Jump to content

Trojan-virus?


Recommended Posts

*********************************************

2009-06-06:

Tråden är låst då problemet är löst.

Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta

Malou

*********************************************

mitt avg virus program har hittat trojan virus men lyckas inte ta bort det, har laddat ner hijackthis så tänkte om någon kan se om de är nånting fel?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:43:20, on 2009-02-17

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18372)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\The Skins Factory\Hyperdesk\Common\HDThemeEnabler.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\rs32net.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\SRS Labs\Audio Sandbox\SRSSSC.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\rs32net.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\The KMPlayer\KMPlayer.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\Micke.exe.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] "C:\Program\Net iD\iid.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [rs32net] C:\WINDOWS\System32\rs32net.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MRT] "C:\WINDOWS\system32\MRT.exe" /R

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sRS Audio Sandbox] "C:\Program\SRS Labs\Audio Sandbox\SRSSSC.exe" /hideme

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [rs32net] C:\WINDOWS\System32\rs32net.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Messe...nt.cab56907.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O20 - Winlogon Notify: tduprsk - tduprsk.dll (file missing)

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: FCI - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fci.exe.exe:ext.exe (file missing)

O23 - Service: Hyperdesk Theme Enabler (HdThemeEnabler) - The Skins Factory, Inc. - C:\Program\The Skins Factory\Hyperdesk\Common\HDThemeEnabler.exe

O23 - Service: ICF - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe:ext.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 5116 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej Micke-b!

mitt avg virus program har hittat trojan virus men lyckas inte ta bort det

Och vad heter trojanen?

Var någonstans i systemet hittas den infekterade filen och vad heter filen?

Malwarebytes Anti-Malware:

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna noga:

Hämta hem Malwarebytes Anti-Malware:

http://www.malwarebytes.org/index.php

1: Spara installationsfilen till skrivbordet

2: För att påbörja installationen dubbelklicka på mbam-setup.exe

3: Bocka för nedanstående

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

4: Klicka på Slutför

Om där finns uppdateringar kommer dessa att installeras.

Då ovanstående är gjort gå vidare med nedanstående procedur:

1: När programmet startar så välj Utför snabb scanning

2: Klicka på knappen Scanna

3: Scanningen kommer nu att ta en stund

3: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat

4: Bocka för allt och klicka på Remove Selected

5: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.

6: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur den ser ut.

7: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej Micke-b!

Hittade otäckingen.

Gör nedanstående procedur också.

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet.

Läs/Följ instruktionerna mycket noga:

Hämta hem SDFix:

=> SDFix

1: Spara SDFix.exe till skrivbordet

2: Klicka på SDFix.exe

3: SDFixen packas upp här => C:\SDFix.

4: Starta om datorn till felsäkert läge (tryck F8-Tangenten upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge):

5: Navigera dig fram till => C:\SDFix => Klicka på runthis.bat => Välj Y.

6: När scanningen är klar så tryck på valfri tangent för att starta om datorn.

7: När det står finished så tryck på valfri tangent. En logg kommer automatiskt att visas, kopiera in loggan hit till din tråd.

Gör även en ny TM HJT-logga, kopiera in den hit.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

nu har jag gjort de du sa.

SDFix: Version 1.240

Run by Micke on 2009-02-17 at 20:01

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

Running From: C:\SDFix

Checking Services :

Name :

FCI

ICF

tcpsr

Path :

C:\WINDOWS\system32\fci.exe.exe:ext.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe:ext.exe

\??\C:\WINDOWS\System32\drivers\tcpsr.sys

FCI - Deleted

ICF - Deleted

tcpsr - Deleted

Restoring Default Security Values

Restoring Default Hosts File

Rebooting

Checking Files :

Trojan Files Found:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\FCIEXE~1.EXE - Deleted

C:\WINDOWS\system32\fci.exe.exe - Deleted

C:\WINDOWS\system32\rs32net.exe - Deleted

Removing Temp Files

ADS Check :

Final Check :

catchme 0.3.1361.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-02-17 20:05:17

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden services & system hive ...

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg]

"s1"=dword:2df9c43f

"s2"=dword:110480d0

"h0"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4]

"h0"=dword:00000000

"khjeh"=hex:7f,12,b6,82,44,d8,6d,0a,35,58,70,ce,7e,26,be,a6,5a,92,9d,e3,d7,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001]

"khjeh"=hex:a6,71,77,3f,4b,bb,b7,c9,a0,85,93,8c,8c,99,5b,fb,0d,c5,4b,95,7a,..

"d0"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40]

"khjeh"=hex:ed,85,89,a6,62,9e,7a,3d,35,d3,14,9b,a4,9b,b4,63,a2,a0,14,75,76,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4]

"h0"=dword:00000000

"khjeh"=hex:7f,12,b6,82,44,d8,6d,0a,35,58,70,ce,7e,26,be,a6,5a,92,9d,e3,d7,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001]

"khjeh"=hex:a6,71,77,3f,4b,bb,b7,c9,a0,85,93,8c,8c,99,5b,fb,0d,c5,4b,95,7a,..

