Jump to content

Trend Micro HijackThis


Recommended Posts

Hej!

Ber om hjälp att tyda resultatet jag fick från Trend Micro HijackThis..

Tack på förhand!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:46:55, on 2009-07-26

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\NMapWin\bin\nmapserv.exe

C:\Program Files\Cheetah Burner\Cheetah DVD Burner\NMSAccess.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\clean.exe.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/...lscbase6662.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NMap - Unknown owner - C:\Program Files\NMapWin\bin\nmapserv.exe

O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files\Cheetah Burner\Cheetah DVD Burner\NMSAccess.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: OracleOracleHome92ClientCache - Unknown owner - C:\oracle\ora92\BIN\ONRSD.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

--

End of file - 7861 bytes

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej POLN!

Ber om hjälp att tyda resultatet jag fick från Trend Micro HijackThis..

Med anledning av att du lagt in en TM HJT-logga.

Misstänker du att ditt system är drabbat av något otyg?

Flaggar ditt skyddsprogram för något otrevligt?

Om ja vad flaggar den upp för?

Kan skyddsprogrammet åtgärda det eventuellt upphittade?

//Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej POLN!

Med anledning av att du lagt in en TM HJT-logga.

Misstänker du att ditt system är drabbat av något otyg?

Flaggar ditt skyddsprogram för något otrevligt?

Om ja vad flaggar den upp för?

Kan skyddsprogrammet åtgärda det eventuellt upphittade?

//Malou

Hej och tack för snabbt svar!

Nej på båda frågorna.. bara att AVG inte kunde uppdatera idag.. försöker vara lite före.. =)

Rensar webläsaren (firefox) + kör CCleaner var dag.

Link to comment
Share on other sites

Hej och tack för snabbt svar!

Nej på båda frågorna.. bara att AVG inte kunde uppdatera idag.. försöker vara lite före.. =)

Rensar webläsaren (firefox) + kör CCleaner var dag.

Glömde nämna att efter jag följde ditt råd att ändra MODE i Spybot så gick det att uppdatatera AVG.

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej POLN!

Varsegod ;)

Nej på båda frågorna.. bara att AVG inte kunde uppdatera idag.. försöker vara lite före.. =)

Rensar webläsaren (firefox) + kör CCleaner var dag.

Låter mycket bra.

Anledningen till varför AVG inte kan uppdatera idag är lite svårt att svara på i nuläget.

Ser inte till några otrevligheter eller andra konstigheter i din TM HJT-logga. Enbart en skräpdetalj samt en gammal Javaversion som skall åtgärdas. Och när vi ändå är i farten så kan vi göra en genomsökning med hjälp av Malwarebytes Anti-Malware.

Här nedanför följer procedurerna ;)

Ser att du har en äldre version av Javan installerad (en säkerhetsrisk). Den nyare heter Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 14.

=> Java Runtime Environment: (Avinstallation/Installation):

Vidare:

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ Instruktionerna mycket noga

1: Öppna TM HJT

(För Vista => Högerklicka på verktyget och välj => Kör som Admin)

2: klicka på Do a system scan only-knappen => Bocka för nedanstående detaljer

3: Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

Vidare:

Gå till Start => Kör => Skriv sen i Kör fältet cleanmgr => Klicka Ok-knappen

Bocka i de här nedanstående och putsa bort dem. Kontrollera så att där inte finns bockar i övriga rutor om det finns så bocka bort dem.

Recycle Bin = Papperskorgen

Temporary Files = Temporära Filer

Temporary Internet Files = Temporära "Tillfälliga" Internetfiler

t_ZMAcdIReP.gif

Nu:

Starta om datorn och gå vidare med nedanstående:

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna noga:

Hämta hem Malwarebytes Anti-Malware:

http://www.malwarebytes.org/index.php

1: Spara installationsfilen till skrivbordet

2: För att påbörja installationen dubbelklicka på mbam-setup.exe

3: Bocka för nedanstående

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

4: Klicka på Slutför

Om där finns uppdateringar kommer dessa att installeras.

