Jump to content

Misstänker virus


Recommended Posts

*********************************************

2009-01-07:

Tråden är nu låst.

Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta

Malou

*********************************************

Hej,

Följande hände:

Min syster på 10 år använder MSN väldigt mycket och idag runt kvällstid så var det en som loggade in och skickade en länk sen så loggade han/hon ut (hennes berättelse). Såklart så trycker hon på länken (trots alla mina 1000000 tillsägelser om att inte göra så från främmande folk som dessutom skriver på engelska). Internet Explorer öppnas och någon slags hemsida öppnas och datorn "fryser" musen gick inte att röra med mera. Det jag gjorde var att stänga av datorn och dra ut internet och sen så startade jag den igen. Körde igenom datorn med några virusprogram och scannade av lite, fick upp några tracking cookies och någon bot som jag avlägsnade med Malwarebyes Antimalware. Har satt tillbaka internet och datorn fungerar felfritt men är inte säker på om viruset är borta. Och då tyckte jag att det lika bra är att skicka in en logga för att se om det finns någonting kvar eller någonting från tidigare. Och eftersom hon är 10 år och inte har en blekaste aning(!) om vad hon tar hem samt installerar så tog jag med hennes andra dator för att kolla om det finns eventuella  virus på den när jag ändå är igång.

Andra datorn: http://www.alltomxp.se/forum/index.php?topic=14719.0

Loggan:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:27:03, on 2008-12-20

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:ProgramSymantecLiveUpdateAluSchedulerSvc.exe

C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

C:WINDOWSRTHDCPL.EXE

C:WINDOWSsystem32RUNDLL32.EXE

C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

C:ProgramJavajre1.5.0_03binjusched.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:ProgramWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe

C:ProgramMessengermsmsgs.exe

C:ProgramNETGEARWG111v3WG111v3.exe

C:ProgramNETGEARWG311v3WG311v3.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramTrend MicroHijackThisRensare.exe

C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:ProgramDelade filerSymantec SharedcoSharedBrowser2.5coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:ProgramDELADE~1SYMANT~1IDSIPSBHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:ProgramDelade filerSymantec SharedcoSharedBrowser2.5CoIEPlg.dll

O4 - HKLM..Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..Run: [ccApp] "C:ProgramDelade filerSymantec SharedccApp.exe"

O4 - HKLM..Run: [osCheck] "C:ProgramNorton Internet SecurityosCheck.exe"

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] C:ProgramJavajre1.5.0_03binjusched.exe

O4 - HKCU..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:ProgramWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [MSMSGS] "C:ProgramMessengermsmsgs.exe" /background

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: NETGEAR WG111v3 Smart Wizard.lnk = C:ProgramNETGEARWG111v3WG111v3.exe

O4 - Global Startup: NETGEAR WG311v3 Smart Wizard.lnk = C:ProgramNETGEARWG311v3WG311v3.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.5.0_03binnpjpi150_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.5.0_03binnpjpi150_03.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengermsmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengermsmsgs.exe

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupd...b?1218009255300

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.5.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.5.0/jin...indows-i586.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game13.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Messe...nt.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineS...er.cab56986.cab

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:ProgramSymantecLiveUpdateAluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedVAScannercomHost.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:ProgramSymantecLiveUpdateLuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:ProgramDELADE~1SYMANT~1CCPD-LCsymlcsvc.exe

--

End of file - 6465 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej T@wo!

Då gör vi samma procedur även med denna dator  ;)

Hämta hem  MSN_Fix och spara den till Skrivbordet:

http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip

1: Packa upp filen => Starta MSNFix.bat genom att =>

=> 1 a: Dubbelklicka på den om du kör Windows XP

=> 1 b: Högerklicka välj Kör som administratör om du kör Windows Vista

2: För att välja språk tryck på motsvarande bokstav.

3: För att starta scanningen tryck R

4: Om något hittas tryck på valfri tangent för att starta borttagningen

5: Klistra in loggan som kommer upp i ditt svar

6: Om texfilen (loggan) mot förmodan inte dyker upp så bör du hitta den i den mappen där programmet ligger. Namnet på textfilen (loggan) innehåller datum och klockslag för körningen.

7: Gör en TM HJT-logga, kopiera in även den i ditt svar

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej T@wo!

Scannade enligt instruktioner och det hittade ingenting. Men jag fick heller inte någon logga och när jag letar efter den i mappen så ligger det ingen där med datum och tid som namn.

