Jump to content

Misstänkt virus/trojan


Recommended Posts

*********************************************

2009-06-06:

Tråden är låst då problemet är löst.

Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta

Malou

*********************************************

När jag surfade tidigare idag stängdes alla fönster ner och en ruta med någonting om "Dr Watson Postmortem debugger" dök upp. Vet inte vad detta är, men det låter kanske inte så bra...

Tänkte fråga om nån kan tänka sig kolla på min HJT-logga och avgöra om mina farhågor har besannats...

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:35:26, on 2009-02-20

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\o2flash.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe

C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\aAvgApi.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\Jon.exe.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: AVG Safe Search - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe" /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.1...toUploader5.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/...lscbase5036.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftu...b?1217359170125

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD5/JSCDL/jre...ows-i586-jc.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: O2Micro Flash Memory (O2Flash) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\o2flash.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 9473 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej raskobert!

Dr.Watson är en del av Windows och ingår i systemet. Lägger med en beskrivning här nedan som är väl värd att läsa.

Beskrivning av Dr. Watson för Windows (Drwtsn32.exe)

http://support.microsoft.com/kb/308538/sv

Vad jag kan se av din TM HJT-logga så ser den ren och fin ut.

Gjorde du något speciellt då Dr.Watson började larma?

Har ditt skyddsprogram flaggat upp för något otrevligt?

Om ja. Vad har den flaggat upp för?

Har ditt skyddsprogram kunnat åtgärda det eventuellt upphittade?

Hur mår datorn för övrigt?

MVH/malou

Link to comment
Share on other sites

Rutan dök upp och fönstren stängdes när jag jag gick in på en zshare-länk och ett pop-up-fönster öppnades.

Mitt AVG har inte flaggat för något, och snabbskanning med Anti Malwarebytes Anti-Malware hittade inga infekterade filer heller.

Tack för hjälpen, Malou!

Link to comment
Share on other sites

Hej raskobert!

Varsegod och tack själv för att vi får hjälpa!

Mitt AVG har inte flaggat för något, och snabbskanning med Anti Malwarebytes Anti-Malware hittade inga infekterade filer heller.

Underbart att höra.

Rutan dök upp och fönstren stängdes när jag jag gick in på en zshare-länk och ett pop-up-fönster öppnades.

Ok.

Kommer du ihåg vad som stod i detta popupfönster?

Blev du hjälpt av länken jag la in i mitt ovanstående inlägg?

Har du provat för att se om problemet kvarstår?

Om du vill så kan vi ta en närmare titt i ditt system för att se om där ändå kan finnas något otrevligt som bör åtgärdas.

Nedanstående verktyg åtgärdar inget gör enbart en genomsökning. Om där hittas något i loggan så får vi åtgärda manuellt.

Hämta hem RSIT från nedanstående länk

http://images.malwareremoval.com/random/RSIT.exe

1: Spara den till skrivbordet

2: Dubbelklicka på verktyget för att starta RSIT

(För Vista => Högerklicka på verktyget och välj => Kör som Admin)

3: Då den scannat klart produceras en textfil (log.txt) i Anteckningar automatiskt. Om där mot förmodan inte dyker upp en textfil finns den att hitta här => I mappen C:\rsit => log.txt <=

4: Kopiera in den loggan hit till din tråd

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Ok. Här är den:

Logfile of random's system information tool 1.05 (written by random/random)

Run by Administrator at 2009-02-20 19:47:13

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3

System drive C: has 32 GB (28%) free of 114 GB

Total RAM: 894 MB (40% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:47:32, on 2009-02-20

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\o2flash.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe

C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\aAvgApi.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\RSIT.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\Administrator.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: AVG Safe Search - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe" /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.1...toUploader5.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/...lscbase5036.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftu...b?1217359170125

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD5/JSCDL/jre...ows-i586-jc.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: O2Micro Flash Memory (O2Flash) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\o2flash.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 9571 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2008-06-11 75128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA}]

RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll [2008-07-30 308856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}]

