Jump to content

Oregelbundna blåskärmar


S.Simon

Recommended Posts

Hej, jag har ett problem med min dator här hemma. Den får bluscreen och startar om sig när den känner för det. alltså oregelbundet. jag haft datorn inne på service och dom konstatera att de var inget fel på den, ändå får jag omstarter. Jag har koll på temp~ i datorn och den ligger på ca 45-55 grader samt ändrat elutag, fortfarande uppkommer de samma problem.

jag fick ett tips om att hålla ett öga på Loggboken och jag har hittat ett litet mönster och undrar om de kan vara felet?

Bifogat:

EventLog

Microsoft ® Windows ® 5.01. 2600 Service Pack 2 Multiprocessor Free.

Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på sidan http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Är ett av dom medelande som börjar hela prossessen och forts med:

Tjänsten EventLog startades.

Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på sidan http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

föjlt av:

Datorn har startats om efter felsökningen. Felsökningen var: 0x1000000a (0x00000000, 0x00000002, 0x00000001, 0x805219c4). Innehållet dumpades och sparades i: D:WINDOWSMinidumpMini072108-01.dmp.

Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på sidan http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Någon som vet? Har fler felmedelande, men postar inte dom eftersom dom kommer efter den sisstnämda

Mvh Simon

Link to comment
Share on other sites

1: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

*                                                                             *

*                        Bugcheck Analysis                                    *

*                                                                             *

*******************************************************************************

IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)

An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an

interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually

caused by drivers using improper addresses.

If a kernel debugger is available get the stack backtrace.

Arguments:

Arg1: 00000000, memory referenced

Arg2: 00000002, IRQL

Arg3: 00000001, bitfield :

bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation

bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)

Arg4: 805219c4, address which referenced memory

Debugging Details:

------------------

WRITE_ADDRESS:  00000000

CURRENT_IRQL:  2

FAULTING_IP:

nt!MiRemovePageByColor+66

805219c4 ff08            dec     dword ptr [eax]

CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1

DEFAULT_BUCKET_ID:  DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR:  0xA

PROCESS_NAME:  explorer.exe

TRAP_FRAME:  b5d7f504 -- (.trap 0xffffffffb5d7f504)

ErrCode = 00000002

eax=e2c8b02c ebx=00000070 ecx=e38ce000 edx=000000a0 esi=00000060 edi=00000060

eip=bf8b0644 esp=b5d7f578 ebp=b5d7f58c iopl=0         nv up ei pl zr na pe nc

cs=0008  ss=0010  ds=0023  es=0023  fs=0030  gs=0000             efl=00010246

win32k!AddEdgeToGET+0x2b:

bf8b0644 c7412401000000  mov     dword ptr [ecx+24h],1 ds:0023:e38ce024=????????

Resetting default scope

LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 80521eee to 805219c4

STACK_TEXT: 

b5d7f3d8 80521eee 00000001 0000003d c071c670 nt!MiRemovePageByColor+0x66

b5d7f3f0 80513eaa c071c670 00000000 00000000 nt!MiRemoveAnyPage+0xbc

b5d7f408 805158a9 e38ce024 c071c670 00000000 nt!MiResolveDemandZeroFault+0x12a

b5d7f480 8051f525 00000000 e38ce024 c071c670 nt!MiDispatchFault+0x145

b5d7f4ec 805437c8 00000001 e38ce024 00000000 nt!MmAccessFault+0x877

b5d7f4ec bf8b0644 00000001 e38ce024 00000000 nt!KiTrap0E+0xd0

b5d7f58c bf8b0496 b5d7f8f8 e38ce000 00000000 win32k!AddEdgeToGET+0x2b

b5d7f5b4 bf8ace69 e2c8b024 e2c8b204 e38ce000 win32k!vConstructGET+0x51

b5d7f974 bf8792da b5d7fae0 00000002 00000000 win32k!RGNMEMOBJ::vCreate+0x1b4

b5d7fb2c bf8bcda1 e38fe688 00000000 1c1008eb win32k!NtGdiFrameRgn+0x133

b5d7fb70 bf8bd129 bc6af9a8 a2011039 00000000 win32k!DrawWindowShadow+0x13c

b5d7fbe8 bf8bcf5f 00000000 a2011039 bc64a7f0 win32k!GenerateWindowShadow+0xeb

b5d7fc20 bf8bce6d bc6af9a8 bc64a7f0 e2e2d6d8 win32k!ApplyShadow+0x37

b5d7fc54 bf82ce94 bc6af9a8 bc6406e8 e1dd61f8 win32k!xxxAddShadow+0xaa

b5d7fc7c bf82bf5d bf9ab660 00000000 bc6af9a8 win32k!xxxSendChangedMsgs+0xed

b5d7fcd4 bf82ec21 00000000 00000000 b5d7fd24 win32k!xxxEndDeferWindowPosEx+0x26c

b5d7fcf4 bf82fe8d bc6af9a8 00000000 00000000 win32k!xxxSetWindowPos+0x101

b5d7fd40 8054086c bc6af9a8 00000000 00000000 win32k!NtUserSetWindowPos+0x163

b5d7fd40 7c90eb94 bc6af9a8 00000000 00000000 nt!KiFastCallEntry+0xfc

WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.

