Jump to content

trojan.BHO


Guest derang

Recommended Posts

Guest derang

*********************************************

2009-06-06:

Tråden är låst då problemet är löst.

Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta

Malou

*********************************************

Hej!

Har precis tagit bort trojan.BHO (flera stycken!) med hjälp av Malwarebytes

Undrar om någon vill vara vänlig och kolla om allt är borttagen/rensad

Hjt- och Malwarebytes- logga

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:37:48, on 2009-04-14

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe

C:\Program\Eset\nod32kui.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\DateInTray\DateInTray.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\derang.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row-rel&channel=se&ibd=2080516

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.se/hws/sb/dell-row-rel/s...html?channel=se

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.se/hws/sb/dell-row-rel/s...html?channel=se

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.se/hws/sb/dell-row-rel/s...html?channel=se

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row-rel&channel=se&ibd=2080516

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O2 - BHO: (no name) - {C920E44A-7F78-4E64-BDD7-A57026E7FEB7} - (no file)

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program\Dell\BAE\BAE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {71576546-354D-41c9-AAE8-31F2EC22BF0D} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] "C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [DLCJCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLCJtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: DateInTray.lnk = C:\Program\DateInTray\DateInTray.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftu...b?1212410522359

O16 - DPF: {B1E2B96C-12FE-45E2-BEF1-44A219113CDD} (SABScanProcesses Class) - http://www.superadblocker.com/activex/sabspx.cab

O18 - Protocol: wot - {C2A44D6B-CB9F-4663-88A6-DF2F26E4D952} - (no file)

O20 - AppInit_DLLs: C:\Program\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0103131233226083) (0103131233226083mcinstcleanup) - Unknown owner - C:\DOCUME~1\Adela\LOKALA~1\Temp\010313~1.EXE (file missing)

O23 - Service: Broadcom ASF IP and SMBIOS Mailbox Monitor (ASFIPmon) - Broadcom Corporation - C:\Program\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe

O23 - Service: dlcj_device - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dlcjcoms.exe

O23 - Service: Google Desktop-hanteraren 5.7.801.7324 (GoogleDesktopManager-010708-104812) - Google - C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program\Eset\nod32krn.exe

--

End of file - 7757 bytes

Malwarebytes' Anti-Malware 1.36

Databasversion: 1982

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2009-04-14 17:33:41

mbam-log-2009-04-14 (17-33-41).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 66574

Förfluten tid: 39 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

Tack på förhand!/derang

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej derang!

Loggarna från Malwarebytes' Anti-Malware och TM HJt ser rena och fina ut. Kan inte se till några otrevligheter eller andra konstigheter i dem.

Hur mår datorn nu?

Kvarstår där några problem?

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest derang

Hej Malou!

Tack för ditt snabba svar!

Datorn mår bra, några problem (utom att ta bort trojanen) som konsekvens av trojanen har jag inte haft. Med dina instruktioner (mycket väl skrivna) och Malwarebytes' Anti-Malware gick allt väldigt bra.

Med tanke på att programmet (Malwarebytes' Anti-Malware) är både effektiv och enkelt att använda undrar om det är värt att satsa på en "betalversion"?

Tack för att du tagit dig tid att hjälpa mig.

Vänliga hälsningar/derang

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej derang!

Varsegod och tack själv för att vi får hjälpa samt för dina vänliga ord (värmer att få höra) ;)

Med tanke på att programmet (Malwarebytes' Anti-Malware) är både effektiv och enkelt att använda undrar om det är värt att satsa på en "betalversion"?

Visst är det värt att satsa på betalversionen om du vill. Med betalversionen så får du då automatiska uppdateringar/aktiverad realtidsskydd/autamatiska genomscanningar.

Men gratisversionen är inte helt fel den heller med undantag då att du själv får göra allt manuellt (uppdatera/scanna).

Härligt att höra att datorn mår bra.

Kvarstår där några övriga problem gällande det angrepp du råkade ut för?

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest derang

Hej Malou!

Datorn har hela tiden fungerat helt normalt (och det gör det fortfarande), hade

inga som helst misstankar om att det fanns "otyg" i min dator.

Sedan jag "upptäckte" Malwarebyte'Anti-Malware

(tack Malou!) skannar jag datorn dagligen

(det tar bara ett par minuter att uppdatera och skanna!) och

det var vid ett sådant tillfälle som trojanerna hittades, då hade datorn varit

på i ca en halv timme och dagen innan skannade jag datorn innan jag stängde av

den. Därför tror jag att trojanerna

inte hann göra någon skada/angrep, de bara hann "smyga" in i datorn.

Det som oroar mig är att varken Nod32 eller SuperAntiSpyware

(båda med realtidskydd) flaggade!

Beträffande betalversionen, om jag uppfattat rätt,

handlar det om en engångs belopp på ca 250 kronor, ingen årlig "förläggnings" avgift.

Ett stort tack till dig och de andra som hjälper

till (vid problem) och dessutom lägger upp mycket användbar information.

Vänliga hälsningar/ derang

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...