Jump to content

Drabbad av => Trojan horse Generic 13.SQJ och Trojan horse small.AU:


Recommended Posts

*********************************************

2009-06-06:

Tråden är låst då problemet är löst.

Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta

Malou

*********************************************

oj oj när jag satte på datorn är det ett meddelande Resident Shield alert och sedan kommer det en lång radda med att vi har fått Trojan horse av olika slag i C:/WINDOWS/ och i C:/Documents and settings samt i C:/nopscsdf.exe. 10 filer sammanlagt. Hjälp

Edited by Malou
Rubriken förtydligad:
Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej tingbrant!

Och vad säger ditt skyddsprogram?

Kan den åtgärda det upphittade?

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt och för att komma igång med att rensa rent från diverse otyg/otrevligheter så rekommenderar vi att du läser/följer nedanstående instruktioner mycket noga:

=> Trend Micro HiJack This (Nerladdning/Instruktioner):

Då du döpt om filen gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit till din tråd så får vi se hur det ser ut.

OBS: Starta ingen ny tråd i ämnet utan fortsätt posta här i din tråd

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej!

AVG (resident shield alert) säger att det finns mellan 2-10 infektioner i datorn, oftast gäller det Trojan horse Generic 13.SQJ och Trojan horse small.AU. Dock kan AVG inte ta bort det. Gjorde inte någon städning med CCleaner då AVG säger att det ligger i Temporary internet files.

Logga från HJT:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:04:17, on 2009-04-07

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\BackWeb-7681197.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FIH32.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\tingbrant.exe.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tsn.ca/nhl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows System Update] C:\WINDOWS\TEMP\CSRSS.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Language_Shortcut] C:\WINDOWS\TEMP\IEXPLORE.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sYSTRAY_UPDATE] C:\WINDOWS\TEMP\systray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bitComet] "C:\Program\BitComet\BitComet.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/...b?1160483520046

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: F-Secure BackWeb (BackWeb Client - 7681197) - Unknown owner - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: F-Secure BackWeb LAN Access - Unknown owner - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\fsbwlan.exe

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

O23 - Service: F-Secure Authentication Agent (FSAA) - F-Secure Corporation. All Rights Reserved. - C:\Program\F-Secure\Common\FSAA.EXE

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

--

End of file - 7052 bytes

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej tingbrant!

Gjorde inte någon städning med CCleaner då AVG säger att det ligger i Temporary internet files.

Just därför så skall/bör en städning med CCleaner göras. Så gör en Fil och Registerstädning med hjälp av CCleaner.

AVG (resident shield alert) säger att det finns mellan 2-10 infektioner i datorn, oftast gäller det Trojan horse Generic 13.SQJ och Trojan horse small.AU. Dock kan AVG inte ta bort det.

Ok.

Ser att du har även F-Secure installerad. Det är inte att rekommendera att ha två skyddsprogram (antivirus) installerade då där uppstår konflikter dem emellan samt att de tar ut varandra.

Avinstallera det skyddsprogram du inte använder via kontrollpanelen lägg till/ta bort. Gör sedan ytterligare en Fil och Registerstädning med CCleaner.

Stäng av/avaktivera BitComet och låt den vara avstängd tills vi är helt klara med systemrensningen.

Ser i din TM HJT-logga att där förekommer en del otrevligheter som vi skall försöka åtgärda så vi börjar med nedanstående procedur först för att se om något kan åtgärdas.

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna noga:

Hämta hem Malwarebytes Anti-Malware:

http://www.malwarebytes.org/index.php

1: Spara installationsfilen till skrivbordet

2: För att påbörja installationen dubbelklicka på mbam-setup.exe

3: Bocka för nedanstående

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

4: Klicka på Slutför

Om där finns uppdateringar kommer dessa att installeras.

Då ovanstående är gjort gå vidare med nedanstående procedur:

1: När programmet startar så välj Utför snabb scanning

2: Klicka på knappen Scanna

3: Scanningen kommer nu att ta en stund

3: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat

4: Bocka för allt och klicka på Remove Selected

5: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.

6: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur den ser ut.

7: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Malwarebytes Anti-Malware:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.36

Databasversion: 1952

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2009-04-08 20:32:46

mbam-log-2009-04-08 (20-32-46).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 78704

Förfluten tid: 8 minute(s), 24 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 1

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 2

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SecurityProviders (Trojan.Agent) -> Data: digest32.dll -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

C:\WINDOWS\system32\ieupdates.exe.tmp (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\digest32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HJT:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:37:07, on 2009-04-08

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\tingbrant.exe.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tsn.ca/nhl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/...b?1160483520046

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

--

End of file - 4639 bytes

Än så länge har det inte dykt upp någon ruta, men det brukar ta ett tag innan listan med virus dyker upp. Om datorn går snabbare vet jag inte. Har tagit bort lite annat, som Google Toolbar och Adobe Reader 5.0. Bitcomet var avinstallerat men jag tog bort resten av filerna i mappen. F-secure är nu avinstallerat och CCleaner-rensning har utförts.

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej tingbrant!

Ber om ursäkt för att svar har dröjt ;)

Än så länge har det inte dykt upp någon ruta, men det brukar ta ett tag innan listan med virus dyker upp.

Underbart att höra.

Om datorn går snabbare vet jag inte. Har tagit bort lite annat, som Google Toolbar och Adobe Reader 5.0. Bitcomet var avinstallerat men jag tog bort resten av filerna i mappen. F-secure är nu avinstallerat och CCleaner-rensning har utförts.

Mycket bra att du har rensat rent och att du även lyckades få bort F-Secure som kan vara svår att få bort ibland.

Malwarebytes Anti-Malware loggan och TM HJT-loggan ser rena och fina ut. Mycket bra.

Hur mår datorn nu?

Kvarstår där några problem?

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...