Då ovanstående är gjort gå vidare med nedanstående procedur:

1: När programmet startar så välj Utför snabb scanning

2: Klicka på knappen Scanna

3: Scanningen kommer nu att ta en stund

3: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat

4: Bocka för allt och klicka på Remove Selected

5: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.

6: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur den ser ut.

7: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem

Vänligen:

Använd INTE taggarna bifogade filer eller annat då du lägger in dina loggar. Utan kopiera/klistra in dem i ditt inlägg direkt.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou
Glömde nämna att efter jag följde ditt råd att ändra MODE i Spybot så gick det att uppdatatera AVG.

Aha så det var den som spökade. Mycket bra att det löste problemet ;)

//Malou

Link to comment
Share on other sites

Aha så det var den som spökade. Mycket bra att det löste problemet ;)

//Malou

TACK Malou!

Är det bästa att ha Spybot i det läget? Och inte ha Teatimer igång?

Gör mitt bästa för att förstå denna datavärld..

/POLN

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej POLN!

Gör mitt bästa för att förstå denna datavärld..

Det låter bra det.

Och det är sannerligen inte alltid så lätt att förstå sig på allt inom denna värld. Man får göra så gott man kan ;)

Är det bästa att ha Spybot i det läget? Och inte ha Teatimer igång?

Om jag skall vara ärlig så tycker jag att du kan avinstallera denna SpyBoot. Den gör ingen större nytta. Ger upphov till en del F/P (Fals/Possetive) samt förhindrar eventuella uppdateringar (som du märkte) och lite andra skumma saker.

Rekommenderar då istället att använda => Malwarebytes Anti-Malware <= som jag postade om i mitt tidigare inlägg. Den gör mer nytta med att kunna hitta/åtgärda om där finns något som inte bör finnas i en dator.

//Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej POLN!

Det låter bra det.

Och det är sannerligen inte alltid så lätt att förstå sig på allt inom denna värld. Man får göra så gott man kan ;)

Om jag skall vara ärlig så tycker jag att du kan avinstallera denna SpyBoot. Den gör ingen större nytta. Ger upphov till en del F/P (Fals/Possetive) samt förhindrar eventuella uppdateringar (som du märkte) och lite andra skumma saker.

Rekommenderar då istället att använda => Malwarebytes Anti-Malware <= som jag postade om i mitt tidigare inlägg. Den gör mer nytta med att kunna hitta/åtgärda om där finns något som inte bör finnas i en dator.

//Malou

Hej igen Malou!

Nu har jag:

1. Uppdaterat Java.

2. Tagit bort Spybot - rensat med CCleaner.. startat om.

3. Tagit bort O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

4. Rensat:

Recycle Bin = Papperskorgen

Temporary Files = Temporära Filer

Temporary Internet Files = Temporära "Tillfälliga" Internetfiler

5. Hämtat hem & Installerat Malwarebytes Anti-Malware:

6. Kört Malwarebytes Anti-Malware & TM HJT

Då ser det ut så här:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.39

Databasversion: 2511

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2009-07-27 15:17:10

mbam-log-2009-07-27 (15-17-10).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 97740

Förfluten tid: 8 minute(s), 56 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 2

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 1

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{90b5a95a-afd5-4d11-b9bd-a69d53d22226} (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{8109fd3d-d891-4f80-8339-50a4913ace6f} (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command\(default) (Broken.OpenCommand) -> Bad: (regedit "%1" %*) Good: (regedit.exe "%1") -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:29:42, on 2009-07-27

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\NMapWin\bin\nmapserv.exe

C:\Program Files\Cheetah Burner\Cheetah DVD Burner\NMSAccess.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\clean.exe.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/...lscbase6662.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NMap - Unknown owner - C:\Program Files\NMapWin\bin\nmapserv.exe

O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files\Cheetah Burner\Cheetah DVD Burner\NMSAccess.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: OracleOracleHome92ClientCache - Unknown owner - C:\oracle\ora92\BIN\ONRSD.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

--

End of file - 7728 bytes

Du är en ängel.. :) TACK!

/ POLN

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej POLN!

