Jump to content

Flera program/tjänster avslutas


orangeangel

Recommended Posts

Hej, har en del bekymmer som jag inte kan förstå mig på. Jag har en Dell XPS 1530 som har fungerat rätt bra, men för ett par dagar sedan så drabbades den av någon konstig åkomma. Direkt vid start kom dessa fel upp:

Loggnamn:      Application

Källa:        Application Error

Datum:        2008-09-22 09:26:50

Händelse-ID:  1000

Aktivitetskategori:(100)

Nivå:          Fel

Nyckelord:    Klassiskt

Användare:    Saknas

Dator:        Fridas-dator

Beskrivning:

Felet uppstod i programmet wmpnetwk.exe, version 11.0.6001.7000, tidsstämpel 0x47919370, felet uppstod i modulen upnp.dll, version 0.0.0.0, tidsstämpel 0x4791a769, undantagskod 0xc0000005, felförskjutning 0x0000993e, process-ID 0x12ac, programmets starttid 0x01c91c8492d33c1b.

Händelsens XML-data:

<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

  <System>

    <Provider Name="Application Error" />

    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>

    <Level>2</Level>

    <Task>100</Task>

    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>

    <TimeCreated SystemTime="2008-09-22T07:26:50.000Z" />

    <EventRecordID>6174</EventRecordID>

    <Channel>Application</Channel>

    <Computer>Fridas-dator</Computer>

    <Security />

  </System>

  <EventData>

    <Data>wmpnetwk.exe</Data>

    <Data>11.0.6001.7000</Data>

    <Data>47919370</Data>

    <Data>upnp.dll</Data>

    <Data>0.0.0.0</Data>

    <Data>4791a769</Data>

    <Data>c0000005</Data>

    <Data>0000993e</Data>

    <Data>12ac</Data>

    <Data>01c91c8492d33c1b</Data>

  </EventData>

</Event>

Loggnamn:      Application

Källa:        Application Error

Datum:        2008-09-22 09:26:57

Händelse-ID:  1000

Aktivitetskategori:(100)

Nivå:          Fel

Nyckelord:    Klassiskt

Användare:    Saknas

Dator:        Fridas-dator

Beskrivning:

Felet uppstod i programmet svchost.exe_Wlansvc, version 6.0.6001.18000, tidsstämpel 0x47918b89, felet uppstod i modulen upnp.dll, version 0.0.0.0, tidsstämpel 0x4791a769, undantagskod 0xc0000005, felförskjutning 0x0000993e, process-ID 0x498, programmets starttid 0x01c91c847eb3587a.

Händelsens XML-data:

<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

  <System>

    <Provider Name="Application Error" />

    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>

    <Level>2</Level>

    <Task>100</Task>

    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>

    <TimeCreated SystemTime="2008-09-22T07:26:57.000Z" />

    <EventRecordID>6175</EventRecordID>

    <Channel>Application</Channel>

    <Computer>Fridas-dator</Computer>

    <Security />

  </System>

  <EventData>

    <Data>svchost.exe_Wlansvc</Data>

    <Data>6.0.6001.18000</Data>

    <Data>47918b89</Data>

    <Data>upnp.dll</Data>

    <Data>0.0.0.0</Data>

    <Data>4791a769</Data>

    <Data>c0000005</Data>

    <Data>0000993e</Data>

    <Data>498</Data>

    <Data>01c91c847eb3587a</Data>

  </EventData>

</Event>

Loggnamn:      Application

Källa:        Application Error

Datum:        2008-09-22 09:27:29

Händelse-ID:  1000

Aktivitetskategori:(100)

Nivå:          Fel

Nyckelord:    Klassiskt

Användare:    Saknas

Dator:        Fridas-dator

Beskrivning:

Felet uppstod i programmet svchost.exe_Netman, version 6.0.6001.18000, tidsstämpel 0x47918b89, felet uppstod i modulen upnp.dll, version 0.0.0.0, tidsstämpel 0x4791a769, undantagskod 0xc0000005, felförskjutning 0x0000993e, process-ID 0x1680, programmets starttid 0x01c91c84aad8d4fb.