00eafc40 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90eb94

STACK_COMMAND:  kb

FOLLOWUP_IP:

win32k!AddEdgeToGET+2b

bf8b0644 c7412401000000  mov     dword ptr [ecx+24h],1

SYMBOL_STACK_INDEX:  6

SYMBOL_NAME:  win32k!AddEdgeToGET+2b

FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner

MODULE_NAME: win32k

IMAGE_NAME:  win32k.sys

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  47e0e106

FAILURE_BUCKET_ID:  0xA_W_win32k!AddEdgeToGET+2b

BUCKET_ID:  0xA_W_win32k!AddEdgeToGET+2b

Followup: MachineOwner

---------

Vad betyder de? och hur ska man rätta till de?

Link to comment
Share on other sites

Resultatet säger inte speciellt mycket då win32k.sys är en av kärnfilerna i Windows XP. Har du installerat SP3?

Mina råd är att göra följande:

1. Se till att uppgradera alla drivrutiner och BIOS, använd till exempel www.driveragent.com för att se vilka drivrutiner du behöver uppdaterat. BIOS hittar du på datortillverkarens hemsida (eller på moderkorttillverkarens hemsida).

2. Kör minnestest, exempelvis Windows Memory Diagnostics, http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp

Uppstår problemet fortfarande ja då får vi hitta på fler saker att gå igenom :)

Link to comment
Share on other sites

Mycket riktigt, står att 22%behövs updateras, även om jag redan har gjort det på em del. konstigt nog säger Nvidia att de redan är de senaste drivrutinen ???

märkte även att det fanns drivrutiner på hemsidan som man måste betala för. är det värt de? finns det några andra alternativ?

Link to comment
Share on other sites

Okej, tar dom i tur och ordning

NVIDIA GeForce 8800 GTS

Intel® ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825

Intel® ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820

Plug and Play-bildskärm

System Devices

Intel® P965/G965/G35 PCI Express Root Port - 29A1

Intel® P965/G965/G35 Processor to I/O Controller - 29A0

Intel® ICH8 Family PCI Express Root Port 4 - 2845

Intel® ICH8/ICH8R Family LPC Interface Controller - 2810

och håller på med minnestestet

Måste man tänka på något när man installerar dom nya drivrutinerna? som att avinstallera dom nuvarande?

Link to comment
Share on other sites

Ok, du har http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_175.19_whql.html ?

Ta även hem chipsetdrivrutinerna från Intel, http://downloadmirror.intel.com/16023/a08/infinst_autol.exe

Du behöver inte avinstallera drivrutinerna, kör bara in dom nya!

Kolla sedan på Microsoft Update om det finns några drivrutiner där.

Hur gick det med BIOS-uppdateringen?

Link to comment
Share on other sites

Den första länken blev jag lite osäker på, Sitter med xp och den är för vista, gör det något? <-- de löste sig

Den andra länken (chipsetdrivrutinerna) löste två av dom fyra (System Devices) rutinerna

närmare bestämt:

Intel® P965/G965/G35 PCI Express Root Port - 29A1

Intel® P965/G965/G35 Processor to I/O Controller - 29A0

dom andra kvarstår   ???

BIOS updatera jag från asus hemsida för några dagar sedan, kan testa igen. Hur kollar man om de blivit rätt?

Mvh Simon (14%) dåliga drivrutiner :)

Link to comment
Share on other sites

Ja den fick jag rätt på, tack så mycket :)

har du någon idee hur jag ska lösa dom andra?

Intel® ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825

Intel® ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820

Plug and Play-bildskärm

System Devices:

Intel® ICH8 Family PCI Express Root Port 4 - 2845

Intel® ICH8/ICH8R Family LPC Interface Controller - 2810

Samt BIOS

Och ska man installera SP3? jag kör fortfarande på 2an

Link to comment
Share on other sites

Antar att jag kör RAIDat eftersom jag inte kunde installera de.

sp3 på väg ner nu samt en ny blue screen

Microsoft ® Windows Debugger Version 6.9.0003.113 X86

Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.