Härligt att höra att ingenting hittades  ;)

Det verkar som att denna textfil lägger sig lite var som helst numera. Men titta i utforskaren enligt nedanstående sökväg

C:Windowshär kan den ligga

För att hitta det du nu skall leta upp gör nedanstående:

Ställ in Utforskaren så du kan se alla filer:

1: Högerklicka på Start-knappen

2: Välj Utforska

3: I verktygsfältet klicka på => Verktyg => Mappalternativ

4: Välj fliken => Visning sätt en bock i => Visa dolda filer och mappar

5: Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

6: Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

Sök/Leta reda på:

Navigera dig fram enligt nedanstående sökväg

C:Windows

Gör en ny TM HJT-logga och kopiera in den hit

Berätta/Tala om hur datorn mår

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Fyndigt namn dom hade på .txt filen då "msnfix.txt". Loggan iallafall:

MSNFix 1.749 

C:Documents and SettingsAnnelieSkrivbordMSNFixMSNFix

Sokningen var klar pa 2008-12-21 - 12:56:54,16 By Annelie

normalt lage   

   

************************ Kollar filer     

   

Inga Filer Funna

************************ Kollar mappar     

Inga Mappar Funna

************************ Hostsclean

Cleanhosts v 0.1.0.7  By Laurent

-- Backup : C:WINDOWSsystem32driversetchosts-20081221125743

-- original size 0.69 Kb / 18 lines

-- Start cleaning Hosts file ....

-- final size 0.69 Kb / 18 lines

-- entry Found : 0  /  Entry check : 310

End .............................. 14.57 Secondes

HijackThis loggan:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:55:47, on 2008-12-21

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:ProgramSymantecLiveUpdateAluSchedulerSvc.exe

C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:WINDOWSRTHDCPL.EXE

C:WINDOWSsystem32RUNDLL32.EXE

C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

C:ProgramJavajre1.5.0_03binjusched.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:ProgramMessengermsmsgs.exe

C:ProgramNETGEARWG111v3WG111v3.exe

C:ProgramNETGEARWG311v3WG311v3.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramDELADE~1SYMANT~1CCPD-LCsymlcsvc.exe

C:ProgramTrend MicroHijackThisRensare.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:ProgramDelade filerSymantec SharedcoSharedBrowser2.5coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:ProgramDELADE~1SYMANT~1IDSIPSBHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:ProgramDelade filerSymantec SharedcoSharedBrowser2.5CoIEPlg.dll

O4 - HKLM..Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..Run: [ccApp] "C:ProgramDelade filerSymantec SharedccApp.exe"

O4 - HKLM..Run: [osCheck] "C:ProgramNorton Internet SecurityosCheck.exe"

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] C:ProgramJavajre1.5.0_03binjusched.exe

O4 - HKCU..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:ProgramWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [MSMSGS] "C:ProgramMessengermsmsgs.exe" /background

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: NETGEAR WG111v3 Smart Wizard.lnk = C:ProgramNETGEARWG111v3WG111v3.exe

O4 - Global Startup: NETGEAR WG311v3 Smart Wizard.lnk = C:ProgramNETGEARWG311v3WG311v3.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.5.0_03binnpjpi150_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.5.0_03binnpjpi150_03.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengermsmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengermsmsgs.exe

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupd...b?1218009255300

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.5.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.5.0/jin...indows-i586.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game13.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Messe...nt.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineS...er.cab56986.cab

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:ProgramSymantecLiveUpdateAluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedVAScannercomHost.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:ProgramSymantecLiveUpdateLuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:ProgramDELADE~1SYMANT~1CCPD-LCsymlcsvc.exe

--

End of file - 6436 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej T@wo!

Fyndigt namn dom hade på .txt filen då "msnfix.txt".

Aha ok tack för informationen skall skriva in detta namn i instruktionen  ;)

Och den låg under C:Windows?

MSNFix ser ren och fin ut. Mycket bra.

Ser att du har en äldre version av Javan installerad (en säkerhetsrisk). Den nyare heter Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 11.

=> Java Runtime Environment: (Avinstallation/Installation):

Vidare:

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ Instruktionerna mycket noga

Öppna TM HJT => klicka på Do a system scan only-knappen => Bocka för nedanstående detaljer => Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:

O4 - HKLM..Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

Vidare:

Gå till Start => Kör => Skriv sen i Kör fältet cleanmgr => Klicka  Ok-knappen

Bocka i de här nedanstående och putsa bort dem. Kontrollera så att där inte finns bockar i övriga rutor om det finns så bocka bort dem.