Händelsens XML-data:

<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

  <System>

    <Provider Name="Application Error" />

    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>

    <Level>2</Level>

    <Task>100</Task>

    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>

    <TimeCreated SystemTime="2008-09-22T07:27:29.000Z" />

    <EventRecordID>6177</EventRecordID>

    <Channel>Application</Channel>

    <Computer>Fridas-dator</Computer>

    <Security />

  </System>

  <EventData>

    <Data>svchost.exe_Netman</Data>

    <Data>6.0.6001.18000</Data>

    <Data>47918b89</Data>

    <Data>upnp.dll</Data>

    <Data>0.0.0.0</Data>

    <Data>4791a769</Data>

    <Data>c0000005</Data>

    <Data>0000993e</Data>

    <Data>1680</Data>

    <Data>01c91c84aad8d4fb</Data>

  </EventData>

</Event>

Loggnamn:      Application

Källa:        Application Error

Datum:        2008-09-22 09:27:50

Händelse-ID:  1000

Aktivitetskategori:(100)

Nivå:          Fel

Nyckelord:    Klassiskt

Användare:    Saknas

Dator:        Fridas-dator

Beskrivning:

Felet uppstod i programmet wmpnetwk.exe, version 11.0.6001.7000, tidsstämpel 0x47919370, felet uppstod i modulen upnp.dll, version 0.0.0.0, tidsstämpel 0x4791a769, undantagskod 0xc0000005, felförskjutning 0x0000993e, process-ID 0x1408, programmets starttid 0x01c91c84b7b2796b.

Händelsens XML-data:

<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

  <System>

    <Provider Name="Application Error" />

    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>

    <Level>2</Level>

    <Task>100</Task>

    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>

    <TimeCreated SystemTime="2008-09-22T07:27:50.000Z" />

    <EventRecordID>6179</EventRecordID>

    <Channel>Application</Channel>

    <Computer>Fridas-dator</Computer>

    <Security />

  </System>

  <EventData>

    <Data>wmpnetwk.exe</Data>

    <Data>11.0.6001.7000</Data>

    <Data>47919370</Data>

    <Data>upnp.dll</Data>

    <Data>0.0.0.0</Data>

    <Data>4791a769</Data>

    <Data>c0000005</Data>

    <Data>0000993e</Data>

    <Data>1408</Data>

    <Data>01c91c84b7b2796b</Data>

  </EventData>

</Event>

Loggnamn:      Application

Källa:        Application Error

Datum:        2008-09-22 09:27:51

Händelse-ID:  1000

Aktivitetskategori:(100)

Nivå:          Fel

Nyckelord:    Klassiskt

Användare:    Saknas

Dator:        Fridas-dator

Beskrivning:

Felet uppstod i programmet svchost.exe_Netman, version 6.0.6001.18000, tidsstämpel 0x47918b89, felet uppstod i modulen upnp.dll, version 0.0.0.0, tidsstämpel 0x4791a769, undantagskod 0xc0000005, felförskjutning 0x0000993e, process-ID 0xe3c, programmets starttid 0x01c91c84b824c33b.

Händelsens XML-data:

<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

  <System>

    <Provider Name="Application Error" />

    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>

    <Level>2</Level>

    <Task>100</Task>

    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>

    <TimeCreated SystemTime="2008-09-22T07:27:51.000Z" />

    <EventRecordID>6180</EventRecordID>

    <Channel>Application</Channel>

    <Computer>Fridas-dator</Computer>

    <Security />

  </System>

  <EventData>

    <Data>svchost.exe_Netman</Data>

    <Data>6.0.6001.18000</Data>

    <Data>47918b89</Data>

    <Data>upnp.dll</Data>

    <Data>0.0.0.0</Data>

    <Data>4791a769</Data>

    <Data>c0000005</Data>

    <Data>0000993e</Data>

    <Data>e3c</Data>

    <Data>01c91c84b824c33b</Data>

  </EventData>

</Event>

Loggnamn:      Application

Källa:        Application Error

Datum:        2008-09-22 09:28:20

Händelse-ID:  1000

Aktivitetskategori:(100)

Nivå:          Fel

Nyckelord:    Klassiskt

Användare:    Saknas

Dator:        Fridas-dator

Beskrivning:

Felet uppstod i programmet svchost.exe_Netman, version 6.0.6001.18000, tidsstämpel 0x47918b89, felet uppstod i modulen upnp.dll, version 0.0.0.0, tidsstämpel 0x4791a769, undantagskod 0xc0000005, felförskjutning 0x0000993e, process-ID 0xf68, programmets starttid 0x01c91c84c904869b.

