Jump to content

Rootproblem ?


Recommended Posts

*********************************************

2009-06-06:

Tråden är låst då problemet är löst.

Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta

Malou

*********************************************

Hej

Jag har tidigare fått rådet att köra en rootkitscanning från ngn i detta forum . Jag har kört Rootkitrevaeler. Efter scanning redovisas 15 disrepanser. För att radera en del av felen hänvisas till ett program som heter RegDelNull och ett annat som heter RegHide. Jag har läst instruktioner men får det inte att funggera . Det är oklart för mig om man ska köra RegHide först och sedan RegDelNull. Jag lyckas scanna med RegDelNull programmet men inte att radera registernycklar med " embeddeded nulls."

Det känns lite vanskligt att radera i registret så en ytterligare fundering är om ska hur ska dessa registernycklar återställas ? Ska de finns normalt ?

Jag har kört med andra rootkits scanners , F_secure Blacklight , samt det i antivirusprogrammet f-secure inbyggda rootscaningsfunktionen. Inget av dessa rootscanningsprogram finner någonting och inga raderingar görs .

Tacksam för synpunkter på detta

Rolas

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej Rolas!

Var någonstans i forumet har du fått detta råd?

Misstänker du att du har fått in eventuella otyg i systemet?

Flaggar ditt skyddsprogram upp för något otrevligt?

Om ja, vad för något?

Kan ditt skyddsprogram åtgärda det eventuellt upphittade?

Vi börjar med den sedvanliga proceduren ;)

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt och för att komma igång med att rensa rent från diverse otyg/otrevligheter så rekommenderar vi att du läser/följer nedanstående instruktioner mycket noga:

=> Trend Micro HiJack This (Nerladdning/Instruktioner):

Då du döpt om filen gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit till din tråd så får vi se hur det ser ut.

OBS: Starta ingen ny tråd i ämnet utan fortsätt posta här i din tråd

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej Malou !

Tack för svar. Svar på frågor

1. Var någonstans i forumet har du fått detta råd?

Av ngn som hade en "pirat"- symbol " son" ngnting . Är inte helt säker på detta har inte lagt det specifikt på minnet.

2. Flaggar ditt skyddsprogram upp för något otrevligt?

Nej F-secure rapporterar inget.

3. Ja datorn tar ca 7-8 sekunder ibland mer innan starsidan dyker upp , oavsett om jag väljer EI/ eller Firefox.

Starsidan laddas ner konstigt , dvs det börjar med vad jag tror är ramar som sedan fylls med färg och innehåll. Men ser sommahimlen från skrivbordet en stund innan starsidan är färdig.

Jag ska läsa igenom instuktionerna och göra de åtgärder som du föreslagit , det tar dock en del tid så jag ber att få återkomma när jag gjort det färdigt.

Vill du se en loggfil från Rootkit scanningen ?

mvh /Rolas

Hej Rolas!

Misstänker du att du har fått in eventuella otyg i systemet?

Om ja, vad för något?

Kan ditt skyddsprogram åtgärda det eventuellt upphittade?

Vi börjar med den sedvanliga proceduren ;)

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt och för att komma igång med att rensa rent från diverse otyg/otrevligheter så rekommenderar vi att du läser/följer nedanstående instruktioner mycket noga:

=> Trend Micro HiJack This (Nerladdning/Instruktioner):

Då du döpt om filen gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit till din tråd så får vi se hur det ser ut.

OBS: Starta ingen ny tråd i ämnet utan fortsätt posta här i din tråd

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej Rolas!

Varsegod ;)

1. Var någonstans i forumet har du fått detta råd?

Av ngn som hade en "pirat"- symbol " son" ngnting . Är inte helt säker på detta har inte lagt det specifikt på minnet.

2. Flaggar ditt skyddsprogram upp för något otrevligt?

Nej F-secure rapporterar inget.

3. Ja datorn tar ca 7-8 sekunder ibland mer innan starsidan dyker upp , oavsett om jag väljer EI/ eller Firefox.

Starsidan laddas ner konstigt , dvs det börjar med vad jag tror är ramar som sedan fylls med färg och innehåll. Men ser sommahimlen från skrivbordet en stund innan starsidan är färdig.