Recycle Bin = Papperskorgen

Temporary Files = Temporära Filer

Temporary Internet Files = Temporära "Tillfälliga" Internetfiler

t_ZMAcdIReP.gif

Nu:

Starta om datorn:

Vidare:

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna noga:

Hämta hem Malwarebytes Anti-Malware:

http://www.malwarebytes.org/index.php

1: Spara installationsfilen till skrivbordet

2: För att påbörja installationen dubbelklicka på mbam-setup.exe

3: Bocka för nedanstående

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

4: Klicka på Slutför

Om där finns uppdateringar kommer dessa att installeras.

Då ovanstående är gjort gå vidare med nedanstående procedur:

1: När programmet startar så välj Utför snabb scanning

2: Klicka på knappen Scanna

3: Scanningen kommer nu att ta en stund

3: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat

4: Bocka för allt och klicka på Remove Selected

5: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.

6: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur den ser ut.

7: Berätta/tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Malwarebytes Anti-Malware hittade en bot och jag tror att det är samma bot som jag hittade när jag sökte igenom datorn med samma program innan jag sökte hjälp här. Och då avlägsnade jag den precis som jag gjorde den här gången men det verkar som om den kommer tillbaka eller så tas den inte bort. Och datorn mår bra nu och även innan allt det här började. :)

Malwarebytes Anti-Malware loggan:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.31

Databasversion: 1528

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2008-12-21 15:21:26

mbam-log-2008-12-21 (15-21-26).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 46001

Förfluten tid: 3 minute(s), 44 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 1

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

C:Documents and SettingsAnnelieLokala inställningarTempIXP000.TMPpa.exe (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

HJT loggan:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:22:51, on 2008-12-21

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:ProgramSymantecLiveUpdateAluSchedulerSvc.exe

C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:WINDOWSRTHDCPL.EXE

C:WINDOWSsystem32RUNDLL32.EXE

C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

C:ProgramJavajre1.5.0_03binjusched.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:ProgramMessengermsmsgs.exe

C:ProgramNETGEARWG111v3WG111v3.exe

C:ProgramNETGEARWG311v3WG311v3.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramDELADE~1SYMANT~1CCPD-LCsymlcsvc.exe

C:ProgramTrend MicroHijackThisRensare.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:ProgramDelade filerSymantec SharedcoSharedBrowser2.5coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:ProgramDELADE~1SYMANT~1IDSIPSBHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:ProgramDelade filerSymantec SharedcoSharedBrowser2.5CoIEPlg.dll

O4 - HKLM..Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..Run: [ccApp] "C:ProgramDelade filerSymantec SharedccApp.exe"

O4 - HKLM..Run: [osCheck] "C:ProgramNorton Internet SecurityosCheck.exe"

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] C:ProgramJavajre1.5.0_03binjusched.exe

O4 - HKLM..RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:ProgramMalwarebytes' Anti-Malwarembamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:ProgramWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [MSMSGS] "C:ProgramMessengermsmsgs.exe" /background

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: NETGEAR WG111v3 Smart Wizard.lnk = C:ProgramNETGEARWG111v3WG111v3.exe

O4 - Global Startup: NETGEAR WG311v3 Smart Wizard.lnk = C:ProgramNETGEARWG311v3WG311v3.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.5.0_03binnpjpi150_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.5.0_03binnpjpi150_03.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengermsmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengermsmsgs.exe

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupd...b?1218009255300

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.5.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.5.0/jin...indows-i586.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game13.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Messe...nt.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineS...er.cab56986.cab

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:ProgramSymantecLiveUpdateAluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedVAScannercomHost.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:ProgramSymantecLiveUpdateLuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:ProgramDELADE~1SYMANT~1CCPD-LCsymlcsvc.exe

--

End of file - 6555 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej T@wo!

Och vart tog => Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 11. <= vägen någonstans?

Du har heller inte fixat => O4 - HKLM..Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE <= som jag skrev om

Vi gör ett försök med nedanstående procedur. Hjälper inte detta så tar vi till skarpare verktyg.