Tack för dina vänliga ord ;)

Nu har jag:

1. Uppdaterat Java.

2. Tagit bort Spybot - rensat med CCleaner.. startat om.

3. Tagit bort O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

4. Rensat:

Recycle Bin = Papperskorgen

Temporary Files = Temporära Filer

Temporary Internet Files = Temporära "Tillfälliga" Internetfiler

5. Hämtat hem & Installerat Malwarebytes Anti-Malware:

6. Kört Malwarebytes Anti-Malware & TM HJT

Mycket bra ;)

Ser att Malwarebytes' Anti-Malware hittat samt åtgärdat en del. Och din TM HJT-logga likaså. Mycket bra.

Gör nu nedanstående procedur så får vi se hur allt ser ut. Om allt ser fortsatt bra ut så går vi vidare med resterande procedurer.

1: Starta om datorn

2: Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

3: Starta programmet => välj Utför snabb scanning

4: Klicka på knappen Scanna

5: Scanningen kommer nu att ta en stund

6: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat

7: Bocka för allt och klicka på Remove Selected

8: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.

9: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur den ser ut.

10: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem

Vänligen:

Använd INTE taggarna bifogade filer eller annat då du lägger in dina loggar. Utan kopiera/klistra in dem i ditt inlägg direkt.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej POLN!

Tack för dina vänliga ord ;)

Mycket bra ;)

Ser att Malwarebytes' Anti-Malware hittat samt åtgärdat en del. Och din TM HJT-logga likaså. Mycket bra.

Gör nu nedanstående procedur så får vi se hur allt ser ut. Om allt ser fortsatt bra ut så går vi vidare med resterande procedurer.

1: Starta om datorn

2: Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

3: Starta programmet => välj Utför snabb scanning

4: Klicka på knappen Scanna

5: Scanningen kommer nu att ta en stund

6: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat

7: Bocka för allt och klicka på Remove Selected

8: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.

9: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur den ser ut.

10: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem

Vänligen:

Använd INTE taggarna bifogade filer eller annat då du lägger in dina loggar. Utan kopiera/klistra in dem i ditt inlägg direkt.

MVH/Malou

Hej igen..

Här är resultatet nu..

Malwarebytes' Anti-Malware 1.39

Databasversion: 2511

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2009-07-27 16:50:51

mbam-log-2009-07-27 (16-50-51).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 97762

Förfluten tid: 8 minute(s), 26 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:52:27, on 2009-07-27

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\NMapWin\bin\nmapserv.exe

C:\Program Files\Cheetah Burner\Cheetah DVD Burner\NMSAccess.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\clean.exe.exe

/ POLN

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej POLN!

Malwarebytes' Anti-Malware loggan ser ren och fin ut.

Men TM HJT-loggan har du inte fått med i sin helhet. Öppna textfilen igen och kopiera in hela loggan i ett nytt inlägg här i din tråd.

Hur mår datorn nu?

Kvarstår där några problem?

//Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej POLN!

Malwarebytes' Anti-Malware loggan ser ren och fin ut.

Men TM HJT-loggan har du inte fått med i sin helhet. Öppna textfilen igen och kopiera in hela loggan i ett nytt inlägg här i din tråd.

Hur mår datorn nu?

Kvarstår där några problem?

//Malou

Kanske det här är hela.. :unsure:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:52:27, on 2009-07-27

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\NMapWin\bin\nmapserv.exe

C:\Program Files\Cheetah Burner\Cheetah DVD Burner\NMSAccess.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\clean.exe.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/...lscbase6662.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NMap - Unknown owner - C:\Program Files\NMapWin\bin\nmapserv.exe

O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files\Cheetah Burner\Cheetah DVD Burner\NMSAccess.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: OracleOracleHome92ClientCache - Unknown owner - C:\oracle\ora92\BIN\ONRSD.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

--

End of file - 7674 bytes

Ja, datan funkar bra.. TACK igen!

/ POLN

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej POLN!

Underbart härligt att höra att datorn mår bra ;)

Kanske det här är hela.. :unsure:

Nu fick du med hela TM HJT-loggan. Och den ser ren och fin ut. Mycket bra. Du har gjort ett bra jobb.