Ok tack för svar då vet jag lite mer.

Jag ska läsa igenom instuktionerna och göra de åtgärder som du föreslagit , det tar dock en del tid så jag ber att få återkomma när jag gjort det färdigt.

Vill du se en loggfil från Rootkit scanningen ?

Ta den tid du behöver vi har inte bråttom ;)

Ja tack kopiera gärna in scanningsresultatet direkt in i ditt inlägg från Rootkitscanningen så får jag se vad den visar på.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen

Ja då har jag gjort enligt de instuktuioner som du givit dvs , kört CCleaner, Hijck eller vad det hette samt gjort en logfil från scanningen som heter Rolas_log.

Jaf har också kört F.securs Blacklight, som vanligt utan att den rapporterar ngt.

Dessutom bifogar jag en textfil från den senaste scanningen med Rootkit Revaeler. Antal diskrepanser ahr ökat från 15 till 23 enligt den senaste scanningem. Jag har under mellantiden fått mail från en elak rackare som heter LARCIK , och jag misstänker att han sänder ngt slags kod som gör att antal fel ökar .

Tacksam för synpunkter och ev förslag på åtgärder.

mvh/Rolas

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:05:47, on 2009-03-30

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

C:\program\scansoft\paperp~1\pptd40nt.exe

C:\Program\SPAMfighter\SFAgent.exe

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Mamut ASA\Mamut Teamwork\Mamut Teamwork.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\SPAMfighter\sfus.exe

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\scanwizard.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://telia.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sunkist2k] C:\Program\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] c:\program\scansoft\paperp~1\pptd40nt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sPAMfighter Agent] "C:\Program\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Mamut Teamwork.lnk = ?

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://safety.live.com

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/...lscbase5483.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/...b?1237295296046

O16 - DPF: {B9F79165-A264-4C4A-A211-133A5E8D647F} (F-Secure Health Check 1.1) - http://support.f-secure.com/enu/home/onlin.../fshc/fscax.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/shockwa...ash/swflash.cab

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program\SPAMfighter\sfus.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Delade filer\SupportSoft\bin\ssrc.exe

--

End of file - 7994 bytes

********************************************************************************

HKLM\SECURITY\Policy\Secrets\SAC* 2009-03-17 12:58 0 bytes Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SECURITY\Policy\Secrets\SAI* 2009-03-17 12:58 0 bytes Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\blue.Shortcut\ 2009-03-27 20:24 15 bytes Data mismatch between Windows API and raw hive data.

HKLM\SOFTWARE\Classes\blue.Shortcut\shell\open\command\ 2009-03-27 20:24 15 bytes Data mismatch between Windows API and raw hive data.

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{47629D4B-2AD3-4e50-B716-A66C15C63153}\InprocServer32* 2009-03-27 17:54 0 bytes Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{604BB98A-A94F-4a5c-A67C-D8D3582C741C}\InprocServer32* 2009-03-27 17:54 0 bytes Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{684373FB-9CD8-4e47-B990-5A4466C16034}\InprocServer32* 2009-03-27 17:54 0 bytes Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{74554CCD-F60F-4708-AD98-D0152D08C8B9}\InprocServer32* 2009-03-27 17:54 0 bytes Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7EB537F9-A916-4339-B91B-DED8E83632C0}\InprocServer32* 2009-03-27 17:54 0 bytes Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{948395E8-7A56-4fb1-843B-3E52D94DB145}\InprocServer32* 2009-03-27 17:54 0 bytes Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AC3ED30B-6F1A-4bfc-A4F6-2EBDCCD34C19}\InprocServer32* 2009-03-27 17:54 0 bytes Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DE5654CA-EB84-4df9-915B-37E957082D6D}\InprocServer32* 2009-03-27 17:54 0 bytes Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E39C35E8-7488-4926-92B2-2F94619AC1A5}\InprocServer32* 2009-03-27 17:54 0 bytes Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EACAFCE5-B0E2-4288-8073-C02FF9619B6F}\InprocServer32* 2009-03-27 17:54 0 bytes Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F8F02ADD-7366-4186-9488-C21CB8B3DCEC}\InprocServer32* 2009-03-27 17:54 0 bytes Key name contains embedded nulls (*)

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FEE45DE2-A467-4bf9-BF2D-1411304BCD84}\InprocServer32* 2009-03-27 17:54 0 bytes Key name contains embedded nulls (*)

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SupportSoft\Telia\SYSTEM\data\BIT92.tmp 2009-03-30 20:10 0 bytes Visible in Windows API, but not in MFT or directory index.

