUE ]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetResultPostIEUpdateState()!=WU_COULD_DOWNLOAD

03:00.140: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> SKIP[TRUE ]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()==IEAK_BRANDING

03:00.156: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> SKIP[TRUE ]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

03:00.171: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> SKIP[TRUE ]>>Result: SKIPPING This Phase

03:00.203: INFO: Setting Windows Update Registry Keys: LookingForUpdates=0x00 - ForcePostUpdateDownload=0x00 - ForcePostUpdateInstall=0x00

03:00.218: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> <[END]--------------------------------

03:00.250: INFO: |IEAK After IEUPD >>> >[bEGIN]------------------------------

03:00.265: INFO: |IEAK After IEUPD >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

03:00.281: INFO: |IEAK After IEUPD >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

03:00.312: INFO: |IEAK After IEUPD >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetResultCouldInstallPreIEProg()

03:00.328: INFO: |IEAK After IEUPD >>> SKIP[FALSE]>> Adding [TRUE ] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()!=IEAK_PACKAGE

03:00.359: INFO: |IEAK After IEUPD >>> SKIP[TRUE ]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

03:00.375: INFO: |IEAK After IEUPD >>> SKIP[TRUE ]>>Result: SKIPPING This Phase

03:00.406: INFO: |IEAK After IEUPD >>> <[END]--------------------------------

03:00.468: INFO: |IEAK Finalize >>> >[bEGIN]------------------------------

03:00.515: INFO: |IEAK Finalize >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

03:00.546: INFO: |IEAK Finalize >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

03:00.562: INFO: |IEAK Finalize >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetResultCouldInstallPreIEProg()

03:00.593: INFO: |IEAK Finalize >>> SKIP[FALSE]>> Adding [TRUE ] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()==IEAK_NONE

03:00.609: INFO: |IEAK Finalize >>> SKIP[TRUE ]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

03:00.625: INFO: |IEAK Finalize >>> SKIP[TRUE ]>>Result: SKIPPING This Phase

03:00.656: INFO: |IEAK Finalize >>> <[END]--------------------------------

03:00.671: INFO: |Finalize >>> >[bEGIN]------------------------------

03:00.703: INFO: |Finalize >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

03:00.718: INFO: |Finalize >>> SKIP[FALSE]>>Result: RUNNING This Phase

03:00.750: INFO: |Finalize >>> <[END]--------------------------------

03:02.328: INFO: REBOOT: required.

03:02.359: INFO: REBOOT: User selected to reboot later.

03:02.484: INFO: Installer return value: hr=0x00000000

03:02.578: INFO: Setup exit code: 0x00000000.

03:02.609: INFO: Installer Process exit code: 0x000003f5.

00:00.000: ====================================================================

00:00.063: Started: 2009/02/13 (Y/M/D) 09:16:33.609 (local)

00:00.110: Time Format in this log: MM:ss.mmm (minutes:seconds.milliseconds)

00:00.188: Command line: d:\882ef590676d9648f4\update\iesetup.exe

00:00.422: INFO: Acquired Package Installer Mutex

00:00.438: INFO: Operating System: Windows Workstation: 5.1.2600 (Service Pack 2)

00:00.860: INFO: Checking version for C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe: 6.0.2900.2180

00:00.875: INFO: C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe version: 6.0.2900.2180

00:00.907: INFO: Checking if iexplore.exe's current version is between 7.0.0.0...

00:00.922: INFO: ...and 7.1.0.0...

00:00.954: INFO: Maximum version on which to run IEAK branding is: 7.1.0.0...

00:00.969: INFO: iexplore.exe version check success. Install can proceed.

00:04.360: INFO: EULA Accepted

00:07.469: INFO: EULA Accepted

00:09.735: INFO: WGA Validation started

00:12.516: INFO: WGA Check Succeeded

00:17.891: INFO: Options selected:

00:17.922: INFO: [X] Download & install updates and MRT

00:18.000: INFO: |Initialize >>> >[bEGIN]------------------------------

00:18.032: INFO: |Initialize >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

00:18.047: INFO: |Initialize >>> SKIP[FALSE]>>Result: RUNNING This Phase

00:18.094: INFO: |Initialize >>> Calculating bytes needed to install.

00:18.125: INFO: |Initialize >>> 74165734 bytes needed to install.