Loading Dump File [D:WINDOWSMinidumpMini072208-01.dmp]

Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available

Symbol search path is: C:mappfördinasymbolfiler*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Executable search path is:

Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS

Built by: 2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254

Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700

Debug session time: Tue Jul 22 22:46:22.515 2008 (GMT+2)

System Uptime: 0 days 9:53:01.294

Loading Kernel Symbols

...

Loading User Symbols

Loading unloaded module list

....................

*******************************************************************************

*                                                                            *

*                        Bugcheck Analysis                                    *

*                                                                            *

*******************************************************************************

Use !analyze -v to get detailed debugging information.

BugCheck 10000050, {c250597c, 0, 8050525f, 0}

Could not read faulting driver name

Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiLocateAndReserveWsle+51 )

Followup: MachineOwner

---------

0: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

*                                                                            *

*                        Bugcheck Analysis                                    *

*                                                                            *

*******************************************************************************

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)

Invalid system memory was referenced.  This cannot be protected by try-except,

it must be protected by a Probe.  Typically the address is just plain bad or it

is pointing at freed memory.

Arguments:

Arg1: c250597c, memory referenced.

Arg2: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.

Arg3: 8050525f, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory

address.

Arg4: 00000000, (reserved)

Debugging Details:

------------------

Could not read faulting driver name

READ_ADDRESS:  c250597c

FAULTING_IP:

nt!MiLocateAndReserveWsle+51

8050525f 8b0c81          mov    ecx,dword ptr [ecx+eax*4]

MM_INTERNAL_CODE:  0

CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1

DEFAULT_BUCKET_ID:  DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR:  0x50

PROCESS_NAME:  war3.exe

LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 8051fc63 to 8050525f

STACK_TEXT: 

b5fe1cf4 8051fc63 c0883cfc 0d6de000 00127e20 nt!MiLocateAndReserveWsle+0x51

b5fe1d4c 805437c8 81c5c698 0d6de000 80000000 nt!MmAccessFault+0xfb5

b5fe1d4c 6001110e 81c5c698 0d6de000 80000000 nt!KiTrap0E+0xd0

WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.

00127ea0 00000000 00000000 00000000 00000000 0x6001110e

STACK_COMMAND:  kb

FOLLOWUP_IP:

nt!MiLocateAndReserveWsle+51

8050525f 8b0c81          mov    ecx,dword ptr [ecx+eax*4]

SYMBOL_STACK_INDEX:  0

SYMBOL_NAME:  nt!MiLocateAndReserveWsle+51

FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner

MODULE_NAME: nt

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  45e53f9d

IMAGE_NAME:  memory_corruption

FAILURE_BUCKET_ID:  0x50_nt!MiLocateAndReserveWsle+51

BUCKET_ID:  0x50_nt!MiLocateAndReserveWsle+51

Followup: MachineOwner

---------

0: kd> lmvm nt

start    end        module name

804d7000 806e2000  nt      # (pdb symbols)          C:mappfördinasymbolfilerntkrpamp.pdb966DF78E558F483199141B029DF5A9D51ntkrpamp.pdb

    Loaded symbol image file: ntkrpamp.exe

    Mapped memory image file: C:mappfördinasymbolfilerntkrpamp.exe45E53F9D20b000ntkrpamp.exe

    Image path: ntkrpamp.exe

    Image name: ntkrpamp.exe

    Timestamp:        Wed Feb 28 09:38:53 2007 (45E53F9D)

    CheckSum:        001F6C8A

    ImageSize:        0020B000

    File version:    5.1.2600.3093

    Product version:  5.1.2600.3093

    File flags:      0 (Mask 3F)

    File OS:          40004 NT Win32

    File type:        1.0 App

    File date:        00000000.00000000

    Translations:    0415.04b0

    CompanyName:      Microsoft Corporation

    ProductName:      System operacyjny Microsoft® Windows®

    InternalName:    ntkrpamp.exe

    OriginalFilename: ntkrpamp.exe

    ProductVersion:  5.1.2600.3093

    FileVersion:      5.1.2600.3093 (xpsp_sp2_gdr.070227-2254)

    FileDescription:  Jądro i system NT

    LegalCopyright:  © Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Link to comment
Share on other sites

"Probably caused by : memory_corruption "

Troligtvis fel på en eller flera minnesmoduler, alternativt minnesslotarna på moderkortet.

Kör minnestestet jag länkade till tidigare under många timmar och se vad som händer. Om den inte visar något fel så testa att plocka ur minnesmoduler och även byta plats på dessa för att köra med uteslutningsmetoden.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...