C:\Documents and Settings\RL\Lokala inställningar\Application Data\SupportSoft\Telia\RL\data\BIT93.tmp 2009-03-30 20:11 0 bytes Visible in Windows API, but not in MFT or directory index.

C:\WINDOWS\Temp\AVP807.tmp 2009-03-30 20:22 0 bytes Visible in Windows API, but not in MFT or directory index.

C:\WINDOWS\Temp\AVP808.tmp 2009-03-30 20:22 0 bytes Visible in Windows API, but not in MFT or directory index.

C:\WINDOWS\Temp\AVP809.tmp 2009-03-30 20:22 0 bytes Visible in Windows API, but not in MFT or directory index.

C:\WINDOWS\Temp\AVP80A.tmp 2009-03-30 20:22 0 bytes Visible in Windows API, but not in MFT or directory index.

M: 1601-01-01 02:00 0 bytes Error mounting volume

********************************************************************************

Hej Rolas!

Varsegod ;)

Ok tack för svar då vet jag lite mer.

Ta den tid du behöver vi har inte bråttom ;)

Ja tack kopiera gärna in scanningsresultatet direkt in i ditt inlägg från Rootkitscanningen så får jag se vad den visar på.

MVH/Malou

Edited by Malou
Inlägget redigerat med att ladda ner/öppna/kopiera/klistra in loggarna
Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej Rolas!

Av säkerhetsskäl Vänligen lägg inte loggar eller annat som bifogade filer/inom taggar eller liknande. Våra privata datorer riskerar att utsättas för otyg om vi skall behöva sitta och ladda ner dessa bifogade filer/öppna upp dem hos oss för att sedan klistra in dem i inläggen. Dessutom så gör detta att det ger oss extra jobb som vi då istället kan lägga på att ge support.

Ser att du inte döpt om filen som jag bad om.

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

Hur kan det komma sig?

Döp om filen HiJack This.exe

Vänligen Läs/Följ information/instruktioner m.m som finns att hitta på nedanstående sida:

=> Trend Micro HiJack This (Nerladdning/Instruktioner):

Då du döpt om filen gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit till din tråd så får vi se hur det ser ut.

OBS: Starta ingen ny tråd i ämnet utan fortsätt posta här i din tråd

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej igen Rolas!

Vi gör en scanning med Avenger och ser vad den har att säga.

Steg 1:

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna mycket noga:

Hämta hem Avenger från nedanstående länk:

http://swandog46.geekstogo.com/avenger.exe

1: Spara ner den till skrivbordet

2: Starta Avenger genom att dubbelklicka på den.

(För Vista-användare: Högerklicka och välj Kör som Administratör:)

kärmdumpen är klickbar för större format:

t_DrSNQgZdv.gif

3: Bocka i rutan Scan for rootkits om den inte redan är ibockad.

4: Klicka på Execute för att starta det.

5: Datorn startar nu om (Kan eventuellt starta om två gånger).

6: Efter en liten stund så dyker en text-logga upp, om inte så finns den att hitta här => (C:\avenger.txt)

7: Kopiera och Klistra in Avenger-loggan hit till din tråd.

8: Gör en ny TM HJT-logga, kopiera in även den

9: Berätta/Tala om hur datorn mår.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Avenger finner inget ! Se bif txt fil, sänder också en ny TJ fil .

Ingen förändring för datorn .

Har du ngn kommentar till programmen regDelNull och RegHide, de programmen säger sig kunna lösa problemet men jag vet inte hur man kör dem .

Mvh/´Rolas

Hej igen Rolas!

Vi gör en scanning med Avenger och ser vad den har att säga.

Steg 1:

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna mycket noga:

Hämta hem Avenger från nedanstående länk:

http://swandog46.geekstogo.com/avenger.exe

1: Spara ner den till skrivbordet

2: Starta Avenger genom att dubbelklicka på den.