00:18.141: INFO: |Initialize >>> Diskspace Required: 74165734, Diskpace Available 585138176

00:18.219: INFO: |Initialize >>> <[END]--------------------------------

00:18.250: INFO: |Uninstall Prev. >>> >[bEGIN]------------------------------

00:18.266: INFO: |Uninstall Prev. >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

00:18.297: INFO: |Uninstall Prev. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

00:18.313: INFO: |Uninstall Prev. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [TRUE ] Condition: !g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

00:18.344: INFO: |Uninstall Prev. >>> SKIP[TRUE ]>>Result: SKIPPING This Phase

00:18.360: INFO: |Uninstall Prev. >>> <[END]--------------------------------

00:18.407: INFO: |WU Download >>> >[bEGIN]------------------------------

00:18.454: INFO: |WU Download >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

00:18.469: INFO: |WU Download >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

00:18.500: INFO: |WU Download >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetOptShouldUpdate()

00:18.516: INFO: |WU Download >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()==IEAK_BRANDING

00:18.547: INFO: |WU Download >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

00:18.563: INFO: |WU Download >>> SKIP[FALSE]>>Result: RUNNING This Phase

00:18.594: INFO: WindowsUpdate>>Search: Search criteria: 'IsInstalled=0 and Type='Software' and CategoryIDs contains 'CB263E3F-6C5A-4B71-88FA-1706F9549F51''

00:18.672: INFO: |WU Download >>> Looking for Internet Explorer updates...

00:21.157: WARNING: WindowsUpdate>>EXCPT: Exceptions encountered while searching for updates

00:21.266: INFO: WindowsUpdate>>Number of updates found: 2

00:21.329: INFO: WindowsUpdate>>UPD: Update #0

00:21.360: INFO: WindowsUpdate>>UPD: ID='66ee9b62-c685-47b4-8ad5-387f377503ba'

00:21.407: INFO: WindowsUpdate>>UPD: Title='Cumulative Security Update for Internet Explorer 7 Dynamic Installer for Windows XP (KB956390)'

00:21.469: INFO: WindowsUpdate>>UPD: Description='Security issues have been identified that could allow an attacker to compromise a system that is running Microsoft Internet Explorer and gain control over it. You can help protect your system by installing this update from Microsoft. After you install this item, you may have to restart your computer.'

00:21.516: INFO: WindowsUpdate>>UPD: Update #1

00:21.563: INFO: WindowsUpdate>>UPD: ID='522eea6d-e288-41b3-8578-8b14223c3aed'

00:21.579: INFO: WindowsUpdate>>UPD: Title='Cumulative Security Update for Internet Explorer 7 Dynamic Installer for Windows XP (KB961260)'

00:21.594: INFO: WindowsUpdate>>UPD: Description='Security issues have been identified that could allow an attacker to compromise a computer running Microsoft Internet Explorer and gain control over it. You can help protect your computer by installing this update from Microsoft. After you install this item, you may have to restart your computer.'

00:21.954: INFO: |WU Download >>> Updates for Internet Explorer were found. Downloading...

00:31.204: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 49%

00:31.219: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 100%

00:31.344: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 100%

00:31.422: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer Updates Download Progress: 100%

00:31.438: INFO: |WU Download >>> Internet Explorer updates were downloaded successfully

00:31.469: INFO: |WU Download >>> <[END]--------------------------------

00:31.485: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> >[bEGIN]------------------------------

00:31.500: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

00:31.532: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

00:31.547: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetOptShouldUpdate()

00:31.579: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetResultPreIEUpdateState()!=WU_COULD_DOWNLOAD

00:31.594: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()==IEAK_BRANDING

00:31.610: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

00:31.641: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> SKIP[FALSE]>>Result: RUNNING This Phase

00:31.657: INFO: Released Package Installer Mutex

00:31.688: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> Waiting for Pre-IE updates install to complete...

00:31.719: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> Pre-IE Update Install Progress: 50%

00:31.750: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> Pre-IE Update Install Progress: 100%

00:31.782: INFO: Acquired Package Installer Mutex

00:31.875: INFO: WindowsUpdate>>Update : HRESULT=0x80240017, ResultCode=0x00000004, RebootRequired=FALSE

00:32.032: INFO: WindowsUpdate>>Update : HRESULT=0x80240017, ResultCode=0x00000004, RebootRequired=FALSE

00:32.157: ERROR: WindowsUpdate>>IInstallationCompletedCallback: HResult returned was 0x80240022.

00:32.204: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> Pre-IE Update Install Progress: 100%

00:32.235: ERROR: |Inst. Pre-Upd. >>> Pre-IE update installation failed, hresult=0x80240022

00:32.250: INFO: |Inst. Pre-Upd. >>> <[END]--------------------------------

00:32.282: INFO: |Running MRT >>> >[bEGIN]------------------------------

00:32.313: INFO: |Running MRT >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

00:32.344: INFO: |Running MRT >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

00:32.375: INFO: |Running MRT >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetOptShouldUpdate()

00:32.407: INFO: |Running MRT >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()==IEAK_BRANDING

00:32.500: INFO: |Running MRT >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

00:32.610: INFO: |Running MRT >>> SKIP[FALSE]>>Result: RUNNING This Phase

00:33.219: INFO: Checking version for C:\WINDOWS\system32\mrt.exe: 2.7.2432.0

00:33.266: INFO: |Running MRT >>> MRT newer version detected.