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna mycket noga:

Hämta hem Avenger från någon av nedanstående länkar:

http://swandog46.geekstogo.com/avenger.exe

1: Spara ner den till skrivbordet

2: Öppna Anteckningar (Använd INGEN ANNAN texteditor)

3: Kopiera in nedanstående "Fetmarkerade Text" i Anteckningar inklusive rubriken Files to delete:

Files to delete:

C:Documents and SettingsAnnelieLokala inställningarTempIXP000.TMPpa.exe

4: Kontrollera noga att varje filnamn står på endast en rad och inte har delats upp på två rader.

5: Starta Avenger

6: I den stora textboxen klistrar du nu in texten som finns i Anteckningar.

7: Bocka i rutan Scan for rootkits om den inte redan är ibockad.

6: Tryck på Execute för att starta Avenger.

8: Datorn kommer nu att starta om (Kan eventuellt starta om två gånger).

9: Efter en liten stund så kommer loggan (C:avenger.txt) upp, klistra in den loggan hit till din tråd.

10: Gör en ny TM HJT-logga, kopiera in även den

Såg nu att du besvarat frågan om hur datorn mår  ;)

Härligt att höra

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Java är nu uppdaterat.

Har fixat "O4" enligt instruktionerna.

Avenger loggan:

Logfile of The Avenger Version 2.0, © by Swandog46

http://swandog46.geekstogo.com

Platform:  Windows XP

*******************

Script file opened successfully.

Script file read successfully.

Backups directory opened successfully at C:Avenger

*******************

Beginning to process script file:

Rootkit scan active.

No rootkits found!

Error:  file "C:Documents and SettingsAnnelieLokala inställningarTempIXP000.TMPpa.exe" not found!

Deletion of file "C:Documents and SettingsAnnelieLokala inställningarTempIXP000.TMPpa.exe" failed!

Status: 0xc0000034 (STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND)

  --> the object does not exist

Completed script processing.

*******************

Finished!  Terminate.

HJT loggan:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:39:10, on 2008-12-21

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:WINDOWSRTHDCPL.EXE

C:WINDOWSsystem32RUNDLL32.EXE

C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

C:ProgramJavajre6binjusched.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:ProgramSymantecLiveUpdateAluSchedulerSvc.exe

C:ProgramWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe

C:ProgramJavajre6binjqs.exe

C:ProgramMessengermsmsgs.exe

C:ProgramNETGEARWG111v3WG111v3.exe

C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

C:ProgramNETGEARWG311v3WG311v3.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramWindows LiveMessengerusnsvc.exe

C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe

C:ProgramTrend MicroHijackThisRensare.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:ProgramDelade filerSymantec SharedcoSharedBrowser2.5coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:ProgramDELADE~1SYMANT~1IDSIPSBHO.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:ProgramJavajre6binssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:ProgramJavajre6binjp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:ProgramJavajre6libdeployjqsiejqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:ProgramDelade filerSymantec SharedcoSharedBrowser2.5CoIEPlg.dll

O4 - HKLM..Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..Run: [ccApp] "C:ProgramDelade filerSymantec SharedccApp.exe"

O4 - HKLM..Run: [osCheck] "C:ProgramNorton Internet SecurityosCheck.exe"

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:ProgramJavajre6binjusched.exe"

O4 - HKCU..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:ProgramWindows LiveMessengerMsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..Run: [MSMSGS] "C:ProgramMessengermsmsgs.exe" /background

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: NETGEAR WG111v3 Smart Wizard.lnk = C:ProgramNETGEARWG111v3WG111v3.exe

O4 - Global Startup: NETGEAR WG311v3 Smart Wizard.lnk = C:ProgramNETGEARWG311v3WG311v3.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengermsmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengermsmsgs.exe

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupd...b?1218009255300

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game13.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Messe...nt.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineS...er.cab56986.cab

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:ProgramSymantecLiveUpdateAluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedVAScannercomHost.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:ProgramJavajre6binjqs.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:ProgramSymantecLiveUpdateLuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSvcHst.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:ProgramDELADE~1SYMANT~1CCPD-LCsymlcsvc.exe

--

End of file - 6563 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej T@wo!

Java är nu uppdaterat.

Har fixat "O4" enligt instruktionerna.

Underbart  ;)

Avenger var inte till någon hjälp  ???

ComboFix för Windows XP och Windows Vista:

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ Instruktionerna mycket noga

ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om du har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort.

Säg då till i stället för att köra ComboFix.