"d0"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40]

"khjeh"=hex:ed,85,89,a6,62,9e,7a,3d,35,d3,14,9b,a4,9b,b4,63,a2,a0,14,75,76,..

scanning hidden registry entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 0

Remaining Services :

Authorized Application Key Export:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\\Program\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

"C:\\Program\\utorrent\\utorrent.exe"="C:\\Program\\utorrent\\utorrent.exe:*:Enabled:æTorrent"

"C:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"

"C:\\Program\\DC++\\DCPlusPlus.exe"="C:\\Program\\DC++\\DCPlusPlus.exe:*:Enabled:DC++"

"C:\\Program\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"="C:\\Program\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe:*:Enabled:avgemc.exe"

"C:\\Program\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"="C:\\Program\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe:*:Enabled:avgupd.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\\Program\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

"C:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"

Remaining Files :

File Backups: - C:\SDFix\backups\backups.zip

Files with Hidden Attributes :

Tue 10 Feb 2009 0 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv01.tmp"

Finished!

Link to comment
Share on other sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:21:49, on 2009-02-17

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18372)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\savedump.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\The Skins Factory\Hyperdesk\Common\HDThemeEnabler.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Net iD\iid.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\SRS Labs\Audio Sandbox\SRSSSC.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\Micke.exe.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] "C:\Program\Net iD\iid.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sRS Audio Sandbox] "C:\Program\SRS Labs\Audio Sandbox\SRSSSC.exe" /hideme

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [rs32net] C:\WINDOWS\System32\rs32net.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Messe...nt.cab56907.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O20 - Winlogon Notify: tduprsk - tduprsk.dll (file missing)

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Hyperdesk Theme Enabler (HdThemeEnabler) - The Skins Factory, Inc. - C:\Program\The Skins Factory\Hyperdesk\Common\HDThemeEnabler.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 4484 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej Micke-b!

SDFix hittade samt åtgärdade en del otrevligheter. Mycket bra.

Din TM HJT-logga ser mycket bättre ut. Men där finns en elaking kvar ser jag.

Gå vidare med nedanstående procedur.

Malwarebytes Anti-Malware:

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna noga:

Hämta hem Malwarebytes Anti-Malware:

http://www.malwarebytes.org/index.php

1: Spara installationsfilen till skrivbordet

2: För att påbörja installationen dubbelklicka på mbam-setup.exe

3: Bocka för nedanstående

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

4: Klicka på Slutför

Om där finns uppdateringar kommer dessa att installeras.

Då ovanstående är gjort gå vidare med nedanstående procedur:

1: När programmet startar så välj Utför snabb scanning

2: Klicka på knappen Scanna

3: Scanningen kommer nu att ta en stund

3: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat

4: Bocka för allt och klicka på Remove Selected

5: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.

6: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur den ser ut.

7: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

nu har jag gjort som du sagt, hoppas de ser bra ut nu :)

alwarebytes' Anti-Malware 1.34

Databasversion: 1771

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

2009-02-17 22:13:58

mbam-log-2009-02-17 (22-13-58).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 58529

Förfluten tid: 2 minute(s), 47 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 1

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\rs32net (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:14:35, on 2009-02-17

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18372)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\The Skins Factory\Hyperdesk\Common\HDThemeEnabler.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\SRS Labs\Audio Sandbox\SRSSSC.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\Micke.exe.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] "C:\Program\Net iD\iid.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sRS Audio Sandbox] "C:\Program\SRS Labs\Audio Sandbox\SRSSSC.exe" /hideme

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Messe...nt.cab56907.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O20 - Winlogon Notify: tduprsk - tduprsk.dll (file missing)

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Hyperdesk Theme Enabler (HdThemeEnabler) - The Skins Factory, Inc. - C:\Program\The Skins Factory\Hyperdesk\Common\HDThemeEnabler.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 4484 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej Micke-b!

Såja nu åtgärdades ytterligare en elaking. Mycket bra.

Då går vi vidare ;)

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ Instruktionerna mycket noga

Öppna TM HJT => klicka på Do a system scan only-knappen => Bocka för nedanstående detaljer => Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:

O20 - Winlogon Notify: tduprsk - tduprsk.dll (file missing)

Vidare:

Gå till Start => Kör => Skriv sen i Kör fältet cleanmgr => Klicka Ok-knappen

Bocka i de här nedanstående och putsa bort dem. Kontrollera så att där inte finns bockar i övriga rutor om det finns så bocka bort dem.

Recycle Bin = Papperskorgen

Temporary Files = Temporära Filer

Temporary Internet Files = Temporära "Tillfälliga" Internetfiler

t_ZMAcdIReP.gif

Nu:

Starta om datorn:

Gör en ny scanning med Malwarebytes' Anti-Malware.

1: Kopiera in loggan du får fram från Malwarebytes'

2: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur det ser ut.