AVG Safe Search - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll [2009-02-01 1078552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll [2008-11-10 320920]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live inloggningshjälpen - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2007-09-20 328752]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E}]

AVG Security Toolbar - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL [2009-02-01 1968920]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll [2009-02-18 251504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]

Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll [2009-02-18 657904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E}]

Google Dictionary Compression sdch - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll [2009-02-18 522224]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2008-11-10 34816]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C}]

JQSIEStartDetectorImpl Class - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2008-11-10 73728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - AVG Security Toolbar - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL [2009-02-01 1968920]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - &Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll [2009-02-18 251504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray"=C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe [2005-08-05 64512]

"ATICCC"=C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe [2006-01-02 45056]

"RTHDCPL"=C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE [2006-04-17 16143872]

"SMSERIAL"=C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe [2006-01-20 544768]

"AVG8_TRAY"=C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe [2009-02-01 1601304]

"NeroFilterCheck"=C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe [2001-07-09 155648]

"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2008-06-12 34672]

"AppleSyncNotifier"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe [2008-10-01 111936]

"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe [2008-11-04 413696]

"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2008-11-20 290088]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe [2008-11-10 136600]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]

"MsnMsgr"=C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe [2007-10-18 5724184]

"swg"=C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2008-08-04 68856]

"Nokia.PCSync"=C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe [2008-06-17 1249280]

"PC Suite Tray"=C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe [2008-08-11 1124352]

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup

BankID säkerhetsprogram.lnk - C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\AtiExtEvent]

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.dll [2006-04-04 61440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\avgrsstarter]

C:\WINDOWS\system32\avgrsstx.dll [2009-02-01 10520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"InstallVisualStyle"=C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale\Royale.msstyles

"InstallTheme"=C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale.theme

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=

"NoDrives"=

"NoDriveAutoRun"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\WINDOWS\system32\usmt\migwiz.exe"="C:\WINDOWS\system32\usmt\migwiz.exe:*:Enabled:Files and Settings Transfer Wizard"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"

"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\livecall.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger (Phone)"

"C:\Program Files\AVG\AVG8\avgupd.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG8\avgupd.exe:*:Enabled:avgupd.exe"

"C:\Program Files\AVG\AVG8\avgemc.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG8\avgemc.exe:*:Enabled:avgemc.exe"

"C:\Program Files\SopCast\adv\SopAdver.exe"="C:\Program Files\SopCast\adv\SopAdver.exe:*:Enabled:SopCast Adver"

"C:\Program Files\SopCast\SopCast.exe"="C:\Program Files\SopCast\SopCast.exe:*:Enabled:SopCast Main Application"

"C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe"="C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe:*:Enabled:RealPlayer"

"C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"="C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe:*:Enabled:µTorrent"

"C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe"="C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"="C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe:*:Enabled:Bonjour"

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"="C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe:*:Disabled:Internet Explorer"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"

"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\livecall.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger (Phone)"

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\E]

shell\AutoRun\command - E:\wd_windows_tools\WDSetup.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{34e4c906-5f15-11dd-83d8-00c0a8c6f8bc}]

shell\AutoRun\command - E:\wd_windows_tools\WDSetup.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{a852d94f-d8bb-11dd-84b1-00c0a8c6f8bc}]

shell\AutoRun\command - E:\wd_windows_tools\WDSetup.exe

======List of files/folders created in the last 1 months======

2009-02-20 19:47:13 ----D---- C:\rsit

2009-02-20 15:25:06 ----SHD---- C:\Config.Msi

2009-02-16 16:13:35 ----D---- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\MSNInstaller

2009-02-11 17:07:39 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960715$

======List of files/folders modified in the last 1 months======

2009-02-20 19:46:50 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

2009-02-20 19:01:22 ----A---- C:\WINDOWS\ModemLog_Nokia 5310 XpressMusic USB Modem.txt

2009-02-20 18:34:30 ----D---- C:\WINDOWS\Temp

2009-02-20 18:33:58 ----D---- C:\WINDOWS

2009-02-20 18:01:57 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2

2009-02-20 17:47:38 ----A---- C:\WINDOWS\ModemLog_Motorola SM56 Data Fax Modem #2.txt