Händelsens XML-data:

<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

  <System>

    <Provider Name="Application Error" />

    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>

    <Level>2</Level>

    <Task>100</Task>

    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>

    <TimeCreated SystemTime="2008-09-22T07:28:20.000Z" />

    <EventRecordID>6181</EventRecordID>

    <Channel>Application</Channel>

    <Computer>Fridas-dator</Computer>

    <Security />

  </System>

  <EventData>

    <Data>svchost.exe_Netman</Data>

    <Data>6.0.6001.18000</Data>

    <Data>47918b89</Data>

    <Data>upnp.dll</Data>

    <Data>0.0.0.0</Data>

    <Data>4791a769</Data>

    <Data>c0000005</Data>

    <Data>0000993e</Data>

    <Data>f68</Data>

    <Data>01c91c84c904869b</Data>

  </EventData>

</Event>

Loggnamn:      Application

Källa:        Application Error

Datum:        2008-09-22 09:28:38

Händelse-ID:  1000

Aktivitetskategori:(100)

Nivå:          Fel

Nyckelord:    Klassiskt

Användare:    Saknas

Dator:        Fridas-dator

Beskrivning:

Felet uppstod i programmet svchost.exe_Netman, version 6.0.6001.18000, tidsstämpel 0x47918b89, felet uppstod i modulen upnp.dll, version 0.0.0.0, tidsstämpel 0x4791a769, undantagskod 0xc0000005, felförskjutning 0x0000993e, process-ID 0x1774, programmets starttid 0x01c91c84d490002b.

Händelsens XML-data:

<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

  <System>

    <Provider Name="Application Error" />

    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>

    <Level>2</Level>

    <Task>100</Task>

    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>

    <TimeCreated SystemTime="2008-09-22T07:28:38.000Z" />

    <EventRecordID>6182</EventRecordID>

    <Channel>Application</Channel>

    <Computer>Fridas-dator</Computer>

    <Security />

  </System>

  <EventData>

    <Data>svchost.exe_Netman</Data>

    <Data>6.0.6001.18000</Data>

    <Data>47918b89</Data>

    <Data>upnp.dll</Data>

    <Data>0.0.0.0</Data>

    <Data>4791a769</Data>

    <Data>c0000005</Data>

    <Data>0000993e</Data>

    <Data>1774</Data>

    <Data>01c91c84d490002b</Data>

  </EventData>

</Event>

Loggnamn:      Application

Källa:        Application Error

Datum:        2008-09-22 09:28:45

Händelse-ID:  1000

Aktivitetskategori:(100)

Nivå:          Fel

Nyckelord:    Klassiskt

Användare:    Saknas

Dator:        Fridas-dator

Beskrivning:

Felet uppstod i programmet svchost.exe_ShellHWDetection, version 6.0.6001.18000, tidsstämpel 0x47918b89, felet uppstod i modulen upnp.dll, version 0.0.0.0, tidsstämpel 0x4791a769, undantagskod 0xc0000005, felförskjutning 0x0000993e, process-ID 0x4a8, programmets starttid 0x01c91c847ec1a0c0.

Händelsens XML-data:

<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

  <System>

    <Provider Name="Application Error" />

    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>

    <Level>2</Level>

    <Task>100</Task>

    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>

    <TimeCreated SystemTime="2008-09-22T07:28:45.000Z" />

    <EventRecordID>6183</EventRecordID>

    <Channel>Application</Channel>

    <Computer>Fridas-dator</Computer>

    <Security />

  </System>

  <EventData>

    <Data>svchost.exe_ShellHWDetection</Data>

    <Data>6.0.6001.18000</Data>

    <Data>47918b89</Data>

    <Data>upnp.dll</Data>

    <Data>0.0.0.0</Data>

    <Data>4791a769</Data>

    <Data>c0000005</Data>

    <Data>0000993e</Data>

    <Data>4a8</Data>

    <Data>01c91c847ec1a0c0</Data>

  </EventData>

</Event>

Loggnamn:      Application

Källa:        Application Error

Datum:        2008-09-22 09:29:10

Händelse-ID:  1000

Aktivitetskategori:(100)

Nivå:          Fel

Nyckelord:    Klassiskt

Användare:    Saknas

Dator:        Fridas-dator

Beskrivning:

Felet uppstod i programmet wmpnetwk.exe, version 11.0.6001.7000, tidsstämpel 0x47919370, felet uppstod i modulen upnp.dll, version 0.0.0.0, tidsstämpel 0x4791a769, undantagskod 0xc0000005, felförskjutning 0x0000993e, process-ID 0x1514, programmets starttid 0x01c91c84e76ca4fb.

