Jump to content

NVCPL.DLL


candela

Recommended Posts

När jag startar datorn får jag felmeddelande:

Det gick inte att läsa in NVCPL.DLL

Det går inte att via kontrollpanelen komma någonstans, får felmeddelande:

C:WindowsSystem32nvscpl.dll.

När jag går in där går mappen ej att öppna.Se bif bild.

Hoppas någon kan förklara varför detta inträffat och vad som kan göras för att avhjälpa felet.

/candela

Link to comment
Share on other sites

Guest DimensionX

Låter som om det är nåt strul med grafikkortsdrivrutinen, testa att installera om den. Eller se om det finns någon nyare version rentav.

För övrigt så är det Nvidias kontrollpanel som inte vill ladda in.

Link to comment
Share on other sites

Hej DimensionX och tack för snabbt svar.

skall jag avinstallera NVIDIA Drivers med Revo Uninstaller och sedan leta efter ny drivrutin på

NVIDIA?

Skall jag först hämta ny drivrutin och spara den på tex skrivbordet och därefter avinstallera?

Hur återfår jag Nvidias kontrollpanel?

/candela

Link to comment
Share on other sites

Guest DimensionX
Hej DimensionX och tack för snabbt svar.

skall jag avinstallera NVIDIA Drivers med Revo Uninstaller och sedan leta efter ny drivrutin på

NVIDIA?

Skall jag först hämta ny drivrutin och spara den på tex skrivbordet och därefter avinstallera?

Hur återfår jag Nvidias kontrollpanel?

/candela

Här kan du hämta hem senaste drivrutinen, på deras egen sida. När du installerat om kommer säkert kontrollpanelen att funka fint igen.

http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us

Avinstallera gamla först bara och installera nya direkt efteråt.

Lättaste sättet att fixa sånt här strul brukar vara att installera om helt enkelt. Har själv råkat ut för liknande.

Link to comment
Share on other sites

Guest DimensionX
Tack för tipset.

Men hur går jag tillväga? Skall jag gå in via felsäkert läge och avinstallera drivrutinen?

Hur får jag tillbaka NVCPL?

Mvh

candela

Precis, boota i felsäkert läge och ta bort dem via lägg till ta bort program i kontrollpanelen. Kolla om det blir nån NVIDIA mapp kvar i roten, på C:  släng den i så fall.

Sen är det bara att installera de nya drivrutinerna. NVIDIA Kontrollpanelen kommer säkert fungera fint igen sen. :)

Kontrollpanelen finns inbakad i drivrutinerna. Det måste blivit nåt fel med din nuvarande drivrutin.

Link to comment
Share on other sites

Det hjälpte inte DimensionX.

Körde Malvarebytes Anti Malware och hittade:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.29

Databasversion: 1302

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2008-11-01 11:54:36

mbam-log-2008-11-01 (11-54-32).txt

Skanningstyp: Fullständig skanning (C:|)

Antal skannade objekt: 183703

Förfluten tid: 1 hour(s), 1 minute(s), 10 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 1

Infekterade registervärden: 1

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

HKEY_CLASSES_ROOTmultimediaControls.chl (Trojan.Zlob) -> No action taken.

Infekterade registervärden:

HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerToolbarWebBrowser{94a5c93f-bd18-4c46-b777-c94c145c3cab} (Trojan.Zlob) -> No action taken.

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

Körde därefter HiJackThis med följande logga:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:03:56, on 2008-11-01

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32LEXBCES.EXE

C:WINDOWSsystem32LEXPPS.EXE

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:ProgramAdobePhotoshop Elements 5.0PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:ProgramDelade filerAppleMobile Device SupportbinAppleMobileDeviceService.exe

C:ProgramBonjourmDNSResponder.exe

C:ProgramComodoFirewallcmdagent.exe

C:ProgramESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe

C:ProgramJavajre6binjqs.exe

C:ProgramDelade filerLightScribeLSSrvc.exe

C:ProgramMcAfeeSiteAdvisorMcSACore.exe

C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedVS7DEBUGMDM.EXE

C:ProgramCDBurnerXPNMSAccessU.exe

C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

C:WINDOWSsystem32IoctlSvc.exe

C:ProgramAnalog DevicesSoundMAXspkrmon.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32SearchIndexer.exe

