EmdCache i DLL-filen C:\Windows\system32\emdmgmt.dll skapade ett undantagsfel


WhiplashInfo
 Share

Recommended Posts

Hej,

jag har brottats med följande fel utan att finna någon lösning på problemet:

Insamlingsproceduren för tjänsten EmdCache i DLL-filen C:\Windows\system32\emdmgmt.dll skapade ett undantagsfel eller returnerade felaktig status. Prestandadata som returnerades av DLL-filen returneras inte till prestandadatablocket. Undantags- eller statuskoden anges av datasektionens första fyra byte (DWORD).

Källan är Perflib, och felet genererar följande Event-ID:n:

1003 - Objektlängden som returnerades av en DLL-fil för utökningsbar räknare (C:\Windows\system32\perf-MSSQL$SQL2008EXPRESS-sqlctr10.0.1600.22.dll) för tjänsten MSSQL$SQL2008EXPRESS är felaktig. Summan av objektslängden som returnerades överensstämmer inte med storleken på bufferten som returnerades. Prestandadata som returnerades av DLL-filen vidarebefordras inte till prestandadatablocket. Antal objekt som returnerades anges av datasektionens första fyra byte (DWORD).

1008 - Öppningsproceduren MSSQL$SQL2008 i DLL-filen C:\Windows\system32\perf-MSSQL$SQL2008-sqlctr10.0.1600.22.dll kunde inte utföras. Prestandadata för den här tjänsten kommer inte att vara tillgängliga. Felkoden anges av datasektionens första fyra byte (DWORD).

1010 - Insamlingsproceduren för tjänsten EmdCache i DLL-filen C:\Windows\system32\emdmgmt.dll skapade ett undantagsfel eller returnerade felaktig status. Prestandadata som returnerades av DLL-filen returneras inte till prestandadatablocket. Undantags- eller statuskoden anges av datasektionens första fyra byte (DWORD).

- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

- <System>

<Provider Name="Microsoft-Windows-Perflib" Guid="{13B197BD-7CEE-4B4E-8DD0-59314CE374CE}" EventSourceName="Perflib" />

<EventID Qualifiers="49152">1003</EventID>

<Version>0</Version>

<Level>2</Level>

<Task>0</Task>

<Opcode>0</Opcode>

<Keywords>0x80000000000000</Keywords>

<TimeCreated SystemTime="2009-05-15T06:53:00.000Z" />

<EventRecordID>142817</EventRecordID>

<Correlation />

<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />

<Channel>Application</Channel>

<Computer>PC</Computer>

<Security />

</System>

- <UserData>

- <EventXML xmlns:auto-ns2="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events" xmlns="Perflib">

<param1>C:\Windows\system32\perf-MSSQL$SQL2008EXPRESS-sqlctr10.0.1600.22.dll</param1>

<param2>MSSQL$SQL2008EXPRESS</param2>

<binaryDataSize>4</binaryDataSize>

<binaryData>24000000</binaryData>

</EventXML>

</UserData>

</Event>

-----------------------------------------------

- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

- <System>

<Provider Name="Microsoft-Windows-Perflib" Guid="{13B197BD-7CEE-4B4E-8DD0-59314CE374CE}" EventSourceName="Perflib" />

<EventID Qualifiers="49152">1008</EventID>

<Version>0</Version>

<Level>2</Level>

<Task>0</Task>

<Opcode>0</Opcode>

<Keywords>0x80000000000000</Keywords>

<TimeCreated SystemTime="2009-05-15T06:53:00.000Z" />

<EventRecordID>142819</EventRecordID>

<Correlation />

<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />

<Channel>Application</Channel>

<Computer>PC</Computer>

<Security />

</System>

- <UserData>

- <EventXML xmlns:auto-ns2="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events" xmlns="Perflib">

<param1>MSSQL$SQL2008</param1>

<param2>C:\Windows\system32\perf-MSSQL$SQL2008-sqlctr10.0.1600.22.dll</param2>

<binaryDataSize>4</binaryDataSize>

<binaryData>F3030000</binaryData>

</EventXML>

</UserData>

</Event>

-----------------------------------------------

- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

- <System>

<Provider Name="Microsoft-Windows-Perflib" Guid="{13B197BD-7CEE-4B4E-8DD0-59314CE374CE}" EventSourceName="Perflib" />

<EventID Qualifiers="49152">1010</EventID>

<Version>0</Version>

<Level>2</Level>

<Task>0</Task>

<Opcode>0</Opcode>

<Keywords>0x80000000000000</Keywords>

<TimeCreated SystemTime="2009-05-15T07:19:37.000Z" />

<EventRecordID>142928</EventRecordID>

<Correlation />

<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />

<Channel>Application</Channel>

<Computer>PC</Computer>

<Security />

</System>

- <UserData>

- <EventXML xmlns:auto-ns2="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events" xmlns="Perflib">

<param1>EmdCache</param1>

<param2>C:\Windows\system32\emdmgmt.dll</param2>

<binaryDataSize>4</binaryDataSize>

<binaryData>8F040000</binaryData>

</EventXML>

</UserData>

</Event>

Vad i fridens namn skall jag göra...?

Tomas

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share