2009-02-20 15:26:16 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2009-02-20 15:25:41 ----RD---- C:\Program Files

2009-02-20 15:25:41 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

2009-02-20 15:25:23 ----D---- C:\WINDOWS\system32

2009-02-20 15:25:23 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2009-02-20 14:53:59 ----HD---- C:\$AVG8.VAULT$

2009-02-20 13:36:39 ----D---- C:\WINDOWS\Registration

2009-02-20 12:26:25 ----N---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

2009-02-18 17:46:07 ----A---- C:\WINDOWS\NeroDigital.ini

2009-02-18 17:08:45 ----A---- C:\WINDOWS\ModemLog_Nokia 5310 XpressMusic USB Modem #2.txt

2009-02-18 15:17:02 ----D---- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\uTorrent

2009-02-18 12:28:53 ----D---- C:\Program Files\Google

2009-02-18 11:25:00 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google

2009-02-16 17:06:20 ----HD---- C:\WINDOWS\inf

2009-02-16 16:13:37 ----D---- C:\Program Files\MSN

2009-02-13 14:39:59 ----D---- C:\WINDOWS\Debug

2009-02-12 18:15:26 ----D---- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-02-12 18:15:25 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

2009-02-11 17:07:38 ----HD---- C:\WINDOWS\$hf_mig$

2009-02-11 17:07:25 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache

2009-02-11 17:07:23 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2009-02-03 23:21:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe

2009-02-01 21:32:36 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\avg8

2009-02-01 21:31:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\avgrsstx.dll

2009-01-27 20:48:21 ----SD---- C:\WINDOWS\Downloaded Program Files

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R1 AmdK8;AMD-processordrivrutin; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AmdK8.sys [2006-06-18 43520]

R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86; C:\WINDOWS\System32\Drivers\avgldx86.sys [2009-02-01 325128]

R1 AvgMfx86;AVG On-access Scanner Minifilter Driver x86; C:\WINDOWS\System32\Drivers\avgmfx86.sys [2009-02-01 27656]

R1 AvgTdiX;AVG8 Network Redirector; C:\WINDOWS\System32\Drivers\avgtdix.sys [2009-02-01 107272]

R3 AR5211;Atheros Wireless Network Adapter Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ar5211.sys [2006-03-23 488992]

R3 Arp1394;1394 ARP Client Protocol; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys [2008-04-13 60800]

R3 ati2mtag;ati2mtag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys [2006-04-04 1536000]

R3 CmBatt;Microsoft ACPI Control Method Battery Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CmBatt.sys [2008-04-13 13952]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\GEARAspiWDM.sys [2008-04-17 15464]

R3 HDAudBus;Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-13 144384]

R3 HidUsb;Microsoft HID Class Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys [2006-04-17 4262912]

R3 mouhid;Mouse HID Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-08-17 12160]

R3 NIC1394;1394 Net Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys [2008-04-13 61824]

R3 RTL8023xp;Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS XP Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtnicxp.sys [2006-02-27 81408]

R3 smserial;smserial; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\smserial.sys [2006-01-20 862340]

R3 usbehci;Microsoft USB 2.0 Enhanced Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys [2008-04-13 30208]

R3 usbhub;USB2 Enabled Hub; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys [2008-04-13 59520]

R3 usbohci;Microsoft USB Open Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbohci.sys [2008-04-13 17152]

S3 MHNDRV;MHN driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mhndrv.sys [2004-08-10 11008]

S3 nmwcd;Nokia USB Phone Parent; C:\WINDOWS\system32\drivers\ccdcmb.sys [2008-05-07 17536]

S3 nmwcdc;Nokia USB Generic; C:\WINDOWS\system32\drivers\ccdcmbo.sys [2008-05-07 20864]

S3 pccsmcfd;PCCS Mode Change Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pccsmcfd.sys [2007-09-17 21632]

S3 rtl8139;Realtek RTL8139(A/B/C)-based PCI Fast Ethernet Adapter NT Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8139.SYS [2004-08-03 20992]