(För Vista-användare: Högerklicka och välj Kör som Administratör:)

kärmdumpen är klickbar för större format:

t_DrSNQgZdv.gif

3: Bocka i rutan Scan for rootkits om den inte redan är ibockad.

4: Klicka på Execute för att starta det.

5: Datorn startar nu om (Kan eventuellt starta om två gånger).

6: Efter en liten stund så dyker en text-logga upp, om inte så finns den att hitta här => (C:\avenger.txt)

7: Kopiera och Klistra in Avenger-loggan hit till din tråd.

8: Gör en ny TM HJT-logga, kopiera in även den

9: Berätta/Tala om hur datorn mår.

MVH/Malou

Edited by Malou
Redigerat bort bifogade filer
Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej Rolas!

Har du ngn kommentar till programmen regDelNull och RegHide, de programmen säger sig kunna lösa problemet men jag vet inte hur man kör dem .

Tyvärr så har jag inga kunskaper ang detta program. Och den loggan som du skickade med säger mig inte så vidare mycket tyvärr.

Avenger finner inget ! Se bif txt fil, sänder också en ny TJ fil .

Som jag tidigare skrev i mitt inlägg ang bifogade filer så laddar jag inte ner dem hit till min privata dator. Lägger med informationen här igen.

Av säkerhetsskäl Vänligen lägg inte loggar eller annat som bifogade filer/inom taggar eller liknande. Våra privata datorer riskerar att utsättas för otyg om vi skall behöva sitta och ladda ner dessa bifogade filer/öppna upp dem hos oss för att sedan klistra in dem i inläggen. Dessutom så gör detta att det ger oss extra jobb som vi då istället kan lägga på att ge support.

Kopiera in dina loggar direkt i ditt inlägg så vi kan gå vidare. Tack.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej Malou !

Förlåt om jag gjort fel med de bifogade filerna men eftersom det finns en funktion när man svarar , där man laddar upp bifogade filer så trodde jag att det var meningen att den skulle användas för detta ändamål. Det var inte menigen att orsaka dig merarbete.

Tyvärr verkar det vara problem för samtliga rootscannerprogram som jag provat , ingen av dem hittar dessa koder. Det sägs också i handledningen till RegDelNull-programmet att det är det enda program som klarar det. Men jag tänkte att det kanske finns "vassare program" numera RegDelNull-programmet har copyright 2005-2006 och är väl utvecklad då.

Jag vill passa på att tacka dig för ditt engagemang och försöken att lösa problemet. Om du skulle hitta ngt program/åtgärd framöver så hör gärna av dig.

Jag får kontakta www.sysinternals.com och söka vidare instruktioner hur man kör programmen RegDelNull och Reghide.

Med vänlig hälsning

Rolas

Hej Rolas!

Tyvärr så har jag inga kunskaper ang detta program. Och den loggan som du skickade med säger mig inte så vidare mycket tyvärr.

Som jag tidigare skrev i mitt inlägg ang bifogade filer så laddar jag inte ner dem hit till min privata dator. Lägger med informationen här igen.

Av säkerhetsskäl Vänligen lägg inte loggar eller annat som bifogade filer/inom taggar eller liknande. Våra privata datorer riskerar att utsättas för otyg om vi skall behöva sitta och ladda ner dessa bifogade filer/öppna upp dem hos oss för att sedan klistra in dem i inläggen. Dessutom så gör detta att det ger oss extra jobb som vi då istället kan lägga på att ge support.

Kopiera in dina loggar direkt i ditt inlägg så vi kan gå vidare. Tack.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej Rolas!

Varsegod och tack själv för att vi får hjälpa ;)

Förlåt om jag gjort fel med de bifogade filerna men eftersom det finns en funktion när man svarar , där man laddar upp bifogade filer så trodde jag att det var meningen att den skulle användas för detta ändamål. Det var inte menigen att orsaka dig merarbete.

Ingen fara ;)

Egentligen så har du inte gjort något fel så sett för den funktionen är ju till för att kunna bifoga eventuella filer m.m. Men då det gäller Loggar då är det av stor vikt att de kopieras/klistras in direkt i inlägget. Risken för att våra privata datorer smittas minimeras samt att vi då slipper merarbete ;) Dessutom så underlättar det för oss som hjälper att direkt kunna läsa av loggarna då de ligger öppet.