3: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

tar de aldrig slut? :D

Malwarebytes' Anti-Malware 1.34

Databasversion: 1771

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

2009-02-17 22:36:33

mbam-log-2009-02-17 (22-36-33).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 58529

Förfluten tid: 2 minute(s), 19 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:36:54, on 2009-02-17

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18372)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\The Skins Factory\Hyperdesk\Common\HDThemeEnabler.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Net iD\iid.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\SRS Labs\Audio Sandbox\SRSSSC.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\Micke.exe.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] "C:\Program\Net iD\iid.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sRS Audio Sandbox] "C:\Program\SRS Labs\Audio Sandbox\SRSSSC.exe" /hideme

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Messe...nt.cab56907.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Hyperdesk Theme Enabler (HdThemeEnabler) - The Skins Factory, Inc. - C:\Program\The Skins Factory\Hyperdesk\Common\HDThemeEnabler.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 4353 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej Micke-b!

tar de aldrig slut? biggrin.gif

Jodå vi är snart klara.

Men med tanke på att du postade och bad om hjälp så trodde jag du ville få ditt system helt rent från allehanda otyg ;)

Båda loggarna ser numera rena och fina ut igen. Du har gjort ett bra jobb.

Hur mår datorn nu?

Kvarstår där några problem?

Om allt är som det skall så går vi vidare med de sista procedurerna.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej Micke-b!

Jag menar väl det att du vill få systemet rent ;)

får upp en ruta från avg att de finns trojan. den heter trojan horse backdoor.agent.zce.

Kan AVG åtgärda denna på något sätt?

Var skall denna otrevlighet ligga någonstans enligt AVG?

Finns där någon logga från AVG som du kan kopiera in hit så jag får en närmare titt på den?

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

kör en scan nu, för de konstiga e att jag gjorde en scan utan att de hittade nå virus men direkt efter de va klart så kom de upp att de fanns trojan :S

kopierar logga från avg imorron bitti så du får kolla. tack så länge för hjälpen

Link to comment
Share on other sites

Hej Micke-b!

kör en scan nu, för de konstiga e att jag gjorde en scan utan att de hittade nå virus men direkt efter de va klart så kom de upp att de fanns trojan :S

kopierar logga från avg imorron bitti så du får kolla

Ok kan ju vara som så som brukligt är att då vi rensar så brukar otygen frigöras och då hittar skyddsprogrammen och vill åtgärda. Och inte heller helt omöjligt att det som AVG nu hittar ligger i restoremappen. Helt normalt i sådana fall.

Om det är där den ligger så fixar vi detta med en speciell procedur imorgon så fixa ingenting på egen hand.

Vi hörs imorgon. God natt och sov gott.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej Micke-b!

har gjort scan igår kväll och avg hittade inte nån trojan utan de va bara 28st varning på cookies filer.har inte fått upp någon ruta än om att de finns trojan så verkar bra ändålänge

Underbart att höra ;)

Tracking Cookies är ofarliga. Dessa får man så fort man besöker internet och surfar runt. Kan städas bort med hjälp av CCleaner.

Då städar vi upp efter oss ;)

Nedanstående verktyg har förmågan att kunna ta bort/deleta filer/mappar/genvägar från de fix-program som vi har använt oss av (Dock ej TM HJT).

Skriv ut eller kopiera nedanstående till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ Instruktionerna noga:

Hämta hem avinstallationsprogrammet OTCleanIt:

http://download.bleepingcomputer.com/oldtimer/OTCleanIt.exe

1: Spara ner den till skrivbordet

2: Starta programmet/verktyget genom att dubbelklicka på OTCleanIt.exe

(För Vista => Högerklicka på verktyget och välj => Kör som Admin)

3: Klicka på CleanUp! knappen.

4: Om du får varningar från dina skyddsprogram så ge OTCleanIt tillåtelse att få tillgång till Internet.

5: De olika fix-program som du har laddat ner kommer att avinstalleras, inkl. detta program, efter en omstart av datorn.

Gå nu vidare med nedanstående för att städa upp det sista.

SLUTORD:

För att inte riskera att återtälla datorn till någon/några tidigare tidpunkter då eventuella otrevligheter förekom (detta då med tanke på att där finns/fanns otyg i din restore-mapp) så läs gärna igenom nedanstående information samt instruktion för hur man går tillväga med att rensa rent i restore-mappen m.m.

OBS: Välj instruktionen för det Operativsystem just du använder:

=> Systemåterställning: (Så här Inaktiverar/Aktiverar du):

Mina sedvanliga rekommendationer:

Hämta hem/installera ALLA SÄKERHETSUPPDATERINGAR/PATCHAR M.M.

Hämta hem/installera SP1/SP3 för det Operativsystem som används

(Windows XP/Windows Vista).

Finns att hämta hem från Windows Update/Microsoft Update.

Allt hittas på nedanstående sida under fliken Lite Tips & Råd för en säkrare dator:

Läs gärna även informationen under fliken Hur blev jag infekterad?

=>Dator&IT-Säkerhet:

=> Lite Tips & Råd för en säkrare dator:

Då du gjort ovanstående

Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så vi får se att allt är fortsatt rent och fint. Detta för att säkerställa så inget gått fel under ovanstående procedur (EX: Att inget otyg blivit återställt av misstag).

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...