00:33.297: INFO: |Running MRT >>> Running MRT with following command line: 'mrt.exe /Q /I'

00:33.329: INFO: |Running MRT >>> Waiting for Malicious Software Removal Tool execution to complete...

00:33.407: INFO: Process 4036 created for 'mrt.exe /Q /I', starting in path 'C:\WINDOWS\system32'

01:36.719: INFO: Process 'mrt.exe /Q /I' exited with exit code 0

01:36.766: INFO: |Running MRT >>> Malicious Software Removal Tool execution completed successfully, exitresult=0x00000000, exitcode=0x00000000

01:36.797: INFO: |Running MRT >>> <[END]--------------------------------

01:36.844: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> >[bEGIN]------------------------------

01:36.875: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

01:36.907: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

01:36.938: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()==IEAK_BRANDING

01:36.954: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

01:36.985: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> SKIP[FALSE]>>Result: RUNNING This Phase

01:37.032: INFO: Released Package Installer Mutex

01:37.063: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> Waiting for xmllitesetup.exe execution to complete...

01:37.125: INFO: Process 2800 created for 'xmllitesetup.exe /quiet /norestart /er /log:C:\WINDOWS', starting in path 'd:\882ef590676d9648f4\update'

01:53.797: INFO: Process 'xmllitesetup.exe /quiet /norestart /er /log:C:\WINDOWS' exited with exit code 0

01:53.844: INFO: Acquired Package Installer Mutex

01:53.860: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> xmllitesetup.exe installation completed successfully, exitresult=0x00000000, exitcode=0x00000000

01:53.907: INFO: Released Package Installer Mutex

01:53.938: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> Waiting for nlsdl.exe execution to complete...

01:53.985: INFO: Process 3636 created for 'nlsdl.exe /quiet /norestart /er /log:C:\WINDOWS', starting in path 'd:\882ef590676d9648f4\update'

02:12.625: INFO: Process 'nlsdl.exe /quiet /norestart /er /log:C:\WINDOWS' exited with exit code 0

02:12.672: INFO: Acquired Package Installer Mutex

02:12.704: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> nlsdl.exe installation completed successfully, exitresult=0x00000000, exitcode=0x00000000

02:12.735: INFO: Released Package Installer Mutex

02:12.766: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> Waiting for idndl.exe execution to complete...

02:12.813: INFO: Process 2112 created for 'idndl.exe /quiet /norestart /er /log:C:\WINDOWS', starting in path 'd:\882ef590676d9648f4\update'

02:29.704: INFO: Process 'idndl.exe /quiet /norestart /er /log:C:\WINDOWS' exited with exit code 0

02:29.829: INFO: Acquired Package Installer Mutex

02:29.907: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> idndl.exe installation completed successfully, exitresult=0x00000000, exitcode=0x00000000

02:29.969: INFO: |Inst. Pre-Progs. >>> <[END]--------------------------------

02:30.032: INFO: |IEAK Before >>> >[bEGIN]------------------------------

02:30.094: INFO: |IEAK Before >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

02:30.141: INFO: |IEAK Before >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

02:30.172: INFO: |IEAK Before >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetResultCouldInstallPreIEProg()

02:30.188: INFO: |IEAK Before >>> SKIP[FALSE]>> Adding [TRUE ] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()!=IEAK_PACKAGE

02:30.219: INFO: |IEAK Before >>> SKIP[TRUE ]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

02:30.250: INFO: |IEAK Before >>> SKIP[TRUE ]>>Result: SKIPPING This Phase

02:30.282: INFO: |IEAK Before >>> <[END]--------------------------------

02:30.297: INFO: |Inst. IE >>> >[bEGIN]------------------------------

02:30.329: INFO: |Inst. IE >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

02:30.360: INFO: |Inst. IE >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

02:30.391: INFO: |Inst. IE >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetResultCouldInstallPreIEProg()

02:30.407: INFO: |Inst. IE >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()==IEAK_BRANDING

02:30.438: INFO: |Inst. IE >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

02:30.469: INFO: |Inst. IE >>> SKIP[FALSE]>>Result: RUNNING This Phase

02:30.500: INFO: Released Package Installer Mutex

02:30.516: INFO: |Inst. IE >>> Waiting for Internet Explorer installation to complete...