Jag får kontakta www.sysinternals.com och söka vidare instruktioner hur man kör programmen RegDelNull och Reghide.

Jag håller tummarna för att du kan få bättre hjälp där med hur du skall använda detta program.

Tyvärr verkar det vara problem för samtliga rootscannerprogram som jag provat , ingen av dem hittar dessa koder. Det sägs också i handledningen till RegDelNull-programmet att det är det enda program som klarar det. Men jag tänkte att det kanske finns "vassare program" numera RegDelNull-programmet har copyright 2005-2006 och är väl utvecklad då.

Något problem tror jag dock inte att där är. Anledningen kan vara/är att alla olika verktyg/program hittar olika saker och definierar dem på olika sätt. Att de går ut med att RegDeNull är det enda programmet som klarar av att hitta tycker jag är lite väl starkt sagt. Finns inget verktyg/program som klarar allt.

Visst finns där vassare verktyg/program men bör dock inte användas i onödan om där inte finns någon anledning.

Om du har döpt om filen i TM HJT som jag bad om så gör gärna en ny scanniing och kopiera in loggan direkt i ditt inlägg så får jag se om jag kan hitta något som eventuellt behöver åtgärdas.

MVH/malou

Link to comment
Share on other sites

Hej Malou !

Jag har gjort en ny scanning och nedan kommer logfilen . ( Hoppas jag gjort rätt nu ) Snällt om du ser igenom den och berättar om det är ngt onormalt.

Jag har också virrat runt i ett gigantiskt forum hos Sysinternals och vad jag jag kan förstå då är det inte ngn direkt fara med dessa "embedded nulls" eftersom de vanligen inte innehåller ngt. Men det finn ju annat i registernycklarna som är fel.

Med vänlig hälsning / Rolas

Logfile for Rolas R1

Scan saved at 19:16:26, on 2009-03-31

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

C:\program\scansoft\paperp~1\pptd40nt.exe

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Mamut ASA\Mamut Teamwork\Mamut Teamwork.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\scanwizard.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Trend Micro\Rolas\Rolas.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://telia.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sunkist2k] C:\Program\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] c:\program\scansoft\paperp~1\pptd40nt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Mamut Teamwork.lnk = ?

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://safety.live.com

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/...lscbase5483.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/...b?1237295296046

O16 - DPF: {B9F79165-A264-4C4A-A211-133A5E8D647F} (F-Secure Health Check 1.1) - http://support.f-secure.com/enu/home/onlin.../fshc/fscax.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/shockwa...ash/swflash.cab

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Delade filer\SupportSoft\bin\ssrc.exe

--

End of file - 7697 bytes

###

Hej Rolas!

Varsegod och tack själv för att vi får hjälpa ;)

Ingen fara ;)

Egentligen så har du inte gjort något fel så sett för den funktionen är ju till för att kunna bifoga eventuella filer m.m. Men då det gäller Loggar då är det av stor vikt att de kopieras/klistras in direkt i inlägget. Risken för att våra privata datorer smittas minimeras samt att vi då slipper merarbete ;) Dessutom så underlättar det för oss som hjälper att direkt kunna läsa av loggarna då de ligger öppet.

Jag håller tummarna för att du kan få bättre hjälp där med hur du skall använda detta program.

Något problem tror jag dock inte att där är. Anledningen kan vara/är att alla olika verktyg/program hittar olika saker och definierar dem på olika sätt. Att de går ut med att RegDeNull är det enda programmet som klarar av att hitta tycker jag är lite väl starkt sagt. Finns inget verktyg/program som klarar allt.

Visst finns där vassare verktyg/program men bör dock inte användas i onödan om där inte finns någon anledning.

Om du har döpt om filen i TM HJT som jag bad om så gör gärna en ny scanniing och kopiera in loggan direkt i ditt inlägg så får jag se om jag kan hitta något som eventuellt behöver åtgärdas.

MVH/malou

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej Rolas!

Du har gjort allting rätt ;)

Jag har också virrat runt i ett gigantiskt forum hos Sysinternals och vad jag jag kan förstå då är det inte ngn direkt fara med dessa "embedded nulls" eftersom de vanligen inte innehåller ngt. Men det finn ju annat i registernycklarna som är fel.