SLUTORD:

För att inte riskera att återtälla datorn till någon/några tidigare tidpunkter då eventuella otrevligheter förekom (detta då med tanke på att där finns/fanns otyg i din restore-mapp) så läs gärna igenom nedanstående information samt instruktion för hur man går tillväga med att rensa rent i restore-mappen m.m.

OBS: Välj instruktionen för det Operativsystem just du använder:

=> Systemåterställning: (Så här Inaktiverar/Aktiverar du):

Mina sedvanliga rekommendationer:

Hämta hem/installera ALLA SÄKERHETSUPPDATERINGAR/PATCHAR M.M.

Hämta hem/installera SP1/SP3 för det Operativsystem som används

(Windows XP/Windows Vista).

Finns att hämta hem från Windows Update/Microsoft Update.

Allt hittas på nedanstående sida under fliken Lite Tips & Råd för en säkrare dator:

Läs gärna även informationen under fliken Hur blev jag infekterad?

=>Dator&IT-Säkerhet:

=> Lite Tips & Råd för en säkrare dator:

Då du gjort ovanstående

Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så vi får se att allt är fortsatt rent och fint. Detta för att säkerställa så inget gått fel under ovanstående procedur (EX: Att inget otyg blivit återställt av misstag).

OBS:

Kopiera INTE in loggan (textfilen) som bifogad fil ej heller inom code-taggar eller annat.

Kopiera/klistra in loggan DIREKT i ditt inlägg.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej POLN!

Underbart härligt att höra att datorn mår bra ;)

Nu fick du med hela TM HJT-loggan. Och den ser ren och fin ut. Mycket bra. Du har gjort ett bra jobb.

SLUTORD:

För att inte riskera att återtälla datorn till någon/några tidigare tidpunkter då eventuella otrevligheter förekom (detta då med tanke på att där finns/fanns otyg i din restore-mapp) så läs gärna igenom nedanstående information samt instruktion för hur man går tillväga med att rensa rent i restore-mappen m.m.

OBS: Välj instruktionen för det Operativsystem just du använder:

=> Systemåterställning: (Så här Inaktiverar/Aktiverar du):

Mina sedvanliga rekommendationer:

Hämta hem/installera ALLA SÄKERHETSUPPDATERINGAR/PATCHAR M.M.

Hämta hem/installera SP1/SP3 för det Operativsystem som används

(Windows XP/Windows Vista).

Finns att hämta hem från Windows Update/Microsoft Update.

Allt hittas på nedanstående sida under fliken Lite Tips & Råd för en säkrare dator:

Läs gärna även informationen under fliken Hur blev jag infekterad?

=>Dator&IT-Säkerhet:

=> Lite Tips & Råd för en säkrare dator:

Då du gjort ovanstående

Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så vi får se att allt är fortsatt rent och fint. Detta för att säkerställa så inget gått fel under ovanstående procedur (EX: Att inget otyg blivit återställt av misstag).

OBS:

Kopiera INTE in loggan (textfilen) som bifogad fil ej heller inom code-taggar eller annat.

Kopiera/klistra in loggan DIREKT i ditt inlägg.

MVH/Malou

Hej Malou!

Här är TM HJT loggan efter jag gjort enligt dina rekommendationer:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:17:15, on 2009-07-29

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\NMapWin\bin\nmapserv.exe

C:\Program Files\Cheetah Burner\Cheetah DVD Burner\NMSAccess.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\clean.exe.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/...lscbase6662.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NMap - Unknown owner - C:\Program Files\NMapWin\bin\nmapserv.exe

O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files\Cheetah Burner\Cheetah DVD Burner\NMSAccess.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: OracleOracleHome92ClientCache - Unknown owner - C:\oracle\ora92\BIN\ONRSD.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

--

End of file - 7662 bytes

TACK!

/ POLN

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej POLN!

Varsegod!

Din TM HJT-logga ser fortsatt ren och fin ut. Du har gjort ett mycket bra jobb ;)

Ha det så bra och var rädd om datorn!

//Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...