Händelsens XML-data:

<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

  <System>

    <Provider Name="Application Error" />

    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>

    <Level>2</Level>

    <Task>100</Task>

    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>

    <TimeCreated SystemTime="2008-09-22T07:29:10.000Z" />

    <EventRecordID>6184</EventRecordID>

    <Channel>Application</Channel>

    <Computer>Fridas-dator</Computer>

    <Security />

  </System>

  <EventData>

    <Data>wmpnetwk.exe</Data>

    <Data>11.0.6001.7000</Data>

    <Data>47919370</Data>

    <Data>upnp.dll</Data>

    <Data>0.0.0.0</Data>

    <Data>4791a769</Data>

    <Data>c0000005</Data>

    <Data>0000993e</Data>

    <Data>1514</Data>

    <Data>01c91c84e76ca4fb</Data>

  </EventData>

</Event>

Liknande fel uppkom ständigt, alltid i någon variant av svchost.exe och i modulen upnp.dll eller i wmpnetwk.exe. Det hjälper inte att inaktivera wmpnetwk.exe, även om det verkade som om felen började där.

Ansluter jag till nätverket via sladd istället för trådlöst så blir det "bara" några fel vid start, men det trådlösa nätverket är helt oanvändbart. Ansluter jag inte till något nätverk överhuvudtaget blir felen få. I felsäkert läge dyker bara det här felet upp:

Loggnamn:      Application

Källa:        Application Error

Datum:        2008-09-25 13:53:45

Händelse-ID:  1000

Aktivitetskategori:(100)

Nivå:          Fel

Nyckelord:    Klassiskt

Användare:    Saknas

Dator:        Fridas-dator

Beskrivning:

Felet uppstod i programmet svchost.exe_Wlansvc, version 6.0.6001.18000, tidsstämpel 0x47918b89, felet uppstod i modulen upnp.dll, version 0.0.0.0, tidsstämpel 0x4791a769, undantagskod 0xc0000005, felförskjutning 0x0000993e, process-ID 0x424, programmets starttid 0x01c91f0529a318c7.

Händelsens XML-data:

<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

  <System>

    <Provider Name="Application Error" />

    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>

    <Level>2</Level>

    <Task>100</Task>

    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>

    <TimeCreated SystemTime="2008-09-25T11:53:45.000Z" />

    <EventRecordID>7596</EventRecordID>

    <Channel>Application</Channel>

    <Computer>Fridas-dator</Computer>

    <Security />

  </System>

  <EventData>

    <Data>svchost.exe_Wlansvc</Data>

    <Data>6.0.6001.18000</Data>

    <Data>47918b89</Data>

    <Data>upnp.dll</Data>

    <Data>0.0.0.0</Data>

    <Data>4791a769</Data>

    <Data>c0000005</Data>

    <Data>0000993e</Data>

    <Data>424</Data>

    <Data>01c91f0529a318c7</Data>

  </EventData>

</Event>

Jag har inte installerat några nya program eller liknande nyss och systemåterställning förändrar inget. Någon som har förslag på en lösning?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

wmpnetwk.exe är huvudprogrammet för "Windows Media Player Network Sharing Service".

Det används för att dela Windows Media Player bibliotek över nätverket. Du kan stänga av den servicen

om du vill testa att felet inte återkommer (se bild).

upnp.dll är en Universal-Plug'n'Play nätverksmodul som får skulden för misslyckandet.

<Data>c0000005</Data> memory address violation. Programmet blev nekad att fortsätta.

Du har kanske installerat någon brandvägg som ersättare för Windows egen (Kaspersky ?)

som inte släpper igenom den typen av nätverkstjänster ?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...