C:ProgramESETESET NOD32 Antivirusegui.exe

C:ProgramComodoFirewallcfp.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:ProgramInternet ExplorerIEXPLORE.EXE

C:WINDOWSexplorer.exe

C:ProgramTrend MicroHijackThisRensare.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:ProgramIEProiepro.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:ProgramSkypeToolbarsInternet ExplorerSkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:ProgramSpywareGuarddlprotect.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:ProgramJavajre6binssv.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:programmcafeesiteadvisormcieplg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:ProgramJavajre6binjp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:ProgramJavajre6libdeployjqsiejqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:programmcafeesiteadvisormcieplg.dll

O4 - HKLM..Run: [sBAutoUpdate] "C:ProgramSpywareBlastersbautoupdate.exe"

O4 - HKLM..Run: [egui] "C:ProgramESETESET NOD32 Antivirusegui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM..Run: [COMODO Internet Security] "C:ProgramComodoFirewallcfp.exe" -h

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSSystem32CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSSystem32CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSSystem32CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSSystem32CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: AutorunsDisabled

O6 - HKCUSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions present

O6 - HKCUSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel present

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:ProgramMICROS~2OFFICE11EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O9 - Extra button: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:ProgramIEProiepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:ProgramIEProiepro.dll

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:ProgramIEProiepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:ProgramIEProiepro.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:ProgramSkypeToolbarsInternet ExplorerSkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:ProgramMICROS~2OFFICE11REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownlo.../sysreqlab3.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/...lscbase5036.cab

O16 - DPF: {B1E2B96C-12FE-45E2-BEF1-44A219113CDD} - http://www.superadblocker.com/activex/sabspx.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/p...obat/nos/gp.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab

O16 - DPF: {EAC139A9-D22D-4C29-8D1C-252BE63750F9} - http://www.cooliris.com/shared/plinstll.cab

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:programmcafeesiteadvisormcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:ProgramDELADE~1SkypeSkype4COM.dll

O20 - AppInit_DLLs: u????y?yU??D  C:WINDOWSsystem32guard32.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:ProgramSUPERAntiSpywareSASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: GoToAssist - C:ProgramCitrixGoToAssist514G2AWinLogon.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:ProgramAdobePhotoshop Elements 5.0PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:ProgramDelade filerAppleMobile Device SupportbinAppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:ProgramBonjourmDNSResponder.exe

O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:ProgramComodoFirewallcmdagent.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:ProgramESETESET NOD32 AntivirusEHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:ProgramESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:ProgramNOSbingetPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: GoToAssist - Citrix Online, a division of Citrix Systems, Inc. - C:ProgramCitrixGoToAssist514g2aservice.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:ProgramDelade filerInstallShieldDriver1150Intel 32IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:ProgramiPodbiniPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:ProgramJavajre6binjqs.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:WINDOWSsystem32LEXBCES.EXE

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:ProgramDelade filerLightScribeLSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:ProgramMcAfeeSiteAdvisorMcSACore.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:ProgramNeroNero 7Nero BackItUpNBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:ProgramDelade filerAheadLibNMIndexingService.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:ProgramCDBurnerXPNMSAccessU.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

O23 - Service: PCLEPCI - Pinnacle Systems GmbH - C:WINDOWSsystem32driverspclepci.sys

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:WINDOWSsystem32IoctlSvc.exe

O23 - Service: spkrmon - Unknown owner - C:ProgramAnalog DevicesSoundMAXspkrmon.exe

--

End of file - 9193 bytes

Innan jag gör något vidare hoppas jag att hjälp om vad som skall göras och i vilken ordning.

Villrådig

candela :o

Link to comment
Share on other sites

Guest DimensionX

Jag tänkte på de här bland annat, bäst att Malou får titta på det.

Infekterade registernycklar: 1

Infekterade registervärden: 1

Infekterade registernycklar:

HKEY_CLASSES_ROOTmultimediaControls.chl (Trojan.Zlob) -> No action taken.

Infekterade registervärden:

HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerToolbarWebBrowser{94a5c93f-bd18-4c46-b777-c94c145c3cab} (Trojan.Zlob) -> No action taken.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...