Hämta hem ComboFix från nedanstående länk

=> ComboFix.exe

# Spara ComboFix till skrivbordet "Mycket viktigt"

Du bör installera Microsoft Windows Recovery Console eftersom det gör det möjligt att starta datorn i ett särskild återställningsläge vilket kan vara bra om något händer med datorn under de kommande procedurerna.

Notera: Om Microsoft Windows Recovery Console redan finns installerat på datorn, kommer ComboFix att gå vidare med scanningen:

Windows Vista-Användare:

Windows Vista-användare kan använda sin Windows DVD för att starta upp i Vista återställningsmiljön.

=> Vista återställningsmiljön "Engelsk Text"

Windows XP-Användare:

Installera Microsoft Windows Recovery Console:

# Surfa till http://support.microsoft.com/kb/310994

# Se till att språket på sidan matchar språket i Windows (språk väljs i högerkolumnen) om du inte har XP Media Center Edition för då ska du ha engelska.

# Scrolla ner till rubriken Hämta programfilen för installationsdisketterna

# Välj rätt nedladdning utifrån vilken Service Pack du har installerat till XP. Om du har SP3 så välj SP2.

# Om du har XP Media Center Edition så välj XP Professional.

# Spara den nedladdade filen på Skrivbordet.

t_fOLxgetdU.gif

# Ta tag i filen du sparade ner till skrivbordet => Dra filen med musen över Skrivbordet och släpp den på ComboFix-ikonen. ComboFix kommer nu att installera Återställningskonsolen.

OBS: Denna procedur kan ta lång tid så det gäller att du har tålamod under installationen av Återställningskonsolen. Du bör även godkänna/tillåta allt via skyddsprogrammen (antivirus/brandväggen etc..) för ett lyckat resultat.

t_aVnVmdzdi.gif

# När det är klart så kommer ComboFix att fråga om du vill fortsätta med att scanna, där väljer du No/Nej.

Gå nu vidare med ComboFix-Scanningen:

Dra ur internetanslutningen och stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram, antispionprogram och brandvägg, alternativt starta om datorn i felsäkert läge.

1: Dubbelklicka på ComboFix för att starta den

2: Följ anvisningarna som visas på skärmen.

3: När den är färdig så skall en text-logg komma upp, kopiera och klistra in den hit till din tråd

Kan även hittas här => (C:ComboFix.txt)

4: Gör en ny TM HJT-logg, kopiera även in den.

VIKTIGT! Klicka INTE på Combofix-fönstret med musen när ComboFix körs annars kan scanningen hänga upp sig.

OBS:

Kontrollera att antivirusprogram/antispionprogram mm är återaktiverade innan du ansluter till Internet.

OBSERVERA:

Verktyget/Programmet kan ge problem med uppkopplingen (tex trådlös).

Om problem uppstår prova då nedanstående.

Gå till => Kontrollpanelen => Nätverksanslutningar => högerklicka på din Internetanslutning => välj Reparera

Och/Eller

Starta om datorn.

Lycka till

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om du har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort.

Säg då till i stället för att köra ComboFix.

Allt jag har skrivit i den här tråden har varit från min dator. Men hennes dator har internet via ett usb så jag undrar om jag behöver bry mig om den röda texten? Eftersom jag endå inte använder den datorn till kontakt på forumet.

Link to comment
Share on other sites

Men hennes dator har internet via ett usb så jag undrar om jag behöver bry mig om den röda texten? Eftersom jag endå inte använder den datorn till kontakt på forumet.

Hmmm..Ok

Du är inte uppkopplad alls med den datorn?

Om du är använder du då din egen uppkoppling via kabel eller så?

Vi tar det säkra före det osäkra och tar nedanstående verktyg till hjälp istället. Detta verktyg åtgärdar inget gör enbart en genomsökning. Om där hittas något i loggan så får vi åtgärda manuellt.

Hämta hem RSIT från nedanstående länk

http://images.malwareremoval.com/random/RSIT.exe

1: Spara den till skrivbordet

2: Dubbelklicka på verktyget för att starta RSIT

3: Då den scannat klart produceras en textfil (log.txt) i Anteckningar automatiskt. Om där mot förmodan inte dyker upp en textfil finns den att hitta här => I mappen C:rsit => log.txt <=

4: Kopiera in den loggan hit till din tråd

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Aha ok tack för informationen skall skriva in detta namn i instruktionen  ;)

Och den låg under C:Windows?

Ja det gjorde den.

Tack  ;)

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...