Och vad är det som säger att något annat är fel i registernycklarna?

Är det du som har lagt nedanstående som Trusted Zone?

O15 - Trusted Zone: http://safety.live.com

****************************************************************************

Jag kan inte se till några otrevligheter eller andra konstigheter i din TM HJT-logga mer än en onödig detalj. Denna är onödig att den startar upp samtidigt med datorn. Bättre att du startar upp den manuellt då du vill använda den.

http://www.bleepingcomputer.com/startups/ALCMTR.EXE-240.html

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ Instruktionerna mycket noga

Öppna TM HJT => klicka på Do a system scan only-knappen => Bocka för nedanstående detaljer => Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

Vidare:

Gå till Start => Kör => Skriv sen i Kör fältet cleanmgr => Klicka Ok-knappen

Bocka i de här nedanstående och putsa bort dem. Kontrollera så att där inte finns bockar i övriga rutor om det finns så bocka bort dem.

Recycle Bin = Papperskorgen

Temporary Files = Temporära Filer

Temporary Internet Files = Temporära "Tillfälliga" Internetfiler

t_ZMAcdIReP.gif

Nu:

Starta om datorn:

Gör en ny scanning med Malwarebytes' Anti-Malware (Uppdatera programmet först):

1: Kopiera in loggan du får fram från Malwarebytes'

2: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur det ser ut.

3: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen Malou !

Jag börjar med att berätta att datorn mår bättre nu . Jag har lyckas reducera antal felen , dvs fått bort den konststiga starten med genomskinliga ramar, då jag startar en site. Allt verka var ok nu ! Nu återstår bara 2 st "Embedded nulls" och eftersom de inte gör ngn skada kan jag leva med det.

Jag har också installerat ett prg för att stoppa spammen från den förbannande ru -domänen och det tycks fungera ! Så förhoppnigsvis slipper jag ca 20 dagliga mail från den ihärdiga Larcik.

Jag har gjort enlig ditt råd med ett undantag . Jag hittar inte pgm Anti-malware så den skanningen är inte gjord.

Däremot har jag tagit bort ALCMTR.EXE. Skanningsfil nedan.

Jag tycker du har lagt ner stor möda på detta och jag tackar dig än en gång.

Logfile of Rolas R1

Scan saved at 20:59:55, on 2009-04-01

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

C:\program\scansoft\paperp~1\pptd40nt.exe

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\Spamihilator\spamihilator.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Mamut ASA\Mamut Teamwork\Mamut Teamwork.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\scanwizard.exe

C:\Program\Trend Micro\Rolas\Rolas.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://telia.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sunkist2k] C:\Program\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] c:\program\scansoft\paperp~1\pptd40nt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [spamihilator] "C:\Program\Spamihilator\spamihilator.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Mamut Teamwork.lnk = ?

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://safety.live.com

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/...lscbase5483.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/...b?1237295296046

O16 - DPF: {B9F79165-A264-4C4A-A211-133A5E8D647F} (F-Secure Health Check 1.1) - http://support.f-secure.com/enu/home/onlin.../fshc/fscax.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/shockwa...ash/swflash.cab

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: ITBYAABNV - Sysinternals - www.sysinternals.com - C:\DOCUME~1\RL\LOKALA~1\Temp\ITBYAABNV.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Delade filer\SupportSoft\bin\ssrc.exe

--

End of file - 7910 bytes

Hej Rolas!

Du har gjort allting rätt ;)

Och vad är det som säger att något annat är fel i registernycklarna?

Är det du som har lagt nedanstående som Trusted Zone?

O15 - Trusted Zone: http://safety.live.com

****************************************************************************

Jag kan inte se till några otrevligheter eller andra konstigheter i din TM HJT-logga mer än en onödig detalj. Denna är onödig att den startar upp samtidigt med datorn. Bättre att du startar upp den manuellt då du vill använda den.

http://www.bleepingcomputer.com/startups/ALCMTR.EXE-240.html

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ Instruktionerna mycket noga

Öppna TM HJT => klicka på Do a system scan only-knappen => Bocka för nedanstående detaljer => Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

Vidare:

Gå till Start => Kör => Skriv sen i Kör fältet cleanmgr => Klicka Ok-knappen

Bocka i de här nedanstående och putsa bort dem. Kontrollera så att där inte finns bockar i övriga rutor om det finns så bocka bort dem.