02:30.579: INFO: Process 3348 created for 'update.exe /quiet /norestart /er /log:C:\WINDOWS', starting in path 'd:\882ef590676d9648f4\update'

02:36.594: INFO: Process 'update.exe /quiet /norestart /er /log:C:\WINDOWS' exited with exit code 1013

02:36.625: INFO: Acquired Package Installer Mutex

02:36.641: ERROR: |Inst. IE >>> Internet Explorer installation completed with errors, exitresult=0x00000000, exitcode=0x000003f5

02:36.672: INFO: |Inst. IE >>> <[END]--------------------------------

02:36.704: INFO: |IEAK After IE >>> >[bEGIN]------------------------------

02:36.735: INFO: |IEAK After IE >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

02:36.750: INFO: |IEAK After IE >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

02:36.782: INFO: |IEAK After IE >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetResultCouldInstallPreIEProg()

02:36.813: INFO: |IEAK After IE >>> SKIP[FALSE]>> Adding [TRUE ] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()!=IEAK_PACKAGE

02:36.844: INFO: |IEAK After IE >>> SKIP[TRUE ]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

02:36.875: INFO: |IEAK After IE >>> SKIP[TRUE ]>>Result: SKIPPING This Phase

02:36.922: INFO: |IEAK After IE >>> <[END]--------------------------------

02:36.954: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> >[bEGIN]------------------------------

02:36.985: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

02:37.016: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

02:37.032: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetOptShouldUpdate()

02:37.063: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetResultCouldInstallPreIEProg()

02:37.094: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> SKIP[FALSE]>> Adding [TRUE ] Condition: !g_pApp->GetState()->GetResultCouldInstallIE()

02:37.125: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> SKIP[TRUE ]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetResultPostIEUpdateState()!=WU_COULD_DOWNLOAD

02:37.141: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> SKIP[TRUE ]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()==IEAK_BRANDING

02:37.172: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> SKIP[TRUE ]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

02:37.204: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> SKIP[TRUE ]>>Result: SKIPPING This Phase

02:37.235: INFO: |Inst. Post-Upd. >>> <[END]--------------------------------

02:37.250: INFO: |IEAK After IEUPD >>> >[bEGIN]------------------------------

02:37.282: INFO: |IEAK After IEUPD >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

02:37.313: INFO: |IEAK After IEUPD >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

02:37.344: INFO: |IEAK After IEUPD >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetResultCouldInstallPreIEProg()

02:37.360: INFO: |IEAK After IEUPD >>> SKIP[FALSE]>> Adding [TRUE ] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()!=IEAK_PACKAGE

02:37.391: INFO: |IEAK After IEUPD >>> SKIP[TRUE ]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

02:37.422: INFO: |IEAK After IEUPD >>> SKIP[TRUE ]>>Result: SKIPPING This Phase

02:37.454: INFO: |IEAK After IEUPD >>> <[END]--------------------------------

02:37.485: INFO: |IEAK Finalize >>> >[bEGIN]------------------------------

02:37.516: INFO: |IEAK Finalize >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

02:37.532: INFO: |IEAK Finalize >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !_psdStateData->GetIsInitSuccessful()

02:37.563: INFO: |IEAK Finalize >>> SKIP[FALSE]>> Adding [FALSE] Condition: !g_pApp->GetState()->GetResultCouldInstallPreIEProg()

02:37.594: INFO: |IEAK Finalize >>> SKIP[FALSE]>> Adding [TRUE ] Condition: g_pApp->GetState()->GetOptIEAKMode()==IEAK_NONE

02:37.625: INFO: |IEAK Finalize >>> SKIP[TRUE ]>> Adding [FALSE] Condition: g_pApp->GetState()->GetUninstallPreviousRelease()

02:37.641: INFO: |IEAK Finalize >>> SKIP[TRUE ]>>Result: SKIPPING This Phase

02:37.672: INFO: |IEAK Finalize >>> <[END]--------------------------------

02:37.704: INFO: |Finalize >>> >[bEGIN]------------------------------

02:37.735: INFO: |Finalize >>> SKIP[FALSE]>>Looking for skip clauses

02:37.750: INFO: |Finalize >>> SKIP[FALSE]>>Result: RUNNING This Phase

02:37.782: INFO: |Finalize >>> <[END]--------------------------------inner

02:44.032: WARNING: Message to User: It is strongly recommended that you choose "Restart Now" to allow Setup to finish. Some applications may not function correctly until your system is restarted. Are you sure you want to restart later?

02:46.672: WARNING: Message to User: You have chosen to exit Setup and restart later. You should close all applications and restart your system as soon as possible to allow Setup to finish.

02:54.375: INFO: REBOOT: required.

Den söker han finner

Link to comment
Share on other sites

Kom på nu, har du Acrobat reader 9 installerad så kan det hjälpa att avinstallera den.

Prova: (Återställa tillstånd för Windows Internet Explorer 7 ) http://translate.google.se/translate?prev=...history_state0=

se om det kan vara ett steg på vägen

Jomenvisst var det Adobe 9/an som spökade .

Tackar så mycket för hjälpen .

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...