S3 sdbus;sdbus; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sdbus.sys [2008-04-13 79232]

S3 upperdev;upperdev; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbser_lowerflt.sys [2008-06-06 8064]

S3 USBAAPL;Apple Mobile USB Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\usbaapl.sys [2008-07-10 32000]

S3 usbprint;Microsoft USB PRINTER Class; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]

S3 usbser;USB Modem Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\usbser.sys [2008-04-13 26112]

S3 UsbserFilt;UsbserFilt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbser_lowerfltj.sys [2008-05-07 8064]

S3 USBSTOR;USB Mass Storage Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]

S3 Wdf01000;Wdf01000; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Wdf01000.sys [2006-11-02 492000]

S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wpdusb.sys [2006-10-18 38528]

S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-15 82688]

S4 IntelIde;IntelIde; C:\WINDOWS\system32\drivers\IntelIde.sys []

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe [2008-11-07 132424]

R2 Ati HotKey Poller;Ati HotKey Poller; C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe [2006-04-04 405504]

R2 avg8emc;AVG8 E-mail Scanner; C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [2009-02-01 903960]

R2 avg8wd;AVG8 WatchDog; C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [2009-02-01 298264]

R2 Bonjour Service;Bonjour-tjänst; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2008-12-12 238888]

R2 ehRecvr;Media Center Receiver Service; C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe [2006-10-09 237568]

R2 ehSched;Media Center Scheduler Service; C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe [2005-08-05 102912]

R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [2008-11-10 152984]

R2 McrdSvc;Media Center Extender Service; C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe [2005-08-05 99328]

R2 O2Flash;O2Micro Flash Memory; C:\WINDOWS\system32\o2flash.exe [2005-01-27 36864]

R2 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

R3 iPod Service;iPod Service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2008-11-20 536872]

R3 ServiceLayer;ServiceLayer; C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe [2008-08-07 575488]

R3 usnjsvc;Messenger Sharing Folders USN Journal Reader Service; C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe [2007-10-18 98328]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2007-10-24 33800]

S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2007-10-24 70144]

S3 gusvc;Google Updater Service; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-02-18 137200]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe [2004-10-22 73728]

S3 MHN;MHN; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S3 WLSetupSvc;Windows Live Setup Service; C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe [2007-10-25 266240]

S3 WMPNetworkSvc;Windows Media Player Network Sharing Service; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [2006-11-15 912384]

-----------------EOF-----------------

Link to comment
Share on other sites

Hej raskobert!

Ber om ursäkt för att du fått vänta ;)

Sätter igång och går igenom loggan från RSIT nu. Tar dock en stund innan jag är klar så håll ut så länge.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen raskobert!

RSIT-loggan ser ren och fin ut. Kan inte se till några otrevligheter eller andra konstigheter i den. Mycket bra.

Är dock lite undrande över varför du har installerat Google Toolbar då du har Google inbyggd i Webbläsaren IE7?

Är det du som har installerat nedanstående program?

Apple Mobile

Bonjour

iPod

Ovanstående brukar i regel följa med då man uppdaterar bla QuickTime.

Frågar igen.

Blev du hjälpt av länken jag la in i mitt ovanstående inlägg?

Har du provat för att se om problemet kvarstår?

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen raskobert!

RSIT-loggan ser ren och fin ut. Kan inte se till några otrevligheter eller andra konstigheter i den. Mycket bra.

Är dock lite undrande över varför du har installerat Google Toolbar då du har Google inbyggd i Webbläsaren IE7?

Är det du som har installerat nedanstående program?

Apple Mobile

Bonjour

iPod

Ovanstående brukar i regel följa med då man uppdaterar bla QuickTime.

Frågar igen.

Blev du hjälpt av länken jag la in i mitt ovanstående inlägg?

Har du provat för att se om problemet kvarstår?

MVH/Malou

Bonjour följer med ett antal olika program och är således inte bundet till just Apples quicktime. Bla så installeras det med GOM-player, Snag-IT, samt vissa modeller av HP's skrivare....(av någon mycket sjuk/ond anledning)

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...