Recycle Bin = Papperskorgen

Temporary Files = Temporära Filer

Temporary Internet Files = Temporära "Tillfälliga" Internetfiler

t_ZMAcdIReP.gif

Nu:

Starta om datorn:

Gör en ny scanning med Malwarebytes' Anti-Malware (Uppdatera programmet först):

1: Kopiera in loggan du får fram från Malwarebytes'

2: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur det ser ut.

3: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej Rolas!

Varsegod och tack själv för att vi får hjälpa!

Någon större möda tycker jag dock inte att jag har gjort.

Härligt att höra att datorn mår bra ;)

Jag har lyckas reducera antal felen , dvs fått bort den konststiga starten med genomskinliga ramar, då jag startar en site. Allt verka var ok nu ! Nu återstår bara 2 st "Embedded nulls" och eftersom de inte gör ngn skada kan jag leva med det.

Ok.

Du tror inte att det kan ha med någon inställning att göra?

I vilket sammanhang började detta?

Gjorde du något speciellt då detta började?

Jag har också installerat ett prg för att stoppa spammen från den förbannande ru -domänen och det tycks fungera ! Så förhoppnigsvis slipper jag ca 20 dagliga mail från den ihärdiga Larcik.

Vilken e-mailklient använder du?

Har inte F-Secure något som har med spam-mail att göra?

Jag har gjort enlig ditt råd med ett undantag . Jag hittar inte pgm Anti-malware så den skanningen är inte gjord.

Däremot har jag tagit bort ALCMTR.EXE. Skanningsfil nedan.

Ber om ursäkt. Så går det då man kopierar/klistrar från sina instruktioner :( Naturligtvis så har du inte Malwarebyte.

Men vi kan göra en genomsökning med programmet för att se om den hittar något. Lägger instruktion här nedan.

Din TM HJT-logga ser ren och fin ut. Mycket bra.

Malwarebytes Anti-Malware:

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna noga:

Hämta hem Malwarebytes Anti-Malware:

http://www.malwarebytes.org/index.php

1: Spara installationsfilen till skrivbordet

2: För att påbörja installationen dubbelklicka på mbam-setup.exe

3: Bocka för nedanstående

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

4: Klicka på Slutför

Om där finns uppdateringar kommer dessa att installeras.

Då ovanstående är gjort gå vidare med nedanstående procedur:

1: När programmet startar så välj Utför snabb scanning

2: Klicka på knappen Scanna

3: Scanningen kommer nu att ta en stund

3: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat

4: Bocka för allt och klicka på Remove Selected

5: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.

6: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur den ser ut.

7: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej igen

Genomfört 2 scanningar , filer nedn: Malware visar att det inte finns illasinnde koder. Jag tror det inte finns ngt sattyg kvar nu , jag tycker datorn är normal.

Jag kör med Outlook Express 6. Antispamprgrammet släpper igenom en del men det har hitintills stoppat Larcik och ru domänen och det är en god sak. Jag har en del att lära om anti- spamprogrmmet så det kan kanske bero på att jag inte gjort alla inställningar korrekt.

F-secure har inget direkt spamskydd , såvitt jag vet, i vart fall inte den versionen jag använder.

Eftersom datorn är ok nu är det kanske läge att runda av . Jag ber att få återkomma till detta utmärkta forum , där jag fått bra hjälp, om datorn börjar krångla igen.

Mde vänlig hälsningar / Rolas.

Malwarebytes' Anti-Malware 1.35

Databasversion: 1931

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2009-04-02 09:58:54

mbam-log-2009-04-02 (09-58-54).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 62931

Förfluten tid: 1 minute(s), 59 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

#

Logfile of Rolas R1

Scan saved at 10:00:55, on 2009-04-02

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

C:\program\scansoft\paperp~1\pptd40nt.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\Spamihilator\spamihilator.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Mamut ASA\Mamut Teamwork\Mamut Teamwork.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\scanwizard.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Trend Micro\Rolas\Rolas.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://telia.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sunkist2k] C:\Program\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] c:\program\scansoft\paperp~1\pptd40nt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [spamihilator] "C:\Program\Spamihilator\spamihilator.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Malware\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Mamut Teamwork.lnk = ?

