Jump to content

PIO-läget och DMA


Breeze5

Recommended Posts

Får inte bort PIO-läget på min Plextor 760A brännaren.

Vill ju ha det i DMA läget så att den funkar normalt.

Nu med PIO-läget så bränner den i 0.7X. Tar en timma för en dvd skiva o brännarens buffer studsar som en full känguru.

Jag blir galen på det här.

Tips nån?

Har avinstallerat den ett par ggr o ändrat till DMA läget men den vägrar o  ändrar sig tillbax ti PIO.

Tack.

Link to comment
Share on other sites

Alltså, XP själv slår på PIO om XP registrerat för många Error på en viss drive, det kommer sen att kvarstå i all evighet, OM man inte kör det här scriptet:

==============

' Visual Basic Script program to reset the DMA status of all ATA drives

' Copyright © 2006 Hans-Georg Michna

' Version 2007-04-04

' Works in Windows XP, probably also in Windows 2000 and NT.

' Does no harm if Windows version is incompatible.

If MsgBox("This program will now reset the DMA status of all ATA drives with Windows drivers." _

  & vbNewline & "Windows will redetect the status after the next reboot, therefore this procedure" _

  & vbNewline & "should be harmless.", _

    vbOkCancel, "Program start message") _

  = vbOk Then

RegPath = "HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"

ValueName1Master = "MasterIdDataChecksum"

ValueName1Slave = "SlaveIdDataChecksum"

ValueName2Master = "UserMasterDeviceTimingModeAllowed"

ValueName2Slave = "UserSlaveDeviceTimingModeAllowed"

ValueName3 = "ResetErrorCountersOnSuccess"

MessageText = "The following ATA channels have been reset:"

MessageTextLen0 = Len(MessageText)

ConsecutiveMisses = 0

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

For i = 0 to 999

  RegSubPath = Right("000" & i, 4) & ""

  ' Master

  Err.Clear

  On Error Resume Next

  WshShell.RegRead RegPath & RegSubPath & ValueName1Master

  errMaster = Err.Number

  On Error Goto 0

  If errMaster = 0 Then

    On Error Resume Next

    WshShell.RegDelete RegPath & RegSubPath & ValueName1Master

    WshShell.RegDelete RegPath & RegSubPath & ValueName2Master

    On Error Goto 0

    MessageText = MessageText & vbNewLine & "Master"

  End If

  ' Slave

  Err.Clear

  On Error Resume Next

  WshShell.RegRead RegPath & RegSubPath & ValueName1Slave

  errSlave = Err.Number

  On Error Goto 0

  If errSlave = 0 Then

    On Error Resume Next

    WshShell.RegDelete RegPath & RegSubPath & ValueName1Slave

    WshShell.RegDelete RegPath & RegSubPath & ValueName2Slave

    On Error Goto 0

    If errMaster = 0 Then

      MessageText = MessageText & " and "

    Else

      MessageText = MessageText & vbNewLine

    End If

    MessageText = MessageText & "Slave"

  End If

  If errMaster = 0 Or errSlave = 0 Then

    On Error Resume Next

    WshShell.RegWrite RegPath & RegSubPath & ValueName3, 1, "REG_DWORD"

    On Error Goto 0

    ChannelName = "unnamed channel " & Left(RegSubPath, 4)

    On Error Resume Next

    ChannelName = WshShell.RegRead(RegPath & RegSubPath & "DriverDesc")

    On Error Goto 0

    MessageText = MessageText & " of " & ChannelName & ";"

    ConsecutiveMisses = 0

  Else

    ConsecutiveMisses = ConsecutiveMisses + 1

    If ConsecutiveMisses >= 32 Then Exit For ' Don't search unnecessarily long.

  End If

Next ' i

If Len(MessageText) <= MessageTextLen0 Then

  MessageText = "No resettable ATA channels with Windows drivers found. Nothing changed."

Else

  MessageText = MessageText & vbNewline _

    & "Please reboot now to reset and redetect the DMA status."

End If

MsgBox MessageText, vbOkOnly, "Program finished normally"

End If ' MsgBox(...) = vbOk

' End of Visual Basic Script program

===================

SPARA det MELLAN STRECKEN, INTE MED STRECKEN!, i Notepad/Anteckningar, såsom t ex:

Reset-DMAifTooManyIO-Errors.vbs

Kör det sen, så får man tillbaks DMA på alla drivar!

/LbL!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...