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://safety.live.com

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/...lscbase5483.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/...b?1237295296046

O16 - DPF: {B9F79165-A264-4C4A-A211-133A5E8D647F} (F-Secure Health Check 1.1) - http://support.f-secure.com/enu/home/onlin.../fshc/fscax.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/shockwa...ash/swflash.cab

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: ITBYAABNV - Sysinternals - www.sysinternals.com - C:\DOCUME~1\RL\LOKALA~1\Temp\ITBYAABNV.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\SupportSoft\bin\ssrc.exe (file missing)

--

End of file - 7676 bytes

##

Hej Rolas!

Varsegod och tack själv för att vi får hjälpa!

Någon större möda tycker jag dock inte att jag har gjort.

Härligt att höra att datorn mår bra ;)

Ok.

Du tror inte att det kan ha med någon inställning att göra?

I vilket sammanhang började detta?

Gjorde du något speciellt då detta började?

Vilken e-mailklient använder du?

Har inte F-Secure något som har med spam-mail att göra?

Ber om ursäkt. Så går det då man kopierar/klistrar från sina instruktioner :( Naturligtvis så har du inte Malwarebyte.

Men vi kan göra en genomsökning med programmet för att se om den hittar något. Lägger instruktion här nedan.

Din TM HJT-logga ser ren och fin ut. Mycket bra.

Malwarebytes Anti-Malware:

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna noga:

Hämta hem Malwarebytes Anti-Malware:

http://www.malwarebytes.org/index.php

1: Spara installationsfilen till skrivbordet

2: För att påbörja installationen dubbelklicka på mbam-setup.exe

3: Bocka för nedanstående

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

4: Klicka på Slutför

Om där finns uppdateringar kommer dessa att installeras.

Då ovanstående är gjort gå vidare med nedanstående procedur:

1: När programmet startar så välj Utför snabb scanning

2: Klicka på knappen Scanna

3: Scanningen kommer nu att ta en stund

3: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat

4: Bocka för allt och klicka på Remove Selected

5: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.

6: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur den ser ut.

7: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej Rolas!

Jag kör med Outlook Express 6. Antispamprgrammet släpper igenom en del men det har hitintills stoppat Larcik och ru domänen och det är en god sak. Jag har en del att lära om anti- spamprogrmmet så det kan kanske bero på att jag inte gjort alla inställningar korrekt.

F-secure har inget direkt spamskydd , såvitt jag vet, i vart fall inte den versionen jag använder.

Ok.

F-Secure och Outlook Express 6 använder jag inte så jag är inte till någon vidare hjälp här för dig gällande detta ;)

Outlook Express 6 vet jag sedan tidigare (då jag använde den) tog emot en massa spam och dess inställningar var ingen höjdare. Men har för mig att där skall finnas något i F-Secure. Du kanske har en äldre version av F-Secure?

Hör med Telia om de har den nyare versionen av F-Secure Internet Security.

Malwarebytes' Anti-Malware och TM HJT-loggan är rena och fina. Mycket bra.

Du är välkommen åter oavsett vad det eventuella problemet gäller ;)

Ha det så bra och var rädd om datorn.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej

Bra att det ser fint ut.- ja ska kolla med telia om senare version. Jättebussigt att du hjälpt mig.

Mvh/ Rolas

Hej Rolas!

Ok.

F-Secure och Outlook Express 6 använder jag inte så jag är inte till någon vidare hjälp här för dig gällande detta ;)

Outlook Express 6 vet jag sedan tidigare (då jag använde den) tog emot en massa spam och dess inställningar var ingen höjdare. Men har för mig att där skall finnas något i F-Secure. Du kanske har en äldre version av F-Secure?

Hör med Telia om de har den nyare versionen av F-Secure Internet Security.

Malwarebytes' Anti-Malware och TM HJT-loggan är rena och fina. Mycket bra.

Du är välkommen åter oavsett vad det eventuella problemet gäller ;)

Ha det så bra och var rädd om datorn.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...